Giao an khuyet tat lop 4 TUẦN 29

52 61 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 03:02

... Sinh hoạt SINH HOẠT LỚP TUẦN 29 I MỤC TIÊU: giúp HS: - Nhận xét, kiểm điểm nề nếp học tập tuần - Phát huy ưu điểm đạt được, khắc phục mặt tồn - Nêu phương hướng hoạt động tuần tới - Giáo dục ý... 57: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung - Luyện tập viết văn miêu tả cối theo tuần từ bước lập dàn ý, viết đoạn mở bài, thân bài, kết - Rèn luyện kĩ viết đoạn mở theo kiểu trực... tập, hoạt động tổ, lớp + Ý kiến phản hồi lớp + Lớp trưởng tổng hợp, nhận xét chung đề phương hướng tuần b) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét tới đề phương hướng chung * Ưu điểm: - Thực nghiêm túc nề nếp:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an khuyet tat lop 4 TUẦN 29, Giao an khuyet tat lop 4 TUẦN 29

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay