MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNOPTNT CHI NHÁNH HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

87 7 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  HUỲNH THỊ LỆ MY MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN CAI LẬY - TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  HUỲNH THỊ LỆ MY MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN CAI LẬY - TỈNH TIỀN GIANG Ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: NGUYỄN VIẾT SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận luận văn “MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN CAI LẬY - TỈNH TIỀN GIANG " Huỳnh Thị Lệ My, sinh viên Lớp DH08QT, khóa 34, ngành Quản trị Kinh Doanh bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Người hướng dẫn Nguyễn Viết Sản Ký tên, ngày _tháng _năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ _ Ký tên, ngày tháng _năm Ký tên, ngày tháng _năm LỜI CẢM ƠN Quá trình học tập giảng đường đại học khoảng thời gian giúp tơi tích lũy nhiều vốn kiến thức quý báu Nay đồng ý Ban Giám Đốc chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Cai Lậy, thực tập phòng Tín Dụng, thực hội tiếp xúc thực tế đầy bổ ích Trong suốt thời gian thực tập Ngân hàng, thân tơi ln nhận giúp đỡ nhiệt tình Ban Giám Đốc, Phòng nghiệp Vụ lãnh đạo Ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thông tin tiếp xúc thực tế để tìm hiểu rõ hoạt động tín dụng Ngân Hàng nhằm phục vụ cho luận văn tốt nghiệp Đến nay, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp mình, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh nói chung, Ban chủ nhiệm thầy giáo khoa Kinh tế nói riêng tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Viết Sản hướng dẫn bảo tận tình suốt thời gian thực khóa luận Đạt kết ngày hơm tơi xin kính gửi đến thầy lòng tri ân nhiệt thành Tơi xin cảm ơn cô chú, cán công nhân viên ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, đặc biệt gửi lời cám ơn sâu sắc đến cô Dương Kim Lệ phòng Tín Dụng, Phòng Giao Dịch định hướng giúp sức cho suốt q trình thực tập Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông bà, cha mẹ người thân gia đình, người sát cánh bên tôi, động viên, nâng đỡ mặt vật chất lẫn tinh thần Tôi cảm ơn tới người bạn động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Xin chân thành cám ơn! TP.HCM, Ngày tháng năm 2012 HUỲNH THỊ LỆ MY NỘI DUNG TÓM TẮT HUỲNH THỊ LỆ MY Tháng năm 2012 “Mở Rộng Hoạt Động Cho Vay Đối Với Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Cai Lậy” HUYNH THI LE MY May 2012 “Expanding Bank Lending To Small And Medium Sized Enterprises at The Bank Branch of Agriculture and Rural Development Cai Lay” Việt Nam nước phát triển với 96% DNVVN tổng số DN nước Thực tế, DNVVN khơng nhiều số lượng mà có tính linh hoạt hiệu kinh tế xã hội tổng thể ngày cao, đóng góp 25% GDP thu hút lực lượng lao động đáng kể Tuy tốc độ phát triển tương đối DN gặp nhiều trở ngại việc giải tồn thân đặc biệt thiếu vốn Do vậy, khơng DN vừa nhỏ bị đào thải khỏi kinh tế thiếu vốn NH Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn – chi nhánh Cai Lậy cung cấp đa dạng đầy đủ sản phẩm tín dụng nhằm phục vụ cho đối tượng khách hàng có nhu cầu đầu tư phát triển Gần đây, chi nhánh nhận thức tầm quan trọng lợi ích việc mở rộng quan hệ tín dụng DNVVN nhánh thường xuyên trọng cho vay đối tượng khách hàng Bằng phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, khóa luận nhận định tầm quan trọng tín dụng DNVVN hoạt động NH Qua đó, phân tích điểm mạnh điểm yếu, thực trạng tín dụng chi nhánh nhằm đưa giải pháp mở rộng hoạt động cho vay DNVVN chi nhánh Cai Lậy nói riêng NH Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn nói chung Đồng thời, phát triển chiến lược cho vay DNVVN tương lai, tận dụng mạnh mình, khai thác tiềm vốn có thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt viii  Danh sách bảng ix  Danh sách hình x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 3  1.3.1 Không gian nghiên cứu 3  1.3.2 Thời gian nghiên cứu 3  1.3.3 Nội dung nghiên cứu 3  1.4 Cấu trúc luận văn 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 5  2.1 Tổng quan NHNo & PTNT 5  2.2 Tổng quan NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy 5  2.2.1 Điều kiện tự nhiên – tình hình kinh tế xã hội huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 5  2.2.2 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển NHNo & PTNT Cai Lậy 7  2.2.3 Cơ cấu tổ chức chức phận 8  2.2.4 Các hoạt động chi nhánh 10  2.2.5 Một số quy định sách tín dụng NHNo & PTNT huyện Cai Lậy10  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 14  14  3.1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 14  3.1.2 Những vấn đề chung DNVVN kinh tế thị trường 19  3.1.3 Vai trò hoạt động cho vay NH DNVVN 23  v 3.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng hoạt động cho vay DNVVN 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25  27  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 27  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 27  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29  4.1 Tình hình kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy qua năm 2009 - 2011 29  4.2 Tình hình huy động vốn qua năm 2009 - 2011 34  4.3 Đánh giá hoạt động cho vay DNVVN chi nhánh 36  4.3.1 Kết cho vay DNVVN 37  4.3.2 Một số tiêu đánh giá hiệu cho vay DNVVN 55  4.3.3 Những biện pháp giảm rủi ro tín dụng 57  4.3.4 Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh 58  4.4 Định hướng mở rộng hoạt động cho vay DNVVN NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy 60  4.4.1 Định hướng phát triển DNVVN tỉnh Tiền Giang đến năm 2012 60  4.4.2 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Cai Lậy đến năm 2015 62  4.4.3 Mục tiêu phát triển chi nhánh NHNo huyện Cai Lậy thời gian tới 62  4.4.4 Định hướng mở rộng hoạt động cho vay DNVVN chi nhánh Cai Lậy 63  4.5 Các giải pháp mở rộng hoạt động cho vay DNVVN NHNo huyện Cai Lậy 64  4.5.1 Tăng cường khai thác nguồn vốn có chi phí thấp 64  4.5.2 Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định 65  4.5.3 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tiền vay 66  4.5.4 Xử lý kịp thời nợ hạn 66  4.5.5 Trích lập quỹ bù đắp rủi ro 67  4.5.6 Nâng cao trình độ cán ngân hàng vi 67  4.5.7 Đa dạng hố hình thức tín dụng 68  4.5.8 Tăng cường cơng tác tư vấn cho Doanh nghiệp vay vốn 69  4.5.9 Mở rộng Marketing Ngân hàng để thu hút thêm nhiều khách hàng 70  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72  5.1 Kết luận 72  5.2 Kiến nghị 72  5.2.1 Kiến nghị Chính phủ ngành liên quan 72  5.2.2 Kiến nghị NHNo Việt Nam, NHNo&PTNT tỉnh Tiền Giang NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy 73  5.2.3 Kiến nghị khách hàng 74  TÀI LIỆU THAM KHẢO 76  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGĐ Ban Giám Đốc CBTD Cán Tín Dụng CTTNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DN Doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp tư nhân DSTN Doanh số thu nợ DSCV Doanh số cho vay NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHNo&PTNT Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển nông thôn NHNo Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn VHĐ Vốn huy động viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 2009 - 2011 29  Bảng 4.2: Tình Hình Nguồn Vốn Ngân Hàng 2009 – 2011 35  Bảng 4.3: DSCV Theo Thời Hạn Ngân Hàng Giai Đoạn 2009 – 2011 37  Bảng 4.4: DSCV Theo Loại Hình Doanh Nghiệp Của Ngân Hàng Giai Đoạn 20092011 40  Bảng 4.5: DSTN Theo Thời Hạn Ngân Hàng Giai Đoạn 2009 – 2011 43  Bảng 4.6: DSTN Theo Loại Hình Doanh Nghiệp Ngân Hàng Giai Đoạn 2009 – 2011 45  Bảng 4.7: Dư Nợ Theo Thời Hạn Đối Với DNVVN Giai Đoạn 2009-2011 47  Bảng 4.8: Dư Nợ Theo Loại Hình Doanh Nghiệp Đối Với DNVVN Giai Đoạn 20092011 49  Bảng 4.9: Nợ Quá Hạn Theo Thời Hạn Đối Với DNVVN Giai Đoạn 2009 – 2011 51  Bảng 4.10: Nợ Quá Hạn Theo Loại Hình Doanh Nghiệp Đối Với DNVVN Giai Đoạn 2009 – 2011 54  Bảng 4.11: Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Cho Vay Đối Với DNVVN Giai Đoạn 2009-2011 56  ix động lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, thực phát triển theo sách tam nơng Đảng Nhà nước 4.4.2 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Cai Lậy đến năm 2015 UBND tỉnh Tiền Giang ban hành định số 2870/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện đến năm 2015 với mục tiêu sau: - Xây dựng, nâng cấp, mở rộng thị trấn Cai Lậy thành đô thị loại IV vào năm 2012 trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, hạt nhân tăng trưởng khu vực phía Tây tỉnh - Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt từ 11%-12% - Cơ cấu kinh tế GDP:  Khu vực nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 24,1%  Khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 27,2%  Khu vực thương mại dịch vụ chiếm 48,7% - Giá trị sản xuất khu vực nơng nghiệp tăng bình qn 4,19%/ năm, khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng bình qn 14,32%, khu vực thương mại dịch vụ tăng bình quân 16,26%/ năm - Đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người có chuyển dịch đáng kể đạt từ 23-24 triệu đồng/người/năm 4.4.3 Mục tiêu phát triển chi nhánh NHNo huyện Cai Lậy thời gian tới Trên sở tổng kết đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh năm 2011 kết đạt được, tồn thách thức toàn hệ thống năm 2012 định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2015 chi nhánh huyện Cai Lậy toàn hệ thống NHNo&PTNT xác định phương hướng nhiệm vụ sau: - Phấn đấu xây dựng NHNo chi nhánh Cai Lậy NHTM chủ lực khu vực huyện Cai Lậy phục vụ nhu cầu sản xuất hộ gia đình, doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ cao, đồng thời phục vụ có hiệu mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện, tỉnh, góp phần nâng cao thị phần toàn hệ thống NHNo&PTNT 62 - Thực chiến lược đa dạng hóa khách hàng, tăng cường số lượng khách hàng DNVVN cách: o Thực sách khuyến hấp dẫn để thu hút khách hàng gửi số tiền lớn ổn định o Có chế độ đãi ngộ đặc biệt khách hàng thân thiết, truyền thống ngân hàng o Nâng cao chất lượng tốn khơng dùng tiền mặt để thu hút tiền gửi ngân hàng - Xây dựng đội ngũ cán lao động vững vàng, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng xu hướng phát triển ngành - Đối với sản phẩm “ Tiết kiệm học đường -cho ngày mai tươi sáng” : hình thức gửi tiền tiết kiệm trung-dài hạn, có lãi suất hấp dẫn thả linh hoạt sở lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ Đồng thời,từ năm thứ năm cộng thêm lãi suất thưởng theo năm với biên độ 0,1%/năm Với sản phẩm này, ngân hàng cần có nhóm nhân viên tiếp thị phát tờ rơi, tổ chức buổi họp mặt nhân viên ngân hàng với hội phụ huynh học sinh trường học để tư vấn tiện ích, quảng bá cho sản phẩm 4.4.4 Định hướng mở rộng hoạt động cho vay DNVVN chi nhánh Cai Lậy DNVVN lực lượng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thị trường đầy tiềm NHTM Nắm bắt hội, chi nhánh tiến hành số công việc cụ thể sách tín dụng, thủ tục vay vốn, dịch vụ kèm theo… tạo điều kiện tốt tiếp cận với đối tượng khách hàng DNVVN Cụ thể:  Ưu tiên đối tượng khách hàng sử dụng trọn gói sản phẩm dịch vụ NH  Đa dạng hóa nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng  Coi chất lượng an tồn hoạt động tín dụng mục tiêu hàng đầu, gắn tăng trưởng tín dụng với kiểm soát chặt chẽ chất lượng hiệu tín dụng Hạn chế việc gia tăng nợ xấu 63  Tiếp tục đổi thủ tục cấp tín dụng theo hướng đơn giản, thuận tiện Thực cải tiến quy trình giao dịch, thẩm định, xét duyệt, cho vay theo quy trình ISO ln lắng nghe ý kiến phản hồi khách hàng 4.5 Các giải pháp mở rộng hoạt động cho vay DNVVN NHNo huyện Cai Lậy 4.5.1 Tăng cường khai thác nguồn vốn có chi phí thấp Để mở rộng tín dụng cho DNVVN đồng thời gắn với việc nâng cao chất lượng tín dụng giải pháp quan trọng phải tạo nguồn vốn bền vững, ổn định với chi phí thấp quy mô đủ lớn Tiền gửi dân cư số lượng cá nhân không nhiều số lượng người gửi lại đông đảo, lãi suất tiền gửi tiết kiệm thấp phí hạ nguồn tiền tương đối ổn định Vì vậy, Chi nhánh nên đẩy mạnh huy động nguồn tiền từ đối tượng Không thể tăng lãi suất để cạnh tranh NHTMCP, song Chi nhánh thuộc NHTM quốc doanh nên có uy tín, độ tin tưởng cao nhiều Đó ưu hẳn NHTMCP khác Bên cạnh hồn thiện hình thức tiết kiệm truyền thống, hình thức khuyến mại để thu hút khách hàng tiết kiệm bậc thang luỹ tiến theo số dư tiền gửi, theo thời gian gửi, tiết kiệm gửi góp tiến hành hiệu Tuy nhiên, Chi nhánh cần tăng cường quảng cáo, tiếp thị báo, đài, truyền hình, gửi thơng báo đến khách hàng giàu tiềm năng, khách hàng có quan hệ với Ngân hàng để nhiều người dân biết hình thức khuyến mại, lợi ích họ hưởng cách tường tận Chi nhánh đưa hình thức thưởng gửi tiền với số tiền 50 triệu đồng, gửi tiền từ 20 triệu đồng với thời hạn 24 tháng phiếu mua hàng siêu thị, phiếu rút thăm trúng thưởng nhà chung cư, xe máy, đồ gia dụng Chi nhánh cần đẩy mạnh biện pháp tránh nợ hạn để nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh biện pháp thu hồi nợ hạn đầy đủ để tái quay vòng vốn Chi nhánh khơng thể huy động loại kỳ hạn dài từ tiền gửi tiết kiệm mà nên chủ động tìm kiếm, tham gia vào dự án, chương trình tài trợ cho vay tổ chức, Ngân hàng nước ngồi Đa dạng hóa cơng cụ huy động vốn phát hành kỳ phiếu, trái phiếu Một nguồn tiền huy động có chi phí thấp quy mơ huy động lớn tiền gửi tốn Khách hàng tham gia gửi tiền với hình 64 thức khơng phải lãi suất mà để phục vụ nhu cầu toán thường xuyên tiêu dùng, sinh hoạt với cá nhân phục vụ nhu cầu toán kinh doanh DN, tổ chức Vấn đề mà khách hàng quan tâm chất lượng dịch vụ, độ xác nhanh chóng tiện lợi an tồn Vì vậy, Chi nhánh cần tạo luân chuyển vốn nhanh an tồn, nhân viên nhiệt tình lịch sự, tạo thuận tiện, nhanh gọn cho khách hàng gửi tiền rút tiền cách nâng cao công nghệ Ngân hàng, đại hố khâu tốn với loại hình thẻ cần lắp đặt nhiều máy rút tiền tự động nơi công cộng, siêu thị, cửa hàng Như thu hút thêm nhiều khách hàng gửi tiền Chi nhánh, huy động nguồn vốn lớn quy mô, bền vững chi phí thấp 4.5.2 Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định Cơng tác thẩm định đóng vai trò quan trọng chất lượng tín dụng Thẩm định khâu để hạn chế rủi ro tín dụng, thực tốt cơng tác chất lượng tín dụng đảm bảo Trước tiên, để chất lượng thẩm định tốt cán thẩm định phải trao dồi chuyên môn nghiệp vụ qua đợt tập huấn, lớp bồi dưỡng nâng cao tư cách đạo đức Cán thẩm định cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững kiến thức nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, am hiểu pháp luật, nắm bắt xử lý thông tin kịp thời, vững vàng xử lý nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp Cán thẩm định làm việc dựa thông tin số liệu DN cung cấp, thơng tin chủ động tìm kiếm, thơng tin tổ chức quan có chức cung cấp thu thập thơng tin đầy đủ xác quan trọng thẩm định Cần thu thập thường xuyên thông tin diễn biến kinh tế, điều chỉnh chế, sách có liên quan đến ngành, lĩnh vực Nâng cao chất lượng thông tin dự báo rủi ro hoạt động kinh doanh Hoàn thiện hệ thống thông tin, báo cáo thống kê thẩm định lưu trữ hồ sơ Càng ngày nội dung thẩm định bao trùm nhiều lĩnh vực, nên phân chia để cán chịu trách nhiệm lĩnh vực thương mại, xây dựng, chế biến phát huy lực chuyên môn cán Đối với dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn tin học, kỹ thuật nên thuê chuyên gia, nhà tư vấn hỗ trợ trình thẩm định Như vậy, cán thành thạo với lĩnh vực thẩm định nên tiết 65 kiệm thời gian thẩm định, kết thẩm định xác dẫn đến chất lượng thẩm định nâng cao 4.5.3 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt tiền vay Khơng phải sau giải ngân cho DN nhân viên tín dụng thụ động ngồi chờ tới ngày nhận lãi trả gốc Kiểm tra, kiểm soát tiền vay DN giúp Ngân hàng kiểm soát hành vi người vay vốn, đảm bảo vốn vay sử dụng mục đích Chỉ vốn vay sử dụng mục đích đảm bảo tính sinh lời an tồn khoản vay Cán tín dụng phải tiến hành công tác thường xuyên, nghiêm túc không làm chiếu lệ qua loa hay lợi ích riêng mà che đậy thực trạng DN, gia hạn nợ sai nguyên tắc để tránh nợ hạn Cán tín dụng cần xem xét báo cáo tài DN, số giấy tờ hóa đơn liên quan Yêu cầu DN mở tài khoản toán Chi nhánh để nắm xác dễ dàng tình hình SXKD thực tế DN Ngoài ra, định kỳ quý lần cán tín dụng phải đến sở kiểm tra đột xuất không thông báo trước Đánh giá giá trị tài sản chấp, cầm cố để có biện pháp bảo quản phù hợp, yêu cầu DN bổ sung tài sản đảm bảo chúng bị giá trị hay ngừng cấp thêm vốn vay Đồng thời phải nắm bắt thông tin bất lợi dự án vay vốn DNVVN hay hững thơng tin nóng hổi kinh tế, pháp luật để kịp thời thông báo, tư vấn cho DN biện pháp đối phó, đảm bảo hiệu đồng vốn vay cho hai phía 4.5.4 Xử lý kịp thời nợ q hạn Rủi ro tín dụng khơng thể tránh khỏi, nợ hạn Các NHTM tuỳ thời kỳ đưa tỷ lệ nợ hạn chấp nhận Chi nhánh cần đánh giá khả thu hồi toàn khoản nợ gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn nợ nợ hạn Sau cần tiến hành phân loại theo khả thu hồi phân tích nguyên nhân đưa đến nợ hạn vào hồ sơ xin vay vốn, tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, trình sử dụng vốn vay đưa kết luận yếu tố khách quan hay chủ quan Trên sở tập trung cán để thu nợ, khơng để nợ hạn phát sinh nguyên nhân chủ quan Xử lý kịp thời nợ hạn không giúp Ngân hàng giảm thiểu tổn thất, thu hồi vốn mà tránh để DN rơi vào tình trạng xấu lún sâu vào làm ăn không hiệu 66 4.5.5 Trích lập quỹ bù đắp rủi ro Chi nhánh phê duyệt khoản vay, cấp tín dụng cho DN với niềm tin DN SXKD hiệu quả, trả gốc lãi quy định với nhiều biến động thân DN thị trường, rủi ro tín dụng tránh khỏi Đặc biệt với DNVVN vốn ít, kinh nghiệm quản lý kinh doanh thiếu mức độ rủi ro tín dụng với khách hàng lớn Khi rủi ro tín dụng với DN xảy ra, kể có tài sản đảm bảo giá trị lớn hợp lệ Ngân hàng không thu hồi đủ vốn vay, chịu thiệt hại kinh tế giảm sút uy tín Vì vậy, để bảo đảm an tồn hoạt động tín dụng, giảm bớt thiệt hại phải chịu Chi nhánh phải trích lập hình thành nên quỹ bù đắp rủi ro Quỹ dự phòng bù đắp rủi ro trích lập sở khả vốn khoản vay mặt giúp Ngân hàng khắc phục hậu thiệt hại, đứng vững thị trường đồng thời tăng cường sức mạnh tài chính, khả tốn ngân hàng, từ nâng cao chất lượng tín dụng nói chung với DNVVN nói riêng 4.5.6 Nâng cao trình độ cán ngân hàng Cơng nghệ máy móc có đại tới thay bàn tay người Con người yếu tố cốt lõi hoạt động kinh tế xã hội Trong hoạt động Chi nhánh vậy, để nâng cao chất lượng tín dụng cần nâng cao chất lượng nhân để phục vụ, đáp ứng yêu cầu DN ngày tốt Chú trọng đến công tác đào tạo đào tạo lại nhằm bước nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán tín dụng để tiếp cận với xu hội nhập tiến trình đại hố ngành Ngân hàng Thực tốt cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho cán bộ, làm rõ trách nhiệm cá nhân khâu công việc Muốn vậy, Chi nhánh cần tổ chức lớp bồi dưỡng, tổ chức hoạt động tập thể cho cán thăm quan, văn nghệ, tổ chức hội thi CBTD giỏi làm đánh giá phân loại CBTD, cử cán học tập tạo điều kiện cho cán tiếp tục theo học cao học, văn hai Lấy hiệu công việc CBTD để đánh giá lực phẩm chất họ, khơng cấp hay quan hệ mà đánh giá chủ quan Kịp thời khen thưởng phạt để tạo động lực khuyến khích cán nhân viên nhiệt tình cống hiến, có tinh thần trách nhiệm cao cơng tác 67 Tín dụng với DNVVN gặp nhiều rủi ro khách hàng khác nên cần có mức khen thưởng DN mà CBTD quản lý khơng xảy tình trạng nợ hạn Đồng thời CBTD phải chịu phạt vay quản lý có vấn đề chuyển thành nợ khó đòi, nợ khơng có khả thu hồi mà nguyên nhân CBTD thiếu chuyên môn, làm sơ sài hay cố ý Thưởng phạt nghiêm minh đòn bẩy cho CBTD hăng hái làm việc, có trách nhiệm từ giảm thiểu rủi ro tín dụng đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 4.5.7 Đa dạng hoá hình thức tín dụng Tại Chi nhánh cho vay theo hạn mức cho vay theo lần chủ yếu, cho vay để mở L/C tiến hành quy mơ nhỏ Để nâng cao cạnh tranh với tổ chức tín dụng khác đáp ứng ngày tốt nhu cầu phong phú khách hàng DNVVN giải pháp quan trọng cần áp dụng nhiều hình thức tín dụng Ngày có nhiều dự án với quy mô vốn lớn song Ngân hàng với quy định cho vay mình, khơng bỏ nhiều vốn vay vào dự án để giảm bớt rủi ro cho vay đồng tài trợ hình thức thích hợp Khi ấy, Chi nhánh với nhóm tổ chức tín dụng khác cho vay với dự án phương án vay vốn khách hàng Với hình thức cho vay này, Chi nhánh thiết lập nhiều mối quan hệ tổ chức tín dụng, với DN Chi nhánh không thu lợi nhuận trước mắt mà phân tán rủi ro, nâng cao uy tín tích luỹ thêm kinh nghiệm Với DNVVN nhu cầu đổi công nghệ, thay trang thiết bị máy móc ln nhu cầu cần thiết Muốn nâng cao cạnh tranh, sản xuất sản phẩm giá rẻ chất lượng cao đường ngắn đổi công nghệ Đặc biệt, DNVVN nước ta lạc hậu cơng nghệ kỹ thuật, máy móc đại Song trang bị máy móc hay đổi cơng nghệ tốn kém, thân DNVVN không đủ vốn để mua sắm, không đủ điều kiện tài sản đảm bảo để vay vốn Ngân hàng Hơn nữa, nhiều máy móc có giá trị lớn nhu cầu sử dụng DN lại ngắn thời gian khấu hao tài sản Thêm vào đó, Nghị định số 16 ngày 2/5/2001 Chính phủ tổ chức hoạt động cơng tác cho th tài tạo hành lang pháp lý thơng thống cho hoạt động Với nghị định 16 đối tượng cho thuê 68 mở rộng bao gồm tất DN, tổ chức, cá nhân hoạt động Việt Nam Bên cho thuê tài nhập trực tiếp máy móc thiết bị mà bên thuê phép mua, nhập sử dụng; bên thuê sử dụng giấy chứng nhận đăng ký lưu hành phương tiện vận tải thuê; chuyển quyền sở hữu tài sản thuê kết thúc thời hạn thuê khơng phải nộp thuế chức bạ Vì vậy, Chi nhánh cần sớm tiến hành cho thuê tài để mở rộng khách hàng, nâng cao trình độ nghiệp vụ nâng cao chất lượng tín dụng DNVVN Cho thuê cách để tài trợ vốn cho DNVVN với yêu cầu đơn giản cho vay tài sản thuộc quyền sở hữu Ngân hàng dễ dàng kiểm sốt, xử lý gặp vấn đề Thuê mua có tác dụng thay khoản vay có bảo đảm giảm rủi ro cho khoản tài trợ trung hạn DNVVN khơng có báo cáo hoạt động kinh doanh báo cáo kiểm toán Ngân hàng cần quan tâm đến báo cáo tài chính, đặt cọc thời hạn trả phương án sản xuất kinh doanh hiệu Chi nhánh cần nghiên cứu, thử nghiệm đưa nhiều sản phẩm dịch vụ sau dành cho DNVVN sản phẩm dành riêng cho DNVVN Đó khoản cho vay với tính linh hoạt cao đáp ứng yêu cầu tài DNVVN, bao gồm thấu chi cho vay có kỳ hạn ; Tài khoản phát hành séc ; Ngân hàng qua điện thoại Internet ; Dịch vụ tài trợ thương mại bao gồm tín dụng ngắn hạn cho nhập nguyên liệu, tài trợ hỗ trợ xuất khẩu, bảo hiểm vận tải tàu biển ; Dịch vụ cung cấp tài liệu xác nhận ; Dịch vụ thương mại bao gồm định toán tiền hàng, ghi nợ trực tiếp từ tài khoản khách hàng thẻ tín dụng tốn qua mạng ; Các sản phẩm bảo hiểm cho bên thứ theo uỷ thác 4.5.8 Tăng cường công tác tư vấn cho Doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng Doanh nghiệp Doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh tiền tệ Trong chế thị trường nay, NHNo&PTNT huyện Cai Lậy Chi nhánh thuộc Ngân hàng quốc doanh để đứng vững phát triển phải tự thân vận động Muốn mở rộng tín dụng, tìm kiếm nhiều khách hàng tiềm năng, dự án có tính khả thi cao đem lại hiệu lớn Ngân hàng cần trở thành người đồng hành với khách hàng Nhất DNVVN thiếu kinh nghiệm, yếu trình dộ chun mơn quản lý Ngân hàng cần tư vấn hết Chính đặc điểm hạn chế DNVVN mà đơi họ có ý tưởng sáng tạo, 69 nhạy bén đắn song không đủ khả lập nên dự án khả thi, phương án SXKD hiệu Khi ấy, cần cán Ngân hàng gợi ý, tư vấn để DN nhận tài trợ từ Ngân hàng Như cung cấp thông tin kinh tế, giá thị trường, điều luật quy định pháp luật, cung cấp kinh nghiệm từ dự án khác có liên quan Cán nên hướng dẫn quy trình, bước tiến hành, DN tìm thiếu sót để khắc phục đưa dự án, phướng án SXKD chuẩn xác, hiệu Tư vấn cho khách hàng để sử dụng tiền vay có hiệu cách tốt để bảo đảm người vay trả nợ Ngân hàng hạn Tư vấn công việc khó khăn, khơng đòi hỏi trình độ chun mơn nghiệp vụ tín dụng nhân viên mà trình độ lĩnh vực kinh doanh DN vay vốn Để thực tốt công tác tư vấn cho DN vay vốn, người tư vấn phải trao dồi kiến thức cách tổng quan, bám sát thực tiễn, nhiệt tình hỗ trợ DN tháo gỡ vướng mắc phải thật khách quan Nhân viên Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác tư vấn cho DN, đóng vai trò định hướng tránh tình trạng làm hộ, làm thay hay áp đặt cho DN Việc tạo lập mối quan hệ lâu dài, tinh thần hỗ trợ lẫn Ngân hàng khách hàng DNVVN mang lại lợi ích cho hai bên Vừa thúc đẩy mở rộng tín dụng cách an toàn, hiệu vừa đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho DN 4.5.9 Mở rộng Marketing Ngân hàng để thu hút thêm nhiều khách hàng Trong nhiều ngành kinh tế, nhiều Doanh nghiệp ứng dụng marketing vào hoạt động kinh doanh coi công cụ cạnh tranh tăng hiệu hoạt động hữu hiệu với Ngân hàng, marketing xa lạ Một phần Ngân hàng vốn có vị thế, uy tín lớn kinh tế nên trì quan niệm khách hàng người cần mình, tìm đến với Đến nay, nhiều Ngân hàng đổi mới, quan tâm tới marketing song dừng lại bề khâu giới thiệu “ sản phẩm “ mà thơi Đó hình thức tuyên truyền, quảng cáo báo đài, truyền hình, tham gia tài trợ chương trình, hoạt động văn hố thể thao để khuyếch trương Đó công đoạn nhỏ hoạt động marketing Từ lãnh đạo đến nhân viên Chi nhánh cần tìm hiểu, học hỏi quán quan niệm marketing Ngân hàng, hệ thống tổ chức quản lý Ngân hàng để đạt mục tiêu đặt Ngân hàng thoả mãn tốt nhu cầu vốn, 70 dịch vụ khác Ngân hàng nhóm khách hàng lựa chọn sách, biện pháp hướng tới mục tiêu cuối tối đa hoá lợi nhuận Ngân hàng cần nghiên cứu thị trường để nắm bắt thông tin môi trường kinh doanh, khách hàng đâu khách hàng triển vọng, họ có nhu cầu gì, mơi trường kinh tế, dân cư, trị, văn hố tác động Từ Ngân hàng cần sử dụng linh hoạt sách thơng tin, nghiên cứu, tìm hiểu điều tra ; sản phẩm giá ; phân phối sách giao tiếp khuyếch trương Làm tốt hoạt động Marketing Ngân hàng thu hút thêm nhiều khách hàng Ngân hàng cung cấp cho khách hàng mục tiêu sản phẩm mà họ có nhu cầu đồng thời đem lại hiệu cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo sức cạnh tranh lành mạnh Ngân hàng Thoả mãn nhu cầu khách hàng cách tốt đồng thời đảm bảo tính sinh lời an tồn thước đo cho chất lượng tín dụng tốt 71 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Hoạt động cho vay NH đóng vai trò quan trọng việc kiến tạo nguồn vốn, thúc đẩy SXKD DN, đảm bảo phát triển ổn định kinh tế đất nước Vì kinh tế phụ thuộc nhiều vào DN hầu hết DN DNVVN Kinh tế biến động không ngừng thời gian qua với khó khăn hội nhập tạo nhiều thách thức cho NH DNVVN Mở rộng hoạt động cho vay DNVVN giúp DN có đủ nguồn vốn để khắc phục khó khăn mở rộng quy mơ, đại hóa hoạt động tối ưu hóa lợi nhuận Đồng thời, góp phần giải công ăn việc làm cho người dân, thúc đẩy kinh tế đất nước, nâng cao lợi cạnh tranh Việt Nam trường quốc tế, DNVVN ln tình trạng thiếu vốn để mở rộng SXKD nâng cao chất lượng sản phẩm Qua trình tìm hiểu thực trạng cho vay NHNo huyện Cai Lậy loại hình DNVVN cho thấy dư nợ cho vay NH DNVVN tăng lên nhiều năm gần Tuy nhiên chiếm tỷ trọng chưa lớn tổng dự nợ cho vay tồn chi nhánh Quy trình cho vay trọng hoàn thiện linh động để DNVVN dễ dàng tiếp cận nguồn vốn Các nghiệp vụ liên quan, đặc biệt nghiệp vụ liên quan đến TSĐB đến việc giải ngân, thu nợ thống thực khoa học để DNVVN thực trở thành khách hàng tiềm NH 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị Chính phủ ngành liên quan  Nhà nước cần có sách cụ thể để hỗ trợ DN như: có sách hỗ trợ thích hợp vốn, lãi suất, điều kiện vay vốn … 72  Hiện Chính phủ thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng DNVVN thực số tỉnh hiệu chưa rõ rệt nên cần hoàn thiện hoạt động quỹ bảo lãnh để phát huy vai trò hỗ trợ cho DN  Nhà nước cần cụ thể hóa chương trình phát triển DNVVN sách hỗ trợ cụ thể tài chính, NH, thuế, lao động… kèm với đồng bộ, cụ thể, kịp thời văn hướng dẫn Khẩn trương hoàn chỉnh cấu tổ chức đưa vào hoạt động Hiệp hội DNVVN địa phương  Nhà nước cần xác lập hồn thiện mơi trường pháp lý đầy đủ cho hoạt động NH Chính phủ đạo ngành khẩn trương rà sốt, thống hóa văn hành chế cho vay, bảo đảm tiền vay, giao dịch đảm bảo, chế xử lý nợ mua bán nợ chấp thu hồi vốn vay thông quan quan tài phán nào, trừ trường hợp xảy tranh chấp  Các cấp, ngành cần nhanh chóng hồn thiện nhanh đề án quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà cho cá nhân, tổ chức để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp NH  Bên cạnh việc tạo điều kiện giúp đỡ DNVVN, Nhà Nước cần tăng cường công tác quản lý DN Cần nghiên cứu để đưa chế độ kế toán phù hợp thực tế DNVVN phù hợp với luật kế toán hành Tổng cục Thuế cần có biện pháp cương hữu hiệu cơng tác quản lý tài chính, hóa đơn việc chấp hành luật thuế DNVVN  Khi DN bị phá sản, đình hoạt động, cần ưu tiên tốn vốn cho TCTD để hoàn trả vốn huy động từ dân chúng, tạo yên tâm cho TCTD đầu tư vào DNVVN 5.2.2 Kiến nghị NHNo Việt Nam, NHNo&PTNT tỉnh Tiền Giang NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy  Kiến nghị NHNo Việt Nam NHNo Việt Nam nên chủ động xây dựng chiến lược qn DNVVN, mơ hình tổ chức chun ngiệp, chuyên sâu phục vụ DNVVN Chuẩn hóa chế, sách, thủ tục cho vay, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng DNVVN 73 NHNo Việt Nam nên đưa sách bổ trợ phát triển dịch vụ toán thẻ Hỗ trợ NHNo chi nhánh khuyến khích người dân giao dịch khơng dung tiền mặt có thói quen sử dụng tiện ích ngân hàng  Kiến nghị NHNo&PTNT tỉnh Tiền Giang Để NHNo&PTNT tỉnh Tiền Giang hoạt động kinh doanh ngày bền vững lớn mạnh cần: Cần đưa sách lãi suất linh hoạt hấp dẫn để tăng cường khả cạnh tranh với NHTM khác địa bàn Cần sớm có văn hướng dẫn cụ thể chi tiết việc áp dụng loại hình chấp tài sản quyền đòi nợ cầm cố tài sản hàng hóa doanh nghiệp nhằm mở rộng loại hình bảo đảm góp phần mở rộng hoạt động tín dụng đạt mục tiêu đề Thường xuyên mở lớp tập huấn kỹ thu nhập thông tin, kiểm tra phân tích báo cáo tài thẩm định tình hình tài DN tài có văn thay đổi phương thức hạch toán kế toán lập BCTC doanh nghiệp  Kiến nghị NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy Ngân hàng cần phân loại khách hàng sở uy tín, số dư tiền gửi, thời gian giao dịch…Để trì khách hàng truyền thống phát triển khách hàng mới, NH nên có hành động thiết thực thăm viếng, tặng quà vào dịp lễ tết, tổ chức rút thăm trúng thưởng với giải thưởng hấp dẫn Để tăng cường khả tiếp cận với DN mục tiêu, CBTD cần tìm hiểu kỹ thơng tin nguồn gốc hình thành, khả tài chính, nguồn cung ứng nguyên vật liệu, sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp…để hiểu rõ khách hàng có hướng tiếp cận phù hợp Bên cạnh đó, CBTD nên xuống tận nơi kinh doanh để tiếp thị tạo tâm lý tin cậy cho khách hàng Phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương, ban ngành đoàn thể huyện xã việc chọn lọc thu nợ để hoạt động tín dụng đạt hiệu 5.2.3 Kiến nghị DNVVN Các DNVVN địa bàn huyện nên liên kết với nhau, thành lập hiệp hội hay câu lạc DN, tổ chức hoạt động theo quy định pháp luật Từ đây, 74 DN trao đổi chương trình hỗ trợ phủ để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Các DNVVN cần trung thực việc cung cấp thông tin cho NH Các DNVVN cần phải nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn vay, trả nợ ngân hàng hạn để tạo lòng tin uy tín ngân hàng Coi vốn vay ngân hàng nguồn vốn bổ sung cần thiết thực dự án, phương án sản xuất kinh doanh để đạt hiệu tốt 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo nội tệ báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Huyện Cai Lậy(2009, 2010, 2011) Sổ tay tín dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nhà xuất Thống kê, 302 trang Nguyễn Minh Kiều, Phan Chung Thủy, Nguyễn Thị Thùy Linh, 2006, Tiền tệ ngân hàng, Đại học Kinh Tế TPHCM, nhà xuất Thống Kê, 514 trang Quý Long, Kim Thư, 2008 Kỹ quản lý ngân hàng Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội, 147 trang Quý Long, Kim Thư, 2010 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Luật tổ chức tín dụng- Hướng dẫn quản lý sách tiền tệ đảm bảo hoạt động Ngân hàng an tồn, hiệu Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội, 526 trang Các Website tham khảo: www.agribank.com.vn www.vnbaorg.info www.vinasme.vn www.vnba.org.vn 76 ... LỆ MY NỘI DUNG TÓM TẮT HUỲNH THỊ LỆ MY Tháng năm 2012 “Mở Rộng Hoạt Động Cho Vay Đối Với Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Cai Lậy” HUYNH THI. .. Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Cai Lậy” HUYNH THI LE MY May 2012 “Expanding Bank Lending To Small And Medium Sized Enterprises at The Bank Branch of Agriculture... triển tương đối DN gặp nhiều trở ngại việc giải tồn thân đặc biệt thi u vốn Do vậy, khơng DN vừa nhỏ bị đào thải khỏi kinh tế thi u vốn NH Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn – chi nhánh Cai Lậy
- Xem thêm -

Xem thêm: MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNOPTNT CHI NHÁNH HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNOPTNT CHI NHÁNH HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay