Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 tiểu luận cao học

16 12 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 15:45

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Cải cách hành chính ở nước ta hiện nay đang là vấn đề hết sức quan trọng của việc củng cố, hoàn thiện bộ máy công quyền, “công bộc của dân”, có quan hệ trực tiếp đến lợi ích của nhân dân trong các lĩnh vực hoạt động.Tuy nhiên đến nay kết quả thực hiện còn rất nhiều hạn chế, chưa có sự chuyển biến đáng kể.Vì vậy để thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đang triển khai thực hiện “ Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 một cách toàn diện và sâu sắc”. Đây là một việc làm hết sức quan trọng cần được sự quan tâm của các Tổ chức, các nhân, các cơ quan chuyên môn và của toàn xã hội.Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề này trước hết chúng ta cần nắm một số khái niệm sau:I Các khái niệm:1. Tổ chức và tổ chức xã hội: Tổ chức là gì?Tổ chức là khái niệm tương đối rộng và được sử dụng khá linh hoạt. Có hai khái niệm được nhiều người, nhiều trường phái khoa học tán thành đó là:+ Tổ chức là sự liên kết con người cùng thực hiện mục tiêu theo các nguyên tắc nhất định+ Tổ chức là một đơn vị Xã hội được điều phối một cách có ý thức, có phạm vi, lĩnh vực, chức năng hoạt động tương đối rõ ràng nhằm đạt được một hoặc nhiều mục tiêu chung đã đặt ra.Trong trường hợp trên “Tổ chức” như một tập hợp người cùng thực hiện mục đích, chương trình chung theo những quy định, luật lê và những thủ tục đã được xác định tổ chức xã hội là khái niệm thường được dùng trong XHH, nó có thể được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng: Tổ chức xã hội chỉ bất kỳ tổ chức nào trong xã hội Theo nghĩa hẹp: Tổ chức xã hội chính là một tiểu hệ thống XH trong một tổ chức xã hội nào đó.Trong các ngành khoa học khác nhau và tư duy đời thường, tổ chức xã hội có thể được hiểu hoặc là một thành tố cơ cấu xã hội, sự điều hoà giữa các thành phần của một chính thể trong XHH khái niệm tổ chức xã hội được dùng chủ yếu ở nghĩa thứ nhất (nghĩa hẹp) tức là xem nó như một thành tố của cơ cấu xã hội , với ý nghiã này tổ chức xã hội chính là một hệ thống các quan hệ, tập trung liên kết các cá nhân nào đó để đạt được mục đích nhất định.Tóm lại có thể hiểu Tổ chức XH là một dạng nhóm thứ cấp khá phổ biến nhưng chúng ta đều biết rằng không phải mọi nhóm thứ cấp đề là tổ chức XH.2. Nhóm và tổ chức: Nhóm xã hội:Nhóm là tập hợp người có liên quan với nhau về vị thế, vai trò hình thành nên cơ cấu nhóm, những nhu cầu lợi ích riêng, những định hướng giá trị nhất định và nhằm thực hiện những mục tiêu cụ thể. 1 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Cải cách hành nước ta vấn đề quan trọng việc củng cố, hoàn thiện máy cơng quyền, “cơng bộc dân”, có quan hệ trực tiếp đến lợi ích nhân dân lĩnh vực hoạt động Tuy nhiên đến kết thực nhiều hạn chế, chưa có chuyển biến đáng kể Vì để thực chủ trương Đảng, Chính phủ triển khai thực “ Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 cách toàn diện sâu sắc” Đây việc làm quan trọng cần quan tâm Tổ chức, nhân, quan chun mơn tồn xã hội Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề trước hết cần nắm số khái niệm sau: I Các khái niệm: Tổ chức tổ chức xã hội: - Tổ chức gì? Tổ chức khái niệm tương đối rộng sử dụng linh hoạt Có hai khái niệm nhiều người, nhiều trường phái khoa học tán thành là: + Tổ chức liên kết người thực mục tiêu theo nguyên tắc định + Tổ chức đơn vị Xã hội điều phối cách có ý thức, có phạm vi, lĩnh vực, chức hoạt động tương đối rõ ràng nhằm đạt nhiều mục tiêu chung đặt Trong trường hợp “Tổ chức” tập hợp người thực mục đích, chương trình chung theo quy định, luật lê thủ tục xác định tổ chức xã hội khái niệm thường dùng XHH, hiểu theo nghĩa rộng nghĩa hẹp * Theo nghĩa rộng: Tổ chức xã hội tổ chức xã hội * Theo nghĩa hẹp: Tổ chức xã hội tiểu hệ thống XH tổ chức xã hội Trong ngành khoa học khác tư đời thường, tổ chức xã hội hiểu thành tố cấu xã hội, điều hồ thành phần thể XHH khái niệm tổ chức xã hội dùng chủ yếu nghĩa thứ (nghĩa hẹp) tức xem thành tố cấu xã hội , với ý nghiã tổ chức xã hội hệ thống quan hệ, tập trung liên kết cá nhân để đạt mục đích định Tóm lại hiểu Tổ chức XH dạng nhóm thứ cấp phổ biến biết khơng phải nhóm thứ cấp đề tổ chức XH Nhóm tổ chức: - Nhóm xã hội: Nhóm tập hợp người có liên quan với vị thế, vai trò hình thành nên cấu nhóm, nhu cầu lợi ích riêng, định hướng giá trị định nhằm thực mục tiêu cụ thể * Có hai loại hóm: + Nhóm sơ cấp: Gia đình (số con, số hệ) + Nhóm thứ cấp: Nhóm hâm mộ ca sỹ, đội bóng - Tổ chức xã hội: Nhóm xem tổ chức xã hội phải có thể cụ thể quan hệ quyền lực xã hội tức có quan hệ lãnh đạo phục tùng, có cá nhân có khả điều chỉnh hành vi, thái độ người khác thuộc nấc thang quyền lực thấp hơn, nói cách khác nhóm có người nhiều quyền lực người quyền lực họ phân bổ mạng lưới quan hệ quyền lực theo thứ bậc dưới, cao thấp II Ưu điểm, nhược điểm tổ chức quan liêu: Trong ngôn ngữ hàng ngày thuật ngữ “bộ máy quan liêu” thường dùng với nghĩa xấu, theo nhà khoa học máy quan liêu có mặt ưu nhược điểm sau: Ưu điểm: Các tổ chức xã hội theo mơ hình máy quan liêu có ý nghĩa tích cực trình tổ chức vận hành xã hội, hợp lý hố tổ chức hoạt động thể bước chuyển mạnh mẽ từ cách thực công việc tự phát, thiếu kế hoạch, định hướng giá trị truyền thống sang cách làm việc có hệ thống, tổ chức theo quy tắc, luật lệ, định hướng, mục đích lý Sự phân cơng lao động xác định theo qui định, theo luật Ví dụ: Trong Xí nghiệp chức vụ Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng… xác định trách nhiệm quyền hạn theo quy định Nó có hệ thống ban hành mệnh lệnh theo thứ bậc từ xuống với nhiều cấp độ khác nhau, tức người đồng thời cấp người lại cấp nhiều người khác Nó có hệ thống văn phòng, hành cơng khai, bổ sung cặp tài liệu quan công việc tổ chức mô tả lưu giữ Những chức danh quan đào tạo cách thức để phục vụ cho cơng việc Ví dụ: Việc đào tạo nhân viên văn phòng đơn giản ngắn so với việc tự mày mò học hỏi qua kinh nghiệm thân 4 Những người lao động cống hiến toàn quan tâm sức lực cho hoạt động tổ chức coi nghiệp hay nghề nghiệp Những quy định thức ổn định thực tuân theo cách dễ dàng, quy định điều chỉnh định hướng cơng việc thành viên Ví dụ: Các Cơng ty đặt quy định công nhân nghỉ lần - Có trung thành nhân viên với tổ chức Những đặ điểm nêu máy quan liêu giúp cho Tổ chức kiểm sốt điều phối hoạt động thành viên Điều then chốt để tạo hiệu suất hoạt động tổ chức quan liêu so với tổ chức khác Tuy nhiên máy quan liêu tạo sản phẩm đặc trưng bị tha hố Quan liêu tảng phát triển: phân cơng chia thành cấp bậc thực công việc cách cụ thể nghề nghiệp chyên mơn hố đòi hỏi tiêu chuẩn chặt chẽ nghiêm khắc để đạt đòi hỏi nghề nghiệp, người lao động phải học qua trường lớp định tức phải đào tạo máy quan liêu Nó điều phối chống độc quyền: Ví dụ: Các tổ chức lúc lập nhỏ, sau lớn dần lên có xu hướng trở thành tổ chức độc quyền (nhất kinh tế), Công ty nhỏ cạnh tranh với tổ chức quan liêu Để tạo mơi trường cạnh tranh tự lành mạnh phủ lập quan điều phối - Quan liêu nguyên nhân để đem lại suất hiệu suất hiệu có thành viên hiểu rõ công việc nhiệm vụ họ - Các tổ chức quan liêu tạo khả kiểm soát phân bố quyền lực Giữa giai cấp, nhóm tổ chức xã hội tranh dành phân bố củng cố quyền lực ln diễn khơng có quan liêu kiểm soát đấu tranh chúng làm tê liệt nhóm xã hội cá nhân có nhu cầu quyền lực Ví dụ: Một người phân công đảm nhiệm vị trí lúc đầu họ chưa muốn củng cố trì quyền lực lâu dài sau thời gian mệnh lệnh, quản lý nhân sự, tiền tệ đam mê quyền lực xuất - Tổ chức quan liêu kiểm soát cách đề quy định nhịêm kỳ nắm giữ quyền lực, người ta lạm dụng máy quan liêu để củng cố máy quyền lực Ví dụ: Sử dụng thủ thuật tổ chức đề định có lợi cho thân hay vơ hiệu hố thành viên có lực tổ chức cách phân công họ vào công việc phi chuyên môn - Quan liêu giúp cho việc nắm giữ quản lý thơng tin: vị trí quan biết số thông tin định, thơng tin khơng thuộc nhiệm vụ người khơng cần khơng phép biết đến Nói cách khác thiết chế quyền lực cho vị trí có lượng thơng tin định tuỳ theo thứ bậc quyền lực nó, đồng thời thực kiểm sốt vị trí sung quanh vấn đề - Quan liêu bắt buộc người muốn nắm thông tin quan trọng quan đòi hỏi họ phải có học vấn, có khả trình độ (có tri thức), tức quan liêu buộc người muốn vươn lên phải phấn đấu khơng ngừng - Quan liêu tạo chế quản lý chặt chẽ dựa đề luật lệ, quy tắc xác định rõ ràng 6 Những ông chủ, thủ trưởng quan để tránh phiền toái cho nhân và tổ chức họ điều hành trực tiếp nhân viên thường bỏ qua quy định luật lệ thông thường Một tổ chức nhiều luật lệ, quy tắc xác định rõ ràng phải lệnh Ví dụ: Trong quan quy định làm việc bỉ sáng 7h30’ thủ trưởng quan nhắc nhở nhân viên hàng ngày đến làm lúc - Quan liêu giúp cho việc điều khiển nắm bắt công việc từ xa: quy định cho phép nhà quản lý kiểm soát hành vi tất cấp độ tổ chức Ví dụ: Quy định chấm công cho nhân viên giúp nhà quản lý cấp khơng nắm bắt tình hình làm việc người lao động mà trách nhiệm giám sát quan lý cấp trung gian Quan liêu tạo nên sở trừng phạt quy định thường chứa đựng tiêu chuẩn đánh giá thành viên làm việc không chịu tuân thủ cấp để đưa trừng phạt Ví dụ: Đi làm muộn nhiều lần lý dẫn đến việc trừ lương sa thải - Quan liêu tạo độ co giảm hành trang quản lý, quy định cho phép nhà quản lý khe hở việc thoả thuận nhằm đạt hợp tác với người lao động, với lương quy định dể đáp lại nhượng thoả hiệp nhân viên tức nhân viên vi phạm quy định thường họ bị trừng phạt ngay, họ tỏ thảo hiệp để thực công việc tốt họ khơng bị trừng phạt Ví dụ: Họ khơng định phải trừng phạt tội muộn nhân viên người ngày hơm lại để làm thêm cơng việc khẩn cấp Nhược điểm máy quan liêu: Khi phân tích máy quan liêu nêu rõ ưu điểm giúp tồn phát triển loại xã hội khác ưu điểm khía cạnh tích cực Tổ chức xã hội đặc biệt máy quan liêu có nhược điểm đây: - Bất ổn định không chắn Những người tham gia vào máy quan liêu cần phải biết mục đích theo đuổi cách thức hợp lý thực tế khơng đơn giản mục đích tổ chức phương tiện để đạt thiếu ổn định, khơng chắn khơng rõ ràng nhược điểm tổ chức xã hội bắt nguồn từ vi phạm vào nguyên tắc kết hợp đắn phương tiện với mục đích sau: + Mục đích rõ ràng – phương tiện chắn: Khi tổ chức ý thức rõ ràng mục đích hoạt động biết rõ ràng xác phương tiện đáng tin cậy để đạt mục đích + Mục đích rõ ràng - phương tiện khơng chắn: Khi tổ chức ý thức rõ ràng mục đích lại khơng tìm phương tiện chắn đảm bảo để đạt + Mục đích khơng rõ ràng – phương tiện chắn: Khi tổ chức không lựa chọn cho mục đích hành động, khơng biết mục đích quan trọng Nhưng với mục đích cụ thể lại tìm ngững phương tiện chắn để đạt mục đích + Mục đích khơng rõ ràng – phương tiện khơng chắn: Tình xảy Tổ chức chắn cần phải ưu tiên tức khơng thể lựa chọn mục đích mục đích xung đột lẫn đồng thời tìm phương tiện cách thức để đạt mục đích Đa số tổ chức có mục đích nhiều mục đích xung đột với 8 Ví dụ: Trường Đại học tổng hợp có mục đích đào tạo đào tạo cử nhân, đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học để phục vụ xã hội khó xác định rõ ràng mục đích ưu tiên khoa mơn, tổ chức khó xác định mục đích ưu tiên + Mơi trường hoạt động có ảnh hưởng đến việc lựa chọn mục đích phương tiện, yếu tố văn hố trị tổ chức xã hội khác Nhưng nhiều tổ chức lựa chọn mục đích cách hành động có tham khảo xem yếu tố khác (ứng dụng) làm điều - Quy mơ tổ chức , tính phức tạp tính khơng hiệu quả: Quy mô tổ chức đo số lượng người thành viên tổ chức , phức tạp xác định số lượng người chiếm giữ chức vụ quản lý Càng tổ chức to lớn kích cỡ phức tạp, tổ chức trở thành lớn chúng lại có xu hướng có hiệu tổ chức khác nhỏ tiền thuê nhà, thuế vốn nhiều đơn vị gánh vác chia sẻ Cần xem xét kích thước phức tạp quy định gì, kích thước tạo phức tạp hay phức tạp tạo kích thước Từ cho thấy tổ chức trở thành phức tạp chúng cần nhiều người quản lý Do quy mô tổ chức hệ phức tạp - Yếu tố cơng nghệ ảnh hưởng đến phức tạp nó, việc áp dụng máy tính vào hoạt động tổ chức làm giảm nhiều số lượng nhân viên người quản lý tức bớt tính phức tạp - Yêú tố cạnh tranh kinh tế thị trường ảnh hưởng đến đến tính phức tạp tổ chức, qua tổng kết nhà nghiên cứu cho thấy tồ báo có tổ chức phức tạp hơn, có cạnh tranh hơn tồ báo khơng có cạnh tranh thành phố, tờ báo cạnh tranh ý đến nhóm khác để phản ảnh nhóm đội ngũ phóng viên đa dạng hố 9 Những tổ chức có tỉ lệ thành viên có trình độ chun mơn cao lớn có cấu trúc phức tạp hơn, tổ chức có tỷ lệ người thấp Bởi thường trách nhiệm người có trình độ cao rộng lớn đụng chạm đến nhiều khía cạnh tổ chức người có trình độ thấp thường có trách nhiệm giới hạn, cơng việc xác định chun mơn hố cao III Thực trạng hành nhà nước: Bộ máy hành nhà nước từ TW đến địa phương nhìn cách khách quan khoa học thực trạng hành nhà nước yếu tố định thành công cải cách Nền hành khái quát mang tính vĩ mô, tổng kết nhiều văn kiện Đảng, báo cáo phủ nét chung máy hành nhà nước phân tích thực trạng hành nhằm hiểu rõ hơn, cụ thể thực trạng vĩ mơ từ đưa định cần thiết, cụ thể để điều chỉnh, đổi mới, cải cách Hệ thống thể chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cán bộ, ngành quan ngang nghị định phủ nhiều trường hợp chồng chéo, trùng lặp, khơng kể đến, bỏ sót nhiệm vụ Hay nói cách khác có vấn đề chịu điều tiết nhiều khơng có chịu trách nhiệm tuyệt đối trước nhân dân Ví dụ vấn đề khinh doanh ga ( đóng bình ) đại lý ga mọc lên nhiều đặt trung tâm dân cư phố lớn, nhỏ có cố cháy nổ gây thiệt hại cho dân, không hiểu người chịu trách nhiệm Có thể chút lợi nhuận nhỏ mà xảy hậu lớn không lường trước Rõ ràng thiếu quan tâm quan quản lý Nhà nước trách nhiệm nhà nước khơng sử lý Nhiều văn bản, tài liệu hội nghị, hội thảo đề cập đến chồng chéo, trung lặp song khơng có chuyển đổi cải cách đáng kể Nhiều nguyên nhân gây chậm 10 trễ nguyên nhân cán chưa sẵn sàng sửa đổi thể chế quy định chức Việc thành lập tổ chức bộ, quan ngang bộ, quan trực thuộc phủ tổ chức Thủ tướng phủ thành lập, việc phân tích đánh giá, xác định nhu cầu để thành lập quan đó, thể chế thẩm định chịu trách nhiệm quan thẩm định không rõ ràng nên xảy ra, thông tin đại chúng đề cập đến, quan nhà nước tìm cách điều chỉnh khơng chịu trách nhiệm Ví dụ: Các vụ việc quản lý dự án, thẩm định dự án xảy phổ biến, thiếu chịu trách nhiệm trước đổ vỡ dự án thẩm định thiếu khách quan khoa học Một thực trạng đáng lo ngại thể chế hoạt động hành ban hành chậm triển khai không triển khai thể chế quy định, tính cơng khai thủ tục hành chính, hoạt động quan quản lý nhà nước “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” quan tâm quan nhà nước làm cho tin cậy, gắn bó nhân dân bị giảm sút Tổ chức hành quan nhà nước đánh giá cồng kềnh nhiều đầu mối, nhiều tầng lớp trung gian, chất lượng hiệu thấp, cần phải làm rõ cồng kềnh Việc đánh giá cán công chức chủ yếu dựa hình thức văn bằng, loaị giấy chứng Trong XH kinh tế tri thức văn chứng sử dụng để đo kiến thức người hình thức văn chứng đạt chuẩn mực, chất lượng Trong điều kiện nay, có người cho cơng chức có nhiều loại bằng, chứng chất lượng công tác thấp điều phản ánh hai mặt vấn đề: - Chất lượng văn chứng 11 - Khả khai thác kiến thức kỹ đào tạo bồi dưỡng hoạt động quản lý nhà nước kinh tế Thực trạng quản lý nhà nước, đánh giá phương diện sử dụng nguồn lực nhà nước hợp đồng kinh tế Quản lý kinh tế nhà nước đặc biệt cách điều hành Doanh nghiệp nhà nước thẩm định đánh giá dự án đầu tư nguồn vốn khác Hiện doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo chế hợp đồng thủ trưởng chịu trách nhiệm kinh tế (thua lỗ phải bù trừ) có tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp nhà nước lại doanh nghiệp Về quan hệ quan quản lý nhà nước công dân mối quan hệ nhiều mặt, mặt mối quan hệ chủ thể quản lý khách thể quản lý, mặt khác quan hệ bên đóng thuế cho nhà nước để nhà nước đáp ứng nhu cầu công dân, quan hệ khách hàng (không phải khách thể bị quản lý) người cung cấp dịch vụ mối quan hệ kinh tế thị trường đặt công dân ưu tiên nhà nước Trong đó, mối quan hệ chủ thể- khách thể đặt nhà nước ưu công dân Phân tích thực trạng quan hệ làm rõ hơn, chất nhà nước “ Của dân, dân, dân” hay nhà nước nhà nước, thuật ngữ xa dân ức hiếp dân khơng tồn tại, thực trạng khơng lành mạnh hành hiên đại dân chủ Thể chế hành nhà nước nhấn mạnh đến thiết lập quan hệ nhà nước nhân dân Điều không quan cấp TW Tỉnh mà quan cấp sở xã phường, tham gia nhân dân hoạt động quản lý hành nhà nước nói riêng cơng việc nhà nước nói chung thể tính chất dân chủ Dân chủ ghi nhận hiến pháp , thực trạng quan liêu ức hiếp người dân quan làm cho khơng quan cấp trở thành quan liêu, hách dịch, lợi dụng để làm thoả mãn ý đồ mục đích cá nhân 12 IV Cải cách hành Cải cách thể chế hành Trong năm qua phủ tập trung đạo xây dựng hoàn thiện thể chế phục vụ trực tiếp cho cải cách hành Chú trọng xây dựng luật, pháp lệnh ban hành số lượng lớn nghị định hướng dẫn thi hành luật pháp lệnh Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khố IX đến hết tháng năm 2005 Chính phủ trình quốc hội 49 dự án luật qua tạo sở vững cho cải cách thể chế kết hợp với cải cách luật pháp cải cách hành Các luật thể rõ quan điểm chủ trương Đảng phát triển kinh tế tạo bình đẳng thành phần phát triển kinh tế xếp đổi doanh nghiệp nhà nước, giảm can thiệp biện pháp hành quan nhà nước quan hệ dân sự, kinh tế , thương mại hoạt động doanh nghiệp, giảm bớt chế xin cho Chính quyền địa phương tăng cường công tác cải cách thể chế, ban hành văn theo thẩm quyền để thi hành thể chế trung ương quy định cụ thể làm việc thực vào điều kiện cụ thể địa phương thu hút đầu tư, xây dựng cơng nghiệp, giải phóng mặt hỗ trợ thành phần kinh tế phát triển, loại bỏ dần chồng chéo chức nhiệm vụ bước đầu phân biệt rõ hoạt động quan hành với doanh nghiệp, dịch vụ công Tăng cường giám sát nhân dân hoạt động quan nhà nước Xử lý hành vi trái pháp luật quan cán bộ, công chức thi hành công vụ, tăng thẩm quyền, trách nhiệm quan hành giải khiếu nại nhân dân thực quy chế dân chủ sở, chế "một cửa" Công khai ngân sách đấu thầu tra nhân dân Các thủ tục hành lĩnh vực xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, hải quan, thuế kho bạc, xuất nhập khẩu… Đã rà soát, loại bỏ thủ tục phức tạp gây phiền hà, bước cơng khai hố quy định, thủ tục cần thiết, phù hợp với tình hình 13 Cải cách máy hành Xây dựng ban hành đầy đủ nghị định chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức bộ, ngành Trung ương mang lại kết quan trọng, khắc phục chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên tắc việc giao cho quan thực phân cấp cho quyền địa phương Xu hướng lựa chọn việc đẻ phân cấp quyền địa phương chịu trách nhiệm số việc, thẩm quyền giao đất, cấp đất, thu hồi đất Trước việc vừa thuộc thủ tướng phủ vừa thuộc chủ tịch UBND tỉnh giao toàn cho chủ tịch tỉnh phân cấp thẩm quyền định dự án đầu tư, ngân sách, giáo dục, ytế, vầ thẩm quyền định máy biên chế nghiệp Nhờ vậy, thẩm quyền trách nhiệm quyền địa phương cấp gia tăng mở rộng Bước đầu phân biệt hoạt động quan hành nhà nước với hoạt động đơn vị nghiệp, dịch vụ công Thông qua thể chế nhân sự, tổ chức, tài cơng, tạo lập sở để tiếp tục q trình tách hành với doanh nghiệp, hành với nghiệp theo quan điểm nghị đại hội IX Đảng Cải cách cơng chức hành Thời gian qua,cơng tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục cải cách theo hướng xác định rõ ràng phân cơng phân cấp Đã có phân định rõ ràng trách nhiệm, thẩm quyền quản lý đội ngũ cán bộ, cơng chức hành thủ tướng phủ, quyền địa phương Thẩm quyền trách nhiệm bổ nhiệm, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức xác định rõ nét cho người đứng đầu quan hành thủ trưởng đơn vị nghiệp, dịch vụ công Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi năm 2003 tiếp tục phân loại rõ đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống trị: Cán qua bầu cử, cơng chức 14 hành chính, viên chức nghiệp, cán giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, cán chuyên trách công chức cấp xã Tiến hành rà soát, đánh giá lại hệ thống tiêu chuẩn chức danh cơng chức có, kịp thời điều chỉnh, ban hành số chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch cơng chức, viên chức Bước đầu có phân biệt cơng chức hành bắt buộc qua thi tuyển, viên chức nghiệp áp dụng hai hình thức thi tuyển xét tuyển theo chế độ hợp đồng Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đổi theo hướng phù hợp với đối tượng Phân công sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bộ, ngành trung ương tập trung bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch cán , chuyên viên Các trường Tỉnh, đối tượng cán sự, chuyên viên, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã, cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện cấp xã Chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội có cải cách bước đầu, góp phần ổn định sống cán bộ, cơng chức Cải cách tài cơng Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi xác định phân cấp theo hướng tăng tính chủ động, tăng thẩm quyền trách nhiệm bộ, ngành địa phương Quyền trách nhiệm định ngân sách địa phương hội đồng nhân dân cấp tỉnh đảm bảo quyền định ngân sách phân bổ ngân sách hàng năm quốc hội thực dần vào nề nếp Tiếp tục đổi quản lý điều hành ngân sách Nguồn thu ngân sách tiếp tục tăng tập trung kịp thời Việc cấp phát vốn đầu tư hạn mức kinh phí cho đơn vị dự tốn tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ cải tiến, tạo chủ động cho đơn vị giảm nhiều thủ tục không cần thiết Bước đầu đổi chế tài cho loại hình tổ chức hệ thống hành cách khốn biên chế, kinh phí hành chế tài cho đơn vị nghiệp có thu 15 Qua việc khốn biên chế kinh phí quản lý hành giao quyền tự chủ tự chịu trách cho quan có tổ chức, xếp máy thực tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu suất lao động, hiệu công việc Trên sở tạo điều kiện cho cán bộ, cơng chức tham gia giám sát trình thực chế khoán theo đề án duyệt, thúc đẩy sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu thơng qua xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng tiêu chuẩn định mức chi quan; Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức thông qua biện pháp tiết kiệm Các đơn vị nghiệp có thu giao quyền tự chủ tài chủ động sử dụng nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu hoạt động đơn vị bảo đảm chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm sở quy chế chi tiêu nội đơn vị xây dựng Thực tốt quy định công khai minh bạch quản lý sử dụng nguồn tài cơng Phát triển mở rộng hoạt động dịch vụ, chủ động huy động nguồn lực, nguồn vốn sở vật chất để tổ chức hoạt động sản xuất hàng hoá, cung ứng dịch vụ, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp tăng thu nhập cho người lao động Vấn đề cần rút Cải cách hành cấp, ngành quan tâm đạo dần vào chương trình, kế hoạch Ban đạo cải cách hành cấp tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động Trưởng ban phải người đứng đầu trưởng, chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố Các ban đạo cải cách hành có quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm thành viên định rõ chương trình, kế hoạch, mục tiêu phương hướng biện pháp cụ thể, sát hợp Những vấn đề nêu cho thấy cải cách hành nước ta không đơn cải cách thủ tục hành mà cơng việc máy hành chính, đội ngũ cơng chức hành chính, xây dựng hành cơng… Đụng trạm đến tồn hoạt động hệ thống trị Điểm mấu chốt có ý nghĩa định đảm bảo cho cải cách hành thành cơng giữ vững quan điểm đạo kiên quyết, tập trung hệ thống trị ý thức chủ động, tự 16 giác cán bộ, công chức nhà nước tinh thần làm chủ nhân dân Tiến hành hoạt động cải cách hành cách bản, hệ thống, đồng bộ, không chắp vá, làm tăng tính động sáng tạo quan máy hành chính, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng quan liêu tham nhũng, tiêu cực, làm máy nhà nước, xây dựng nhà nước ta thực nhà nước Xã hội chủ nghĩa nhân dân nhân dân, nhân dân ... thực trạng hành nhà nước yếu tố định thành công cải cách Nền hành khái qt mang tính vĩ mơ, tổng kết nhiều văn kiện Đảng, báo cáo phủ nét chung máy hành nhà nước phân tích thực trạng hành nhằm... quản lý nhà nước kinh tế Thực trạng quản lý nhà nước, đánh giá phương diện sử dụng nguồn lực nhà nước hợp đồng kinh tế Quản lý kinh tế nhà nước đặc biệt cách điều hành Doanh nghiệp nhà nước thẩm... dân ưu tiên nhà nước Trong đó, mối quan hệ chủ thể- khách thể đặt nhà nước ưu cơng dân Phân tích thực trạng quan hệ làm rõ hơn, chất nhà nước “ Của dân, dân, dân” hay nhà nước nhà nước, thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 tiểu luận cao học, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 tiểu luận cao học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay