Đề kiểm tra 1 tiết đai 9

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:11

đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9đề kiểm tra 1 tiết đai 9 KIỂM TRA TIẾT (H) MÔN : ĐẠI ( CHƯƠNG III) ĐỀ : Bài 1/ Cho phương trình : 2x – y = (1) a) b) Viết nghiệm tổng quát phương trình (1) Biểu diễn tập nghiệm phương trình (1) mặt phẳng tọa độ Bài 2/ mx + y = x – 2y =-5 a) b) c) Giải hệ phương trình m = Xác định m để hệ phương trình vơ nghiệm Tìm m để hệ phương trình có nghiệm ( x0 ; y0 ) với x0 ; y0 Bài 3/ Tìm số tự nhiên có hai chữ số cho tổng hai chữ số hiệu chúng ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết đai 9, Đề kiểm tra 1 tiết đai 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay