KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHÀNH KẾ TOÁN

134 5 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  HUỲNH PHƯỢNG NGỌC KẾ TỐN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG ĐỨC KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  HUỲNH PHƯỢNG NGỌC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG ĐỨC Ngành: Kế Tốn KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Ths NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức” Huỳnh Phượng Ngọc, sinh viên khóa 34, ngành Kế Tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Người hướng dẫn, Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Có người nói rằng: “Trên giới này, tất thay đổi khơng có vĩnh Nhưng có thứ khơng thay đổi, tình thân Tình thân điều thiêng liêng ln theo ta suốt đời Vì ta phải biết trân trọng tình thân.” Và tơi may mắn sống tình thương bao la gia đình Vì thế, tơi muốn gửi lời cám ơn chân thành đến ba, mẹ, anh chị, người bên cạnh suốt thời gian qua Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM nói chung q thầy khoa Kinh tế nói riêng tận tâm dạy bảo truyền đạt kiến thức quý báu, bổ ích cho tơi, giúp tơi có tảng để bước vào đời Đặc biệt, xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Minh Đức tận tình hướng dẫn, bảo để tơi hồn thành khóa luận Chân thành cảm ơn cô Cảm ơn quý Công ty TNHH Dược Phẩm Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức tạo điều kiện để thực tập công ty Tơi xin cảm ơn chị phòng Kế tốn ln giúp đỡ, bảo tơi q trình thực tập Cuối cùng, tơi kính chúc người ln mạnh khỏe, vui vẻ hạnh phúc Sinh viên thực tập Huỳnh Phượng Ngọc NỘI DUNG TÓM TẮT HUỲNH PHƯỢNG NGỌC, Tháng 06 năm 2012 “Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức” HUYNH PHUONG NGOC, JUNE 2012 “Sales Accounting and Determination Of Consumption Results Business Activities at Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies Co.,Ltd” Nội dung nghiên cứu đề tài bao gồm: tìm hiểu tình trạng thực tế cơng tác kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức sở quan sát, tìm hiểu, mơ tả, phân tích quy trình nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cách ghi sổ, sở quy trình xuất chứng từ; bên cạnh đưa nhận xét kiến nghị số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn Luận văn gồm chương: CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 2.1.1 Giới thiệu công ty 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh cơng ty 2.1.3 Lịch sử hình thành 2.1.4 Quá trình phát triển 2.2 Chức nhiệm vụ 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.3 Khó khăn, thuận lợi phương hướng phát triển 2.3.1 Khó khăn 2.3.2 Thuận lợi 2.3.3 Phương hướng phát triển 2.4 Tổ chức máy quản lý 2.4.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 2.4.2 Nhiệm vụ phòng ban v 2.5 Tổ chức cơng tác kế toán 2.5.1 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn 2.5.2 Nhiệm vụ phòng kế tốn 10 2.6 Chế độ kế toán áp dụng 11 2.6.1 Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán 11 2.6.2 Chuẩn mực chế độ kế tốn áp dụng 11 2.6.3 Các sách kế tốn áp dụng 11 2.6.4 Hình thức kế tốn áp dụng 13 2.7 Hệ thống tài khoản báo cáo kế toán CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 14 15 15 3.1.1 Khái niệm 15 3.1.2 Vai trò, nhiệm vụ kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh 17 3.1.3 Phương thức tiêu thụ: có phương thức bán hàng 18 3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 19 3.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 22 3.2.3 Giá vốn hàng bán 25 3.2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài 26 3.2.5 Kế tốn chi phí tài 28 3.2.6 Kế tốn xác định chi phí bán hàng 30 3.2.7 Kế tốn xác định chi phí quản lý doanh nghiệp 32 3.2.8 Kế tốn xác định thu nhập khác 33 3.2.9 Kế toán xác định chi phí khác 34 3.2.10 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 35 3.2.11 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 37 3.3 Phương pháp nghiên cứu 38 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 Những quy định việc mua bán hàng hóa nguồn hàng kinh doanh cơng ty 40 4.1.1 Phân loại hàng hóa 40 4.1.2 Đặc điểm trình lưu chuyển hàng hóa cơng ty 41 4.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ vi 42 4.2.1 Chứng từ sử dụng 42 4.2.2 Tài khoản sử dụng 43 4.2.3 Quy trình bán hàng công ty lưu đồ luân chuyển chứng từ 43 4.2.4 Phương pháp hạch toán: 48 4.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 60 4.3.1 Kế toán khoản chiết khấu thương mại 60 4.3.2 Hàng bán bị trả lại 64 4.3.3 Giảm giá hàng bán 67 4.5 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 69 4.6 Kế tốn chi phí tài 72 4.7 Kế tốn xác định chi phí bán hàng 74 4.11 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành cơng ty 80 4.12 Kế tốn xác định kết hoạt động kinh doanh 82 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 86 86 5.1.1 Về tổ chức hoạt động công ty 86 5.1.2 Về tổ chức đội ngũ nhân viên công ty 86 5.1.3 Về tổ chức máy kế tốn cơng ty 87 5.2 Kiến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP Chi Phí CPMH Chi Phí Mua Hàng CPVC Chi Phí Vận Chuyển DN Doanh Nghiệp DT Doanh Thu GTGT Giá Trị Gia Tăng K/c Khu Công Nghiệp KCN Kết Chuyển KQKD Kết Quả Kinh Doanh LN Lợi Nhuận LNST Lợi Nhuận Sau Thuế LNTT Lợi Nhuận Trước Thuế NVL Nguyên Vật Liệu PXK Phiếu Xuất Kho SXC Sản Xuất Chung TK Tài Khoản TNDN Thu Nhập Doanh Nghiệp TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn TSCĐ Tài Sản Cố Định TTBYT Trang Thiết Bị Y Tế TTĐB Tiêu Thụ Đặc Biệt UNC Ủy Nhiệm Chi VNĐ Việt Nam Đồng XDCB Xây Dựng Cơ Bản XNK Xuất Nhập Khẩu viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Danh mục hàng hóa 40 ix Phụ lục 12 Phụ lục 13.Trích Sổ chi tiết TK 641 quý 4/2011 Phụ lục 14 Phụ lục 15 Phụ lục 16 Trích Sổ chi tiết TK 642 quý 4/2011 Phụ lục 17 Phụ lục 18 Phụ lục 19 Sổ chi tiết TK 911 quý 4/2011 Phụ lục 20 Sổ chi tiết TK 911 năm 2011 Phụ lục 21 ... Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức” HUYNH PHUONG NGOC, JUNE 2012 “Sales Accounting and Determination Of Consumption Results Business Activities
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay