5 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học lớp 7

105 53 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 16:26

5 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học lớp 7 5 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học lớp 7 5 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học lớp 7 5 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học lớp 7 5 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học lớp 7 5 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học lớp 7 5 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học lớp 7 ... giác, đường vng góc, tam giác đều, … Có thể dùng chữ để diễn đạt mối quan hệ góc Xét đủ trường hợp số đo góc xảy (ví dụ góc nhọn, góc tù, …) (Tham khảo toán nâng cao lớp 7, tập – Vũ Hữu Bình) Trong... Điều giúp ta nghĩ đến việc dựng hình phụ tam giác Hướng giải Cách (Hình 1) Vẽ (D, A phía so với BC) Nối A với D Page Ta có (c.c.c) => Lại có (c.g.c) => => Cách (Hình 2) Vẽ (M, D khác phía so với... (vì => đều), (gt) cân A mà Nhận xét Vấn đề suy nghĩ vẽ tam giác xuất phát từ đâu? Phải xuất phát từ giả thiết suy từ mối liên hệ cân F Với hướng suy nghĩ giải Bài tốn theo cách sau: • Vẽ đều, F,
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học lớp 7, 5 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học lớp 7, I. Các vấn đề dựng hình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay