SKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCS

26 11 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 15:37

SKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCSSKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCSSKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCSSKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCSSKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCSSKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCSSKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCSSKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCSSKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCSSKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCSSKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCSSKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc TÊN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH ỨNG DỤNG BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VÀO DẠY- HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS (Đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ sở năm 2017) Họ tên tác giả: Nguyễn Tất Thành Chức vụ: Giáo Viên Đơn vị công tác: Trường THCS Võ Thị Sáu - Lâm Hà Lý chọn đề tài Giáo dục đào tạo tiêu chí đánh giá trình độ phát triển quốc gia Quan điểm Đảng ta mục tiêu giáo dục đào tạo trường trung học sở là: “Phải hình thành cho học sinh sở ban đầu nhân cách xã hội chủ nghĩa, có lòng u nước nồng nàn, có tinh thần quốc tế vơ sản đạo đức cách mạng, có lý tưởng cộng sản chủ nghĩa giới quan khoa học, có học vấn phổ thơng tương đối hồn chỉnh, đào tạo lao động, kĩ thuật tổng hợp, hướng nghiệp chuẩn bị nghề, lực phát triển phù hợp với lứa tuổi, có tham gia lao động xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục nâng cao học vấn nghề nghiệp.” ( Trích nghị về: Mục tiêu khoa học đào tạo trường phổ thông sở, định số305 giáo dục đào tạo) Để hồn thành mục tiêu đòi hỏi chung vai góp sức nhiều mơn học mơn lịch sử nhân tố cốt lõi hình thành lòng tự hào tự tơn dân tộc qua môn học học sinh hiểu biết vế khứ, cội nguồn dân tộc, đất nước nhân loài Vì Lịch sử diễn q khứ xã hội lồi người Nó tồn cách hàng chục năm, hàng trăm năm, chí hàng triệu năm Do đó, việc tiếp cận tái lại lịch sử gần giống tồn việc khó khăn Vì vậy, giáo viên sử dụng tư liệu lịch sử như: hình ảnh, đồ, biểu đồ đặc biệt phim tư liệu vào giảng dạy góp phần lớn giúp học sinh tái lại kiện lịch sử gần giống tồn – điều quan trọng với mơn Lịch sử Do đó, việc ứng dụng giảng trực tuyến (E-Learning) vào dạy học Lịch sử vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính thời đại Nó mang tính lịch sử đáp ứng yêu cầu dạy học: truyền đạt kiến thức nhất, cần thiết đáp ứng u cầu mơn học Nó mang tính thời đại phù hợp với u cầu thực Ngày nay, thời đại tin học thực đến việc ứng dụng tin học vào dạy học xu hướng tất giáo dục tiên tiến giới E-Learning (bài giảng trực tuyến) phương thức dạy học dựa công nghệ thông tin truyền thông (CNTT&TT) Với E-Learning, việc học linh hoạt mở Người học học lúc nào, đâu, với ai, học vấn đề thân quan tâm, phù hợp với lực sở thích, phù hợp với u cầu cơng việc… mà cần có phương tiện máy tính mạng Internet Phương thức học tập mang tính tương tác cao, hỗ trợ bổ sung cho phương thức đào tạo truyền thống góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy Ngồi ra, xét góc độ tâm lí lứa tuổi, học sinh trung học phổ thông giai đoạn phát triển nhận thức đường nhận thức em khơng khỏi quy luật: từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng thực tiễn Nên việc sử dụng giảng vào dạy học lịch sử thcs để cung cấp cho em tư liệu trực quan sinh động (Tranh ảnh, đồ, phim tư liệu…), giúp em biết hiểu chất vấn đề lịch sử hồn tồn phù hợp với em Vì mạnh dạn thực đề tài “Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử Trường THCS” Với giải pháp có nhiều tác giải, nhiều tài liệu đề cập đến như: Bùi Thanh Giang Các công nghệ đào tạo từ xa e-learning/ Bùi Thanh Giang, Chu Quang Toàn, Đào Quang Chiểu – H.: Nxb Bưu Điện, 2004 Nguyễn Thế Hùng Internet đời sống – H.: Nxb Thống kê, 2002 Nguyễn Duy Phương Nhập môn Internet E-Learning (www.ebook.edu.vn/ (Ebook)) http://vi.wikipedia.org/wiki/khoa-hoc-thong-tin Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tích cực nhằm phát huy lực cho học sinh-Trương Thị Lan Hương Vì đề tài nhằm giải vấn đề cụ thể sau: Chuyển dần từ phương pháp dạy học truyền thống (giáo viên giử vai trò trung tâm) sang phương pháp dạy học tích cực – lấy học sinh làm trung tâm hoạt động dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, tạo cho học sinh hứng thú học tập E-Learning giảng trực tuyến bổ sung tốt cho phương pháp học truyền thống tính tương tác cao dựa multimedia, tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ dàng hơn, đưa nội dung học tập phù hợp với khả sở thích người Tao môi trường học tập lich sử nơi lúc Không bị giới hạn không gian thời gian: phổ cập rộng rãi internet dần xóa khoảng cách thời gian khơng gian cho E-Learning Người học chủ động học tập, thảo luận lúc nơi đâu Tăng Tính hấp dẫn học lịch sử truyền lửa đam mê tới học sinh: Với hỗ trợ công nghệ multimedia, giảng tích hợp text, hình ảnh minh họa, âm làm tăng thêm tính hấp dẫn học Người học tự điều chỉnh q trình học, lựa chọn cách học phù hợp với hoàn cảnh Học có hợp tác, phối hợp: Người học dễ dàng trao đổi thơng tin với nhau, với giảng viên qua diễn đàn (forum), hội thoại, trực tuyến (chat), thư từ (e – mail)… Tao tâm lí dễ chịu giảm bới khơ khan nhàm chán việc học lịch sử: Mọi rào cản tâm lí giao tiếp người dạy người học bị xóa bỏ, người tự tin việc trao đổi quan điểm Các kĩ làm việc hợp tác, tự điều chỉnh để thích ứng người học hồn thiện khơng ngừng Do đó, đến với E-Learning, thành phần, khơng phân biệt trình độ, giới tính tuổi tác tìm cho hướng tiếp cận khác với vấn đề mà không bị ràng buộc khuôn khổ cụ thể (cá nhân người học) Rèn luyện phương pháp tự học: Học tập theo phương pháp E-Learning đòi hỏi người học phải có tinh thần tự học, ảnh hưởng cách học thụ động truyền thống, tâm lí học phải có thầy (khơng thầy đố mày làm nên), nội dung tải trường… dẫn đến việc tham gia học E-Learning chưa trở thành động lực học tập Ứng dụng giảng trực tuyến giúp học sinh tiếp nhận thông tin học hiệu biến thơng tin thành kiến thức Đồng thời, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, khai thác nhiều giác quan người học để lĩnh hội tri thức Gióp phần đổi đa dạng hóa phương pháp dạy học lịch sử trường THCS Khơi dậy bồi dưỡng lòng đam mê tìm tòi nhiên cứu học tập lịch sử Do vậy, Tôi định chọn giải pháp Nội dung đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích 5.1 Khó khăn, thuận lợi cần thiết đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích Thuận lợi: CNTT giáo dục Việt Nam phát triển mạnh mẽ bước vào kỉ 21 Chỉ thị 58 – CT/TW ngày 17/02/2000 Bộ Chính trị đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, nêu rõ “Đẩy mạnh công nghệ thông tin công tác giáo dục đào tạo cấp học, bậc học, ngành học Phát triển hình thức đào tạo từ xa phục vụ cho nhu cầu học tập toàn xã hội Đặc biệt, tập trung phát triển mạng máy tính phục vụ cho giáo dục đào tạo, kết nối mạng internet tất sở giáo dục đào tạo” Thực Chỉ thị số 29 (năm 2001) việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn giáo dục 2002 – 2003 Chỉ thị số 55 (năm 2008) việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn giáo dục 2008 – 2012, năm qua, hạ tầng CNTT ngành giáo dục đầu tư mạnh mẽ với việc hoàn thành “mạng giáo dục Edunet” năm 2010 (chương trình hợp tác Bộ giáo dục đào tạo với tập đồn viên thơng qn đội viettel), kết nối Internet băng thông rộng đến tất sở giáo dục từ mầm non đến đại học Nhiều trường đại học, cao đẳng trang bị hạ tầng CNTT, thiết bị dạy học đại bước triển khai E-Learning Một số khóa học trực tuyến, dạy học qua mạng mở Phía nhà trường: Lâm Hà huyện vùng cao, địa bàn trải rộng, nhiên năm gần đây, nhờ quan tâm cấp sở hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm đường xá lại thuận lợi, kinh tế tương đối ổn định Hiện trường điều trang bị phòng máy, phòng đa năng, nối mạng Internet Tin học giảng dạy thức, số trường trang bị thêm Thiết bị ghi âm, chụp hình, quay phim (Sound Recorder, Camera, Camcorder), máy quét hình (Scanner), số thiết bị khác, tạo sở hạ tầng CNTT cho giáo viên sử dụng vào q trình dạy học Chính vậy, quan tâm nhân dân nhà trường việc học hành em chu đáo Những thuận lợi thúc đẩy nhiều tới việc giảng dạy giáo dục nhà trường Khó khăn: Phía giáo viên: Về xây dựng nguồn tài nguyên giảng: Để soạn giảng E-Learning có chất lượng đòi hỏi tốn nhiều cơng sức giảng viên Hiện chế độ hỗ trợ chưa phù hợp với công sức bỏ để soạn giảng E- Learning, chưa khuyến khích giảng viên Đời sống giảng viên gặp nhiều khó khăn, áp lực thi cử, bệnh thành tích giáo dục… hậu giảng viên khơng có thời gian đầu tư cho E-Learning Nhiều giảng viên giỏi chuyên môn khả phạm, sử dụng phần công nghệ (ghi hình, thu âm, sử dụng phần mềm) hạn chế nên chưa phát huy đội ngũ Phía học sinh: Học tập theo phương pháp E-Learning đòi hỏi người học phải có tinh thần tự học, ảnh hưởng cách học thụ động truyền thống, tâm lí học phải có thầy (khơng thầy đố mày làm nên), nội dung tải trường… dẫn đến việc tham gia học E-Learning chưa trở thành động lực học tập Sự cần thiết: Xuất phát từ chủ trương Bộ giáo dục Đào tạo giai đoạn tới tích cực triển khai hoạt động xây dựng xã hội học tập mà cơng dân (từ thcs,THPT, SV, tầng lớp người lao động…) có hội học tập, lúc (any time), nới đâu (any where) học tập suốt đời (life long learning) Để thực mục tiêu trên, E-Learning có vai trò chủ đạo việc tạo môi trường học tập ảo Xuất phát từ yêu câu thực tế dạy học lịch sử trường THCS để phát huy mặt thuận lợi, khắc phục khó khăn dạy học lịch sử trường THCS Do cần ứng dụng giảng trực tuyến dạy học lịch sử giúp học sinh tiếp nhận thông tin học hiệu biến thơng tin thành kiến thức Đồng thời, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, khai thác nhiều giác quan người học để lĩnh hội tri thức Gióp phần đổi đa dạng hóa phương pháp dạy học lịch sử trường THCS Khơi dậy bồi dưỡng lòng đam mê tìm tòi nhiên cứu học tập lịch sử Thông kê số liệu chưa ứng dụng công nghệ thông tin dạy học m Mức độ hứng thú T n Kho lớ p Năm học 2015-2016 Chất lượng o å n Hứng Không g thú hứng thú Giỏi Khá T.Bình Yếu s o 7a1 S 1 33 % 3 1 % 36 Tổn % 34 g % 8a2 9a3 36 21 19 21 62 67 % 64 % 64 % 66 % 10 6% 10 % 15 % 10 % 6 14 13 % 20 % 18 % 15 % 13 15 10 38 42 39 % % 50 % 30 20 % 37 % 43 % 32 % % 5.2 Phạm vi áp dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích Từ việc tham khảo tư liệu, tham khảo đề tài nghiên cứu ứng dụng giảng trực tuyến dạy học số trường Thành Phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Hà Nội, Nghệ An, trang báo điện tử… thư viện giảng trực tuyến Tôi tập trung nghiên cứu áp dụng đề tài hiệu trường THCS VÕ THỊ SÁU kinh nghiệm để đồng nghiệp trường THCS khác tham khảo vận dụng để công tác dạy học lịch sử trường thcs mang lại hiệu cao 5.3 Thời gian áp dụng: Với đề tài tơi tập trung sâu tìm hiểu nghiên cứu từ đầu năm học 2015 đến 5.4 Giải pháp thực 5.4.1 Tính đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích • Tao mơi trường học tập lich sử nơi lúc: Không bị giới hạn không gian thời gian: Sự phổ cập rộng rãi Internet dần xoá khoảng cách thời gian không gian cho E-Learning Một khoá học Elearning chuyển tải qua mạng tới máy tính người học, điều cho phép học sinh học lúc nơi đâu • Tăng tính Tính hấp dẫn với học lịch sử: Với hỗ trợ công nghệ multimedia, giảng tích hợp text, hình ảnh minh hoạ, âm tăng thêm tính hấp dẫn học Người học khơng nghe giảng mà xem ví dụ minh hoạ trực quan, chí tiến hành tương tác với học nên khả nắm bắt kiến thức tăng lên • Tao linh hoạt dạy học lịch sử : Một khoá học E-learning phục vụ theo nhu cầu người học, không thiết phải bám theo thời gian biểu cố định Vì người học tự điều chỉnh trình học, lựa chọn cách học phù hợp với hồn cảnh • Dễ tiếp cận Truy nhập ngẫu nhiên: Bảng danh mục giảng cho phép học viên lựa chọn đơn vị tri thức, tài liệu cách tuỳ ý theo trình độ kiến thức điều kiện truy nhập mạng Học viên tự tìm kĩ học cho riêng với giúp đỡ tài liệu trực tuyến • Tăng khả tương tác dạy học lịch sử: Học có hợp tác, phối hợp (Collaborative learning): Các học viên dễ dàng trao đổi với qua mạng trình học, trao đổi học viên với giảng viên Các trao đổi hỗ trợ tích cực cho q trình học tập học viên • Rèn luyện khả tự học tự nghiên cứu lịch sử: Tham gia học tập dựa e-Learning đòi hỏi người học phải có khả làm việc độc lập với ý thức tự giác cao độ Bên cạnh đó, cần thể khả hợp tác, chia sẻ qua mạng cách hiệu với giảng viên thành viên khác • Người học cần phải biết lập kế hoạch phù hợp với thân, tự định hướng học tập, thực tốt kế hoạch học tập đề 5.4.2 Khả áp dụng Tao môi trường học tập lich sử nơi lúc: Không bị giới hạn không gian thời gian: phổ cập rộng rãi internet dần xóa khoảng cách thời gian không gian cho E-Learning Người học chủ động học tập, thảo luận lúc nơi đâu Kiến thức truyền đạt theo yêu cầu, đáp ứng thông tin cách nhanh chóng đầy đủ Khơng giới hạn vị trí địa lí, địa điểm, thời gian học 24 tuần Đào tạo nơi đâu, lúc Hình: Ví dụ : Sau Khi học 14 tiết 24 sử lớp có nhiều vấn đề chưa hiểu tối nhà học sinh sử dụng điên thoại học máy tính có kết nơi internet truy cập trang thư viện giảng E-Learning để học lại bài 14 tiết 24 sử cách sinh động hiệu có âm thanh, hình ảnh giáo viên (hình 2) Hình: Ứng dụng giảng trực tuyến giúp giáo viên học sinh khai thác, sử dụng nguồn dữ liệu khổng lồ đa dạng phục vụ cho công tác dạy học lịch sử 10 Một có nhiều giáo viên đưa giảng lên nên lượng giảng phong phú đa dạng, người học chọn mà thích ưu điểm vượt trội giảng trực tuyến Hình Bước 3: chọn giảng trực tuyến cần học Chúng ta cần kích chuột vào lịch sử cần Ví dụ: Như 13(tiết 22) lịch sử CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Giáo Viên: Nguyễn Thị Yến Nhị Như (hình: 5) 12 Hình Hoặc 27 tiết 31 lịch sử “ NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG” Giáo Viên: Nguyễn Thị Lựu Hình(6) Ứng dụng giảng trực tuyến để thiết kế giáo án trực tuyến (sử dung phần mền adobe present hay goi giáo án trực tuyến) để thiết kế giảng trực tuyến 13 Adobe Presenter: Phần mềm biến Powerpoint thành cơng cụ soạn giảng e-Learning, tạo giảng để học sinh tự học, ghi lại lời giảng, hình ảnh bạn giảng bài, chèn câu hỏi tương tác, chèn flash, chèn hoạt động ghi lại từ phần mềm khác qua flash, đưa giảng lên giảng trực tuyến học sinh tự học lúc moi nơi, ưu điểm bật việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học lịch sử Ví dụ: giáo viên tạo sản phẩm giáo án trực tuyến dạy 25 lịch sử phần IV Tây sơn đánh tan quân Thanh Sau thiết kế xong dạy bàng phần mền Powerpoin Giáo viên sử dung phần mền Adobe Presenter để ghi lại lời giảng, hình ảnh giáo viên giảng bài, chèn flash( đoạn phìm tư liệu nghĩa quân tây sơn) xuất học để đưa giảng lên trực tuyến học sinh học học lúc nơi với thiết bị điện thoại thông minh máy vi tính (Hình 7) 14 Giáo án trực tuyến (hình 7) ứng dụng giảng trực tuyến để tạo tập lịch sử tương tác Học có hợp tác, phối hợp: Người học dễ dàng trao đổi thông tin với nhau, với giảng viên qua diễn đàn (forum), hội thoại, trực tuyến (chat), thư từ (e – mail)… Đặc biệt giảng trực tuyến cho phép tạo dạng tập lịch sử tương tác Qua dạng tập người học tự đánh giá kết học tập mà không cần đến đánh giá giáo viện Ví du: Như 13(tiết 22) lịch sử CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Giáo Viên: Nguyễn Thị Yến Nhị Chúng ta tạo dạng tạp tương tác hinh (8,9) Hình 15 Hình 5.4.3 Kết thực Năm học 2015 - 2016, với tâm phấn đấu nâng cao chất lượng dạy học lịch sử, tiến hành triển khai thực biện pháp “ứng dụng công nghệ thông tin dạy học lịch sử ” cách cụ thể từ đầu năm học Kết cho thấy kiên trì cố gắng khơng uổng cơng thầy trò 16 Tao mơi trường học tập lich sử nơi lúc Không bị giới hạn không gian thời gian: phổ cập rộng rãi internet dần xóa khoảng cách thời gian không gian cho E-Learning Người học lịch sử chủ động học tập, thảo luận lúc nơi đâu Kiến thức truyền đạt theo yêu cầu, đáp ứng thơng tin cách nhanh chóng đầy đủ Khơng giới hạn vị trí địa lí, địa điểm, thời gian học 24 tuần Đào tạo nơi đâu, lúc Tăng tính Tính hấp dẫn với học lịch sử: Với hỗ trợ công nghệ multimedia, giảng tích hợp text, hình ảnh minh hoạ, âm tăng thêm tính hấp dẫn học Người học khơng nghe giảng mà xem ví dụ minh hoạ trực quan, chí tiến hành tương tác với học nên khả nắm bắt kiến thức tăng lên Tao linh hoạt dạy học lịch sử : Một khoá học E-learning phục vụ theo nhu cầu người học, không thiết phải bám theo thời gian biểu cố định Vì người học lịch sử tự điều chỉnh q trình học, lựa chọn cách học phù hợp với hoàn cảnh Ứng dụng giảng trực tuyến giúp giáo viên học sinh khai thác, sử dụng nguồn dữ liệu khổng lồ đa dạng phục vụ cho công tác dạy học lịch sử Những ngân hàng liệu khổng lồ đa dạng kết nối với với người sử dụng qua mạng máy tính kể Internet … khai thác để tạo nên điều kiện thuận lợi nhiều thiếu để học sinh học tập hoạt động hoạt động tự giác, tích cực sáng tạo, thực độc lập tài liệu cung cấp nhiều kênh: kênh hình, kênh chữ, âm sống động làm cho học sinh dễ thấy, dễ tiếp thu suy luận có lý, học sinh có dự đốn tính chất, quy luật Nếu không ứng dụng công nghệ thơng tin giáo viên học sinh phải tìm, tra cứu tài liêu thư viên vất vả nguồn tài liệu có chủ yếu kênh chử hơặc hình Ứng dụng cơng nghệ thơng tin giúp cho viếc tìm tài liệu vơ dể dàng nhanh chóng nguồn tư liệu phong phú đa dạng 17 Tăng khả tương tác dạy học lịch sử: Học có hợp tác, phối hợp (Collaborative learning): Các học viên dễ dàng trao đổi với qua mạng trình học, trao đổi học viên với giảng viên Các trao đổi hỗ trợ tích cực cho q trình học tập học viên Rèn luyện khả tự học tự nghiên cứu lịch sử: Tham gia học tập dựa e-Learning đòi hỏi người học phải có khả làm việc độc lập với ý thức tự giác cao độ Bên cạnh đó, cần thể khả hợp tác, chia sẻ qua mạng cách hiệu với giảng viên thành viên khác Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học giúp giáo viên rút ngắn thời gian giảng dạy, có thời gian đầu tư cho q trình dẫn dắt, tạo tình có vấn đề để kích thích tư sáng tạo học sinh Học sinh dễ dàng hình dung có khái niệm xác hình ảnh, vật, tượng tiếp xúc với chúng hình ảnh trực quan (hình tư liệu, đồ, đoạn phim tư liệu …) Năm học 2016-2017 Mức độ hứng thú T Mơ n Kh o Hứng ối å thú lớ n p g Chất lượng s o Khơng hứng thú Giỏi Khá T.Bình Yếu 18 Sử 74 26 16 7a1 23 % 24 80 % 20 8a2 % 25 76 9a3 Toå % 77 41 % 20 42% 13 % 43 0% % 24 % 24 40% 12 % 36 0% % 23 % 20 3 39% 12 41 % 39 0% ng 72 % 22 % 19 % % 37 - Kết cụ thể sau ứng dụng giáo án trực tuyến % 0% Đề xuất – Kiến nghị Sở phòng Giáo dục Đào tạo, sở giáo dục cần xác định ELearning chiến lược giáo dục hướng tới xã hội học tập Cần triển khai, tuyên truyền, nhân rộng E-Learning khơng có ngành giáo dục mà với tồn xã hội Tăng cường tập huấn phương pháp, kĩ năng, sử dụng tổng hợp nhiều hợp phần để tạo giảng E-Learning Đầu tư trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí cho giảng viên việc tạo Đối với nhà trường Các trường hướng đến online hóa trường học bao gồm online quản lí, điều hành, tác nghiệp online dạy học Website trường học phải trở thành địa thân thiện với cán bộ, giảng viên, học viên sinh viên Hướng dẫn phương pháp tự học, học tập trao đổi qua mạng cho người học Đây kĩ cần thiết để học tập thới đại công nghệ thông tin Động viên kịp thời giáo viên tích cực ừng dụng học trực tuyến dạy học đạt hiệu Đối với giáo viên: Vai trò giáo viên quan trọng việc triển khai E-Learning Vì vậy, giáo viên không nắm bắt phương pháp học tập mà người tạo giảng phục vụ cho giảng dạy, giảng E-Learning phục vụ cho tự học người học Phải có hình thức đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học đại nhất: có khả ứng dụng CNTT vào dạy học, có khả 19 sử dụng phương tiện dạy học đại, quan trọng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học Vì tảng quan trọng để người giảng viên không bị tụt hậu so với thời đại Đối với học sinh: Học tập theo phương pháp E-Learning đòi hỏi người học phải có tinh thần tự học, ảnh hưởng cách học thụ động truyền thống, tâm lí học phải có thầy (khơng thầy đố mày làm nên), nội dung tải trường… dẫn đến việc tham gia học E-Learning chưa trở thành động lực học tập Kết luận 7.1 Tóm lược đề tài Như vậy, E-Learning có nhiều ưu điểm so với phương pháp dạy học truyền thống, tạo môi trường tốt phục vụ cho phương pháp dạy học tương tác, cá nhân hóa người học Tăng tính Tính hấp dẫn với học lịch sử: Với hỗ trợ công nghệ multimedia, giảng tích hợp text, hình ảnh minh hoạ, âm tăng thêm tính hấp dẫn học Người học khơng nghe giảng mà xem ví dụ minh hoạ trực quan, chí tiến hành tương tác với học nên khả nắm bắt kiến thức tăng lên Tao linh hoạt dạy học lịch sử : Một khoá học E-learning phục vụ theo nhu cầu người học, không thiết phải bám theo thời gian biểu cố định Vì người học tự điều chỉnh trình học, lựa chọn cách học phù hợp với hồn cảnh Rèn luyện khả tự học tự nghiên cứu lịch sử: Tham gia học tập dựa e-Learning đòi hỏi người học phải có khả làm việc độc lập với ý thức tự giác cao độ Bên cạnh đó, cần thể khả hợp tác, chia sẻ qua mạng cách hiệu với giảng viên thành viên khác Học sinh học phương pháp học tập, tăng tính chủ động, sáng tạo phát triển tư 20 Nhìn chung, ứng dụng giảng trực tuyến tất khâu trình dạy –học lịch sử: từ việc tìm tư liệu, kiểm tra cũ, triển khai đến củng cố kiến thức, giao nhà; từ việc thể lượng kiến thức nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp; từ việc học cá nhân đến nhóm, tập thể… từ việc học lớp học lúc nơi……….Giáo viên cần nghiên cứu nội dung chương trình, nội dung học, lựa chọn phần, có khả áp dụng giảng trực tuyến Sau đó, giáo viên phân tích nội dung dạy, tìm vấn đề, biểu tượng, khái niệm cần hình thành truyền đạt cho học sinh, xác định dạng tập phù hợp với đối tượng học sinh, quỹ thời gian, điều kiện trường lớp, trang thiết bị dạy học 7.2 Phạm vi áp dụng Tuy nhiên, nội dung nào, học sử dụng ứng dụng giảng trực tuyến sử dụng cách áp đặt cho học Cũng thiết bị dạy học khác, học trực tuyến có ưu điểm hạn chế riêng mình, sử dụng ứng dụng học trực tuyến cần lúc, cách, phù hợp với đối tượng học sinh quan trọng đảm bảo việc truyền tải nội dung học Do đó, giáo viên cần có linh hoạt việc giảng trực tuyến, cần xác định số để giảng trực tuyến cho phù hợp, lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức, thiết bị dạy học cho tương xứng Đặc biệt sử dụng hiệu ôn tập chương, tường thuật diển biến chiến tranh, tổng kết, việc tìm kiếm tư liệu lịch sử, tự học thông qua giáo án trực tuyến Ý kiến lãnh đạo đơn vị Lâm Hà, ngày 18 tháng năm 2017 Phòng, ban chuyên môn tương đương Người thực Nguyễn Tất Thành 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Thanh Giang Các công nghệ đào tạo từ xa e-learning/ Bùi Thanh Giang, Chu Quang Toàn, Đào Quang Chiểu – H.: Nxb Bưu Điện, 2004 Nguyễn Thế Hùng Internet đời sống – H.: Nxb Thống kê, 2002 Nguyễn Duy Phương Nhập môn Internet E-Learning (www.ebook.edu.vn/ (E-book)) http://vi.wikipedia.org/wiki/khoa-hoc-thong-tin Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tích cực nhằm phát huy lực cho học sinh-Trương Thị Lan Hương 6/ Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp Vinabook.com 22 7/ Những vấn đề chung đổi giáo dục THCS môn Lịch Sử NXB Giáo Dục 2007 9/ Các viết báo điện tử Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào dạy-học lịch sử Trường Trung học Phổ thông-Lê Tùng Lâm 10/ http://vi.wikipedia.org/wiki/khoa-hoc-thong-tin 11/ Bộ GD&ĐT, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, Lịch sử 10, NXB GD.2006, tr-32 12/ Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Đăng Quang…(2006), Giáo trình Ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào dạy học, tài liệu lưu hành nội bộ, Khoa Tin học trường CĐSP Thành phố Hồ Chí Minh, tr 13/ Bộ GD&ĐT, Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên, Thực chương trình Sách giáo khoa Lịch sử 11, NXB GD, 2007, tr 25 14 Nguyễn Thế Kim, Nhập môn Sử học, Tập Bài giảng, khoa Lịch Sử, trường ĐHSPTPHCM, 1999, tr7 , MỤC LỤC PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.lý chọn đề tài 1.1 lí trang 1.2.1 lịch sử nghiên cứu đề tài trang 1.2.2 mục đích nghiên cứu trang 1.2.3 mục tiêu nghiên cứu trang 23 1.2.4 phạm vi đề tài trang 1.2.5 phương pháp nghiên cứu trang 1.2.6 đóng gióp đề tài trang PHẦN HAI :NỘI DUNG sở lý luận trang thực trạng 2.1 phía nhà trường trang 2.2 phía giáo viên trang 2.3 phía học sinh trang giải pháp trang kết nghiên cứu trang 14 IV số hình thức tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS PHẦN BA : KẾT LUẬN tóm lược đề tài trang14 phạm vi áp dụng trang 15 3.đề xuất kiến nghị trang 16 24 phía học sinh trang 16 danh mục tài liệu tham khảo trang 17 Nhận xét Hội đồng khoa học giáo dục 1/ Cấp trường: + xếp loại…………….(……… đ) TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG 2/ Cấp huyện: Xếp loại………… (……….đ) GK1 GK2 TM.HĐSKKN 25 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN LÂM HÀ TÊN SKKN: “ỨNG DỤNG BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS” (Đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ sở năm 2017) MÔN:LỊCH SỬ Họ tên tác giả: Nguyễn Tất Thành Đơn vị : Trường THCS Võ Thị Sáu 26 ... trường học tập ảo Xuất phát từ yêu câu thực tế dạy học lịch sử trường THCS để phát huy mặt thuận lợi, khắc phục khó khăn dạy học lịch sử trường THCS Do cần ứng dụng giảng trực tuyến dạy học lịch. .. áp dụng Tuy nhiên, nội dung nào, học sử dụng ứng dụng giảng trực tuyến sử dụng cách áp đặt cho học Cũng thiết bị dạy học khác, học trực tuyến có ưu điểm hạn chế riêng mình, sử dụng ứng dụng học. .. trọng với mơn Lịch sử Do đó, việc ứng dụng giảng trực tuyến (E-Learning) vào dạy học Lịch sử vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính thời đại Nó mang tính lịch sử đáp ứng yêu cầu dạy học: truyền đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCS, SKKN Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay