Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19461950)

27 33 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:15

Trường THCS Văn Lang GV: CÁT THỊ LỘC Chương V: VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 Bài 25 NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) ( tiết 1) TiÕt 31-bµi 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) (Tiết 1) I Cuộc kháng chiến chống TDP xâm lược bùng nổ (19/12/1946) Kháng chiến toàn quốc bùng nổ + TD Pháp âm mưu xâm lược nước ta lần Sau hiệp định sơ (6-3-1946) tạm ước (14-9-1946), thái độ thực dân Pháp nào? Em nêu số hành động phá hoại, khiêu khích chúng ? Thực dân Pháp gây chiến đường phố Hà Nội Tư liệu lịch sử Thực dân Pháp bao vây phủ chủ tịch(12-1946) TiÕt 31-bµi 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) (Tiết 1) I Cuộc kháng chiến chống TDP xâm lược bùng nổ (19/12/1946) Kháng chiến toàn quốc bùng nổ + TD Pháp âm mưu xâm lược nước ta lần Trước tình hình Đảng ta có chủ trương gì? + Ngày 18 19/12/1946, Ban thường vụ TƯ Đảng họp định phát động toàn quốc kháng chiến Ngôi nhà Vạn Phúc, thị xã Hà Đông (Hà Tây) - Nơi Ban thường vụ họp từ ngày 18 đến 19/12/1946 định toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp TiÕt 31-bµi 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) I Cuộc kháng chiến chống TDP xâm lược bùng nổ (19/12/1946) Kháng chiến toàn quốc bùng nổ + TD Pháp âm mưu xâm lược nước ta lần + Ngày 18 19/12/1946, Ban thường vụ TƯ Đảng họp định phát động toàn quốc kháng chiến + Tối ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt TƯ Đảng phủ Lời kêu gọi tồn quốc khỏng chin Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (Chủ tÞch Hå ChÝ Minh) LỜI KÊU GỌI TỒN QUỐC KHÁNG CHIẾN ĐƯỢC LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRUYỀN ĐI KHẮP NƯỚC • Nội dung lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: - Nêu rõ thiện chí, nguyện vọng hồ bình tâm kháng chiến nhân dân ta - Thể tư tưởng đường lối kháng chiến - Khẳng định niềm tin tất thắng nhân dân ta vào kháng chiến + GV giảng: Lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh lời kêu gọi non sông đất nước, mệnh lệnh giục giã tiến công, soi đường lối cho nhân dân ta đứng lên kháng chiến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh nguyên nhân kháng chiến, khẳng định niềm tin tất thắng dân tộc ta kháng chiến Trường Chinh (1907-1988) Đặng Xuân Khu TiÕt 31-bµi 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) I Cuộc kháng chiến chống TDP xâm lược bùng nổ (19/12/1946) Kháng chiến toàn quốc bùng nổ Đường lối kháng chiến chống TDP II Cuộc chiến đấu thị phía Bắc vĩ tuyến 16 GV gọi HS đọc Mục (II) SGK tr105 Cuộc chiến đấu thị phía Bắc vĩ tuyến 16 HÀ NỘI Cuộc chiến đấu thị phía Bắc vĩ tuyến 16 HÀ NỘI Nam Định Tiết 31 – 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) II Cuộc chiến đấu thị phía Bắc vĩ tuyến 16 Diễn biến: - Tại Hà Nội,cuộc chiến đấu diễn liệt - Đến đêm 17-2-1947, Trung đồn Thủ rút qn khỏi vòng vây địch an tồn - Tại đô thị Huế, Đà Nẵng… …quân ta tiến công làm tiêu hao sinh lực địch Pháo đài Láng nơi nổ súng phát lệnh tổng công vào lúc 20h03 ngày 19/12/1946 Điểm đặc biệt, pháo pháo phòng khơng 75 mm ta thu hồi từ tay địch Quyết tử cho tổ quốc sinh Nhân dân Hà Nội đào hào chiến đấu Cuộc chiến đấu Hà Nội “ Quyết tử quân” Hà Nội ôm bom ba đón đánh xe tăng Pháp Bức ảnh bác sĩ quân y Trần Hạnh chụp tháng 12/1946 Người ảnh chiến sĩ Nguyễn Văn Thiềng, gọi Trần Thành, q phố hàng Vơi – Hà Nội Bức ảnh gốc trưng bày Bảo tàng quân Việt Nam Bức ảnh phản ánh thực lịch sử sinh động chiến sĩ Quan sát ảnh em nghĩquyết tinhHành thần trung đồn Thủ “quyết tử” có cho suy “Tổ quốc sinh” chiến đấu củacàng chiếnvũ Hà Thành Nội? động tử chiến sĩsĩ Trần gương Bom ba khí chiến đấumãi củalàquân dân sáng tinh thần yêu nước vàHà lòng dũng cảm1946 sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Nội năm Tổ quốc mà hệ niên cần học tập… Hầm chiến đấu đường phố Hà Nội (12/1946) Trung đoàn Thủ Đô Tiết 31 – 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) II Cuộc chiến đấu thị phía Bắc vĩ tuyến 16 Diễn biến: Kết ý nghĩa: - Tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giam chân địch đô thị lớn thời gian - Tạo điều kiện huy động lực lượng cho kháng chiến - Bảo vệ an toàn cho Đảng ch/phủ trở lại địa, lãnh đạo kháng chiến lâu dài Kết ý nghĩa chiến đấu thị phía Bắc ? Bi cng c: Bài tập1: Hãy điền vào chỗ trống tên nhng kiện tác phẩm thể đờng lối kháng chiến chống thực dân Pháp? Nhng nội dung đờng lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lợc: đợc thể trong(1) ngày 19/12/1946 thị (2)của Ban thờng vụ Trung ơng ẹaỷng ngày 22/12/1946, sau đợc nêu đầy đủ tác phẩm (3) tổng bí th Trờng Chinh, tháng 9/1947. -Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến -Toàn dân kháng chiến Bài 2: ý nghĩa lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là: A Tiếng gọi non sông đất nớc B Mệnh lệnh tiến công cách mạng C C Soi đờng lối cho ngời Việt Nam đứng dậy cứu nớc D Tất câu Bài Quyết tử cho tổ quốc sinh Hồ chủ tịch dùng để khen ngợi đơn vị nào? A.Cứu quốc quân B B Trung đoàn thủ đô C Vệ quốc quân D Việt Nam giải phóng quân HNG DN- V NH Hc cũ: phần I II – Bài 25 Soạn bài: phần IV V – Bài 25 theo câu hỏi SGK KÍNH CHÚC CHÚC CÁC CÁC THẦY THẦY CƠ CƠ KÍNH GIÁO VÀ VÀ CÁC CÁC EM EM MẠNH MẠNH KHOẺ KHOẺ GIÁO CHÀO TẠM BIỆT! ... CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 Bài 25 NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) ( tiết 1) TiÕt 31-bµi 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN... 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TỒN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) I Cuộc kháng chiến chống TDP xâm lược bùng nổ (19/12/1946) Kháng chiến toàn quốc bùng nổ Đường lối kháng chiến chống. .. 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) (Tiết 1) I Cuộc kháng chiến chống TDP xâm lược bùng nổ (19/12/1946) Kháng chiến toàn quốc bùng nổ + TD Pháp âm mưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19461950), Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19461950)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay