PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG LUẬT THUẾ MÔI TRƯỜNG VÀO SẢN XUẤT, TIÊU DÙNG BAO TÚI NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

85 29 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

... giảm thiểu sử dụng thay túi nylon TP.HCM MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2... Huỳnh Ngọc Anh NỘI DUNG TÓM TẮT HUỲNH NGỌC ANH Tháng 06 năm 2012 “ Phân Tích Ảnh Hưởng Luật Thuế Môi Trường Vào Sản Xuất, Tiêu Dùng Bao Túi Nhựa Tại Thành Phố Hồ Chí Minh ” HUỲNH NGỌC ANH, June... vùng du lịch sinh thái lý tưởng Thảm xanh thực vật Tỷ lệ che phủ xanh toàn Thành phố 26,3% Tỷ lệ che phủ nội thành 3,9%, ngoại thành 27,7% Tỷ lệ diện tích xanh đầu người trung bình tồn thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG LUẬT THUẾ MÔI TRƯỜNG VÀO SẢN XUẤT, TIÊU DÙNG BAO TÚI NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG LUẬT THUẾ MÔI TRƯỜNG VÀO SẢN XUẤT, TIÊU DÙNG BAO TÚI NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay