Giao an khuyet tat Tuần 33 sáng

53 18 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 03:02

GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An TUẦN 33 Thứ hai ngày tháng năm 2017 Toán Tiết 161: ƠN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (Tiếp theo) I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung: - Thực phép nhân, chia phân số - Tìm thành phần chưa biết phép nhân, phép chia phân số Mục tiêu HSHN: HS làm ba phần tập theo GV hướng dẫn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ: ? Nêu cách thực nhân hai phân số? ? Muốn chia hai phân số ta làm nào? - Nhận xét, đánh giá HS Bài mới: 1p 2.1 Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu học 31p 2.2 Hướng dẫn HS làm tập: Bài 1: Tính: - Yêu cầu HS tự làm bài, HS làm vào bảng phụ, em phần * Hướng dẫn HS hoà nhập làm phần a tập.Gợi ý để HS nhớ lại cách thực phép nhân, chia phân số thực tính giúp đỡ GV Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN 5p - Gọi HS đọc làm - Muốn nhân hai phân số ta Lắng nghe lấy tử nhân với tử, mẫu nhân với mẫu - Ta lấy phân số thứ nhân với phân số thứ hai đảo ngược - Lắng nghe - HS nêu yêu cầu tập - HS làm cá nhân, HS làm vào bảng phụ, em phần a) x = ; : = Lắng nghe HS làm phần a : = b) x = ; : = 2; … c) x = ; : = 4; :4= … - 3-5 HS nối tiếp đọc phần làm HS đọc - Nhận xét bảng phụ làm Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An - Gọi HS nhận xét bảng phụ - Nhận xét, chốt bài: ? Nêu cách thực nhân, chia phân số? ? Muốn nhân chia phân số với (cho) số tự nhiên ta làm nào? Bài 2: Tìm x: - Yêu cầu HS xác định thành phần x hoàn thành tập, HS làm vào bảng phụ, em phần a) �x = x= : x= - Gọi HS đọc giải thích làm - Gọi HS nhận xét bảng phụ - Nhận xét, chốt ? Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm nào? ? Nêu cách tìm số chia? ? Muốn tìm số bị chia ta làm nào? Bài 3: Tính: - Viết bảng: � - Hướng dẫn HS cách rút gọn bước tính, ? Em nhận thấy biểu thức trên, tử số mẫu số chia hết cho mấy? ? Ta làm nào? - HS nêu, lớp lắng nghe Lắng nghe - HS nêu yêu cầu tập - Xác định thành phần x hoàn thành tập, HS làm vào bảng phụ, em phần b) : x = c) x : = 22 x= : x = 22 � x= x = 14 - HS đọc giải thích làm - Nhận xét bảng phụ HS thực phép 2 : tính - Ta lấy tích chia cho thừa số biết - Ta lấy số bị chia chia cho thương - Ta lấy thương nhân với số chia - HS nêu yêu cầu - Thực theo GV hướng dẫn - Cả tử mẫu biểu thức - HS đọc chia hết cho - Ta rút gọn phép tính thực tính - HS lên bảng làm, lớp làm vào 7 � 1 �  - Mời HS lên bảng tính, lớp + 7 làm vào - HS hoàn thành vào - Yêu cầu HS hoàn thành - HS đọc toán tương tự phần a - HS làm phần a vào Bài 4: Gọi HS đọc toán Bài giải - Yêu cầu HS tự làm phần a a) Chu vi tờ giấy là: Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 HS thực phép tính x GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An �4 = (m) Diện tích mảnh giấy là: � = (m2) - Tính diện tích vng, chia diện tích tờ giấy cho ? Muốn biết bạn An cắt tờ giấy diện tích ô vuông thành ô vuông em làm b Tính diện tích vng: 2 nào? HS vẽ hình   25 25 625 (m ) - Yêu cầu HS hoàn thành bài, vuông HS lên bảng làm phần b, c Số ô vuông cắt là: 4 - Nhận xét, chữa : 25 25 625 (ô vuông) c Chiều rộng tờ giấy là: 4 :  25 5 (m) m Đáp số: Củng cố, dặn dò: - Hệ thống nội dung ơn tập - Nhận xét tiết học 3p IV RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY Tập đọc Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An Tiết 65: VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI (Tiếp theo) I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung: - Biết đọc đoạn với giọng phân biệt lời nhân vật (nhà vua, cậu bé) - Hiểu nội dung: Tiếng cười phép mầu làm cho sống vương quốc u buồn thay đổi, thoát khỏi nguy tàn lụi (Trả lời câu hỏi SGK) Mục tiêu HSHN: HS đọc đoạn ngắn theo GV hướng dẫn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ: - Gọi HS lên bảng đọc thuộc lòng hai thơ Ngắm trăng Không đề trả lời câu hỏi nội dung - Nhận xét, đánh giá HS Bài mới: 1p 2.1 Giới thiệu bài: - Cho HS quan sát tranh, giới thiệu chủ điểm, giới thiệu học 30p 2.2 Hướng dẫn HS luyện đọc tìm hiểu bài: a) Luyện đọc: - Chia thành đoạn, gọi HS nối tiếp đọc - Chú ý sửa phát âm cho HS Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN 5p - – HS thực yêu cầu, Lắng nghe lớp nhận xét - Quan sát tranh lắng nghe Quan sát GV giới thiệu lắng nghe - HS nối tiếp đọc bài: + HS1: Cả triều đình … trọng thưởng + HS2: Cậu bé ấp úng … đứt dải rút + HS3: Triều đình … tàn lụi - Cho HS luyện đọc từ khó - Luyện đọc từ khó: là, nấy, lom khom, dễ lây, tàn lụi, … - Gọi HS đọc giải - HS đọc giải - Gọi HS nối tiếp đọc lần 2, kết - HS nối tiếp đọc lần 2, kết hợp giải nghĩa từ hợp giải nghĩa từ giải giải - Tổ chức cho HS luyện đọc - Luyện đọc theo cặp theo cặp - Gọi HS đọc toàn - HS đọc toàn - Đọc mẫu, nêu giọng đọc: toàn - Lắng nghe ghi nhớ giọng Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 Lắng nghe Luyện đọc từ khó HS đọc đoạn Luyện đọc cặp Lắng nghe GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An đọc với giọng vui, đầy hào đọc hứng, bất ngờ… b) Tìm hiểu bài: - Gọi HS đọc đoạn 1, - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm ? Con người phi thường mà - Đó cậu bé chừng triều đình háo hức nhìn ai? 10 tuổi tóc để trái đào ? Thái độ nhà vua - Nhà vua ngào nói với gặp cậu bé? cậu trọng thưởng cho cậu ? Cậu bé phát - Cậu bé phát chuyện buồn cười đâu? chuyện buồn cười xung quanh cậu: nhà vua quên lau miệng, bên mép dính hạt cơm Quả táo cắn dở túi quan coi vườn,… ? Vì chuyện gây - Vì vua ngồi ngai vàng cười? mà quên lau miệng, quan coi vườn mà lại ăn vụng giấu táo túi áo Cậu bé đứng khom lưng đứt dải rút quần ? Đoạn 1, cho biết - Đoạn 1, 2: Tiếng cười có gì? xung quanh ta - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn - Đọc thầm đoạn lại lại ? Tiếng cười làm thay đổi - Tiếng cười có phép màu sống u buồn vương quốc làm cho gương mặt nào? rạng rỡ, tươi tỉnh, hoa nở, chim hót, tia nắng mặt trời nhảy múa,… ? Nêu ý đoạn 3? - Đoạn 3: Tiếng cười làm thay đổi sống u buồn ? Nội dung gì? - Tiếng cười phép mầu làm cho sống vương quốc u buồn thay đổi, thoát khỏi nguy tàn lụi c) Luyện đọc diễn cảm - Gọi HS nối tiếp đọc nêu - HS nối tiếp đọc nêu giọng đọc đoạn giọng đọc đoạn - Hướng dẫn luyện đọc đoạn văn 2,3 - Luyện đọc theo GV hướng dẫn + Đọc mẫu, yêu cầu HS lắng + Lắng nghe, tìm chỗ nhấn nghe, tìm chỗ nhấn giọng, ngắt giọng, ngắt nghỉ nghỉ Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 Đọc thầm theo khả Lắng nghe Đọc nội dung bảng Lắng nghe Lắng nghe GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An 4p + Gọi HS đọc thể lại + Cho HS luyện đọc theo cặp + Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm + Gọi HS nhận xét bạn đọc + Nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt Củng cố, dặn dò: ? Câu chuyện muốn nói với điều gì? + HS đọc thể lại + Luyện đọc theo cặp + 3-5 HS thi đọc diễn cảm Luyện đọc cặp + Nhận xét bình chọn bạn đọc hay - Câu chuyện muốn nói: thiếu Lắng nghe tiếng cười sống vô tẻ nhạt buồn chán - Nhận xét tiết học IV RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY Khoa học Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An Tiết 65: QUAN HỆ THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN I/.MỤC TIÊU : Mục tiêu chung: - Vẽ sơ đồ mối quan hệ sinh vật thức ăn sinh vật Mục tiêu HSHN: HS lắng nghe biết thức ăn số loài động vật *GDKNS: Kỹ khái quát, tổng hợp thông tin trao đổi chất thực vật; kỹ phân tích, so sánh, phán đốn thức ăn sinh vật tự nhiên, kỹ giao tiếp hợp tác thành viên nhóm II/.ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC : * GV: tranh (ảnh) số loài động vật * HS: SGK, tranh ảnh sưu tầm III/.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL 5p 1p 30p Hoạt động giáo viên A Bài cũ - Trong trình sống, động vật cần lấy vào thể thải mơi trường ? - Vẽ sơ đồ trao đổi chất động vật - Nhận xét, đánh giá hs B Bài Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp Nội dung: Hoạt động 1: Trình bày mối quan hệ thực vật yếu tố vô sinh tự nhiên - Thức ăn thực vật ? Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN - Trả lời câu hỏi vẽ sơ đồ Lắng nghe trao đổi chất động vật - Nhận xét -Lắng nghe Lắng nghe - Thức ăn thực vật Lắng nghe nước, khí các-bơ-níc, chất khống hồ tan đất - Thức ăn động vật ? - Thức ăn động vật thực vật động vật - Cho HS quan sát hình trang - Quan sát, trao đổi trả lời Quan sát 130, SGK, trao đổi trả lời câu hỏi hình câu hỏi sau: + Hãy mơ tả em biết + Hình vẽ thể hấp Lắng nghe hình vẽ thụ “thức ăn” ngô lượng ánh sáng Mặt Trời, ngơ hấp thụ khí các-bơ-níc, nước, chất khống hồ tan đất Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An + Nói ý nghĩa chiều + Chiều mũi tên vào Lắng nghe mũi tên có sơ đồ cho biết hấp thụ khí cácbơ-níc qua lá, chiều mũi tên * Gợi ý: Để thể vào rễ cho biết hấp mối quan hệ thức ăn, người thụ nước, chất khoáng ta sử dụng mũi tên Trong qua rễ hình trang 130:+ Mũi tên xuất phát từ khí các-bơ-níc vào ngơ cho biết khí các-bơ-níc ngơ hấp thụ qua Mũi tên xuất phát từ nước, chất khoáng vào rễ ngô cho biết nước, chất khống ngơ hấp thụ qua rễ - Đính hình - Quan sát, lắng nghe Quan sát + “Thức ăn” ngơ + Là khí các-bơ-níc, nước, lắng ? chất khống, ánh sáng nghe + Từ “thức ăn” đó, + Tạo chất bột đường, chất ngơ chế tạo đạm để nuôi chất dinh dưỡng để nuôi ? +Theo em, yếu tố + Yếu tố vô sinh: yếu tố vô sinh, yếu tố hữu sinh sản mà chúng có sẵn tự nhiên sinh ? Cho ví dụ ? nước, co2 + Yếu tố hữu sinh: yếu tố sinh sản chất đường bột, đạm Lắng nghe - Kết luận: Thực vật khơng có - Lắng nghe quan tiêu hố riêng có thực vật trực tiếp hấp thụ lượng ánh sáng Mặt Trời lấy chất vơ sinh nước, khí các-bơ-níc để tạo thành chất dinh dưỡng chất bột đường, chất đạm để ni thực vật * Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ mối quan hệ sinh vật thức ăn sinh vật - Nêu câu hỏi: + Thức ăn châu chấu ? - Trao đổi, dựa vào kinh nghiệm, hiểu biết thân để trả lời câu hỏi: + Là ngô, cỏ, lúa, … Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 HS trả lời GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An + Giữa ngơ châu chấu có mqh gì? + Thức ăn ếch ? + Giữa châu chấu ếch có mqh gì? + Giữa ngơ, châu chấu ếch có quan hệ gì? + Cây ngô thức ăn châu chấu + Là châu chấu + Châu chấu thức ăn ếch + Lá ngô thức ăn châu chấu, châu chấu thức ăn ếch - Mối quan hệ ngô, - Lắng nghe châu chấu ếch gọi mối quan hệ thức ăn - Tổ chức cho HS thi vẽ sơ đồ - Vẽ mũi tên hình 131 SGK thể mối quan hệ thức ăn để mối quan hệ thức ăn sinh vật tự - Trao đổi nhóm đơi nhiên, sau tơ màu cho đẹp - Các nhóm lên trình bày Cây ngơ Châu chấu Cỏ Cá Người Sâu Chim sâu Lá rau - Nhận xét sơ đồ nhóm Lá Cỏ 4p Cỏ 3/.Củng cố dặn dò: -GV gọi HS đọc Mục cần biết - HS đọc -Nhận xét tiết học Ếch Sâu Gà Hươu Hổ Thỏ Cáo HS vẽ 1-2 mũi tên theo hướng dẫn Hổ Lắng nghe IV RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY Thứ ba ngày tháng năm 2017 Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An Toán Tiết 162: ƠN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (Tiếp theo) I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung: - Tính giá trị biểu thức với phân số - Giải tốn có lời văn với phân số Mục tiêu HSHN: HS làm số phép tính đơn giản theo GV hướng dẫn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL Hoạt động giáo viên 5p Kiểm tra cũ: - Gọi HS lên bảng thực hiện: Tính: a) : b) : - Nhận xét, đánh giá HS Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu học ghi tên 2.2 Hướng dẫn HS làm tập Bài 1: Tính hai cách: ? Muốn nhân tổng với số ta làm nào? 1p 31 p ? Muốn chia hiệu cho số ta làm nào? - Yêu cầu HS xác định dạng biểu thức, vận dụng để làm tập, HS làm vào bảng phụ - Gọi HS đọc làm 11 3  )    a) ( 11 11 11 7 Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN - HS lên bảng làm bài, lớp HS thực làm nháp nhận xét bạn phần a - Lắng nghe Lắng nghe - HS nêu u cầu Lắng nghe - Ta tính tổng nhân với số đó, lấy số hạng tổng nhân với số cộng kết với - Muốn chia hiệu cho số ta tính hiệu lấy hiệu chia cho số lấy số bị trừ số trừ chia cho số trừ kết cho - HS làm vào bảng phụ, HS thực lớp làm vào phép tính ) x ; x - HS nối tiếp đọc làm: b) � – � = – = = C2: � – � = Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An nước, Hai Bà Trưng : khởi nghĩa chống quân nhà Hán … - Nhận xét bạn kể chuyện, bình bầu bạn kể chuyện hay, - Gọi HS nhận xét bạn kể nhớ công lao chuyện nhân vật lịch sử - Nhận xét, tuyên dương HS kể chuyện yêu cầu - HS thảo luận nhóm 4, đọc - Tổ chức cho HS thảo luận nội dung (SGK - 69) Thảo luận theo nhóm 4, thực yêu điền thông tin theo phiếu mẫu nhóm cầu: điền đầy đủ thời gian, kiện gắn liền với địa danh, di tích lịch sử, văn hố Địa danh, di tích lịch sử, văn hố Thời gian - Sự kiện + Lăng vua Hùng + Thành cổ loa + Sông Bạch Đằng + Thành Hoa Lư +ThànhThăngLong + Tượng Phật A - di đà - Mời đại diện nhóm trình bày - Nhận xét, chốt kết 3p Củng cố - dặn dò: - Hệ thống nội dung tiết học - Nhận xét tiết học - Đại diện – nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét Lắng nghe bổ sung - Lắng nghe IV RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An Đạo đức Tiết 33: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG BIẾT ƠN CÁC GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH LIỆT SĨ I.MỤC TIÊU Mục tiêu chung: - Giúp HS hiểu thương binh, liệt sĩ đ cống hiến xương máu, tính mạng chiến tranh ác liệt để giành lại sống độc lập, tự do, ấm no yên bình ngày - Bày tỏ thái độ biết ơn gia đình TBLS việc làm thiết thực ph hợp với điều kiện khả Mục tiêu HSHN: HS nghe biết bày tỏ thái độ biết ơn gia đình TBLS việc làm thiết thực ph hợp với điều kiện khả II.CHUẨN BỊ : - Các thơng tin hình ảnh số gia đình TBLS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ: ? Nêu quyền bổn phận trẻ em? * Nhận xét, đánh giá Bài 2p 2.1 Giới thiệu bài: Trực tiếp 35p 2.2 Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện Những bơng hoa tím - GV kể chuyện - Hỏi: Câu chuyện muốn nói với chúng ta? ?Tại phải biết ơn Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN 5p - HS trả lời Lắng nghe - lắng nghe Lắng nghe - Chú ý lắng nghe - Phát biểu ý kiến Lắng nghe - Tiếp nối phát biểu ý kiến Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An 2p thương binh liệt sĩ? *Kết luận: Thương binh liệt sĩ người cống hiến xương máu, tính mạng chiến tranh ác liệt để giành lại sống độc lập, tự do, ấm no yên bình ngày Vì vậy, cần phải biết ơn TBLS Hoạt động 2: Lập kế hoạch việc làm thể lòng biết ơn thương binh liệt sĩ Tập hợp kết điều tra gia đình TBLS thơn nhóm HS 2.u cầu nhóm trình bày kết điều tra nhóm trước lớp 3.Thống lập danh sách gia đình TBLS địa phương - Phát mẫu danh sách cho HS - Hướng dẫn HS lập danh sách Lập kế hoạch hoạt động đền ơn đáp nghĩa việc làm cụ thể - Hãy nêu việc em làm để giúp đỡ gia đình TBLS -GV kết luận việc làm phù hợp: Thăm hỏi hàng ngày, giúp đỡ công việc quét dọn, nấu cơm, tưới rau, nhổ cỏ, đọc sách Củng cố - Dặn dò - Dặn HS thực giúp đỡ gia đình TBLS việc làm kế hoạch - Lắng nghe Lắng nghe - Các nhóm nộp kết điều tra cho GV - Đại diện nhóm trình bày Lắng nghe - Thực theo hướng dẫn GV - Lắng nghe Lắng nghe - Lắng nghe Lắng nghe IV RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An Thứ ba ngày tháng năm 2017 Khoa học Tiết 66: CHUỖI THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung - Nêu ví dụ chuỗi thức ăn tự nhiên -Thể mối quan hệ thức ăn sinh vật với sinh vật khác sơ đồ Mục tiêu HSHN: HS biết thức ăn số vật *GDKNS: - Kĩ bình luận, khái quát tổng hợp thông tin để biết mối quan hệ thức ăn tự nhiên đa dạng - Kĩ phân tích, phán đốn hồn thành sơ đồ chuỗi thức ăn tự nhiên - Kĩ đảm nhận trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiên định thực kế hoạch cho thân để ngăn chặn hành vi phá vỡ cân chuỗi thức ăn tự nhiên II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu học tập - Hình minh họa sgk III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN: TL 5p 1p Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bài cũ ? Gọi hs vẽ trình bày sơ - Thực yc gv đồ mối quan hệ sinh vật thức ăn sinh vật kia? - Nhận xét, đánh giá hs Bài 2.1.Giới thiệu bài: Trực - HS lắng nghe tiếp Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 Hoạt động HSHN HS lắng nghe Lắng nghe GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An 30p 2.2 Hướng dẫn hs hoạt động a, Hoạt động 1: Mối quan hệ thức ăn sinh vật với sinh vật với yếu tố vô sinh * Mục tiêu: Xác định mối quan hệ yếu tố vô sinh hữu sinh tự nhiên thơng qua q trình trao đổi chất thực vật *Cách tiến hành: B1: - YC hs quan sát hình - sgk- trang 130 - YC hs nói ý nghĩa mũi tên có sơ đồ B2: - YC hs trả lời câu hỏi: - Thức ăn bò gì? - Giữa cỏ bò có quan hệ gì? - Trong q trình sống bò thải mơi trường gì? - Nhờ đâu mà phân bò phân hủy? - Phân bò phân hủy tạo thành chất gì? * Hoạt động theo nhóm Thảo luận - Trình bày mối quan hệ nhóm thực vật Mũi tên xuất phát từ khí CO2 vào ngơ cho biết khí CO2 hấp thụ qua ngơ Mũi tên xuất phát từ nước vào rễ ngơ cho biết nước, chất khống ngô hấp thụ qua rễ - Thức ăn bò cỏ Lắng nghe - Giữa cỏ bò có quan hệ thức ăn - Trong q trình sống bò thải mơi trường - Nhờ vi khuẩn mà bò phân hủy - Phân bò phân hủy tạo thành chất khoáng cần thiết cho cỏ -Giữa phân bò cỏ có quan hệ thức ăn -Trong mối quan hệ phân bò, cỏ, bò chất khống phân bò phân hủy để ni cỏ yếu tố vơ sinh, cỏ bò yếu tố hữu sinh -Giữa phân bò cỏ có quan hệ gì? -Trong mối quan hệ phân bò, cỏ, bò đâu yếu tố vơ sinh, đâu yếu tố hữu sinh? b, Hoạt động 2: chuỗi thức ăn tự nhiên + YC hs quan sát sơ đồ - Hình vẽ cỏ, thỏ, cáo, Quan sát chuỗi thức ăn hình 2-sgk- phân hủy xác chết động vật hình SGK Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An 133 - Hãy kể tên vẽ sơ đồ? - Sơ đồ sgk thể gì? 4p nhờ vi khuẩn - Sơ đồ thể mối quan hệ Lắng nghe thức ăn tự nhiên - Cỏ thức ăn thỏ, thỏ thức ăn cáo, xác chết cáo vi khuẩn phân hủy thành chất khoáng, chất lại rẽ cỏ hút để ni - Chỉ nói rõ mối quan hệ - Chuỗi thức ăn mối quan Lắng nghe thức ăn sơ đồ? hệ thức ăn sinh vật tự nhiên.Sinh vật ăn sinh vật lại thức ăn cho sinh vật khác ? Nêu số VD chuỗi -HS nêu ví dụ Nêu thức thức ăn tự nhiên ăn ? Chuỗi thức ăn gì? số vật Củng cố- Dặn dò - Vẽ sơ đồ thể chuỗi - HS lên bảng vẽ Quan sát thức ăn tự nhiên - Nhận xét học IV RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An Địa lý Tiết 33: ÔN TẬP I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung - Chỉ Bản đồ tự nhiên Việt Nam: +Dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, đồng Bắc Bộ, đồng Nam đồng Duyên hải miền Trung; cao nguyên Tây Nguyên +Một số thành phố lớn +Biển đông, đảo quần đảo chính… -Hệ thống số đặc điểm tiêu biểu thành phố nước ta : Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng -Hệ thống tên số dân tộc : Hoàng Liên Sơn, Bắc B Mục tiêu HSHN: HS thảo luận nhóm nhớ lại số kiến thức học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ tự nhiên Việt Nam III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN: TL 5p 1p 30p Hoạt động giáo viên 1.Bài cũ ?Kiểm tra chuẩn bị hs - Nhận xét, đánh giá hs Bài 2.1 Giới thiệu bài: Trực tiếp 2.2 Bài giảng: a Hướng dẫn hs trả lời câu hỏi: - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN - Thực yêu cầu gv Lắng nghe - lắng nghe Lắng nghe - Thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày Thảo luận nội dung nhóm trả lời nhóm câu hỏi Câu1: Đồng Nam Bộ - ĐB Nam Bộ phía nam Lắng nghe Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An 4p nằm phía nước ta? nước ta Đây đồng Do sông bồi lớn nước hệ thống đắp? sông Mê Kông sông Đồng Nai bồi đắp Câu 2: Nêu dẫn chứng cho - Đồng Nam Bộ nơi thấy đồng Nam có cơng nghiệp phát triển cơng nghiệp phát triển nước ta Những ngành công nước ta? nghiệp tiếng khai thác dầu khí, chế biến lương thực thực phẩm hóa chất, khí điện tử, dệt may Câu 3: Nêu đặc điểm khí - Múa hạ, thường khô hậu đồng duyên hải miền nóng hạn hán Cuối năm Trung? thường có mưa lớn bão dễ gây ngập lụt Khu vực phía Bắc dãy Bạch Mã có mùa đơng lạnh Câu 4: Vì Huế coi - Thành phố Huế xây Lắng nghe thành phố du lịch? dựng cách 100 năm kinh thành nước ta thời Nguyễn Huế có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, nhiều cơng trình kiến trúc cổ - Gọi hs trình bày có giá trị nghệ thuật cao nên - GV nhận xét – chốt thu hút nhiều khách du Củng cố- Dặn dò lịch - GV hệ thống nội dung - Nhận xét học - Dặn dò IV RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An Thứ năm ngày tháng năm 2017 Chính tả (Nhớ - viết) Tiết 33: NGẮM TRĂNG KHÔNG ĐỀ I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung: - Nhớ - viết tả; biết trình bày hai thơ ngắn theo thể thơ khác nhau: thơ chữ, thơ lục bát - Làm tập tả phương ngữ (2) a/b, (3) a/b BT giáo viên soạn Mục tiêu HSHN: HS chép thơ theo GV hướng dẫn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL Hoạt động giáo viên 5p Kiểm tra cũ: - Gọi HS lên bảng viết từ: sao, năm sau, xứ sở sương mù, tiếng,… - Nhận xét, đánh giá HS Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu học ghi tên 2.2 Hướng dẫn HS viết tả: a) Tìm hiểu nội dung thơ: - Gọi HS đọc thuộc lòng thơ ? Qua hai thơ Ngắm trăng Không đề Bác, em biết 1p 30 p Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN - HS lên bảng viết từ, HS viết từ lớp viết nháp nhận xét xứ sở bạn - Lắng nghe Lắng nghe - HS nối tiếp đọc thuộc Lắng nghe hai thơ - Qua hai thơ, em thấy Bác người sống giản dị, Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An điều Bác Hồ? lạc quan, yêu đời, yêu sống cho dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại ? Qua hai thơ, em học - Qua hai thơ, em học điều Bác? Bác tinh thần lạc quan, khơng nản chí trước hồn b) Hướng dẫn HS viết từ khó cảnh khó khăn - u cầu HS tìm đọc từ - HS tìm đọc từ: rượu, HS viết từ khó, dễ lẫn viết tả hững hờ, trăng soi, cửa sổ, rượu đường non, xách bương,… - Gọi HS lên bảng viết từ - HS lên bảng viết, lớp viết - Nhận xét, chốt từ viết nháp c) Viết tả: - Yêu cầu HS nhớ, viết hai - Nhớ, viết hai thơ theo HS chép thơ yêu cầu thơ vào d) Soát lỗi, chấm bài: - Yêu cầu HS đổi chéo soát - HS ngồi bàn đổi chéo lỗi viết cho soát cho - Thu số chấm lớp - – HS nộp để GV HS nộp - Nhận xét chung viết chấm HS 2.3 Hướng dẫn HS làm tập Bài 2: a) Tìm tiếng có nghĩa ứng với ô trống - HS nêu yêu cầu tập đây: - Yêu cầu HS làm theo - Thảo luận nhóm hồn Thảo luận nhóm 4, nhóm HS làm vào thành tập, nhóm HS làm nhóm bảng phụ vào bảng phụ a am an ang tr Trà, trả (lời), Rừng Tràn Trang vở, trang tra lúa, tra tràm, đầy, nam nhi, trang bị, hỏi, tràn lan, trang điểm, trang tra, trà mi, trà trám, xử tràn hồng, trang lộn, trí trá, trảm, ngập,… nghiêm, trang trả hàng, trạm xá, phục, trang sức, chim trả,… … trang trí,… - Gọi HS trình bày làm, yêu - Đại diện – nhóm trình cầu nhóm khác nhận xét, bổ bày làm, nhóm khác sung nhận xét, bổ sung - Gọi HS nhận xét bảng - Nhận xét bảng phụ phụ - Nhận xét, chốt Bài 3: Thi tìm nhanh - HS nêu yêu cầu ? Thế từ láy? - Từ láy từ phối hợp Lắng nghe Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An ? Các từ láy tập yêu cầu thuộc kiểu từ láy nào? 4p tiếng có âm đầu hay vần giống - Từ láy tập yêu cầu thuộc kiểu phối hợp tiếng có âm đầu giống - Mỗi tổ cử bạn tham gia thi điền nhanh từ lên bảng + iêu: liêu xiêu, liều liệu, liếu điếu, thiêu thiếu,… + iu: líu ríu, líu tíu, dìu dịu, chiu chíu, líu nhíu,… - Tổ chức cho HS thi nối tiếp điền nhanh từ lên bảng: tổ cử bạn tham gia thi - Nhận xét, tuyên dương HS thắng Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn HS học Lắng nghe IV RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An Kể chuyện Tiết 33: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung: - Dựa vào gợi ý SGK, chọn kể lại câu chuyện (đoạn truyện) nghe, đọc nói tinh thần lạc quan, yêu đời - Hiểu nội dung câu chuyện (đoạn truyện) kể, biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện Mục tiêu HSHN: HS biết trao đổi bạn nhóm , lắng nghe bạn kể tham gia tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Nội dung chuyện kể III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL Hoạt động giáo viên 5p Kiểm tra cũ: - Gọi HS nối tiếp kể chuyện Khát vọng sống, HS nêu ý nghĩa truyện - Nhận xét, đánh giá HS Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu học ghi tên 2.2 Hướng dẫn HS kể chuyện a) Tìm hiểu đề bài: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS đọc phần gợi ý - Gợi ý: Trong SGK nêu truyện: Bác Hồ 1p 30 p Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN - HS nối tiếp thực Lắng nghe yêu cầu - Lớp theo dõi, nhận xét bạn - Lắng nghe Lắng nghe - HS đọc đề Đọc đề - HS nối tiếp đọc phần Lắng nghe gợi ý - Lắng nghe để lựa chọn câu Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An thơ Ngắm trăng- Không đề, hay Giôn truyện Khát vọng sống, hay người yêu văn nghệ thể thao Trong thực tế nhiều câu chuyện khác người thật hay gương từ xa xưa ngày nói tinh thần lạc quan, yêu đời Các em kể câu chuyện nói nhân vật Khuyến khích HS kể câu chuyện ngồi SGK - Mời HS giới thiệu câu chuyện hay nhân vật định kể cho bạn biết 4p chuyện kể - – HS nối tiếp giới Lắng nghe thiệu truyện + Em xin kể câu chuyện Bác Hồ kính yêu + Em xin kể câu chuyện Trạng Quỳnh + Em kể câu chuyện vua Sác lô từ lên ông lên sân khấu mang niềm vui đến cho người - HS thảo luận theo nhóm 4, Thảo luận kể câu chuyện cho bạn nghe nhóm tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện b) Kể nhóm: - Tổ chức cho HS kể chuyện theo nhóm HS Yêu cầu HS trao đổi, kể câu chuyện tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - Lưu ý giúp đỡ nhóm HS gặp khó khăn kể c) Kể trước lớp: - Tổ chức cho HS thi kể truyện - – HS thi kể truyện trước Lắng nghe trước lớp lớp, HS khác lắng nghe, nhận xét bạn kể chuyện, bình bầu bạn kể chuyện hay, - Nhận xét, tuyên dương HS kể yêu cầu chuyện tốt Củng cố, dặn dò: - Hệ thống nội dung tiết học - Lắng nghe Lắng nghe - Nhận xét tiết học IV RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An 1-Hướng dẫn HS làm tập sau Bài 1.Gạch trạng ngữ thời gian chủ ngữ vị ngữ câu sau: a Bấy , ong// buông dế ra, đứng rũ bụi,vuốt râu thở b Một hơm ,đã khuya lắm, Hồi Văn// chong đèn lầu c Chiều hơm ấy, đứa chúng tơi //rủ đến phòng thư viên d.Hằng năm ,cứ vào cuối thu, lòng tơi //lại nao nức nhớ kỉ niệm man man ngày tựu trường Bài Điền trạng ngữ thời gian cho câu sau a) , hoa giấy nở đỏ tươi (sáng nay) b) , nhà em du lịch Sa Pa ( Hè này) c , bàng đâm chồi nảy lộc ., chùm chín vàng kẽ , bàng trơ trụi lá.( mùa xuân, hè đến, mùa đông) d, , bầu trời xanh mát mẻ.( mùa thu) Bài Đặt câu với trạng ngữ thời gian sau a, Lúc sáng, b, Hè năm ngoái , c, Lúc chập tối lúc sáng sớm, d Hôm qua, lúc chiều, Bài 4, Viết đoạn văn ngắn tả hoạt động vật mà em quan sát HS làm vào vở- GV gợi ý HS lựa chọn đặc điểm hoạt động vật để viết đoạn văn thích hợp Gọi HS đọc đoạn văn viết trước lớp lớp nghe bổ sung nhận xét GV hướng dẫn chữa cho HS, nhận xét chung kết làm học sinh 2- Hướng dẫn HS chữa bài: Gọi HS lên bảng chửa lớp nhận xét bổ sung TẬP LÀM VĂN ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN I/ Mục tiêu: - Biết điền nội dung vào chỗ trống thư chuyển tiền BT1 - Bước đầu biết cách ghi vào thư chuyển tiền để trả lại bưu điện sau nhận tiền gửiBT2 II/ Đồ dùng dạy-học: Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh - Tiểu học Tân An - Mẫu thư chuyển tiền đủ dùng cho HS III/ Các hoạt động dạy-học: III Các hoạt động dạy - học : Hoạt động GV KT cũ: Tại phải báo tạm trú, tạm vắng? GV nhận xét, cho điểm Dạy mới: a.Giới thiệu bài, ghi bảng b Hướng dẫn làm tập Bài 1: Em mẹ bưu điện gửi tiền quê biếu bà Hãy giúp mẹ điền điều cần thiết vào mẫu Thư chuyển tiền + HDHS làm theo mẫu thư chuyển tiền có sẵn - Y/c HS điền vào giấy in sẵn - Mẫu thư ghi đầy đủ nội dung sau: + Ngày gửi thư, tháng, năm + Họ tên, địa người gửi tiền: + Số tiền gửi: + Họ tên, người nhận: + Nếu cần sửa chữa (sửa chữa): - Yêu cầu học sinh làm chữa tên lớp - Giáo viên nhận xét, chốt lại kết Bài 2: Theo em, nhận tiền kèm theo thư chuyển tiền này, người nhận cần viết vào thư để trả lại bưu điện? -GV hướng dẫn HS viết mặt sau thư chuyển tiền -Mặt sau thư chuyển tiền dành cho người nhận tiền Nếu nhận tiền em phải điền đủ vào mặt sau nội dung sau: + Số chứng minh thư + Ghi rõ họ tên, địa + K.tra số tiền lĩnh… + Kí nhận nhận đủ Củng cố - dặn dò: - Nhận xét học - Chuẩn bị sau Hoạt động HS +Khai báo tạm trú, tạm vắng để quyền địa phương nắm người có mặt vắng mặt địa phương - HS nghe - Học sinh đọc yêu cầu tập HS làm theo nhóm chữa lớp HS nhận xét,chữa - Ngày tháng năm 2009 - Họ tên mẹ - Ghi số tiền số chữ - HS nêu y/cầu tập Học sinh làm theo cặp chữa bảng lớp Học sinh đọc làm trướclớp HS nhận xét, chữa Lớp 4A-Năm học 2016 - 2017 ... gian hoạt động tương ứng bạn Hà ? Muốn biết thời gian Hà ăn sáng ta làm nào? ? Hà bắt đầu ăn lúc giờ? ? Vậy Hà ăn sáng bao lâu? ? Buổi sáng Hà trường bao lâu? - HS đọc yêu cầu tập - HS đọc, lớp... thời gian đơn vị so sánh Lắng nghe - Ta lấy thời gian lúc Hà ăn sáng xong trừ thời gian lúc Hà bắt đầu ăn - Hà ăn sáng 30 phút - Buổi sáng Hà trường: 11 30 phút – 30 phút = Lớp 4A-Năm học 2016 -... luận: Thực vật khơng có - Lắng nghe quan tiêu hố riêng có thực vật trực tiếp hấp thụ lượng ánh sáng Mặt Trời lấy chất vơ sinh nước, khí các-bơ-níc để tạo thành chất dinh dưỡng chất bột đường,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an khuyet tat Tuần 33 sáng, Giao an khuyet tat Tuần 33 sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay