THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH THỦ ĐỨC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

81 6 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM *********** HUỲNH THỊ NỞ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG CHI NHÁNH THỦ ĐỨC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM *********** HUỲNH THỊ NỞ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH THỦ ĐỨC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Người hướng dẫn: TS PHẠM THANH BÌNH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG CHI NHÁNH THỦ ĐỨC” Huỳnh Thị Nở, sinh viên khóa 34, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH, chuyên ngành QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ TS.PHẠM THANH BÌNH Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký (Chữ ký Họ tên) Họ tên) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba Mẹ sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo động viên giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần suốt q trình học để tơi có thành ngày hơm Tơi có ngày hơm dạy dỗ thầy cơ, người truyền đạt cho kiến thức vô quý báu hành trang cần thiết để tơi bước vào đời cách vững Do tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phạm Thanh Bình, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi, cho ý kiến qúy báu suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp.Tơi xin cảm ơn đến tồn thể qúy thầy cô trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho tơi lượng kiến thức lớn làm hành trang để vào đời Thông qua luận văn này, xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo ngân hàng Phương Đông chi nhánh Thủ Đức tạo điều kiện tốt cho thực tập học hỏi nơi toàn thể nhân viên làm việc OCB Thủ Đức, đặc biệt anh chị phòng tín dụng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi việc trao đổi tài liệu,chia sẻ kinh nghiệm làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho học hỏi, vận dụng thực tế hồn thành khố thực tập Xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè tôi, người bạn thân thiết đồng hành suốt thời gian qua Cuối cùng, xin chúc thầy cô sức khỏe thật dồi dào, bạn bè thành công Ngân hàng Phương Đông phát triển Xin chân thành cảm ơn ! TP.HCM, Tháng 06/2012 Huỳnh Thị Nở NỘI DUNG TÓM TẮT HUỲNH THỊ NỞ Tháng năm 2012 “Thực Trạng Và Giải Pháp Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Phương Đơng Chi Nhánh Thủ Đức” HUYNH THI NO June 2012 “The Situation And Solutions To Reduce Credit Risk At Orient Comercial Joint Stock Bank-Thu Duc Branch ” Khóa luận thực trạng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Phương Đông chi nhánh Thủ Đức Xác định nhân tố rủi ro đề xuất biện pháp để ngân hàng kiểm sốt rủi ro tín dụng chặt chẽ Để thực điều đó, luận sử dụng phương pháp phân tích số liệu nợ hạn qua năm ngân hàng Phương Đơng chi nhánh Thủ Đức Qua đó, tơi nhận thấy ngân hàng có tỷ lệ nợ hạn thấp, tỷ lệ nợ xấu thấp, tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động nằm giới hạn cho phép Ngân hàng nhà nước, điều chứng tỏ chất lượng tín dụng cao Tuy nhiên, ngân hàng tồn tỷ lệ rủi ro tín dụng định phải ý phòng ngừa quản lý để tránh tỷ lệ tăng lên tương lai, qua tìm hiểu thực tế tơi nhận thấy nguyên nhân rủi ro tín dụng chủ yếu rủi ro đạo đức khách hàng, trình độ thẩm định CBTD, cán công nhân viên ngân hàng trẻ nên chưa có kinh nghiệm số lượng khách hàng ngày tăng nên quản lý khách hàng thương mại chi nhánh ngân hàng ngày gay gắt Vì thế, ngân hàng chạy đua lợi nhuận mà lợi nằm việc thẩm định, bên cạnh tình hình quản lý rủi ro tín dụng nhiều vấn đề chưa hồn thiện Trong hồn cảnh ngân hàng phát triển, không ngừng mở rộng quy mơ thiết phải có biện pháp quản lý rủi ro thống nhất, hiệu Do đó, tơi thực phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức ngân hàng để đề xuất bổ sung thêm số biện nhằm hạn chế rủi ro tín dụng thời gian tới Các giải pháp là: Đào tạo, nâng cao trình độ kỹ nhân viên tín dụng, xây dựng sách tín dụng hiệu quả, giám sát quản lý sau vay… MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược Ngân hàng TMCP Phương Đơng 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Ngân hàng Phương Đơng 4 2.1.2 Q trình hình thành phát triển Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Thủ Đức 2.2 Sơ đồ tổ chức 2.3 Các dịch vụ 11 2.4 Quy trình tín dụng ngân hàng 11 2.5 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Phương Đông từ năm 2009 – 2011 13 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Cơ sở lý luận 14 3.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 14 3.1.2 Khái niệm tín dụng 15 3.1.3 Rủi ro tín dụng (RRTD) 16 3.1.4 Quản lý rủi ro tín dụng NHTM 23 3.1.5 Một số phương pháp quản lý, đánh giá rủi ro tín dụng 28 v 3.2 Phương pháp nghiên cứu 34 3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý liệu thứ cấp 34 3.2.2 Phương pháp so sánh 34 3.2.3 Phân tích định tính kết hợp với định lượng 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Tình hình hoạt động tín dụng NH Phương Đơng chi nhánh Thủ Đức 37 4.2 Tình hình huy động vốn 38 4.3 Quy mơ cho vay 40 4.4 Tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Phương Đông – chi nhánhThủ Đức 45 4.4.1 Dư nợ theo kỳ hạn 47 4.4.2 Tình hình dư nợ phân loại theo mục đích sử dụng vốn 49 4.4.3 Tình hình nợ q hạn theo nhóm 51 4.5 Tình hình rủi ro tín dụng ngân hàng 54 4.5.1 Hệ số thu nợ 54 4.5.2 Dư nợ tín dụng, nợ hạn nợ xấu 55 4.5.3 Hệ số rủi ro tín dụng 56 4.6 Đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn ngân hàng Phương Đông- Chi nhánh Thủ Đức 57 4.6.1 Những mặt đạt 57 4.6.2 Những tồn nguyên nhân 57 4.7 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Thủ Đức 57 4.7.1 Đào tạo, nâng cao trình độ kỹ nhân viên tín dụng 57 4.7.2 Xây dựng sách tín dụng hiệu 58 4.7.3 Nâng cao công tác kiểm tra nội 59 4.7.4 Giám sát quản lý sau cho vay 59 4.7.5 Xây dựng hệ thống thông tin QTRRTD nội 60 4.7.6 Phân tán rủi ro tín dụng 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ vi 63 5.1 Kết luận 63 5.2 Kiến nghị 64 5.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 64 5.2.2 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước 66 5.2.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Phương Đông 67 5.2.4 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Thủ Đức68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DVKH Dịch vụ khách hàng GĐKHCN Giám đốc khách hành cá nhân GĐKHDN Giám đốc khách hàng doanh nghiệp HCTH Hành tổng hợp HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hợp đồng tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMVN Ngân hàng thương mại việt nam NHTW Ngân hàng trung ương QHKH Quan hệ khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Kết Quả Tài Chính Của OCB – Chi Nhánh Thủ Đức 13  Bảng 4.1 Tổng Hợp Hoạt Động Tín Dụng 37  Bảng 4.2 Tình Hình Huy Động Vốn Qua Các Năm 39  Bảng 4.3 Doanh Số Cho Vay Theo Kỳ Hạn 40  Bảng 4.4 Doanh Số Cho Vay Theo Mục Đích Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Từ Năm (2009-2011) 42  Bảng 4.5 Tỷ Trọng Doanh Số Cho Vay Trên Tổng Vốn Huy Động 44  Bảng 4.6 Tình Hình Dư Nợ Qua Các Năm 45  Bảng 4.7 Tình Hình Dư Nợ Theo Kỳ Hạn 47  Bảng 4.8 Dư Nợ Cho Vay Theo Mục Đích Sử Dụng Vốn 49  Bảng 4.9 Tình Hình Dư Nợ Theo Nhóm 51  Bảng 4.10 Nợ Quá Hạn / Tổng Dư Nợ 52  Bảng 4.11 Tình Hình Nợ Q Hạn Theo Nhóm Nợ Vào Năm 2011 53  Bảng 4.12 Hệ Số Thu Nợ Tại Chi Nhánh 55  Bảng 4.13 Dư Nợ Tín Dụng, Nợ Quá Hạn Và Nợ Xấu 55  Bảng 4.14 Hệ Số Rủi Ro Tín Dụng 56  ix Hình 4.15 Tỷ Lệ Nợ Quá Hạn Nợ Xấu Tình hình dư nợ Tỷ lệ nợ hạn (%) 4,29% Tỷ lệ nợ xấu (%) 3,47% 3,25% 2,06% 1,93% Năm 2009 Năm 2010 1,85% Năm 2011 Nguồn: Phòng kinh doanh OCB – chi nhánh Thủ Đức Tình hình nợ hạn chi nhánh năm gần có diễn biến tốt Dư nợ qua hạn chi nhánh năm 2009 12,91 tỷ đồng chiếm 4,29 % tổng dư nợ Tỷ lệ nợ hạn/Tổng dư nợ năm 2010 3,47% năm 2011 3,25 % Tỷ lệ nợ năm gần xuống theo chiều hướng tốt nằm mức an toàn 4.5.3 Hệ số rủi ro tín dụng Bảng 4.14 Hệ Số Rủi Ro Tín Dụng Tổng dư nợ Tỷ đồng 2009 301,457 Năm 2010 342,242 Tổng tài sản có Tỷ đồng 451,274 523,737 511,811 66,80 65,35 63,61 Chỉ tiêu Hệ số rủi ro tín dụng ĐVT % 2011 325,56 Nguồn: Bảng cân đối kế tốn Hệ số rủi ro tín dụng chi nhánh có xu hướng giảm qua cácnăm Năm 2009 66,80 %, năm 2010 65,35% Năm 2011thì tiêu tiếp tục giảm 63,61% Chỉ tiêu đánh giá khả cho vay ngân hàng nên thấp hay cao điều không tốt Nếu tiêu thấp có nghĩa ngân hàng sử dụng thấp nguồn vốn vào hoạt động cho vay, mà ngân hàng người trung gian người vay cho vay, nên ngân hàng hoạt động không hiệu Ngược lại số q cao ngân hàng sử dụng tồn vốn vào hoạt động cho vay điều 56 khơng tốt Qua phân tích trên,tuy có hiệu việc kinh doanh tồn rủi ro lĩnh vực kinh doanh tín dụng 4.6 Đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng Phương Đơng- Chi nhánh Thủ Đức 4.6.1 Những mặt đạt Qua việc nghiên cứu phân tích tình hình cho vay – cơng tác mở rộng hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Phương Đông – chi nhánh Thủ Đức: thấy chi nhánh đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ như: Khối lượng tín dụng tăng dần qua năm phần thúc đẩy mở rộng sản xuất kinh doanh địa bàn hoạt động OCB, doanh thu dư, tổng dư nợ lợi nhuận sau ngân hàng năm sau cao năm trước cho thấy tăng trưởng hoạt động tín dụng ngày lên ngân hàng 4.6.2 Những tồn nguyên nhân Dư nợ phần lớn tập trung chủ yếu dư nợ đối tượng khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ Ngoài sản phẩm cung cấp thật chưa đa dạng đủ tầm để cạnh tranh với ngân hàng nằm nhóm Thời gian tới cần thiết phải mở rộng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp Nợ hạn chuyển qua nợ xấu chiếm tỷ trọng cao tăng qua năm Ảnh hưởng khơng tốt đến hoạt động tín dụng ngân hàng công tác sử lý vấn đề nợ hạn xem điều q nhiều vướng mắt khó khăn từ phía ngân hàng doanh nghiệp Phần lớn vướng mắt tài sản chấp hoạt động kinh doanh không tốt doanh nghiệp vay vốn Hiện ngân hàng thương mại thành lập công ty quản lý khai thác tài sản mang tính cục Trên tầm vĩ mơ, Nhà nước cần phải có cơng ty mua-bán nợ để giải tình hình nợ hạn 4.7 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Đơng chi nhánh Thủ Đức 4.7.1 Đào tạo, nâng cao trình độ kỹ nhân viên tín dụng Trong tất tổ chức kinh tế, tất hoạt động kinh doanh yếu tố người ln yếu tố quan yếu tố đánh giá cao quản 57 trị giá khắp giới Đặc biệt, hoạt động tín dụng yếu tố lực cán tín dụng lại có giá trị hết Khơng có cán tín dụng giỏi để đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp kết khơng có ý nghĩa thiếu độ tin cậy Kết phân tích tín dụng, đánh giá khách hàng khơng phụ thuộc vào sách quản trị, hệ thơng thơng tin thu thập mà phụ thuộc vào trình tổ chức thực Trình độ, kỹ phân tích, đánh giá cán tín dụng yếu tố quan trọng trình vận hành Theo kinh nghiệm đúc kết quản trị gia RRTD cho thấy: khơng có phương pháp phân tích thay kỹ năng, kinh nghiệm chun gia phân tích tính dụng Vì vậy, Ngân hàng nên thường xuyên tổ chức lớp đào tạo kỹ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán tín dụng ngân hàng nhằm nâng cao khả phân tích, đánh giá khách hàng Bên cạnh để có đội ngũ chuyên gia phân tích tín dụng giỏi Ngân hàng cần có sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chế độ đãi ngộ tương xứng để họ gắn bó lâu dài với Ngân hàng 4.7.2 Xây dựng sách tín dụng hiệu Chính sách tín dụng phần cốt lõi định thành công công tác QTRRTD Để sách tín dụng phát huy hiệu quả, có hai điểm sách mà Ngân hàng cần quán triệt mạnh mẽ Thứ nhất, sách tín dụng Ngân hàng phải thể nguyên tắc là: cho vay phải dựa nguyên tắc hiểu rõ khách hàng Khi có hồ sơ xin vay vốn, vấn đề đặt khơng phải khách hàng có tài sản đảm bảo hay không mà Ngân hàng có hiểu rõ khách hàng hay chưa? Hiện nay, khơng riêng Ngân hàng phương Đông mà hầu hết ngân hàng đặt nặng vấn đề tài sản chấp mà quên nguồn thu nợ xảy rủi ro Khi ngân hàng nhận rõ điều này, Ngân hàng thấy việc thẩm định hiệu phương án sử dụng vốn khả trả nợ khách hàng quan trọng trọng vào tài sản chấp Thứ hai, sách tín dụng phải có tính linh động cần thiết 58 Ngân hàng phải thận trọng, chặt chẽ xét duyệt cho vay, đồng thời phải linh động xử lý hồ sơ vay vốn Các hồ sơ xin xét duyệt vay vốn đa dạng, đủ hình thức, phương thức, nên lúc hoạch định sách nhà hoạch định nên tạo tính linh hoạt cơng tác xử lý tránh rập khn, cứng nhắc vừa gây rủi ro cho ngân hàng vừa khách hàng thân thiết Ví dụ cụ thể, khách hàng thân thiết, có mối quan hệ tín dụng tốt với Ngân hàng, lúc khách hàng gặp khó khăn Ngân hàng giải ngân hạn mức giới hạn cho phép theo đề nghị khách hàng mà không phụ thuộc nhiều vào tài sản chấp 4.7.3 Nâng cao công tác kiểm tra nội Công việc kiểm tra nội ngày khẳng định vai trò cơng tác quản trị rủi ro Ngân hàng Kiểm tra nội không phát thiếu sót, sơ hở bất hợp lý cơng tác điều hành, mà giúp Ban lãnh đạo Ngân hàng hoạch định tốt chiến lược kinh doanh, góp phần đưa hoạt động tín dụng vào nếp, pháp luật, rủi ro Sự kiểm tra, kiểm sốt, đánh giá thường xuyên định kỳ giúp hoạt động tín dụng Ngân hàng an tồn hiệu Mặc dù nhận thức tầm quan trọng công tác kiểm tra nội bộ, thời gian qua công tác chưa Ngân hàng trọng Ngân hàng tiến hành kiểm tra trung bình quý nên chưa phát huy hiệu quả, thêm vào số lượng kiểm tra viên q so với quy mô hoạt động Ngân hàng làm cho hiệu hoạt động chưa cao Do đó, Chi nhánh cần bổ sung, tăng cường đội ngũ kiểm tra viên Ngồi việc lựa chọn cán có lực chun mơn, am hiểu luật pháp, có đạo đức tốt vào đội ngũ kiểm tra viên, ngân hàng cần trọng công tác đào tạo kiểm tra viên để nắm bắt kịp thời kiến thức, kỹ cơng việc Bên cạnh đó, Ngân hàng cần có sách đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, tạo điều kiện tốt đề tra viên làm tốt cơng tác 4.7.4 Giám sát quản lý sau cho vay Hoạt động cấp tín dụng hoạt động phức tạp, liên quan đến nhiều ngành nghề, đối tượng khác thuộc thành phần kinh tế ẩn chứa nhiều rủi ro Việc 59 phát xử lý kịp thời rủi ro phát sinh cho vay cơng việc có ý nghĩa quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Để làm điều Ngân hàng phải xây dựng sách giám sát tình hình hiệu sử dụng khoản vay cho phù hợp Cụ thể nên giao trách nhiệm theo dõi khoản vay cho cán tín dụng, người trực tiếp thẩm định xét duyệt khoản vay có trách nhiệm báo cáo cho Ngân hàng có vấn đề trình sử dụng vốn để Ngân hàng có biện pháp xử lý nhanh chóng, hiệu Bởi lẽ, hết, cán tín dụng tìm hiểu rõ khách hàng, tình hình tài lẫn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nên công tác theo dõi, giám sát khoản vay thực cách dễ dàng 4.7.5 Xây dựng hệ thống thông tin QTRRTD nội Nếu yếu tố người đóng vai trò hàng đầu tổ chức yếu tố cơng nghệ đóng vai trò quan trọng khơng Đặc biệt hơn, ngành ngân hàng vai trò cơng nghệ thơng tin mạnh mẽ nữa, khơng cơng cụ khơng thể thiếu mà vũ khí lợi hại canh tranh gay gắt ngân hàng ngày Nhận thức tầm quan trọng đó, hệ thống thơng tin nội Ngân hàng trọng xây dựng đẩy mạnh đại hóa cơng nghệ thơng tin hoạt động Ngân hàng Tuy nhiên, chiến lược phát triển công nghệ thông tin ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị, đại hóa ngân hàng theo xu hướng đem lại nhiều lợi ích lớn cho khách hàng mà ngân hàng chưa trọng đến công tác thông tin QTRRTD nội Hệ thống thông tin QTRRTD xây dựng nhằm cung cấp thơng tin tình hình tín dụng khách hàng khứ nhằm giúp cán tín dụng có thơng tin linh hoạt hơn, xác cơng tác đánh giá, xếp hạng khách hàng Hiện việc đánh giá, xếp hạng khách hàng Chi nhánh chủ yếu dựa vào thông tin mà khách hàng cung cấp thông tin thu thập nguồn bên ngồi Đó thơng tin có tính tin cậy khơng cao, đòi hỏi cán tín dụng phải có lực phán đốn khả định có tính xác cao việc xét duyệt cấp 60 tín dụng cho khách hàng Nhưng công việc dễ dàng có hỗ trợ hệ thống thơng tin QTRRTD từ ngân hàng Hệ thống cung cấp cho cán tín dụng khơng những thơng tin lưu trữ nội ngân hàng mà nguồn thông tin ngân hàng thu thập từ nguồn bên liên quan đến khách hàng mối quan hệ tín dụng khách hàng với ngân hàng khứ, mối quan hệ tín dụng khách hàng với ngân hàng khác, tình hình kinh doanh khách hàng năm qua… Tất thơng tin có tác dụng lớn góp phần hạn chế rủi ro hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng Hiện nay, Ngân hàng Phương Đông mở rộng mạng lưới hoạt động, có chi nhánh khắp nước số lượng khách hàng lớn, đòi hỏi ngân hàng phải xây dựng hệ thống thơng tin để nhân viên tín dụng dễ dàng việc đánh giá, xếp loại Để thực điều ngân hàng cần thành lập Bộ phận thơng tin tín dụng hội sở, phận có trách nhiệm thu thập lưu trữ thông tin khách hàng có quan hệ tín dụng với khách hàng Bên cạnh Bộ phận thơng tin tín dụng cần thu thập thơng tin có tính chất vĩ mô, thông tin ngành nghề sản xuất kinh tế, thơng tin thị trường hàng hóa… để cán tín dụng sử dụng làm đánh giá cách tương đối xác tính khả thi phương án sử dụng vốn khả trả nợ khách hàng 4.9.6 Phân tán rủi ro tín dụng Việc đa dạng hóa rủi ro tín dụng hay nói cách khác đa dạng hóa sản phẩm tín dụng vừa góp phần nâng cao hiệu hoạt động nói chung, vừa mở rộng, đa dạng hóa khách hàng lĩnh vực đầu tư a) Đa dạng hóa hình thức cho vay Đa dạng hóa hình thức cho vay góp phần đa dạng hóa khách hàng kinh tế, mặt khác giúp ngân hàng lựa chọn khách hàng phân tán rủi ro tín dụng Việc có q khách hàng vay vốn khiến nhiều NHTM ưu cho khách hàng lớn có giao dịch bất chấp quy định phân tán rủi ro, khiến nguy sụp đổ với thất bại khách hàng tăng theo b) Đa dạng hóa mục đích vay 61 Để phân tán rủi ro theo hướng đa dạng mục đích vay ngân hàng không nên tập trung lượng dư nợ lớn vào ngành ngề kinh tế Vì xảy rủi ro tác động đến ngành, nghề kinh tế thiệt hại mà ngân hàng gánh chịu lớn Chính lý ngân hàng nên đa dạng mục dích vay, phân bổ tổng dư nợ cho nhiều ngành nghề kinh tế giảm thiểu phần rủi ro tín dụng 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Có thể nói ngành ngân hàng ngành quan trọng kinh tế, ngành phi sản xuất ngân hàng có tầm ảnh hưởng lớn kinh tế đóng vai trò tác nhân thiếu kinh tế ngày Cùng với phát triển ngày vững mạnh tài quốc gia, hệ thống NH TMCP Phương Đơng nói chung, TMCP Phương Đơng chi nhánh Thủ Đức nói riêng, có đóng góp lớn vào phát triển kinh tế nước nhà, đặc biệt lĩnh vực tài - ngân hàng Hằng ngày ngân hàng thực nhiệm vụ huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vay lại họ có nhu cầu Cơng việc góp phần ln chuyển vốn kinh tế từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn Hoạt động có ý nghĩa lớn giúp cho nguồn vốn kinh tế sử dụng triệt để tránh tình trạng trì trệ vốn dẫn đến sản xuất bị trì trệ kiềm hãm phát triển kinh tế RRTD có thề phát sinh nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng nằm tầm tay có phương pháp nằm khả riêng ngân hàng, liên quan đến vấn đề nội kinh tế chuyển đổi, định đướng mơ hình phát triển Việt Nam Trong phạm vi tầm tay Ngân hàng, RRTD phụ thuộc vào lực phận tín dụng việc phát hạn chế từ lúc xem xét, định khoản vay đáo hạn Năng lực hạn chế rủi ro tín dụng phụ thuộc lớn vào trình độ chun mơn, kỹ cán tín dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro sâu sắc biện pháp liên qua đến vấn đề đào tạo, bố trí cán bộ, chế kiểm 63 tra, giám sát hoạt động tín dụng suốt trình Song song đó, cần thực tốt quy định NHNN, tiêu chuẩn an toàn vốn dự phòng rủi ro tín dụng để đảm bảo giảm đến mức thấp ảnh hưởng RRTD đến Ngân hàng Làm tốt biện pháp xem việc đường quản lý rủi ro Ngân hàng thành công yếu tố lại phụ thuộc vào nguyên nhân khách quan yếu tố vận động kinh tế Trong phạm vi nghiên cứu mình, đề tài trình bày lý luận chung tín dụng, RRTD biện pháp quản lý RRTD, từ phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, tình hình rủi ro tín dụng NH TMCP Phương Đơng chi nhánh Thủ Đức Kết cho thấy Ngân hàng có mức rủi ro tín dụng thấp, tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng chiếm tỷ lệ nhỏ Điều chứng tỏ sách tín dụng ngân hàng thời gian qua hoàn toàn đắn hợp lý Trong điều kiện nay, Ngân hàng ngày mở rộng hoạt động chiều rộng lẫn chiều sâu, đòi hỏi đặt Ngân hàng phải phát huy đạt phải có chuẩn bị chắn cho khó khăn phía trước 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước a) Hoàn thiện phát triển hệ thống thơng tin tín dụng ngành Ngân hàng Như đề cập, thành lập vào hoạt động lâu Trung tâm thơng tin tín dụng CIC NHNN hoạt động chưa hiệu quả, thông tin thiếu hụt nhiều mặt Tuy nhiên, thời đại ngày việc cung cấp kịp thời thơng tin tín dụng giúp ngân hàng hạn chế thấp rủi ro tín dụng cần thiết Nhằm bước hoàn thiện bước phát triển hệ thống thơng tin tín dụng ngành Ngân hàng, NHNN cần ban hành quy chế bắt buộc TCTD doanh nghiệp có quan hệ tín dụng cung cấp thơng tin cho Trung tâm thơng tin tín dụng, đồng thời ban hành quy định chế tài TCTD doanh nghiệp cung cấp thơng tin khơng đầy đủ, xác cố tình cung cấp thơng tin giả mạo nhằm giúp thơng tin tín dụng có giá trị phát huy hiệu cao Ngoài ra, Trung tâm CIC cần chuẩn hóa thơng tin đầu vào, mặt giúp doanh nghiệp TCTD dễ dàng việc tập hợp thông tin cung cấp cho Trung 64 tâm, mặt giúp NHTM dễ dàng việc quản lý xử lý thông tin, tránh thu thập thông tin tràn lan nhiều nguồn thiếu tin cậy Bên cạnh việc cung cấp thông tin khách hàng, Trung tâm cần cung cấp thông tin khác tình hình hoạt động chung ngành nghề, bao gồm xu biến động rủi ro xảy ngành…để Ngân hàng có sách quy định hạn mức tín dụng cụ thể phù hợp với ngành nghề, vừa tránh rủi ro cho ngân hàng, vừa thúc đẩy ngành nghề phát triển có ưu tiên Chính phủ Để hồn thiện hệ thống thơng tin CIC cần có hợp tác với tổ chức thơng tin tín dụng khác Hiệp hội thơng tin tín dụng Châu Á … sở nguồn thông tin có được, Trung tâm bán lại thơng tin cho TCTD doanh ngiệp có nhu cầu với mức phí phù hợp b) Xây đựng hệ thống phân tích xếp loại doanh nghiệp thống toàn ngành Việc chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng để NHTM định cấp tín dụng, định hạn mức tín dụng, thời hạn, lãi suất, biện pháp đảm bảo tiền vay đồng thời công cụ để giám sát, đánh giá khách hàng khoản tín dụng dư nợ cho phép NHTM lường trước dấu hiệu xấu chất lượng khoản vay để có biện pháp ứng phó kịp thời Do kể từ định 493 ban hành NHTM xúc tiến nhanh việc thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng riêng Tuy nhiên, thấy hoạt động dường nỗ lực nội NHTM chưa phải ngành chí nhóm NHTM Theo đó, NHTM tự tìm hiểu mơ hình, phương pháp đánh giá vận dụng vào việc thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng nội Hiện nay, việc đánh giá tín dụng xếp loại khách hàng NHTM khác nhau, Ngân hàng Công Thương xếp 10 hạng, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam xếp hạng, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam xếp 10 hạng Tuy thông tin trước hết phục vụ cho hoạt động nội NHTM, gói gọn phạm vi lãng phí lớn khách hàng muốn giao dịch với NHTM khác NHTM phải đánh giá, xếp hạng doanh ngiệp lại từ 65 đầu Do đó, việc đánh giá, xếp hạng khơng thống gây trở ngại cho NHTM việc tham khảo xếp hạng tín dụng khách hàng hệ thống NH Vì vậy, NHNN cần đề xuất số tiêu chí việc đánh giá, xếp loại khách hàng, để thống kết xếp loại tồn ngành nhằm giúp NHTM tham khảo kết xếp loại doanh ngiệp cụ thể NHTM khác Mặt khác, Trung tâm thông tin tín dụng thu thập thơng tin đánh giá tín dụng doanh nghiệp từ NHTM xây dựng chuẩn dễ dàng công tác tổng hợp kết cung cấp cho NHTM khác tham khảo c) Quy định chặt chẽ doanh nghiệp vay vốn nhiều ngân hàng Thực tế có nhiều doanh nghiệp vay vốn nhiều TCTD địa bàn, có trường hợp doanh nghiêp đem hợp đồng thi công vay hai NH thực việc đảo nợ cách vay NH trả NH khác, gây khó khăn cơng tác quản lý vốn Trong đó, phối hợp trao đổi thông tin cho TCTD chưa tốt, TCTD thường giữ bí mật, có trường hợp khách hàng gặp khó khăn, có nợ hạn TCTD TCTD khác cho vay bình thường dể xảy rủi ro hoạt động NH Vì vậy, NHNN cần nghiêm khắc xử lý tình trạng đảo nợ gây nên tình trạng khơng quản lý vốn NH Nếu gặp trường hợp nên thông báo cho TCTD biết để hạn chế cấp tín dụng Định kỳ hàng tháng hợp giao ban Chi nhánh NHNN NHTM địa bàn NHNN nên thông báo cho TCTD biết tình hình doanh nghiệp vay nhiều TCTD để trao đổi thơng tin, qua phát doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro TCTD phối hợp việc quản lý vốn cách hiệu 5.2.2 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước Cần có dự báo, đạo kịp thời nhằm định hướng kinh tế, đặc biệt thị trường tài chính, tiền tệ phát triển bền vững trước biến động thị trường giới Nhà nước cần xây dựng hệ thống pháp lý với văn pháp quy rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện cho NHTM hoạt động mơi trường cạnh tranh lành mạnh, an tồn hiệu quả, nâng cao tính độc lập tăng cường quyền hạn quản lý nhà 66 nước tiền tệ cho NHNN Hiện nay, môi trường pháp lý liên quan đến hoạt động tín dụng Việt Nam nhiều bất cập, phối hợp quan tòa án NH chưa chặt chẽ, việc xác định giá trị tài sản liên quan đến vốn vay xử lý tài sản chấp nhiều khó khăn nhân tố khiến RRTD tăng lên, việc tăng cường hồn thiện mơi trường thực thi pháp luật cần thiết nhằm giúp NHTM mở rộng hoạt động, đồng thời giảm rủi ro hoạt động tín dụng Nâng cao tính minh bạch thông tin tất tổ chức thông qua ứng dụng chuẩn mực kiểm toán quốc tế Có chế độ giám sát, theo dõi chặt chẽ cách thức thực cơng việc quy trình rút ngắn thời gian cấp giấy phép quan công chức quan quản lý để đem lại kết tốt Đối với đăng ký chấp quyền sử dụng đất DNNN, việc xác định tài sản khơng có nguồn gốc từ ngân sách khó khăn, thực tế nhiều DNNN sử dụng lợi nhuận để lại để mua tài sản doanh nghiệp cổ phần hóa Trong tiến trình xếp lại DNNN đề nghị Chính phủ có đạo quy định nhằm hạn chế tình trạng sát nhập doanh nghiệp có tình hình tài yếu, thua lỗ vào DN kinh doanh hiệu ảnh hưởng đến khả trả nợ DN, công tác thu hồi nợ NH Chính phủ cần có quy định phối hợp quan thuế, quan kiểm tốn, cơng ty tư vấn NH việc làm rõ minh bạch báo cáo tài khách hàng, tình trạng DN lập nhiều báo cáo để vay vốn NH Tòa án quan thực thi pháp luật cần tích cực hỗ trợ cho NH công tác xử lý vụ kiện thi hành án nhanh chóng, giúp NH tận thu nợ gốc, lãi vay hạn 5.2.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Phương Đông Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội với mục tiêu quan trọng xây dựng hệ thống tìm kiếm xu hướng tiềm ẩn tiêu cực, bất ổn thiếu sót hoạt động Ngân hàng để đưa biện pháp chấn chỉnh Tích cực áp dụng khuyến nghị ủy ban Basel giám sát Ngân hàng 67 Nâng cao chất lượng chuyên nghiệp cán bộ, nhân viên tập trung xây dựng thương hiệu cho Ngân hàng với mục tiêu giảm thiểu rủi ro đạo đức rủi ro hoạt động Khi xây dựng chiến lược hoạt động cần phân tích, tính tốn điều kiện kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển thị trường dịch vụ nói chung, thị trường vốn nói riêng, nên tính đến tình hình quốc tế Hồn thiện hệ thống công nghệ thông tin, để mở rộng lợi ích đáp ứng cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt: Nền kinh tế nước ta ngày phát triển theo hướng đại, việc giao thương, mua bán kinh tế diễn ngày nhiều, việc tốn hồn tồn tiền mặt gây nhiều khó khăn kinh tế ảnh hưởng đến trình ln chuyển hàng hóa Vì ngân hàng nước đại hóa cơng nghệ phát triển theo hướng ngày đáp ứng nhiều nhu cầu khách hàng, đáp ứng việc tốn khơng dùng tiền mặt, để làm điều việc hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin điều thiếu 5.2.4 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Thủ Đức Cải tạo tăng cường sở vật chất, tiện nghi phục vụ Ngân hàng, thực văn hóa doanh nghiệp hồn thiện tác phong giao dịch để có thể, hài lòng khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới, tạo ấn tượng tốt đẹp chi nhánh Tăng cường công tác marketing, xây dựng chiến lược marketing cụ thể nhằm xây dựng thương hiệu Ngân hàng ngày sâu rộng, có tầm ảnh hưởng lớn tới tầng lớp người dân Tích cực tham gia tài trợ, gây quỹ từ thiện nhằm nâng cao thương hiệu xây dựng hình ảnh Ngân hàng ngày tốt Đa dạng hóa dịch vụ khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Cần trọng đến công tác quản lý, thận trọng công tác thẩm định khách hàng nhằm đánh giá khách hàng, giá trị tài sản theo giá thị trường Ngân hàng cần thường xuyên kiểm tra hồ sơ vay vốn, trình trả nợ khách hàng để có sách phù hợp với hồ sơ, khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng 68 Trong nhiều năm qua, thị trường tín dụng Việt Nam có mức tăng trưởng cao Tuy vậy, ổn định chất lượng tăng trưởng tín dụng nhiều bất cập hạn chế Tình trạng rủi ro tín dụng gắn liền với nguy phát sinh nợ xấu ln tiềm ẩn giai đoạn có mức tăng trưởng tín dụng cao Vì vậy, hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cần xem biện pháp then chốt để phát triển thị trường tiền tệ, tín dụng NH điều kiện hồn cảnh Do đó, để phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng đảm bảo hiệu chất lượng tín dụng NH cần có giải pháp cụ thể 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Hoa, 2011 Phân tích rủi ro tín dụng số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro ngân hàng liên doanh Lào Việt chi nhánh TPHCM Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa kinh tế, Đại học Nông Lâm TP.HCM, 2011 Nguyễn Minh Kiều, 2007 Tiền tệ - ngân hàng NXB Thống kê Nguyễn Viết Sản, 2006 Nghiệp vụ ngân hàng Bài giảng khoa kinh tế, Đại học Nơng Lâm TP.HCM Đồn Mạnh Thường, 2011 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Phương Đông chi nhánh Thủ Đức Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa kinh tế, Đại học Hoa Sen, 2011 Báo cáo tổng kết Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2007, 2008, 2009, 2010 Danh sách Website tham khảo: http://www.ocb.com.vn/bao-cao-thuong-nien.html http://www.sbv.gov.vn http://www.vneconomy.vn 70 ... “Thực Trạng Và Giải Pháp Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Phương Đơng Chi Nhánh Thủ Đức” HUYNH THI NO June 2012 “The Situation And Solutions To Reduce Credit Risk At Orient Comercial Joint Stock... cạnh tình hình quản lý rủi ro tín dụng nhiều vấn đề chưa hoàn thi n Trong hoàn cảnh ngân hàng phát triển, không ngừng mở rộng quy mô thi t phải có biện pháp quản lý rủi ro thống nhất, hiệu Do đó,... hơm Tơi có ngày hơm dạy dỗ thầy cô, người truyền đạt cho tơi kiến thức vơ q báu hành trang cần thi t để tơi bước vào đời cách vững Do xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phạm Thanh Bình, người
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH THỦ ĐỨC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH THỦ ĐỨC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay