KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV NỘI THẤT HOÀNG PHÁTQUẬN BÌNH THẠNHTP.HCM QUÝ I NĂM 2012 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

159 6 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** HỒNG THỊ THANH HƯƠNG KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV NỘI THẤT HỒNG PHÁT-QUẬN BÌNH THẠNH-TP.HCM - Q I NĂM 2012 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** HỒNG THỊ THANH HƯƠNG KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH SX TM DV NỘI THẤT HỒNG PHÁT-QUẬN BÌNH THẠNH-TP.HCM - QUÝ I NĂM 2012 NGÀNH: KẾ TOÁN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TRỊNH ĐỨC TUẤN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH SX-TM-DV NỘI THẤT HỒNG PHÁT” Hồng Thị Thanh Hương, sinh viên khóa 34, ngành KẾ TỐN, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ TRỊNH ĐỨC TUẤN Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin cảm ơn cha mẹ, em trai, người thân yêu bên con, chia sẻ động viên con, tạo điều kiện tốt cho để có ngày hơm Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm, Ban Chủ Nhiệm Khoa Kinh Tế toàn thể quý thầy cô Trường Đại Học Nông Lâm, đặc biệt thầy mơn Kế tốn-Tài truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt năm tháng em học tập trường Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trịnh Đức Tuấn, người tận tình dìu dắt, hướng dẫn, tạo điều kiện tốt cho em để em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Cơng Ty TNHH SX-TM-DV Nội Thất Hồng Phát tạo điều kiện cho em thực tập công ty Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chị Phòng kế tốn, đặc biệt chị Hiếu chị Hoa, hai chị tận tình bảo, giúp đỡ em suốt thời gian em thực tập phòng Kế Tốn cơng ty Sau cùng, tơi xin cảm ơn tất bạn bè tôi, người bạn thân yêu bên tôi, động viên chia sẻ buồn vui sống, suốt năm tháng học đại học, thời gian thực luận văn tốt nghiệp Dù có nhiều cố gắng q trình thực luận văn, thời gian thực tập kiến thức thân có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi khiếm khuyết sai sót Em mong nhận góp ý q thầy q cơng ty để đề tài em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Hồng Thị Thanh Hương NỘI DUNG TĨM TẮT HỒNG THỊ THANH HƯƠNG, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Lưu Chuyển Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH SX-TM-DV Nội Thất Hồng Phát – Quận Bình Thạnh – Thành Phố Hồ Chí Minh” HOANG THI THANH HUONG, Faculty of Economics, Nong Lam University – Ho Chi Minh City June 2012 “Accounting for Turnover of Goods and The Defination of Business Result at Hoang Phat Production Trading and Furniture Service Co., Ltd – Binh Thanh District – Ho Chi Minh City” Bằng phương pháp mô tả vấn nhân viên kế tốn, bán hàng cơng ty, khóa luận “Kế Tốn Lưu Chuyển Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Cơng Ty TNHH SX-TM-DV Nội Thất Hồng Phát” tìm hiểu quy trình kế tốn lưu chuyển hàng hóa xác định kết kinh doanh, thu thập xử lý số liệu, mơ tả lại q trình mua bán, dự trữ hàng hóa xác định kết kinh doanh cơng ty Qua thấy điểm mạnh, điểm hạn chế cơng tác kế tốn, từ đề xuất ý kiến góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác kế tốn lưu chuyển hàng hóa xác định kết kinh doanh nói riêng MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG : MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG : TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược Cơng ty TNHH SX-TM-DV Nội Thất Hồng Phát 2.2 Lịch sử hình thành trình phát triển công ty .8 2.3 Chức cơng ty 2.4 Thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triển .9 2.5 Tổ chức máy quản lý công ty .10 2.6 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 11 2.6.1 Tổ chức máy kế toán 11 2.6.2 Chế độ kế toán áp dụng .12 2.7 Tổ chức lập nộp báo cáo tài .14 CHƯƠNG : NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Nội dung nghiên cứu 15 3.1.1 Khái niệm lưu chuyển hàng hóa xác định kết kinh doanh 15 3.1.2 Kế toán nghiệp vụ mua hàng 15 3.1.3 Kế toán nghiệp vụ bán hàng 21 3.1.4 Kế toán hàng tồn kho 26 3.1.5 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 29 3.1.6 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu .29 3.1.7 Kế toán giá vốn hàng bán 31 3.1.8 Kế tốn chi phí bán hàng 32 v 3.1.9 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 33 3.1.10 Kế toán doanh thu hoạt động tài 34 3.1.11 Kế tốn chi phí tài 35 3.1.12 Kế toán thu nhập khác 36 3.1.13 Kế tốn chi phí khác 37 3.1.14 Kế toán xác định kết kinh doanh 37 3.2 Phương pháp nghiên cứu 41 CHƯƠNG : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42 4.1 Đặc điểm chung hoạt động kinh doanh công ty 42 4.2 Kế toán nghiệp vụ mua hàng 42 4.2.1 Phương thức mua hàng 42 4.2.2 Phương thức toán 43 4.2.3 Trình tự lưu chuyển chứng từ 44 4.2.4 Tổ chức hạch tốn q trình mua hàng .45 4.3 Kế toán nghiệp vụ bán hàng xác định doanh thu tiêu thụ 51 4.3.1 Phương thức bán hàng 51 4.3.2 Phương thức toán 51 4.3.3 Xác định giá bán hàng hóa 51 4.3.4 Trình tự luân chuyển chứng từ 52 4.3.5 Tổ chức hạch tốn q trình bán hàng 53 4.4 Kế toán hàng tồn kho 59 4.4.1 Đặc điểm hàng tồn kho công ty .59 4.4.2 Phương pháp theo dõi hàng tồn kho 59 4.4.3 Hạch toán theo dõi hàng tồn kho .60 4.5 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu .62 4.6 Kế toán giá vốn hàng bán 62 4.7 Kế toán chi phí bán hàng 66 4.8 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 70 4.9 Kế tốn doanh thu hoạt động tài .73 4.10 Kế tốn chi phí tài chính: 76 4.11 Kế toán thu nhập khác 76 vi 4.12 Kế tốn chi phí khác .79 4.13 Kế toán xác định kết kinh doanh 79 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 5.1 Kết luận .84 5.1.1 Nhận xét tổ chức máy quản lý công ty 84 5.1.2 Nhận xét tổ chức máy kế toán công ty 85 5.1.3 Nhận xét cơng tác kế tốn lưu chuyển HH xác định KQKD công ty 86 5.2 Kiến nghị 87 5.2.1 Kiến nghị tổ chức máy quản lý công ty .88 5.2.2 Kiến nghị tổ chức máy kế tốn cơng ty 88 5.2.3 Kiến nghị cơng tác kế tốn lưu chuyển HH xác định KQKD công ty 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO .91 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BBKNHH Biên kiểm nhận hàng hóa CKTM Chiết khấu thương mại ĐKKD Đăng ký kinh doanh DPGG Dự phòng giảm giá GBC Giấy báo có GBN Giấy báo nợ GGHB Giảm giá hàng bán GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HBBTL Hàng bán bị trả lại HĐTC Hoạt động tài HTK Hàng tồn kho K/C Kết chuyển KH Khách hàng KPCĐ Kinh phí cơng đồn KQKD Kết kinh doanh NCC Nhà cung cấp PNK Phiếu nhập kho PXK Phiếu xuất kho PK Phiếu khác QLDN Quản lý doanh nghiệp SDCK Số dư cuối kỳ SXKD Sản xuất kinh doanh TGNH Tiền gửi ngân hàng TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTĐB Tiêu thụ đặc biệt viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Bàn Lãnh Đạo Cao Cấp 01 Hình 2.2: Bàn Lãnh Đạo Cao Cấp 02 Hình 2.3: Bàn Họp Tròn Cao Cấp Hình 2.4: Bàn Họp Dài Cao Cấp .6 Hình 2.5 : Quầy Lễ Tân 01 Hình 2.6 : Quầy Lễ Tân 02 Hình 2.7: Phân Tích Ma Trận Swot Của Cơng Ty Hình 2.8: Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Của Công Ty 10 Hình 2.9: Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Của Cơng Ty 11 Hình 2.10: Sơ Đồ Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Kế Tốn .13 Hình 3.1: Sơ Đồ Hạch Tốn Q Trình Bán Hàng Theo Phương Pháp Kê Khai Thường Xuyên .26 Hình 3.2: Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ 29 Hình 3.3: Sơ Đồ Hạch Tốn Giá Vốn Hàng Bán 32 Hình 3.4: Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Bán Hàng 33 Hình 3.5: Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp .34 Hình 3.6: Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 35 Hình 3.7: Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Tài Chính 36 Hình 3.8: Sơ Đồ Hạch Toán Thu Nhập Khác .36 Hình 3.9: Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Khác 37 Hình 3.10: Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Thuế TNDN 38 Hình 3.11: Sơ Đồ Hạch Tốn Kết Quả Kinh Doanh 40 Hình 4.1: Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Quy Trình Mua Hàng 44 Hình 4.2: Sơ Đồ Hạch Tốn Q Trình Mua Hàng Q I Năm 2012 Tại Cơng Ty .49 Hình 4.3: Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Quy Trình Bán Hàng .52 Hình 4.4: Sơ Đồ Hạch Tốn Q Trình Bán Hàng Q I Năm 2012 Tại Cơng Ty 57 Hình 4.5: Sơ Đồ Hạch Toán Hàng Tồn Kho 59 Hình 4.6: Sơ Đồ Hạch Tốn Tổng Hợp TK 1561 “Giá Mua Hàng Hóa” Quý I Năm 2012 Tại Công Ty 61 ix tồn cơng tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng Trên sở kiến thức truyền đạt giảng đường, với trình tìm hiểu thực tế cơng ty, em xin đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức máy quản lý công ty, tổ chức cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn lưu chuyển hàng hóa xác định kết kinh doanh nói riêng 5.2.1 Kiến nghị tổ chức máy quản lý công ty - Mặc dù máy quản lý công ty tổ chức linh hoạt hợp lý nhiên chưa có liên hệ mật thiết phận công ty với Công ty chưa thực sách đãi ngộ cho người lao động tổ chức vui chơi, nghỉ mát…Vì thế, để khuyến khích tinh thần làm việc tăng thêm tinh thần đồn kết cho nhân viên, cơng ty nên tổ chức nhiều hoạt động dã ngoại, tạo điều kiện cho nhân viên thư giãn, tạo tinh thần thoải mái, giải tỏa áp lực công việc - Công ty cần quan tâm tới thời gian làm việc nhân viên, cụ thể, công ty nên thiết lập hệ thống báo tự động, báo bắt đầu vào làm về, vừa để đảm bảo việc thực tốt nội quy công ty, đồng thời đảm bảo quyền lợi tập thể nhân viên, khơng để xảy tình trạng nhân viên phải lại làm 5.2.2 Kiến nghị tổ chức máy kế tốn cơng ty - Kế tốn cơng việc đòi hỏi tính cẩn trọng tương đối cao, việc kế tốn viên chủ quan cơng tác hạch tốn đơi dẫn đến sai sót vấn đề cần phải xem xét Kế toán trưởng nên người thường xuyên kiểm tra đưa hướng dẫn cụ thể để kiểm sốt q trình làm việc kế tốn viên, khơng để xảy tình trạng làm sai sửa, tạo tiền lệ xấu cho nhân viên - Dù Ban lãnh đạo không yêu cầu, kế toán nên in sổ sách tháng lần để đảm bảo thực nguyên tắc kế tốn, đồng thời phục vụ cho cơng tác kiểm tra, đối chiếu dễ dàng nhanh chóng, tránh sai sót đáng tiếc xảy 5.2.3 Kiến nghị cơng tác kế tốn lưu chuyển HH xác định KQKD công ty - Công ty nên có phân cơng cơng việc hợp lý cho phận, cụ thể, kế toán nên người lập PXK thay cho Thủ kho, lập phiếu thu, phiếu chi thay cho Thủ 88 quỹ để tránh vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm, đồng thời, tránh gây rủi ro cho cơng ty q trình quản lý tài sản - Bên cạnh đó, q trình hạch tốn, kế toán nên xem xét lại vài vấn đề để cơng tác kế tốn lưu chuyển HH xác định KQKD hoàn thiện hơn, cụ thể: + Cuối tháng, nhận hóa đơn GTGT chi phí vận chuyển, kèm theo bảng kê chi tiết cước vận chuyển, kế tốn xác định chi phí cho việc mua hàng đồng thời hạch toán vào TK 1562 “Chi phí thu mua hàng hóa” thay hạch tốn tất vào TK 641 “Chi phí bán hàng” + Khi bán hàng thu tiền mặt chuyển khoản, kế tốn khơng hạch tốn thơng qua TK trung gian 131 “Phải thu khách hàng” mà phản ánh trực tiếp vào TK 111 “Tiền mặt” 112 “Tiền gửi ngân hàng” + Khi bán hàng cho khách lẻ, kế tốn bảng kê hàng hóa bán lẻ ngày để cuối ngày tiến hành xuất hóa đơn GTGT tổng hợp + Khi cho khách hàng hưởng khoản “hỗ trợ vận chuyển”, trừ hóa đơn, kế tốn hạch tốn vào TK 641 “Chi phí bán hàng” Cụ thể, vào hóa đơn bán hàng số 0001966 ngày 07/02/2012, kế toán phản ánh doanh thu sau: Nợ TK 1311 (Nguyễn Gia HOLDINGS) 24.333.471 đ Có TK 5111 21.983.471 đ Có TK 3331 2.350.000 đ Đồng thời, với khoản “Hỗ trợ vận chuyển” công ty cho khách hàng hưởng, trừ hóa đơn, kế tốn phản ánh: Nợ TK 6417 681.818 đ Có TK 1311 (Nguyễn Gia HOLDINGS) 681.818 đ + Với khoản phí tốn tiền vé máy bay cho Giám đốc cơng tác, kế tốn hạch tốn vào TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” thay hạch tốn vào TK 641 “Chi phí bán hàng” + Khi tính tiền lương khoản trích theo lương cho phận bán hàng, kế tốn hạch tốn vào TK 641 “Chi phí bán hàng” thay hạch tốn tất vào TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 89 + Khi nhận khoản “Hỗ trợ vận chuyển”, thực chất khoản trả thay chi phí vận chuyển cho NCC, kế toán hạch toán vào TK 1388 “Phải thu khác” thay hạch tốn vào TK 711 “Thu nhập khác” Cụ thể, công ty trả tiền vận chuyển, kế toán phản ánh Nợ TK 1388 Nợ TK 1331 Có TK 1111, 1121, 3311 (Hòa Phát) Khi nhận khoản “Hỗ trợ vận chuyển”, kế tốn phản ánh: Nợ TK 3311 (Hòa Phát) Có TK 1388 + Với khoản chi phí tương đối lớn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán nên sử dụng TK cấp để việc hạch toán chi tiết cụ thể thay hạch tốn chung TK cấp Trên ý kiến đề xuất chủ quan em với mong muốn hoàn thiện tổ chức máy quản lý cơng ty, tổ chức cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn lưu chuyển hàng hóa xác định kết kinh doanh nói riêng Song, với thời gian thực tập chưa nhiều khả kiến thức thân có hạn, nên đề tài chắn có thiếu sót định Em mong nhận góp ý thầy cô anh chị cơng ty, đặc biệt chị Phòng kế tốn để đề tài em hồn thiện có tính ứng dụng cao thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính, 2006 Q15/2006/QĐ-BTC - Quyết định việc ban hành Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp, 60 trang Bùi Cơng Luận, 2011 Bài Giảng Kế Tốn Thương Mại Bộ mơn Kế tốn – Tài chính, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Lê Văn Hoa, 2011 Bài Giảng Mơn Sổ Sách Chứng Từ Kế Tốn Bộ mơn Kế tốn – Tài chính, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Hưng Kế Tốn Tài Chính, 589 trang 91 PHỤ LỤC Phụ lục 03: Mẫu Bảng Báo Giá Phụ lục 04: Hợp Đồng Kinh Tế Phụ lục 05: Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Phụ lục 06: Trích Bảng Kê Ngân Hàng Phụ lục 07: Sổ Chi Tiết Công Nợ Phụ lục 08: Trích Nhật Ký Chung ... Hồ Chí Minh” HOANG THI THANH HUONG, Faculty of Economics, Nong Lam University – Ho Chi Minh City June 2012 “Accounting for Turnover of Goods and The Defination of Business Result at Hoang Phat... nhận góp ý quý thầy cô quý công ty để đề tài em hoàn thi n Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Hoàng Thị Thanh Hương NỘI DUNG TĨM TẮT HỒNG THỊ THANH HƯƠNG, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành... đưa đề xuất nhằm góp phần hồn thi n cơng tác kế tốn lưu chuyển hàng hóa xác định KQKD 1.4 Cấu trúc khóa luận Khóa luận gồm chương: Chương 1: Mở đầu Nêu tóm tắt cần thi t đề tài, mục tiêu nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV NỘI THẤT HOÀNG PHÁTQUẬN BÌNH THẠNHTP.HCM QUÝ I NĂM 2012 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV NỘI THẤT HOÀNG PHÁTQUẬN BÌNH THẠNHTP.HCM QUÝ I NĂM 2012 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay