Nghiên cứu chiết xuất dầu dừa tinh khiết bằng phương pháp enzym

41 100 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 21:59

... trình chiết xuất dầu protein có cơm dừa Các nghiên cứu Niwa, Chandrasekaran, King, Rao cộng (trích dẫn [135]) phương pháp chiết xuất protein bà dừa đường enzym dựa giả thuyết thành phần cơm dừa. .. giông dừa hoạt độ enzym cellulase hemicellulase phổi dừa cao hoạt độ enzym cellulase hemicellulase cơm dừa 3.3 NGHIÊN CỨU THƯ NHẬN ENZYM CYTOLASE TỪ CƠM DỪA VÀ PHỔI DỪA Trong thiên nhiên, enzym. .. CỨU ỨNG DỤNG ENZYM CYTOLASE TRONG CHIẾT TÁCH DẦU DỪA TINH KHIẾT 3.4 L TỈẺU CHUẨN NGUYÊN LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ: Để nghiên cứu tạo sản phẩm dầu dừa tinh khiết (VCO, Virgin Coconut Oil) đạt tiêu chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chiết xuất dầu dừa tinh khiết bằng phương pháp enzym , Nghiên cứu chiết xuất dầu dừa tinh khiết bằng phương pháp enzym

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay