XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CAO SU KHI CỔ PHẦN HÓA TẠI NÔNG TRƯỜNG III – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

63 21 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:45

... từ mủ cao su thi n nhiên nguyên liệu cần thi t nhiều ngành công nghiệp đại giới, xếp thứ tư sau dầu mỏ, than đá, sắt thép đặc biệt chế biến cao su 13 nhân tạo có đặc tính cao su thi n nhiên Sản... tốt, giai đoạn kiến thi t trồng xen loại ngắn ngày khác nhằm tăng thêm thu nhập Ngồi cao su có khả cải tạo môi trường như: Phủ xanh đất trống đồi núi trọc, điều hòa khí hậu cải thi n nguồn sinh... Tuyết Trinh, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh.Tháng năm 2012 “Xác Định Giá Trị Vườn Cao Su Khi Cổ Phần Hóa Nơng Trường III – Cơng Ty TNHH MTV Cao Su Lộc Ninh” Hoàng Thị Tuyết Trinh,
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CAO SU KHI CỔ PHẦN HÓA TẠI NÔNG TRƯỜNG III – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CAO SU KHI CỔ PHẦN HÓA TẠI NÔNG TRƯỜNG III – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay