Giao an khuyet tat Tuần 33 sáng

53 63 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 03:02

... gian hoạt động tương ứng bạn Hà ? Muốn biết thời gian Hà ăn sáng ta làm nào? ? Hà bắt đầu ăn lúc giờ? ? Vậy Hà ăn sáng bao lâu? ? Buổi sáng Hà trường bao lâu? - HS đọc yêu cầu tập - HS đọc, lớp... thời gian đơn vị so sánh Lắng nghe - Ta lấy thời gian lúc Hà ăn sáng xong trừ thời gian lúc Hà bắt đầu ăn - Hà ăn sáng 30 phút - Buổi sáng Hà trường: 11 30 phút – 30 phút = Lớp 4A-Năm học 2016 -... luận: Thực vật khơng có - Lắng nghe quan tiêu hố riêng có thực vật trực tiếp hấp thụ lượng ánh sáng Mặt Trời lấy chất vơ sinh nước, khí các-bơ-níc để tạo thành chất dinh dưỡng chất bột đường,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an khuyet tat Tuần 33 sáng, Giao an khuyet tat Tuần 33 sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay