Mẫu Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm sản phẩm thêu

2 1,011 21
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2012, 10:41

KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM THÊUSttCông đoạnĐiểm kiểm soátThiết bị sử dụngTần sốTài liệu hướng dẫnNgười kiểm traHồ sơĐặc tính/thông sốMức qui định1Nhận Nguyên p Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net KẾ HOẠCH KIỂM TRA THƯÛ NGHIỆM SẢN PHẨM THÊUCông đoạnĐiểm kiểm soát Thiết bò sử dụngTần số Tài liệu hướng dẫnNgười kiểm traHồ sơĐặc tính/thông sốMức qui đònh1 Nhận Nguyên phụ liệu, bán thành phẩm- Số lượng - Chất lượng- Chủng loại.- Qui cách kỹ thuật- Theo tiêu chuẩn kỹ thuật- Theo mẫu thêu.- Lệnh sản xuấtMắt, tay, bảng màuTheo mã hàng, đơn hàng- HDCV giao nhận thêu- Tài liệu kỹ thuậtTổ trưởng, KCSSổ giao nhận hàng, phiếu giao nhận2 Thêu thử xongMẫu theo tài liệu kỹ thuật, size, hình dáng, mẫu gốc, tài liệu kỹ thuậtTheo yêu cầu kỹ thuật của khách hàngMắt, tay, bảng màuTheo mã hàng, đơn hàngTheo yêu cầu khách, tài liệu của khách hàngKỹ thuật phân xưởngTem hàng thêu, sổ kiểm tra3 Thêu hàng loạt - Thông số thêu.- Vò trí thêu.- Mẫu thêu được duyệt.- Tài liệu kỹ Máy thêu Theo số lượng sản - HDCV công nhân thêu thêuKỹ thuật phân xưởngSổ kiểm hàngCâu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net xong - Hình dáng thêu.thuật xuất/đợt100 %- Tài liệ ukỹ thuật4 Kiểm tra sản phẩm thêu, giao hàng- Vò trí thêu,- Yêu cầu sản phẩm- Đạt yêu cầu theo tài liệu kỹ thuậtMắt, tay, bảng màu100 % - Hướng dẫn công việc KCS thêu.- Tài liệu kỹ thuậtTổ trưởng Sổ kiểm hàng, sổ giao hàng . hàng thêu, sổ kiểm tra3 Thêu hàng loạt - Thông số thêu. - Vò trí thêu. - Mẫu thêu được duyệt.- Tài liệu kỹ Máy thêu Theo số lượng sản - HDCV công nhân thêu thêuKỹ. contact@cpoclub.net KẾ HOẠCH KIỂM TRA THƯÛ NGHIỆM SẢN PHẨM THÊUCông đoạnĐiểm kiểm soát Thiết bò sử dụngTần số Tài liệu hướng dẫnNgười kiểm traHồ sơĐặc tính/thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm sản phẩm thêu, Mẫu Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm sản phẩm thêu, Mẫu Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm sản phẩm thêu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn