Giao an khuyet tat lop 4 TUẦN 29

52 20 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 03:02

GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An TUẦN 29 Thứ hai ngày tháng năm 2017 Toán Tiết 141: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung - Viết tỉ số hai đại lượng loại - Giải tốn Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số Mục tiêu HSHN: HS làm tập theo GV hướng dẫn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL 5p 1p 7p 8p Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ: - Gọi HS nêu bước giải tốn Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số ? Muốn tìm tỉ số a b ta làm nào? - Nhận xét, đánh giá HS Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu học ghi tên 2.2 Hướng dẫn HS làm tập: Bài 1: Viết tỉ số a b, biết: - Yêu cầu HS tự làm bài, HS làm vào bảng phụ, em hai phần - Gọi HS đọc làm - Gọi HS nhận xét bảng phụ - Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt ? Nêu cách tìm tỉ số a b? Bài 2: Viết số thích hợp vào trống: - Yêu cầu HS nêu lại cách tìm Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN - HS nêu, lớp lắng nghe nhận Lắng nghe xét - Muốn tìm tỉ số a b ta lấy a chia cho b hay - Lắng nghe Lắng nghe Lắng nghe - HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào bảng phụ, lớp HS làm theo hướng 12 làm vào vở: ; ; ; dẫn ; - HS nối tiếp đọc phần làm - Nhận xét bảng phụ - HS nêu, lớp lắng nghe - HS nêu yêu cầu tập Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 8p GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An hai số biết tổng tỉ số - HS nêu, lớp theo dõi số - u cầu HS hồn thành - HS làm vào bảng phụ, lớp tập, HS làm vào bảng làm vào phụ Tổng 72 120 45 1 Chú ý giúp đỡ HS lung Tỉ số túng làm Số bé 12 15 18 Số lớn 60 105 27 - Gọi HS đọc làm - HS nối tiếp đọc cột làm - Gọi HS nhận xét - Nhận xét bảng phụ bảng phụ - Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt ? Muốn tìm hai số biết - HS nêu, lớp lắng nghe tổng tỉ số hai số ta làm nào? Bài 3: Gọi HS đọc toán - HS đọc toán ? Em hiểu gấp bẩy lần số thứ - Nghĩa số thứ gấp số thứ số thứ hai nghĩa hai bẩy lần hay số thứ hai nào? số thứ hai số số thứ - Là tỉ số số thứ hai số thứ thứ nhất? ? Bài tốn thuộc dạng tốn gì? - Bài tốn tìm hai số biết tổng tỉ số hai số - Yêu cầu HS làm bài, HS - HS làm vào bảng phụ, lớp làm vào bảng phụ làm vào Bài giải: Tổng số phần là: + = (phần) Số bé là: 1080 : = 135 Số lớn là: 1080 - 135 = 945 Đáp số: Số bé: 135 Số lớn: 945 - Gọi HS đọc làm - HS đọc làm - Gọi HS nhận xét - Nhận xét bảng phụ bảng phụ - Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt, chốt cách giải trình bày tốn tổng – tỉ Bài 4: Gọi HS đọc toán - HS đọc tốn ? Nửa chu vi hình chữ nhật - Nửa chu vi hình chữ nhật HS làm phần theo hướng dẫn Lắng nghe ? 8p Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 HS tìm tổng số phần HS vẽ hình chữ nhật 3p GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An chiều dài, chiều tổng chiều dài, chiều rộng rộng? ? Bài tốn thuộc dạng tốn gì? - Bài toán thuộc dạng toán tổng – - Yêu cầu HS làm bài, HS tỉ Lắng nghe làm vào bảng phụ - HS làm vào bảng phụ, lớp làm vào Đáp số: Chiều dài:75 m Chiều rộng: 50m - Nhận xét, chốt cách giải - Lắng nghe Lắng nghe toán tổng tỉ Bài 5: Hướng dẫn HS thời gian Củng cố, dặn dò: - Hệ thống kiến thức học - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tập đọc Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An Tiết 57: ĐƯỜNG ĐI SA PA I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung - Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng nhẹ nhàng, tình cảm; bước đầu biết nhấn giọng từ ngữ gợi tả - Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo Sa Pa, thể tình cảm yêu mến thiết tha tác giả cảnh đẹp đất nước (trả lời câu hỏi; thuộc hai đoạn cuối bài) Mục tiêu HSHN: HS đọc 2-3 câu ngắn GV hướng dẫn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL 5p 2p 9p Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ: - Gọi HS nối tiếp đọc Con sẻ trả lời câu hỏi nội dung - Nhận xét, đánh giá HS Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: - Cho HS quan sát tranh giới thiệu ghi tên 2.2 Hướng dẫn HS luyện đọc tìm hiểu bài: a) Luyện đọc: - Chia thành đoạn, gọi HS nối tiếp đọc - Chú ý sửa lỗi phát âm cho HS Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN - HS thực yêu cầu, lớp Lắng nghe lắng nghe nhận xét - Quan sát tranh lắng nghe Quan sát GV giới thiệu - HS nối tiếp đọc bài: + HS1: “Xe … liễu rủ” + HS2: “ Buổi chiều … tím nhạt” + HS3: “Hơm sau … đất nước ta” - Cho HS luyện đọc từ khó - Luyện đọc từ khó: rực lên, lửa, lim dim, lướt thướt, Phù Lá, … - Gọi HS đọc phần giải - HS đọc giải - Gọi HS nối tiếp đọc lần 2, kết - HS nối tiếp đọc lần 2, kết hợp hợp giải nghĩa từ giải nghĩa từ giải giải - Tổ chức cho HS luyện đọc - Luyện đọc theo cặp theo cặp - Gọi HS đọc toàn - HS đọc toàn Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 HS đọc đoạn theo hướng dẫn Luyện từ khó Luyện đọc cặp 12p 9p GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An - Đọc mẫu, nêu giọng đọc: Toàn - Lắng nghe ghi nhớ giọng đọc với giọng nhẹ nhàng, đọc thể ngưỡng mộ,… b) Tìm hiểu bài: Lắng nghe - Yêu cầu HS đọc câu hỏi - HS đọc, lớp đọc thầm - Yêu cầu HS trao đổi cặp đôi - Trao đổi cặp đôi, trả lời câu để trả lời câu hỏi hỏi: - Gọi HS trình bày + Đoạn 1: Du khách lên SaPa có - Nhận xét, chốt ý cảm giác ? Em cho biết đoạn văn đám mây trắng bồng bềnh huyền gợi cho điều Sa ảo, bên thác trắng xố Pa? tựa mây trời,… + Đoạn 2: Cảnh phố huyện Sa Pa vui mắt, rực rỡ sắc màu: nắng vàng hoe, em bé H’mơng, Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ,… + Đoạn 3: Ở Sa Pa, khí hậu liên tục thay đổi: Thoắt cái, vàng rơi khoảnh khắc mùa thu - HS nối tiếp trình bày đoạn - HS nối tiếp nêu: + Đoạn 1:Phong cảnh đường lên Sa Pa + Đoạn 2: Phong cảnh thị trấn đường Sa Pa + Đoạn 3: Cảnh đẹp Sa Pa ? Những tranh lời mà - Tiếp nối phát biểu ý kiến: tác giả vẽ trước mắt ta thật + Những đám mây trắng nhỏ sà sinh động hấp dẫn Điều xuống cửa kính tơ tạo nên cảm thể quan sát tinh tế giác bồng bềnh, huyền ảo tác giả Theo em, chi tiết + Những hoa chuối rực lên cho thấy quan sát tinh tế lửa … tác giả? ?Vì tác giả gọi Sa Pa - Vì phong cảnh SaPa “món q tặng kì diệu thiên đẹp Vì thay đổi mùa nhiên”? ngày Sa Pa lạ lùng, có ? Em nêu nội dung - Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo Sa HS nhắc lại bài? Pa, thể tình cảm yêu mến thiết tha tác giả cảnh c) Luyện đọc diễn cảm đẹp đất nước - Gọi HS đọc nối tiếp kết - HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp hợp nêu giọng đọc toàn nêu giọng đọc Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 3p GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An - Hướng dẫn luyện đọc đoạn - Luyện đọc theo GV hướng dẫn + Đọc mẫu, yêu cầu HS lắng + Lắng nghe, tìm chỗ nhấn nghe, tìm chỗ nhấn giọng, ngắt giọng, ngắt nghỉ nghỉ + Gọi HS đọc thể lại + HS đọc thể lại + Cho HS luyện đọc theo cặp + Luyện đọc theo cặp Luyện đọc + Tổ chức cho HS thi đọc diễn + 3-5 HS thi đọc diễn cảm cặp cảm + Nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt Củng cố, dặn dò: Lắng nghe - Nhận xét tiết học Lắng nghe - Dặn HS Chuẩn bị: Trăng ơi… từ đâu đến? IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Khoa học Tiết 57: THỰC VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ? I, MỤC TIÊU: Mục tiêu chung Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An -Nêu yếu tố cần để trì sống thực vật : nước, khơng khí, ánh sáng, nhiệt độ chất khoáng Mục tiêu HSHN: HS biết thực vật cần để sống * GDKNS: - Kĩ làm việc theo nhóm - Kĩ quan sát có đối chứng để thấy phát triển khác diều kiện khác II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - trồng theo yêu cầu GV - Phiếu học tập III, HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TL Hoạt động giáo viên A, Kiểm tra cũ: -GV kiểm tra đồ dùng học sinh B.Dạy : 1p 1.Giới thiệu bài: trực tiếp 2.Các hoạt động: 20p a,Hoạt động 1: Mơ tả thí nghiệm - KT chuẩn bị học sinh - Tổ chức cho học sinh tiến hành báo cáo thí nghiệm nhóm - u cầu: quan sát bạn mang đến Sau thành viên mơ tả cách trồng, chăm sóc Gọi học sinh báo cáo cơng việc em làm - Giáo viên nhận xét - Các đậu có điều kiện sống giống ? Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN 1p - HS thực theo yêu cầu Thực GV theo yêu - Lắng nghe cầu GV - Học sinh báo cáo - Hoạt động nhóm - Học sinh quan sát - Cùng gieo ngày, 1, 2, 3, trồng lớp đất giống - Các thiếu điều kiện để nhau… sống phát triển bình thường ? - Cây số thiếu ánh sáng… Vì em biết điều ? - Thí nghiệm nhằm mục đích gì? - Làm thí nghiệm để biết xem thực vật cần để sống b, Hoạt động 2: Điều kiện để - nước, ánh sáng, khơng khí, 15p sống phát triển khoáng chất - Theo em dự đoán để sống thực vật cần có điều kiện nào? - Giáo viên kết luận - Tổ chức cho Hs hoạt động - Lắng nghe Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 Quan sát Lắng nghe GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An nhóm - Hoạt động nhóm Thảo luận - Gv phát phiếu theo mẫu sau - Nhận phiếu nhóm Các á/ K2 Nước Chất Kq - Quan sát trồng, trao đổi ytố sáng khống hồn thành phiếu đượ c c2 3p Yêu cầu học sinh quan sát trồng, trao đổi, dự đoán trồng phát triển hoàn thành phiếu ? - Gọi nhóm trình bày - Giáo viên kết luận - Trong đậu trên, sống phát triển bình thường ? Vì ? - Các khác ? - Gọi hs đọc phần mục bạn cần biết C, Củng cố- Dặn dò: - Để sống phát triển bình thường cần phải có điều kiện ? - Nhận xét tiết học -Dặn dò hs - Đại diện nhóm trình bày - Lắng nghe - Học sinh trả lời Lắng nghe - phát triển khơng bình thường -2 hs đọc - có đủ: nước, khơng khí, ánh sáng, khoáng chất IV RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày tháng năm 2017 Tốn Tiết 142: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung - Biết cách giải toán Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Mục tiêu HSHN: HS tìm hiệu số phần theo GV hướng dẫn Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL 5p 1p 15 p Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra cũ: ? Muốn tìm hai số biết tổng - HS nêu, lớp nhận xét tỉ số hai số ta làm nào? - Nhận xét, đánh giá HS Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu học ghi tên - Lắng nghe 2.2 Hướng dẫn HS giải toán tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số - Bài tốn 1: Hiệu hai số - HS đọc toán Hoạt động HSHN Lắng nghe Lắng nghe Lắng nghe 24 Tỉ số hai số Tìm hai số ? Bài tốn cho biết gì? - Bài cho biết hiệu hai số 24 Tỉ số hai số ? Bài yêu cầu gì? - Bài u cầu tìm hai số Quan sát - Yêu cầu HS dựa vào tỉ số - HS lên bảng vẽ, lớp vẽ nháp hai số vẽ sơ biểu diễn chúng Ta có sơ đồ: ? Số bé: 24 Số lớn: ? Lắng nghe ? Theo sơ đồ số lớn số bé - Theo sơ đồ số lớn số bé phần nhau? phần ? Em làm để tìm - Em đếm/ Em thực phép trừ: hai phần? – = (phần) ? Như hiệu số phần - Theo sơ đồ, hiệu số phần mấy? là: – = phần ? Số lớn số bé đơn - Số lớn số bé 24 đơn vị vị? ? Theo sơ đồ, số lớn số bé - Theo sơ đồ, số lớn số bé 24 đơn vị? đơn vị ? 24 tương ứng với phần - 24 tương ứng với phần bằng nhau? Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 15 p GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An - Giảng: Như vậy, hiệu hai số - Lắng nghe tương ứng với hiệu số phần ? Biết 24 tương ứng với phần - Giá trị phần là: 24 : = nhau, tìm giá trị 12 phần? ? Vậy số bé bao nhiêu? - Số bé là: 12 x = 36 ? Số lớn bao nhiêu? - Số lớn là: 36 + 24 = 60 - Hướng dẫn HS trình bày - HS lên bảng làm, lớp làm hoàn chỉnh, HS lên bảng làm nháp Bài toán 2: Gọi HS đọc toán - HS đọc toán - Yêu cầu HS làm bài, HS lên - HS lên bảng làm bài, lớp làm bảng làm nháp Bài giải ?m Chiều dài: Chiều rộng: 12m ?m - Yêu cầu HS trình bày giải - HS lên bảng trình bày, lớp làm - Nhận xét, chốt lời giải nháp ? Qua hai toán trên, bạn - HS nêu, lớp lắng nghe nhận nêu bước giải tốn xét tìm hai số biết hiệu tỉ + Vẽ sơ đồ số hai số đó? + Tìm hiệu số phần + Tìm giá trị phần + Tìm số 2.3 Hướng dẫn HS làm Bài 1: Gọi HS đọc toán - HS đọc toán ? Bài toán cho biết gì? - Bài tốn cho biết: Số thứ số thứ hai 123, tỉ số hai số hai phần năm ? Bài yêu cầu gì? - Bài u cầu tìm hai số ? Bài tốn thuộc dạng tốn gì? - Bài tốn tìm hai số biết - Yêu cầu HS làm bài, HS làm hiệu tỉ số hai số vào bảng phụ - HS làm vào bảng phụ, lớp làm vào bảng phụ Đáp số: Số thứ nhất: 82 Số thứ hai: 205 - Gọi HS đọc làm - HS đọc làm - Gọi HS nhận xét bảng - Nhận xét bảng phụ phụ - Nhận xét, chốt bài: ? Nêu cách giải tốn tìm hai - HS nêu, lớp lắng nghe số biết hiệu tỉ số hai số đó? Bài 2, 3: HDHS thời Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 HS thực phép tính 12 x Lắng nghe Lắng nghe HS tìm hiệu số phần GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bồi dưỡng Tiếng việt Tiết 28 : MIÊU TẢ CÂY CỐI I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung: - Củng cố nâng cao kiến thức kĩ miêu tả cối - Rèn nâng cao kĩ viết văn miêu tả số vườn - Giáo dục HS biết có ý thức bảo vệ mơi trường Mục tiêu HSHN: HS viết 1-2 câu em yêu thích Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An II ĐỒ DÙNG : - GV: TV nâng cao lớp - HS: Vở ghi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN: TL Hoạt động giáo viên 35 p A Bài Giới thiệu: Trực tiếp Bài giảng: * Đề bài: Tuổi thơ em thường có những kỉ niệm gắn bó với loài Hãy tả lại để lại ấn tượng đẹp đẽ em - Nêu yêu cầu - Hướng dẫn hS lập dàn ý - Yêu cầu học sinh dựa vào gợi ý làm - Chú ý: Cần chọn tả nơi nào, hoa hay cho bóng mát, ăn quả, để lại ấn tượng đẹp đẽ em - Chữa bài: Nxét, bổ sung nội dung, cách diễn đạt - Tránh cách viết diễn giải dài dòng b) Thực hành luyện viết - Yêu cầu HS viết dàn ý trước viết - Lưu ý viết thành phần - Lưu ý HS tả theo trình tự phận, chi tiết từ xuống - Lưu ý cách diễn đạt, dùng từ, đặt câu sinh động, hình ảnh - GV yêu cầu HSNK phải viết mở gián tiếp, kết mở rộng cần có hình ảnh so sánh nhân hóa - Sau HS viết xong Gv thu hs, Hoạt động học sinh - Nghe hiểu nhiệm vụ hoc Hoạt động HSHN Lắng nghe - HS đọc đề HS đọc đề - Tả loài để lại ấn tượng đẹp đẽ em - MB: Cây hoa hay rau hay ăn đâu hay lấy bóng mát? - TB: Cần vào đặc điểm bật loại chọn để tả cho sinh động Tả đặc điểm, phận - Tả yếu tố thiên nhiên liên quan đến cối : nắng, gió, chim chóc, ong bướm, người chăm sóc, sử dụng ) KB: Nêu cảm xúc vừa tả gắn bó với tuổi thơ em -Dựa vào gợi ý hướng dẫn để viết -Viết nháp dàn ý HS viết 1-2 câu -HS làm theo yêu cầu GV - Nhận xét bạn Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 5p GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An - Đánh giá lớp 5, để nhận xét, rút kinh nghiệm B Củng cố - Dặn dò: ? Khi miêu tả gắn bó với tuổi - HS trả lời thơ em cần ý điều gì? -Nhận xét học - Hướng dẫn hs hoàn thiện, bổ sung, sửa sau viết Lắng nghe IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày tháng năm 2017 Khoa học Tiết 58: NHU CẦU NƯỚC CỦA THỰC VẬT I, MỤC TIÊU: 1.Mục tiêu chung: Biết loài thực vật, giai đoạn phát triển thực vật có nhu cầu nước khác Mục tiêu HSHN: Hs lắng nghe biết thực vật cần nước để tồn *GDKNS: Kĩ hợp tác nhóm nhỏ Kĩ trình bày sản phẩm thu thập thơng tin liên quan chúng Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - trồng theo yêu cầu SGV - Phiếu học tập III, HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TL Hoạt động giáo viên A Bài cũ -? Thực vật cần để sống? - Nhận xét – đánh giá B Bài 1p Giới thiệu bài: Trực tiếp 30p Hướng dẫn hs hoạt động: * Hoạt động 1: Mục tiêu: Phân loại nhóm theo nhu cầu nước Cách tiến hành: - Nhóm trưởng tập hợp nhanh tranh ảnh sống nơi khô hạn, ẩm ướt, sống nước mà bạn sưu tầm - YC ghi phiếu tập - Cho nhóm trình bày sản phẩm sau xem sản phẩm nhóm khác, đánh giá lẫn - KL: Các khác có nhu cầu nước khác Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN 5p * Hoạt động 2: Mục tiêu: - Nêu số VD loại giai đoạn khác cần lượng nước khác - Nêu ứng dụng trồng trọt nhu cầu nước Cách tiến hành ? Vào giai đoạn lúa cần nhiều nước? ? Em tìm thêm VD khác chứng tỏ giai đoạn khác cần lượng nước khác ứng dụng điều _ KL: Cùng giai - Thực yc gv Lắng nghe - lắng nghe Lắng nghe * Tìm hiểu nhu cầu nước loài thực vật khác - Hoạt động theo nhóm Thảo luận nhóm - Làm việc theo nhóm - Trình bày sản phẩm: Phân loại Lắng nghe theo nhóm dán vào giấy khổ to + Nhóm sống nước + Nhóm sống nơi khơ hạn + Nhóm sơng cạn nước * Tìm hiểu nhu cầu nước giai đoạn klhác ứng dụng trồng trọt - Quan sát Hình 117- SGK trả Quan lời câu hỏi: hình - Giai đoạn lúa cấy làm đòng Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 sát 4p GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An đoạn khác cần lượng nước khác nhau… -Gọi hs đọc mục bạn cần biết - Đọc mục bạn cần biết SGK sgk c Củng cố- Dặn dò ? Nhắc lại nội dung hôm -HS nêu vừa học? - Nhận xét học Lắng nghe Lắng nghe IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Địa lí Tiết 29: THÀNH PHỐ HUẾ I.MỤC TIÊU: Mục tiêu chung - Nêu số đặc điểm chủ yếu thành phố Huế: + Thành phố Huế Thủ đô nước ta thời Nguyễn + Thiên nhiên đẹp với nhiều cơng trình kiến trc cổ khiến Huế thu ht nhiều khách du lịch - Chỉ thành phố Huế đồ ( lược đồ) Mục tiêu HSHN: lắng nghe biết số đặc điểm thành phố Huế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ hành VN - Anh số cảnh quan đẹp, cơng trình kiến trúc mang tính lịch sử Huế III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An TL Hoạt động giáo viên A.Kiểm tra cũ: 1) Vì ngày có nhiều khách du lịch đến tham quan miền Trung? 2) Kể tên số ngành công nghiệp có tỉnh duyên hải miền Trung? - Nhận xét B Dạy-học mới: 1p Giới thiệu bài: Trực tiếp 2.Hướng dẫn hs hoạt động 15p * Hoạt động 1: Thiên nhiên đẹp với cơng trình kiến trúc cổ - Treo đồ VN, YC hs thảo luận nhóm đơi, dựa vào thơng tin SGK, trả lời: Thành phố Huế nằm tỉnh nào? Thành phố nằm phía dãy Trường Sơn? Nêu tên dòng sơng chảy qua thành phố Huế - Có thể gọi vài hs lên đồ tỉnh, TP nơi em sống, sau xác định từ nơi em hướng để đến Huế Kết luận: Sơng Hương hay gọi Hương Giang dòng sơng thơ mộng chảy qua TP Huế Người ta gọi Huế TP bên dòng Hương Giang - Khơng tiếng có thiên nhiên đẹp, Huế trở nên tiếng cố với nhiều cơng trình kiến trúc cổ 15p * Hoạt động 2: Huế- TP du lịch - Gọi hs đọc mục - Quan sát hình 1, em cho biết thuyền sơng Hương, đến thăm địa điểm du lịch TP Huế? - Đi xi dòng Hương Giang, có nhiều khu nhà vườn xum Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN 5p - hs trả lời - HS khác nhận xét Lắng nghe - lắng nghe Lắng nghe - Quan sát lược đồ, thông tin Quan sát SGK thảo luận nhóm đơi, thảo trả lời luận nhóm + TP Huế nằm tỉnh Thừa Thiên-Huế + TP nằm phía đơng dãy Trường Sơn + Con sông chảy qua TP Huế sông Hương - 1-2 hs thực - Lắng nghe Lắng nghe - Lắng nghe Lắng nghe -1 hs đọc to trước lớp Lắng nghe - Điện Hòn Chén, lăng Tự Đức, Quan sát chùa Thiên Mụ, kinh thành Huế, cầu Trường Tiền, chợ Đông Ba, khu lưu niệm Bác Hồ - hs lên vừa vào chiều chảy sông Hương vừa kể Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 4p GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An xuê địa danh du lịch gặp hai - Treo tranh, ảnh giới thiệu bên bờ sông tên địa danh ảnh: Những - Lắng nghe cảnh đẹp khu cơng trình kiến trúc cổ thu hút nhiều khách du lịch nước đến thăm, khiến Huế trở thành TP du lịch tiếng - Bây em thảo luận nhóm + Nhóm 1,2: Kinh thành Huế Thảo luận để giới thiệu vẻ đẹp địa + Nhóm 3,4: Sơng Hương nhóm danh giới thiệu hoạt + Nhóm 5,6: Chùa Thiên Mụ động du lịch có theo hướng + Nhóm 7,8: chợ Đơng Ba dẫn - Gọi đại diện nhóm trình bày - Lần lượt trình bày Kết luận: Sông Hương chảy quan - Lắng nghe TP Huế, có vườn cối xum xuê che bóng mát cho khu cung điện , lăng tẩm, chùa, miếu; thêm nét đặc sắc văn hóa: ca múa cung đình; làng nghề; văn hóa ẩm thực C.Củng cố, dặn dò: - Tại Huế TP du lịch - HS đọc ghi nhớ SGK Lắng nghe tiếng? - Nhận xét tiết học - Lắng nghe IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An Thứ năm ngày tháng năm 2017 Chính tả (Nghe – viết) Tiết 29: AI ĐÃ NGHĨ RA CÁC CHỮ SỐ 1, 2, 3, 4…? I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung - Nghe – viết tả; trình bày báo ngắn có chữ số - Làm tập (kết hợp đọc lại mẩu chuyện sau hồn chỉnh tập), tập tả phương ngữ (2) a/b Mục tiêu HSHN: HS chép tả vào II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL 5p Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN Kiểm tra cũ: - Gọi HS lên bảng viết từ: - HS lên bảng làm bài, lớp làm Hs viết từ suyễn, suông, song, xoay, xệch, nháp, nhận xét bạn xoay Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An xoẹt,… - Nhận xét, đánh giá HS Bài mới: 1p 2.1 Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu họ 21p 2.2 Hướng dẫn HS viết tả a) Tìm hiểu nội dung văn - Đọc mẫu - Gọi HS đọc văn ? Đầu tiên người ta cho nghĩ chữ số? - Lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc, lớp đọc thầm - Đầu tiên người ta cho người Ả Rập nghĩ chữ số ? Vậy nghĩ chữ số? - Người nghĩ chữ số nhà thiên văn học người Ấn Độ ? Mẩu chuyện có nội dung gì? - Mẩu chuyện nhằm giải thích chữ số 1,2,3,4,…khơng phải người Ả Rập nghĩ mà nhà thiên văn học người Ấn Độ sang Bát-đa ngẫu hứng truyền bá bảng thiên văn có chữ số Ấn Độ 1,2,3,4, b) Hướng dẫn viết từ khó: … - u cầu HS tìm nêu từ - HS tìm nêu: Ả-rập, Bát – đa, khó, dễ lẫn viết tả Ấn Độ, dâng tặng, truyền bá - Gọi HS lên bảng viết từ rộng rãi,… - Nhận xét, chốt từ - HS lên bảng viết, lớp viết c) Viết tả: nháp - Đọc cho HS viết tả - Viết theo GV đọc d) Soát lỗi, chấm bài: - Đọc cho HS soát lỗi - Soát lỗi theo GV đọc - Thu số chấm nhận xét - – HS nộp để GV chấm lớp nhận xét lớp - Nhận xét chung 10p 2.3 Hướng dẫn HS làm tập: Bài 2a: Gọi HS nêu yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm bài, HS làm - HS làm bảng lớp, lớp làm vào vào bảng lớp tập - Lưu ý HS thêm dấu Đáp án: Trai, trại, trải, trạm, để tạo thêm nhiều tràm, trám, tràn, trán, trăng tiếng có nghĩa trắng trấu, trận, trân - Chai, chải, chãi, chan, chán, chầu, chấu, chậu, chăng, chặng, Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 Lắng nghe Lắng nghe HS viết từ Ấn Độ HS chép tả vào Lắng nghe 3p GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An chân, chẩn - Gọi HS đọc làm - – HS đọc làm - Gọi HS nhận xét bảng - Nhận xét bảng - Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt Bài 3: Điền từ vào chỗ chấm - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn - hs đọc yêu cầu Lắng nghe văn, suy nghĩ làm - Học sinh suy nghĩ làm Đáp án: nghếch mắt, châu Mĩ, - Gọi HS nối tiếp đọc từ kết thúc, nghệt mặt, trầm trồ, trí - Nhận xét, tuyên dương HS làm nhớ tốt - Nối tiếp đọc từ vừa điền - Gọi HS đọc đoạn văn hoàn - HS đọc, lớp lắng nghe chỉnh Củng cố, dặn dò - Gv hệ thống lại ND Lắng nghe Lắng nghe - Nhận xét tiết học IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bồi dưỡng Tốn Tiết 28: GIẢI BÀI TỐN DẠNG TOÁN TỔNG – TỈ I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung: - Củng cố cách giải tốn tìm hai số biết tổng tỉ số hai số - Rèn kĩ giải trình bày tốn có lời văn liên quan Mục tiêu HSHN: HS tìm tổng số phần dạng đơn giản theo GV hướng dẫn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL 5p 1p Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN Kiểm tra cũ: - Gọi HS nêu bước giải - HS nêu, lớp lắng nghe Lắng nghe tốn tìm hai số biết tổng tỉ nhận xét số hai số - Nhận xét, đánh giá HS Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An - Nêu mục tiêu học ghi tên - Lắng nghe 31p 2.2 Hướng dẫn HS làm tập Bài 1: Lớp 4A có 35 học sinh, số Lắng nghe học sinh nữ số học sinh nam Hỏi lớp 4A có học sinh nam, học sinh nữ ?Bài tốn cho biết gì? - HS đọc toán Lắng nghe - Bài cho biết Lớp 4A có 35 học sinh, số học sinh nữ số học sinh nam… ? Nêu tỉ số học sinh nữ Tỉ số HS nam? ? Bài toán hỏi gì? - Bài tốn hỏi lớp 4A có học sinh nam, học sinh nữ ? Bài tốn thuộc dạng tốn gì? - Bài tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số ? Nêu cách giải tốn? - HS nêu - Yêu cầu HS làm bài, HS làm - HS làm vào bảng phụ, HS tính vào bảng phụ lớp làm vào tổng số Chú ý giúp HS hoà nhập hoàn Bài giải phần thành tập Ta có sơ đồ: Nữ: Nam: 35em Số học sinh nữ là: 35: (2 + 3) x = 14 (học sinh) Số học sinh nam là: 35 – 14 = 21 (học sinh) Đáp số: Nữ: 14 học sinh Nam: 21 học sinh - Gọi HS đọc làm - HS đọc làm Đọc - Gọi HS nhận xét bạn - Nhận xét bảng phụ làm - Nhận xét, chốt cách giải toán dạng tổng tỉ Bài 2: Một khu rừng hình chữ - HS đọc tốn HS đọc nhật có chu vi 32km, chiều tốn rộng chiều dài a, Tính chiều dài, chiều rộng Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An khu rừng b, Tính diện tích khu rừng ? Bài tốn thuộc dạng tốn học? ? Trước tìm chiều dài, chiều rộng ta cần biết gì? ? Vì cần tìm nửa chu vi khu rừng đó? - Yêu cầu HS lớp làm phần a, nhanh làm tiếp phần b.1 HS làm vào bảng phụ Chú ý giúp đỡ HS khó khăn làm hướng dẫn HSHN tính nửa chu vi -…dạng tốn tìm hai số biết tổng tỉ số hai số - Ta cần biết nửa chu vi khu rừng - Vì nửa chu vi khu rừng tổng chiều dài chiều rộng - HS làm theo yêu cầu GV HS làm vào bảng phụ, lớp làm vào HS tính - Đọc – chữa nửa chu vi Bài giải theo hướng Nửa chu vi khu rừng là: dẫn 32 : = 16 (m) Chiều dài khu rừng là: 16 : (1 + 3) x = (m) Chiều rộng khu rừng là: 16 – = 12 (m) - Gọi HS đọc làm Diện tích khu rừng là: - Gọi HS nhận xét bảng 12 x = 48 (m) phụ Đáp số: 48 m - Nhận xét, tuyên dương HS làm - Lắng nghe tốt - Chốt cách giải toán dạng tổng tỉ trường hợp ẩn tổng Bài 3: Tuổi mẹ tuổi 34 tuổi, sau ba năm tuổi - HS đọc toán tuổi mẹ Hỏi mẹ - Thảo luận cặp , hồn thành HS tìm tuổi, tập tổng số tuổi? Đáp số: Mẹ: 31 tuổi phần - Tổ chức cho HS thảo luận cặp Con: tuổi hoàn thành tập, nhóm làm - HS đọc nêu cách làm vào bảng phụ - Cặp khác nhận xét – bổ sung 3p - Gọi HS đọc nêu cách làm - Nhận xét, chốt cách giải tốn tìm hai số biết tổng tỉ - HS nêu số hai số Củng cố, dặn dò: ?Nêu bước tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó? Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 Lắng nghe GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An - Nhận xét tiết học IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Kể chuyện Tiết 29: ĐÔI CÁNH CỦA NGỰA TRẮNG I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung - Dựa theo lời kể GV tranh minh hoạ (SGK), kể lại đoạn kể nối tiếp tồn câu chuyện Đơi cánh ngựa trắng rõ rang, đủ ý (BT1) - Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện (BT2) Mục tiêu HSHN: HS biết trao đổi bạn để kể câu chuyện nhóm * GDBVMT: giúp HS thấy nét ngây thơ đáng yêu Ngựa Trắng, từ có ý thức bảo vệ loài động vật hoang dã II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ (phóng to) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL 5p Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động HSHN Kiểm tra cũ: - Yêu cầu HS kể lại câu chuyện - HS thực yêu cầu, lớp chứng kiến tham gia theo dõi nhận xét bạn kể chuyện Lắng nghe nói lòng dũng cảm - Nhận xét, đánh giá HS 2.Bài mới: Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 1p 30p GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An 2.1 Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu học ghi - Lắng nghe Lắng nghe tên 2.2.Hướng dẫn HS kể chuyện a) GV kể mẫu: - Kể lần 1: giọng kể vừa phải, - Lắng nghe GV kể chuyện Lắng nghe chậm rãi để HS nghe - Kể lần 2: kết hợp tranh - Quan sát tranh, kết hợp nghe Quan sát, ghi nhớ nội dung truyện lắng nghe - Yêu cầu HS quan sát - Thảo luận nhóm 4, thực tranh, thảo luận nhóm để tìm yêu cầu: nội dung cho tranh + Tranh 1: Mẹ Ngựa Trắng quấn quýt bên + Tranh 2: Ngựa Trắng ao ước có cánh để bay Đại Bàng núi + Tranh 3: Ngựa Trắng xin phép mẹ tìm cánh + Tranh 4: Ngựa Trắng gặp Sói Xám bị Sói Xám doạ ăn thịt +Tranh 5: Đại Bàng núi cứu Ngựa Trắng + Tranh 6: Ngựa Trắng chồm lên thấy bốn chân thật bay Đại Bàng - Nhận xét, chốt nội dung - Lắng nghe tranh b) Kể nhóm: - Tổ chức cho HS kể truyện - Nhận nhóm, kể chuyện Tham gia nhóm HS nhóm kể Lưu ý nhóm có HS hồ nhập, + Cùng xây dựng lại nội nhóm hướng dẫn em trao dung câu chuyện theo bạn đổi, kể chuyện tranh + Kể nối tiếp lại đoạn câu chuyện , sau kể tồn câu c) Kể trước lớp: chuyện - Tổ chức cho HS thi kể nối tiếp - Thi kể nối tiếp đoạn câu HS kể đoạn truyện trước lớp chuyện - Nhận xét, tuyên dương HS kể em chuyện tốt nhớ - Tổ chức thi kể toàn câu - – HS thi kể toàn câu chuyện trước lớp chuyện trước lớp - Khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn kể để tìm hiểu ý nghĩa chuyện - Nhận xét bạn kể theo tiêu Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 4p GV: Bùi Thị Thịnh – Tiểu học Tân An - Gọi HS nhận xét bạn kể chí tiết kể chuyện - Nhận xét, tuyên dương HS kể chuyện tốt, yêu cầu nội dung chuyện Củng cố, dặn dò: ? Qua câu chuyện em thấy - – HS trả lời câu hỏi, lớp Lắng nghe Ngựa Trắng vật lắng nghe nào? *BVMT: Em cần làm để bảo - HS liên hệ thân Lắng nghe vệ loài vật hoang dã đáng yêu Ngựa Trắng? - Nhận xét tiết học IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Lớp 4A – Năm học : 2016 - 2017 ... Sinh hoạt SINH HOẠT LỚP TUẦN 29 I MỤC TIÊU: giúp HS: - Nhận xét, kiểm điểm nề nếp học tập tuần - Phát huy ưu điểm đạt được, khắc phục mặt tồn - Nêu phương hướng hoạt động tuần tới - Giáo dục ý... 57: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung - Luyện tập viết văn miêu tả cối theo tuần từ bước lập dàn ý, viết đoạn mở bài, thân bài, kết - Rèn luyện kĩ viết đoạn mở theo kiểu trực... tập, hoạt động tổ, lớp + Ý kiến phản hồi lớp + Lớp trưởng tổng hợp, nhận xét chung đề phương hướng tuần b) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét tới đề phương hướng chung * Ưu điểm: - Thực nghiêm túc nề nếp:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an khuyet tat lop 4 TUẦN 29, Giao an khuyet tat lop 4 TUẦN 29

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay