MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT SAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

76 8 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH HỒNG VĂN ÁNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT SAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận luận văn “MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT SAN” sinh viên HỒNG VĂN ÁNHkhóa 34, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày GV Lê Văn Mến Người hướng dẫn Ký tên, ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ký tên, ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ký tên, ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ba mẹ gia đình,cái nơi nuôi nấng khôi lớn, động viên, an ủi, giúp đỡ trưởng thành Em xin cảm ơn thầy cô trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy khoa Kinh Tế tận tâm truyền đạt tri thức cho vững bước vào sống, chắp cánh cho ước mơ khát vọng sau Cảm ơn thầy Lê Văn Mến tận tình hướng dẫn , sửa chữa sai sót cho tơi hồn chỉnh luận văn Bên cạnh giúp đỡ ban giám đốc anh chị phòng ban cơng ty TNHH Thực Phẩm VIỆT SAN cung cấp số liệu giúp học hỏi kinh nghiệm thực đề tài nghiên cứu Xin cảm ơn người bạn ủng hộ, giúp sức tơi q trình làm đề tài Xin chân thành cảm ơn ! Tp Hồ Chí Minh, tháng 6/2012 Hồng Văn Ánh iii NỘI DUNG TĨM TẮT HỒNG VĂN ÁNH.Tháng 06 năm 2012.“Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Thụ Sản Phẩm Công ty TNHH Thực Phẩm Việt San” HOANG VAN ANH June 2012 “Some Methods for Pushing up The Activity Consumption At VIET SANFood Co,.LTD” Qua tìm hiểu tài liệu tham khảo viết thị trường thực phẩm Việt Nam Thế Giới, tìm hiểu thực tế khu vực thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Thực Phẩm VIỆT SAN, luận văn đề cập đến vấn đề sau đây: Nghiên cứu thị trường thực phẩm Việt Nam Vai trò tiềm ngành thực phẩm tổng thể ngành cơng nghiệp Việt Nam Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh Công ty, xác định thị phần phân khúc thị trường cho sản phẩm Công tyqua hiểu biết thêm chiến lược phát triển, cạnh tranh công ty đối thủ cạnh tranh Tìm hiểu thực trạng Cơng ty năm 2010 năm 2011: điểm mạnh cần phát huy, đồng thời nhận dạng tồn biện pháp khắc phục tồn đó, sử dụng phương pháp, tiêu việc đánh giá lực cạnh tranh cơng tygóp phần giúp Cơng ty ngày hồn thiện khâu quản lý, đưa giải pháp để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm Đề xuất giải pháp phù hợpgiúp Công ty đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm iv MỤC LỤC                       trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG .1  MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Kết cấu luận văn 2  CHƯƠNG .4  TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam 4  2.2 Thực trạng ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam 5  2.3 Tổng quan Công ty 9  2.3.1.Giới thiệu Công ty 9  2.3.2 Quá trình hình thành phát triển .10  2.3.4 Chức nhiệm vụ Công ty 11  2.3.5 Bộ máy tổ chức Công ty 11  CHƯƠNG 16  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .16  3.1 Cơ sở lý luận 16  3.1.1 Vai trò thực phẩm người dân Việt Nam 16  3.2.1 Khái niệm thị trường .16  3.2.2 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm .17  3.2.3 Vai trò, ý nghĩa tiêu thụ sản phẩm 17  3.2.5 Các tiêu đánh giá kết hiệu tiêu thụ sản phẩm .23  3.3 Phương pháp nghiên cứu 24  3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 24  3.3.2 Phương pháp xử lý liệu 25  3.3.3 Phương pháp phân tích liệu .25  CHƯƠNG 27  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27  v 4.1 Nhận dạng hội đe dọa từ môi trường bên ngồi 27  4.1.1 Phân tích mơi trường vĩ mô 27  4.1.2 Phân tích mơi trường cạnh tranh 30  4.2 Nhận dạng điểm mạnh, điểm yếu bên tổ chức 34  4.2.1 Phân tích mơi trường bên Công ty 34  4.2.2 Tình hình tài sản – nguồn vốn Công ty 40  4.3 Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty .43  4.4 Phân tích ma trận chiến lược 48  4.4.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên - EFE 48  4.4.2 Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) cho Công ty 50  4.5 Nghiên cứu chiến lược Marketing Công ty 51  4.5.1 Chiến lược sản phẩm .51  Bảng 4.14 Bảng Một Số Sản Phẩm Chính Công ty 51  4.5.2 Chiến lược giá 52  4.5.3 Chiến lược phân phối 53  4.5.4 Chiến lược chiêu thị cổ động .55  4.6 Thành lập ma trận SWOT 55  4.7 Một Sồ Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Tiêu Thụ 56  4.7.1 Về sản phẩm 56  4.7.2.Về giá 57  4.7.4 Về công tác chiêu thị-cổ động 59  4.7.5 Về nhân 60  CHƯƠNG 61  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .61  5.1 Kết luận 61  5.2 Kiến nghị 62  5.2.1 Kiến nghị lên Nhà Nước .62  5.2.2 Kiến nghị lên Công ty .62  TÀI LIỆU THAM KHẢO .64  Phụ Lục Error! Bookmark not defined.  vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CPI Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CBCNV Cán công nhân viên DN Doanh nghiệp DT BH CCDV Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ GTGT Giá trị gia tăng HC – NS Hành nhân KT – TV Kế toán – tài vụ KT – XH Kinh tế - xã hội LN/CP Lợi nhuận/ Chi phí NTD Người tiêu dùng NVL Nguyên vật liệu PTTH Phân tích tổng hợp PX Phân xưởng SX – TM Sản xuất thương mại TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ ĐTDH Tài sản cố định đầu tư dài hạn TTNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp XDCBDD Xây dựng dở dang SWOT Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, hội, đe dọa WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) vii DANH MỤC CÁC BẢNG trang Bảng 2.1 Các số tiêu thụ thực phẩm, 2006 – 2013 Bảng 2.2 Dự Đoán Mức Tăng Trưởng Tiêu Thụ Thực Phẩm Từ 2004-2013 Bảng 4.1 Lãi Suất Cho Vay Ngân Hàng 28 Bảng 4.2 Bảng Tình Hình Biến Động Lao Động Của Công ty năm 2010 – 2011 35 Bảng 4.3 Các Tỷ Số Về Khả Thanh Toán Qua Năm 2010 – 2011 36 Bảng 4.4 Các Tỷ Số Về Đòn Cân Nợ Qua Năm 2010 – 2011 37 Bảng 4.5 Các Tỷ Số Doanh Lợi qua năm 2010 – 2011 38 Bảng 4.6.Bảng Tỷ Lệ Chiết Khấu Một Số Mặt Hàng cho Các Đại Lý 39 Bảng 4.7 Bảng Tỷ Lệ Hoa Hồng Một Số Mặt Hàng cho Nhân Viên Bán Hàng 39 Bảng 4.8 Tình Hình Tài Sản Cơng ty năm 2010– 2011 40 Bảng 4.9 Tình Hình Nguồn Vốn Cơng ty năm 2010– 2011 42 Bảng 4.10 Bảng Kết Quả Kinh Doanh Công ty Qua Hai năm 2010 – 2011 43 Bảng 4.11 Bảng Tình Hình Tiêu Thụ Công ty qua năm 2010 – 2011 44 Bảng 4.12 Ma Trận Đánh Giá Các Yếu Tố Bên Ngồi (EFE) cho Cơng ty TNHH Thực Phẩm Việt San 49 Bảng 4.13 Ma Trận Đánh Giá Các Yếu Tố Bên Trong (EFE) cho Công ty 50 Bảng 4.14 Bảng Một Số Sản Phẩm Chính Công ty 51 Bảng 4.15 Bảng Giá Một Số Sản Phẩm số siêu thị Công ty 53 viii DANH MỤC CÁC HÌNH trang Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Công ty 12 Hình 3.1: Sơ đồ nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá doanh nghiệp 20 Hình 3.1.Mơ Hình Ma Trận SWOT 26 Hình 4.1 Biểu Đồ Biểu Hiện Sản Lượng Tiêu Thụ qua năm 2010 – 2011 45 Hình 4.3.Sơ Đồ Hệ Thống Kênh Phân Phối Của Cơng ty.( Năm 2010) 54 Hình 4.4 Sơ Đồ Ma Trận SWOT 55 ix DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Bảng Phỏng Vấn Xây Dựng Ma Trận EFE Ma Trận IFE x ty chủ động tìm nguồn nguyên liệu rẻ bao bì mẫu mã sản phẩm chưa trọng Trong thời gian tới Công ty đưa thị trường sản phẩm đóng lon nhằm thuận tiện việc bảo quản vận chuyển.Và giúp cho khách hàng thuận tiện việc bảo quản cất giữ sản phẩm 4.5.2 Chiến lược giá Giá coi chiến lược quan trọng việc tạo vị cạnh tranh Công ty với doanh nghiệp khác ngành, đặc biệt Công ty thành lập Việc định giá sản phẩm Công ty chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố như: chi phí ngun vật liệu, chi phí bao bì, chi phí vận chuyển đặc biệt hoa hồng cho nhân viên bán hàng chiết khấu cho đại lý Giá bán = CP Nguyên vật liệu + CP bao bì, đóng kiện + Chi phí vận chuyển, khấu hao nhà xưởng + Hoa hồng, Chiết khấu + thuế + lợi nhuận dự kiến 52 Bảng 4.15 Bảng Giá Một Số Sản Phẩm số siêu thị Cơng ty ĐVT: Nghìn đồng Tên hàng Bánh đa khô 300G Bánh phở khô 300G Miến đậu xanh 300G Bún khô 300G Miến dong 300G Cốm dẹp 150G Măng 150G Măng vầu 150G Măng củ 250G Củ cải khô 100G Hạt hướng dương Mỹ 100G Kẹo dồi 400G Kẹo lạc 250G Kẹo vừng 140G Nấm hương 80G Đậu nành 300G Đậu đen 300G Đậu xanh 300G Đậu ngự 300G Đậu phộng loai 300G Gói Gói Gói Gói Gói Gói Gói Gói Gói Gói Trọng lượng (g) 300 300 300 300 300 150 150 150 250 100 Gói 100 4,864 4,761 4,813 Hộp Gói Gói Gói Gói Gói Gói Gói Gói 400 250 140 80 300 300 300 300 300 19,138 18,731 13,132 12,852 6,824 6,679 24,323 23,288 23,805 7,031 6,256 9,548 8,578 9,704 9,479 18,781 19,147 19,147 17,183 16,818 18,935 12,992 6,752 24,064 6,956 9,446 9,6 19,355 17 Đơn vị TTH BIGC MAXI SG 8,084 8.084 12,22 8,084 12,972 7,332 14,288 19,035 35,908 8,93 8,663 8,663 7,912 7,998 7,912 7,998 11,96 12,09 7,912 7,998 12,696 11,718 7,176 7,254 13,972 13,02 18,63 18,833 36,8 37,2 8,694 8,835 8,663 13,2 7,8 9,5 Nguồn: Phòng Kinh Doanh 4.5.3 Chiến lược phân phối Kênh phân phối đóng vai trò quan trọng, định đến việc sản phẩm có tiêu thụ nhanh chóng dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng hay không Hiện Công ty có hệ thống kênh phân phối sau: 53 Hình 4.3.Sơ Đồ Hệ Thống Kênh Phân Phối Của Cơng ty.( Năm 2010) (1) 3% NGƯỜI CƠNG (2) 25% TIÊU (3) 12% 10% TY DÙNG (4) Nhà đại lí Nhà bán bn 47% Nhà bán lẻ Nguồn: Phân tích tổng hợp NHẬN XÉT Sản phẩm Công ty chủ yếu tiêu thụ thị trường nội địa nên việc mở rộng hệ thống kênh phân phối dễ thực công việc mở rộng thị trường giao cho nhân viên thị trường khác Qua sơ đồ hệ thống kênh phân phối ta thấy hệ thống phân phối Công ty mạnh hai kênh: kênh kênh 54 4.5.4 Chiến lược chiêu thị cổ động Đây chiến lược nhằm quảng bá sản phẩm Công ty đến với người tiêu dùng, đồng thời thuyết phục người tiêu dùng mua sản phẩm Công ty dựa ưu điểm sản phẩm Tuy nhiên Công ty thành lập nên nguồn kinh phí dành cho quảng bá sản phẩm Công ty chưa đầu tư nhiều 4.6 Thành lập ma trận SWOT Hình 4.4 Sơ Đồ Ma Trận SWOT Những điểm mạnh (S) Có sách lương thưởng hợp lý Đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn cao Giá thành sản phẩm rẻ, cạnh tranh Giá bán phù hợp với thu nhập người dân Có nhiều sách khuyến mại, hoa hồng Chiến lược S – O Những hội (O) Nhu cầu tiêu dùng S3,4 – O1: Chiến lược cạnh người dân tăng lên tranh giá Mơi trường trị xã S2,3,4,5– O1,2,3,4: Chiến lược mở hội ổn định rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu Chính sách hỗ trợ từ nước hướng đến thị phủ trường ngoại Thủ tục hành hệ thống luật thương mại cải thiện Chiến lược S – T Những đe doạ (T) Nhiều đối thủ cạnh tranh S3,4,5 – T1,4: Chiến lược tăng ngành doanh số thị trường cũ Kỹ thuật cơng nghệ yếu thâm nhập thị trường S4,5 – T4 Chiến lược đa dạng Nguồn NVL chưa hóa sản phẩm, phát triển sản chủ động phẩm kịp thời Sản phẩm thay đa dạng S3,4 – T1,3,4: Tạo lợi cạnh tranh nhờ nguồn nguyên vật liệu rẻ SWOT Những điểm yếu (W) 1.Công tác Marketing chưa trọng Sản phẩm lạ với người tiêu dùng Hệ thống kênh phân phối chưa hoàn thiện Chất lượng sản phẩm chưa cao Sức cạnh tranh thấp Chiến lược W – O W1,2,4 – O1: Xây dựng chiến lược Marketing W2,4,5 – O1: Chiến lược cải tiến chất lượng sản phẩm W3 – O2,4: Chiến lược hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Chiến lược W – T W2,3,4,5– T1,4 Chiến lược nghiên cứu thị trường để tung sản phẩm có giá chất lượng phù hợp Tìm kiến thị trường phù hợp với sản phẩm Công ty W3 – T1: Chiến lược thâm nhập thị trường cách thận trọng Nguồn: Phân tích tổng hợp 55 Từ điểm mạnh, điểm yếu, hội đe dọa kết hợp với đưa giải pháp sau: Từ điểm mạnh bên tận dụng để đối phó với đe dọa từ bên ngồi, điều kiện ngày nhu cầu người tiêu dùng ngày tăng đòi hỏi người tiêu dùng chất lượng sản phẩm mức độ dinh dưỡng ngày tăng khiến cho việc cạnh tranh Công ty ngành ngày tăng Do Cơng ty phải động việc tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng việc cắt giảm chi phí sản phẩm lợi cạnh tranh Cơng ty Ngồi xu hội nhập kinh tế quốc tế hút tham gia hầu hết tập đoàn kinh tế giới mang lại nhiều hội, bên cạnh tiềm ẩn đe dọa cho Công ty việc xuất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhiều đối thủ tiềm kinh tế hội nhập với kinh tế khu vực giới Vì Cơng ty phải có chuẩn bị định để tồn tại, phát triển điều kiện hoàn cảnh Để khắc phục điểm yếu thời gian tới Công ty nên quan tâm nhiều đến chất lượng quan tâm đến giá thành sản phẩm, đất nước phát triển thu nhập người dân tăng lên, lúc thái độ người tiêu dùng lại quan tân đến chất lượng giá thành sản phẩm Nhưng điểm yếu mà Công ty cần phải khắc phục thời gian tới trọng đến chiến lược Marketing doanh nghiệp, khơng có chiến lược marketing tốt người tiêu dùng khơng thể biết đến sản phẩm Công ty Khắc phục tốt điểm yếu thời gian tới, Cơng ty mợ rộng thị trường tiêu thụ theo hướng hướng ngoại giới nhu cầu sữa lớn 4.7 Một Sồ Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Tiêu Thụ 4.7.1 Về sản phẩm Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, việc đảm báo chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu khách hàng trở thành yếu tố định thắng lợi cạnh tranh.Bởi việc quan tâm đảm bảo chất lượng sản phẩm phải doanh nghiệp đặt lên hàng đầu.để thực tốt công tác quản trị chất lượng, công ty nên ý vấn đề sau: 56 -Quản trị chất lượng khâu thiết kế sản phẩm với mẫu mã, kiểu dáng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng -Quản trị chất lượng khâu cung ứng : kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên phụ liệu nhận từ đối tác, bào quản tốt nguyên phụ kiệu để tránh hư hỏng - Quản trị chất lượng khâu sản xuất thực tốt công tác kiểm tra chất lượng cơng đoạn q trình sản xuất đến sản phẩm cuối cùng, nâng cao trình độ chuyên môn ý thức trách nhiệm người lao động trình sản xuất sàn phẩm - Nâng cao hiệu quà máy móc thiết bị có, đầu tư đổi công nghệ kỹ thuật nâng cao tay nghề cho người lao động - Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động quản trị định hướng chất lượng ISO 9002, HACCP - Chú trọng đến bao bì, mẫu mã sản phẩm - Tiếp tục phát triển sản phẩm dễ tiêu thụ thay đổi sản phẩm không đủ tiêu chuẩn 4.7.2 Về giá Trong thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, giá sản phẩm nhân tố định đến việc tiêu thụ sản phẩm công ty.Nếu sản phẩm đạt chất lượng, giá phải việc tiêu thụ sản phẩm dễ dàng khách hàng chấp nhận Do đó, việc định giá phù hợp quan trọng cần thiết cho tồn phát triển củacông ty Để thực vấn đề cơng ty cần có biện pháp sau: Công ty tiếp tục áp dụng chế định giá theo chi phí để có khách hàng mới, gia tăng thị phần Đối với khách hàng truyền thống nhưBIGC, TTH, SGcông ty nên cố gắng giảm chi phí sản xuất kinh doanh để hạ giá thành sản phẩm nhằm giữ chân khách hàng Công ty nên thường xuyên tham khảo giá sản phẩm thực phẩm khác cơng ty cạnh tranh để xác định giá xác, tránh bị ép giá, khách hàng Tiếp tục áp dụng sách khuyến mại, chiết khấu cho đại lý 4.7.3 Về phân phối 57 a.Đối với kênh phân phối qua nhà phân phối Công ty nên hỗ trợ cho nhà phân phối việc trưng bày hàng hóa hình thức trưng bày hàng hóa cách thức đẩy mạnh tiêu thụ Công ty nên tỗ chức lớp huấn luyện kỹ bán hàng đào tạo kiến thức sản phẩm Việt San cho nhân viên bán hàng đại lý, nhà phân phối để kích thích đại lý việc bán hàng, nâng cao hiệu hoạt động bán hàng đại lý, nhà phân phối b.Đối với kênh phân phối qua siêu thị Có thể nói công ty thu nguồn thu lớn từ kênh phối hệ thống siêu thị nước ta bước phát triển khẳng định vị trí ngành thương mại bán lẻ đó, Cơng ty cần quan tâm hơn, tích cực việc cử nhân viên đến chào hàng siêu thị Đầu tư them việc trưng bày hàng hóa pano, bảng hiệu đủ lớn để treo quầy hàng để khách hàng dễ nhận thấy sản phẩm cơng ty Ngồi cơng ty kết hợp khuyến siêu thị chương trình khuyến siêu thị c.Đối với kênh phân phối khác Công ty cần quan tâm nhiều đến việc bán hàng hội chợ khơng nơi tổ chức bán hàng tiêu thụ sản phẩm mà nơi quảng cáo hữu hiệu để nâng cao uy tín thương hiệu cho sản phẩm cơng ty Chính cơng ty cần bố trí bảng hiệu cho bắt mắt, lựa chọn vị trí diện tích gian hàng rộng rãi, hàng hóa đa dạng, trưng bày đẹp mắt tặng sản phẩm cho khách hàng thiết thực chứa đựng hình ảnh sản phẩm công ty Công ty nên tạo đội ngũ nhân viên phát tờ rơi, tờ bướm, hướng dẩn người tiêu dung, đội ngũ nhân viên nên mặc đồng phục có hình ảnh sản phẩm Việt San Qua làm mẫu quảng cáo cho sản phẩm Bên cạnh cơng ty cần tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với phần q có giá trị cho khách hàng mua sản phẩm hàng hóa định 58 4.7.4 Về cơng tác chiêu thị-cổ động Xúc tiến đẩy mạnh nghiên cứu thị trường : năm gần đây, công ty Việt San cố gắng phát triên công tác nghiên cứu nắm bắt nhu cầu thị trường thông tin nhu cầu sản phẩm công ty thu thập chủ yếu từ khách hàng đại lý, siêu thị qua hội chợ triển lãm… thông tin thường ít, khơng đầy đủ khó hệ thống cộng với đội ngũ nghiên cứu thị trường ỷ lại bị phân công thêm số công việc khác nên hiệu khơng caođó khó khăn mà công ty gặp phải nghiên cứu thị trường cần phải giải Để giải vấn đề tồn đọng công ty cần phải: -Thực hiên tốt q trình thu thập thơng tin nhu cầu sản phẩm thị trường thơng tin mang tính hệ thống thu thập trực tiếp hay gián tiếp từ kênh thơng tin (báo chí, phát thanh, truyền hình ) -Nâng cao tính chun nghiệp hoạt động xử lý thông tin:Cần phải đề tiêu chí nghiên cứu phân loại thơng tin tổng hợp thơng tin cách xác Cơng ty cần phải tổ chức riêng phận nghiên cứu thị trường mang tính chuyên nghiệp.Đào tạo cho nhân viên bán hàng kiến thức marketing, tăng cường số lượng nhân viên thị trường -Làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, cơng ty có thơng tin hữu ích cho q trình định hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm phù hợp với xu phát triển chung khu vực giới - Đầu tư chi phí cho hoạt động marketing nhằm giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng quảng cáo báo, tạp chí, truyền hình… -Phát triển trang web :Trong thời đại cơng nghệ thơng tin việc xây dựng phát triển cho website riêng với hình ảnh đẹp giới thiệu sinh động công ty sản phẩm mà công ty sản xuất quan trọng (công nghệ thông tin thương mại điện tử công cụ giúp cho chí phí gia nhập thị trường quốc tế ngày giảm) thơng qua thu hút nhiều khách hàng nước tiến tới bán hàng trực tuyến qua mạng Trang web công ty chưa đáp ứng nhu cầu người xem, thông tin cung cấp số mặt hàng chủ lực mà chưa có thơng tin phận kinh doanh khác công 59 4.7.5 Về nhân -Công ty cần trọng đến công tác quản trị nguồn nhân lực, quan tậm đến đời sống vật chất tinh thần người lao động tạo gắn bó lao động với cơng ty, từ kết làm việc họ cao tạo chất lượng tốt Ngồi phải có chiến lược đào tạo cán khoa học quản lý có hệ thống nâng cao tay nghề cơng nhân để thích ứng với cơng nghệ sản xuất đại nhằm nâng cao xuất lao động -Tổ chức tham gia hội thảo, thi tay nghề tồn ngành cơng ty để cung cấp trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm công nhân công ty với với công ty khác -Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Ngành thực phẩm ngành mang lại hiệu kinh tế cao, với tốc độ phát triển nhanh, ngành góp phần đưa kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế khu vực giới Các doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm giữ vị trí quan trọng việc đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế Việt Nam nói chung ngành cơng nghiệp thực phẩm Việt Nam nói riêng Trong tình hình kinh tế thị trường mà sản phẩm thực phẩm ngày phong phú đa dạng, ngành sản xuất thực phẩm ngày phát triển Cơng ty TNHH Thực Phẩm Việt San có điều kiện để tham gia vào thị trường đầy tiềm Điều chứng minh việc Công ty không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, doanh số bán ngày tăng thị trường tiêu thụ ngày nhiều Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế đất nước đứng trước hội thách thức trào lưu hội nhập bên cạnh điểm mạnh Cơng ty có thể số mặt hạn chế, đòi hỏi Cơng ty cần có chiến lược đắn nhằm thích nghi với thay đổi củng cố vị cạnh tranh thị trường Những điểm yếu mà Công ty cần khắc phục thời gian tới như: công tác Marketing chưa trọng, hệ thống kênh phân phối chưa hoàn thiện, chất lượng sản phẩm chưa cao… Do đó, để hoạt động kinh doanh ngày đạt hiệu cao, Cơng ty cần có chiến lược kinh doanh cho phù hợp với xu phát triển chung kinh tế đất nước xu hướng giới, tức cần khắc phục điểm yếu tồn bên Cơng ty, phát huy mạnh có, đồng thời nghiên cứu phát mối đe dọa từ tận dụng hội nhằm tạo sức mạnh cạnh tranh, không ngừng nâng cao vị cạnh tranh Công ty thương trường 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị lên Nhà Nước Trong bối cảnh kinh tế hội nhập WTO vươn lên doanh nghiệp gặp khơng khó khăn, giúp đỡ, hỗ trợ từ Nhà Nước đóng vai trò quan trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm nói riêng phát triển tăng sức cạnh tranh với doanh nghiệp khu vực Thế Giới Sau số kiến nghị Nhà Nước để tạo điều kiện cho Công ty hoạt động thuận lợi hơn: - Nhà Nước cần đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, ký kết hiệp định thương mại Việt Nam nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nói chung doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm nói riêng ngày - Đơn giản hóa thủ tục hành liên quan đến việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm sữa thị trường - Chính sách tín dụng cần khắc phục khó khăn như: khắc phục khó khăn khâu phân phối nguồn vốn cho doanh nghiệp, khơng để tình trạng thiếu vốn mà ảnh hưởng đến trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Nhà nước cần có sách điều chỉnh chỉ số giá cho hợp lý như: số giá tiêu dùng, giá USD, lãi suất ngân hàng… ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khâu tiêu thụ sản phẩm sữa 5.2.2 Kiến nghị lên Cơng ty Qua thời gian thực tập có điều kiện tiếp xúc thực tế Công ty, kết hợp với kiến thức học ghế nhà trường, cá nhân xin đề xuất số biện pháp sau đây: - Cần trọng chất lượng sản phẩm hơn, bên cạnh cần ý đến bao bì mẫu mã sản phẩm - Đào tạo đội ngũ nhân viên tiếp thị thị trường kiến thức Marketting đội ngũ có vai trò quan trọng phát triển Công ty 62 - Tăng cường củng cố lượng khách hàng tại, tìm kiếm thị trường Cần có chiến lược mở rộng tiếp cận thị trường tiềm tất miền đất nước, mạnh dạn tiến bước thị trường nước - Tăng chi phí đầu tư cho việc quảng cáo sản phẩm đến người tiêu dùng, bước đầu tiềm lực tài có hạn chọn hình thức quảng cáo thơng qua hình thức khuyến mãi, giảm giá, bán theo hình thức gối đầu… cho đại lý, cửa hàng Để kiến nghị thực đòi hỏi Cơng ty phải có nguồn vốn chủ động hợp lý 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Nguyễn Văn Đông, Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Tiêu Thụ Sản Phẩm Công ty TNHH Hương Khánh Luận văn tốt nghiệp, Khoa Kinh Tế, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, 2007 2.Lương Thể Mi, Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, 2006 3.Nguyễn Tấn Bình, Phân Tích Hoạt Động Doanh Nghiệp, Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 389 trang 4.Nguyễn Minh Kiều, Tài Chính Doanh Nghiệp, Nhà xuất Thống Kê, năm 2006 5.Phạm Thanh Bình, Giáo Trình Quản Trị Căn Bản, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 6.Trương Tiến Định, Phân Tích Tình Hình Tiêu thụ Sản Phẩm Cơng ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành., Luận văn tốt nghiệp, Khoa Kinh Tế, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, 2007 7.Nguồn Internet: www.dairy.org.vn www.nganhthucphan.org.vn www.sgtt.com.vn www.tuoitre.com www.vietbao.vn www.vinanet.com.vn 64 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng vấn xây dựng ma trận EFE ma trận IFE Trong yếu tố liệt kê theo tiêu chí bảng, xin đánh dấu chọn (X) vào yếu tố ảnh hưởng Xin lưu ý yếu tố chọn: Xin xếp mức độ quan trọng từ (ít quan trọng) đến 100 (rất quan trọng) cột trọng số ( tổng trọng số yếu tố 100) Ở cột Phân loại xin cho biết mức độ phản ứng hay thích nghi Cơng ty yếu tố xét từ (ít phản ứng) đến (rất phản ứng)  Điểm mạnh Công ty Mức độ quan trọng Phân loại Có sách lương thưởng hợp lý …… …… Đội ngũ lao động có trình độ chun môn cao …… …… Cơ cấu tổ chức hợp lý …… …… Có nguồn cung ứng nguyên vật liệu rẻ …… …… Giá thành sản phẩm rẻ, cạnh tranh …… …… Chủ động nguyên vật liệu …… …… Giá bán phù hợp với thu nhập người dân …… …… Có nhiều sách khuyến mãi, hậu …… …… Yếu tố khác (xin ghi rõ) …… …… Mức độ quan trọng Phân loại Tiền lương công nhân viên chưa cao …… …… Công tác Marketing chưa trọng …… …… Sức cạnh tranh thấp …… …… Chưa có chiến lược kinh doanh tốt …… …… …………………………………………… …………………………………………… Điểm yếu công ty Sản phẩm lạ với người tiêu dùng …… …… Hệ thống kênh phân phối chưa hoàn thiện …… …… Chất lượng sản phẩm chưa cao …… …… Lượng khách hàng truyền thống chưa nhiều …… …… Các yếu tố khác ( xin ghi rõ) …… …… Mức độ quan trọng Phân loại Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao …… …… Nhu cầu tiêu dùng người dân tăng lên …… …… Mơi trường trị xã hội ổn định …… …… Việt Nam gia nhập WTO …… …… Chính sách hỗ trợ từ phủ …… …… …………………………………………… ……………………………………………  Cơ hội Thủ tục hành hệ thống luật thương mại cải thiện …… …… Được hỗ trợ từ Hiệp Hội ngành Sữa Thế Giới …… …… Các yếu tố khác (xin ghi rõ) …… …… Mức độ quan trọng Phân loại Nhiều đối thủ cạnh tranh ngành …… …… Đòi hỏi khách hàng ngày cao …… …… CNTT trình độ quản lý …… …… Xuất nhiều sản phẩm thay …… …… Kỹ thuật cơng nghệ yếu …… …… Nguồn NVL chưa chủ động …… …… Sản phẩm thay đa dạng …… …… Các yếu tố khác ( xin ghi rõ) …… …… …………………………………………… ……………………………………………  Đe dọa ... phẩm iv MỤC LỤC                       trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG ... doanh nghiệp sản xuất phải bán mà thị trường cần bán mà doanh nghiệp có Việc xác định mà thị trường cần bước khâu tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng tiêu thụ nên nhiều doanh... tác tiêu thụ lại hồn tồn khơng giống doanh nghiệp Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc điểm sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, điều kiện có doanh nghiệp…Doanh nghiệp phải biết lựa chọn biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT SAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT SAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay