Xây dựng các chuyên đề tích hợp liên môn trong dạy học sinh học 10 và vận dụng chuyên đề virus và bệnh truyền nhiễm vào giảng dạy

39 7 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 21:58

XÂY DỰNG CÁC CHUN ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MƠN TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 VÀ VẬN DỤNG CHUYÊN ĐỀ "VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM" VÀO GIẢNG DẠY A LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI SKKN Cơ sở xây dựng đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Thực công văn số 3535/ BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng năm 2013 Bộ Trưởng Bộ GD - ĐT, hướng dẫn tổ, nhóm chun mơn giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo "chủ đề dạy học" Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 Bộ Trưởng Bộ GD - ĐT, hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn xây dựng kế hoạch đổi phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá phù hợp với "chuyên đề dạy học" Thực văn đạo Sở GD - ĐT, trường THPT B Phủ Lý tập huấn sinh hoạt tổ nhóm chun mơn, xây dựng nội dung tham gia hội thảo môn Sinh học cấp Tỉnh, xây dựng chuyên đề dạy học sử dụng websize trường học kết nối, Tại công văn số 3535/ BGDĐT-GDTrH công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH sử dụng hai thuật ngữ khác nhau: "chủ đề dạy học'' "chuyên đề dạy học" Vậy "chủ đề dạy học'' "chun đề dạy học" có khác nhau? Các tổ, nhóm chun mơn giáo viên nên xây dựng "chủ đề dạy học" hay "chuyên đề dạy học"? Dạy học tích hợp liên mơn hay đơn mơn gì? Bản chất phương pháp dạy học liên môn đơn mơn? Đó câu hỏi thực tế khiến khơng giáo viên lúng túng trình xây dựng chủ đề/chuyên đề dạy học Trong năm học 2014-2015, tham gia hội thảo xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn dạy học, hướng dẫn học sinh tham gia thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải tình thực tiễn, đó, thân tơi trực tiếp tham dự lớp tập huấn Yên Bái xây dựng chuyên đề đơn môn dạy học chia sẻ kinh nghiệm học cho giáo viên Năm học 2014-2015, tơi nhóm Sinh trường THPT B Phủ Lý trực tiếp xây dựng, thực nộp chuyên đề dạy học tích hợp đơn mơn lên websize trường học kết nối, đồng thời, tham gia xây dựng báo cáo tham luận hội thảo cấp Sở GD xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn mơn Sinh học, ngồi ra, tơi trực tiếp hướng dẫn nhóm học sinh tham gia thi: "Vận dụng kiến thức liên mơn vào giải tình thực tiễn" Bộ GD - ĐT tổ chức sản phẩm nhóm Sở GD - ĐT Hà Nam chọn gửi tham dự kì thi cấp quốc gia Xuất phát từ yêu cầu mang tính thời cấp thiết mặt lý luận thực tế ngành giáo dục năm học số kinh nghiệm thân trực tiếp tham gia năm học qua, với chuyên đề đơn môn gửi lên trường học kết nối, phạm vi sáng kiến kinh nghiệm này, xin trình bày kinh nghiệm trình xây dựng số chủ đề tích hợp liên mơn dạy học môn Sinh học 10 Đặc biệt, với ý tưởng thai nghén thời gian dài nghiên cứu virus cúm gia cầm đối tượng gà Móng Tiên Phong đề tài nghiên cứu sinh mình, tơi xây dựng chi tiết chủ đề liên môn: " Virus bệnh truyền nhiễm" Chủ đề tham khảo ý kiến số chuyên gia giảng viên trực tiếp hướng dẫn tôi tham gia lớp tập huấn Hà Nội Yên Bái, đặc biệt ý kiến nhiều đồng nghiệp tỉnh Hà Nam thân trực tiếp giảng dạy lớp 10A1, 10A2,10A3 lớp 10 B1, B2, B3 trường THPT B Phủ Lý năm học 2014-2015 Phạm vi nghiên cứu khả áp dụng Nội dung sáng kiến kinh nghiệm gồm vấn đề chủ yếu thực thời điểm khác có tính áp dụng rộng rãi tới giáo viên học sinh toàn tỉnh Cụ thể: Phần thứ nhất: Xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn dạy học mơn Sinh học 10 (là báo cáo tham luận cấp Sở GD - ĐT Hội thảo Sinh học diễn THPT A Phủ Lý - tháng 10 năm 2014, Sở GD - ĐT Hà Nam tổ chức Nội dung báo cáo chỉnh sửa bổ sung sau nghe góp ý NGUT - Thạc sỹ Bùi Văn Tâm - nguyên PGĐ Sở GD - ĐT Hà Nam đồng nghiệp dạy môn Sinh Tỉnh Hội thảo môn Sinh học) Phần thứ hai: Xây dựng chi tiết chuyên đề: " Virus bệnh truyền nhiễm" sở tích hợp liên môn với môn Công nghệ, môn Văn, môn GDCD, môn Địa môn Tin Nội dung phần có tham khảo số nội dung ý kiến Tiến sĩ Phan Thị Hội - môn Phương Pháp, Khoa Sinh học, Trường ĐH SP I Hà Nội; thầy, cô giáo nhiều môn khác trường THPT B Phủ Lý trực tiếp dự đóng góp ý kiến tơi trực tiếp giảng dạy mẫu hội đồng giáo dục nhà trường, tháng năm 2015 Chủ đề xây dựng dựa cấu trúc thống tập huấn Yên Bái theo chương trình Bộ GD - ĐT Đặc biệt, để phù hợp với đổi Bộ GD - ĐT giảng dạy, thi cử kiểm tra đánh giá thực từ năm học này, thiết kế chủ đề với tiết lý thuyết với hoạt động dạy học (chứ giáo án) dựa chuẩn kiến thức kĩ môn liên môn đặc biệt nữa, xây dựng công cụ đánh giá theo cấp độ cho tiết học (nhận biết, thông hiểu, vận dụng vận dụng cao), công cụ đánh giá, cố gắng xây dựng dạng câu hỏi khác nhau: từ trắc nghiệm khách quan, ghép nối cột, trắc nghiệm điền thiếu đến trả lời tự luận xây dựng thuyết trình tuyên truyền ý thức đến cộng đồng Tiết 5, thiết kế chi tiết trình dạy học theo dự án - đặc trưng dạy học theo chuyên đề có vận dụng kiến thức tương ứng vào thực tiễn Với hai phần nội dung mang tính thời đề tài, tơi tin rằng, đề tài giúp ích thầy giáo, giáo q trình giảng dạy mơn Sinh tồn tỉnh B NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM */ Những vấn đề lý luận chung Trước hết, để giải đáp cho băn khoăn "chủ đề dạy học'' "chuyên đề dạy học", theo quan điểm cá nhân tôi, "chủ đề dạy học'' "chuyên đề dạy học" có số khác biệt Nếu "chủ đề dạy học" vấn đề rộng, tư tưởng trung tâm vấn đề, đơn vị tương đối hồn chỉnh có cấu trúc logic nội dung kiến thức "chun đề dạy học" vấn đề chuyên sâu, vấn đề chuyên môn liên quan đến để giải nội dung thực tiễn cụ thể Vì vậy, chủ đề thường "rộng hơn" chuyên đề lại "sâu hơn" Tại lớp tập huấn Yên Bái (tháng 12 năm 2014) tất giáo viên tham gia tập huấn trí với quan điểm tiến sĩ Ngơ Văn Hưng - chuyên viên môn Sinh Bộ GD - ĐT, đồng hai thuật ngữ: "chủ đề dạy học" "chuyên đề dạy học" công văn số 3535/ BGDĐT3 GDTrH công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH Do đó, sáng kiến kinh nghiệm này, tơi sử dụng hai thuật ngữ cho phù hợp với thời gian thực hai phần nội dung sáng kiến Về vấn đề dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn đơn mơn đưa thảo luận kĩ buổi :"Hội thảo xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn dạy học môn Sinh học:", diễn trường THPT A Phủ Lý, Sở GD - ĐT Hà Nam tổ chức tháng 11 năm 2014 Tại đó, tất giáo viên dạy học mơn Sinh học tồn Tỉnh Hà Nam tham dự thống khẳng định: dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn đơn môn thuộc nội dung dạy học phương pháp dạy học Tuy nhiên, nội dung dạy học đó, dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn với dạy học theo chủ đề đơn mơn có khác biệt Chủ đề đơn môn đề cập đến kiến thức thuộc mơn học chủ đề liên mơn đề cập đến kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học Mặc dù vậy, theo tôi, phương pháp hình thức tổ chức dạy học khơng có khác biệt Đối với chủ đề, dù đơn mơn hay liên mơn, phải trọng việc ứng dụng kiến thức chủ đề ấy, bao gồm ứng dụng vào thực tiễn ứng dụng môn học khác Do vậy, mặt phương pháp dạy học khơng có phân biệt dạy học chủ đề đơn môn hay dạy học chủ đề liên mơn, tích hợp Điều quan trọng dạy học nhằm phát triển lực học sinh đòi hỏi phải tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực sáng tạo cho học sinh, mà hoạt động phải tổ chức lớp, lớp, trường, trường, nhà cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến hoạt động thực hành ứng dụng kiến thức vào giải vấn đề thực tiễn */ Thực trạng biện pháp tiến hành để giải vấn đề Trên sở đó, nội dung SKKN này, tập trung xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn tập trung chi tiết vào chủ đề minh họa: Virus bệnh truyền nhiễm Phần thứ nhất, tập trung phân tích tìm hiểu ngun nhân thuận lợi, khó khăn thực trạng trường THPT thực xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn Đặc biệt biện pháp xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn giảng dạy mơn Sinh 10 đánh giá hiệu biện pháp Phần thứ hai, tơi xây dựng chi tiết chủ đề : Virus bệnh truyền nhiễm, dựa các vấn đề phân tích phần thứ nhất, sau đánh giá, so sánh hiệu với giảng dạy theo tiết phân phối chương trình hành Phần thứ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: 1-Cơ sở lý luận a Dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn gì? Dạy học tích hợp có nghĩa đưa nội dung giáo dục có liên quan vào q trình dạy học như: tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ mơi trường, an tồn giao thơng Tức là, dạy cho học sinh biết cách sử dụng kiến thức kĩ để giải tình cụ thể, nhằm mục đích hình thành, phát triển lực người học Đồng thời ý xác lập mối liên hệ kiến thức, kĩ khác môn học hay phân môn khác để bảo đảm cho học sinh khả huy động có hiệu kiến thức lực vào giải tình tích hợp Dạy học liên mơn hình thức dạy học xác định nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học để dạy học, tránh việc học sinh phải học lại nhiều lần nội dung kiến thức môn học khác Đối với kiến thức liên mơn có mơn học chiếm ưu bố trí dạy chương trình mơn khơng dạy lại môn khác Trường hợp nội dung kiến thức có tính liên mơn cao tách thành chủ đề liên môn để tổ chức dạy học riêng vào thời điểm phù hợp, song song với q trình dạy học mơn liên quan Dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn hình thức tìm tòi nội dung, chủ đề giao thoa môn học với nhau, khái niệm, tư tưởng chung môn học, tức đường tích hợp nội dung từ số mơn học có liên hệ với làm cho nội dung học chủ đề có ý nghĩa hơn, thực tế học sinh tự hoạt động nhiều để tìm kiến thức vận dụng vào thực tiễn b Ưu điểm dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn Theo quan điểm thầy, giáo nhóm Sinh cụm trường THPT thành phố Phủ Lý, dạy học môn sinh học theo chủ đề tích hợp liên mơn có nhiều ưu điểm - Đối với học sinh: Thứ nhất, dạy học mơn sinh học theo chủ đề tích hợp liên mơn làm cho qúa trình học tập có ý nghĩa từ học sinh xác đinh rõ mục tiêu, mối quan hệ trình học Thứ hai, chủ đề tích hợp liên mơn có tính thực tiễn, kiến thức gắn liền với kinh nghiệm sống học sinh nên sinh động, hấp dẫn học sinh, có ưu việc tạo động cơ, hứng thú học tập cho học sinh Học chủ đề tích hợp liên mơn, học sinh tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải tình thực tiễn, phải ghi nhớ kiến thức cách máy móc Thứ ba, chủ đề tích hợp liên mơn giúp cho học sinh khơng phải học lại nhiều lần nội dung kiến thức môn học khác nhau, vừa gây tải, nhàm chán, vừa khơng có hiểu biết tổng quát khả ứng dụng kiến thức tổng hợp vào thực tiễn - Đối với giáo viên: Việc đổi phương pháp dạy học nay, vai trò giáo viên khơng người truyền thụ kiến thức mà người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học học sinh ngồi lớp học Do đó, giáo viên mơn liên quan có điều kiện chủ động phối hợp, hỗ trợ dạy học Vì vậy, dạy học theo chủ đề liên mơn giảm tải cho giáo viên việc dạy kiến thức liên mơn mơn học mà có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kĩ sư phạm cho giáo viên, góp phần phát triển đội ngũ giáo viên mơn thành đội ngũ giáo viên có đủ lực dạy học kiến thức liên mơn, tích hợp Cơ sở thực tiễn dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn - Đối với cấp quản lý giáo dục: Để chuẩn bị cho năm học này, vừa qua Sở GD&ĐT Hà Nam tập huấn cho giáo viên cốt cán đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh, tập trung xây dựng chủ đề dạy học môn học chủ đề tích hợp, liên mơn phù hợp với phương pháp dạy học tích cực phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa phương, nhà trường Bên cạnh đó, Sở có văn hướng dẫn, đạo tới trường… Tại trường, qua sinh hoạt hội đồng, sinh hoạt tổ nhóm chun mơn đầu năm, nội dung triển khai đến giáo viên Bên cạnh đó, kế hoạch năm học cá nhân, tổ - nhóm chuyên môn kế hoạch năm học nhà trường, việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn cụ thể hóa việc đăng kí chủ đề dạy học, kế hoạch hội thảo, lồng ghép với kì thi chọn giáo viên giỏi cấp trường, đợt hội giảng đặc biệt đợt hội thảo cấp tổ, cấp trường Tuy nhiên, Sở cần có văn đạo cụ thể nữa, hội thảo, thi cần có hướng dẫn cụ thể Nhà trường cần đẩy mạnh thi giáo án tích hợp giáo viên, đặc biệt giáo án tích hợp vận dụng kiến thức liên mơn để giải tình thực tiễn - Đối với tổ nhóm chun mơn: Tại tổ, nhóm chun mơn, hoạt động dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn triển khai từ đầu năm học, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn trường phổ thơng, thực đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên tổ, nhóm chun mơn bước đầu chủ động rà sốt chương trình, lựa chọn nội dung, xây dựng chủ đề dạy học môn học chủ đề tích hợp liên mơn Mặt khác, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với chủ đề theo hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển lực học sinh, xác định lực phát triển cho học sinh chủ đề Đồng thời giáo viên biên soạn câu hỏi, tập để đánh giá lực học sinh dạy học; thiết kế tiến trình dạy học thành hoạt động học học sinh; tổ chức dạy học để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm - Đối với giáo viên: Trong năm học này, giáo viên tập huấn đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh, tập trung xây dựng chủ đề dạy học môn học chủ đề tích hợp liên mơn phù hợp với phương pháp dạy học tích cực phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa phương, nhà trường Tuy nhiên, giáo viên chúng tơi gặp nhiều khó khăn việc triển khai thực Đối với chúng tôi, khó khăn ban đầu gặp việc phải tìm hiểu sâu kiến thức thuộc môn học khác … bước đầu khắc phục q trình dạy học mơn học mình, giáo viên thường xun phải dạy kiến thức có liên quan đến mơn học khác có am hiểu kiến thức liên mơn Tuy nhiên, số khó khăn mà chúng tơi cần quan tâm đạo cụ thể cấp lãnh đạo Cụ thể: +/ Thứ nhất, dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn nhà trường, với giáo viên, với phương diện quản lý, tâm lý học sinh phụ huynh học sinh… +/ Thứ hai, chưa có văn hướng dẫn chi tiết nội dung liên quan đến dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn nên đa phần giáo viên mò mẫm, chưa thống với nội dung phương pháp tổ chức +/ Thứ ba, nội dung kiến thức chưa thống phân phối chương trình mơn, phần cấu trúc hidratcacbon, lipit protein chương trình sinh 10 mơn hóa chương trình cuối năm 11 đầu năm 12… Phần tổ hợp, xác suất thống kê thuộc chương trình tốn 11 kiến thức lại cần để giải tập số loại mã di truyền, số cách xếp axit amin chương trình sinh học 10 Để giải toán liên quan đến tốc độ sinh trưởng vi sinh vật thuộc chương trình sinh 10 phải sử dụng kiến thức mũ, logarit chương trình tốn 12 … +/ Thứ 4, phân phối thời gian dạy nhiều chủ đề sử dụng tiết khóa, khó khăn xếp thời khóa biểu ảnh hưởng đến môn khác +/ Thứ 5, công tác xã hội hóa chưa thực trọng, nhiều chủ đề, nhiều dự án dạy học cần huy động tham gia tổ chức khác gặp nhiều khó khăn +/ Thứ 6, khó khăn kinh phí thực chủ đề dạy học tích hợp liên mơn kinh phí in ấn, lại, xây dựng tư liệu phim, ảnh… chí có đề tài cần phân tích xử lý mẫu nguồn kinh phí lớn… Để khắc phục khó khăn này, kiến nghị với nhà trường, Sở GD – ĐT cần có nhiều văn hướng dẫn cụ thể dạy học tích hợp, liên mơn Cung cấp cho giáo viên tài liệu tham khảo, báo cáo hội thảo, giáo án mẫu … đồng thời tạo điều kiện thời gian, sở vật chất, kinh phí… việc triển khai thực chủ đề tích hợp Bên cạnh đó, để dạy học theo dự án, chủ đề huy động nhiều mơn cơng tác xã hội hóa giáo dục cần quan tâm nhiều Ví dụ, Tại trường THPT B Phủ Lý, tập thể nhóm giáo viên liên mơn Sinh, Hóa, Lý, Địa, Cơng Dân, Tốn Tin xây dựng triển khai chủ đề “Tìm hiểu thực trạng nhiễm mơi trường nước sơng Nhuệ, sông Đáy đoạn chảy qua địa bàn Tỉnh Hà Nam” Đề tài ủng hộ lớn từ tập thể Ban Giám Hiệu nhà trường, đam mê, nhiệt tình trách nhiệm thầy, giáo đặc biệt hưởng ứng nhiệt tình tập thể học sinh hai lớp 12A1 12A3 nhà trường Bên cạnh đó, thơng qua NCS - thạc sỹ Nguyễn Trọng Tuyển, đề tài có tham gia tích cực tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Quan trắc Phân tích TNMT – Sở TNMT Tỉnh Hà Nam hướng dẫn học sinh phân tích đọc kết quả, đánh giá mức độ ô nhiễm địa điểm lấy mẫu khác nhau… Kết quả, đề tài Sở GD ĐT Hà Nam đánh giá cao chọn tham dự thi cấp quốc gia kì thi: "Vận dụng kiến thức liên mơn vào giải tình thực tiễn" Tuy nhiên, việc triển khai đề tài gặp số khó khăn việc lại học sinh, trang thiết bị máy ảnh, máy quay phim đề xây dựng tư liệu dẫn chứng, nguồn tài liệu tham khảo để đánh giá nguyên nhân, tìm hiểu sở pháp lý, biện pháp khắc phục ô nhiễm, thời gian dành cho học sinh thực đề tài… II XÂY DỰNG CÁC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10: Thực tiễn dạy học môn Sinh học trường THPT Sinh học môn khoa học thực nghiệm, kiến thức môn Sinh học gắn liền với sống thường ngày Vì vậy, vấn đề mang tính thời dễ dàng tích hợp vào dạy học môn Sinh như: dịch bệnh lây truyền (HIV, viêm gan B, cúm gia cầm, Ebola…), vấn đề biến đổi khí hậu tồn cầu, nhiễm mơi trường, cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, vấn đề phúc lợi xã hội, vấn đề y tế chăm sóc sức khỏe…Trong chương trình mơn Sinh học trường THPT, học sinh sử dụng kiến thức hầu hết môn học môn Tốn, mơn Hóa học, mơn Vật lý, mơn Địa lý, môn Văn học, môn Tin, môn GDCD, môn Công nghệ… để xây dựng chủ đề liên mơn Trong đó, thực tiễn dạy học môn Sinh học trường THPT từ năm học có triển khai sách giáo khoa phân ban đến gặp số tồn phân phối chương trình chưa cân đối bố cục, nội dung hay thời lượng dạy mơn mơn Thậm chí chồng chéo với môn khác môn Công nghệ, môn Hóa, mơn Địa, mơn GDCD Vì vậy, dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn khắc phục tồn Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng, đơn vị kiến thức giáo viên dạy theo chủ đề Nhiều nội dung thực phân phối chương trình năm học trước, nhiểu đơn vị kiến thức nên dạy học theo chủ đề tích đơn mơn hiệu cao Nguyên tắc xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn Trên quan điểm dạy học tích hợp liên môn thuộc nội dung dạy học phương pháp dạy học, xác định nguyên tắc dạy học sau: - Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu giáo dục phổ thơng, đảm bảo mục tiêu giáo dục môn học, đặc biệt đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ cho môn học - Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học - Ngun tắc đảm bảo tính nội dung: khơng làm tăng tải nội dung chương trình, khơng tích hợp ngược Nội dung chủ đề yêu cầu học sinh khai thác, vận dụng kiến thức môn Sinh với môn liên quan phải tương đồng để phát giải vấn đề cách chủ động, sáng tạo, hợp tác… 10 1) 2) 3) 4) 5) 6) virus thực thể…… , có kích thước siêu nhỏ Phân loại virus chủ yếu dựa vào …… Hệ gen viruscó thể là… Các virus khơng có vỏ ngồi gọi là…… Vỏ cấu tạo từ đơn vị protein gọi Trong chu trình nhân lên virus giai đoạn lắp ráp giai đoạn lắp… vào ….để tạo virus hoàn chỉnh Câu hỏi 7: Hãy ghép nội dung cột A cột B để có đáp án với giai đoạn chu trình nhân lên virus: Giaiđoạn Hấp phụ Xâm nhập Sinh tổng hợp Lắp ráp Phóng thích Diễnbiến a b c Trả lời virus phá vỡ tế bào để chui Lắp acid nucleic vào protein vỏ virus gắn acid nucleic vào hệ gen tế bào chủ d Gai glycoprotein protein bề mặt gắn đặc hiệu với thụ thể bề mặt tế bào chủ e virus đưa nucleo capsit acid nucleic vào tế bàochất f Tổng hợp acid nucleic protein virus g Tổng hợp vỏ Câu hỏi 8: Ghép nội dung cột A với cột B để đáp án : Cột A Cột B virus bám vào bề mặt a tồn tế bào chủ mà chưa tế bào chủ phá vỡ tế bào chủ Gọi nhân lên virus b Protein virus đặc hiệu với mà không gọi sinh sản thụ thể bề mặt tế bào Vi sinh vật hội c Các VSV lợi dụng lúc thể suy giảm miễn dịch để công virus tiềm tan virus d Chưa có cấu tạo tế bào Tiết 3: KHÁI NIỆM BỆNH TRUYÊN NHIỄM VÀ ỨNG DỤNG Đảm bảo chuẩn kiến thức: */ Môn Sinh: 25 Trả lời - Nêu bệnh truyền nhiễm, phương thức lây truyền phòng tránh - Nêu khái niệm miễn dịch, loại miễn dịch interferon */ Môn Công nghệ: - Nêu số loại vắc xin thuốc thường dùng để phòng chữa bệnh cho vật nuôi - Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất vắc xin thuốc kháng sinh */ Môn GDCD: - Học sinh có ý thức bảo vệ thể trước bệnh truyền nhiễm, ý thức tăng cường sức khỏe để nâng cao khả miễn dịch thân Đồng thời tuyên truyền giáo dục sức khỏe, giáo dục ý thức cơng dân góp phần xây dựng cộng đồng lành mạnh Đảm bảo chuẩn kĩ Rèn kĩ quan sát, phân tích, tổng hợp vận dụng kiến thức lực liên môn vào giải tình thực tiễn Phát triển kĩ thảo luận nhóm, kĩ thuyết trình Cơng cụ đánh giá (Điểm đánh giá ngẫu nhiên số học sinh lớp lấy vào điểm kiểm tra miệng 15 phút) Câu Thế miễn dịch? Vai trò cảu miễn dịch ( Mức độ nhận biết) Câu Bệnh truyển nhiễm phụ thuộc vào yếu tố nào? Vì sao? (Mức thơng hiểu) Câu Tại xung quanh thể có nhiều vi sinh vật gây bệnh mà không bị mắc bệnh? ( Mức độ vận dụng) Câu Tại người ta nói, bệnh truyền nhiễm khó lây lan thành dịch lớn, trừ bệnh virus gây ra? ( Mức độ vận dụng cao) Câu (Vận dụng cao) Sau bị nhiễm virus cúm A (Ví dụ H5N1), thể vật chủ sinh đáp ứng miễn dịch chống lại virus bảo vệ thể, đáp ứng miễn dịch khơng có tác dụng bảo vệ hồn toàn cho lần nhiễm sau, virus cúm A ln có biến đổi kháng ngun q trình lưu hành tự nhiên, khơng có đáp ứng miễn dịch chéo chủng virus cúm A Do đó, xuất biến chủng virus cúm A có đặc tính kháng ngun khác với chủng virus trước đó, thể 26 nhiễm khơng có đáp ứng miễn dịch bảo hộ thích ứng với chủng virus cúm Đây nguyên nhân làm cho gia cầm người thường bị mắc bệnh cúm nhiều lần năm, đợt dịch cúm xảy sau thường nặng nề gây nên đại dịch cúm Khả gây bệnh biến chủng virus cúm giảm biến mất, thể có đáp ứng miễn dịch đặc hiệu với biến chủng chúng trở nên thích nghi lây nhiễm lồi vật chủ mới, ví dụ: virus A/H1N1, A/H2N2, A/H3N2 nguyên nhân đại dịch cúm người trước thích nghi lây nhiễm người Tuy nhiên, chủng thường gây vụ dịch cúm tản phát hàng năm người, khả biến đổi kháng nguyên chúng Đây nguồn virus trao đổi gen với chủng virus cúm lưu hành gia cầm, để thích ứng lây nhiễm gây bệnh cho nhiều loài khác người (Trích báo cáo đề cương nghiên cứu sinh - thạc sỹ Nguyễn Trọng Tuyển - năm 2014) Từ đoạn văn trên, trả lời câu hỏi sau: 5.1 Khi bị nhiễm virus cúm A, thể vật chủ sinh đáp ứng miễn dịch chống lại virus bảo vệ thể hoàn toàn cho lần nhiễm sau A Đúng B Sai 5.2 Nguyên nhân làm gia cầm người thường xuyên bị nhiễm virus cúm A nhiều lần năm 5.3 Vì khó ngăn chặn đại dịch cho chủng virus cúm A gây lên? 27 5.4 Em xây dựng tuyên truyền tác hại, đường lây nhiễm biện pháp ngăn ngừa lây lan chủng virus cúm gia cầm Tiết 4: VIRUS GÂY BỆNH VÀ ỨNG DỤNG Đảm bảo chuẩn kiến thức: */ Môn Sinh: - Nêu đặc điểm đặc trưng virus gây bệnh thực vật, vi sinh vật động vật - Kể số ứng dụng virus thực tiễn */ Môn Sinh 8: - Tìm hiểu bệnh lây qua đường tình dục */ Mơn Cơng nghệ 10: - Điều kiện phát sinh, phát triển sâu, bệnh hại trồng - Nhận biết số loại sâu, bệnh hại lúa, trồng */ Mơn Địa 10: - Tìm hiểu môi trường phát triển bền vững */ Môn GDCD: - Học sinh có ý thức bảo vệ thể trước bệnh truyền nhiễm, ý thức tăng cường sức khỏe để nâng cao khả miễn dịch thân tuyên truyền cho người thân, cộng đồng diễn biến, nguy hiểm đại dịch xây dựng ý thức phòng tránh Đảm bảo chuẩn kĩ Rèn kĩ quan sát, phân tích, tổng hợp vận dụng kiến thức lực liên mơn vào giải tình thực tiễn Phát triển kĩ tra cứu tìm kiếm, thu thập xử lý thơng tin Kĩ trình bày viết 15 phút Công cụ đánh giá (Điểm đánh giá ngẫu nhiên số học sinh lớp lấy vào điểm kiểm tra miệng 15 phút) Câu Phagơ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi sinh vật nào? Làm để giảm bớt thiệt hại VR gây công nghệ vi sinh? (Mức độ vận dụng) Câu Trình bày phương thức xâm nhập VR thực vật, triệu chứng bị bệnh cách phòng ngừa? ( Mức độ nhận biết) 28 Câu Tại VR kí sinh thực vật khơng có khả tự nhiễm vào tế bào thực vật mà phải nhờ côn trùng qua vết xước? (Mức độ vận dụng) Câu Hãy nêu số ứng dụng virus thực tiễn? Phân tích sở khoa học việc ứng dụng virus thực tiễn?(Mức độ vận dụng) Câu Trình bày nguyên lí ứng dụng thực tiễn kĩ thuật di truyền có sử dụng phagơ? (Mức độ vận dụng cao) Câu Thuốc trừ sâu sinh học có chứa virus dựa sở khoa học nào? Hãy nêu ưu thuốc trừ sâu sinh học so với thuốc trừ sâu hóa học? (Mức độ vận dụng cao) Câu Hãy nêu vai trò quan trọng đấu tranh sinh học việc xây dựng nơng nghiệp an tồn bền vững? (Mức độ vận dụng cao) Tiết 5: DẠY HỌC THEO DỰ ÁN (TỔNG KẾT) Tên dự án: Tìm hiểu số đại dịch giới năm 2014 - 2015 số bệnh truyền nhiễm địa phương Đảm bảo chuẩn kiến thức: */ Mơn Sinh: - Tìm hiểu lịch sử, tình hình phát triển đại dịch AIDS, cúm gia cầm sốt Ebola Cơ chế xâm nhập virus vào tế bào vật chủ Phương thức lây nhiễm Triệu chứng cách phòng ngừa - Tìm hiểu số bệnh truyền nhiễm địa phương đối tượng người viêm gan, đau mắt đỏ, cúm sởi */ Mơn Sinh 8: 29 - Tìm hiểu bệnh lây qua đường tình dục - AIDS – thảm họa lồi người */ Mơn Cơng nghệ 10: - Tìm hiểu số bệnh truyền nhiễm địa phương bệnh hại trồng, bệnh hại lúa vật ni - Quan sát triệu chứng, bệnh tích gà bị mắc bệnh Niu cát xơn cúm gia cầm */ Mơn Địa 10: - Tìm hiểu nước Tây Phi - Tìm hiểu mơi trường phát triển bền vững - Tìm hiểu thêm đường lây lan đại dịch quốc gia giới */ Môn GDCD: - Học sinh có ý thức bảo vệ thể trước bệnh truyền nhiễm, ý thức tăng cường sức khỏe để nâng cao khả miễn dịch thân tuyên truyền cho người thân, cộng đồng diễn biến, nguy hiểm địa dịch cách phòng tránh - Thơng qua hoạt động tìm hiểu bệnh truyền nhiễm địa phương, học sinh phát triển kĩ giao tiếp xã hội, ý thức trách nhiệm với công việc giao */ Môn Văn: - Học sinh biết xác định bước viết trình bày báo cáo - Biết xây dựng kế hoạch, triển khai thực kế hoạch - Biết xây dựng tuyên truyền ý thức phòng, tránh bệnh truyền nhiễm virus vi khuẩn gây lên Đảm bảo chuẩn kĩ Rèn kĩ quan sát, phân tích, tổng hợp vận dụng kiến thức lực liên mơn vào giải tình thực tiễn Phát triển kĩ thảo luận nhóm Phát triển kĩ tra cứu tìm kiếm, thu thập xử lý thông tin Phát triển kĩ viết báo cáo thuyết trình Tiến trình thực dự án 30 Bước Lập kế hoạch (Thực lớp) - Triển khai vào cuối tiết */ Nhận biết chủ đề dự án */ Xây dựng tiểu chủ đề/ý tưởng - Hoạt động nhóm, chia sẻ ý tưởng - Cùng GV thống tiểu chủ đề nhỏ + Bệnh Ebola + Bệnh cúm gia cầm + HIV/AIDS địa phương + Bệnh Sởi địa phương + Bệnh Cúm địa phương + Viêm gan địa phương */ Lập kế hoạch thực dự án - Thảo luận lên kế hoạch thực nhiệm vụ (Nhiệm vụ; Người thực hiện; Thời lượng; Phương pháp, phương tiện; Sản phẩm) + Thu thập thông tin + Điều tra, khảo sát trạng (nếu có thể) + Thảo luận nhóm để xử lý thơng tin + Viết báo cáo + Lập kế hoạch tuyên truyền Bước 2: Thực kế hoạch dự án xây dựng sản phẩm (2 tuần) (Hoạt động vào thời gian lên lớp) - Từng nhóm phân tích kết thu thập trao đổi cách trình bày sản phẩm - Xây dựng báo cáo sản phẩm nhóm Bước 3: Báo cáo kết nêu ý tưởng chiến lược tuyên truyền phòng tránh điều trị bệnh truyền nhiễm địa phương - Các nhóm báo cáo kết - Trình chiếu Powerpoint - Trình chiếu dạng file video 31 - Các nhóm tham gia phản hồi phần trình bày nhóm bạn - Học sinh trả lời câu hỏi dựa vào kết thu thập từ nhóm ghi kiến thức cần đạt vào - Các nhóm tự đánh giá, đánh giá lẫn */ GV kết luận đánh giá Công cụ đánh giá Kết đánh giá học sinh tổng hợp theo dõi tiến độ thực đề án nhóm, chất lượng báo cáo, thuyết trình tuyên truyền ý thức phòng tránh điều trị bệnh truyền nhiễm địa phương (Điểm đánh giá lấy vào điểm thực hành) Phần thứ ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Phần thứ nhất: Xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn dạy học Sinh học 10 Được đạo Sở GD - ĐT Hà Nam, lãnh đạo Trường THPT B Phủ Lý, với vai trò tiên phong tìm hiểu vấn đề liên quan đến tích hợp liên mơn giảng dạy môn Sinh học, nội dung phần nhóm Sinh đưa thảo luận tổ, nhóm chuyên mơn, sau tiếp tục thảo luận cấp Trường đặc biệt ý kiến đóng góp Hội thảo môn Sinh cấp Sở GD - ĐT diến THPT A Phủ Lý Từ vấn đề nêu chủ đề trên, giúp thầy cô giáo dạy liên môn với tơi tìm hiểu rõ chất, thực trạng, ngun nhân, nguyên tắc, bước xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn mà giúp cho hoạt động sinh hoạt chun mơn tổ, nhóm trường tơi năm học qua có hiệu nhiều Cụ thể: +/ 100% tổ nhóm chuyên môn tổ chức hội thảo chủ đề tích hợp liên mơn, đơn mơn xây dựng giảng dạy, đánh giá chuyên đề, chủ đề liên quan đến mơn học gửi lên trường học trực tuyến Trong đó, nhóm Sinh có 06 sản phẩm nộp lên cho khối 32 +/ Năm học 2014-2015, sản phẩm mơn Tốn liên mơn với môn Sinh, Địa, Vật lý GDCD tham dự thi : "Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn" cấp quốc gia Các sản phẩm tham dự kì thi quốc gia " Vận dụng kiến thức liên mơn vào giải tình thực tiễn"của nhóm Sinh liên mơn với mơn Hóa, mơn Lý, Địa, mơn Văn mơn GDCD sản phẩm nhóm Địa liên mơn với mơn Hóa, Sinh, GD CD Như vậy, 100% sản phẩm trường tham gia cấp Sở chọn tham gia cấp quốc gia +/ Với vai trò tiên phong, vấn đề liên mơn môn Sinh nêu phần thứ nhà trường cho áp dụng rộng rãi tới tất mơn, vậy, nội dung phần gián tiếp tác động đến thành công sản phẩm báo cáo cấp Sở hội thảo xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn mơn GDCD, diễn tháng năm 2015 +/ Thông qua chủ đề tích hợp liên mơn, tổ nhóm chun mơn có nhiều nội dung tương tác hơn, điều kiện quan trọng dẫn đến thành công cho hội giảng cấp trường năm học qua +/ Chất lượng học tập học sinh nâng cao rõ rệt, điều thể rõ qua kết kì thi trường Sở GD ĐT tổ chức, đặc biệt kì thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh với nhiều đội đạt 100% có giải có nhiều giải cao mơn Tốn 12, Tốn 11, Hóa 12, Sinh 12, Địa 12, Văn 12 Ngoài ra, nội dung phần thứ Sở GD - ĐT Hà Nam đưa lên websize Sở kênh tham khảo tìm hiểu tích hợp liên mơn websize trường học kết nối Phần thứ hai: Vận dụng chủ đề "Virus bệnh truyền nhiễm" vào giảng dạy Sinh học 10 Năm học 2014-2015, chủ đề dạy khối 10, lớp 10A1., A2 A3 Qua phiếu đánh giá dạy ý kiến đóng góp thầy cô giáo dự giờ, đặc biệt ý kiến học sinh thông qua kết kiểm tra đánh giá học sinh sau dạy, qua trực tiếp giảng dạy lớp 10A1, 10A2 10A3 so sánh đối chiếu với lớp 10 B1, B2, B3 không dạy theo chuyên đề; nhận thấy: +/ Đã có hiệu ứng tích cực từ phía học sinh thực chủ đề so với lớp không thực chủ đề mà giảng theo phân phối chương trình cũ Cụ thể, học 33 sinh tích cực tham gia thực đề án, sau tiết học, hoạt động dạy học linh động thu hút ý học sinh, người thầy đóng vai trò trọng tài, người học trình bày quan điểm mình, nhóm sở hoạt động dạy học mà giáo viến thiết kế, từ đó, học sinh phát triển nhiều lực liên môn, đặc biệt lực phát giải vấn đề, lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thơng, lực giao tiếp, thuyết trình, .các kĩ chun mơn, kĩ phòng thí nghiệm, khảo sát thực địa, làm việc nhóm, lực kĩ gặp tiết dạy cứng nhắc lớp +/ 100% tiết dạy thầy nhóm Sinh tham gia dự kiểm tra học sinh phiếu đánh giá, kết hợp với điểm kiểm tra 15 phút kiểm tra thực hành ( thông qua công cụ đánh giá thiết kế tiết học) Kết tính trung bình so với lớp khơng dạy theo chủ đề sau (cùng giáo viên dạy): Xếp loại Lớp 10A1, A2, A3 (dạy theo chủ đề) Lớp 10 B1, B2, B3 ( Dạy không theo chủ đề - dạy phân phối chương trình) Giỏi 45% 25% Khá 50% 45% Trung bình 5% 28% Yếu 0% 2% ( Nguồn: Tổng hợp kết đánh giá học sinh thông qua tiết dự dạy học theo chuyên đề - trường THPT B Phủ Lý) Kết phản ánh khách quan chất lượng tiết dạy học theo chuyên đề so với dạy học theo phân phối chương trình sách giáo khoa Điều đặc biệt quan trọng hơn, thơng qua việc nhóm thực trực tiếp tra cứu nội dung, thảo luận để hoàn thành công cụ đánh giá sau tiết học, em học sinh nhớ kiến thức lâu vận dụng linh hoạt kiến thức lĩnh hội để hoàn thành kiểm tra đánh giá kiến thức tổ - nhóm dự Ngồi ra, với phân hóa câu hỏi mức độ khác công cụ đánh giá tiết học, kích thích học sinh tích cực đam mê tìm hiểu tri thức, tìm hiểu kiến thức liên quan đến học qua nhiều kênh thông tin khác 34 Tóm lại, có vất vả cho giáo viên việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch thực chuyên đề nhiều nội dung chương trình Sinh học 10 sử dụng chun đề dạy học hiệu trước hết tạo hứng thú học tập cho học sinh, học sinh người chủ động việc tìm tòi kiến thức biết vận dụng đơn vị kiến thức thuộc môn học khác đề giải tình thực tiễn giao , đó, người thầy đóng vai trò người trọng tài, người đạo diễn bổ sung chỉnh sửa kiến thức học sinh cho Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng, nội dung nào, tiết học xây dựng chủ đề dạy học Nhiều đơn vị kiến thức, giảng dạy cho học sinh theo phương pháp cũ, theo tiến trình 45 phút lớp Hiệu tiết dạy phụ thuộc vào phương pháp Thầy lực Trò, mơi trường học tập 35 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Dựa ý kiến đóng góp nhiều đồng nghiệp tham gia hội thảo đặc biệt đồng nghiệp trực tiếp dự thực chủ đề, đặc biệt kết học tập học sinh lớp 10A1, 10A2 10A3 trường THPT B Phủ Lý, từ kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy, rút số kết luận sau: Về ưu điểm - Dạy học tích hợp liên mơn dạy cho học sinh biết tổng hợp kiến thức, kĩ nhiều môn học để giải nhiệm vụ học tập hình thành lực giải tình thực tiễn - Giúp học sinh trở thành người học tích cực, người cơng dân có lực giải tốt tình có vấn đề mang tính tích hợp thực tiễn sống - Dạy học tích hợp liên mơn cho phép rút ngắn thời gian dạy học đồng thời tăng khối lượng chất lượng thông tin - Giúp học sinh hứng thú trình học, tìm hiểu lĩnh hội tri thức, đồng thời học sinh có trách nhiệm với cơng việc giao - Dạy học tích hợp liên mơn tăng cường tính sáng tạo giáo viên, học sinh; tăng cường kĩ kĩ giao tiếp, thuyết trình, lực xây dựng, triển khai thực kế hoạch, lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông, - Dạy học tích hợp liên mơn tăng cường cơng tác xã hội hóa, giúp học sinh tích cực tìm hiểu giải vấn đề xã hội, đồng thời giúp nhà trường quan tổ chức có nhiều hội phối hợp với công tác giáo dục học sinh - Phù hợp với định hướng vận dụng quan điểm tích hợp giáo dục giai đoạn sau năm 2015 Giáo dục - Đào tạo - Giáo viên học sinh chủ động thời gian dạy không cứng nhắc 45 phút/ tiết hành 36 Về khó khăn - Giáo viên phải tìm hiểu, đầu tư nhiều trình chuẩn bị xây dựng chủ đề - Học sinh dành nhiều thời gian tham gia trình thực nội dung chủ đề, đặc biệt chủ đề có liên quan đến dự án - Một số phương tiện hỗ trợ cho trình thực chủ đề gặp khó khăn thiết bị cơng nghệ thông tin, máy ảnh, nguồn tài liệu, phương tiện lại, kinh phí - Năng lực tìm hiểu lĩnh hội tri thức học sinh không đồng đều, phận giáo viên học sinh khơng nhiệt tình q trình đổi phương pháp dạy học theo quan điểm định hướng giáo dục Bộ GD - ĐT - Cần bồi dưỡng thêm cho giáo viên kiến thức liên mơn với chun đề cần có nhiều giáo viên tham gia hơn, nên ảnh hưởng đến xếp thời khóa biểu, phân cơng giáo viên giảng dạy II KIẾN NGHỊ Để thực chủ đề tích hợp liên mơn có hiệu phù hợp với điều kiện trường, đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh lực học sinh vùng, miền khác Tôi mạnh dạn kiến nghị số vấn đề sau liên quan đến môn Sinh học: Giảm nhẹ nội dung lý thuyết chương, bài; tăng cường ứng dụng thực tiễn, đặc biệt ứng dụng thành tựu khoa học, sản xuất vấn đề môi trường, kinh tế xã hội có liên quan giới địa phương Không chồng chéo môn khác dạy nội dung Các tổ chuyên môn trường học tích cực rà sốt chương trình, xây dựng phân phối chương trình khối có nội dung dạy theo tiết giảng lớp có nội dung phải dạy theo chủ đề tiết trở lên, từ vào phân phối chương trình để báo cáo nhà trường xây dựng thời khóa biểu sử dụng phòng học chức huy động tài nguồn lực khác có liên quan Tăng cường cơng tác xã hội hóa, tạo điều kiện cho giáo viên học sinh xây dựng tham gia đề tài, chủ đề tích hợp liên mơn có tính ứng dụng cao 37 Huy động tối đa ứng dụng công nghệ thông tin, websize Sở, cổng thông tin trường học trực tuyến để trao đổi chuyên môn, xây dựng chủ đề, chuyên đề chung nhà trường tồn Tỉnh Kính đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo lựa chọn đăng tải chuyên đề, chủ đề dạy học có chất lượng cho giáo viên trường tham khảo Đề nghị Sở GD – ĐT tổ chức thường xuyên đợt hội thảo chuyên môn, để giáo viên trường trao đổi, đánh giá rút kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học nhà trường Trên kinh nghiệm thực tế thân tham gia tập huấn, tham gia báo cáo trực tiếp giảng dạy chủ đề; tham khảo ý kiến đóng góp quý báu nhiều đồng nghiệp trường THPT B Phủ Lý, tỉnh ý kiến bạn bè giảng dạy môn Sinh ngồi tỉnh, tơi viết sáng kiến kinh nghiệm Tuy nhiên, số nội dung sáng kiến mang ý kiến chủ quan không tránh khỏi thiếu sót, tơi kính mong ý kiến đóng góp bổ sung để hồn thiện sáng kiến kinh nghiệm Tôi xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu đó! Phủ Lý, ngày 02 tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Trọng Tuyển NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI Phủ Lý, ngày 02 tháng 04 CỦA TỔ CHUYÊN MÔN năm 2015 NHẬN XÉT:………………… … …………… Tôi xin cam đoan ……………………… …… ………………… SKKN viết, khơng ………………………… .…………………… chép nội dung người ………………………… …………………… khác …………………………… .………………… …………………………… ………………… 38 Tác giả ĐIỂM:………………… .……………… XẾP LOẠI: ………… ………………… TỔ TRƯỞNG Nguyễn Trọng Tuyển NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KH-SK CỦA ĐƠN VỊ CỦA HỘI ĐỒNG KH-SK NGÀNH GD&ĐT NHẬN XÉT:………………… NHẬN XÉT:……… ………………………… …………… …………………… ………………………… ……………………………… ………………… …………………………… …………… ………………… …………………………… ……………………………… …………… ………………………………… ……………… …………………………… …………… ………………………………… ……………… ………… ĐIỂM:……… ………………………… …………………………………… XẾP LOẠI: … ………………………… …………………… … CHỦ TỊCH HĐ KH-SK NGÀNH GD&ĐT …………………… ĐIỂM:…………………… …………… XẾP LOẠI: ……………… …………… CHỦ TỊCH HĐ KH-SK CỦA ĐƠN VỊ 39 ... phục ô nhiễm, thời gian dành cho học sinh thực đề tài… II XÂY DỰNG CÁC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10: Thực tiễn dạy học môn Sinh học trường THPT Sinh học môn khoa học thực... biệt biện pháp xây dựng chủ đề tích hợp liên môn giảng dạy môn Sinh 10 đánh giá hiệu biện pháp Phần thứ hai, xây dựng chi tiết chủ đề : Virus bệnh truyền nhiễm, dựa các vấn đề phân tích phần thứ... giáo nhóm Sinh cụm trường THPT thành phố Phủ Lý, dạy học môn sinh học theo chủ đề tích hợp liên mơn có nhiều ưu điểm - Đối với học sinh: Thứ nhất, dạy học môn sinh học theo chủ đề tích hợp liên mơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng các chuyên đề tích hợp liên môn trong dạy học sinh học 10 và vận dụng chuyên đề virus và bệnh truyền nhiễm vào giảng dạy , Xây dựng các chuyên đề tích hợp liên môn trong dạy học sinh học 10 và vận dụng chuyên đề virus và bệnh truyền nhiễm vào giảng dạy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay