tiểu luận Một số giải pháp huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam

38 28 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 15:58

LỜI MỞ ĐẦUSự tồn tại và phát triển của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường hiện đại là một tất yếu khách quan do nhu cầu của thị trường rất đa dạng và phong phú mà các Doanh nghiệp lớn không đáp ứng được. Hơn nữa, các Doanh nghiệp vừa và nhỏ với đặc điểm nhạy cảm, thích ứng nhanh, dễ dàng thâm nhập mọi ngõ ngách của thị trường, có vai trò đáng kể trong việc làm nền kinh tế năng độn Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiệu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.”: hơn thu hút vốn và tạo thêm nhiều việc làm với chi phí thấp.Ở Việt Nam hiện nay, riêng trong khu vực công nghiệp và dịch vụ, số lượng Doanh nghiệp và nhỏ chiếm trên 94%. Năm 1993, các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công nghiệp, vận tải, thương mại dịch vụ đã thu hút trên 3,5 triệu lao động, chiếm 45,6% tổng vốn đầu tư của các lĩnh vực này, tạo ra 26% giá trị tổng sản lượng toàn ngành công nghiệp 54% giá trị công nghiệp (CN) địa phương, chiếm 78% tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ, số lượng đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước. Do vậy việc tìm kiếm giải pháp thúc đẩy phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý nghĩa lớn trong vấn đề giải quyết kinh tế xã hội cũng như đối với công nghiệp hoá hiện đại hoá chiến lược ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam hiện nay.Các Doanh nghiệp này hiện gặp rất khó khăn trong hoạt động kinh doanh trong đó thiếu vốn đang là một trong những vấn đề khó khăn nhất của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy tỷ trọng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay trong tổng số tín dụng ngân hàng đã tăng lên năm 1990: 5%; năm 1993: 15%; năm 1995: 50% nhưng nhìn chung các Doanh nghiệp này vẫn thiếu vốn trầm trọng. Do chưa có thị trường vốn và hệ thống ngân hàng còn yếu kém cộng thêm sự yếu kém của các Doanh nghiệp này nên nhiều nơi chỉ có khoảng 60% số Doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được tín dụng ngân hàng (có nơi chỉ 30 35%), đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu vốn, đặc biệt là vốn đầu tư khi thành lập Doanh nghiệp. Phần lớn vốn còn lại được trang trải bằng vốn tự có và các hình thức huy động phi chính thức. Các nguồn vốn này hiện chưa được nghiên cứu, đánh giá một cách đầy đủ. Do đó chưa có giải pháp cần thiết để huy động, sử dụng một cách an toàn , có hiệu quả.Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và được sự hướng dẫn của cô Cao Thúy Xiêm, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp huy động vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam” làm đề án môn học. Do thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp vì vậy không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của các thầy (cô) giáo cùng các bạn, để đề tài được hoàn thiện hơn. ... THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM I DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM Khái niệm, vai trò Doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1 Khái niệm:... vực Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Định nghĩa Doanh nghiệp vừa nhỏ: Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam chủ thể sản xuất kinh doanh thành lập theo quy định pháp luật có quy mơ vốn số lao động phù hợp... nghiệp quốc doanh lớn Doanh nghiệp liên doanh hay 100% vốn nước Doanh nghiệp vừa nhỏ Các khoản tín dụng có kỳ hạn mà ngân hàng cấp cho Doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp quốc doanh nhỏ Doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Một số giải pháp huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam, tiểu luận Một số giải pháp huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay