Bài 47. Quần thể sinh vật

38 62 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:15

... Những cá thể quần thể có khả sinh sản tạo thành hệ - Quần thể sinh vật gì? - Dựa vào định nghĩa quần thể sinh vật, xác định ví dụ bảng 47.1 SGK tr/139 quần thể sinh vật hay quần thể sinh vật Trong... thông quần thể sinh vật? Tập hợp cá chép suối Tập hợp cò trắng rừng tràm CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI Tiết 49: QUẦN THỂ SINH VẬT I Thế quần thể sinh vật? - Quần thể sinh vật tập hợp cá thể lồi, sinh. .. Tiết 50 Bài 47 QUẦN QUẦN THỂ THỂ SINH SINH VẬT VẬT I/ Thế quần thể sinh vật? II/ Những đặc trưng quần thể III/ Ảnh hưởng môi trường tới quần thể sinh vật Đọc thông tin SGK quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 47. Quần thể sinh vật, Bài 47. Quần thể sinh vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay