KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV NỘI THẤT HOÀNG PHÁTQUẬN BÌNH THẠNHTP.HCM QUÝ I NĂM 2012 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

159 28 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

... Hồ Chí Minh” HOANG THI THANH HUONG, Faculty of Economics, Nong Lam University – Ho Chi Minh City June 2012 “Accounting for Turnover of Goods and The Defination of Business Result at Hoang Phat... nhận góp ý quý thầy cô quý công ty để đề tài em hoàn thi n Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Hoàng Thị Thanh Hương NỘI DUNG TĨM TẮT HỒNG THỊ THANH HƯƠNG, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành... đưa đề xuất nhằm góp phần hồn thi n cơng tác kế tốn lưu chuyển hàng hóa xác định KQKD 1.4 Cấu trúc khóa luận Khóa luận gồm chương: Chương 1: Mở đầu Nêu tóm tắt cần thi t đề tài, mục tiêu nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV NỘI THẤT HOÀNG PHÁTQUẬN BÌNH THẠNHTP.HCM QUÝ I NĂM 2012 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV NỘI THẤT HOÀNG PHÁTQUẬN BÌNH THẠNHTP.HCM QUÝ I NĂM 2012 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay