Kiem tra hoc ki II van 9 thcs Phương khoan

5 52 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 22:23

... chi mà vang trời Từng giọt lonh lanh rơi Tôi đưa tay hưng." b.Khổ thơ vừa chép thơ Mùa xuân nho nhỏ tác giả Thanh Hải c.Học sinh trình bày khác , song cần đảm bảo ý sau; Thanh Hải 193 0- 198 0 tên... dường thay đổi.( điểm) II Phần tập làm văn: + Đề 1: * Mở bài:( điểm) - Giới thiệu chung : + Tác giả Lê Minh Khuê quê Thanh Hóa , bút nữ chuyên truyện ngắn Trong năm chiến tranh , tác giả viết... phẩm “ Những xa xôi”là tác phẩm đầu tay Lê Minh Khuê đời năm 197 1, lúc kháng chiến chống Mĩ dân tộc diễn ác liệt ( 0,25điểm) + Nhân vật Phương Định nhân vật văn với nhiều nét tính cách đáng trân
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra hoc ki II van 9 thcs Phương khoan, Kiem tra hoc ki II van 9 thcs Phương khoan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay