Kinh tế việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

26 7 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 15:58

A. LỜI MỞ ĐẦUI. Kinh tế Việt Nam1. Kinh tế Việt nam trong quá trìđ hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay vấn đề phát triển kinh tế là một vấn đề rất cần thiết, tất yếu đối với mọi quốc gia . Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau do dựa vào các tiềm lực của chính mình . Đối với Việt Nam , từ khi xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường thì Đảng và nhà nước ta đã xác định rằng : phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một tất yếu để phát triển nền kinh tế . Do nước ta có xuất phát thấp và đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu , người dân có trình độ kĩ thuật thấp do đó phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thực tiễn khách quan mà cần phải thực hiện theo nó . 2. Lý do viết đề tài a. Tầm quan trọng của đề tài Với Việt Nam thì việc phát triển kinh tế gắn liền với việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ , do đó đề tài sẽ cho ta thấy những thực trạng ( thời cơ , tồn đọng)của doanh nghiệp vừa và nhỏ từ đó rút ra được các hướng đi đúng nhất , các giải pháp tối ưu nhất nhằm nâng cao vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng và nền kinh tế nói chung.b. Nâng cao nhận thức của sinh viên Sinh viên là những người chủ thực sự của đất nứơc sau , là người có khả năng làm thay đổi cục diện của đất nước . Khi đó đề tài sẽ giúp sinh viên nhận biết và có ý thức hơn tới sự phát triển kinh tế đất nước . Nó cũng là cầu nối giữa lý thuyết và thực tại , giữa sự phát triển kinh tế với nhiệm vụ của sinh viên .Là một sinh viên , em xin cảm ơn thầy Mai Hữu Thực đã hướng dẫn em hoàn thành đề án này , qua đó giúp em hiểu sâu sắc hơn về nền kinh tế đất nước , nâng cao năng lực và trách nhiệm của bản thân. A LỜI MỞ ĐẦU I Kinh tế Việt Nam Kinh tế Việt nam trìđ hội nhập kinh tế quốc tế Hiện vấn đề phát triển kinh tế vấn đề cần thiết, tất yếu quốc gia Nhưng nước khác đường khác dựa vào tiềm lực Đối với Việt Nam , từ xoá bỏ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường Đảng nhà nước ta xác định : phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ tất yếu để phát triển kinh tế Do nước ta có xuất phát thấp lên từ nước nông nghiệp lạc hậu , người dân có trình độ kĩ thuật thấp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ thực tiễn khách quan mà cần phải thực theo Lý viết đề tài a Tầm quan trọng đề tài Với Việt Nam việc phát triển kinh tế gắn liền với việc phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ , đề tài cho ta thấy thực trạng ( thời , tồn đọng)của doanh nghiệp vừa nhỏ từ rút hướng , giải pháp tối ưu nhằm nâng cao vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ nói riêng kinh tế nói chung b Nâng cao nhận thức sinh viên Sinh viên người chủ thực đất nứơc sau , người có khả làm thay đổi cục diện đất nước Khi đề tài giúp sinh viên nhận biết có ý thức tới phát triển kinh tế đất nước Nó cầu nối lý thuyết thực , phát triển kinh tế với nhiệm vụ sinh viên Là sinh viên , em xin cảm ơn thầy Mai Hữu Thực hướng dẫn em hoàn thành đề án , qua giúp em hiểu sâu sắc kinh tế đất nước , nâng cao lực trách nhiệm thân 1 PHẦN LÝ LUẬN CHUNG I Kinh tế Việt nam , vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ(DNVVN) Từ năm 1986 , Đảng nhà nước ta nhận thức sai lầm có bước chuyển đổi quan trọng sang kinh tế thị trường chấp nhận kinh tế nhiều thành phần vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ nhận thức , nứơc ta nước nơng nghiệp lạc hậu tiến hành cải cách có thực trạng Do doanh nghiệp Việt nam phát triển cách thức từ có Luật doanh nghiệp tư nhân Luật cơng ty áp dụng từ năm 1990, sửa đổi năm 1994 đến năm 1998 số doanh nghiệp tăng không đáng kể điều kiện khách quan chủ quan sau : Sản xuất kinh doanh DNVVN đạt hiệu thấp diễn có tính chất phổ biến tất ngành, loại hình sở hữu, nguyên nhan giá chất lượng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu thị trường ngồi nước do: Chi phí vận chuyển q cao Vai trò hợp đồng phụ trợ chưa dược nhận thức Thiếu thơng tin thị trường ngồi nước Khó khó khăn tài Cơng nghệ, kĩ thuật thấp Nhu cầu đào tạo ngành doanh nghiệp vừa nhỏ chưa đánh giá Có vấn đề khó khăn nguyên liệu đầu vào theo đường nhập Sản xuất nguyên liệu đầu vào chất lượng cao nước hạn chế Cơ chế quản lý nhiều điều bất cập Đó thực trạng chung kinh tế nứơc ta Còn doanh ngiệp quốc doanh khơng phát huy hiệu ln ỷ lại vào nhà nước dần vị kinh tế cạnh tranh có tính chất khốc liệt 2.Vai trò DNVVN phát triển kinh tế_xã hội, đất nước ta Trong kinh tế chủ yếu sản xuất nước ta nay, DNVVN chiếm tỷ trọng lớn kinh tế hay tổng số doanh ngiệp Cùng với nông ngiệp kinh tế nông thôn, DNVVN nhân tố bảo đảm ổn định ổn định bền vững kinh tế, tăng trưởng kinh tế, tạo việ làm cho người lao động, khai thác tận dụng hiệu tiềm vốn, tay nghề những nguồn lực tiềm ẩn đân cư, phát triển ngành nghề truyền thống, góp phần phân bố cơng nghiệp, bổ xung cho công nghiệp lớn, đảm bảo cân lớn kinh tế - xã hội - môi trường So với doanh nghiệp lớn, DNVVN có lợi động, linh hoạt, dễ dàng chyển hướng sản xuất kinh doanh, nhạy bén với thay đổi thị trường, sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực thử nghiệm đổi công nghệ Do số lượng nên lĩnh vực có khả đa dạng hố sản phẩm, thoả mãn nhu cầu đa dạng sống, cụ thể điểm sau: a Đóng góp vào kết hoạt động kinh tế Trong loại hình sản xuất kinh doanh nước ta DNVVN có sức nan toả vào lĩnh vực đời sống xã hội Số lượng DNVVN chiếm 98% tổng số doanh nghiệp thuộc hình thức doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần,công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty có vốn đầu tư nước ngồi sở kinh tế cá thể Tính tính đến năm 1996 nước ta có 2,2 triệu hộ cá thể hoạt động sản xuất kinh doanh, 5790 doanh nghiệp nhà nước, 21360 doanh nghiệp công ty tư nhân b Tạo việc làm thu nhập cho người lao động Với tốc độ tăng dân số so với tốc độ tăng kinh tế tỷ lệ người thất nghiệp gia tăng, ngồi sách làm giảm tốc độ tăng dân số cần phải kết hợp với tăng nhanh số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ để giải vấn đề công ăn việc làm cho người lao động Thực tế năm qua cho thấy , toàn doanh nghiệp nhà nước năm cao thu hút 1,6 triệu lao động Trong dơn vị cá thể cơng nghiệp thương mại thu hút 3,5 triệu lao động , công ty doanh nghiệp tư nhân thu hút gần nửa triệu lao động , tính số lao động giải làm ngồi doanh nghiệp thu hút lên tới 4,5 triệu lao động Hiện nước ta có gần 1,6.000 000 doanh nghiệp vừa nhỏ giải cho khoảng 20-25% lực lượng lao động xã hội Thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế Do quy mô nhỏ, dễ đầu tư , dòng chu chuyển vốn nhanh nhờ sách phát triển kinh tế Đảng nhà nước , hàng năm loại hình doanh nghiệp thu hút nguồn vốn đáng kể từ dân cư, đưa nguồn vốn vào chu chuyển khắc phục tình trạng thiếu tình trạng thiếu vốn trầm trọng nguồn vốn dân nhiều chưa khai thác a Làm cho kinh tế động Số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ lớn, lại thường xuyên tăng lên, nên làm tăng khả cạnh tranh làm bớt rủi ro cho doanh nghiệp Đồng thời làm tăng số lượng hàng hoá dịch vụ thoả mãn nhu cầu đa dạng người tiêu dùng Sự phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ tác động tích cực tới chuyển dịch cấu kinh tế cấu nông nghiệp nông thôn b Có khả tận dụng nguồn lực xã hội Về vốn: Doanh nghiệp vừa nhỏ thường khởi ban đầu nguồn vốn hạn hẹp cá nhân t trợ bên ngồi hạn hẹp , khởi nguồn vốn ỏi Về lao động : Do nhằm vào mục tiêu sản xuất kinh doanh phục vụ nhu cầu người tiêu dùng , sử dụng nhiều lao động , vốn , khơnh thiết đòi hỏi lao động có trình độ cao , phải đào tạo nhiều thời gian , tốn Chỉ cần đào tạo ngắn ngày tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh Về nguyên liệu : Do nguồn vốn , lao động chủ yếu thủ cơng ngun liệu sử dụng chủ yếu nguyên liệu chỗ thuộc phạm vi địa phương , dễ khai thác sử dụng qua tạo cơng ăn việc làm cho người lao động địa phương Rất doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu ngoại nhập Khi khảo sát 1000 doanh nghiệp 80% số doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu cung ứng từ địa phương nơi sản xuất c Có tác động quan trọng tới cơng nghiệp hố - đại hố, chuyển dịch cấu kinh tế Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ q trình cải tiến máy móc thiết bị , nâng cao lực sản xuất kinh doanh chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường , đến mức định dẫn tới chuyển biến công nghệ làm cho trình cơng nghiệp hố , đại hố khơng diễn theo chiều sâu mà theo chiều rộng DNVVN phát triển làm cho công nghiệp dịch vụ phát triển dẫn đến chuyển dịch cấu kinh tế thso hướng ngày tốt Sự cần thiết DNVVN Từ thực trạng kinh tế vai trò DNVVN ta phải rút phát triển kinh tế gắn với trình phát triển doanh ngiệp vừa nhỏ, phải nói nên cần thiết doanh nghiệp vừa nhỏ sau: • Chúng gắn liền với công nghệ trung gian, cầu nối công nghệ truyền thống với cơng nghệ đại • Quy mơ nhỏ, có tính động, linh hoạt, tự sáng tạo kinh doanh • Các DNVVN dễ dàng đổi thiết bị cơng nghệ, thích ứng với cách mạng khoa học kỹ thuật-cơng nghệ đại • DNVVN cần vốn đầu tư ít, hiệu cao, thu hồi vốn nhanh • DNVVN có tỷ suất vốn đầu tư lao động thấp nhiều so với doang nghiệp lớn có hiệu tạo việc làm cao • hệ thống tổ chức quản lý, sản xuất ccủa DNVVN gọn nhẹ, công tác điều hành mang tính trực tiếp • Quan hệ người lao động người quản lý chặt chẽ • Sự đình trễ, thua lỗ, phá sản DNVVVN ảnh hưởng ít, khơng gây lên khủng hoảng kinh tế-xã hội, đồng thới chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế dây truyền Sự cần thiết thể qua vai trò tác động kinh tế xã hội • Các doanh nghiệp vừa nhỏ có vị trí quan trọng chỗ chúng đa số tổng số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hầu số lưọng DNVVN chiếm khoảng 90% tổng số doanh nghiệp • Nó góp phần tăng trưởng kinh tế tăng thu nhập quốc dân Bình quân chiếm khoảng 50% GDP nước Việt nam theo đánh giá viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương khu vực doanh nghiệp vừa nhỏ nứơc chiếm khoảng 24% GDP • Tác động lớn DNVVN giải số lượng lớn chỗ làm việc cho người lao động, góp phần xố đói giảm nghèo DNVVN tạo việc làm cho khoảng 50-80%lao động ngành cơng nghiệp dịch vụ • Các doanh nghiệp vừa nhỏ góp phần làm động kinh tế Trong chế thị trường với số lượng lớn kết hợp với chun mơn hố, đa dạng hố mền dẻo , hồ nhịp với đòi hỏi uyển chuyển kinh tế thị trườngdo làm động kinh tế • Khu vực DNVVN thu hút nhiều vốn nhàn dỗi dân cư tính chất nhỏ lẻ , dễ phân tán sâu vào ngõ ngách , , làng yêu cầu số lượng vốn bỏ ban đầu doanh nghiệp không nhiều nên DNVVN lực lượng quan trọng để thu hút vốn trrrong dân cư Theo ước tính số tiền nhàn dỗi dân cư nhiều gấp vài lần so với vốn đầu tư từ nước ngồi v năm , huy động nguồn vốn DNVVN kàm tăng khả làm nhẹ gánh nặng vốn , làm cho dân tin làm theo sách Đảng nhà nước • DNVVN có vai trò lớn chuyển dịch cấu kinh tế , đặc biệt khu vực nông thơn Do nước ta có 80% sản xuất nơng nghiệp , trrong q trình phát triển tất yếu phải chuyển dịch cấu Việc doanh nghiệp phát triển sâu vào nông thôn nhân tố thúc đẩy • Các DNVVN góp phần quan trọng trrong việc thực đo thị hoá phi tập trung hố, thực phương châm “ly nơng bất ly hương” qua phân phối lựclượng lao động , giảm bớt số lao động dư thừa nơi trọng điểm Hà Nội , TpHCM rút dần lực lượng lao động làm trrong nong nghiệp chuyển sang côngnghiệp dịch vụ sống quê hương quán Đồng hành với diễn xu hướng khu vực tập trung sở công nghiệp m dịch vụ nông thơn tiến dần lên hình thành thị tứ thị trấn hay đo thi nhỏ đan xen làng q q trình đo thị phi tập trung • CácDNVVN nơi ươm mầm cho tài trẻ kinh doanh , nơi đào tạo rèn luyện doanh nghiệp Với quy mơ nhỏ giúp doanh nghiệp làm quen với môi trường kinh doanh kinh tế thị trường đầy tính cạnh tranh loại trừ kết luận II Thực trạng DNVVN Việt nam Những yếu DNVVN chế thị trường Bất kỳ kinh tế dù nước phát triển có doanh nghiệp vừa nhỏ Đi vào chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế , gia tăng sốDNVVN kà xu có tính quy luật Chẳng hạn Canada nước có cơng nghiệp phát triển giới sốDNVVN chiếm 90% tổng số doanh nghiệp 50% lực lượng lao động Còn nước ta , số lượng doanh nghiệp ngày tăng, tuyển dụng hàng triệu người chiếm 49% lực lượng lao động trrong tất loại hình doanh nghiệp Các DNVVN chiếm 65,9% so với tổng số doanh nghiệp nước ta , chiếm 33,6%các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Sản phẩm khu vực kinh tế tư nhân (hầu hết DNVVN) khoảng 25-28%GDP Nộp ngân sách , tính riêng khoản thu thuế ngồi quốc doanh hàng năm khoảng 30%thu thuế từ khu vực quốc doanh(thống kê 1999) Nó chiếm 31% giá trị giá trị sản xuất tồn ngành cơng nghiệp 63% tổng lượng vận chuyển hàng hoá hành khách Song doanh nghiêp gặp nhiều khó khăn , kinh doanh khơng ổn định , hiệu quả, nuyên nhân khách quan chủ quan sau • Về quan điểm chủ trương sách Trước đây, nhận thức vai trò tầm quan trọng DNVVN chưa rõ ràng dẫn tới phát triển chúng mang tính tự phát , chưa có định hướng hỗ trợ từ phía nhà nước Nhưng Đại hội Đảng8 gần công văn số 681/CP-KTN phủ đưa tiêu chí xác định DNVVN , giao cho Bộ kế hoạch đầu tư làm đầu mối chủ trì phối hợp với Bộ , ngành , địa phương tiếp tục nghiên cức hồn trỉnh định hướng sách phát triển DNVVN Đây bước tiến lớn việc thực chủ trương kế hoạch Đảng , phủ DNVVN • Vốn tín dụng Để đáp ứng nhu cầu tín dụng doanh nghiệp vay vốn chủ yếu từ tổ chức phi tài , thơng thường từ bạn bè , người thân người có tiền nhàn dỗi với mức lãi suất khơng thức thường gấp đến lần lãi suất ngân hàng Một phần DNVVN khó vay khoản tín dụng ngắn hạn trung hạn dài hạn từ ngân hàng tổ chức tín dụng thức khác Mặt khác khoản vay có bảo đảm dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ Nguyên nhân thủ tục tín dụng ngân hàng tổ chức tín dụng phức tạp, dẫn đến chi phí dao dịch cao, làm cho khoản tín dụng trở nên tốn DNVVN Thêm ngân hàng không muốn cho DNVVN vay cho DNVVN vay khoản khơng lớn mức độ phức tạp lớn hoă doanh nghiệp lớn vay ngân hàng sử dụng thủ tục cho vay không cần phân biệt quy mô doanh nghiệp lớn hay nhỏ Và sợ hầu hết doanh nghiệp tư nhân khơng an tồn cho vốn vay mang lại lợi nhuạan Bên cạnh đó, quy chế việc ký quỹ dự án đầu tư cứng nhắc làm cho nhiều doanh nghiệp đáp ứng muốn vay vốn tín dụng * Đất đai Đất đai cho hoạt động DNVVN thiếu, doanh nghiệp gặp nhièu khó khăn việc cấp quyền sử dụng đất họ gặp khó khăn thuê đất làm trụ sở nhà máy Nguyên nhân thủ tục để cấp quyền sử dụng đất không rõ ràng thường không công nhận cho DNVVN, đặc biệt đất công nghiệp quyền mua bán, chuyển nhượng, cầm cố quyền sử dụng đất để ký quỹ vốn chưa chấp nhận Theo điều tra 452 dự án đầu tư (1997) có 17 dự án thuộc khu vực tư nhân Nó điều rât5s bất cập DNVVN Cũng khó khăn việc chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, nên tồn thị trường đất đai đáng kể hoạt động cách khơng thức bất hợp pháp * Công nghệ_Kỹ thuật Theo đánh giá phần lớn cơng nghệ DNVVN sử dụng lạc hậu Lý xuất phát từ việc vốn đầu tư đầu vào doanh nghiệp thấp so với doanh nghiệp nhà nước, DNVVN xác định với tiêu chí vốn tương đối thấp Các doanh nghiệp khó vay vốn dài hạn trung hạn cần thiết để chuyển đổi, nâng cấp công nghệ Bên cạnh , việc nhập máy móc thiết bị đánh thuế với thuế suất cao Trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi lại dược miễn trừ So với doanh nghiệp nhà nước, DNVVN khó tiếp cận thị trường cơng nghệ m móc thiết bị quốc tế thiếu thông tin vế thị trường nhà nước chưa sử dụng sách hỗ trợ để doanh nghiệp có khẳ tiếp cận với cơng nghệ nâng cao sản xuất Sức cạnh tranh tiếp cận vơí thị trường nước giới Sưc cạnh tranh DNVVN mức độ thấp sản phẩm DNVVN phải cạnh tranh với số lượng lớn sản phẩm nhập lậu với giá rẻ Điều nguyên nhân DNVVN khó tiếp cận với thị trường giới Do hạn chế hoạt động thương mại Chất lượng sản phẩm đầu DNVVN thường thấp so với hàng nhập trình độ kỹ thuật thấp; kỹ quản lý lhông đào tạo thiếu kinh nghiệm quản lý đại Hơn tình hình cập nhật thơng tin nhanh kịp thời , xác đầy đủ thị trường nước giới chưa DNVVN đánh giá xác dấn đến sức cạnh tranh bỏ lỡ nhiều hội kinh doanh * Sức cạnh tranh giảm thị trường nước Các DNVVN gặp nhiều khó khăn thủ tục điều kiện cạnh tranh khơng bình đẳng thị trường nước Lý xuất phát từ việc quyền quyền sở hữu trí tuệ khác chưa thực cách nghiêm chỉnh có hành giả, hàng nhái phổ biến Ngồi sở sản xuất DNVVN điều kiện yếu làm giảm sức cạnh tranh sản phẩm sản xuất thị trường nước Bên cạnh số lượng trung tâm tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp chưa đủ • Kỹ đào tạo quản lý 10 Trong tất yếu tác động xấu đến kết kinh doanh doanh nghiệp , có yếu tố tác động đến doanh nghiệp ,có yếu tố tác động đến mai sau yếu tố ảnh hưởng tới mai sau doanh nghiệp chế sách doanh nghiệp trình độ đào tạo cán quản lý kinh doanh doanh nghiệp Những vấn đề tồn chế quản lý DNVVN nguyên tồn a Tồn chế quản lý Vai trò nhà nước foanh nghiệp , có DNVVN thể qua chức quản lý nhà nước Đó tạo lập mơi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động , định hướng , hướnh hẫn , điều tiết , hỗ trợ kiểm sốt Trong chế sáchđối với doanh nghiệp ,đặc biệt DNVVN đẩy mạnh , nhiên hạn chế sau : • Thiếu văn bẩn pháp luật mang tính chất định hướng Nhà nước chưa có luật DNVVN , văn thức định hướng phát triển DNVVN vào ngành nghề chủ yếu SAu năm đổi , Nhà nước ban hành luật Luật doanh nghiệp tư nhân ,Luật công ty , Luật thuế doanh thu , Luật thuế lợi tức số luật khác có liên quan đến doanh nghiệp nói chung Các Luật quan trọng Luật khuyyén khích đầu tư, Luật phá sản doanh nghiệp ,cũng ban hành , chưa có luật riêng cho DNVVN Đối với nước giới , kể nước khu vực họ có xhính sách riêng cho ccá DNVVN Một số nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xi -a, in-do nê-si-a,đã ban hành “Luật cho doanh nghiệp nhỏ” Nó xác định rõ quy mơ vốn , lao động cho loại hình sản xuất kinh doanh , xác định rõ ngành nghề lĩnh vực ưu tiên , ngành nghề dành riêng cho DNVVN , sách ưu đãi vốn tín dụng ,trong quy định tỉ lệ bắt buộc tất ngân hàng , tổ chức tín 12 dụng bắt buộc phải cho doanh nghiệp vừa nhỏ vay để sản xuất kinh doanh Qua ta thấy việc thiếu văn có tính chất định hướng quan trọng , có ảnh hưởng lớn đến phát triển doanh nghiệp Từ sau đổi nhà nước ta có sách dành riêng cho doanh nghiệp ,các sở sản xuất vốn (Nghị định 66/HĐBT) sác chưa gây lòng tin , chưa có tính ổn định lâu dài DNVVN doanh nghiệp tư nhân mặc cảm phụ thuộc vào nhà nước trước lần thay đổi sách , phần thiệt thuộc chủ doanh nghiệp chỏ doanh nghiệp khong dám đầu tư lớn , đầu tư cân nhắc xem đầu tư vào ngành để thu lợi nhanh , sách thay đổi thi thu hồi vốn Điều cho thấy chích sách nhà nước chưa có chiến lược định hướnh cho tương lai doanh nghiệp , giải vấn đề trước mắt , tạo nên tâm lý lo âu cho chủ doanh nghiệp Trong đầu tư vào sản xuất sách thay đổi buộc chủ sản xuất phải thay đổi ngành hàng , dẫn đến thay đổi cơng nghệ tốn , đời văn luật có tính chất định hướng quan trọng mang tính chất pháp ly cao Do chưa có luật , sách quy định ngành nghề sản xuất kinh doanh ưu tiên cho DNVVN , đời cac doanh nghiệp phải đương đầu cạch tranh với loại hình doanh nghiệp , kể doanh nghiệp lớn Vì tình trạng sớm bị phá sản điều khó tránh khỏi với DNVVN Điều chứng minh nước công nghiêp phát triển, khơng có sách ưu tiên tỉ lệ doanh nghiệp nhỏ sau 1-2 năm hoạt động bị phá sản lên tới 50-60% (Anh 66%, 1969) Nhưng nước có sách , luật dành riêng cho DNVVN Nhật Bản, Hàn Quốc ưu đãi tín dụng cho ngành nghề lĩnh vực ưu tiên dành riêng , buộc doanh nghiệp lớn phải triển khai hợ đồng phụ cho doanh nghiệp tỉ lệ DNVVN bị phá sản sau 1-2 năm hoạt động từ 10-18% 13 • Hệ thống văn pháp luật có sách chưa đồng , số văn pháp luật ban hành chưa thực tốt Sau năm 1986 , số định hướng phảttiển kinh tế , phù họp với diều kiện thực tế Việt Nam , đất nước nơng nghiệp lác hậu sản xuất mang tính chất tự cung tự cấp chủ yếu chuyển sang sản xuất hàng hoá với nhiều thành phần kinh tế Đảng nhà nước xác định việc phát triển kinh tế gấn liền với việc phát triển DNVVN Mặc dù có luật khuyếh khích đầu tư nước q trình thực gặp nhiều khó khăn điều ảnh hưởng khơng nhỏ , đặc biệt DNVVN Thực tế cho thấy , nước ta co luật đầu tư nước , khuyến khích đầu tư nước ngồi vào nước ta , số dự án mở chậm , quy mơ bé, mang tính chất thăm dò , giữ chỗ , đầu tư vào lĩnh vực có khả thu hồi vốn nhanh, họ sợ sách ta thay đổi họ thu vốn Một số sách ban hành chưa vào sống có mâu thuẫn đồng khâu , điều khơng ảnh hưởng tới doanh nghiệp mà ảnh hưởng tới giám sát , kiểm soát nhà nước Một sách đời phải xuất phát từ tình hình thực tiễn đất nước, từ vĩ mơ Trong khơng văn pháp luật , sách khơng thực tốt Pháp lệnh Kế toánvà thống kê , Pháp lệnh bảo hộ lao động , đăng ký kinh doanh ngành nghề ngun nhân sau: Luật pháp sách nhiều điểm xa rời với thực tế doanh nghiệp , loại thuế đánh chồng chéo , khơng có phân biệt quy mơ doanh nghiệp + Ý thức tự giác việc thực luật lệ , chế độ sách nhà nước DNVVN hạn chế , tình hình đăng ký đằng kinh doanh nẻo phổ biến + Tổ chức thực pháp luật chưa tốt 14 • Cơ chế quản lý chưa tạo môi trường kinh doanh thuận lợi , cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn tài , kĩ thuất thị trường + Hạn chế tài : bộc lộ qua khơng hồn thiện thị trường tài nước ta đặc biệt hoạt động hệ thống ngân hàng , tổ chức tín dụng thủ tục xin vay phức tạp phải chấp tài sản cố định , đoa mốt điều khó với doanh nghiệp hoạt động + Hạn chế thị trường:đây vấn đề nan giải doanh nghiệp thiếu chiến lược thị trường, kế hoạch sản xuất kinh doanh không Nhà nước chưa đưa nhiều tổ chức dịch vụ , tư vấn thông tin thị trường , thiếu hiệp hội tư vấn họ Do doanh nghiệp hoạt động bị giới hạn thị trường địa phương chủ yếu, vươn nước q Nhiều điều tra đồng sông Hồng cho thấy 70-80% sản phẩm doanh nghiệp tiêu thụ địa phương họ khơng nắm thị trường ngồi tỉnh nên khơng dám xuất hàng sang tỉnh khác + Hạn chế kĩ thuật:Trình độ trang bị kĩ thuật DNVVN thấp , phần lớn thủ công, 2/3 doanh nghiệp sử dụng máy móc thiết cũ sở quốc doanh lý tự chế tạo Vốn, lao động, công nghệ, kĩ thuật, thị trường vấn đề doanh nghiệp nói chung DNVVN tạo dựng trình tồn phát triển doanh nghiệp , cần hỗ trợ cần thiết chủ • Hệ thống tổ chức quản lý DNVVN đổi chậm ,chưa phù hợp + Việc phân cấp, quản lý doanh nghiệp nhà nước nói chung, DNVVN nói riêng theo ngành , địa phương tỏ không phù hợp vơid xu vận động kinh tế thị trường dẫn đến bình đẳng việc hờng dẫn đến bình đẳng việc huy động vốn lựa chọn lĩnh vực sản xuất kinh doanh 15 + Việc quản lý doanh nghiệp quốc doanh, đặc biệt DNVVN vừa bng lỏng vừa phức tạp tuỳ thuộc vào địa phương + Cơ quan quản lý cán quản lý chưa thực đổi kịp với q trình phát triển DNVVN Nói chung hệ thống quản lý DNVVN phân tán , thiếu thống nhất, chậm đổi b Nguyên nhân tồn Sự hạn chế chế quản lý DNVVN nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, có nguyên nhân chủ quan thuộc quan quản lý nhà nước quản lý DNVVN + Chưa nhận thức đầy đủ kinh tế thị trường ảnh hưởng đến việc thiết lập khuôn khổ pháp luật, sách DNVVN + Nhận thức thiên kiến DNVVN ảnh hưởng tới việc xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển Trong thời gian dài nước ta say sưa với mơ hình kinh tế quy mô lớn, đại dựa tảng thấp dẫn đến đình trệ kinh tế Lịch sử cho thấy muốn lên đỉnh cao phải từ thấp hơn, nóng vội chủ quan khó đến thành đạt phát triển kinh tế thấy tầm quan trọng phát triển DNVVN + Tổ chức thực cứng nhắc, không phù hợp với tình hình địa phương sản xuất Việc áp dụng sách nhà nước mang ính chất đập khn mang lại nhiều bất lợi cho DNVVN xu hướng chung quản lý doanh nghiệp pháp luất , chưa có hệ thống pháp luật, sách đồng vận dụng khác không tránh khỏi Hiện tượng quản lý “cứng” thời gian chờ xét duyệt dài, máy quản lý 16 thiếu lực, quan liêu dẫn đến tượng hoạt động ngồi pháp luật + Trình độ quản lý doanh nghiệp Đây vấn đề đáng quan tâm tất doanh nghiệp đặc biệt DNVVN Hiện đội ngũ quản lý doanh nghiệp chưa đủ lực, chưa thể am hiểu thị trường nắm bắt trình độ quản lý Với hạn chế tồn kìm hãm phát triển DNVVN Để khắc phục tình trạng đảng nhà nước ta phải đưa đường lối, định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp sau: II Sự đổi chế, sách cho DNVVN Việt Nam Hoàn thiện chế quản lý Hoàn thiện ban hành khung khổ pháp lý cho DNVVN hoạt động Ở hầu giới, ta thấy có luật riêng cho DNVVN Do việc xây dựng hệ thống văn bản, luật dành riêng cho DNVVN cần thiết Trứoc mắt cần hoàn thiện hệ thống văn pháp luật hịn hanh tham khảo số luật nước ASEAN tính đặc thù Việt Nam Các văn phải đảm bảo tính ổn định lâu dài, ính đồng bộ, thống để doanh nghhiệp yên tâm đầu tư sản xuất Các thủ tục hành Thủ tục hành ln vấn đề nhức nhối doanh nghiệp, phủ phải có biện pháp triệt để liên tục tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh ý thủ tục: đăng ký thành lập đăng ký kinh doanh, thủ tục đất , thủ tục vay vốn tín dụng, thủ tục xuất nhập Thành lập cục quan phát triển DNVVN 17 Việc tập hợp DNVVN lại tổ chức quản lý thực thi sách, kiến nghị, giải pháp phát triển DNVVN nên làm quan thống quản lý DNVVN phạn vi nước + Chấn chỉnh hình thành tổ chức cung cấp dịch vụ cho DNVVN Việc tổ chức quan cung cấp thông tin, tư vấn dịch vụ vấn đề quan trọng Việt Nam nhu cầu thiết DNVVN, giúp họ nắm thông tin kinh tế, thông tin thị trường cách nhanh nhămf đem lại hiệu hoạt động cao cho DNVVN Kiến nghị sách quản lý kinh tế vĩ mơ: - Hồn thiện sách thương mại cơng nghiệp: có sách sửa đổi hợp lý công với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, sách trợ giá xuất bảo hộ sản xuất - Hồn thiện sách tài tín dụng: đảm bảo DNVVN vay vốn thành phần kinh tế khác Bài bỏ đối sử ưu đãi vay nợ xoá nợ, giãn nợ khoản nợ hạn , mở rộng hình thức tín dụng, thành lập hệ thống bảo hành bảo hiểm tín dụng cho DNVVN Dơn giản hoá thủ tục ngân hàng đặc biệt cho vay trung hạn dài hạn - Hồn thiện sách thuế: tránh trùng lặp thuế, văn thuế cần phải rõ ràng, quán ổn định, giải bấ bình đẳng nghĩa vụ thuế loại hình doanh nghiệp - Hồn thiện sách cơng nghệ đào tạo: Chính phủ cần có biện pháp khuyến khích để hỗ troqj đổi mớ công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNVVN nhằm có cán quản lý cơng nhân có tình độ cao Chính phủ cần mở thêm trung tâm đào tạo - Hồn thiện sách khuyến khích đầu tư 18 - Hồn thiện sách thị trường: Do thị trường nơi doanh nghiệp mua bán trao đổi hàng hoá, cơng nghệ nhà nước phải mở cửa thị trường để khuyến khích snr xuất Tóm lại Việt Nam đạt thành tựu kinh tế thị phải có sách tồn diện hơn, trứoc mắt lâu dài DNVVN Chính sách hỗ trợ DNVVN Do vai trò quan trọng DNVVN, phát triển yếu tố tích cực để phát triển ổn định tế xã hội Đảng nhà nước hỗ trợ cách tích cực với DNVVN mặt tín dụng, đất đai, thị trường lao động Tuy nhiên hiệu thấp, lợi nhuận thấp, tăng trưởng chủ yếu đầu tư nợ nần Trong số khoảng 34.000 doanh nghiệp nhà nước hoạt động có khoảng 95% doanh nghiệp có vốn tỷ lao động 200 người Các doanh nghiệp sách, hưởng hỗ trợ đầu tư, thực tế tiếp cận hưởng hỗ trợ Ngay thân DNVVN đối tượng tiếp cận dễ dàng với ưu đãi đầu tư chỉ đạt tỷ lệ khiêm tốn Năm 1998 giải 124 dự án, năm 1999 165 dự án cho 83 doanh nghiệp tổng số gần 2000 doanh nghiệp trung ương quản lý Do cần đa dạng hố hỗ trợ cho DNVVN mặt, nhanh chóng xây dựng chương trình hỗ trợ cụ thể DNVVN Các chương trình nên tập trung số lĩnh vực cần thiết tuỳ vào điều kiện cụ thể Hiện có tới 50% doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động thương mại dịch vụ khơng cần thiết có biện pháp hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đàu tư vào lĩnh vực Hiện lĩnh vực cần ưu tiên công nghiệp chế biến xây dựng hạ tầng nông thôn Đối tượng thực hiwnj triển khai chương trình nên địa phương, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phải chủ động xây dựng quy hoạch, thiết kế dự án gói đầu tư lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với tình hình địa phương Các địa phương có 19 thể có cam kết bảo hộ ưu đãi định Khuyến khích ngân hàng địa phương, đặc biệt ngân hàng nông nghiệp, quỹ hỗ trợ đầu tư , quỹ khuyến khích xuất tham gia dự án, đầu tư cho vay Giúp dỡ hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận với ưu đãi nhà nước cho phép, đặc biệt luất khuyến khích đầu tư nước quy định Chương trình tập trung thực tới 10 năm tuỳ theo tình hình phát triển Ngồi kết hợp khai triển thực nhanh chóng sách đầu tư theo chương trình phát triển phủ xây dựng sở hạ tầng nơng thôn , công gnhệ chế biến sau thu hoạch, công nghệ nông thôn IV Giải pháp phát triển DNVVN Việt Nam Từ thực trạng DNVVN, vấn đề tồn tậi cần dược giải quyết, khảo sát kinh nghiệm thực tế số nước giới ta rút số phương hướng giải pháp sau: Đổi chế quản lý DNVVN + Đổi nhận thức tư tưởng: xuất phát từ quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất, kiến trúc thượng tầng phải phù hợp với hạ tầng kinh tế Đó chế quản lý kinh doanh phải xây dựng phù hợp với mơ hình kinh tế lựa chọn, kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa chất chế quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ phải tương ứng với chất mơ hình kinh tế + Đổi quan điểm chế quản lý: - Hiệu kinh tế - xã hội: Các doanh nghiệp kinh doanh hiệu kinh tế coi nhẹ hiệu xã hội, phải gắn làm - Phát triển DNVVN theo cơng nghiệp hố, đại hố Từng bước chuyển đổi toàn diện phương thức sản xuất kinh doanh 20 doanh nghiệp từ lao động thủ công lạc hậu lao động máy móc, thiết bị đại - Quan điểm tiên tiến thực: Q trình xây dựng hồn thiện chế quản lý DNVVN trước hết đảm bảo yêu cầu tiên tiến, đại, việc nghiên cứu thành tựu tiên tiến khoa học quản lý, kinh nghiệm nước có kinh tế phát triển đặc biệt khu vực Đông Nam Á - Quan điểm kết hợp hài hồ lợi ích chủ doanh nghiệp-người lao động nhà nước - Kết hợp nhịp nhàng DNVVN với doanh nghiệp lớn + Đổi chế quản lý DNVVN theo hướng tiếp tục hoàn thiện chế thị trường có quản lý nhà nước Sự phân định quản lý nhà nước doanh nghiệp chưa thật rõ ràng, gây ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh Do Đảng nhà nước xác định rõ vai trò quan trọng nhà nước là: Nhà nước quản lý pháp luật, kế hoạch công cụ kinh tế vĩ mô không can thiệp vào quản lý hoạt động kinh tế vi mơ đòn bẩy kinh tế, sách khuyến khích, hỗ trợ buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng nhà nước * Đổi nội dung phận cấu thành chế quản lý DNVVN: + Đổi hoàn thiện cấu hệ thống pháp luật : phải có hệ thống pháp luật tốt, phù hợp để thu hút đầu tư vào DNVVN caũng kiểm soát chúng + Đổi hồn thiện sách thúc đẩy DNVVN phát triển Chính sách ngân hàng Chính sách thuế : Nó sách quan trọng tác động đến hoạt động doanh nghiệp Cần co loại thuế khác phù hợp doanh nghiệp Đó áp dụng thuế giá trị 21 gia tăng doanh nghiệp đăng lý , đơn giản hố thủ tục hành thuế Chính sách xuất nhập : cần đổi bước , thu hẹp xoá bỏ độc quyền xuất nhập doanh nghiệp lớn Cần có tài trợ xuất nhập tài trợ thương mại thông qua loại hàng ngoại thương ngân hàng thương mại Chính sách lao động tiền lương: cải tiến , thiết lập hệ thống thang bảng lương mang tính chất định hướng cho doanh nghiệp Điều hoà quan hệ cung cầu giá thị trường: Nhà nước phải ổn định kinh tế vĩ mô để tiết tiền tệ lãi suất Về tổ chức Thiết lập quan quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ : Đó ;à đổi giúp thực chương trình phát triển DNVVN , vạch chiến lược sản xuất kinh doanh , tham mưu hoạch định sách có liên quan đến DNVVN Thiết lập hệ thống tổ chức, quan hỗ trợ phát triển: Xuất phát từ thực tiễn yếu , khó khăn cúa DNVVN nước ta phải có hệ thống quan hỗ trợ phát triển Hệ thống tổ chức tài ứng dụng , ngân hàng : Nhà nước phải lập quỹ tín dụng quốc gia , đa dạng hố loại hình cho vay , giảm bớt thủ tục cho vay pử ngân hàng Hệ thống tổ chức đào tạo : Đây điều kiện dẫn tới phát triển doanh nghiệp Nhà nước phải lập quỹ quốc gia đào tạo việc làm để hỗ trợ cho truung tâm nhà nước tổ chức trung tâm đào tạo tư nhân Hệ thống tổ chức tư vấn, dịch vụ , cung cấp thông tin Đây vấn đề mẻ nước ta cần thiết doanh nghiệp Khi phát triển ,nó giúp doanh nghiệp có thơng tin cần thiết để xác định kinh doanh đứng đắn, hạn chế rủi ro mức thấp 22 Hệ thống tổ chức tài trợ đổi công nghệ , tỏ chức nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật công nghệ mới: với hoạt động hệ thống giúp DNVVN mốt cách đáng kể việc nâng cao dây truyền sản xuất chất lượng sản phẩn để cạnh tranh thị trường Thiết lập hệ thống tổ chức đại diện : Hệ thống liên kết doanh nghiệp với , tìm thấy tiếng nói chung có hiệu lực Nó dựa tự nguyện dianh nghiệp lợi ích doanh nghiệp ngành ,từng nghề , vùng toàn quốc Kinh nghiệm nước Hầu giới , kể nước phát triển phát triển ý giúp đỡ DNVVN Khu vực đánh giá hạt nhân hoạt động cơng nghiệp có tính chất đổi Trong sách biện pháp nhà nước nhằm vào trình thúc đẩy q trình đời mơ hình động Đồng thời hỗ trợ cách tích cực phương diển khác để DNVVN phát triển , tạo nên phồn thịnh đất nước Quá trình phải dựa kinh nghiệm thành cơng số nước sau: Băng-la-đét, ấn độ nước đong dân , với phần lớn số dân làm nơng nghiệp , với sách đắn việc phát triển DNVVN , nên giúp kinh tế nước họ có tiến vượt bậc 23 KẾT LUẬN Như tác động trình đổi kinh tế Việt Nam, DNVVN Việt Nam phát triển nhanh chóng , đồng thời có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng phát triển kinh tế quốc dân Mặc dù phát triển doanh nghiệp năm qua nhiều hạn chế , điều chứng tỏ phần tiềm chưa khai thác triệt để hay bất cập chế sách nhà nước DNVVN , thông qua đề tài phần thấy rõ khó khăn tồn đọng DNVVN , từ đưa giải pháp hữu hiệu nhằm khuyến khích nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư vào khu vực kinh tế Tuy có nhiều cố gắng hạn chế mặt số liệu , kinh nghiệm thực tế phưong tiện nghiên cứu nên nội dung đề tài nhièu sai sót Rất mong sụ góp ý thầy giáo bạn Hà Nội , ngày 22 tháng năm 2003 Hoàng Trung Hiếu 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Cúc Tạp chí Ngân hàng Thạc sĩ Nguyễn Hải Đạt Kinh tế phát triển Ngô Sĩ Hùng Kinh tế dự báo Lê Đăng Doanh Tạp chí - lao động TS.KH Pham Kiêm Thạc sĩ Nguyễn Văn Thi Tạp chí phát triển GS TS Vũ Huy Từ Kinh tế phát triển PTS Nguyễn Hải Hữu NXB - QG GS TS Nguyễn Đình Phương NXB - CTQG ĐCSVN - Các nghị hội nghị Lần thứ ban chấp trung ương khoá 10 ĐCSVN - Văn kiện đại hội toàn quốc lần MỤC LỤC A LỜI MỞ ĐẦU I Kinh tế Việt Nam Kinh tế Việt Nam mong trình hội nhập kinh tế quốc tế Lý viết đề tài B PHÂN LÝ LUẬN CHUNG I Kinh tế Việt Nam vai doanh nghiệp vừa nhỏ Thực trạng kinh tế Việt Nam Vai trò vừa nhỏ phát triển đất nước Sự cần thiết doanh nghiệp vừa nhỏ II Thực trạng doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Những yếu doanh nghiệp vừa nhỏ Những vấn đề tồn chế quản lý nguyên nhân tồn III Sự đổi chế sách cho doanh nghiệp vừa nhỏ Hoàn thiện chế quản lý 25 Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ IV Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Đổi chế quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Về tổ chức Kinh nghiệm nước giới C KẾT LUẬN 26 ... Các nghị hội nghị Lần thứ ban chấp trung ương khố 10 ĐCSVN - Văn kiện đại hội tồn quốc lần MỤC LỤC A LỜI MỞ ĐẦU I Kinh tế Việt Nam Kinh tế Việt Nam mong trình hội nhập kinh tế quốc tế Lý viết... giúp kinh tế nước họ có tiến vượt bậc 23 KẾT LUẬN Như tác động trình đổi kinh tế Việt Nam, DNVVN Việt Nam phát triển nhanh chóng , đồng thời có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng phát triển kinh. .. nước dần vị kinh tế cạnh tranh có tính chất khốc liệt 2.Vai trò DNVVN phát triển kinh tế_ xã hội, đất nước ta Trong kinh tế chủ yếu sản xuất nước ta nay, DNVVN chiếm tỷ trọng lớn kinh tế hay tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Kinh tế việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay