Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

24 35 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:16

MÔN GDCD LỚP TIẾT 25: BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG (T2) Thực hiện: Trần Duyên Phần 1: Kiểm Tra Bài Cũ Trò Chơi Ơ Chữ Trò chơi Ô chữ ? ? ? ? ? C Ô N G D Â N ? ? C H Í N H S Á C H N G H Ĩ A V Ụ T H I Ê N G L I Ê N G C Ủ A C Ả I T Ự D O Đ Ấ T N Ư Ớ C Câu 1: Điền vào chỗ trống: “Lao động nghĩa vụ … công dân Tổ Quốc Ai 3: Mọi cơng dân có quyền mục sử dụng sức đểcái chọn 2: Nhà Lao nước động động đích conlao người nhằm tạo gì? Câu 6: đãhoạt đưa cáicó để khuyến khích, tạođộng điều kiệnmình giúp đỡ phải tùy khả mà tự nguyện tự giác tham gia lao động, góp phần xây dựng Câu 7: Lao Điềnđộng vào chỗ trống: động công Câu 4: nhân tốvà“Lao định sựquyền tồn triển củadân.” ai? 5: quyền nghĩa vụ ai? tại,vàphát ngành nghề cá phù hợptrong với chức, nhân thân? nước? nướctổnhà.” Phần 2: Tập làm diễn viên Mỗi đội bốc thăm tình sau đóng vai để xử lý tình đội mình, đội bạn ý quan sát nhận xét (3 phút) Tình Tình Tình 1: Lan Huệ đôi bạn thân học lớp 9A, hôm Lan qua nhà Huệ chơi thấy mẹ nhờ Huệ lau nhà cho Huệ cãi lại mẹ rằng: “Trẻ em có quyền học tập, vui chơi, có quyền chăm sóc, ni dạy khơng phải làm gì.” nên Huệ khơng chịu lau nhà Nếu em Lan em làm gì? Tình 2: Hơm Xn đổ rác vơ tình biết lao công hay quét rác công viên gần nhà mẹ bạn Thư lớp Xuân lên lớp kể lại với Đạt (bạn thân Thư) khuyên đừng chơi với Thư Nếu em Đạt em làm gì? Phần 3: Câu Hỏi Dành Cho Khán Giả Ai nhanh tay Câu 1: “Trong xã hội ta, khơng có nghề thấp lém, kẻ lười biếng, ỷ lại đáng xấu hổ Người nấu bếp, người quét rác thầy giáo, kĩ sư, làm tròn trách nhiệm vẻ vang ” Đó câu nói ai? A Hồ Chí Minh B Cao Bá Quát C Võ Nguyên Giáp D Trần Phú Câu 2: Pháp luật nhà nước Việt Nam ta cấm nhận trẻ em chưa đủ tuổi vào làm việc? A 16 B 14 C 18 D 15 Câu 3: Theo em nguồn thu nhập từ hoạt động lao động sau trái pháp luật? A Vận chuyển Ma túy B Phục vụ nhà hàng C Lao công D Truyền dạy nghề thêu 3508 10 7249 Hết Câu 4: Những hành vi sau bị pháp luật Start nghiêm cấm? A Từ chối nhận trẻ em 15 tuổi vào làm việc B Lạm dụng, bóc lột sức lao động trẻ em C Tự chọn học nghề với khả D Khuyến khích, tạo điều kiện việc làm cho thân người dân E Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề để trục lợi Câu 5: Hằng, 16 tuổi, học hết lớp 9, nhà đông em, gia đình khó khăn, Hằng muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ Theo em, Hằng tìm việc cách cách sau đây? A Nhận hàng sở sản xuất làm gia công C Vay tiền ngân hàng để mở công ty B Xin vào biên chế, làm việc quan nhà nước D Xin làm hợp đồng công ty lớn Câu 6: Trong quyền sau, quyền quyền Lao động? A Quyền sở hữu tài sản B Quyền tự kinh doanh thuê mướn lao động C Quyền sử dụng đất D Quyền được thành thành lập lập công công ty ty D Quyền Câu 7: Ngày quốc tết lao động ngày nào? A 06/05 A 06/05 B 07/05 C 01/05 D 08/06 Câu 8: Hành vi sau người sử dụng lao động vi phạm Luật Lao động? A A Đi Đi xuất xuất khẩu lao lao động động chưa chưa hết hết thời thời gian gian đã trốn trốn về nước nước C Kéo dài thời gian thử việc không trả đủ tiền công theo theo thỏa thỏa thuận thuận B Nghỉ việc dài ngày khơng có lí D Tự ý bỏ việc không báo trước Câu 7: Ngày quốc tết lao động ngày nào? A 06/05 A 06/05 B 07/05 C 01/05 D 08/06 Phần 4: Về đích Yêu cầu: Mỗi đội xem câu hỏi, hội ý vòng phút sau cử đại diện lên trả lời câu hỏi Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, từ em làm gì? LAO ĐỘNG - Hoạt động có mục đích, chủ yếu quan trọng người - Nhân tố định tồn tại, phát triển đất nước nhân loại - Quyền nghĩa vụ công dân QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN - Tự sử dụng sức lao động để: học nghề, tìm - kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội đem lại nguồn thu nhập cho thân gia đình Có nghĩa vụ lao động: ni sống thân, gia đình, góp phần trì phát triển đất nước - Là nghĩa vụ đối với: thân, gia đình, xã hội, đất nước công dân LAO ĐỘNG - Nhà nước có sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân - Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ hoạt động tạo việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề học để có việc làm, sản xuất, kinh doanh thu hút lao động CẤM - Nhận trẻ em chưa - Sử dụng người lao động 18 tuổi vào làm đủ 15 tuổi vào làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm tiếp xúc với việc chất độc hại - Cưỡng bức, ngược đãi người lao động * - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài, làm tập lại SGK Ôn - Học kỹ cũ Xem trước 15: + Đọc nội dung + Xem tập + Tìm hiểu, tham khảo Pháp lệnh xử lí, trách nhiệm pháp lí cơng dân ... tự giác tham gia lao động, góp phần xây dựng Câu 7: Lao Điềnđộng vào chỗ trống: động công Câu 4: nhân t và Lao định s quyền tồn triển củadân.” ai? 5: quyền nghĩa vụ ai? tại,vàphát ngành nghề... cơng dân có ích cho xã hội, từ em làm gì? LAO ĐỘNG - Hoạt động có mục đích, chủ yếu quan trọng người - Nhân tố định tồn tại, phát triển đất nước nhân loại - Quyền nghĩa vụ công dân QUYỀN VÀ NGHĨA... gia công C Vay tiền ngân hàng để mở công ty B Xin vào biên chế, làm việc quan nhà nước D Xin làm hợp đồng công ty lớn Câu 6: Trong quyền sau, quyền quyền Lao động? A Quyền sở hữu tài sản B Quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay