SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8

24 12 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 16:07

SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập môn vật lớp PHẦN A: MỞ ĐẦU chọn đề tài Trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, việc cải tiến phương pháp dạy học nhân tố quan trọng, bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức, việc phát huy tính tích cực học sinh có ý nghĩa quan trọng Bởi công việc giáo dục phải tiến hành sở tự nhận thức, tự hành động, việc khơi dậy phát triển ý thức lực tư duy, bồi dưỡng phương pháp tự học đường phát triển tối ưu giáo dục Cũng học tập mơn khác, học Vật lại cần phát triển lực tích cực, lực tư học sinh để khơng phải biết mà phải hiểu để giải thích tượng Vật áp dụng kiến thức kỹ vào hoạt động sống gia đình cộng đồng Vì việc giải tập Vật mục đích cuối khơng phải tìm đáp số, điều quan trọng cần thiết, mục đích việc giải chỗ người làm tập hiểu sâu sắc khái niệm, định luật Vật lí, vận dụng chúng vào vấn đề thực tế sống, lao động Qua thực tế giảng dạy Vật trường THCS nói chung mơn Vật nói riêng, tơi nhận thấy học sinh gặp nhiều khó khăn lúng túng giải tập định lượng Vật lí, điều nhiều ảnh hưởng đến chất lượng dạy học Cùng với đổi phương pháp dạy học chung ngành giáo dục, đồng thời thân tự kiểm tra, tổng kết tình hình dạy học Vật lí, với việc tiếp thu chuyên đề, thấy tác dụng giáo dục lớn học sinh giải tập Vật Từ vận dụng vào q trình giảng dạy, tơi thấy có hiệu so với trước đây, chất lượng học sinh nâng cao rõ rệt Xuất phát từ trên, tơi chọn viết sáng kiến “ Hướng dẫn học sinh phương Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp giải tập mơn Vật lớp ” nhằm giúp học sinh nắm kiến thức bản, mở rộng hiểu sâu kiến thức Từ dó nâng cao chất lượng Lịch sử vấn đề - Việc dạy học học sinh trường phổ thông chưa phát huy hết vai trò tập vật thực nhiệm cụ dạy học Đối với học sinh giải tập Vật cơng việc khó khăn, nhiều em chưa có định hướng giải tập, em chưa có thói quen vận dụng kiến thức học vào giải tập vật cách có hiệu từ em khơng có hứng thú với mơn học kết học tập nhiều em không cao - Một số giáo viên xem nhẹ tiết tập, dừng lại giải xong tập sách giáo khoa - Tiết tập phân phối chương trình - Kĩ vận dụng kiến thức Tốn cho việc giải tập hạn chế phận không nhỏ học sinh Chưa chủ động giải tập, chưa nắm chất tượng vật lí, chưa biết áp dụng tốn học vào giải tập vật lí, làm tập cho nhà mang tính đối phó với việc kiểm tra giáo viên Mục đích nghiên cứu Hình thành cho học sinh cách tổng quan phương pháp giải tập Vật 8, từ em vận dụng cách thành thạo linh hoạt việc giải tập, nâng cao hiệu tập, giúp em nắm vững kiến thức trình học tập - Hướng dẫn học sinh nắm vững dạng tập phương pháp giải dạng tập vật lí, học sinh biết vận dụng kiến thức học vào giải tập từ trình bày tốn vật chặt chẽ khoa học - Thông qua hoạt động giúp học sinh rèn luyện kĩ tính tốn, rèn luyện phát triển độc lập sáng tạo học sinh Nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu - Nhiệm vụ: + Nghiên cứu nâng cao chất lượng tiết dạy tập vật Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp + Học sinh biết vận dụng lý thuyết học vào tập áp dụng ngược lại qua việc giải tập học sinh khắc sâu lý thuyết học + Rèn luyện cho học sinh tính xác, trình bày khoa học, hình thành đức tính tốt tinh thần tự lập, kiên trì, tính vượt khó đặc biệt tạo niềm vui trí tuệ - Phương pháp nghiên cứu: + Nghiên cứu tài liệu liên quan tới việc sử dụng tập dạy học vật lí, tài liệu chuyên môn, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu giải tập vật lý bậc trung học sở + Áp dụng vào tiết giải tập lớp, qua tiết tập + Thơng qua việc tổ chức hình thức dạy học lớp hướng dẫn học sinh tự học nhà + Phân loại dạng tập đưa phương pháp giải cho dạng Giới hạn nghiên cứu - Đối tượng học sinh khối - Trường THCS - Phương pháp giải tập vật lớp Điểm kết nghiên cứu - Tăng cường tính tích cực chủ động học sinh học tập, rèn luyện tư sáng tạo cho học sinh - Rèn luyện kĩ tự học cho học sinh - Rèn kĩ giải tập Vật cho học sinh - Giúp giáo viên định hướng đắn cách thiết kế giảng tổ chức dạy học tiết tập Vật lớp - Giúp học sinh học tập tích cực; biết cách trình bày làm định lượng Vật lí; có kĩ giải tập Vật lí; diễn đạt ngơn ngữ Vật lí, u thích học tập mơn, ham tìm hiểu khoa học kĩ thuật Hứng thú, say mê việc giải tập Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập môn vật lớp PHẦN B: NỘI DUNG I Cơ sở luận vấn đề Đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực, chủ động học tập học sinh nhằm giúp em tiếp cận kiến thức đòi hỏi phải đổi tồn nhiều khâu Để hướng dẫn học sinh làm tập giáo viên trình bày lại lời giải, học sinh chép lại mà giáo viên phải người tổ chức hướng dẫn em thông qua hệ thống câu hỏi gợi mở để em bước tìm phương pháp giải Dạy học vật việc làm thường xuyên, liên tục lâu dài Nó đòi hỏi người giáo viên khơng phải có lực, kinh nghiệm mà phải có tâm huyết với nghề, yêu nghề, yêu trò, phát bồi dưỡng tạo điều kiện em có lực tự bộc lộ khả cách tối đa Đồng thời ta biết học sinh có mặt mạnh riêng, dạy học giáo viên cần ý đến điểm nâng cao chất lượng tồn diện Trong q trình học Vật trường THCS, học sinh cần biết cách tổ chức việc học tập cách chủ động sáng tạo Người thầy cần rèn cho học sinh kĩ năng, thói quen độc lập suy nghĩ khoa học lời giải phải có sở luận Trong thực tế giảng dạy tơi thấy có nhiều học sinh chưa biết phương pháp giải tập vật nhiều ngun nhân, nguyên nhân chủ yếu học sinh không tốn cho biết điều gì? u cầu gì? Vận dụng kiến thức học để giải tốn đó? Từ học sinh định hướng dạng tập, cách giải Đến ta phải khẳng định nâng cao chất lượng học sinh giỏi việc làm tích cực, dắn, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước, thời đại II Thực trạng vấn đề 1, Thuận lợi: - Vật học mơn học thực tiễn, gắn liền với tượng thường xảy ngày nên lơi học sinh tìm hiểu Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp - Kiến thức vật đòi hỏi học sinh quan sát tượng vật để rút nhận xét kết luận mà khơng u cầu học sinh giải thích chất vật vật tượng - Đa số tập vật điều liên hệ thực tế nên học sinh dể hiểu yêu cầu đề vận dụng vào thực tế sống Khó khăn - Tiết tập lớp ít, thời gian giải tập lớp không nhiều, giải tập phần lớn nhà - Một số học sinh tiếp thu chậm từ khơng nắm vững kiến thức Học sinh chưa có hệ thống lại trọng tâm học, phân tích đầu bài, phân loại tập, lựa chọn phương án giải tập hạn chế Chưa sử dụng thành thạo công thức học liên quan đến tượng vật đặc biệt học sinh chưa lưu ý đến đơn vị chuẩn đại lượng công thức Khả vận dụng cơng thức tốn học vào việc giải tập vật học sinh gặp nhiều khó khăn - Học sinh chưa xác định mục đích việc giải tập tìm từ câu hỏi, điều kiện toán, xem xét tượng vật lí, từ nắm vững mối liên hệ đại lượng cho đại lượng phải tìm - Kỹ nhận diện dạng bài, đại lượng, biến đổi công thức, biến đổi tốn học phân tích đề hạn chế Hơn nữa, việc giải tập đòi hỏi học sinh phải có kiến thức tốn phép tính phân số, đổi đơn vị, biến đổi cơng thức mà học sinh yếu thường hổng kiến thức Dẫn đến em nhầm lẫn đại lượng, lúng túng đổi đơn vị sử dụng công thức vào giải tập III Các biện pháp thực Ngoài việc nắm vững kiến thức, để có kỹ tốt việc giải tập Vật đòi hỏi học sinh phải nắm vững phương pháp giải cách trình bày lời giải, phải có kỹ phân loại dạng tập Việc rèn luyện cho học Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp sinh biết cách giải tập cách khoa học, đảm bảo đến kết cách xác việc cần thiết Nó khơng giúp học sinh nắm vững kiến thức mà rèn luyện kỹ suy luận logic, làm việc khoa học, có kế hoạch Vì để giúp học sinh nắm vững phương pháp giải tập vật lí, năm học đưa số biện pháp khắc phục khó khăn qua nội dung sau: 1, Mục đích hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập vật lớp 1.1 Bài tập Vật giúp cho học sinh ơn tập, đào sâu, mở rộng kiến thức Trong giai đoạn xây dựng kiến thức học sinh nắm chung khái quát khái niệm, định luật khái niệm trìu tượng Trong tập học sinh phải vận dụng kiến thức khái quát, trìu tượng vào trường hợp cụ thể đa dạng, nhờ mà học sinh nắm biểu cụ thể chúng thực tế phạm vi ứng dụng chúng Ngoài ứng dụng quan trọng kỹ thuật tập Vật giúp cho học sinh thấy ứng dụng mn hình mn vẻ thực tiễn kiến thức học Còn khái niệm, định luật Vật đơn giản biểu chúng tự nhiên phức tạp Do tập vật giúp luyện tập cho học sinh phân tích để nhận biết trường hợp phức tạp Bài tập vật phương tiện củng cố, ơn tập kiến thức sinh động Khi giải tập vật học sinh phải nhớ lại kiến thức học, có phải sử dụng tổng hợp kiến thức nhiều chương nhiều phần chương trình 1.2 Bài tập điểm khởi đầu để dẫn đến kiến thức Nhiều tập sử dụng khéo léo dẫn học sinh đến suy nghĩ tượng xây dựng khái niệm để giải thích tượng tập phát Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp 1.3.Giải tập vật rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, vận dụng thuyết vào thực tiễn, rèn luyện thói quen vận dụng kiến thức khái quát Bài tập vật phương tiện quý báu để rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo vận dụng thuyết vào thực tiễn, rèn luyện thói quen vận dụng kiến thức khái quát thu nhận để giải vấn đề thực tiễn 1.4 Giải tập hình thức làm việc tự lực cao học sinh Trong làm tập phải tự phân tích điều kiện đầu bài, tự xây dựng lập luận, kiểm tra phê phán kết luận mà học sinh rút nên tư học sinh phát triển lực làm việc tự lực nâng cao, tính kiên trì phát triển 1.5 Giải tập góp phần làm phát triển tư sáng tạo học sinh Có nhiều tập vật khơng dừng lại phạm vi vận dụng kiến thức học mà giúp bồi dưỡng cho học sinh tư sáng tạo Đặc biệt tập giải thích tượng, tập thí nghiệm 1.6 Giải tập vật phương tiện để kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức học sinh Tuỳ theo cách tập ta phân loại mức độ nắm vững kiến thức học sinh giúp việc đánh giá chất lượng học sinh xác Phân loại tập Vật Sơ đồ phân loại tập vật a, Phân loại theo phương tiện giải: Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp Bài tập vật Bài tập giải thích Bài tập dự đốn tượng Bài tập định tính Bài tập định lượng Bài tập thí nghiệm Bài tập đồ thị Bài tập thí nghiệm b, Phân loại theo mức độ: Bài tập vật Bài tập tập dượt Bài tập tổng hợp Bài tập sáng tạo tạotạo 2.1 Bài tập vật định lượng hay tập câu hỏi thuyết Là tậphọc sinh không cần phải tính tốn (Hay có phép tốn đơn giản) mà vận dụng định luật, định lí, qui luật để giải tích tượng thơng qua lâp luận có cứ, có lơgich 2.2 Bài tập vật định lượng Đó loại tập vật mà muốn giải ta phải thực loạt phép tính Dựa vào mục đích dạy học ta phân loại tập dạng thành hai loại: + Bài tập tập dượt: Là tập đơn giản sử dụng nghiên cứu khái niệm hay qui tắc vật dó để học sinh vật dụng kiến thức vừa tiếp thu + Bài tập tổng hợp: Là tập phức tạp mà muốn giải học sinh vận dụng nhiều kiến thức nhiều phần, nhiều chương, nhiều cấp học thuộc nhiều lĩnh vực Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp Đặc biệt, câu hỏi loại nêu dạng trắc nghiệm khách quan yêu cầu học sinh phải nhớ kết cuối dược chứng minh trước để giải cách nhanh chóng Vì u cầu học sinh phải hiểu cách sâu sắc để vận dụng kiến thức mức độ cao 2.3 Bài tập đồ thị Đó tập mà kiện đề cho dạng đồ thị hay q trình giải ta phải sử dụng dồ thị ta phân loại dạng câu hỏi thành loại: + Đọc khai thác đồ thị cho: Bài tập loại có tác dụng rèn luyện cho học sinh kỹ đọc đồ thị, biết cách đoán nhận thay đổi trạng thái vật thể, hệ vật lí, tượng hay q trình vật Biết cách khai thác từ đồ thị để giải vấn đề cụ thể + Vẽ đồ thị theo liệu cho : Bài tập rèn luyện cho học sinh kỹ vẽ đồ thị, biết cách chọn hệ tọa độ tỉ lệ xích thích hợp để vẽ đồ thị xác 2.4 Bài tập thí nghiệm( xây dựng phương án thực nghiệm) Đây loại tập yêu cầu học sinh xây dựng phương án thực nghiệm để xác định đại lượng kiểm tra quy luật, tượng điều kiện vật Loại tập có mức độ: + Mức độ 1: Chỉ xây dựng phương án (tính tốn lập luận giấy, khơng đo đạc, làm thí nghiệm thực) + Mức độ 2: Tiến hành làm thí nghiệm thực theo phương án vạch Trình tự giải tập vật - Phương pháp giải tập Vật phụ thuộc nhiều yếu tố: mục đích yêu cầu tập, nội dung tập, trình độ em, v.v Tuy nhiên cách giải phần lớn tập Vật có điểm chung - Thông thường giải tập vật cần thực theo trình tự: 2.1.Hiểu kỹ đầu - Đọc kỹ dầu bài: tập nói gì? kiện? phải tìm? -Tóm tắt đầu cách dùng kí hiệu chữ qui ước để viết kiện ẩn số, đổi đơn vị kiện cho thống (nếu cần thiết ) Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp - Vẽ hình , tập có liên quan đến hìng vẽ cần phải vẽ hình để diễn đạt đề Cố gắng vẽ dúng tỉ lệ xích tốt Trên hình vẽ cần ghi rõ kiện cần tìm 2.2 Phân tích nội dung tập, lập kế hoạch giải - Tìm liên hệ chưa biết (ẩn) biết (dữ kiện) - Nếu chưa tìm trực tiếp mối liên hệ phải xét số tập phụ để gián tiếp tìm mối liên hệ - Phải xây dựng dự kiến kế hoạch giải 2.3 Thực kế hoạch giải - Tơn trọng trình tự giải để thực chi tiết dự kiến, gặp tập phức tạp - Thực cách cẩn thận phép tính số học, đại số hình học Nên hướng dẫn học sinh làm quen dần với cách giải chữ thay giá trị số đại lượng biểu thức cuối - Khi tính tốn số, phải ý đảm bảo trị số kết có ý nghĩa 2.4 Kiểm tra đánh giá kết - Kiểm tra lại trị số kết quả: Có khơng? Vì sao? Có phù hợp với thực tế khơng? - Kiểm tra lại phép tính: dùng phép tính nhẩm dùng cách làm tròn số để tính cho nhanh cần xét độ lớn kết phép tính - Nếu có điều kiện, nên phân tích, tìm cách giải khác, đến kết Kiểm tra xem đường ngắn khơng Hai phương pháp suy luận để giải tập vật Xét tính chất thao tác tư duy, giải tập vật lí, người ta thường dùng phương pháp phân tích phương pháp tổng hợp 2.1 Giải tập phương pháp phân tích - Theo phương pháp này, xuất phát điểm suy luận đại lượng cần tìm Người giải phải tìm xem đại lượng chưa biết có liên quan với đại 10 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp lượng Vật khác biết liên hệ biểu diễn thành cơng thức tương ứng Nếu vế cơng thức đại lượng cần tìm vế gồm liệu tập cơng thức cho đáp số tập Nếu cơng thức đại lượng khác chưa biết đại lượng đó, cần tìm biểu thức liên hệ với với đại lượng Vật khác; làm biểu diễn hoàn toàn đại lượng cần tìm đại lượng biết tốn giải xong Như nói theo phương pháp này, ta phân tích tập phức tạp thành tập đơn giản dựa vào quy tắc tìm lời giảigiải tập đơn giản Từ tìm dần lời giải tập phức tạp nói * Thí dụ: Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước Tính áp suất nước lên đáy thùng lên điểm cách đáy 0,4m Biết dnước = 10000 N/m3 * Hướng dẫn giải: Tóm tắt ? Bài tốn cho biết gì? u cầu gì? ?Y/c hs tóm tắt đầu bài? xđ dạng toán? h = 1,2m Giải hA= 0,4m - Áp suất tác dụng lên ? Tính áp suất nước tác dụng lên d = 10000N/m đáy thùng công thức nào? p = ?, pA =? ? Tính áp suất nước tác dụng lên đáy thùng: p = d.h = 10000.1,2 = 12000 (N/m2) điểm cách đáy 0,4m nào? Áp suất tác dụng lên điểm cách đáy thùng ? Yêu cầu học sinh tính? 0,4m: pA = d.hA = d.( h – hA) - GV: Củng cố lại tập = 10000.(1,2 - 0,4) = 8000 (N/m2) 2.2 Giải tập phương pháp tổng hợp Theo phương pháp này, suy luận không đại lượng cần tìm mà đại lượng biết có nêu Dùng cơng thức liên hệ đại lượng với đại lượng chưa biết, ta dần đến công thức cuối có đại lượng chưa biết đại lượng cần tìm 11 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp Nhìn chung, giải tốn vật ta phải dùng hai phương pháp: phân tích tổng hợp Phép giải bắt đầu cách phân tích điều kiện tập để hiểu đề Phải có tổng hợp kèm theo để kiểm tra lại mức độ đắn phân tích điều kiện Muốn lập kế hoạch giải, phải sâu vào phân tích nội dung vật tập Tổng hợp kiện cho với quy luật vật biết, ta xây dựng lời giải kết cuối Như ta nói q trình giải tập vật ta dùng phương pháp phân tích - tổng hợp Do dạy phần giáo viên phải nghiêm khắc việc kiểm tra cũ, không để học sinh không học bài, không làm trước đến lớp ( khơng có phải bổ sung hôm sau ) Trong dạy học dạng tập nào, giáo viên cần phải lựa chọn hệ thống tập thoả mãn các yêu cầu sau: - Bài tập phải từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp giúp học sinh nắm loại tập điển hình - Một tập phải mắc xích hệ thống tập, đóng góp phần củng cố hoàn thiện mở rộng kiến thức Trong dạy học dạng tập cụ thể, giáo viên phải dự kiến chi tiết kế hoạch sử dụng hệ thống tập lựa chọn Các tập lựa chọn sử dụng khâu khác trình dạy học: nêu vấn đề, hình thành kiến thức mới, củng cố, hệ thống hoá kiến thức, kỹ năng… Cần ý cá biệt hoá học sinh việc giải tập vật thơng qua biện pháp sau: + Biến đổi yêu cầu tập cho đối tượng học sinh khác + Biến đổi mức độ yêu cầu số lượng tập cần giải, mức độ tự lực học sinh trình giải tập Trong trình giảng dạy tập vật lí, giáo viên thường sử dụng phương pháp chia nhóm để học sinh thảo luận tìm kết cho câu hỏi giáo viên thường kết luận đúng, sai mà không hướng dẫn thêm Việc giảng dạy vật 12 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập môn vật lớp tập vật khơng đạt kết cao, lớp có đối tượng học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, nên khả tư em khác nhau, học sinh yếu, hay trung bình khơng thể tư kịp nhanh học sinh khá, giỏi nên thảo luận em chưa thể kịp hiểu vấn đề thảo luận nhóm, giáo viên lại hạn chế thời gian thi xem nhóm đưa kết nhanh thường kết tư học sinh khá, giỏi nhóm Vì giáo viên khơng trọng đến việc hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập vật học sinh đốn mò, khơng nắm vững kiến thức * Thí dụ 1: Bỏ cầu đồng thau khối lượng 1kg nung nóng đến 1000C vào thùng sắt có khối lượng 500g đựng 2kg nước 200C Bỏ qua trao đổi nhiệt với mơi trường Tìm nhiệt độ cuối nước? Biết nhiệt dung riêng đồng thau, sắt, nước 380J/kg K; 460J/kg.K; 4200J/ kg K 13 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập môn vật lớp + Tìm hiểu yếu cầu Tóm tắt - Bài tốn cho biết gì? Yêu cầu m1 = 1kg; t1 = 1000C; C1=380J/kg K gì? m2 = 500g = 0,5 kg; C2 =460J/kg.K - Dùng kí hiệu tóm tắt đầu m3 = 2kg, t2 =200C; C3 =4200J/ kg K bài? m=? Giải - Đơn vị đại lượng Nhiệt lượng đồng thau tỏa để hạ từ toán thống chưa? 1000C xuống t0C là: - Vì nhiệt độ thùng sắt Q1 = m1 C1 (t1 – t) =1 380.( 1000- t) nước 20C? = 38000 – 380t - Hiện tượng xảy thả Nhiệt lượng thùng sắt nước thu vào để đồng 100C vào thùng sắt tăng từ 200C lên t0C là: đựng nước 200C? Vì sao? - Nhận xét nhiệt độ Q2 = m2 C2 (t – t2) = 0,5.460.( t - 200) = 230t - 4600 nước nhiệt độ cuối Q3 = m3 C3 (t – t2) = 2.4200.( t - 200) = 8400t - 168000 hệ trình trao đổi nhiệt? - Dựa vào đâu để tính nhiệt độ nước? Áp dụng phương trình cân nhiệt: Q1 = Q2 + Q3 38000– 380t =230t – 4600 +8400t - 168000 - Hs tìm hướng giải, thảo luận - 380t - 8400t = -4600 – 168000 – 38000 => trình bày lời giải - 8780 = -210600; t �240 Rút kết luận * Thí dụ 2: Một vật có trọng lượng riêng 26000N/m3 Treo vật vào lực kế nhúng vật ngập nước lực kế 150N Hỏi treo vật ngồi khơng khí lực kế bao nhiêu? Cho biết trọng lượng riêng nước 10000 N/m3 * Hướng dẫn giải: 14 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp Tóm tắt - Bài tốn cho biết gì? u cầu d = 26000N/m3 gì? Pn = 150N - Dùng kí hiệu tóm tắt đầu dn = 10000 N/m3 bài? - Đơn vị đại lượng toán thống chưa? - Nhúng vật chìm nước vật chịu tác dụng lực nào? - GV: Lực đẩy Ác si mét hiệu P=? Giải FA = P - Pn Trong đó: FA: Lực đẩy Ác si mét P: Trọng lượng vật ngồi khơng khí Pn: Trọng lượng vật nước FA = dn.V ; P = d.V Hay: dn.V = d.V - Pn số trọng lượng vật ngồi khơng khí với trọng lượng � V(d - dn) = Pn � V = Pn d  dn vật nước Vậy ngồi khơng khí vật nặng: - FA = ? P = ? 26000 P = V.d = d  d d = 26000  10000 n - Thay vào tìm V =? Sau tìm P = 243,75( N) Pn 150 xem vật treo ngồi khơng khí - Nếu treo vật ngồi khơng khí lực kế 243,75( N) lực kế bao nhiêu? - Kết luận? Nhìn chung, giải tốn vật ta phải dùng hai phương pháp: Phân tích tổng hợp Phép giải bắt đầu cách phân tích điều kiện tập để hiểu đề Phải có tổng hợp kèm theo để kiểm tra lại mức độ đắn phân tích điều kiện Muốn lập kế hoạch giải, phải sâu vào phân tích nội dung vật tập Tổng hợp kiện cho với quy luật vật biết, ta xây dựng lời giải kết cuối Như ta nói q trình giải tập vật ta dùng phương pháp phân tích - tổng hợp Chuẩn bị giáo viên: 15 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp Để thực tốt tiết dạy tập vật lí, giáo viên cần chuẩn bị yếu tố sau: a, Xác định kiến thức kỹ cần củng cố cho học sinh thông qua tập đó: Thơng thường tập thường bố trí sau từ đến lý thuyết, tác dụng tập thường củng cố kiến thức kỹ học thơng qua học lý thuyết trước đó giáo viên cần phải xác định xác cụ thể yêu cầu kiến thức, kỹ cần củng cố cho học sinh để lựa chọn hệ thống tập thích hợp b, Lựa chọn hệ thống tập thích hợp: Đây cơng việc quan trọng, để lựa chọn hệ thống tập phù hợp giáo viên cần dựa vào việc xác định kiến thức kỹ cần củng cố cho học sinh trình độ học sinh Sau số nguyên tắc lựa chọn hệ thống tập: - Loại hình tập phải đa dạng: nên gồm nhiều loại tập dạy (cả tập định tính, tập định lượng, tập thí nghiệm ) Sử dụng kết hợp loại tập cách khéo léo, tránh sử dụng loại tập gây đơn điệu nhàm chán học sinh - Hệ thống tập phải phù hợp với trình độ đa số học sinh, tránh đưa tập dễ khó trình độ chung lớp - Hệ thống tập phải trải khắp phạm vi kiến thức kĩ muốn củng cố cho học sinh, tránh tập trung tập tập trung vào chủ đề kiến thức hẹp Những hoạt động thường tổ chức dạy vật lí: a, Gọi học sinh lên bảng trình bày lời giải : Đây hoạt động thường giáo viên áp dụng nhiều tập Ở hoạt động giáo viên nêu tập (đã đưa cho học sinh làm nhà), gọi học sinh lên bảng tóm tắt trình bày lời giải, gọi học sinh khác nhận xét lời giải, giáo viên tổng kết giải kết luận Hoạt động có ưu điểm nhược điểm cụ thể sau: * Ưu điểm: 16 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp - Kiểm tra biết khả hiểu vận dụng kiến thức học sinh lên bảng chữa - Có thể phân tích lỗi học sinh cách trực tiếp - Có thể rèn luyện cho học sinh kĩ trình bày tập * Nhược điểm: - Trong tập kiểm tra số học sinh lớp - Học sinh lớp dễ trật tự giáo viên không bao quát tốt Để hoạt động tiến hành cách có hiệu giáo viên cần lưu ý nội dung sau: - Giao tập phù hợp với trình độ học sinh: Đối với lớp thơng thường có nhiều đối tượng học sinh với mức độ học lực khác nên giao tập giáo viên phải giao đối tượng, tập đơn giản, dễ dành cho học sinh yếu TB, tập phức tạp, nâng cao dành cho học sinh giỏi - Bao quát lớp, tổ chức hoạt động khác học sinh chữa bảng: Trong học sinh chữa bảng giáo viên kiểm tra tập nhà học sinh lớp, đặt câu hỏi định tính, tập bổ sung cho học sinh - Phân tích kĩ chỗ lỗi học sinh: Qua việc phân tích chỗ lỗi tập học sinh để rèn cho lớp kĩ yếu - Tổng kết tập chốt lại phương pháp giải cho lớp b, Hướng dẫn lớp giải chung tập: Đây hoạt động khả phổ biến tập Ở hoạt động giáo viên hướng dẫn học sinh lớp giải chung tập thông qua hệ thống câu hỏi Hoạt động thường tiến hành có tập phức tạp, phải giải qua nhiều bước, lớp có số học sinh giải Chúng ta phân tích đặc điểm hoạt động này: * Ưu điểm: - Nhiều học sinh lớp tham gia vào trình giải - Học sinh hiểu bước suy luận giải tốn thơng qua câu hỏi giáo viên 17 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp - Giáo viên dễ bao quát lớp * Nhược điểm: - Không phát lỗi chỗ vướng mắc học sinh giải tập Để hoạt động tiến hành cách có hiệu giáo viên cần lưu ý nội dung sau: - Chuẩn bị hệ thống câu hỏi gợi ý dẫn dắt hợp lí: Đối với tập giáo viên phải dự đốn chỗ khó mà học sinh hay mắc giải tập để từ lựa chọn câu hỏi, gợi ý dẫn dắt hợp Sau ví dụ hệ thống câu hỏi dẫn dắt chung: + Đọc, tóm tắt đề bài, đổi đơn vị, vẽ hình + Mơ tả tưởng tượng tượng nêu toán + Hiện tượng nêu tốn có liên quan đến cơng thức học? + Viết công thức phương trình có liên quan? + Với phương trình ta có xác định cần tìm khơng? + Cụm từ " " có nghĩa nào? Với cụm từ ta biểu diễn phương trình tốn học nào? + Có thể giải PT/Hệ PT nào? + Kết thu có hợp khơng? - Linh hoạt trình đặt hệ thống câu hỏi gợi ý cho học sinh:Hệ thống câu hỏi, yêu cầu phải phù hợp với đối tượng, không cứng nhắc việc đặt câu hỏi (nếu câu hỏi khó, lớp khơng trả lời chia nhỏ câu hỏi thành câu dễ sử dụng liên tưởng, tưởng tượng để học sinh trả lời được); Sử dụng khéo léo kĩ thuật đặt câu hỏi (hỏi có đối tượng trả lời, khen học sinh sau trả lời, cho điểm với câu trả lời tốt ) - Kết hợp tốt phần trình bày bảng với phần trả lời câu hỏi gợi ý học sinh: Thông thường sau câu trả lời quan trọng có tác dụng định hướng lời giải học sinh GV nên chốt lại phần trình bày giải bảng - Tổng kết chốt lại phương pháp giải chung toán 18 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập môn vật lớp c, Giao phiếu học tập chia nhóm để học sinh giải tập lớp: Ở hoạt động này, GV chuẩn bị tập phiếu, chia lớp thành nhóm để làm tập phiếu Hoạt động thường tiến hành GV tiến xong hoạt động hoạt động Để hoạt động tiến hành có hiệu GV cần lưu ý: - Số lượng tập phiếu phải phù hợp với trình độ học sinh - Chia nhóm giao nhiệm vụ thật cụ thể cho nhóm (số lượng thành viên, nhóm trưởng, tập cần làm, thời gian hồn thành ) - Nên cho nhóm làm tập bảng phụ, sau hồn thành đem lên trình bày bảng Theo dõi, bao quát hoạt động nhóm q trình giải - Cho nhóm cử người lên trình bày tập nhóm mình, nhóm khác nhận xét - GV tổng kết chốt lại tập, đánh giá hoạt động nhóm d, Các hoạt động khác: Ngồi hoạt động nói tập vật tiến hành thêm hoạt động khác sau: - Nêu câu hỏi định tính cho lớp suy nghĩ, thảo luận tìm câu trả lời - Ra câu hỏi trắc nghiệm để lớp làm chung - Tổ chức đặt câu hỏi dạng hình thức giống trò chơi truyền hình (Ai triệu phú, đấu trường trăm, đối mặt ) - Ra tập thí nghiệm cho học sinh (có thể trước) IV- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY Từ việc hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập định lượng mơn vật nêu trên, năm học 2015 – 2016 thấy bước đầu học sinh vận dụng linh hoạt vào việc giải tập, học sinh có khả tư tốt hơn, có kỹ vận dụng kiến thức vào giải tập tốt hơn, linh hoạt hơn.Cụ thể: Về kiến thức Qua việc thực phương pháp giảng dạy Vật 8, tơi thấy học sinh có nề nếp, tích cực hoạt động học tập Số học sinh yếu lúc 19 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập môn vật lớp đầu lơ là, thụ động việc tìm kiến thức thường ỷ lại học sinh khá, giỏi lớp, sau tham gia góp sức vào kết học tập lớp Các em xác định định luật, cơng thức, phân tích đề khoa học, nắm vững đơn vị đại lượng vật lí, biết diễn đạt ngơn từ vật Đã hình thành học sinh kĩ tư duy, phân tích, tổng hợp việc giải tập Vật tiếp thu kiến thức Qua em tự tin khơng mặc cảm yếu bạn, mạnh dạn phát biểu xây dựng Về kĩ Học sinh có kỹ giải tập hiểu chất vấn đề, hình thành cho học sinh kỹ kỹ phân tích đề định hướng giải tập, biết cách sử dụng công thức biến đổi cơng thức để tính đại lượng lại Khi nắm chất vấn đề học sinh biết lập luận, suy diễn trước toán phức tạp Về tình cảm thái độ Học sinh có hứng thú việc học tập mơn Vật áp dụng kiến thức kĩ vào hoạt động sống gia đình cộng đồng Có thái độ trung thực tỉ mỉ, cẩn thận, xác việc thu thập thơng tin, Có tinh thần hợp tác học tập, đồng thời có ý thức bảo vệ suy nghĩ việc làm đắn Đa số Học sinh có xu hướng yêu thích mơn học PHẦN C: KẾT LUẬN Trong q trình giảng dạy mơn Vật trường THCS việc hình thành cho học sinh phương pháp, kỹ giải tập Vật cần thiết, để từ giúp em đào sâu, mở rộng kiến thức giảng, vận dụng tốt kiến thức vào thực tế, phát triển lực tư cho em, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cụ thể : - Học sinh rèn phương pháp tự học, tự phát vấn đề, biết nhận dạng số toán, nắm vững cách giải Kĩ trình bày tốn khoa học, rõ ràng - Giúp học sinh có thói quen phân tích đầu bài, hình dung tượng Vật xảy tốn sau tìm hướng giải 20 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp - Trong tập giáo viên cần hướng cho học sinh nhiều cách giải (nếu ) Để kích thích hứng thú, say mê học tập cho học sinh rèn thói quen tìm tòi lời giải hay cho tốn Vật - Khắc sâu cho học sinh nắm kiến thức bổ trợ khác Có việc giải tập Vật học sinh thuận lợi hiệu - Đa số em yêu thích học, nhiều học sinh tích cực xây dựng - Học sinh có hứng thú để giải tập Vật nói chung Từ đầu năm học tập trung nghiên cứu sáng kiến áp dụng vào thực tế giảng dạy lớp 8A, 8C, 8D trường kết nâng lên rõ rệt sau:  Kết so sánh đối chứng * Kết khảo sát trước thực hiện: Lớp 8A 8C 8D Lớp 8A 8C 8D Giỏi Sĩ số 41 37 43 TS % 12,2% 22% 19 46,3% 18,9% 12 32,5% 11 29,7% 20,9% 14 32,6% 15 34,9% * Kết khảo sát sau thực hiện: TS % TS % TS % Kém TS TS % TS 9 12 22% 14 24,3% 15 27,9% 15 % TS 34,1% 16 40,6% 10 34,9% 14 % TS 39% 27% 32,6% % 19,5% 18,9% 11,6% Chất lượng giảng dạy Khá TB Yếu Giỏi Sĩ số 41 37 43 Chất lượng giảng dạy Khá TB Yếu Kém % TS 4,9% 8,1% 4,6% 0 % Qua so sánh đối chứng kết thấy tỉ lệ điểm: Khá, Giỏi tăng, điểm yếu giảm cụ thể là: - Đối với lớp 8A: Giỏi tăng 9,8%; Khá tăng 12,1%; trung bình giảm 7,3%; Yếu giảm 14,6% - Đối với lớp 8C: Giỏi tăng 5,4%; Khá tăng 8,2 %; trung bình giảm 2,7%; Yếu giảm 10,8% 21 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp - Đối với lớp 8D: Giỏi tăng 7% ; Khá tăng 2,3% ; trung bình giảm 2,3%; Yếu giảm 7% Bài học kinh nghiệm Để chất lượng dạy học nâng cao người giáo viên cần phải nắm rõ đặc điểm hoạt động học sinh, để từ định phương pháp dạy cho phù hợp Một mặt người giáo viên phải không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm cải tiến cách dạy Trước hết muốn hướng dẫn tốt tiết tập cho học sinh, người giáo viên phải xây dựng cho số nhiệm vụ sau: - Phải nghiên cứu luận dạy học tập giải tập Thông qua việc giải tập phải xây dựng lựa chọn hệ thống tập từ dễ đến khó - Các tập phải đa dạng thể loại, kiến thức tốn - phải phù hợp với trình độ học sinh - Phải hướng dẫn học sinh phân tích thật kĩ kiến thức sách giáo khoa kiến thức có liên quan đến tậptập yêu cầu - Nắm phương pháp giải tập Vật + Trước hết phải tìm hiểu đề + Xem xét tượng Vật đề cập dựa vào kiến thức Vật để tìm mối quan hệ có đại lượng cho đại lượng phải tìm cho tìm thấy mối liên hệ trực tiếp gián tiếp với đại lượng cho đại lượng phải tìm - GV phải hướng dẫn học sinh hoạt động việc giải tập Vật + Tìm hiểu đầu + Phân tích tượng + Xây dựng lập luận + Biện luận - Xây dựng lập luận giải tập: Là bước quan trọng, đòi hỏi HS phải vận dụng định luật Vật lí, qui tắc, công thức để thiết lập mối quan hệ đại lượng cần tìm, tượng cần giải thích hay dự đoán với điều kiện cho đầu 22 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp - GV hướng dẫn HS có mối quan hệ việc nắm vững kiến thức giải tập Vật Tức GV giúp HS nắm vững kiến thức thật kĩ, thật sâu, đến việc giải tập Vật cách linh hoạt HS biết vận dụng kiến thức để giải vấn đề đặt ra, rèn kĩ giải tập bản, đồng thời rèn luyện tư tính tự lập học sinh giúp học sinh chủ động tìm đến kiến thức ứng dụng kiến thức vào giải tập Vật cách thành thạo Những đề xuất, kiến nghị Sau thời gian áp dụng kinh nghiệm vào giảng dạy thân tơi, nhóm chun mơn trường đạt kết đáng khích lệ Khắc sâu kiến thức làm cho học sinh hứng thú học tập, hăng say phát biểu, tiếp thu kiến thức tốt hơn, nắm vững kiến thức bản, phát huy tính tích cực, tự giác học sinh, tỉ lệ học sinh yếu giảm đáng kể Bên cạnh kết đạt đó, cố gắng nhiều sáng kiến khơng tránh khỏi thiếu sót nội dung chưa thật đầy đủ, trình bày chưa thật khoa học, mong đóng góp chân thành từ thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để giúp tơi hồn thiện phương pháp dạy học mình, phần giúp học sinh lĩnh hội kiến thức cách tối ưu Giúp em có sở vững vàng bước tiếp đường tri thức Tôi xin chân thành cảm ơn! Xác nhận quan Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người viết MỤC LỤC 23 Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lớp Nội dung Phần A : Mở đầu I II III IV Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu Điểm kểt nghiên cứu B : Nội dung Cơ sở luận Thực trạng Những biện pháp thực Đánh giá kết đạt qua qúa trình giảng dạy C : Kết luận Trang 1 2 3 4 18 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Phương pháp giảng dạy vật - NXB Giáo dục - SGV Vật - NXB Giáo dục - SGK Vật - NXB Giáo dục - Hướng dẫn làm tập ôn tập vật - NXB Giáo dục - Bài tập Vật THCS - NXB Đại học Quốc gia TP HCM - Bài tập Vật chọn lọc dành cho học sinh THCS - PTS Vũ Thanh Khiết PTS Vũ Thị Oanh –- Nguyễn Phúc Thuần - Bài tập nâng cao vật - NXB Giáo dục 24 ... Bài tập vật lí Bài tập giải thích Bài tập dự đốn tượng Bài tập định tính Bài tập định lượng Bài tập thí nghiệm Bài tập đồ thị Bài tập thí nghiệm b, Phân loại theo mức độ: Bài tập vật lí Bài tập. .. thức học sinh giúp việc đánh giá chất lượng học sinh xác Phân loại tập Vật lí Sơ đồ phân loại tập vật lí a, Phân loại theo phương tiện giải: Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập môn vật lí lớp. .. lượng Vật lí; có kĩ giải tập Vật lí; diễn đạt ngơn ngữ Vật lí, u thích học tập mơn, ham tìm hiểu khoa học kĩ thuật Hứng thú, say mê việc giải tập Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập mơn vật lí
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8, SKKN Hướng dẫn học sinh phương giải bài tập môn Vật Lí lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay