Xây dựng các chuyên đề tích hợp liên môn trong dạy học sinh học 10 và vận dụng chuyên đề virus và bệnh truyền nhiễm vào giảng dạy

39 41 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 21:58

... phục ô nhiễm, thời gian dành cho học sinh thực đề tài… II XÂY DỰNG CÁC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10: Thực tiễn dạy học môn Sinh học trường THPT Sinh học môn khoa học thực... biệt biện pháp xây dựng chủ đề tích hợp liên môn giảng dạy môn Sinh 10 đánh giá hiệu biện pháp Phần thứ hai, xây dựng chi tiết chủ đề : Virus bệnh truyền nhiễm, dựa các vấn đề phân tích phần thứ... giáo nhóm Sinh cụm trường THPT thành phố Phủ Lý, dạy học môn sinh học theo chủ đề tích hợp liên mơn có nhiều ưu điểm - Đối với học sinh: Thứ nhất, dạy học môn sinh học theo chủ đề tích hợp liên mơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng các chuyên đề tích hợp liên môn trong dạy học sinh học 10 và vận dụng chuyên đề virus và bệnh truyền nhiễm vào giảng dạy , Xây dựng các chuyên đề tích hợp liên môn trong dạy học sinh học 10 và vận dụng chuyên đề virus và bệnh truyền nhiễm vào giảng dạy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay