THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG TIẾN PHÁT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

86 26 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

... Huỳnh Thị Hằng Em NỘI DUNG TÓM TẮT HUỲNH THỊ HẰNG EM Tháng năm 2012 “Thực Trạng Và Giải Pháp Hồn Thi n Quản Trị Bán Hàng Ở Cơng Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát” HUỲNH THỊ HẰNG EM July 2012 “Situation... Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Thực trạng giải pháp hồn thi n quản trị bán hàng công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát” HUỲNH THỊ HẰNG EM, sinh viên khóa 2008 - 2012, ngành Quản Trị Kinh Doanh... nay! Em xin cảm ơn chân thành đến tất q thầy nói chung q thầy cô khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh nói riêng tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu, học làm người cho em
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG TIẾN PHÁT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG TIẾN PHÁT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay