PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THU PHÍ HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CÁ NHÂN XE GẮN MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

72 5 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************** HỒNG THỊ THANH THANH PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THU PHÍ HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CÁ NHÂN XE GẮN MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/ 2012     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************** HỒNG THỊ THANH THANH PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THU PHÍ HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CÁ NHÂN XE GẮN MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS ĐẶNG MINH PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/ 2012  Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích sách thu phí hạn chế pương tiện vân tải cá nhân xe gắn máy Thành Phố Hồ Chí Minh”, Hồng Thị Thanh Thanh sinh viên khóa 2008-2012, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường thực hiện, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS Đặng Minh Phương Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm Tháng Năm Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm LỜI CẢM TẠ Khóa luận hồn thành với cố gắng nỗ lực thân Bên cạnh giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần, kiến thức nhiều cá nhân tổ chức, Để có kết xin gửi đến: Lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến ba mẹ tôi, người sinh thành, quan tâm dưỡng dục khôn lớn theo sát, động viên ủng hộ giúp đỡ lúc, buồn vui hay thất bại Em xin gửi đến thầy TS Đặng Minh Phương lời biết ơn chân thành Cảm ơn thầy nhiệt tình bảo, giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức q báu để hồn thành khóa luận Cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Ban Chủ Nhiệm Khoa Kinh Tế, Thầy Cô giảng dạy, bạn lớp Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường khóa 34 gắn bó với suốt năm học vừa qua Bên cạnh đó, tơi xin cảm ơn anh chị, chú, cảm ơn hộ gia đình địa bàn điều tra nhiệt tình cung cấp thơng tin, số liệu hướng dẫn tận tình cho tơi hồn thành nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng năm 2012 Sinh viên Hoàng Thị Thanh Thanh   NỘI DUNG TĨM TẮT HỒNG THỊ THANH THANH Tháng 06 năm 2012 “Phân tích sách thu phí hạn chế phương tiện vận tải cá nhân xe gắn máy Thành Phố Hồ Chí Minh” HOANG THI THANH THANH, June 2012 “.Analysing the policy limited charge transport personal motorcycle in Ho Chi Minh City " Chính sách thu phí hạn chế phương tiện vận tải cá nhân xây dựng thực theo Nghị chất vấn Quốc hội kỳ họp thứ 2, Quộc hội khóa XIII nhằm hạn chế số lượng xe lưu thông đường tăng cường lực giao thông đô thị, nỗ lực góp phần giảm ách tắc giao thơng, đảm bảo trật tự an tồn giao thơng Tp Hồ Chí Minh Khóa luận thực xây dựng đường cầu xe máy Tp.Hồ Chí Minh, phân tích độ co giãn tác động biên cầu xe máy giá xe hay độ nhạy tác động biên cầu xe máy thu nhập Đề tài đánh giá tác động sách lệ phí lên đường cầu xe máy Tp.Hồ Chí Minh Đồng thời đề tài đưa kiến nghị lên để phần giải giảm tình trạng kẹt xe, ách tắc giao thơng Thành Phố Hồ Chí Minh Kết đề tài nhằm chứng minh sách thu phí hạn chế phương tiện vận tải cá nhân có tính khả thi khơng cao, khó thực bối cảnh xã hội Không nên đè nặng áp lực, gánh nặng lên người dân mà thay vào nên có sách phù hợp hợp lí MỤC LỤC   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH vii  MỤC CÁC BẢNG vii i  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.3.1 Phạm vi thời gian 2  1.3.2 Phạm vi không gian 2  1.4 Cấu trúc đề tài 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4  2.2 Tổng quan Thành phố Hồ Chí Minh 5  2.2.1 Đặc điểm tự nhiên 5  2.2.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 6  2.3 Hiện trạng giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh 2.3.1 Mật độ mạng lưới đường 8  2.3.2 Mạng lưới giao thông đường 9  2.3.3 Đặc điểm giao thông Thành phố Hồ Chí Minh 10  2.3.4 Hệ thống vận tải hành khách công cộng 12  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lí luận 14  14  v   7  3.1.1 Khái niệm phí, lệ phí, phí hạn chế phương tiện vận tải cá nhân 14  3.1.2 Lý thuyết cầu, cung 14  3.2 Phương pháp nghiên cứu 18  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 18  3.2.2 Phương pháp thống kê mô tả 19  3.2.3 Phương pháp phân tích hồi quy 19  3.2.4 Phương pháp xây dựng hàm cầu xe máy 20  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22  4.1 Phân tích thực trạng ùn tắc giao thơng thành phố Hồ Chí Minh: 22  4.2 Mơ tả biến mơ hình 25  4.3 Ước lượng mơ hình 29  4.3.1 Ước lượng đường cầu xe máy Tp HCM dạng tuyến tính 29  4.3.2 Ước lượng đường cầu xe máy Tp HCM dạng Cobb-Douglas 30  4.3.3 Kiểm định vi phạm mơ hình 31  4.3.4.Lựa chọn dạng hàm phân tích 33  4.4 Giải thích hệ số co giãn phân tích tác động biên phương trình đường cầu 34  4.5 Phân tích tác đơng sách lên đường cầu CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38  5.1 Kết luận 38  5.2 Kiến nghị 38  TÀI LIỆU THAM KHẢO 40  PHỤ LỤC                 vi   36  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Uỷ ban nhân dân GTVT Giao thông vận tải UBND TPHCM Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh RRND Mật độ mạng lưới đường BGTVT Bộ Giao thông vận tải RAO Tỉ lệ diện tích đường                             vii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Dân Số Trung Bình Từ 2000-2009 Bảng 2.2.Mật Độ Mạng Lưới Đường Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng 2.3 Tốc Độ Tối Đa Cho Phép Phương Tiện Cơ Giới Đường Bộ Lưu Hành 11 Bảng 3.1.Kỳ Vọng Dấu Của Các Hệ Số 20 Bảng 4.1 Số Lượng Phương Tiện Giao Thơng Thành Phố Hồ Chí Minh 23 Bảng 4.2 Thu Nhập Của Hộ Gia Đình 26 Bảng 4.3.Độ Tuổi Người Tham Gia Phỏng Vấn 27 Bảng 4.4 Đặc Điểm Thống Kê Của Các Biến Trong Mơ Hình 28 Bảng 4.5.Hình Thức Tiếp Cận Thơng Tin Về Lệ Phí 29 Bảng 4.6 Kết Quả Ước Lượng Hàm Cầu Xe Máy Dạng Tuyến Tính 29 Bảng 4.7.Kết Quả Ước Lượng Hàm Cầu Xe Máy Dạng Log - Log 30 Bảng 4.8 Kiểm Tra Lại Dấu Thông Số Ước Lượng 31 Bảng 4.9 Lượng Xe Giảm Khi Có Tác Động Của Chính Sách Lệ Phí 36 viii   DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Hệ Thống Giao Thơng Đường Bộ Thành phố Hồ Chí Minh Hình 4.1 Biểu Đồ Thể Hiện Lượng Phương Tiện Giao Thơng Trên Địa Bàn Tp.Hồ Chí Minh (Tính Đến Hết Tháng 9/2011) 23 Hình 4.2 Kẹt Xe Kéo Dài Dưới Chân Cầu Vượt Tại Xa Lộ Hà Nội (Q.9) 24 Hình 4.3 Tình Trạng Ùn Tắc Giao Thơng Tại Ngã Tư Hàng Xanh, Q.Bình Thạnh 25 Hình 4.4.Loại Phương Tiện Thường Được Sử Dụng Lưu Thông Trên Đường 26 Hình 4.6 Đường Cầu Xe MáyTheo Giá Dạng Tuyến Tính 35 Hình 4.7 Đường Cầu Xe Máy Theo Giá Dạng Cobb-Douglas 36 ix   Dependent Variable: P Method: Least Squares Date: 06/03/12 Time: 15:44 Sample: 90 Included observations: 90 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 40.74390 4.943711 8.241561 0.0000 INCOME -0.517752 0.247524 -2.091725 0.0393 R-squared 0.047365 Mean dependent var 31.97778 Adjusted R-squared 0.036539 S.D dependent var 25.34569 S.E of regression 24.87833 Akaike info criterion 9.287843 Sum squared resid 54465.94 Schwarz criterion 9.343394 Log likelihood -415.9529 F-statistic 4.375314 Durbin-Watson stat 1.716894 Prob(F-statistic) 0.039345 Log – Log Dependent Variable: LOG(P) Method: Least Squares Date: 06/03/12 Time: 16:16 Sample: 90 Included observations: 90   Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 4.040942 0.247010 16.35943 0.0000   LOG(INCOME) -0.290429 0.091057 -3.189549 0.0020 R-squared 0.103625 Mean dependent var 3.275750 Adjusted R-squared 0.093439 S.D dependent var 0.586006 S.E of regression 0.557957 Akaike info criterion 1.692901 Sum squared resid 27.39579 Schwarz criterion 1.748452 Log likelihood -74.18055 F-statistic 10.17322 Durbin-Watson stat 1.561801 Prob(F-statistic) 0.001975 Phụ lục Pháp Lệnh Phí Và Lệ Phí UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số: 38/2001/PL-UBTVQH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o Ngày 28 Tháng 08 năm 2001 PHÁP LỆNH Số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 PHÍ VÀ LỆ PHÍ Để thống quản lý nhà nước phí lệ phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; Căn vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn vào Nghị Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2001; Pháp lệnh quy định phí lệ phí CHƯƠNG NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG I Điều Pháp lệnh quy định thẩm quyền ban hành việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác cá nhân (sau gọi chung tổ chức, cá nhân) thực theo quy định pháp luật Điều Phí khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ quy định Danh mục phí ban hành kèm theo Pháp lệnh Điều Lệ phí khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp quan nhà nước tổ chức ủy quyền phục vụ công việc quản lý nhà nước quy định Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh Điều Pháp lệnh không điều chỉnh phí bảo hiểm xã hội, phí bảo hiểm y tế loại phí bảo hiểm khác   Điều Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia có quy định phí, lệ phí khác với Pháp lệnh áp dụng quy định điều ước quốc tế Điều Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí bao gồm: - Cơ quan thuế nhà nước; - Cơ quan khác Nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác cá nhân cung cấp dịch vụ, thực công việc mà pháp luật quy định thu phí, lệ phí Điều Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân tự đặt loại phí, lệ phí; sửa đổi mức thu phí, lệ phí quan có thẩm quyền quy định; thu phí, lệ phí trái với quy định pháp luật CHƯƠNG THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ II Điều Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Danh mục phí lệ phí kèm theo Pháp lệnh Điều Chính phủ có thẩm quyền: - Quy định chi tiết Danh mục phí lệ phí Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành; - Quy định chi tiết nguyên tắc xác định mức thu phí, lệ phí; - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng số phí, lệ phí quan trọng thực nước; giao phân cấp thẩm quyền quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí khác; - Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Danh mục phí lệ phí Điều 10 Bộ Tài có thẩm quyền: - Soạn thảo văn quy phạm pháp luật phí lệ phí để trình Chính phủ ban hành theo thẩm quyền; - Căn vào quy định chi tiết Chính phủ, quy định mức thu cụ thể loại phí, lệ phí; hướng dẫn xác định mức thu phí, lệ phí cho quan phân cấp quy định mức thu; - Quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền;   - Hướng dẫn thực chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí thu Điều 11 Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định thu phí, lệ phí phân cấp doỦy ban nhân dân cấp trình theo hướng dẫn Bộ Tài CHƯƠNG III NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ Điều 12 Việc xác định mức thu phí vào nguyên tắc sau đây: - Mức thu phí dịch vụ Nhà nước đầu tư phải bảo đảm thu hồi vốn thời gian hợp lý, có tính đến sách Nhà nước thời kỳ; - Mức thu phí dịch vụ tổ chức, cá nhân đầu tư vốn phải bảo đảm thu hồi vốn thời gian hợp lý, phù hợp với khả đóng góp người nộp Điều 13 Mức thu lệ phí ấn định trước cơng việc, khơng nhằm mục đích bù đắp chi phí, phù hợp với thông lệ quốc tế; riêng mức thu lệ phí trước bạ tính tỷ lệ phần trăm giá trị tài sản trước bạ Điều 14 - Phí, lệ phí thu Việt Nam đồng Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật quy định thu phí, lệ phí ngoại tệ - Phí, lệ phí thu nước ngồi thu tiền nước sở ngoại tệ tự chuyển đổi Điều 15 Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải lập cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo quy định Bộ Tài Trường hợp khơng cấp chứng từ cấp chứng từ khơng quy định đối tượng nộp phí, lệ phí có quyền u cầu tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí cấp chứng từ thu khiếu nại, tố cáo với quan nhà nước có thẩm quyền Điều 16 Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải niêm yết thơng báo cơng khai địa điểm thu tên phí, lệ phí, mức thu, phương thức thu quan quy định thu Điều 17 - Phí thu từ dịch vụ Nhà nước đầu tư khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng sau: a - Trường hợp tổ chức thu ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí theo dự tốn năm tổ chức thu phải nộp tồn số tiền phí thu vào ngân sách nhà nước;   b - Trường hợp tổ chức thu không ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí tổ chức thu để lại phần số tiền phí thu để trang trải chi phí cho việc thu phí, phần lại phải nộp vào ngân sách nhà nước; c - Trường hợp tổ chức thu ủy quyền thu phí ngồi chức năng, nhiệm vụ thường xuyên tổ chức thu để lại phần số tiền phí thu để trang trải chi phí cho việc thu phí, phần lại phải nộp vào ngân sách nhà nước - Chính phủ quy định phần phí để lại việc quản lý, sử dụng phần phí để lại quy định điểm b điểm c khoản Điều Điều 18 Phí thu từ dịch vụ không Nhà nước đầu tư Nhà nước đầu tư chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực theo nguyên tắc hạch toán khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước Tổ chức, cá nhân thu phí có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí thu theo quy định pháp luật Điều 19 - Mọi khoản lệ phí thu thuộc ngân sách nhà nước Tổ chức thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số lệ phí thu vào ngân sách nhà nước Trong trường hợp ủy quyền thu tổ chức ủy quyền thu lệ phí để lại phần số lệ phí thu để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí, phần lại phải nộp vào ngân sách nhà nước - Chính phủ quy định phần lệ phí để lại việc quản lý, sử dụng phần lệ phí để lại quy định khoản Điều Điều 20 Phí, lệ phí nộp vào ngân sách nhà nước phân chia cho cấp ngân sách quản lý, sử dụng theo quy định Luật ngân sách nhà nước Điều 21 Chính phủ quy định việc miễn, giảm phí, lệ phí trường hợp cần thiết CHƯƠNG IV TÀI CHÍNH, KẾ TỐN Điều 22 Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải thực chế độ kế tốn; định kỳ báo cáo toán thu, nộp, sử dụng phí, lệ phí; thực chế độ cơng khai tài theo quy định pháp luật Điều 23 Tổ chức, cá nhân thu loại phí, lệ phí khác phải hạch tốn riêng loại phí, lệ phí Điều 24 Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước khơng phải chịu thuế Điều 25   Phí khơng thuộc ngân sách nhà nước tổ chức, cá nhân thu theo quy định Điều 18 Pháp lệnh phải chịu thuế theo quy định pháp luật CHƯƠNG V TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ PHÍ VÀ LỆ PHÍ Điều 26 - Chính phủ thống quản lý nhà nước phí lệ phí - Bộ Tài giúp Chính phủ thực thống quản lý nhà nước phí lệ phí - Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, Bộ Tài có trách nhiệm: a - Tổ chức thực Pháp lệnh phí lệ phí; b - Theo dõi, kiểm tra hoạt động thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; c - Thực tra tài theo thẩm quyền tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí; d - Xét giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật phí lệ phí; đ - Bãi bỏ, đình thi hành khoản phí, lệ phí theo thẩm quyền Điều 27 Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm: - Phối hợp với Bộ Tài việc đạo, hướng dẫn, tổ chức thực Pháp lệnh phí lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; - Phối hợp với Bộ Tài kiểm tra, theo dõi tình hình thực việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; - Báo cáo tình hình thực việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định pháp luật; - Đề xuất với Chính phủ hoạt động cần thu phí, lệ phí; kiến nghị với Chính phủ Bộ Tài mức thu loại phí, lệ phí Điều 28 Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, Ủy ban nhân dân cấp thực quản lý nhà nước phí lệ phí địa phương, có trách nhiệm: - Tổ chức thực báo cáo tình hình thực thu phí, lệ phí địa phương với quan nhà nước cấp có thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp; - Thực tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật phí lệ phí phạm vi địa phương; - Xử lý đề nghị quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật phí, lệ phí CHƯƠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Điều 29   VI Tổ chức có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo với quan nhà nước có thẩm quyền hành vi vi phạm pháp luật phí lệ phí Điều 30 - Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí khơng đồng ý với định thu phí, lệ phí có quyền gửi đơn khiếu nại đến tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp phí, lệ phí Trong thời gian chờ giải khiếu nại, người khiếu nại phải thực định thu phí, lệ phí - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại, tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải giải trả lời cho người khiếu nại văn bản; vụ việc không thuộc thẩm quyền giải phải chuyển đơn khiếu nại báo cáo quan có thẩm quyền giải thông báo cho người khiếu nại biết thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại - Trường hợp thời hạn quy định khoản Điều mà khiếu nại không giải người khiếu nại không đồng ý với định giải khiếu nại có quyền tiếp tục khiếu nại với quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định Chính phủ khởi kiện Tòa án Điều 31 Quyết định giải khiếu nại phí, lệ phí Bộ trưởng Bộ Tài định cuối CHƯƠNG VII KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 32 Tổ chức, cá nhân có thành tích việc thi hành Pháp lệnh phí lệ phí khen thưởng theo quy định pháp luật Điều 33 Tổ chức, cá nhân không nộp nộp không đủ số tiền phí, lệ phí khơng phục vụ cơng việc, dịch vụ bị xử lý theo quy định pháp luật Điều 34 - Người không thực quy định việc ban hành, tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng phí, lệ phí tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành bị truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật - Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí khơng quy định pháp luật phí lệ phí bị xử lý theo quy định pháp luật; số tiền thu sai phải trả lại cho đối tượng nộp phí, lệ phí; trường hợp khơng xác định đối tượng nộp phí, lệ phí số tiền thu sai phải nộp vào ngân sách nhà nước   CHƯƠNG VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 35 Pháp lệnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 Những quy định trước trái với Pháp lệnh bãi bỏ Điều 36 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này./ DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ BAN HÀNH KÈM THEO PHÁP LỆNH (Ban hành kèm theo Pháp lệnh số: 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 Ủy ban Thường vụ Quốc hội) A - DANH MỤC PHÍ I - Phí thuộc lĩnh vực nơng nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản - Thủy lợi phí - Phí kiểm dịch động vật, thực vật - Phí kiểm nghiệm chất lượng động vật, thực vật - Phí kiểm tra vệ sinh thú y - Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Phí kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật, thực vật II - Phí thuộc lĩnh vực cơng nghiệp, xây dựng - Phí kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu - Phí xây dựng - Phí đo đạc, lập đồ địa - Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất III - Phí thuộc lĩnh vực thương mại, đầu tư - Phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) - Phí chợ - Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện - Phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu, thuyền, tàu bay - Phí thẩm định đầu tư - Phí đấu thầu, đấu giá - Phí thẩm định kết đấu thầu - Phí giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập IV - Phí thuộc lĩnh vực giao thơng vận tải - Phí sử dụng đường - Phí sử dụng đường thủy nội địa - Phí sử dụng đường biển - Phí qua cầu - Phí qua đò, qua phà - Phí sử dụng cảng, nhà ga   - Phí neo, đậu - Phí bảo đảm hàng hải - Phí hoa tiêu, dẫn đường 10 - Phí trọng tải tàu, thuyền cập cảng 11 - Phí luồng, lạch 12 - Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước 13 - Phí kiểm định phương tiện vận tải, phương tiện đánh bắt thủy sản V - Phí thuộc lĩnh vực thơng tin, liên lạc - Phí sử dụng bảo vệ tần số vô tuyến điện - Phí cấp tên miền địa sử dụng Internet - Phí khai thác sử dụng tài liệu Nhà nước quản lý - Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu viễn thơng VI - Phí thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an tồn xã hội - Phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư chất có yêu cầu nghiêm ngặt an tồn - Phí an ninh, trật tự, an tồn xã hội - Phí xác minh giấy tờ, tài liệu - Phí trơng giữ xe VII - Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội - Phí giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Phí tham quan - Phí thẩm định văn hóa phẩm - Phí giới thiệu việc làm VIII - Phí thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo - Học phí - Phí dự thi, dự tuyển IX - Phí thuộc lĩnh vực y tế - Viện phí - Phí phòng, chống dịch bệnh - Phí giám định y khoa - Phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc - Phí kiểm dịch y tế - Phí kiểm nghiệm trang thiết bị y tế - Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an tồn thực phẩm - Phí thẩm định tiêu chuẩn điều kiện hành nghề y, dược X - Phí thuộc lĩnh vực khoa học, cơng nghệ mơi trường - Phí bảo vệ mơi trường - Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động mơi trường - Phí vệ sinh - Phí phòng, chống thiên tai   - Phí sở hữu cơng nghiệp - Phí cấp mã số, mã vạch - Phí sử dụng dịch vụ an tồn xạ - Phí thẩm định an tồn xạ - Phí thẩm định điều kiện hoạt động khoa học cơng nghệ 10 - Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao cơng nghệ 11 - Phí kiểm định phương tiện đo lường XI - Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hải quan - Phí cung cấp thơng tin tài doanh nghiệp - Phí bảo lãnh, tốn quan, tổ chức cấp dịch vụ bảo lãnh, toán - Phí sử dụng thiết bị, sở hạ tầng chứng khốn - Phí hoạt động chứng khốn - Phí niêm phong, kẹp chì, lưu kho Hải quan XII - Phí thuộc lĩnh vực tư pháp - Án phí - Phí giám định tư pháp - Phí cung cấp thơng tin giao dịch bảo đảm - Phí thuộc lĩnh vực pháp luật dịch vụ pháp lý khác B - DANH MỤC LỆ PHÍ I - Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền nghĩa vụ công dân - Lệ phí quốc tịch - Lệ phí hộ tịch, hộ - Lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực xuất cảnh, nhập cảnh - Lệ phí áp dụng quan đại diện ngoại giao, quan lãnh Việt Nam nước - Lệ phí tòa án - Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước làm việc Việt Nam - Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp II - Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản - Lệ phí trước bạ - Lệ phí địa - Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm - Lệ phí bảo hộ quyền tác giả - Lệ phí bảo hộ quyền sở hữu cơng nghiệp - Lệ phí cấp giấy phép xây dựng - Lệ phí quản lý phương tiện giao thơng - Lệ phí cấp biển số nhà III - Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh   - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh - Lệ phí cấp giấy phép hành nghề theo quy định pháp luật - Lệ phí đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước Việt Nam - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ bảo vệ - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động loại phương tiện - Lệ phí cấp giấy phép sử dụng thiết bị, phương tiện, phương tiện nổ, chất nổ, vũ khí, khí tài theo quy định pháp luật - Lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an tồn kỹ thuật máy móc, thiết bị, phương tiện chất có yêu cầu nghiêm ngặt an tồn - Lệ phí cấp giấy phép lắp đặt cơng trình ngầm - Lệ phí cấp hạn ngạch, giấy phép xuất khẩu, nhập 10 - Lệ phí cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt động vật, thực vật rừng quý 11 - Lệ phí quản lý chất lượng bưu điện 12 - Lệ phí cấp phép sử dụng kho số đánh số mạng, thuê bao liên lạc viễn thông 13 - Lệ phí cấp dán tem kiểm sốt băng, đĩa có chương trình 14 - Lệ phí cấp giấy phép sử dụng nguồn nước 15 - Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 16 - Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa 17 - Lệ phí cấp giấy phép hoạt động chứng khốn - Lệ phí độc quyền số ngành, nghề IV - Lệ phí quản lý nhà nước đặc biệt chủ quyền quốc gia - Lệ phí vào cảng 2- Lệ phí bay qua vùng trời, qua vùng đất, vùng biển - Lệ phí hoa hồng chữ ký V - Lệ phí quản lý nhà nước lĩnh vực khác - Lệ phí cấp giấy phép sử dụng dấu - Lệ phí Hải quan - Lệ phí cấp giấy đăng ký nguồn phóng xạ, máy phát xạ - Lệ phí cấp văn bằng, chứng - Lệ phí chứng thực - Lệ phí cơng chứng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Văn An   Phụ lục Bảng Phỏng Vấn Điều Tra Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khoa Kinh Tế  -Xin chào Ơng/bà! Tơi sinh viên trường đại học Nông Lậm Tp.HCM, tiến hành khảo sát ý kiến người dân nhằm thực đề tài nghiên cứu “Phân tích sách thu phí hạn chế pương tiện vân tải cá nhân xe gắn máy Thành Phố Hồ Chí Minh” nhằm tìm hiểu thêm vể ý kiến người dân sách nhu cầu phương tiện cá nhân Ý kiến Ơng/bà hữu ích cho công tác nghiên cứu thông tin thu thập hơm ko phục vụ cho mục đích khác Vì mong Ơng/bà vui lòng giúp chúng tơi trả lời câu hỏi I THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Thời gian vấn: Tên người PV: … Giới tính: □ Nam □ Nữ Địa chỉ: .… Số điện thoại: Nơi vấn: … Trình độ học vấn……………… II TÌNH HÌNH SỬ DỤNG XE Ông/bà thường sử dụng loại phương tiện để lưu thông đường? 1.xe đạp 2 xe máy 3 xe ơtơ 4 xe bt Gia đình Ông/bà có loại phương tiện sau đây: 1 xe đạp .chiếc 2 xe máy .chiếc 3 xe ôtô .chiếc Gia đình Ơng/bà sử dụng loại xe năm? năm Ông/bà mua xe để phục vụ mục đích gì? 1 Nhu cầu lại 2 Sở thích 3 Ý kiến khác Ơng/bà thường biết đến nguồn thơng tin giá xe mua đâu?  Báo chí  Internet  Tivi  Radio  Bạn bè, người thân  Tại cửa hàng bán xe   III NGUỒN THU NHẬP & MỐI QUAN TÂM VỀ CHÍNH SÁCH LƯU HÀNH XE MÁY Xin cho biết nghề nghiệp Ơng/bà ………… Bảng mã hóa nghề nghiệp Nhân viên cơng ty nước ngồi, cơng ty lớn Nông dân, làm nông nghiệp Thương gia hay chủ kinh doanh Nội trợ Mua bán nhỏ Sinh viên, học sinh Nhân viên công ty nhỏ 10 Thất nghiệp Người mua bán nhỏ nhà 11 Khác 7.Trong gia đình có người……….bao nhiêu người làm……… 8.Ngồi Ơng/bà có làm thêm khơng? 1.có 2.khơng Ước tính thu nhập gia đình năm 2011…… 10.Giả sử thu nhập tăng lên, Ơng/bà có nhu cầu mua thêm xe khơng? 1=có 2=khơng Lý do: 11 Ông/bà có nghe thơng tin phí lưu hành xe máy chưa??  Có  Khơng 12 Ơng/bà nghe thơng tin việc thu phí đâu?(cho phép chọn nhiều câu trả lời )  Báo chí  Internet  Tivi  Radio  Bạn bè, người thân (PVV giải thích phí lưu hành xe máy) Phí hạn chế phương tiện vận tải cá nhân: mức thu xe mơ tơ có dung tích xi lanh 175 cm3 500 nghìn đồng triệu đồng/năm cho mơ tơ có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên nhằm mục đích tăng cường lực giao thông đô thị, nỗ lực góp phần giảm ách tắc giao thơng, đảm bảo trật tự an tồn giao thơng 13.Ơng/bà có nghĩ giá xe máy có thêm mức thu phí 500.000đ/ năm có cao khơng Có   Khơng Tại -14 Với tình trạng giá xe máy tăng lên “phí hạn chế phương tiện vận tải cá nhân”,nếu gia đình Ông/bà có ý định mua xe, liệu Ông/bà có định mua xe hay khơng 1.có 2.khơng 15.Ơng/bà có đồng ý với sách thu phí nhà nước ko? 1.có 2.khơng Tại ……………………………………………………………………… 16.Nếu ko đồng ý Ơng/bà đưa đề xuất để giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thơng ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 17.Theo Ơng/bà sách thu phí hạn chế phương tiện vận tải cá nhận nhà nước bị thất bại sao?    Xin Cảm Ơn Ông/bà Chúc Ông/bà sức khỏe ngày tốt lành!     ... Hoàng Thị Thanh Thanh   NỘI DUNG TĨM TẮT HỒNG THỊ THANH THANH Tháng 06 năm 2012 “Phân tích sách thu phí hạn chế phương tiện vận tải cá nhân xe gắn máy Thành Phố Hồ Chí Minh” HOANG THI THANH THANH,... sách thu phí hạn chế pương tiện vân tải cá nhân xe gắn máy Thành Phố Hồ Chí Minh”, Hồng Thị Thanh Thanh sinh viên khóa 2008-2012, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường thực hiện, bảo vệ thành công...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************** HỒNG THỊ THANH THANH PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THU PHÍ HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CÁ NHÂN XE GẮN MÁY Ở THÀNH PHỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THU PHÍ HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CÁ NHÂN XE GẮN MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THU PHÍ HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CÁ NHÂN XE GẮN MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay