Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty tư vấn và xây dựng Năng Lượng Xanh

160 47 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:51

... video giải trí tư ng lai đồng thời đưa nhận định ứng dụng công nghệ 4G, OTT, BigData… - Nguồn số liệu, báo cáo Công ty Phần mền Truyền Thông VASC (đơn vị tiền thân Công ty MyTV) công ty MyTV Báo... truyền hình IPTV Công ty MyTV thời gian vừa qua Các thông tin, số liệu thống kê liên quan đến nội dung nghiên cứu trang web Tổng cục Thống kê, chuyên trang công nghệ thông tin Bộ thông tin Truyền... 14 - Môi trường công nghệ: Một lực lượng quan trọng nhất, định hình sống người cơng nghệ Người làm Marketing phải theo dõi xu hướng công nghệ tăng tốc việc thay đổi công nghệ, hội đổi vô hạn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty tư vấn và xây dựng Năng Lượng Xanh, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty tư vấn và xây dựng Năng Lượng Xanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay