MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNOPTNT CHI NHÁNH HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

87 30 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

... LỆ MY NỘI DUNG TÓM TẮT HUỲNH THỊ LỆ MY Tháng năm 2012 “Mở Rộng Hoạt Động Cho Vay Đối Với Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Cai Lậy” HUYNH THI. .. Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Cai Lậy” HUYNH THI LE MY May 2012 “Expanding Bank Lending To Small And Medium Sized Enterprises at The Bank Branch of Agriculture... triển tương đối DN gặp nhiều trở ngại việc giải tồn thân đặc biệt thi u vốn Do vậy, khơng DN vừa nhỏ bị đào thải khỏi kinh tế thi u vốn NH Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn – chi nhánh Cai Lậy
- Xem thêm -

Xem thêm: MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNOPTNT CHI NHÁNH HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNOPTNT CHI NHÁNH HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay