BAN THUYET MINH SANG KIEN 2017( LIEN)

13 12 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 21:40

I THÔNG TIN CHUNG Tên sáng kiến: Giải pháp đạo nâng cao chất lượng thực chuyên đề làm quen với Toán cho trẻ mẫu giáo Trường Mầm non Chăn Nưa Tác giả: Họ tên: Trương Thị Liên Năm sinh: 22/06/1984 Nơi thường trú: Chăn Nưa - Sìn Hồ - Lai Châu Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non Chức vụ công tác: Phó hiệu trưởng Nơi làm việc: Trường mầm non Chăn Nưa Điện thoại: 01695093224 Tỷ lệ đóng góp tạo sáng kiến: 100% Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý giáo dục mầm non Thời gian áp dụng sáng kiến : Từ ngày 25 tháng năm 2016 đến ngày 15 tháng năm 2017 Đơn vị áp dụng sáng kiến: Tên đơn vị: Trường mầm non Chăn Nưa Địa chỉ: Chăn Nưa - Sìn Hồ - Lai Châu Điện thoại: 01695093224 II NỘI DUNG SÁNG KIẾN: Sự cần thiết, mục đích việc thực sáng kiến: 1.1 Sự cần thiết việc thực sáng kiến: Giáo dục Mầm non cấp học tảng hệ thống giáo dục quốc dân Do người giáo viên Mầm non có vị trí, vai trò quan trọng việc đào tạo hệ trẻ có kiến thức, kĩ phát triển tồn diện Muốn đạt mục tiêu trước hết người quản lý cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, từ nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ Việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trường phụ thuộc vào nhiều hoạt động Trong hoạt động nâng cao chất lượng thông qua việc tổ chức chuyên đề hoạt động vô quan trọng Nhưng tổ chức chuyên đề làm để tổ chức chuyên đề đạt hiệu cao điều nhiều người băn khoăn trăn trở Trong tổ chức nhà trường tổ chun mơn nơi xây dựng kế hoạch, triển khai thực hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ cách chặt chẽ, thường xuyên quản lý, theo dõi, đạo Ban giám hiệu nhà trường Nội dung hoạt động tổ chuyên môn phong phú hoạt động chuyên đề hoạt động bản, giúp giáo viên trực tiếp giảng dạy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc q trình tổ chức hoạt động Thông qua hoạt động chuyên đề, chất lượng giảng dạy giáo viên nâng lên, phát huy lực, sáng kiến thành viên tổ, nhân rộng kinh nghiệm tốt, cách làm hay tổ, tồn trường, từ khơng ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ Đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội trình đổi mới, cấp học giáo dục mầm non ln thay đổi hình thức, phương pháp tổ chức Do đòi hỏi giáo viên phải chủ động lựa chọn nội dung phương pháp, tích hợp cách linh động, sáng tạo phù hợp với độ tuổi Tuy nhiên trình tổ chức hoạt động thường nảy sinh vấn đề cần phải giải quyết, nhiều giáo viên e ngại, sợ sai khơng dám thay đổi lựa chọn ứng dụng nội dung Nhiều giáo viên tổ chuyên môn thụ động chờ giao nhiệm vụ chun mơn nhà trường chưa mạnh dạn đề xuất, phát huy ý tưởng sáng tạo giảng dạy Vì vậy, hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua chuyên đề cho giáo viên để nâng cao chất lượng cho trẻ cần thiết Thực việc bồi dưỡng tiến hành nhiều hình thức khác Trong năm gần đây, môn Toán đưa vào chuyên đề đạo sát Nhưng vấn đề đặt giải pháp đưa để đạo thực tốt chuyên đề làm quen với Toán để vừa thuận tiện cho giáo viên vừa nâng cao chất lượng cho trẻ ? Với suy nghĩ đó, cán quản lý phụ trách chuyên môn mạnh dạn xây dựng đề tài “ Giải pháp đạo nâng cao chất lượng thực chuyên đề làm quen với Toán cho trẻ mẫu giáo” mà cụ thể trường Mầm non Chăn Nưa để giúp giáo viên nhà trường tháo gỡ vướng mắc vận dụng tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với Toán đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo tồn trường 1.2 Mục đích việc thực sáng kiến: Nghiên cứu vấn đề nhằm tìm giải pháp tốt đạo thực tốt việc nâng cao chất lượng thực chuyên đề làm quen với Toán cho trẻ mẫu giáo trường mầm non Giúp giáo viên trường nắm phương pháp đặc trưng môn học, vững vàng, tự tin, linh hoạt, sáng tạo việc tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với Tốn Giúp giáo viên tạo mơi trường cho trẻ làm quen với Toán cách phong phú đa dạng Giúp trẻ lớp mẫu giáo hứng thú, linh hoạt tham gia hoạt động làm quen với Toán Giúp trẻ lĩnh hội cách đầy đủ nội dung kiến thức môn Tốn chương trình cách khoa học, có hệ thống, đảm bảo mục tiêu, kết mong đợi đề Phạm vi triển khai thực hiện: Trong lớp mẫu giáo trường Mầm non Chăn Nưa Mô tả sáng kiến: a Mô tả giải pháp trước tạo sáng kiến: Năm học 2016 – 2017 nhà trường có lớp mẫu giáo tất điểm trường thuộc Chiềng Chăn 3, Chiềng Chăn 4, Nậm Cày, Chiềng Nưa Đội Cao su Chăn Nưa với tổng số 231 cháu đầu năm, 230 cháu thực chương trình GDMN Trong năm học này, nhà trường tiếp tục thực chuyên đề “ phát triển vận động” thực chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” theo đạo chung Phòng Giáo dục nhà trường đạo tổ chức thêm chuyên đề “ Làm quen với Toán” cho trẻ mẫu giáo Trong trình thực việc nâng cao chất lượng chuyên đề Làm quen với Toán cho trẻ lớp có thuận lợi khó khăn sau: * Thuận lợi: Nhà trường ln quan tâm ban ngành đoàn thể xã đặc biệt đạo sâu sát, tận tình lãnh đạo tổ chun mơn mầm non phòng giáo dục hoạt động nhà trường Cán quản lý giáo viên bồi dưỡng chuyên môn qua đợt bồi dưỡng hè Phòng Giáo dục tổ chức Điều kiện sở vật chất lớp tương đối đầy đủ, thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ tất mơn học có mơn làm quen với Tốn đầu tư Một số giáo viên có trình độ chun mơn vững vàng, nhiều năm nghề có khả nắm bắt tiếp cận nhanh với mới, nhiệt tình, linh hoạt hoạt động Khả giao tiếp tiếng phổ thông trẻ lớp mẫu giáo trường tương đối tốt * Khó khăn: Bên cạnh thuận lợi trường gặp khó khăn đòi hỏi giáo viên tìm tòi đưa giải pháp vượt qua khó khăn như: Trong trình tổ chức chuyên đề làm quen với Toán cho trẻ mẫu giáo, số trẻ nắm bắt kiến thức kỹ tham gia hoạt động thấp Việc tạo mơi trường cho trẻ làm quen với toán chưa thực phong phú đa dạng theo chủ đề, chủ điểm Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho mơn học Tốn cấp phát song chưa đầy đủ, đồ dùng qua nhiều năm cũ Trên tiết học, trẻ chưa hứng thú tham gia hoạt động Đa số phụ huynh chưa thực quan tâm đến hoạt động cho trẻ làm quen với Tốn *Ngun nhân khó khăn do: Giáo viên chưa thật ý tạo môi trường lớp học hoạt động làm quen với Toán phong phú theo chủ đề lớn, chủ đề nhánh Giáo viên chưa thường xuyên sưu tầm nguyên vật liệu sẵn có địa phương để làm loại đồ dùng đồ chơi thật phong phú để trẻ hoạt động Gần 50% trẻ học lớp ghép, khả nhận thức trẻ không đồng Đa phần phụ huynh bận cơng việc nên có thời gian để quan tâm đến trẻ, hướng dẫn thêm cho trẻ hoạt động làm quen với Toán nhà Những năm học trước, nhà trường có số giải pháp đạo thực chuyên đề làm quen với Toán chưa mang lại hiệu như: Giải pháp 1: Tạo môi trường lớp học *Ưu điểm: Giải pháp giúp giáo viên bước đầu xây dựng môi trường lớp cho trẻ làm quen với Tốn với đồ dùng sẵn có cấp phát Trẻ làm quen với biểu tượng Tốn sơ đẳng thơng qua mơi trường lớp học *Nhược điểm Chưa tạo môi trường cho trẻ làm quen với Toán cách phong phú đa dạng Chưa phát huy tính tích cực, linh hoạt trẻ Trẻ làm quen với biểu tượng Tốn sơ đẳng máy móc, rập khn Giải pháp 2: Tổ chức dạy trẻ lúc nơi *Ưu điểm Trẻ lĩnh hội kiến thức cách tích cực, sáng tạo Trẻ củng cố kiến thức lúc nơi *Nhược điểm Nếu khơng biết cách tổ chức khơng khắc sâu kiến thức trọng tâm cho trẻ Nếu không vận dụng linh hoạt trẻ bị nhàm chán, không hứng thú với môn học Mặc dù vận dụng giải pháp song kết khảo sát trẻ đầu năm thấp, thể cụ thể qua bảng sau: Trẻ đạt yêu cầu Nội dung nội dung kiến thức Số lượng Tỷ lệ (%) Nhận biết tập hợp số lượng Nhận biết biểu tượng hình dạng, kích thước Nhận biết biểu tượng định hướng không gian Kỹ vận dụng vào thực tế Trẻ hứng thú tham gia vào học Trẻ chưa đạt yêu cầu nội dung kiến thức Số lượng Tỷ lệ (%) 120/231 51,9 111/231 48,1 122/231 52,8 109/231 47,2 118/231 51,1 113/231 48,9 115/231 49,8 116/231 50,2 150/231 64,9 81/231 35,1 Qua khảo sát chất lượng trẻ mơn làm quen với Tốn thấp, so với yêu cầu chưa đảm bảo Trước tình hình thực trạng chất lượng lớp mẫu giáo nhà trường dạy trẻ môn làm quen với Tốn, tơi suy nghĩ cần phải tìm giải pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng thực chuyên đề làm quen với Toán trường mầm non Chăn Nưa b Mơ tả giải pháp sau có sáng kiến: Trường mầm non Chăn Nưa từ trước đến nay, năm nhà trường tổ chức chuyên đề Các chuyên đề nhà trường tổ chức là: chuyên đề cho trẻ làm quen với Văn học chữ viết, chuyên đề cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh, chuyên đề phát triển vận động, … năm nhà trường đạo tổ chức thực chuyên đề cho trẻ làm quen với Toán nhằm tạo chuyển biến tích cực chất lượng mơn học làm quen với Tốn cho trẻ mẫu giáo Chính vậy, từ đầu năm học xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học nhà trường chọn nội dung tạo chuyển biến “Nâng cao chất lượng mơn làm quen với Tốn cho trẻ lớp mẫu giáo” góp phần nâng cao chất lượng chung nhà trường Từ việc nhận thức đánh giá mơn học, vai trò cán quản lý; giáo viên trường thuận lợi, khó khăn nhà trường tơi đưa giải pháp đạo nâng cao chất lượng thực chuyên đề làm quen với Toán cho trẻ mẫu giáo trường Mầm non Chăn Nưa sau: * Giải pháp 1: Chỉ đạo chất lượng mũi nhọn chun đề làm quen với tốn Để có chất lượng đại trà tốt việc trước tiên phải xây dựng chất lượng mũi nhọn Đó là: Chọn giáo viên có trình độ lực chọn lớp có đủ sở vật chất, đồ dùng học liệu để phục vụ cho việc dạy học Xây dựng lớp điểm: Từ trang trí lớp, xây dựng mơi trường lớp học, góc tốn cho trẻ tham gia hoạt động ngày để làm bật chun đề tốn Ngồi việc bồi dưỡng phương pháp nghệ thuật lên lớp cho giáo viên lý thuyết, thực hành tiết học Việc củng cố kiến thức làm giàu vốn kinh nghiệm cho trẻ tiết học yếu tố quan trọng Từ hoạt động đón trẻ đến hoạt động trời, vệ sinh ăn trưa, nêu gương cuối ngày giáo lồng ghép tốn cách sinh động Ví dụ: Giờ đón trẻ chơi tự chọn để hình thành biểu tượng tốn thời gian, trò chuyện hỏi trẻ: "Con thường ngủ dậy lúc giờ?" "Các vệ sinh phút để vào học bài" Khi điểm danh trẻ đến lớp có điểm danh tổ điểm danh số cháu nữ lớp có cháu, số cháu nam cho trẻ so sánh Vào buổi học đầu tuần cô hỏi trẻ ngày nghỉ cháu làm việc tốt gì? cháu làm việc tốt? (Trẻ giơ ngón tay thưa cơ: việc) Đến ăn trưa hỏi trẻ: Hơm ăn ăn? (2 món); Tay cầm thìa?, cầm bát tay nào? Đối với trẻ tuổi cần nâng cao hiểu biết cho trẻ, kiến thức tuần, thứ kiện khứ, Hỏi trẻ hôm thứ mấy? Các nhận phiếu bé ngoan vào thứ mấy? (thứ 6) - Thế hôm qua thứ mấy? (thứ 5) Ngày mai thứ mấy? (thứ ạ) Với hình thức giúp giáo viên đạt hiệu cao, vừa cung cấp kiến thức tốn, mà làm giàu vốn từ cho trẻ * Giải pháp 2: Chỉ đạo xây dựng môi trường học tập theo hướng mở điều kiện cần thiết tạo hội cho trẻ tham gia vào hoạt động nhận thức Môi trường học tập yếu tố quan trọng trình hoạt động trải nghiệm nhằm thoả mãn nhu cầu trẻ Đây nơi mà trẻ giúp đỡ để thu nhận khối lượng kiến thức kỹ tảng cần thiết cho việc học sau phổ thơng Vì giáo viên ln sẵn sàng đón tiếp tất trẻ đến với mình, dành thời gian quan tâm đến trẻ, nhóm, lớp Biết cung cấp hội để tạo giao tiếp cô trẻ, trẻ với Biết xếp lớp học theo phong cách khuyến khích trẻ hoạt động Tạo hội để phát triển tư duy, phát triển kỹ nhận thức xã hội, phát triển ngôn ngữ, hứng thú học tập khám phá giới xung quanh.Tận dụng nguyên vật liệu để làm đồ dùng dạy học, đầu tư đồ dùng dạy học phục vụ cho hoạt động Đổi cách trang trí lớp tạo mơi trường toán theo hướng mở phù hợp chủ đề tạo hội để trẻ hoạt động trải nghiệm với đồ dùng trang trí để lĩnh hội kiến thức: Các đồ dùng, đồ chơi, hình ảnh trang trí khơng dán cố định mà bố trí trẻ dễ dàng lấy sử dụng theo ý thích, ý tưởng trẻ Ví dụ: Nhận biết số lượng chữ số, luyện đếm chủ đề thực vật: cần trang trí mảng tường với chủ đề số loại quả: phần tạo túi đựng quả, chữ số Phần nơi để chơi trẻ sử dụng rời túi để phân nhóm, phân loại theo ý thích chọn chữ số biểu thị…Chủ đề gia đình: + Cơ chuẩn bị nhiều hình ảnh rời hình bố, mẹ, anh, chị, em rời, số đồ dùng gia đình, trẻ sử dụng hình ảnh để xếp người thân gia đình mình, bạn…đếm số lượng, so sánh góc học tập * Giải pháp 3: Phối hợp với phụ huynh để giúp trẻ có điều kiện tốt nâng cao chất lượng thực chuyên đề Ngoài thời gian lên lớp, giáo viên cần phải tranh thủ thời gian để gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh để thống biện pháp dạy trẻ nhà, trẻ khả nhận thức hạn chế tạo điều kiện để phụ huynh biết thực tế vốn hiểu biết trẻ môn Tốn Chính việc gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh điều kiện để phụ huynh biết được, quan sát hoạt động làm quen với Toán, phụ huynh biết khả lĩnh hội Toán em biết tầm quan trọng mơn học Sự phối hợp phụ huynh giúp phụ huynh có động lực, sẵn sàng giáo sưu tầm ngun vật liệu, đóng góp ngày cơng để cô giáo làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chuyên đề Từ giúp nâng cao chất lượng môn học cho trẻ Thông qua dạy mẫu, thao giảng hội thi giáo viên dạy tốt chuyên đề, Hội thi “Bé khỏe –Bé ngoan cấp trường” để tuyên truyền chuyên đề làm quen với toán cho bậc cha mẹ hiểu rõ tầm quan trọng mơn tốn trẻ mẫu giáo Qua đó, phụ huynh tạo nguồn đồ dùng, đồ chơi cho trường thêm phong phú Phối hợp với phụ huynh giúp giáo viên nâng cao chất lượng thực chuyên đề thông qua việc ôn luyện kiến thức nhà Sau học, giáo viên với phụ huynh giúp trẻ ôn luyện kiến thức nhằm khắc sâu thêm kiến thức cho trẻ giúp trẻ nhanh chóng có khả vận dụng mơn học vào thực tiễn đời sống hàng ngày Giáo viên hướng dẫn để phụ huynh cho trẻ ôn luyện kiến thức thơng qua vật dụng có sẵn gia đình trẻ đồ dùng để ăn, để uống, để mặc…trong gia đình trẻ Ví dụ: Khi dạy trẻ biểu tượng số lượng phạm vi 5, giáo viên yêu cầu phụ huynh nhà cho trẻ đếm, so sánh, thêm bớt, chia nhóm đồ dùng bát, thìa, quần, áo…trẻ làm quen với biểu tượng số lượng cách gần gũi, dễ hiểu giúp trẻ khắc sâu kến thức biểu tượng số lượng phạm vi 5, biết so sánh, thêm bớt, chia nhóm cách thành thạo Tóm lại, việc phối hợp với phụ huynh để giúp trẻ có điều kiện tốt nâng cao chất lượng thực chuyên đề việc làm vô cần thiết Qua đây, phụ huynh có điều kiện để quan tâm đến việc học tập mơn Tốn em mình; giáo viên nắm bắt khả lĩnh hội kiến thức môn Toán trẻ cách kịp thời Hơn nữa, giáo viên nhận ủng hộ vô quý báu phụ huynh thời gian, công sức, nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi, cải tạo cảnh quan, mơi trường học tập mơn Tốn, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, phong phú, đa dạng giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động làm quen với Toán Hiệu sáng kiến đem lại: a Hiệu kinh tế Giáo viên phụ huynh sưu tầm ngyên vật liệu sẵn có địa phương làm nhiều đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chuyên đề làm quen với Tốn có hiệu so với giải pháp cũ giải pháp giúp giáo viên phụ huynh tiết kiệm nhiều chi phí để mua đồ dùng đồ chơi Sáng kiến góp phần thúc đẩy thực tiễn giáo dục mầm non xã Chăn Nưa, làm cho nghiệp giáo dục phát triển tốt hơn, chất lượng giáo dục nâng cao để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội b Hiệu kỹ thuật Giáo viên nắm phương pháp mơn, tìm lạ, sáng tạo Giáo viên biết vận dụng linh hoạt, đổi hình thức giảng dạy hợp lý, hài hồ Giáo viên tạo mơi trường cho trẻ học tốn tốt (như: trang trí lớp, xây dựng góc tốn, làm đồ dùng, đồ chơi, học liệu) c Hiệu mặt xã hội   Chất lượng trẻ môn toán so với năm trước tốt Đa số trẻ nắm kiến thức học số lượng, hình dạng, kích thước định hướng khơng gian Trẻ hào hứng, sôi học Tốn 10 Trẻ khơng đếm đối tượng cụ thể mà biết đếm qua tưởng tượng thêm bớt nhanh Nhận biết phân biệt hình dạng, kích thước khơng gian cách nhanh chóng xác Biết vận dụng mơn Tốn vào hoạt động lúc nơi biết tự kiểm tra lẫn Kết thể cụ thể qua bảng sau: Nội dung KQ trước áp dụng KQ trước áp dụng SK SK Trẻ Trẻ Trẻ Trẻ ĐYC CĐY ĐYC CĐY nội dung hướng không gian nội lệ nội dung ( %) dung Tỷ lệ ( %) C Tỷ nội lệ dung ( %) kiến thức thức thức thức 231 tượng định kiến hợp số lượng kích thước Nhận biết biểu Tỷ kiến 120/ tượng hình dạng, ( %) C kiến Nhận biết tập Nhận biết biểu Tỷ lệ 122/ 231 118/ 231 Kỹ vận dụng 115/ vào thực tế 231 Trẻ hứng thú tham 150/ gia vào học 231 51,9 52,8 51,1 49,8 64,9 111/ 231 109/ 231 113/ 231 48,1 47,2 48,9 220/2 30 230/2 30 225/2 30 116/ 50, 218/2 231 30 81/2 35, 230/2 31 30 11 95,7 100 97,8 94,8 100 10/2 30 5/23 12/2 30 4,3 2,2 5,2 Khả nhận thức phụ huynh nâng lên, phụ huynh hiểu rõ nội dung ý nghĩa việc nâng cao chất lượng mơn học làm quen với Tốn cho trẻ nói riêng mơn học khác nói chung thơng qua hoạt động chun đề Phụ huynh nhìn nhận hơn, coi trọng quan tâm ngành học mầm non Chú trọng công tác chăm sóc, ni dưỡng giáo dục em Đánh giá phạm vị ảnh hưởng sáng kiến: Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng có hiệu mẫu giáo trường Mầm non Chăn Nưa sáng kiến nhân rộng áp dụng lớp mẫu giáo tỉnh Các thông tin cần bảo mật: Khơng có Kiến nghị, đề xuất: Để năm học tới chất lượng thực chuyên đề làm quen với Toán cho trẻ mẫu giáo trường đạt kết cao xin kiến nghị đề xuất sau: * Đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo: Tăng cường kinh phí cho giáo dục mầm non để mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ thiết thực cho việc dạy học riêng cho mơn làm quen với Tốn Cần tăng cường cơng tác bồi dưỡng chuyên môn lý thuyết thực hành cho cán bộ, giáo viên trường * Đối với cấp lãnh đạo địa phương: Cần quan tâm đầu tư sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho mơn học nói chung mơn làm quen với Tốn nói riêng Quan tâm đến phong trào hoạt động bề nổi, hội thi nhà trường * Đối với phụ huynh: Cần quan tâm phối kết hợp nhà trường giáo viên việc sưu tầm vật liệu làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ cho mơn học, đóng góp ngày cơng lao động tích cực để tu sửa trường, lớp; phối hợp tốt 12 việc thơng tin hai chiều kết chăm sóc giáo dục trẻ mơn học nói chung mơn học làm quen với Tốn nói riêng * Đối với giáo viên : Cần không ngừng học hỏi, trau dồi, tích lũy kinh nghiệm dạy mơn làm quen với Tốn Chủ động tích cực việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, mục tiêu chương trình linh hoạt tổ chức hoạt động làm quen với Tốn, ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình dạy mơn học Tài liệu kèm theo: Khơng có Trên nội dung, hiệu tơi thực khơng chép vi phạm quyền./ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ TÁC GIẢ SÁNG KIẾN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Trương Thị Liên 13 ... khai thực hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ cách chặt chẽ, thường xuyên quản lý, theo dõi, đạo Ban giám hiệu nhà trường Nội dung hoạt động tổ chun mơn phong phú hoạt động chun đề hoạt động bản,... chuyên đề Làm quen với Tốn cho trẻ lớp có thuận lợi khó khăn sau: * Thuận lợi: Nhà trường quan tâm ban ngành đoàn thể xã đặc biệt đạo sâu sát, tận tình lãnh đạo tổ chun mơn mầm non phòng giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: BAN THUYET MINH SANG KIEN 2017( LIEN), BAN THUYET MINH SANG KIEN 2017( LIEN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay