BAN THUYET MINH SANG KIEN 2017( LIEN)

13 41 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 21:40

... khai thực hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ cách chặt chẽ, thường xuyên quản lý, theo dõi, đạo Ban giám hiệu nhà trường Nội dung hoạt động tổ chun mơn phong phú hoạt động chun đề hoạt động bản,... chuyên đề Làm quen với Tốn cho trẻ lớp có thuận lợi khó khăn sau: * Thuận lợi: Nhà trường quan tâm ban ngành đoàn thể xã đặc biệt đạo sâu sát, tận tình lãnh đạo tổ chun mơn mầm non phòng giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: BAN THUYET MINH SANG KIEN 2017( LIEN), BAN THUYET MINH SANG KIEN 2017( LIEN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay