Bài 47. Quần thể sinh vật

38 46 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:15

Giáo viên dạy: Phan Chu Hạ Năm học: 2017 - 2018 Tiết 50 Bài 47 QUẦN QUẦN THỂ THỂ SINH SINH VẬT VẬT I/ Thế quần thể sinh vật? II/ Những đặc trưng quần thể III/ Ảnh hưởng môi trường tới quần thể sinh vật Đọc thông tin SGK quan sát hình ảnh sau: Các lúa ruộng lúa ?Thế mộtCác thông rừng thông quần thể sinh vật? Tập hợp cá chép suối Tập hợp cò trắng rừng tràm CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI Tiết 49: QUẦN THỂ SINH VẬT I Thế quần thể sinh vật? - Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài, sinh sống khoảng không gian thời gian định Những cá thể quần thể có khả sinh sản tạo thành hệ - Quần thể sinh vật gì? - Dựa vào định nghĩa quần thể sinh vật, xác định ví dụ bảng 47.1 SGK tr/139 quần thể sinh vật hay quần thể sinh vật Trong ví dụ sau, đâu quần thể sinh vật, đâu quần thể sinh vật? (Hãy đánh dấu “X” vào ô trống mà em cho đúng) Không phải Là quần VÍ DỤ quần thể sv thể sinh vật Tập hợp cá thể rắn hổ mang, cú mèo X lợn rừng sống rừng mưa nhiệt đới Rừng thông nhựa phân bố vùng núi X Đông Bắc Việt Nam Tập hợp cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi X sống chung ao Các cá thể rắn hổ mang sống đảo cách xa Các cá thể chuột đồng sống đồng lúa Các cá thể chuột đực có khả giao phối với sinh chuột Số lượng chuột phụ thuộc nhiều vào lượng thức ăn có cánh đồng X X CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI Tiết 49: QUẦN THỂ SINH VẬT I Thế quần thể sinh vật? - Quần thể sinh vật tập hợp cá thể lồi, sinh sống khoảng khơng gian thời gian định Những cá thể quần thể có khả sinh sản tạo thành hệ VÍ DỤ Tập hợp cá thể rắn hổ mang, cú mèo lợn rừng sống rừng mưa nhiệt đới Rừng thông nhựa phân bố vùng núi Đông Bắc Việt Nam Tập hợp cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi sống chung ao Các cá thể rắn hổ mang sống đảo cách xa Các cá thể chuột đồng sống đồng lúa Các cá thể chuột có khả nảng sinh chuột Là quần Không thể thể sv quần sv X X X X X Một số ví dụ quần thể khác: Quần thể chim hồng hạc Quần thể chim cánh ct Một lồng gà, chậu cá chép có phải quần thể hay không ? Tại sao? CHNG II: HỆ SINH THÁI Tiết 50: QUẦN THỂ SINH VẬT I Thế quần thể sinh vật? II Những đặc trưng quần thể Tỉ lệ giới tính: Thành phần nhóm tuổi: Mật độ quần thể: ?- Trong trồng trọt chăn nuôi - Mật độ quần thể số lượng người ta ứng dụng hiểu biết mật hay khối lượng sinh vật có độ quần thể nào? đơn vị diện tích hay thể  Ứng dụng: Đảm bảo mật độ tích cá thể phù hợp (về số hay số cây/một đơn vị ni trồng), có chế độ chăm sóc hợp lí, cung cấp đủ thức ăn Trong đặc trưng quần thể đặc trưng nhất? Vì ? - Trong đặc trưng đặc trưng mật độ Vì mật độ định đặc trưng khác ảnh hưởng đến mức sử dụng nguồn sống, tần số gặp đực cái, sức sinh sản tử vong, trạng thái cân quần thể, mối quan hệ sinh thái khác để quần thể tồn phát triển CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI Tiết 50: QUẦN THỂ SINH VẬT I Thế quần thể sinh vật? II Những đặc trưng quần thể Tỉ lệ giới tính: Thành phần nhóm tuổi: Mật độ quần thể: III Ảnh hưởng môi trường đến quần thể sinh vật Thảo luận nhanh nhóm nhỏ (1bàn ) trả lời câu hỏi sau: Khi thời tiết ấm áp, độ ẩm khơng khí cao (Ví dụ, vào tháng mùa mưa năm) số lượng muỗi nhiều hay ít? Muỗi sinh sản mạnh, số lượng muỗi tăng nhanh Số lượng ếch, nhái tăng cao vào mùa mưa hay mùa khô? Mùa mưa Chim cu gáy xuất nhiều vào thời gian năm? Những tháng có lúa chín Các nhân tố môi trường ảnh hưởng tới quần thể? Sự thay đổi môi trường ảnh hưởng tới quần thể? Khi số lượng cá thể vượt q khả mơi trường cá thể hình thành mối quan hệ nào? - Khi số lượng cá thể vượt khả môi trường cá thể hình thành mối quan hệ cạnh tranh Kết mối quan hệ cạnh tranh gì? - Mật độ quần thể điều chỉnh quanh mức cân VÍ DỤ: Vào mùa mưa, muỗi sinh sản mạnh → Số lượng muỗi tăng nhanh Số lượng ếch, nhái giảm mạnh vào mùa khô Chim cu gáy xuất nhiều vào tháng có lúa chín Số lượng cá thể tăng điều kiện sống thuận lợi điều kiện sống bất lợi Số lượng cá thể giảm (dịch bệnh, thiếu thức ăn, nơi ) Cơ chế điều hòa mật độ quần thể (trong trường hợp mật độ quần thể xuống thấp tăng cao) Số lượng cá thể quần thể Duythay trì trạng tháithế cân quần thể đổi nào? Những yếu tố có ảnh hưởng tới thay đổi đó? CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI Tiết 50: QUN TH SINH VT I- Thế quần thể ? II- Nhữngsinh đặcvật trng quần thể Tỉ lệ giới tính Thành phần nhóm tuổi Mật độ quần thể ảnh hởng môi trêng tíi qn thĨ sinh vËt - Điều kiện sống môi trường thay đổi  thay đổi số lượng cá thể quần thể - Khi số lượng cá thể vượt khả môi trường cá thể hình thành mối quan hệ cạnh tranh  Mật độ quần thể điều chỉnh mức cân Hãy quan sát hình sau thảo luận nhóm trách nhiệm học sinh việc bảo vệ quần thể sinh vật quần thể sinh vật có ích ? -Khơng vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh trường học -Khơng chặt phá cối bừa bãi, tích cực trồng chăm sóc bảo vệ -Khơng săn bắt chim, thú, bảo vệ lồi sinh vật có ích -Tuyên truyền cho người hành động bảo vệ QT sinh vật tự nhiên BẢN ĐỒ TƯ DUY Tiết 50 – Sinh học Bài 47: QUẦN THỂ SINH VẬT -o0o - BµI TậP: chọn ý câu sau Câu 1: Ví dụ sau quần thể sinh vật: A Tập hợp cá thể gà trống gà mái v vt chuồng nuôi B Các cá thĨ chim c¸nh cơt sèng ë Nam cùc C Rõng kim giao sống vờn quốc gia Cát bà D C¸c c¸ thĨ khỉ mang sèng ë vên quốc gia cách xa Câu 2: Trong tự nhiên, quần thể đợc phân biệt với đặc trng là: A Thành phần nhóm tuổi, mật độ quần thể B Tỷ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi số lợng sinh vật C Mật độ quần thể, tỷ lệ giới tính số cá thể đực D Tỷ lệ giớin, tính, độmôi quần thể thành phần B Nguồn thức nơimật cđa trêng nhãm ti - Học hồn thành tập tập - Chuẩn bị cho học sau: + Đọc trước bài: Quần thể người So sánh khác quần thể người quần thể sinh vật khác đặc điểm sinh học đặc trưng + Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu minh họa hoạt động đặc trưng người ảnh hưởng đến chất lượng sống KÍNH CHÚC Q THẦY GIÁO, GIỎI CÔ GIÁO MẠNH KHỎE ! ... Những cá thể quần thể có khả sinh sản tạo thành hệ - Quần thể sinh vật gì? - Dựa vào định nghĩa quần thể sinh vật, xác định ví dụ bảng 47.1 SGK tr/139 quần thể sinh vật hay quần thể sinh vật Trong... thông quần thể sinh vật? Tập hợp cá chép suối Tập hợp cò trắng rừng tràm CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI Tiết 49: QUẦN THỂ SINH VẬT I Thế quần thể sinh vật? - Quần thể sinh vật tập hợp cá thể lồi, sinh. .. Tiết 50 Bài 47 QUẦN QUẦN THỂ THỂ SINH SINH VẬT VẬT I/ Thế quần thể sinh vật? II/ Những đặc trưng quần thể III/ Ảnh hưởng môi trường tới quần thể sinh vật Đọc thông tin SGK quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 47. Quần thể sinh vật, Bài 47. Quần thể sinh vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay