CD 7 TET MUA XUAN 14 sao sao

57 41 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 00:17

... khối vuông ,khối nhaugiữa khối ,khối nhận dạng khối đỏ chữ nhật vuông ,khối chữ nhật thực tế(CS:1 07) - So sánh điểm giống khác III Khám phá xã hội * Nhận biết số lễ hội danh lam thắng cảnh 10 kể... chỉ, điệu - Trò chuyện xét ý kiến người đối bộ, nét mặt phù hợp với yêu - Nêu gương thoại ( CS: 74 ) cầu, hồn cảnh giao tiếp * Sử dụng lời nói sống hàngngày 13 Trẻ sử dụng từ" Cảm - Có thói quen... GIÁO DỤC " thưa"; " dạ"; ' vâng", phù với tình hợp với tình ( CS: 54) * Làm quen việc đọc viết 14 Trẻ biết cách " đọc sách" từ trái sang phải, từ xuống dưới, từ đầu sách xuống cuối sách Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: CD 7 TET MUA XUAN 14 sao sao, CD 7 TET MUA XUAN 14 sao sao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay