NHU cầu GIẢI TRÍ của THANH NIÊN hà nội HIỆN NAY

39 9 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 16:11

NHU CẦU GIẢI TRÍ CỦA THANH NIÊN HÀ NỘI HIỆN NAYMỞ ĐẦUĐặt vấn đề Từ xưa đến nay, lao động luôn là hoạt động cần thiết của con người nhằm tạo ra của cải vật chất phục vụ nhu cầu sinh tồn của cá nhân và xã hội. Trong quá trình lao động, con người luôn cần có sự đầu tư thời gian và công sức để có thể đạt hiệu quả cao nhất. Sự cố gắng đó đôi khi khiến con người rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, gây ảnh hưởng không tốt đến kết quả lao động trong thời gian tiếp theo của họ. Chính vì thế, giải trí đã trở thành nhu cầu của mọi cá nhân, nhóm xã hội nhằm lấy lại sự thăng bằng sau thời gian lao động cần thiết của mỗi người. Giải trí giúp các thành viên xã hội xoá tan đi cảm giác mệt mỏi, tái sản xuất sức lao động của họ, khiến cho quá trình sản xuất, cống hiến của họ không bị gián đoạn. Nói như vậy để thấy vai trò của giải trí là rất quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân xã hội.Sau hơn mười năm đổi mới, nền kinh tế của nước ta đó cú nhiều biến chuyển mạnh mẽ. Thu nhập bỡnh quõn đầu người tăng, mức sống của các gia đỡnh được cải thiện, nhu cầu của cá nhân cũng ngày một cao hơn không chỉ là nhu cầu vật chất, mà cũn là nhu cầu văn hoá tinh thần. Nó đũi hỏi một sự đáp ứng tốt nhất, kịp thời nhất và có hiệu quả nhất.Thanh niên là những người chủ tương lai của xã hội. Xã hội hiện đại đòi hỏi ở họ khả năng tư duy, mong đợi ở họ sự cố gắng không ngừng để chiếm lĩnh thành công trong học tập và công việc. Nhu cầu giải trí trong thanh niên là vô cùng lớn, nhất là thanh niên đô thị nói chung, trong đó có thanh niên Hà Nội. Cú thể nói thanh niên Hà Nội hiện nay đang hàng ngày hàng giờ tiếp cận với những phương tiện thông tin đại chúng hiện đại, với Internet và rất nhiều loại hỡnh giải trớ mà chỉ mới cỏch đây một vài năm cũn khỏ hiếm hoi. Tớnh đa dạng của các loại hỡnh giải trớ đó khiến cho cơ hội lựa chọn xu hướng giải trí của thanh niên được mở rộng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại hỡnh này cũng như sự đáp ứng nhu cầu giải trí cho thanh niên vẫn cũn nhiều bất cập. Đó là sự thương mại hoá các loại hỡnh giải trớ ở cỏc thiết chế Nhà nước như sân vận động, rạp hát… Đó cũng là sự du nhập của những băng đĩa ngoài luồng có nội dung không lành mạnh. Đó cũn là sự xuất hiện những tệ nạn xó hội nỳp búng cỏc hoạt động vui chơi giải trí của thanh niên…Nghiờn cứu về nhu cầu giải trí của thanh niên một mặt cho chúng ta thấy thanh niên ngày nay ưa chuộng loại hỡnh giải trớ nào, từ đó có thể đưa ra những định hướng phù hợp đối với họ thế hệ tương lai của đất nước; mặt khác cho biết sự biến đổi nhu cầu này trong thời gian qua. NHU CẦU GIẢI TRÍ CỦA THANH NIÊN NỘI HIỆN NAY MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Từ xưa đến nay, lao động hoạt động cần thiết người nhằm tạo cải vật chất phục vụ nhu cầu sinh tồn cá nhân xã hội Trong q trình lao động, người ln cần có đầu tư thời gian cơng sức để đạt hiệu cao Sự cố gắng khiến người rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, gây ảnh hưởng không tốt đến kết lao động thời gian họ Chính thế, giải trí trở thành nhu cầu cá nhân, nhóm xã hội nhằm lấy lại thăng sau thời gian lao động cần thiết người Giải trí giúp thành viên xã hội xoá tan cảm giác mệt mỏi, tái sản xuất sức lao động họ, khiến cho trình sản xuất, cống hiến họ không bị gián đoạn Nói để thấy vai trò giải trí quan trọng đời sống cá nhân xã hội Sau mười năm đổi mới, kinh tế nước ta cú nhiều biến chuyển mạnh mẽ Thu nhập bỡnh quõn đầu người tăng, mức sống gia đỡnh cải thiện, nhu cầu cá nhân ngày cao không nhu cầu vật chất, mà cũn nhu cầu văn hố tinh thần Nó đũi hỏi đáp ứng tốt nhất, kịp thời có hiệu Thanh niên người chủ tương lai xã hội Xã hội đại đòi hỏi họ khả tư duy, mong đợi họ cố gắng không ngừng để chiếm lĩnh thành công học tập cơng việc Nhu cầu giải trí niên vô lớn, niên đô thị nói chung, có niên Nội Cú thể nói niên Nội hàng ngày hàng tiếp cận với phương tiện thông tin đại chúng đại, với Internet nhiều loại hỡnh giải trớ mà cỏch vài năm cũn khỏ hoi Tớnh đa dạng loại hỡnh giải trớ khiến cho hội lựa chọn xu hướng giải trí niên mở rộng nhiều Tuy nhiên, việc sử dụng loại hỡnh đáp ứng nhu cầu giải trí cho niên cũn nhiều bất cập Đó thương mại hố loại hỡnh giải trớ cỏc thiết chế Nhà nước sân vận động, rạp hát… Đó du nhập băng đĩa ngồi luồng có nội dung khơng lành mạnh Đó cũn xuất tệ nạn xó hội nỳp búng cỏc hoạt động vui chơi giải trí niên… Nghiờn cứu nhu cầu giải trí niên mặt cho thấy niên ngày ưa chuộng loại hỡnh giải trớ nào, từ đưa định hướng phù hợp họ - hệ tương lai đất nước; mặt khác cho biết biến đổi nhu cầu thời gian qua Đối tượng, khách thể phạm vi nghiên cứu: Khụng gian nghiờn cứu: Nội Thời gian nghiên cứu: Tháng 7-10 năm 2006 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu nhu cầu giải trí thời gian nhàn rỗi niên (thông qua việc khảo sát kết điều tra nghiên cứu tác giả trước đó) Tỡm hiểu nguyờn nhõn dẫn đến thực trạng hoạt động giải trí thời gian nhàn rỗi niên thời gian Nhiệm vụ nghiờn cứu: Lược thuật kết điều tra tác giả nhu cầu hoạt động giải trí niên thời gian nhàn rỗi Phân tích nguyên nhân dẫn đến thực trạng nói Đề xuất số khuyến nghị, giải pháp nhằm giúp niên lựa chọn loại hỡnh giải trớ phự hợp Phương pháp nghiên cứu: Phương phỏp phõn tớch tài liệu: Chỳng tụi tiến hành phân tích cơng trình thực nghiệm, kết đề tài nghiên cứu liên quan, số liệu thống kê… liên quan đến thực trạng biến đổi nhu cầu giải trí niên Nội phục vụ cho đề tài Phương phỏp quan sỏt: chúng tơi sử dụng để tìm hiểu đánh giá thực trạng biến đổi nhu cầu giải trí niên Nội thời gian vừa qua Phương pháp vấn sâu: Chúng tiến hành vấn sâu đối tượng đoàn viên niên Nội nhằm tìm hiểu ý kiến họ cách thức giải trí họ, nhận định họ biến đổi nhu cầu giải trí niên thời gian vừa qua NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHU CẦU GIẢI TRÍ CỦA THANH NIấN Nhu cầu: Theo từ điển tóm tắt Xó hội học (tiếng Nga) “Nhu cầu đũi hỏi điều gỡ cần thiết để đảm bảo hoạt động sống thể, nhân cách người, nhóm xó hội tồn xó hội núi chung, nguồn thụi thỳc nội hoạt động” [ ] Khỏi niệm trờn cho thấy nhu cầu mang tính sinh học, nhằm đáp ứng đũi hỏi phỏt triển sinh học người, song mặt khác nhu cầu mang tính xó hội thể chỗ dự riờng cỏ nhõn nhu cầu đáp ứng nhờ sản xuất xó hội Nhu cầu người giống thời đại, xó hội lại đáp ứng chúng theo cách khác Nhu cầu cũn đáp ứng khuôn khổ phong tục tập quán cộng đồng bị quy định văn hoá cộng đồng Cú nhiều loại nhu cầu, cỏc loại nhu cầu khác không tồn đơn lẻ, tách rời mà nằm mối quan hệ ràng buộc, phụ thuộc tương tác lẫn chỉnh thể thống Nhu cầu giải trí nhu cầu thiết yếu người nằm hệ thống Thời gian rỗi: K.Marx chia thời gian người làm hai loại: thời gian lao động thời gian tự Thời gian lao động khoảng thời gian dành cho hoạt động thuộc lao động sản xuất nhằm đảm bảo sống cũn cỏ nhõn Đây cũn thời gian dành cho việc giải cỏc nhu cầu ăn, mặc, Như vậy, thời gian lao động tức khoảng thời gian đáp ứng nhu cầu sinh tồn người Ngược lại, thời gian tự khoảng thời gian cũn lại thời gian lao động, dành cho hoạt động mà cá nhân có quyền tự định Như vậy, chưa sử dụng khái niệm thời gian rỗi, Marx coi thời gian tự khoảng thời gian dành cho thoải mỏi, cho giải trớ mở khoảng trời cho hoạt động tự phát triển [ ] Theo Từ điển tóm tắt Xó hội học (tiếng Nga), thời gian rỗi coi khái niệm đồng nghĩa với thời gian tự do, nghĩa “phần thời gian ngồi lao động cá nhân (nhóm xó hội) cũn lại sau trừ chi phí thời gian cho hoạt động cần thiết thiếu” Sự xuất phát triển khái niệm thời gian rỗi từ điển quan niệm với tư cách phận cấu thành cấu thời gian tự Tóm lại hiểu thời gian rỗi khoảng thời gian mà người khơng bị thúc bách nhu cầu sinh tồn, không bị chi phối nghĩa vụ khách quan Nó dành cho hoạt động tự nguyện theo sở thích chủ thể nhằm thoả nhu cầu tinh thần người [ ] Chúng ta có nhiều cấp độ thời gian rỗi khác thời gian rỗi cấp ngày, thời gian rỗi cấp tuần, thời gian rỗi cấp kỡ, dịp, thời gian rỗi cấp năm, thời gian rỗi cấp đời người Thời gian rỗi cấp độ khác cho phép người thực hoạt động giải trí khác Vỡ nghiờn cứu nhu cầu giải trớ khụng thể khụng nghiên cứu theo cấp độ thời gian rỗi Giải trớ Theo từ điển xó hội học “Giải trớ dạng hoạt động người, đáp ứng nhu cầu phát triển người mặt thể chất, trí tuệ mỹ học” “giải trí khơng phải nhu cầu cỏ nhõn, mà cũn nhu cầu đời sống cộng đồng” [] Giải trí khơng đối lập tách rời với lao động lao động, giải trí phận cấu thành hoạt động sống người Nó dạng hoạt động hoàn toàn tự mà cá nhân có tồn quyền lựa chọn theo sở thớch, khuụn khổ hệ thống chuẩn mực xó hội Nú đồng thời hoạt động không vụ lợi, nhằm mục đích giải tỏa căng thẳng tinh thần để đạt thư gión, thản tõm hồn, cao đạt tới rung cảm thẩm mỹ cá nhân thưởng thức nghệ thuật , chơi trũ chơi, sinh hoạt tôn giáo… hoạt động giải trí thời gian rỗi dành cho giải trí gọi thời gian rỗi Nhu cầu giải trớ Giải trí nhu cầu người vỡ nú đáp ứng đũi hỏi thiết cỏ nhõn, thiếu nú thỡ phỏt triển cỏ nhõn khụng thể đầy đủ toàn diện Sau thời gian lao động mệt mỏi căng thẳng, hoạt động giải trí trở nên vơ cần thiết cho việc tái sản xuất sức lao động người Nhu cầu giải trí động hoạt động giải trí Giải trí hoạt động thẩm mỹ diễn thời gian nhàn rỗi, mà thời gian rỗi có cấp độ khác hoạt động giải trí phân theo cấp độ tương ứng giải trí cấp ngày, giải trí cấp tuần, giải trí cấp năm Trong xó hội đại, thời gian rỗi có xu hướng gia tăng nên nhu cầu giải trí trở nên phong phú đa dạng Đối với Việt Nam, từ tháng 1/1999 nhờ có chế độ làm việc ngày/ tuần, thời gian rỗi cấp tuần chiếm phần đa số tuyệt đối quỹ thời gian rỗi cơng chức nhà nước Ví dụ với năm 2000, tổng số ngày nghỉ cuối tuần: 106 ngày, ngày nghỉ khác: 10 ngày, cũn nghỉ phộp 15 ngày (đối với cán công nhân viên), nghỉ hè 60 ngày (đối với sinh viên giáo viên cao đẳng, đại học) 90 ngày (đối với học sinh, giáo viên phổ thơng) Chính khác biệt quy mô thời gian nhàn rỗi dẫn tới thay đổi cấu hoạt động giải trí đối tượng Thanh niờn Nội: Khỏi niệm niờn Nội chuyên đề hiểu người từ 15 - 30 tuổi, sinh sống, học tập làm việc ổn định ngành dân sự, phép đăng kí hộ tạm trú dài hạn nội thành Nội Theo cách hiểu này, niên Nội gồm người nơi khác Nội sinh sống lâu dài ngắn hạn (một vài năm, ví dụ sinh viên) Tuy nhiên khái niệm niên Nội không bao gồm niên sống Nội cách tạm thời theo thời vụ (ví dụ niên nơng thôn tỡm việc dịp nông nhàn) Những niên phục vụ lực lượng vũ trang không thuộc diện đối tượng nghiên cứu Về nơi cư trú, tác giả xem xét niên sống nội thành Nội, xem khu vực có nhiều loại hỡnh hoạt động giải trí II NHU CẦU GIẢI TRÍ VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI NHU CẦU GIẢI TRÍ TRONG THỜI GIAN NHÀN RỖI CỦA THANH NIÊN NỘI HIỆN NAY 2.1 Nhu cầu hoạt động giải trí thời gian nhàn rỗi niên Như núi, giải trớ thời gian nhàn rỗi đóng vai trũ quan trọng việc tỏi sản xuất sức lao động người Mỗi cá nhân, nhóm xó hội lại cú nhu cầu giải trớ mức độ khác nhau, quỹ thời gian rỗi, sở thích cá nhân, nhóm… quy định Theo nhà văn hoá học, thời gian nhàn rỗi chia làm nhiều cấp độ, đó, cấp độ thường nhắc đến thời gian nhàn rỗi cấp ngày, cấp tuần cấp năm Dưới xem xét nhu cầu hoạt động giải trí niên Nội theo cấp độ thời gian nhàn rỗi a Hoạt động giải trớ thời gian nhàn rỗi cấp ngày niờn Nội “Giải trí trẻ em lớn lên, vươn tới sống Cũn người lớn, sáng tạo, đổi sống” [ ] Như giải trí khơng đơn giải toả căng thẳng, lấy lại cõn cho trớ nóo, mà giải trớ thực sự đổi sống diễn đặn hàng ngày người, đặc biệt đối tượng niên, lứa tuổi có biến đổi lớn tâm - sinh lý, nhõn cỏch thỡ giải trớ họ cần thiết hết Tính đến thời điểm năm 2005, loại hỡnh giải trớ giành cho niờn ngày trở nờn phong phỳ, đa dạng hơn, đặc biệt niên thủ đô Nội Bên cạnh loại hỡnh giải trớ cũ cũn xuất khỏ nhiều loại hỡnh (như chat mạng Internet, chơi games, đánh tennis, chơi bowling, hát karaoke, “nấu cháo điện thoại”…) Nếu vào thời kỳ trước đổi năm 1986, loại hỡnh vui chơi giải trí có thơng qua trang báo (số lượng đầu báo hạn chế), qua cỏc dịp lễ hội, qua việc gặp mặt bạn bố… thỡ đến khoảng đầu thập niên 90 kỷ XX, báo chí, truyền hỡnh, phỏt thanh… trở nờn ngày phổ biến hơn, kênh truyền hỡnh khụng ngừng cú cải tiến lớn nhằm đáp ứng tốt nhu cầu công chúng Năm 2000, Internet trở thành phổ biến bùng nổ điểm dịch vụ toàn quốc Đến nay, Nội thành phố lớn khác biển báo dịch vụ Internet xuất góc phố, chí ngừ hẻm Điều đó gúp phần làm phong phỳ hoạt động giải trí thời gian nhàn rỗi niên thân niên tầng lớp nhanh nhạy, dễ thích ứng với điều lạ Giải trớ cấp ngày diễn thời gian rỗi cấp ngày, nghĩa khoảng thời gian cũn lại sau trừ hao phí thời gian cho việc lao động (hoặc học tập), việc gia đỡnh, việc riờng (vệ sinh thõn thể, chăm sóc sắc đẹp…), ngủ, ăn uống, nghỉ ngơi Dưới bảng hoạt động thời gian nhàn rỗi cấp ngày niờn Nội theo nghiờn cứu tỏc giả Phan Thanh Tỏ a Bảng 1: Hoạt động giải trí thời gian rỗi cấp ngày1 Hình thức hoạt động giải trí Đọc sách báo Tỷ lệ mức độ tham gia Năm 1996 Năm 2000 Tỷ lệ Thứ tự Tỷ lệ Thứ tự 57 24.40 Phan Thanh Tá Thời gian nhàn rỗi niên Nội Luận án Thạc sỹ văn hoá học Đại học Văn hoá Nội 2000 Xem Ti vi Tiếp bạn Nghe nhạc Chơi thể thao 50 48 - - 33.93 14.09 29.37 26.79 Bảng cho thấy năm 1996 thứ tự ưu tiên loại hình giải trí đọc sách báo, sau xem T.V, đến tiếp bạn bè, đến năm 2000, trật tự ưu tiên có nhiều biến đổi khác biệt: vị trí số thuộc hình thức nghe nhìn qua T.V, nghe nhạc chiếm vị trí thứ 2, sau chơi thể thao, đọc sách báo, cuối tiếp bạn Do số mẫu chọn nghiên cứu hai năm không đồng nên việc xem xét thông qua xếp thứ tự loại hình giải trí ưa thích Như vậy, T.V trở thành phương tiện giải trí thơng dụng, thu hút tỷ lệ 33.93% số người hỏi Năm 2000, loại hình giải trí xem T.V thực tế “tiếm” đầu bảng việc đọc sách báo vốn giữ vị trí số vào năm 1996 Về nguyên nhân lý giải tượng này, nhiều ý kiến vấn sâu cho nói niên Nội ngày có thời gian vui chơi giải trí, tiếp cận thơng tin, song họ lại có mong muốn liên tục cập nhật thơng tin, T.V phương tiện hữu ích đáp ứng nhu cầu họ Thêm vào đó, nội dung chương trình T.V ngày trở nên phong phú đa dạng với nhiều kênh truyền hình đặc sắc mang tính “chun mơn hố” cao độ, VTV1 chứa thơng tin tổng hợp, VTV2 có nội dung khoa học giáo dục, VTV3 chuyên văn hố thể thao giải trí… Rất nhiều trò chơi đưa lên truyền hình, thu hút đơng đảo bạn xem truyền trò chơi: “Đường lên đỉnh Olympia”, “ở nhà chủ nhật” Thời lượng phát sóng tăng lên đáng kể khiến cho đối tượng nước có hội tiếp cận với truyền hình Theo ý kiến vấn sâu: “Tơi ngại đọc báo, đọc thời gian, khơng phải ngày mua báo để cập nhật thơng tin, tơi chọn xem T.V, vừa xem vừa ăn cơm nhà, ngày biết thông tin ngày ấy” Rõ ràng, T.V tỏ có ưu hẳn so với sách báo việc cập nhật thông tin hàng ngày cho thnah niên Hơn thế, ý kiến khác cho biết: “Năm 1996 số gia đình có T.V, dù gia đình Nội, thời điểm năm 2000, người ta đọc báo nhiều xem T.V vào năm 1996 tất nhiên” Nếu nghiên cứu năm 1996, số liệu người ưa thích nghe nhạc chưa xuất đến năm 2000 vượt lên xếp vị trí số Giải thích tượng thấy có mối quan hệ mật thiết với có mặt ngày phổ biến thị trường đầu máy CD, VCD, DVD… thị trường băng đĩa ca nhạc Qua quan sát thấy vào năm 1996, số lượng gia đình sử dụng dàn máy nghe đĩa hoi, đến năm 2000, số tăng nhanh đáng kể theo đà phát triển kinh tế - xã hội, dàn máy nghe đĩa trở thành phương tiện giải trí thơng dụng hầu hết gia đình Nội Băng đĩa nhạc sản xuất ạt, bao gồm nhạc nước nhạc quốc tế Nếu thời điểm năm 1996, việc mua đĩa VCD ưng ý vơ khó khăn, đến năm 2000, thị trường băng đĩa nhạc Trung Quốc đáp ứng yêu cầu người mua với mức giá rẻ (khoảng 9.000 đ 20.000đ/đĩa) Hơn nữa, có mặt chương trình “MTV ca khúc quốc tế” phát truyền hình góp phần phổ biến, “quảng cáo” cho nhạc trẻ quốc tế, làm xuất gia tăng nhu cầu giải trí hình thức nghe nhạc tầng lớp niên thủ đô Các kênh truyền đài tiếng nói Việt Nam xuất nhiều chương trình ca nhạc hấp dẫn với người dẫn chương trình thu hút nhiều cảm tình niên, chương trình “MTV most wanted”, hay chương trình “Ca khúc Việt Nam chọn lọc”… nhân tố không nhỏ việc làm cho nhu cầu nghe nhạc niên gia tăng đáng kể thời gian 1996 - 2000 10 cầu đọc mượn sách đơng đảo độc giả có hộ Nội Tại địa bàn dân cư, số phường quận có thư viện riêng, đáp ứng phần nhu cầu đọc sách niên địa bàn Tuy nhiên tỡnh trạng chung cỏc thư viện số đầu sách hạn chế, số đầu sách ít, lại thường cũ, cập nhật, điều kiện kinh phí khơng cho phép b Khả đáp ứng nhu cầu giải trí khu vực dịch vụ giải trí tư nhân: Cũng giống dịch vụ giải trí nhà nước, khu vực dịch vụ giải trí tư nhân đời từ đũi hỏi khỏch quan, nhằm thỏa nhu cầu định xó hội Nhưng sở hữu quản lý cá nhân (hoặc nhóm cá nhân) góp vốn đầu tư Khu vực giải trí tư nhân đối thủ cạnh tranh khu vực giải trí nhà nước Thậm chí nhiều lĩnh vực tỏ thắng việc thu hút niên Nội tới giải trí Cụ thể sau: Bể bơi: theo thống kê sơ bộ, có khơng trăm bể bơi nội, ngoại thành Nội (chưa kể 30 hồ nhiều ao, bể khác), chúng tải phải phục vụ gần triệu cư dân Nội Thật dễ hiểu nhu cầu bơi lội niên (và cư dân Nội nói chung) cũn xa cú thể đáp ứng đầy đủ, mặt số lượng Sân vận động, sân bóng: Theo thống kê chưa đầy đủ Nội có khoảng 27 sân vận động 53 sân bóng Với số lượng ỏi chúng chưa thể đáp ứng dù phần nhỏ nhu cầu tập luyện thể thao vui chơi giải trí niên Nội Tỡnh trạng niờn phải chạy “sụ” sõn bói, xếp hàng đăng ký thuê sân tượng thường xuyên xảy Ngay sân bóng trường đại học bị “tư nhân hóa” buộc sinh viên phải thuê9 Sông (1999), “Sinh viên nội trú: Khao khát sân chơi”, Tiền phong, 147 25 Vũ trường: Nội có nhiều vũ trường loại 10 Nhưng không kể vũ trường cổ điển dành cho người có tuổi hoạt động tương đối nghiêm túc, cũn cỏc vũ trường đại dành cho niên dường trở thành mụi trường khơng văn hóa, “lọc” dần niên đứng đắn, họ khơng có đủ tiền để vào họ khơng muốn bị hiểu nhầm vào sàn nhảy Nguyên nhân trước hết thương mại hóa sàn nhảy, biến chúng thành địa điểm mà tính kinh doanh nhiều tính văn hóa Hơn khiêu vũ mơn giải trí “cao cấp”, đũi hỏi chi phớ lớn mà khụng phải niờn có khả đáp ứng Những niên nghèo muốn vào vũ trường phải tỡm kiếm bạn nhảy giàu cú, vỡ mối quan hệ dạng “liờn kết” nờn rời vũ trường họ thường đưa nghỉ qua đêm Vô hỡnh chung vũ trường trở thành nơi hẹn hũ họ Cũng lịch sinh hoạt vũ trường đêm nên cũn bị biến thành điểm tập trung nhóm niên quậy phá vào “giải trí” đợi tới “giờ hành động” Có vũ trường trở thành ổ mại dõm trỏ hỡnh với “đội ngũ vũ nữ” sẵn sàng phục vụ “nhu cầu” khỏch Quán cà phê: Hầu góc phố Nội có vài qn cà phê, chí có phố coi “phố cà phê” phố Triệu Việt Vương “Cơng nghệ” pha cà phê đại hóa cà phê hũa tan, cà phờ pha sẵn… với thời gian đôi ba phút nên khách uống cà phê khơng người có nhiều thời gian mà cũn cú đơng niên Thậm chí có quán dành riêng cho học sinh, sinh viên Các quán cà phê Nội chia làm dạng: Những quán đáp ứng nhu cầu tõm tỡnh cảm khỏch gồm “những quỏn sõu ngừ, kớn đáo, yên tĩnh, có thiên nhiên…Những qn có “lơ”, 10 Minh Ngọc (1999) “Vũ trường điều tai nghe, mắt thấy”, Cụng an nhõn dõn 26 “ngăn” dành riêng cho đôi, với nhiều mức “kín đáo” cho nhiều mức độ quan hệ “thân - sơ” khác nhau…Những quán vườn vùng ngoại ô thành phố mà vườn chia san sát…không trang bị gỡ vỡ khỏch tới để uống cà phê Những quán nơi tạo điều kiện cho sinh hoạt không lành mạnh khách Những quán đáp ứng nhu cầu giải khát Đây quán cà phê nghĩa với cỏc mức sang trọng bỡnh dõn khỏc nhau, phự hợp với nhiều tầng lớp dõn cư Những quỏn kết hợp thỏa nhu cầu giải khỏt với nhu cầu thưởng thức nghệ thuật Những quán đầu tư trang bị nội thất lạ mắt, với tiểu khơng gian có thiên nhiên, cú hệ thống ỏnh sỏng hợp lý, dành cho khỏch muốn thưởng thức thiên nhiên Những quán cà phê - video với hai đầu video (thường chiếu phim chưởng phim tâm lý xó hội Những quỏn cà phờ - nhạc, cà phờ - thời trang, cà phờ - tranh…vừa nơi giải khát vừa địa điểm biểu diễn nhóm nghệ sĩ chuyên khơng chun Cũng có qn cà phê - ca nhạc hát cho nghe mà ca sĩ ẩm khách Những quán có sức thu hút mạnh mẽ niên Quán karaoke: Giống cà phê, quán karaoke gồm nhiều loại, đa dạng, tương ứng với “gu” khác phục vụ nhiều đối tượng khách khác Quán karaoke thường chia thành phũng biệt lập, diện tớch lớn nhỏ khỏc để phù hợp số lượng đợt khách Vỡ yờu cầu cỏch õm nờn phũng kớn đáo Mục đích tới quán karaoke khách đa dạng: giải trí, giao lưu văn nghệ, tiếp đói đối tác làm ăn, chí ký kết hợp đồng… Vỡ khụng phải đối tượng nào, lúc quan tâm tới việc hát Và vỡ cỏc phũng kín cách biệt nên karaoke điều kiện nảy sinh tiêu cực xó hội “khách không hát” Một số chủ quán chạy theo lợi nhuận 27 cố ý tiếp tay họ, khiến quỏn karaoke trở thành bỡnh phong để tệ nạn xó hội (mại dõm, cờ bạc, hỳt hớt ma tỳy…) nỳp bóng Những quán gõy tiếng xấu cho karaoke, khiến nhiều thiếu niờn khụng dỏm hát vỡ sợ bị hiểu lầm Và lượng khách giảm thỡ chủ quỏn chuyển hướng nhằm vào nhóm “khách khơng hát” cách thiết kế phũng kớn hơn, móc nối với mạng lưới gái gọi, mạng lưới cung cấp ma túy…Thật đáng tiếc nhu cầu giải trí mang tính văn hóa cao karaoke bị tiờu cực húa, khiến cho nú rơi vào tỡnh trạng thừa mà thiếu Quỏn trũ chơi điện tử, internet: Đây địa điểm giải trí đắt khách khách thiếu nhi Cảnh thường thấy hàng điện tử, internet niên ngồi kín máy phũng chật chội ngột ngạt Tiếng nhạc, tiếng đấm đá máy lẫn với tiếng reo hũ người chơi thật hỗn loạn Chỉ có tuổi niên sung sức ngồi lỳ hàng (thậm chí ngày đêm) khơng gian Các quán điện tử quán internet có giá thuê vừa phải 2000 - 3000 đồng/h vỡ niờn dễ dàng tiếp cận với hỡnh thức giải trớ Tóm lại đáp ứng Nội với nhu cầu giải trí niên ta thấy: Những hoạt động giải trí có định hướng, có tính giáo dục, có khả nâng cao thẩm mỹ cho niên cũn hạn chế số lượng, chưa thường xuyên tần suất chưa đạt chất lượng nghệ thuật nên chưa thu hút niên Những hoạt động giải trí điểm giải trí tư nhân có nhiều biểu bị biến dạng vỡ cỏc chủ đầu tư thường lợi dụng nhu cầu giải trí để khuyến khích sinh hoạt khơng lành mạnh (thậm cỏc tệ nạn xó hội) nhằm thu lợi nhuận Sự đáp ứng Nội nhu cầu giải trí niên tỡnh trạng bị động, chạy theo nhu cầu chưa có nghiên cứu để dự báo, đón trước nhu cầu cách khoa học có kế hoạch Khi nhu cầu giải trí khơng đáp ứng thỏa đáng, niên buộc phải tự tổ chức hoạt động giải 28 trí tùy theo khả điều kiện người Những hoạt động khơng có định hướng, khơng có tổ chức, không quản lý nờn mang tớnh tự phỏt cao Khơng trường hợp chúng bị biến dạng thành hoạt động tiêu cực, tác động xấu tới phát triển toàn diện niên Tác động tiêu cực thể rừ xuất lệch chuẩn giải trớ niờn Nội cá cược, chơi trũ chơi ăn tiền, đua xe trái phép, đọc sách xem băng hỡnh độc hại Thể việc lệch chuẩn hành động hành nghề mại dâm, nghiện ma túy, phạm tội…lệch chuẩn lối sống lối sống xó hội tiờu dựng, lối sống tự khụng khuụn khổ… Trong thực tế đó, nhỡn cỏc hoạt động giải trí niên Nội đa dạng, sôi nổi, tạo cảm giác đời sống văn hóa - tinh thần phong phú Nhưng xét thực chất, đời sống văn hóa tinh thần tồn nghịch lý chứng tỏ đáp ứng xó hội chưa định hướng quản lý chặt chẽ Bởi vậy, đời sống văn hóa - tinh thần niờn Nội cũn “khoảng trống” mà họ buộc phải tự “lấp đầy” hoạt động tự phát Đây mảnh đất thuận lợi để lệch chuẩn xó hội nảy sinh NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU CỦA SỰ BIẾN ĐỔI TRONG VIỆC LỰA CHỌN CÁC LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ TRONG THỜI GIAN NHÀN RỖI CỦA THANH NIÊN NỘI HIỆN NAY 3.1 Các nguyên nhân khách quan Trong xó hội Việt Nam tồn quan niệm phổ biến coi giải trí đối lập với lao động Nếu lao động tốt đẹp, vinh quang, cần thiết thỡ giải trớ ngược lại lười biếng khơng cần thiết, lóng phớ thời gian cỏch vụ bổ, dẫn tới hậu xấu (nhàn cư vi bất thiện) Chính quan niệm sai lệch khiến giải trớ bị coi nhẹ, khơng có mặt chương trỡnh nhà nước Nó chí bị cắt bỏ khỏi hoạt động thực tiễn dịch vụ 29 Quan niệm lệch lạc xó hội dẫn tới hệ quả: khoảng thời gian dành cho lao động coi thời gian cú ớch, cũn thời gian dành cho giải trớ bị coi lóng phớ Sự bận rộn coi dấu hiệu đặc trưng nhân vật quan trọng, đáng kính nên khơng người cố tỏ bận rộn, khơng có thời gian nghĩ tới giải trí Ngay người giàu có, hưởng thụ thành lao động mỡnh thường giết thời gian bữa tiệc hậu hĩ, chơi “đốt tiền”, nghĩ tới hỡnh thức giải trớ nghĩa Sự mở cửa giao lưu văn hóa với bên ngồi du nhập vào Việt Nam số loại hỡnh giải trớ mới, chưa tương đồng với văn hóa lối sống người Việt làm nảy sinh quan niệm gắn chúng với tệ nạn xó hội Chỳng bị nhỡn nhận điều kiện làm nảy sinh tệ nạn (ví dụ đua xe máy, hát karaoke…) Trong phận khụng nhỏ niờn cũn gặp nhiều khú khăn đời sống vật chất, thỡ giỏ vộ cỏc hoạt động giải trí cao, khó chấp nhận nhiều tầng lớp xó hội khụng riờng với niờn: Xem ca nhạc: 50.000 - 120.000 đ/vé, xem phim: 10.000 - 30.000 đ/vé, xem kịch: 30.000 - 50.000 đ/vé Khi nhà tổ chức trọng trước hết tới hiệu kinh tế vậy, thưởng thức nghệ thuật hóy cũn mún hàng “xa xỉ” mà số đơng niên khó có điều kiện tham dự Các dịch vụ giải trí trời tỡnh trạng tương tự mà đơn cử giá vé dịch vụ công viên nước Hồ Tây, niên Nội khó có điều kiện tham gia hoạt động mỡnh ưa thích Nếu điểm giải trí tư nhân cũn đắt đỏ phần đông niên, thỡ cỏc thiết chế giải trí nhà nước vào tỡnh trạng ngược lại; phục vụ miễn phí khơng thu hút họ vỡ chất lượng hoạt động chưa cao, nội dung sinh hoạt chưa hấp dẫn, cán văn hóa sở vừa thiếu lại vừa yếu, cộng thêm kinh phí khơng nhiều Nguồn kinh phớ dành cho giải trí chưa đưa vào danh mục chi ngân sách chí chưa đề cập tới văn cấp quản 30 lý Nú cũn chưa trở thành khái niệm nhận thức khơng người Việt Nam Tất nhiên có khoản kinh phí nhỏ từ ngân sách nhà nước cấp cho ngành văn hóa - thơng tin dành cho việc tổ chức đời sống văn hóa tinh thần cư dân Khoản khiêm tốn ngân sách ngành văn hóa thơng tin tỡnh trạng bất hợp lý, mặc dự văn hóa xác định mục tiêu động lực phát triển kinh tế - xó hội Đồng thời với việc kinh phí nhân tố người lĩnh vực giải trí chưa quan tâm mức Người tổ chức giải trí cần phải đáp ứng đũi hỏi cao nghiệp vụ lẫn văn hóa tâm lý lứa tuổi niên Nhưng thực tế, yêu cầu không đảm bảo Nội chứng kiến “cơn sốt” số hỡnh thức giải trớ Nhưng - năm sau chúng nhanh chúng bị quờn lóng Nguyờn nhõn khiến chỳng nhanh chúng bị quờn lóng khụng phải vỡ niờn chúng chỏn mà đầu tư theo kiểu “ăn xổi”, lại thêm cung cách phục vụ, quản lý nhà kinh doanh mang tớnh thả nổi, khụng đảm bảo chất lượng dịch vụ Các điểm giải trí trũ chơi điện tử, bi-a, vũ trường, karaoke…cũng tỡnh trạng tự tương tự Số điểm có đăng kí kinh doanh thực nội dung đăng kí chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với thực tế Số cũn lại hoạt động tự do, có nơi cũn cú biểu lệch lạc, tiờu cực tệ nạn xó hội Điều khiến cho niên sáng không dám lui tới kể họ thực muốn Kết họ thỏa nhu cầu giải trớ mỡnh đâu Nền kinh tế - xã hội ngày phát triển, đặc biệt khu vực đô thị, biểu qua việc ngày có nhiều địa điểm vui chơi cho niên, có mặt ngày nhiều dịch vụ Internet, sân chơi bowling…, góp phần to lớn việc xuất nhiều loại hình giải trí cho tầng lớp trẻ, từ trực tiếp ảnh hưởng đến biến đổi nhu cầu giải trí họ 31 Q trình giao lưu với văn hoá phương Tây khiến cho nhiều loại hình giải trí du nhập vào nước ta, đặc biệt thị lớn có thủ đô Nội (như bowling, khiêu vũ….) tạo cho niên có điều kiện tiếp cận với nhiều hoạt động vui chơi Các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu giải trí cho niên ngày đa dạng hơn, mặt hàng phục vụ giải trí ngày nhiều lên khiến niên chủ động việc lựa chọn loại hình giải trí cho riêng thời gian nhàn rỗi Đây nguyên nhân lý giải cho thay đổi hình thức giải trí niên Nội giai đoạn Sự phổ biến rộng rãi phương tiện kỹ thuật đại (như dàn VCD, máy vi tính….) nhân tố góp phần vào biến đổi nói trên, có nghĩa loại hình giải trí niên dường ngày phức tạp hơn, đại tinh vi thời kỳ trước Trên nguyên nhân chủ yếu lý giải cho biến đổi nhu cầu giải trí giới niên Nội Sự biến đổi nói phần cho thấy tính “thức thời” họ hoạt động giải trí 3.2 Các nguyên nhân chủ quan Như nói, lứa tuổi niên lứa tuổi có nhu cầu tiếp thu, cập nhật thông tin cao, quĩ thời gian họ lại tập trung phần lớn cho hoạt động học tập công tác Chính mà họ buộc phải lựa chọn loại hình giải trí cho phù hợp với yêu cầu thân họ, giúp họ vừa giải trí, thư giãn, lại vừa liên tục cập nhật thông tin Bảng số liệu sau cho thấy thực trạng thời gian nhàn rỗi cấp ngày niên Nội 32 Bảng 3: Thời gian nhàn rỗi cấp ngày niên Nội11 Mức độ thời gian rỗi Khơng có thời gian rỗi Thời gian rỗi giờ/ ngày Thời gian rỗi giờ/ ngày Thời gian rỗi giờ/ ngày Thời gian rỗi nhiều giờ/ ngày Tỷ lệ ( % ) 13.5 25.8 25.2 19.4 16.1 Bảng cho thấy rõ ràng số niên khơng có, có thời gian rỗi chiếm tỷ lệ cao, số niên có từ đến nhàn rỗi ngày (51%) Điều có tác động lớn đến việc lựa chọn sử dụng loại hình giải trí họ Một lý khác thấy qua số ý kiến vấn sâu qua quan sát ngày hệ giá trị niên Nội có nhiều biến đổi, phù hợp với thời kỳ bùng nổ thông tin Họ cho biết loại hình giải trí truyền thống khơng sức hấp dẫn với họ nữa, nên thay đọc tác phẩm văn học nghệ thuật, đọc sách báo họ tiếp cận qua truyền hình phương tiện khác Bên cạnh họ nhận ủng hộ đáng kể loại hình giải trí dành cho họ ngày phong phú đa dạng Họ có xu hướng chạy theo gọi “mốt” giới trẻ, chẳng hạn có nhiều bạn trẻ Nội thích nghe ca nhạc quốc tế nghe nhạc nước Đôi khi, việc sử dụng thời gian nhàn rỗi niên theo trào lưu chung, có nghĩa thấy bạn bè người xung quanh ưa thích giải trí theo cách thức thân có cách giải trí tương tự Mức sống hộ gia đình Nội cao thời kỳ trước nhiều, phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường, nhiều gia đình Nội giàu lên nhanh chóng Điều ủng hộ niên việc thay đổi nhu cầu loại hình giải trí hữu thị trường 11 Phan Thanh Tá Tài liệu dẫn 33 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Các loại hình giải trí dành cho niên Nội ngày phong phú, đa dạng phù hợp với tiến kinh tế - xã hội nước nhà 1.2 Có thay đổi đáng kể loại hình giải trí niên Nội thời gian rỗi theo cấp ngày cấp tuần thời kỳ 1996 - 2000 từ năm 2000 đến Nguyên nhân ảnh hưởng đến thay đổi là: - Kinh tế - xã hội phát triển khiến mức sống đông đảo phận dân cư Nội nâng cao, trực tiếp ảnh hưởng đến thay đổi hoạt động giải trí họ - Sự du nhập loại hình giải trí từ phương Tây vào Việt Nam, đặc biệt khu vực Nội Điều mặt làm phong phú loại hình giải trí dành cho niên, mặt khác gây tác động khơng tích cực đến hình thành nhân cách họ xuất loại văn hố ngồi luồng, khơng phù hợp với truyền thống văn hoá Việt Nam - Sự đa dạng loại hình dịch vụ phục vụ nhu cầu giải trí niên đem lại cho niên nhiều hội lựa chọn loại hình giải trí phù hợp với thân - Nhu cầu cập nhật thông tin niên Nội ngày tăng, họ có xu hướng tìm đến phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt T.V mạng Internet - Sự biến đổi hệ giá trị niên theo thời gian qua tác động trực tiếp đến lựa chọn loại hình giải trí họ 34 Một số khuyên nghị, giải pháp nâng cao hiệu đáp ứng nhu cầu giải trí niên Trước hết cần tác động tới nhận thức người dân làm thay đổi quan niệm xó hội giải trớ Muốn cần phải cung cấp cho người dân nói chung niên nói riêng tri thức khoa học giải trí, giúp họ hiểu giải trí nhu cầu khách quan người, điều kiện quan trọng phát triển tồn diện thân Từ cá nhân cần có kế hoạch cho giải trí Và chưa có điều kiện thuận lợi để tham gia hoạt động giải trí ưa thích, họ cần lựa chọn hoạt động thay theo định hướng phù hợp hệ thống chuẩn mực xó hội Tỏc động tới nhận thức nhà quản lý, giỳp họ hiểu vai trũ giải trớ xó hội, coi việc đáp ứng nhu cầu giải trí mục tiêu sách kinh tế - văn hóa - xó hội, tiến tới xõy dựng hướng chiến lược phát triển ngành cơng nghiệp giải trí Việt Nam Cần phải nghiờn cứu dự bỏo nhu cầu giải trớ niờn: nhu cầu giải trớ niên chưa nghiên cứu đầy đủ Có nghiên cứu thực vấn đề Thực tế dẫn tới tỡnh trạng “chưa nắm bắt nhu cầu giải trí niên tồn dân Nội nói chung Chưa tỡm hiểu, nghiờn cứu, khảo sỏt nhu cầu giải trớ mà tổ chức đáp ứng cách chủ quan Kết chạy theo sau nhu cầu dân làm mỡnh muốn khụng phải cỏi cần làm” Sự thiếu hụt nghiên cứu khoa học nhu cầu giải trí niên khiến chưa trả lời cõu hỏi: “Thanh niờn thực cần gỡ‰” Những kế hoạch đáp ứng nhu cầu giải trí cho niên cũn mang tớnh chủ quan, vừ đoán, dựa kinh nghiệm Chúng ta đầu tư xây dựng khu giải trí này, mở dịch vụ kinh doanh hoạt động giải trí khác…thường dựa khả 35 mong muốn chủ quan người xây dựng kế hoạch chủ đầu tư, mà có thực mong muốn niên hay không Tăng cường quản lý nhà nước văn hóa Bên cạnh đường lối chiến lược xây dựng văn hóa Việt Nam đại, tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc cần xây dựng sách lược cụ thể khía cạnh quan trọng chiến lược đó, ví dụ bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần sở Giao lưu văn hóa với nước ngồi tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa giới… Định hướng phát triển nhu cầu giải trí niên vỡ đời sống văn hóa - tinh thần phong phú lành mạnh Đảm bảo cho điểm giải trí hoạt động chức Muốn đáp ứng đầy đủ có hiệu nhu cầu giải trí niên cần trả lại cho điểm giải trí sáng, lành mạnh vốn có, khơng để chúng bị lạm dụng làm mơi trường cho tiêu cực tệ nạn xó hội nảy sinh Từng bước hỡnh thành cụng nghiệp giải trớ Việt Nam Quy hoạch xõy dựng tổ hợp giải trí cách khoa học Các điểm giải trí cần phải xây dựng dạng tổ hợp, diện tích liên hồn với nhiều loại hỡnh hoạt động phong phú, đáp ứng nhiều loại sở thích, nhiều lứa tuổi khác Sỏng tạo mụ hỡnh đa dạng đáp ứng nhu cầu giải trí đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ giải trí Cho dù mơ hỡnh giải trớ nữa, chúng không thu hút khách chất lượng dịch vụ giải trí khơng cao Ví dụ nhu cầu xem phim cư dân khơng giảm, chí tăng theo chiều hướng mong đợi, rạp chiếu phim lại rơi vào “khủng hoảng” vỡ chất lượng phim chưa cao Tương tự, sân khấu cần diễn, chương trỡnh thật cú chất lượng giúp nhà hát tỡm lại sức sống cho mỡnh 36 Nâng cao hiệu hoạt động khu giải trí có cách thay đổi phương pháp chế đổi đội ngũ người quản lý Song sụng với nú, cần nõng cao chất lượng đội ngũ cán chuyên viên, khắc phục tỡnh trạng bố trớ cụng việc không chuyên môn kiêm nhiệm nhiều Chuyển chức sở hoạt động yếu khơng có điều kiện hoạt động, tập trung đầu tư cho sỏ hoạt động tốt Phi quốc doanh hóa số địa điểm dịch vụ giải trí nhà nước hoạt động không hiệu hỡnh thức liên doanh, cổ phần hóa 37 KẾT LUẬN Nhu cầu giải trí đóng vai trũ vụ cựng quan trọng đời sống cá nhân tồn xó hội núi chung Nú tạo cõn với hoạt động lao động sản xuất - trị - xó hội khỏc Chớnh nhờ cú nú mà xó hội luụn luụn ổn định phát triển Dối với niên, người phát triển hoàn thiện nhân cách mỡnh nhu cầu quan trọng So với trước đây, nhu cầu giải trí niên Nội cú nhiều biến đổi sâu sắc lượng chất Trong đáp ứng Nội nhu cầu giải trí niên cũn tồn nhiều hạn chế Thực trạng hệ tất yếu nguyờn nhõn khỏch quan chủ quan khỏc Thực tế đũi hỏi quan tâm tồn xó hội nhu cầu giải trí niên Cần triển khai đồng biện pháp đa dạng nhiều lĩnh vực, từ biện pháp quản lý hành chớnh, xử lý dõn hỡnh sự, đến biện pháp giáo dục, tác động tới nhận thức, làm thay đổi dần quan niệm xó hội giải trí Đây cơng việc phức tạp khó khăn, đũi hỏi thời gian đầu tư thỏa đáng khơng kinh phí mà cơng sức trí tuệ xó hội Nú đồng thời đũi hỏi quan tõm tồn xó hội: cỏc cấp cỏc ngành, đoàn thể gia đỡnh nhúm sở thớch Cần cú kết hợp chặt chẽ phối hợp nhịp nhàng tất cỏc chủ thể trờn cú thể đáp ứng thỏa đáng nhu cầu giải trí cho niên nói riêng tồn xó hội núi chung 38 39 ... sống nội thành Hà Nội, xem khu vực có nhiều loại hỡnh hoạt động giải trí II NHU CẦU GIẢI TRÍ VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI NHU CẦU GIẢI TRÍ TRONG THỜI GIAN NHÀN RỖI CỦA THANH NIÊN HÀ NỘI HIỆN NAY 2.1 Nhu cầu. .. động giải trí niên Hà Nội ngày phong phú hỡnh thức, đa dạng thể loại báo tin cậy gia tăng nhu cầu giải trí Khỏc với cỏc thời kỳ trước, nhu cầu giải trí niên Hà Nội khả tham gia họ vào hoạt động giải. .. chơi, dó ngoại dường trở thành nhu cầu niên Hà Nội c Hoạt động giải trí thời gian nhàn rỗi cấp năm niên Hà Nội Giải trí cấp năm diễn thời gian nhàn rỗi cấp năm Thời gian nhàn rỗi cấp năm khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: NHU cầu GIẢI TRÍ của THANH NIÊN hà nội HIỆN NAY, NHU cầu GIẢI TRÍ của THANH NIÊN hà nội HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay