THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG TIẾN PHÁT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

86 1 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM ********* HUỲNH THỊ HẰNG EM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Ở CƠNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG TIẾN PHÁT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM ********* HUỲNH THỊ HẰNG EM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Ở CƠNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG TIẾN PHÁT Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS LÊ THÀNH HƯNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Thực trạng giải pháp hoàn thiện quản trị bán hàng công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát” HUỲNH THỊ HẰNG EM, sinh viên khóa 2008 - 2012, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Ths Lê Thành Hưng Người hướng dẫn Ngày tháng năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm 2012 tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời xin chân thành cảm ơn ông bà, cha mẹ người thân gia đình ln chăm sóc, nuôi dưỡng dạy dỗ ngày hôm nay! Em xin cảm ơn chân thành đến tất q thầy nói chung q thầy khoa Kinh tế, trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh nói riêng tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu, học làm người cho em suốt quãng thời gian giảng đường đại học! Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Lê Thành Hưng – người nhiệt tình hướng dẫn cho em suốt trình thực tập hồn thành luận văn tốt nghiệp! Tơi xin chân thành cảm ơn tới tất cô anh chị phòng Kinh Doanh, phòng Kế Tốn Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận hoạt động thực tế công ty, hoạt động liên quan đến công tác bán hàng! Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn tới tất bạn bè – người sát cánh bên ngày xa nhà giảng đường đại học! TP HCM, ngày tháng năm 2012 Sinh viên Huỳnh Thị Hằng Em NỘI DUNG TÓM TẮT HUỲNH THỊ HẰNG EM Tháng năm 2012 “Thực Trạng Và Giải Pháp Hồn Thiện Quản Trị Bán Hàng Ở Cơng Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát” HUỲNH THỊ HẰNG EM July 2012 “Situation And SolutionTo Improve Selling Administration At Tien Phat Automation Technology Limited Company” Khố luận tìm hiểu công tác quản trị bán hàng công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát, hệ thống hóa số vấn đề lý luận quản trị hoạt động bán hàng để có sở phân tích thực trạng quản trị hoạt động bán hàng doanh nghiệp thương mại nói chung cơng ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát nói riêng Đồng thời đưa điểm mạnh mặt tồn tại, nguyên nhân dẫn đến tồn tại, nhằm đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác bán hàng cơng ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát thời gian tới Để phân tích đánh giá tình hình hoạt động bán hàng cơng ty, khóa luận có sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, phương pháp so sánh, phương pháp tính tốn thông dụng, phương pháp liên hệ cân đối để làm sở tiến hành phân tích Qua phân tích khóa luận cho thấy năm 2011 công ty khắc phục khó khăn phát huy ưu điểm năm 2010 để hoạt động có hiệu Tuy nhiên, có mặt cần phải quan tâm ý hơn, từ giúp cơng ty ngày phát triển Khóa luận đánh giá thơng qua tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí,cơ cấu nguồn vốn, tình hình tiêu thụ sản phẩm, suất lao động, tiền lương bình quân,… Sau cùng, khóa luận có số giải pháp nhằm hồn thiện công tác quản trị bán hàng công ty để công ty ngày phát triển MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình x Danh mục phụ lục xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.Mục tiêu chung 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 1.3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1.Tổng quan tài liệu 2.2.Giới thiệu sơ lược Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát 2.2.1.Quá trình hình thành phát triển công ty 2.2.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh 2.2.3.Sản phẩm kinh doanh chủ yếu công ty 10 2.2.4.Chức nhiệm vụ phòng ban cơng ty 10 2.2.5.Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh công ty 13 2.2.6.Những thuận lợi khó khăn chung kinh tế ảnh hưởng đến phát triển công ty 14 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 16 16 3.1.1 Khái niệm, đặc trưng DNTM 16 3.1.2 Các hình thức bán hàng 18 3.1.3 Ý nghĩa bán hàng DNTM 23 3.1.4 Khái quát quản trị bán hàng 24 v 3.1.5 Những tiêu đánh giá hiệu lực quản trị bán hàng DNTM 3.2 Phương pháp nghiên cứu 31 34 3.2.1.Phương pháp thu thập số liệu 34 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 34 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Phân tích đánh giá tình hình hoạt động cơng ty Tiến Phát thời gian gần 36 4.1.1 Doanh thu 38 4.1.2 Lợi nhuận 39 4.1.3 Cơ cấu nguồn vốn công ty qua năm 2010-2011 40 4.1.4 Tình hình tiêu thụ sản phẩm cơng ty 41 4.2 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát 42 4.2.1 Những điểm mạnh sản xuất kinh doanh công ty 42 4.2.2 Những điểm yếu sản xuất kinh doanh công ty 43 4.2.3 Những hội thách thức 44 4.3 Thực trạng hoạt động quản trị bán hàng công ty Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát 44 4.3.1 Xây dựng mục tiêu bán hàng 44 4.3.2.Thực trạng hoạch định kế hoạch Marketing nghiên cứu thị trường 45 4.3.3 Các hình thức bán hàng công ty 46 4.3.4 Lực lượng bán hàng trình tổ chức điều khiển lực lượng bán hàng công ty Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát 4.3.5 Đánh giá thực trạng quản trị bán hàng công ty 49 54 4.4 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị bán hàng công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát 57 4.4.1 Đề xuất thành lập phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 57 4.4.2 Đề xuất hồn thiện q trình dịch vụ bán hàng công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát 59 vi 4.4.3 Đề xuất hoàn thiện tổ chức nhân nói chung nhân bán hàng nói riêng công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát 65 4.4.4 Đề xuất hoàn thiện phương thức bán hàng tốn cơng ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát 66 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 5.1 Kết luận 67 5.2 Kiến nghị 68 5.2.1 Đối với công ty 68 5.2.2 Đối với nhà nước 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp DNTM Doanh nghiệp thương mại TP Thành phố TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TNHH Trách nhiệm hữu hạn VNĐ Việt Nam đồng WTO Tổ chức Thương Mại Thế Giới KH Khách hàng VSIP Vietnam Singapore Industrial Park ĐH Đại học viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh 37  Bảng 4.2 Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Theo Tỷ Lệ 38  Bảng 4.3 Cơ Cấu Vốn Của Công Ty Qua Năm 2010-2011 40  Bảng 4.4 Doanh Thu Theo Khu Vực Thị Trường 42  Bảng 4.5 Chi Phí Hoạt Động Xúc Tiến Bán Hàng 45  Bảng 4.6 Tỷ Lệ Doanh Thu Bán Hàng Theo Phương Thức Bán 47  Bảng 4.7 Chiết Khấu Hàng Hóa 48  Bảng 4.8 Kết Cấu Lao Động Qua Các Năm 49  Bảng 4.9 Phân Bổ Lực Lượng Bán Hàng Theo Khu Vực Thị Trường 51  Bảng 4.10 Chế Độ Trả Lương Trong Công Ty 53  Bảng 4.11 Mức Hoa Hồng Bán Hàng Theo Doanh Thu Tính Trên Tháng 54  Bảng 4.12 Phân Loại Và Quản Lý Khách Hàng 61  ix Dịch vụ bán dịch vụ phục vụ trình lựa chọn xem xét định mua hàng khách, phải đảm bảo cho khách đáp ứng đầy đủ, chất lượng dịch vụ cao, giá hợp lý, cần giúp khách lựa chọn hướng dẫn khách sử dụng, bảo quản sản phẩm mua, loại bao gói, hố đơn chứng từ, phiếu bảo hành xếp hành lý trước lúc về, với thái độ lịch thiệp khơng gây khó chịu họ hẹn gặp lại lần sau Dịch vụ sau bán chủ yếu dịch vụ bảo hành sản phẩm, chở hàng đến nhà gửi hàng cho khách, phải tạo tin tưởng thoải mái nhằm tạo yên tâm cho khách hàng sản phẩm cơng việc làm giảm tối thiểu khiếu nại mà tối đa hội khiếu nại cho khách hàng Nhưng nguồn lực công ty Tiến Phát có hạn nên mức độ tập trung phục vụ khách hàng khác để giảm bớt chi phí, hạn chế tập trung vào khách hàng không tiềm Sau bảng phân loại khách hàng mức độ chăm sóc tương ứng: 60 Bảng 4.12 Phân Loại Và Quản Lý Khách Hàng  Phểu thu hút khách hàng STT Phân loại KH Diễn giải Hành động cần làm - Tìm hiểu thơng tin KH: Đối tượng trở thành KH Bất cty Sản phẩm, quy mô, phương thức thị hoạt động, thông tin liên lạc trường mục - Gọi điện xin thông tin người tiêu công mua hàng Thông qua mối ty quan hệ để nhờ giới thiệu người có quyền định mua hàng - Gọi điện, gởi thư chào hàng, xin hẹn.Xúc tiến gặp mặt I Thu hút KH Người có Cập nhật thơng quyền tin như: cần bao định cty KH tiềm nhiêu KH tiềm giai - Vượt qua từ chối KH - Đánh giá KH => đừng tốn thời thuộc thị phần gian với người khơng có quyền cơng ty đoạn, chi để giới thiệu sản phẩm định Tiến Phát - Đánh giá đối thủ để chiến để đưa thuật hợp lý họ trở thành người Người có ủng hộ cơng ty quyền định, có đủ thời gian, nhu KH tiềm có cầu, thẩm đủ điều kiện quyền tiền bạc để mua sản phẩm hay - Gây dựng niềm tin từ KH, tặng quà, gặp gỡ ngồi làm việc… Mục đích cho KH quan tâm nhớ đến họ có nhu cầu dịch vụ công ty (Nguồn tin: Điều tra tổng hợp) 61  Phểu thu hút KH (tiếp theo) STT Phân loại KH Diễn giải Hành động cần làm - Tiếp tục gây dựng niềm tin KH tiềm gặp gỡ KH người - Đáp ứng thật tốt yêu I.Thu hút KH định, có đủ thời cầu hỏi giá hay hàng mẫu Cập nhật gian, nhu cầu thẩm KH quyền tiền bạc - Cần tìm hiểu rõ để mua sản phẩm báo giá/hàng mẫu chúng hay sử dụng dịch ta không thỏa mãn nhu vụ mà công ty cầu KH đoạn, gởi thư chào hàng, -Dù có bán hàng hay chi báo giá, hay hàng không, tiếp tục xây dựng để đưa họ trở mẫu mối quan hệ uy tín với thơng tin như: cần KH tiềm thành KH tiềm phát triển giai KH người ủng hộ công ty KH tiềm kết thúc giao dịch Đồng ý mua sản - Giao hàng thời phẩm (có đơn hàng gian (cần xét ưu tiên đơn cụ thể) hàng này) (Nguồn tin: Điều tra tổng hợp) 62  Phểu trì khách hàng STT Phân loại KH Diễn giải Hành động cần làm - Thực dịch vụ hậu sau II Duy Trì KH Là giai đoạn giữ KH mua hàng lần chân KH So đơn hàng (chiết khấu, hỏi thăm xem KH hồn thành đơn Sản phẩm có đáp ứng nhu cầu hàng khách hàng không) - Tiếp tục tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu thêm sản phẩm… với việc thu hút KH, giai đoạn Người trì tiêu tốn mua chi phí hơn, hàng đòi hỏi quay lại phải kiên trì, lần quan tân chăm Người sóc KH thường xuyên mua hàng đặt hàng lại Là người có ấn tượng tiêu cực cty Đáp ứng tốt nhu cầu KH, khắc phục đơn hàng đầu, sai sót đơn hàng trước quay lại mua hàng Là người có định hợp tác chưa phải KH bạn Tìm hiểu rõ nhu cầu KH tình hình cơng ty, Xác lập lại mối quan hệ hai bên có lợi (Nguồn tin: Điều tra tổng hợp) 63  Phểu phát triển khách hàng STT Phân loại Diễn giải KH Là người gắn bó với cty Khách hàng III Phát bạn (đặt hàng đến lần thứ 3) Hành động cần làm - Duy trì thực cam kết với KH - Xử lý tốt vấn đề gặp phải trình hợp tác triển KH - Duy trì thực cam kết với KH Tạo mối quan hệ sâu sắc với khách hàng, mối 10 Khách hàng ổn định quan hệ phụ thuộc lẫn Là khách hàng đặt hàng - Tối ưu hóa quy trình bán hàng, giá đặt hàng với tần số cả, để tạo hiệu cao cho đặn hàng tháng (được khác hàng cơng ty theo dõi - Nâng cao phục vụ ngày tốt tháng) để chuyển sang mức nhau, đôi bên - Nhờ giới thiệu khách hàng có lợi Để khách hàng khơng Ta kiểm soát giá thể bỏ chúng đối thủ cạnh ta 11 Khách hàng tranh để điều chỉnh mức mua SP hay giá hợp lý.Hoặc KH dịch vụ với chấp nhận mua giá cao hàng cho dù giá cao thực tế thị trường chung - Cần xét ưu tiên trình phục vụ Sẵn sàng tiếp nhận sản phẩm bạn 12 13 Khách hàng Là KH chiếm hàng đầu 80% doanh số - Cần dành quỹ thời gian ngân Là KH hàng đầu sách thích đáng để chăm sóc Người ủng sẵn sàng giới thiệu KH này, khách hàng hộ cho cho quan trọng, tạo phần lớn lợi nhuận KH 64 4.4.3 Đề xuất hồn thiện tổ chức nhân nói chung nhân bán hàng nói riêng cơng ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát Trong kinh doanh, người yếu tố quan trọng định Các nhà chuyên gia cho kinh doanh đại, lợi yếu tố người cạnh tranh lợi lâu dài Vì vậy, xin đề xuất đến công tác tổ chức lực lượng bán công ty Việc xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng giỏi có kinh nghiệm chun mơn, nhanh nhẹn, linh hoạt, giàu sức sáng tạo lịch vấn đề đặt hàng đầu công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát Hiện nay, tổng công nhân viên công ty Tiến Phát 50 người Là công ty thương mại dịch vụ chuyên phân phối thiết bị điện tự động hóa nhà máy nên số lượng nhân viên công ty khơng phải Tuy nhiên, cơng ty cần tuyển thêm nhân viên cho phận bán hàng marketing tương lai Nhìn chung đội ngũ nhân viên công ty lực lượng lao động trẻ nên có khả linh hoạt, giàu sức sáng tạo động cơng việc Vì tuổi đời chưa nhiều nên phận nhân viên chưa có kinh nghiệm việc xử lý tình bất ngờ kinh doanh, đối phó với rủi ro không lường trước thị trường việc chào hàng, xử lý hợp đồng Bên cạnh đó, nhân viên bán hàng tiếp xúc với khách hàng họ thể đại diện cho hình ảnh cơng ty Trong thời buổi giá rẻ chưa phải yếu tố cạnh tranh hết cơng ty phải đào tạo cho nhân viên nghiệp vụ cần thiết kỹ giao tiếp, kỹ nắm bắt tâm lý khách hàng, nguyên tắc tơn trọng khách hàng, giữ uy tín cơng ty,… quan trọng hết kiến thức sản phẩm để họ tự tin giao tiếp để tạo dựng hình ảnh cơng ty lòng khách hàng Thực tế cho thấy, công ty Tiến Phát có tới 70% nhân viên bán hàng xuất phát từ sinh viên khối ngành kinh tế nên kiến thức khả tiếp cận sản phẩm kỹ thuật yếu Trong đó, khách hàng chủ yếu nhân viên bảo trì, kỹ thuật, thu mua,… am hiểu sản phẩm Chính vậy, buổi đào tạo sản phẩm kỹ thuật cho nhân viên bán hàng phải công ty trọng tổ chức thường xuyên Một khía cạnh khác tìm kiếm người quản lý thích hợp, tính chất bán hàng độc lập chạy theo doanh số nên việc quản lý nhân viên bán hàng cách chặt 65 chẽ khó Chính vậy, để lựa chọn quản lý bán hàng giỏi khơng đơn giản Một quản lý ngồi khả bán hàng tốt phải có kinh nghiệm quản lý, biết nắm bắt tâm lý nhân viên để đánh giá có sách khuyến khích, động viên, nhắc nhở kịp thời cần thiết Ngoài ra, phân bổ nhóm nhân viên phụ trách bán hàng khu vực thị trường khác công ty chưa hợp lý, dẫn đến gây sức ép cho nhân viên phụ trách khu vực có nhu cầu thị trường cao, chí gây nên phân biệt nhân viên phụ trách nhóm khu vực khác Đây vấn đề cấp thiết cần công ty quan tâm giải thời gian sớm để giải tỏa áp lực công việc cho nhân viên, làm cho nhân viên hăng hái cơng việc, góp phần tăng suất lao động 4.4.4 Đề xuất hoàn thiện phương thức bán hàng tốn cơng ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát Đây vấn đề quan trọng, nói trọng tâm hoạt động bán hàng Công ty Tiến Phát sử dụng phương thức bán bn bán lẻ với nhiều hình thức khác Phương thức bán lẻ phương thức cho doanh số chủ yếu, nhiên vấn đề tốn nan giải Công ty muốn bán hàng nhiều tốt, đồng thời khách hàng phải toán Về phía khách hàng, phần đa số lại muốn cơng nợ hay toán chậm lâu tốt Sở dĩ khách hàng công ty có nhiều lựa chọn nhà cung cấp khác nhau, mà sách cơng ty mua đứt bán đoạn Công ty mạo hiểm việc tồn đọng vốn kinh doanh điều làm ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh Mặt khác, để khách hàng trả chậm lần đầu cơng nợ lâu q chắn lần sau họ tiếp tục làm Biện pháp công ty sử dụng lúc khách hàng thân thiết, có nguồn lực tài mạnh, có uy tín cơng ty áp dụng sách cơng nợ tháng; trường hợp lại phải toán giao hàng để đảm bảo vốn tiền mặt phục vụ cho hoạt động kinh doanh, hạn chế rủi ro xuất nợ khó đòi Trong phương thức bán buôn, công ty thu mua phần doanh số nhỏ qua phương thức Nhưng phương thức hỗ trợ cho bán lẻ nên công ty cần tận dụng phát huy Vấn đề tốn phương thức bán bn tốn 66 Phương thức thường không gây nên tượng ứ đọng vốn Nhưng ngược lại khả khách hàng bán lẻ cao xảy tượng tranh dành thị trường 67 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Khóa luận “Thực trạng giải pháp hồn thiện quản trị bán hàng cơng ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát” nhằm phân tích, đánh giá thực trạng bán hàng cơng ty năm gần Qua đó, tìm điểm mạnh, điểm yếu công tác bán hàng, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị hoạt động bán hàng công ty thời gian tới Từ nội dung nghiên cứu tìm hiểu chương, khóa luận rút đánh giá sau:  Phân tích hoạt động bán hàng: nhìn chung, tốc độ tiêu thụ sản phẩm công ty ngày tăng, doanh thu thu ngày nhiều, đời sống cán công nhân viên ngày cải thiện Hiện nay, cơng ty tạo dựng cho chỗ đứng vững thị trường uy tín ngày nâng cao  Hoạt động marketing nghiên cứu thị trường: Cơng ty chưa có phòng marketing, chưa có đội ngũ nhân viên chun tìm hiểu thị trường vạch chiến lược marketing có tính chun nghiệp, chuyên sâu hiệu Kế hoạch marketing cơng ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát rời rạc, phần lớn ngắn hạn, tập trung vào mặt hàng kinh doanh phần xúc tiến thương mại giá lưu tâm  Công tác quản lý danh sách khách hàng: công ty chưa chặt chẽ, nhân viên không nắm khách hàng nhau, thường xuyên xảy tượng hai, ba nhân viên chào hàng khách hàng.Sự phân chia nhóm nhân viên phụ trách bán hàng khu vực chưa hợp lý Điều gây nên nhiều sức ép cho nhóm nhân viên phụ trách khu vực có doanh số bán hàng cao TP.HCM  Nguồn nhân lực: phần lớn đội ngũ nhân viên bán hàng công ty lực lượng lao động trẻ, xuất phát từ khối ngành kinh tế nên kiến thức kỹ thuật không nhiều kinh nghiệm bán hàng chưa cao Công ty cần tập trung trọng đào tạo kỹ kiến thức cho lực lượng nhân viên có sách tuyển dụng hợp lý để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu kinh doanh Sau số giải pháp khóa luận đề xuất: - Đề xuất thành lập phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường - Đề xuất hồn thiện q trình dịch vụ bán hàng cơng ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát - Đề xuất hồn thiện tổ chức nhân nói chung nhân bán hàng nói riêng cơng ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát - Đề xuất hoàn thiện phương thức bán hàng tốn cơng ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát Với kết đạt được, khóa luận hy vọng góp phần nhỏ bé trình tiếp tục đổi hệ thống doanh nghiệp thương mại nói chung Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát nói riêng 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với cơng ty Là doanh nghiệp thương mại, bán hàng công tác quan trọng khâu quản lý hoạt động kinh doanh cơng ty Vì thế, ngồi giải pháp nêu chương công ty cần thực số biện pháp nhằm hoàn thiện cơng tác bán hàng mình: - Cần có nhận thức đắn hồn thiện cơng tác quản trị bán hàng, xem công tác quản trị bán hàng yếu tố tác động mạnh đến doanh thu công ty Công ty phải coi việc hoạt động sống mang tính chiến lược hoạt động kinh doanh công ty - Công ty khơng ngừng đầu tư tìm kiếm nguồn hàng chất lượng cao, thực tốt tiêu chí chất lượng mà công ty đề để khẳng định uy tín lòng khách hàng 68 - Đẩy mạnh việc tham gia hội trợ triễn lãm nhằm quản bá hình ảnh đến người tiêu dùng - Phối hợp với quan nhà nước để phát kịp thời tình hình gian lận kinh doanh nhập thiết bị điện tự động 5.2.2 Đối với nhà nước Do mục đích giới hạn nghiên cứu, đề xuất chủ yếu số kiến nghị với quan nhà nước thương mại Nhà nước cần hỗ trợ việc tháo gỡ, cải tiến thủ tục hành chính, đề chủ trương sách nhằm tạo điều kiện tốt cho cơng ty sách khuyến khích bảo hộ Nhà nước cần có biện pháp kiên việc ngăn chặn hàng nhập lậu từ Trung Quốc tràn vào thị trường nội địa cạnh tranh bất bình đẳng Để tạo mơi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động linh hoạt, nhanh chóng chế thị trường Thiết nghĩ quan quản lý nhà nước cần có phối hợp chặt chẽ để ban hành sách thuế hải quan thương mại hoàn chỉnh đồng sát với thực tế Chính phủ cần có sách hỗ trợ thúc đẩy triển khai áp dụng tự động hóa q trình doanh nghiệp sản xuất để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Qua gián tiếp tạo cho doanh nghiệp thương mại kinh doanh thiết bị điện tự động nói chung cơng ty Tiến Phát nói riêng mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu, lợi nhuận, đóng góp nhiều vào ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế an sinh xã hội Tạo hợp tác doanh nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh mạnh ngun tắc bình đẵng có lợi Hỗ trợ doanh nghiệp từ việc tạo sách đầu tư, vốn đến sách thị trường, hợp tác quốc tế, quản lý ngành,… Để kích thích ngành phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng nhà nước 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Allan R.Cohen, 2008, MBA tầm tay – Quản trị kinh doanh, NXB Thống Kê Tôn Thất Hải, 2002, Quản Trị Hàng Hóa, Trường Đại Học Mở TPHCM ThS Tôn Thất Hải ThS Hà Thị Thùy Dương, 2009, Quản Trị Bán Hàng, Trường Đại Học Mở TPHCM Phạm Vũ Luân, 2001, Quản Trị Doanh Nghiệp Thương Mại, Trường Đại Học Thương Mại Vũ Nguyễn Cẩm Tiên, 2006, Một Số Giải Pháp Nhằm Hồn Thiện Cơng Tác Bán Hàng Ở Công Ty Thực Phẩm Hà Nội Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Thương Mại Nguyễn Thị Hồng Hoa, 2010, Một Số Giải Pháp Nhằm Hồn Thiện Cơng Tác Quản Trị Bán Hàng Ở Công Ty TNHH Châu Á Châu Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM Các trang web: http://www.vietnamnet.com.vn http://www.nhaquanly.com.vn http://.www.doanhnhansaigon.vn http://.www.quantri.com.vn http://.www.diendanquantri.com http://www.tienphat-automation.com 70 PHỤ LỤC Phụ lục Một Số Sản Phẩm Của Công Ty MÃ SỐ : 1SDA067566R1 MÃ SỐ : 872C-D3NN12-E2 MÃ SỐ : FX1S-30MT-DSS MÃ SỐ : FX2N-32MS-E/UL MÃ SỐ : MR-J3-100A MÃ SỐ : FR-A700 SERIES MÃ SỐ : VHI590A2-300U MÃ SỐ : E1041 MÃSỐ: AE5000-SW-3P-5000A130KA FIXED MÃ SỐ : E8CC-B10C MÃ SỐ : 3G3RX-A2550 MÃ SỐ : CSM-DS-E51 Phụ lục Thư Ngỏ Của Công Ty THƯ NGỎ Kính gửi: Q khách hàng Trước hết, Cơng Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát xin gửi đến quý khách hàng – niềm tự hào công ty lời chúc sức khỏe lời chào trân trọng Công ty xin chân thành biết ơn tín nhiệm ủng hộ quý khách hàng sản phẩm dịch vụ kỹ thuật công ty cung cấp thời gian qua Với phương châm “Chất lượng phục vụ tạo nên khác biệt”, chúng tơi khơng ngừng hồn thiện đổi để phục vụ Quý khách hàng Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, từ nhân viên kỹ thuật, kinh doanh nhân chuyển hàng ln ln nâng cao trình độ để đem đến cho người tiêu dùng dịch vụ hoàn hảo Đó chìa khóa cho thành cơng công ty Hiện công ty chúng tơi chun cung cấp thiết bị tự động hóa hãng Omron, Mitsubishi, Keyence, SunX,… Được lắng nghe đồng hành với khách hàng niềm vui vinh hạnh nhân viên Tiến Phát, cam đoan làm quý khách hàng hài lòng dịch vụ sau: + Giao hàng tận nơi miễn phí vòng 24h kể từ nhận u cầu mua hàng + Tư vấn kỹ thuật hổ trợ kỹ thuật miễn phí + Bảo hành tuyệt đối (thay sản phẩm gặp lỗi thời gian bảo hành) + Thanh toán linh hoạt + Hàng hóa có sẵn với số lượng lớn, nhập hàng nhanh chóng Dưới sản phẩm mà cơng ty cam kết mang đến cho quý khách giá tốt cạnh tranh nhất: 1/ OMRON: Cảm biến loại, PLC, Encoders, Counters, Timers, Relays, Temperature controllers 2/ MITSUBISHI: PLC (FX series, A series, Q series) 3/ SUNX: Cảm biến Sunx loại 4/ Bosch Rexroth: Biến tần tập đoàn Bosch 5/ KEYENCE: Cảm biến Keyence loại 6/ JASCO: Cầu chì cơng nghiệp Jasco Xin cảm ơn mong họp tác với quý cơng ty Trân Trọng Kính Chào! Nguyễn Hữu Quốc HP: 0983075570 Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát Số 7, Cô Giang, p Hiệp Phú, Q9, TPHCM Tel: 0854093614 - Fax: 0854093649 ... Huỳnh Thị Hằng Em NỘI DUNG TÓM TẮT HUỲNH THỊ HẰNG EM Tháng năm 2012 “Thực Trạng Và Giải Pháp Hồn Thi n Quản Trị Bán Hàng Ở Cơng Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát” HUỲNH THỊ HẰNG EM July 2012 “Situation... Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Thực trạng giải pháp hồn thi n quản trị bán hàng công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát” HUỲNH THỊ HẰNG EM, sinh viên khóa 2008 - 2012, ngành Quản Trị Kinh Doanh... nay! Em xin cảm ơn chân thành đến tất q thầy nói chung q thầy cô khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh nói riêng tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu, học làm người cho em
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG TIẾN PHÁT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG TIẾN PHÁT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay