Đề khảo sát chất lượng Toán 12

10 69 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 15:25

Đề khảo sát chất lượng Toán 12Đề khảo sát chất lượng Toán 12Đề khảo sát chất lượng Toán 12Đề khảo sát chất lượng Toán 12Đề khảo sát chất lượng Toán 12Đề khảo sát chất lượng Toán 12Đề khảo sát chất lượng Toán 12Đề khảo sát chất lượng Toán 12Đề khảo sát chất lượng Toán 12Đề khảo sát chất lượng Toán 12Đề khảo sát chất lượng Toán 12Đề khảo sát chất lượng Toán 12Đề khảo sát chất lượng Toán 12Đề khảo sát chất lượng Toán 12Đề khảo sát chất lượng Toán 12 ...  sin x  cos x  Tính tổng nghiệm A B phương trình khoảng  0; 2018  128 5 � A � � � �4 � B  643  C  642   2 128 5 � D � � � �2 � Câu 19: Nghiệm bất phương trình 32 x   33  x là:... AB có hình nón khác tạo thành ? Trang 3/8 A Một B Hai C Khơng có hình nón Câu 21: Chọn mệnh đề mệnh đề sau : D Ba A Trong khơng gian hai đường thẳng chéo khơng có điểm chung B Trong khơng gian... bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y  2x3  9x2  12x  B y  x3  3x  C y  x4  3x2  D y  2x3  9x2  12x  Câu 32: Cho hình cầu bán kính 5cm, cắt hình cầu mặt phẳng cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát chất lượng Toán 12, Đề khảo sát chất lượng Toán 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay