SKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCS

16 9 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 16:10

SKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCSSKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCSSKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCSSKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCSSKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCSSKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCSSKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCSSKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCSSKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCSSKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCSSKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCSSKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCSSKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCS A ĐẶT VẤN ĐỀ I LỜI MỞ ĐẦU: Lịch sử vẻ vang 75 năm hình thành phát triển Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thấy, lãnh đạo Đảng, dìu dắt Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phong trào thiếu nhi Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ bề rộng lẫn chiều sâu Đội TNTP Hồ Chí Minh thực trở thành nơi hội tụ thiếu niên nhi đồng, xứng đáng lực lượng tích cực, góp phần lớn vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Như biết, nhà trường phổ thơng Giáo dục có vai trò vơ quan trọng việc hình thành nhân cách học sinh Để giáo dục phát triển toàn diện nhân cách học sinh tất mơn học, hoạt động giáo dục nhà trường có ý nghĩa vai trò định, nghĩa phải giáo dục học sinh mơi trường đồng bộ, có kết hợp chặt chẽ lực lượng giáo dục ngồi nhà trường Trong số cần đặc biệt ý đến tổ chức Đội, cần có nhận thức đắn vai trò hoạt động Đội để đặt vị trí có quan tâm mức Trong trường THCS để hoạt động Đội triển khai thực có hiệu ngồi vai trò chủ đạo nhà trường; nòng cốt đầu giáo viên tổng phụ trách (TPT) Đội có tham gia lực lượng giáo dục khác như: Đoàn niên, phụ trách chi đội, hội cha mẹ học sinh, đội viên Trong số cần quan tâm bồi dưỡng lực điều hành Đội cho đội ngũ BCH Đội từ cấp Chi đội đến Liên đội, lực lượng đại diện cho số đông đội viên, trực tiếp huy điều hành hoạt động Đội, thực tốt mục tiêu giáo dục đội viên trở thành ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ Bản thân giáo viên kiêm nhiệm làm tổng phụ trách trường THCS tơi ln suy nghĩ, tìm tòi, tham khảo cách làm hay để bước đưa phong trào hoạt động đội đơn vị ngày vững vàng phát triển II THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: Thực trạng: 1/18 Có thể nói rằng, hoạt động đội hoạt động có ý nghĩa lớn, thành phần hỗ trợ tích cực với nhà trường thực nội dung, mục đích giáo dục; cầu nối nhà trường, gia đình xã hội, góp phần thực ngun lí giáo dục Song thực tế khơng phải đâu cá nhân quan tâm mức đến hoạt động Đội Qua trình tìm hiểu, nghiên cứu, quan sát hoạt động Đội số đơn vị trường học địa bàn thấy khơng vấn đề tồn như: Chưa thực hiểu rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác đội nhà trường mà coi công tác đội đơn giản hoạt động theo dõi, ổn định nề nếp Hơn nữa, gần giáo viên TPT Đội nhiều Liên đội giáo viên chuyên trách mà giáo viên kiêm nhiệm nên việc điều hành cơng tác đội đơi lúng túng, chưa thực chủ động công việc Điều gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục nói chung Qua thực tế cơng tác tơi tìm điều cốt lõi công tác Đội, xác định vai trò ban huy Đội (bao gồm BCH chi đội BCH Liên đội) hoạt động đội, đặc biệt trọng đến công tác bồi dưỡng BCH Đội Nếu không làm tốt cơng tác cơng tác đội khó mà đến thành công Bởi vậy, làm tốt công tác bồi dưỡng BCH Đội góp phần xây dựng phong trào hoạt động Đội nhà trường sôi nổi, chất lượng, hiệu điều mà hướng tới Kết thực trạng: Từ thực trạng trên, tiến hành thực nghiệm năm học 2015 - 2016 ý nghĩa tầm quan trọng công tác bồi dưỡng BCH Đội hiệu chất lượng hoạt động Đội Bước đầu tiến hành khảo sát chất lượng BCH Đội sau tổ chức Đại hội chi đội Đại hội Liên đội nội dung sau: Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh; nhận thức tầm quan trọng công tác thiếu nhi trường học; phương pháp tổ chức hội họp; tổ chức điều khiển sinh hoạt đội; tác phong, kỹ huy; thực kỹ đội viên, công tác ghi chép hồ sơ, thông tin báo cáo; kỹ xử lí tình công tác đội *Số lượng khảo sát: 30 em/10 chi đội 2/18 *Kết ban đầu cho thấy: Nội dung kết Số lượng % Số em nắm thực xác yêu cầu 16,7 Số em thực nội dung mức 14 46,6 Số em thực nội dung đạt yêu cấu 20 Số em chưa đạt yêu cấu 16,7 Ngồi tơi mở rộng khảo sát, kiểm tra xác xuất phận đội viên Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh, nhận thức tầm quan trọng công tác thiếu nhi trường học, đặc biệt việc thực kỹ đội viên Kết cho thấy phận không nhỏ em đội viên, khoảng gần 40% số đội viên khảo sát, chưa nắm vững nội dung Kể kĩ tháo, thắt khăn quàng mà em thường xuyên phải thực trước đến trường 3.Trước tình hình tơi mạnh dạn nghiên cứu tình hình thực tế, sưu tầm tài liệu, lên kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ BCH Đội tổ chức kịp thời Trong khuôn khổ đề tài tơi xin trình bày đề tài “ lựa chọn bồi dưỡng BCH Đội trường THCS” mà tơi thực để góp thêm tiếng nói tâm huyết cho cơng tác Đội trường THCS B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: Có thể nói BCH ln cánh tay đắc lực Tổng phụ trách, “linh hồn” hoạt động người hướng dẫn chi đội thực nghị Đại hội Liên đội hoạt động trường Như BCH chi Đội có giỏi, có lực cơng việc Tổng phụ trách đỡ vất vả hơn, em phát huy tính sáng tạo, tính động, tự chủ Muốn cho việc bồi dưỡng đạt hiệu cao, người TPT cần ý đến khâu lựa chọn BCH Đội cho vừa mang tính định hướng vừa mang tính dân chủ, tính tập thể Việc bồi dưỡng BCH chi Đội việc vơ quan trọng cấp thiết Nói cách khác, bồi dưỡng BCH chi Đội nâng cao phẩm chất, lực cần có BCH chi Đội, phát huy sở trường, tư chất BCH chi 3/18 Đội Bồi dưỡng chi Đội tốt hoạt động Đội trường diễn sôi hơn, lôi nhiều em Đội viên tham gia Hơn nữa, việc bồi dưỡng phải diễn thường xuyên liên tục tuổi em nhỏ (từ 11 đến 15 tuổi) nên việc lĩnh hội nhanh chóng quên không thực hành thường xuyên 4.Công tác bồi dưỡng BCH việc làm khoa học sáng tạo, đòi hỏi người phụ trách phải kiên nhẫn bền bỉ Q trình bồi dưỡng BCH đòi hỏi phụ trách vừa làm vừa trau dồi, tích lũy kinh nghiệm đóng góp cho khoa học công tác Đội II CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Giáo viên TPT Đội cần phải kết hợp chặt chẽ nhận thức hành động Theo tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục “Học để hành, hành để học”, “Học hành phải đơi với nhau”, “Học khơng hành vơ ích, hành khơng học khơng trơi chảy” (Hồ Chí Minh - Vấn đề giáo dục - Nhà xuất Giáo dục 1990) Trong công tác đội, bồi dưỡng BCH việc làm thường xuyên, quan trọng thiếu Tổng phụ trách Đây yếu tố định thành công phong trào Đội Bồi dưỡng BCH Đội nâng cao phát huy mặt mạnh sẵn có em, đồng thời khơi dậy tiềm tiềm ẩn em, giúp em vươn tới phẩm chất lực cần có người huy Để đạt mục tiêu q trình thực tơi áp dụng số biện pháp sau: Lựa chọn BCH Đội đạt số tiêu chuẩn cần thiết người huy: Việc lựa chọn BCH vừa quyền lợi vừa nghĩa vụ người đội viên song cần phải có hướng tiếp cận giúp em lựa chọn huy cho có chất lượng, vừa tạo khơng khí vui tươi vừa phát huy cao nguyên tắc dân chủ, tự quản đội viên 4/18 Có nhiều cách lựa chọn BCH Đội, cách phổ biến, khách quan khoa học thông qua Đại hội chi đội đại hội Liên đội năm học *Một số để lựa chọn BCH: - Căn vào điều lệ đội dẫn công tác tổ chức đội - Căn vào yêu cầu chất lượng lực cần có BCH: + Học lực đạt Khá, giỏi; hạnh kiểm tốt; + Có khả tổ chức điều hành hoạt động đội; + Có hiểu biêt đội TNTP Hồ Chí Minh; + Tác phong nhanh nhẹn, tính tình hòa nhã, thân thiện, cởi mở; + Chủ động sáng tạo, yêu thích hoạt động đội Lựa chọn BCH không tiếp nhận có em mà phải thấy khả phát triển em để rút ngắn khoảng cách có cần có Chính người giáo viên tổng phụ trách phải xác định lựa chọn đôi với bồi dưỡng Xác định nội dung bồi dưỡng: Đây công việc quan trọng Tùy theo điều kiện, đặc điểm sinh hoạt đơn vị mà Giáo viên tổng phụ trách xác định nội dung bồi dưỡng cho BCH đội nhằm đạt hiệu công việc cao Tại đơn vị công tác hoạt động đội phần hữu hoạt động chung nhà trường Được quan tâm đạo thống lãnh đạo nhà trường lực lượng giáo dục nhà trường, Liên đội tổ chức triển khai nhiều hoạt động bổ ích lý thú để em tham gia Đây hội để đội ngũ BCH đội thể lực tổ chức điều hành dịp để giáo viên tổng phụ trách quan sát, rút kinh nghiệm có hướng bồi dưỡng mặt yếu cho đội ngũ BCH Bám sát nội dung sinh hoạt triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đội cho đội ngũ BCH Đội nhằm: Bồi dưỡng nhận thức phương pháp công tác đội; kỹ tổ chức điều hành BCH; tác phong BCH; kỹ nghiệp vụ Đội, … 2.1 Bồi dưỡng nhận thức phương pháp công tác Đội BCH: 5/18 - Cách ghi chép biên bản, thực sổ sách Đội, dự thảo nghị quyết, báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết, thành tích, đăng ký thi đua, biên nghị Đại hội Đội, lời điều khiển chương trình hoạt động Đội dựa vào kế hoạch Tổng phụ trách - Phương pháp tổ chức họp BCH Đội - Phương pháp xây dựng kế hoạch (theo chủ đề, kế hoạch tháng, kế hoạch thi đua,…) - Phương pháp tổ chức điều khiển sinh hoạt Đội, hoạt động tập thể - Phương pháp đạo tổng kết rút kinh nghiệm 2.2 Bồi dưỡng kỹ tổ chức điều hành BCH: - Các thủ tục nghi lễ Đội phương pháp tổ chức (lễ trưởng thành Đội, lễ phát động chủ đề, sinh hoạt Đội ) - Sinh hoạt Đội: Bằng hình thức thi đua sơi hấp dẫn giáo dục Đội viên theo mục tiêu Đội Sinh hoạt Đội có nhiều hình thức như: sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt vui chơi bồi dưỡng kỹ như: + Cách tập hợp điều khiển buổi sinh hoạt Đội + Cách điều khiển, tổ chức hướng dẫn cho chi đội, Liên đội thực tốt nội dung chương trình đề + Cách hướng dẫn đơn vị hoạt động vui chơi, văn nghệ tập thể + Cách nhận xét, đánh giá - Đại hội Đội: Là sinh hoạt Đội nhằm phát huy quyền dân chủ, tự quản để lựa chọn BCH xây dựng nghị Đội Đại hội Đội tiến hành năm lần Liên đội Chi đội Cần bồi dưỡng nội dung: + Điều khiển nghi lễ thủ tục: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chào cờ, giới thiệu chủ tịch Đoàn điều khiển Đại hội + Điều khiển Đại hội: (viết báo cáo tổng kết phương hướng công tác Đội, hướng dẫn Đội viên thảo luận, bầu BCH Đội, thông qua nghị Đại hội) + Tổ chức hoạt động chào mừng (Trống, văn nghệ,…) 6/18 - Hoạt động lớn Đội: Là nội dung sinh hoạt mang màu sắc Đội, diễn thời gian dài như: Phát động chủ đề, hoạt động thi đua xây dựng tập thể tự quản, Với mục đích tập hợp Đội viên, tạo phong trào thi đua cho Đội viên rèn luyện theo chủ đề, bồi dưỡng nội dung sau: + Công tác chuẩn bị cho hoạt động: Họp BCH, định hướng nội dung sở vật chất phục vụ hoạt động, phổ biến nội dung hoạt động, phân công nhiệm vụ tới thành viên BCH + Tổ chức hoạt động: Theo nội dung thống nhất, biết lựa chọn hình thức cho phù hợp với nội dung, biết huy động phối hợp Đội viên nòng cốt để tổ chức tốt hoạt động Trong hoạt động, có kiểm tra đánh giá + Sơ kết, tổng kết nội dung hoạt động: Đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức điều hành hoạt động, kết hoạt động 2.3.Bồi dưỡng tác phong BCH: - Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn phân công: Giúp em thạo việc, có lĩnh giao tiếp phối hợp hoạt động với thành viên khác - Bồi dưỡng khả tổ chức quản lý cách toàn diện, khoa học - Bồi dưỡng BCH trở thành cán Đội mẫu mực, có kỹ nghiệp vụ, có uy tín tập thể 2.4 Bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ Đội: - Bồi dưỡng kĩ cần có người đội viên: Hát quốc ca, đội ca, hô đáp hiệu đội, chào kiểu đội viên; động tác cá nhân chỗ di động; Tháo thắt khăn quàng; cầm cờ, giương cờ, vác cờ; đánh trống đội, đội hình đội ngũ,… Tập hát, múa số hát truyền thống Đội; Tổ chức trò chơi tập thể - Nghi thức phương pháp hướng dẫn nghi thức - Các phương pháp tổ chức trò chơi, dạy hát, dạy múa, tổ chức trại, hoạt động xã hội, tham quan - Các hát, điệu múa, trò chơi 7/18 Khi bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ Đội cần ý loại hình cho phù hợp như: - Tập luyện cho Đội nòng cốt - Thực tập luyện chung - Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hội thi 2.5 Bồi dưỡng công tác kiểm tra, đánh giá: Đây công việc không phần quan trọng Kiểm tra đánh giá xác, khách quan, công thúc đẩy, nâng cao chất lượng đợt nội dung sinh hoạt Công tác cần tiến hành sau đợt nội dung sinh hoạt như: Kiểm tra phong trào xây dựng tập thể tự quản, công nhận cho chi đội đạt tiêu chuẩn; xếp loại đội viên (cuối tháng, học kỳ, năm học),… 2.6 Bồi dưỡng kĩ sống cho em: Phòng chống đuối nước, xử lí tai nạn thương tích thơng thường, băng bó vết thương, thực hành trại,… Tóm lại: Nội dung bồi dưỡng huy nhằm giúp em thạo việc, biết tổ chức hoạt động theo nhiệm vụ chun mơn phân cơng, có khả tổ chức quản lý hoạt động Đội cách toàn diện, khoa học có lĩnh giao tiếp để trở thành cán mẫu mực có lực, uy tín Xác định hình thức bồi dưỡng: Trên thực tế có nhiều hình thức bồi dưỡng Tổng phụ trách cần có kế hoạch cụ thể để lựa chọn hình thức bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế như: Vào đầu học kì I học kì II tiến hành bồi dưỡng định kì Theo đợt, nội dung sinh hoạt chủ điểm mà có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hay bồi dưỡng thông qua việc tổ chức hoạt động lớn buổi giao lưu, thi chào mừng ngày lễ lớn năm Phương pháp bồi dưỡng Ban huy: Việc bồi dưỡng BCH quan trọng, song phương pháp bồi dưỡng quan trọng Năm học 2015 – 2016 tiến hành bồi dưỡng theo nhiều phương pháp, đặc trưng phương pháp sau: 4.1 Phương pháp mở lớp (Học tập trung) 8/18 Bản thân biên soạn nội dung bồi dưỡng mở lớp bồi dưỡng hai tháng lần Tất nội dung bồi dưỡng phê duyệt đầy đủ Qua học em thực hành, luyện tập kiểm tra, đánh giá Bồi dưỡng theo hình thức mở lớp giúp em tiếp thu kiến thức có hệ thống, sâu sắc, em trang bị kiến thức bản, lý luận chung cho thực tế hoạt động đội Mở lớp phương pháp phổ biến có tác dụng lớn Khơng khí học tập sơi nổi, thân thiện, em làm việc tích cực hướng dẫn TPT Đội ưu điểm mà phương pháp mang lại Đây phương pháp thông dụng, dễ thực mà hiệu mang lại thật đáng bất ngờ 4.2 Phương pháp bồi dưỡng qua thực tế: Bồi dưỡng qua cơng tác thực tế đòi hỏi Tổng phụ trách phải giúp em biết vận dụng kiến thức hướng dẫn vào thực tiễn hoạt động đội Do cần có phối hợp chặt chẽ Tổng phụ trách với phụ trách chi Đội, kết hợp công tác bồi dưỡng phụ trách với tự bồi dưỡng BCH - Những buổi tổ chức điều hành sinh hoạt chi đội giúp cho em tự hoàn thiện nâng cao kiến thức kĩ học Trong trình em bộc lộ ưu, nhược điểm từ bồi dưỡng thêm để em khắc sâu hơn, có kế hoạch làm việc tốt - Một buổi dự đại hội chi đội mẫu giúp em học cách tổ chức đại hội chi đội, biết vai trò, nhiệm vụ người cán đội việc điều hành đại hội - Thăm quan hay giao lưu nói chuyện hình thức bồi dưỡng giáo dục truyền thống cách hiệu Tại liên đội tổ chức hoạt động thăm quan doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam, tổ chức giao lưu nói chuyện với đội, với cựu chiến binh, thăm khu di tích lịch sử Đền thờ Lê Hồn, hay đơn giản buổi chăm sóc viếng nghĩa trang liệt sĩ… Qua em thêm gắn bó với hơn, đoàn kết hơn, yêu quê hương đất nước 9/18 4.3 Bồi dưỡng qua họp Ban huy: Duy trì họp theo lịch quy định Các họp phải đảm bảo việc kiểm tra, đánh giá hoạt động, kế hoạch, nhiệm vụ thời gian tới; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên BCH; lắng nghe ý kiến đánh giá ý kiến đóng góp em Qua giáo viên TPT có bổ sung, điều chỉnh kịp thời Nói tóm lại, tất nội dung bồi dưỡng Ban huy nhằm giúp em thạo việc, biết tổ chức hoạt động theo nhiệm vụ chuyên môn phân công, có khả tổ chức quản lý hoạt động Đội cách tồn diện, khoa học có lĩnh giao tiếp để trở thành cán mẫu mực có lực, uy tín, gương sáng cho đội viên khác noi theo 10/18 11/18 C KẾT LUẬN Hoạt động đội hoạt động trị xã hội dành cho thiếu niên, nhi đồng Việc bồi dường BCH đội giúp em thạo việc, biết tổ chức quản lí hoạt động Thực tế hoạt động lần khẳng định tầm quan trọng việc lựa chọn bồi dưỡng đội ngũ BCH đội Cần thường xuyên chăm lo cho đội ngũ cán đội phong trào có chất lượng đảm bảo tính bền vững I KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Sau BCH chi Đội bồi dưỡng kỹ công tác Đội, qua hoạt động cụ thể, qua đánh giá kết đợt rút kinh nghiệm em bước nâng cao khả điều hành hoạt động Đội, nhanh nhẹn hơn, chủ động hơn, có nhiều sáng tạo hơn, đặc biệt có trách nhiệm, hồn thành tốt cơng việc giao giúp cho hoạt động Liên Đội nâng cao rõ rệt ngày phát triển 12/18 Sau thời gian nghiên cứu, áp dụng số phương pháp bồi dưỡng BCH Đội gặt hái nhiều kết đáng khích lệ Vào thời điểm cuối năm học 2015 - 2016 điều tra gần 700 Đội viên Liên Đội thấy rằng: - 100% đội viên có hiểu biết Đội TNTP Hồ Chí Minh, có ý thức thực tốt tham gia đầy đủ, có chất lượng hoạt động Đội qua hướng dẫn, điều hành BCH chi Đội - 100% thành viên BCH trang bị rèn luyện kĩ cần thiết người huy Đội Các em tự tin có nhiều sáng tạo việc thực nhiệm vụ phân công Cụ thể: Tôi tiến hành khảo sát lại nội dung mà tiến hành từ đầu năm học Kết cho thấy: Nội dung kết Số lượng Số em nắm thực xác yêu cầu 15 Số em thực nội dung mức 13 Số em thực nội dung đạt yêu cấu Số em chưa đạt yêu cấu Từ kết rèn luyện phong trào hoạt động đội Liên % 50 43,3 6,7 đội trở thành nề nếp, thu hút đông đảo đội viên tham gia Chất lượng sinh hoạt đội bước trì ổn định Trên tảng năm học 2015- 2016 Ban huy lên đội đánh giá xuất sắc tồn quận với nhiều em có thành tích cá nhân phong trào cấp thành phố toàn quốc Liên đội HĐĐ cấp đánh giá Liên đội vững mạnh xuất sắc Phát huy kết đạt năm học trước, năm học 2015 – 2016 tiếp tục tiến hành triển khai nội dung hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế Kết bồi dưỡng BCH đội có nhiều tiến vượt bậc: - 100% thành viên BCH Đội biết cách làm việc, thực tốt kĩ Đội (Kể kĩ đánh trống đội) - 100% thí sinh tham gia hội thi “Hội thi nghi thức đội” cấp Liên đội đạt kết xuất sắc việc tìm hiểu thực yêu cầu người huy hiểu biết công tác đội việc thực hành kĩ khiếu Liên đội đạt giải Nhất hội thi “Nghi thức Đội” cấp quận, đại diện cho 13/18 quận tham gia hội thi Nghi thức đội cấp thành phố với 80 đội viên - đạt giải ba Liên đội đạt giải ba hội thi Em yêu Tây Hồ cấp quận - Các em BCH Liên đội nhiệt tình tham gia, điều khiển mảng hoạt động phân công đạt giải cao mơn thi văn hóa cấp quận cấp thành phố Những kết cho thấy hiệu việc áp dụng phương pháp bồi dưỡng BCH Đội *Bài học kinh nghiệm: Qua thực tế việc bồi dưỡng BCH chi Đội kết hoạt động Đội sở, rút học kinh nghiệm là: - Muốn có BCH chi Đội có lực trước tiên phải lựa chọn thật tốt đội ngũ BCH chi Đội Có tìm người tài giỏi, có lực làm cánh tay đắc lực cho Tổng phụ trách, điều hành tốt hoạt động Đội - Công tác bồi dưỡng phải đôi với thực hành Phải luôn bồi dưỡng thường xuyên kỹ công tác cho cán Đội, phải theo dõi thường xuyên để đánh giá kết rút kinh nghiệm phần làm chưa làm để không ngừng cải tiến đổi mới, làm cho phong trào Đội ngày phát triển - Đây việc vô cần thiết quan trọng, giúp cho phong trào Đội nâng cao mặt - Người Tổng phụ trách từ đầu năm học phải có chương trình thật cụ thể, chi tiết việc điều hành hoạt động Đội Với hoạt động lớn phải có kế hoạch phân công cụ thể nhiệm vụ cho BCH chi Đội Nhiệm vụ phải phù hợp với khả để phát huy tố chất, tài tiềm ẩn em Qua việc nhìn nhận đánh giá kết hoạt động nhà trường, nhận thấy nhờ hoạt động Đội mà phong trào học tập ngày lên cao, góp phần nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu giáo dục II KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Qua thực tế hoạt động liên Đội Tơi xin có số kiến nghị sau: Hội đồng Đội cấp cần phải phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, mở lớp đào tạo hướng dẫn BCH chi Đội có tính chất quy mơ, tạo điều kiện giúp 14/18 đỡ, nâng cao nghiệp vụ cho BCH Đội Đồng thời nên tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm Tổng phụ trách Quận để Tổng phụ trách có điều kiện học hỏi rút kinh nghiệm cho thân Hội đồng đội cần tiếp tục trì việc tổ chức hội thi “Giáo viên tổng phụ trách giỏi” để tổng phụ trách đội cọ sát, học hỏi, giao lưu với góp phần đưa chất lượng hoạt động đội trường học lên tầm cao Trên số phương pháp bồi dưỡng BCH Đội mà thực hiện.Tôi cố gắng việc bồi dưỡng để đạt kết cao Tôi mong nhận đóng góp ý kiến quý báu thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp để làm tốt cơng việc giáo viên TPT Đội, góp phần thúc đẩy phong trào Đội ngày phát triển bền vững Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC TT 10 11 12 Nội dung Hệ thống chữ viết tắt sử dụng A Đặt vấn đề I Lời mở đầu II Thực trạng vấn đề nghiên cứu Thực trạng Kết thực trạng B Giải vấn đề I Các giải pháp thực III Các biện pháp tổ chức thực C Kết luận I Kết nghiên cứu II Kiến nghị, đề xuất 15/18 Trang 2 3 3 13 13 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cẩm nang cho người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh (Nhà xuất Giáo dục - 2006) Hồ Chí Minh – Vấn đề giáo dục (Nhà xuất giáo dục – 1990) Phương pháp cơng tác Đội TNTP Hồ Chí Minh (Nhà xuất Giáo dục - 1998) Người phụ trách thiếu nhi cần biết (Nhà xuất Thanh niên Hà Nội - 2001) 16/18 ... học - Bồi dưỡng BCH trở thành cán Đội mẫu mực, có kỹ nghiệp vụ, có uy tín tập thể 2.4 Bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ Đội: - Bồi dưỡng kĩ cần có người đội viên: Hát quốc ca, đội ca, hô đáp hiệu đội, chào... chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đội cho đội ngũ BCH Đội nhằm: Bồi dưỡng nhận thức phương pháp công tác đội; kỹ tổ chức điều hành BCH; tác phong BCH; kỹ nghiệp vụ Đội, … 2.1 Bồi dưỡng nhận... lực cần có BCH chi Đội, phát huy sở trường, tư chất BCH chi 3/18 Đội Bồi dưỡng chi Đội tốt hoạt động Đội trường diễn sơi hơn, lôi nhiều em Đội viên tham gia Hơn nữa, việc bồi dưỡng phải diễn thường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCS, SKKN Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chấp hành Đội ở trường THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay