Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI XVIII

34 109 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:11

.. .Bài 23 tiết 49 Kinh tế, văn hóa Thế kỉ xvi xviii Ii văn hóa Giáo viên : Ngun ThÞ Hun Nga Trêng : THCS Vâ ThÞ Sáu TP Hòa Bình Kiểm tra cũ Nêu tình hình phát triển kinh tế nông... phúc ngời, tố cáo bất công xã hội đơng thời + - Trình bày phát triển văn học n Nửa đầu TK ớcXVIII ta -Vănkỉ học dân gian XVI- XVIII ? phát triển phong phú + Thể loại : Truyện Nôm, Tiếu Lâm, Thơ... A-lec-xăng- Từ điển Việt - Bồ Ii văn hóa 1, Tôn giáo : 2, Sự đời chữ 3, Văn học: nghệ thuật Quốc ngữ a, Văn học dân gian : : Các TK XVI- XVII - Văn học chữ Hán chiếm u - Văn học chữ Nôm phát + Tácmạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI XVIII, Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI XVIII

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay