XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CAO SU KHI CỔ PHẦN HÓA TẠI NÔNG TRƯỜNG III – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

63 5 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH ********** HỒNG THỊ TUYẾT TRINH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CAO SU KHI CỔ PHẦN HĨA TẠI NƠNG TRƯỜNG III – CƠNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/ 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH ********** HỒNG THỊ TUYẾT TRINH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CAO SU KHI CỔ PHẦN HĨA TẠI NƠNG TRƯỜNG III – CƠNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH Ngành: Kinh Tế Nông Lâm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS THÁI ANH HỊA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/ 2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học, khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Xác định giá trị vườn cao su Cổ Phần Hóa Nơng Trường III – cơng ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh” Hoàng Thị Tuyết Trinh, sinh viên khóa 34, chun ngành Kinh Tế Nơng Lâm, khoa Kinh Tế bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Giáo viên hướng dẫn Thái Anh Hòa Ngày… tháng … năm 2012 Chủ tịch hội chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ Ngày … tháng … năm 2012 Ngày … tháng … năm 2012 LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian học tập mình, em xin chân thành cám ơn quý thầy cô giáo trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy cô giáo khoa Kinh tế tận tình dạy để em có kiến thức làm hành trang bước vào đời Để hồn thành khóa luận này, em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Thái Anh Hòa - người nhiệt thành giúp đỡ, động viên để em hoàn thành luận văn Xin chân thành cám ơn bác, anh chị cán bộ, nhân viên nông trường III, đặc biệt xin cám ơn Bác, Ban giám đốc Nông Trường III chấp thuận nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt q trình thực tập Nơng trường Đặc biệt xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ, người sinh con, nuôi dưỡng tạo điều kiện cho học tập Vì thời gian, kiến thức có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý q thầy Cuối cùng, em xin kính chúc tập thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm tồn thể cán bộ, cơng nhân viên Nông Trường III lời chúc sức khỏe thành đạt NỘI DUNG TĨM TẮT Hồng Thị Tuyết Trinh, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh.Tháng năm 2012 “Xác Định Giá Trị Vườn Cao Su Khi Cổ Phần Hóa Nơng Trường III – Cơng Ty TNHH MTV Cao Su Lộc Ninh” Hồng Thị Tuyết Trinh, Facutly of Economics, Agriculture and Forestry University Ho Chi Minh city 6/2012 “Evaluation of Rubber Plantation for Equitization at State Farm III – Loc Ninh Rubber Limited Company” Cổ phần hóa DNNN nhiệm vụ quan trọng Nhà nước ta, với mục đích loại bỏ doanh nghiệp hiệu quả, hình thành loại hình doanh nghiệp đa hình thức sở hữu, thu hút vốn kinh nghiệm nhà đầu tư nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu sức cạnh tranh doanh nghiệp Tập đồn Cơng nghiệp cao su Việt Nam đơn vị đầu việc CPH doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước tốc độ chậm so với yêu cầu Chính phủ Nguyên nhân việc chậm trễ lúng túng việc xác định giá trị vườn cao su Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài Chính có thơng tư 132/2011/TT-BTC hướng dẫn định giá vườn cao su Tuy nhiên, thông qua việc tính tốn giá trị vườn cao su Nông Trường III- công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninhtrực thuộc Tập Đồn Cơng Nghiệp Cao Su Việt nam so sánh giá vườn định giá với giá vườn thị trường (cùng địa phương năm tuổi), đề tài nhận thấy giá trị vườn tính tốn theo hướng dẫn BTC chưa sát với giá thị trường Từ đó, đề tài đưa đề xuất nhằm xác định giá trị vườn cao su hợp lý MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.4 Phương pháp nghiên cứu đề tài 1.5.Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan Nông Trường III- công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh 2.1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Nông Trường III 2.1.3.Chức năng, nhiệm vụ Nông Trường 2.1.4 Bộ máy quản lý nông trường 2.1.5 Cơ cấu lao động nông trường 11 2.1.6 Tình hình sản xuất nơng trường năm vừa qua (2009-2011) 11 2.2.Tổng quan Cao Su 12 2.2.1 Sơ lược cao su 12 2.2.2.Vai trò, lợi ích cao su kinh tế quốc dân 13 CHƯƠNG 17 v CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1.Cơ sở lý luận 17 3.1.1 Các khái niệm liên quan đến CPH 17 3.2.Phương pháp nghiên cứu 28 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 28 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 29 CHƯƠNG 30 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá vườn cao su 30 4.1.1 Năng suất, chất lượng vườn 30 4.1.2 Giá trị lý vườn 31 4.1.3 Giá trị vườn cao su gắn liền với giá trị đất 32 4.1.4 Thời gian hoàn vốn dài, kỹ thuật khai thác nghiêm ngặt 33 4.2 Cơ sở việc định giá vườn cao su 33 4.2.1 Công thức xác định giá trị vườn cao su theo Thông tư 132/2011/TT-BTC Bộ Tài Chính 33 4.2.2 Nguyên tắc định giá vườn cao su 34 4.3 Tình hình vườn cao su phương thức tổ chức sản xuất nông trường III- công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh 35 4.4 Xác định giá trị vườn cao su nông trường III- công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh 36 4.4.1 Giá trị vườn cao su KTCB 36 4.4.2 Giá trị vườn kinh doanh: 37 4.4.3 Giá trị lý 39 4.5 Các giải pháp đề xuất nhằm xác định giá trị vườn cao su hợp lý 43 4.5.1 Sử dụng thêm phương pháp so sánh trình định giá 43 vi 4.5.2 Xác định giá trị vườn có tính giá trị quyền sử dụng đất trồng cao su 43 4.5.3 Xác định giá trị vườn cần tính đến đặc điểm kinh tế kỹ thuật cao su 45 4.5.4 Phương pháp xác định giá giá trị lý vườn cao su xác định giá trị vườn cao su 46 CHƯƠNG 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 50 5.2.1 Đối với Tập Đồn Cơng nghiệp Cao Su Việt Nam 50 5.2.2 Đối với Nhà nước (Bộ Tài Chính) 51 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CBCNV Cán cơng nhân viên CPH Cổ phần hóa CTCP Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước GTCL Giá trị lại GTDN Giá trị doanh nghiệp KTCB Kiến thiết NG Nguyên giá NT Nông trường SXKD Sản xuất kinh doanh TCTM Tái canh trồng TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên XHCN Xã hội chủ nghĩa viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Cơ Cấu Lao Động Nông Trường III Năm 2011 11 Bảng 2.2: Năng Suất Mủ Từ Vườn Cây Nông Trường Trong Năm (2009-2011) 12 Bảng 2.3: Dự Đoán Nhu Cầu Của Thế Giới Cao Su Thiên Nhiên(NR) Cao Su Nhân Tạo(SR) Đến Năm 2020 14 Bảng 2.4: Trữ Lượng Gỗ Một Số Giống Cao Su 14 Bảng 4.1: Hiện Trạng Vườn Cây Cao Su NT III 36 Bảng 4.2: Nguyên Giá Các Vườn Cây Nông Trường III 37 Bảng 4.3: Bảng Định Mức Khấu Hao Vườn Cây Cao Su 39 Bảng 4.4: Giá Trị Còn Lại Vườn Cây Nơng Trường III 40 Bảng 4.5: Bảng Hiện Giá Giá Trị Thanh Lý Các Vườn Cây NT III 41 Bảng 4.6: Bảng Giá Trị Các Vườn Cây NT III Sau Khi Định Gía Lại: 42 Bảng 4.7: Bảng So Sánh giá Thị Trường Giá Vườn Cao Su Theo Hướng Dẫn Bộ Tài Chính 42 Bảng 4.8: Giá Trị Vườn Cây Nơng Trường III Sau Khi Tính Thêm Giá Trị Đất 44 Bảng 4.9: Bảng Tổng Hợp Phân Loại Hệ Số Phụ Dựa Vào Các yếu Tố Kỹ Thuật 47 Bảng 4.10: Hệ Số Phụ Phân Loại Kèm Theo Các Yếu Tố Kỹ Thuật Giảm Cấp 47 Bảng 4.11: Tổng Hợp Các Trường Hợp Kết Quả Hệ Số Phân Loại Chính Phụ 48 Bảng 4.12: Hệ Số Phân Loại Đã Tính Các Trường Hợp Giảm Cấp 48 ix Khấu hao tài sản cố định vườn cao su thực theo Quyết định số 221/QĐ – CSVN ngày 27/04/2010 Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam việc ban hành điều chỉnh khấu hao vườn cao su theo chu kỳ khai thác 20 năm; cụ thể bảng 4.3 Bảng 4.3 Bảng Định Mức Khấu Hao Vườn Cây Cao Su Năm khai thác Tỉ lệ khấu hao (%) Lũy kế khấu hao (%) 2.5 2.5 2.8 5.3 3.5 8.8 4.4 13.2 4.8 18 5.4 23.4 5.4 28.8 5.1 33.9 5.1 39 10 44 11 51 12 6.6 57.6 13 6.2 63.8 14 5.9 69.7 15 5.5 75.2 16 5.4 80.6 17 85.6 18 90.6 19 5.2 95.8 20 4.2 100 Nguồn tin: Quyết định 221/QĐ-CSVN ngày 27/04/2010 tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam 38 Căn vào nguyên giá vườn mà phòng kế tốn Nơng Trường III cung cấp, vào bảng định mức khấu hao tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam, tính tốn giá trị lại vườn cao su kinh doanh Nông Trường III phản ánh bảng 4.4: Bảng 4.4 Giá Trị Còn Lại Của Vườn Cây Nơng Trường III ĐVT: đồng Số Hệ Năm năm số trồng khai phân thác loại 1990 16 Giá trị/ha Diện tích Nguyên (ha) giá Tổng Khấu hao GTCL GTCL B 94,21 28.812.084 23.222.540 5.589.544 526.590.968 C 61,82 27.145.783 21.879.501 5.266.282 325.561.547 D 46,79 25.941.367 20.908.742 5.032.625 235.476.533 1997 A 300,27 30.448.405 15.772.274 14.676.131 4.406.801.918 2003 A 215,8 48.173.426 8.093.136 40.080.290 8.649.326.675 2004 A 217,6 52.008.310 5.668.906 46.339.404 10.083.454.356 Nguồn tin: Tính tốn – tổng hợp 4.4.3 Giá trị lý + Giá trị vườn lý tính toán khoản đầu tư chắn tương lai (khi lý) việc chiết khấu giá trị thu hồi xem chi phí hội đầu tư Đây khoản tài sản vơ hình ghi chép thành khoản mục riêng biệt (tài sản vơ hình) tính khấu hao tài sản cố định lần thời điểm vườn cao su đưa vào lý, để đảm bảo doanh thu chi phí liên quan ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp Công thức xác định giá trị lý (Bộ Tài Chính ) - Giá trị giá trị lý vườn cao su B = (1+k)(n+m-i) 39 Trong đó: - B = Giá trị lý/cây x Số cao su thực tế lý x (1 - tỷ lệ gãy đổ bình quân)(n+m-i) - k: Lãi suất trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 05 năm Bộ Tài cơng bố thời điểm gần với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa cơng ty - i độ tuổi thực tế vườn cao su - m số năm xây dựng vườn (7 năm) - n thời gian khai thác vườn cao su (20 năm) Hiện tại, gía trị lý vườn nơng trường III khoảng 180 triệu đồng hecta Lãi suất trái phiếu Chính Phủ kỳ hạn năm năm 2011 11.9 %.Tỷ lệ gãy đổ bình quân hàng năm nông trường III vào khoảng 0.08% Tùy vào số năm khai thác vườn nông trường III, ta có bảng giá trị lý bảng 4.5: Bảng 4.5 Bảng Hiện Giá Giá Trị Thanh Lý Các Vườn Cây Tại Nông Trường III Năm Số năm Hệ số Diện tích trồng lại phân loại (ha) B 1990 Giá trị GTTL (đồng) Giá trị/ha Tổng giá trị 94,21 114.435.787 10.780.995.487 C 61,82 114.435.787 7.074.420.348 D 46,79 114.435.787 5.354.450.471 1997 12 A 300,27 91.244.467 27.397.976.075 2003 17 A 215,8 26.257.433 5.666.354.033 2004 18 A 217,6 23.446.315 5.101.918.247 Nguồn tin: Tính tốn – tổng hợp 40 Dựa số liệu tính tốn nguyên giá vườn KTCB; GTCL, giá trị giá trị lý vườn kinh doanh; giá trị vườn để CPH Nông Trường III – công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh xác định theo thông tư Bộ Tài Chính tổng hợp phản ánh bảng 4.6 bên dưới: Bảng 4.6 Bảng Giá Trị Các Vườn Cây NT III Sau Khi Định Gía Lại: Hệ Năm số trồng phân loại Giá trị/ha (đồng) Diện tích (ha) NG GTCL GTTL GT để CPH Tổng GT để CPH (đ) B 94,21 28.812.084 5.589.544 114.435.787 119.745.854 11.281.256.907 C 61,82 27.145.783 5.266.282 114.435.787 119.175.441 7.367.425.741 D 46,79 25.941.367 5.032.625 114.435.787 118.461.887 5.542.831.697 1997 A 300,27 30.448.405 14.676.131 91.244.467 105.920.598 31.804.777.994 2003 A 215,8 48.173.426 40.080.290 26.257.433 66.337.723 14.315.680.708 2004 A 217,6 52.008.310 46.339.404 23.446.315 69.785.720 15.185.372.603 2007 A 89,48 68.420.960 68.420.960 - 68.420.960 6.122.307.501 2008 A 135,36 64.832.196 64.832.196 - 64.832.196 8.775.686.051 2009 A 177,71 60.523.505 60.523.505 - 60.523.505 10.755.632.074 2010 A 133,98 54.032.595 54.032.595 - 54.032.595 7.239.287.078 2011 A 110,46 45.555.700 45.555.700 - 45.555.700 5.032.082,622 77.943.732 123.422.340.975 1990 Tổng cộng 1583,48 Nguồn: Tính tốn – tổng hợp Qua qúa trình điều tra, vấn 20 hộ nông dân trồng cao su địa bàn xã Lộc Thuận – khu vực gần với vườn cao su Nơng trường III để tìm hiểu mức giá giao dịch vườn cao su hộ nông dân với nhằm mục đích so sánh mức độ chênh lệch giá trị tính tốn giá bán vườn cao su thị trường, tổng hợp lại mức giá theo độ tuổi vườn phản ánh bảng 4.7 bên dưới: 41 Bảng 4.7 Bảng So Sánh Giá Thị Trường Giá Vườn Cao Su Theo Hướng Dẫn Bộ Tài Chính Giá theo hướng Tuổi dẫn BTC (đ/ha) Giá thị trường (đ/ha) 60.523.505 310.000.000 68.420.960 430.000.000 69.785.720 600.000.000 15 105.920.598 450.000.000 Nguồn tin: Điều tra – tổng hợp *Nhận xét: Vườn cao su Nông Trường III xác định theo thị thông tư 132/2011/TT-BTC có tổng trị giá 123.422.340.975 VNĐ, gía bình qn 77.943.732 VNĐ (mức giá chi tiết cho độ tuổi phản ánh bảng 4.6) Qua trình tìm hiểu nhận thấy mức giá vườn cao su tính tốn theo hướng dẫn thơng tư 132/2011/TT-BTC Bộ Tài Chính chưa hợp lý dựa vào nguyên nhân sau: - Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước quy định giá đất trồng lâu năm địa bàn xã Lộc Thuận số xã lân cận khu vực Nơng trường III 190 triệu đồng/ ha, khơng có lý giá đất trồng cao su lại có giá trị thấp giá đất trống - Qua tìm hiểu giá bán vườn cao su số nông hộ gần khu vực Nông trường III giá bán vườn cao su thị trường cao nhiều so với giá tính tốn sở hướng dẫn Bộ Tài Chính (bảng 4.6) Như vậy, việc xem xét lại cơng thức tính tốn giá trị vườn cao su Bộ Tài Chính cần thiết để đưa giải pháp tính tốn phù hợp xác hơn, để khơng làm thất thoát tài sản Nhà nước tiến hành cổ phần hóa 42 4.5 Các giải pháp đề xuất nhằm xác định giá trị vườn cao su hợp lý 4.5.1 Sử dụng thêm phương pháp so sánh trình định giá Xác định giá trị vườn nói riêng giá trị DNNN kinh doanh cao su nói chung ước tính giá trị DN thời điểm CPH làm sở cho việc hình thành giá bán phần vốn nhà nước DN Hiện nay, thơng tư Bộ Tài Chính hướng dẫn xác định giá trị vườn cao su theo phương pháp tài sản chưa đủ, lẻ mục tiêu cuối việc xác định giá trị DN xác định giá hàng hóa mà muốn trao đổi mua bán thị trường, khơng tham khảo giá hàng hóa loại có mua bán thị trường để làm sở so sánh Việc xác định giá trị vườn cao su thực theo nhiều phương pháp khác phương pháp tài sản, phương pháp chiết khấu dòng tiền nghị định 109/2007/NĐ/CP qui định, ngồi sử dụng phương pháp khác phương pháp chi phí, phương pháp so sánh trực tiếp Phương pháp so sánh trực tiếp dựa sở cho giá trị thị trường tài sản có quan hệ mật thiết với giá trị tài sản mua bán thị trường.Mục tiêu phương pháp so sánh trực tiếp tìm kiếm tài sản giao dịch thị trường giống với đối tượng xác định giá tiến hành điều chỉnh khác biệt chúng cách thích hợp Hiện nay, cao su loại trồng mang lại giá trị kinh tế cao bậc nước ta Do đó, cao su ngày trồng rộng rãi; không mở rộng khu vực Nhà nước mà cao su lựa chọn số danh sách cây trồng hộ nơng dân Chính thế, việc mua bán vườn cao su thị trường diễn ngày rộng rãi Vì vậy, việc vận dụng phương pháp so sánh trực tiếp phù hợp với thực tiễn xác định giá trị vườn cao su 4.5.2 Xác định giá trị vườn có tính giá trị quyền sử dụng đất trồng cao su Nói đến giá trị vườn giao dịch mua bán thị trường, thường người ta nhận thức bao hàm giá trị đất, thực tế xác định giá trị vườn cao su Tập đoàn loại trừ giá trị đất khỏi giá trị DN Hiện đất trồng cao su theo luật đất đai đất nông nghiệp trồng lâu năm Nhà nước giao 43 quyền sử dụng đất cho thuê lâu dài cho cá nhân tổ chức nói chung cho Tập đồn Cơng Nghiệp Cao Su Việt Nam nói riêng để trồng cao su Theo Luật đất đai hành thông thường Nhà nước giao quyền sử dụng đất cho thuê 50 năm Khi cá nhân tổ chức trồng cao su có quyền mua bán vườn cao su, đương nhiên vườn cao su bao gồm đất trồng cao su phải có giá trị giá để trao đổi Thực tế Nông trường III – công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh Nhà nước giao quyền sử dụng đất.Vì thế, xác định giá trị vườn cao su phải tính đến giá trị quyền sử dụng đất Khơng tính giá trị quyền sử dụng đất xác định giá trị vườn để CPH có nghĩa loại quyền sử dụng đất khỏi giá trị DNNN có nghĩa chuyển phần giá trị DN vào túi nhà đầu tư mà thay khoản thặng dư thuộc Nhà nước Trong luận văn này, tác giả đề xuất giải pháp tính giá trị vườn cao su bao gồm giá trị quyền sử dụng đất trồng cao su giá trị tài sản đất để xác định giá trị DN CPH Bảng 4.8 Giá Trị Vườn Cây Nông Trường III Sau Khi Tính Thêm Giá Trị Đất Giá trị/ha (đồng) Năm trồng Giá theo BTC Giá bao gồm giá trị đất Giá thị trường 1990 119.127.727 309.127.727 * 1997 105.920.598 295.920.598 450.000.000 2003 66.337.723 256.337.723 * 2004 69.785.720 259.785.720 600.000.000 2007 68.420.960 258.420.960 430.000.000 2008 64.832.196 254.832.196 * 2009 60.523.505 250.523.505 310.000.000 2010 54.032.595 244.032.595 * 2011 45.555.700 235.555.700 * Nguồn tin: Tính tốn – tổng hợp Ghi chú: * : Khơng có số liệu giá thi trường cho năm tương ứng Tuy nhiên, sau đưa giá trị đất vào giá trị vườn cây, nhận thấy giá trị vườn định giá chênh lệch lớn so với giá trị thị trường Vì thế, đề tài 44 tham khảo thêm số đề xuất dựa vào tài liệu: “Giải pháp xác định giá trị vườn cao su cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Tập đồn Cơng nghiệp cao su Việt Nam”(http://thuvienluanvan.com/?keyword=cao+su) 4.5.3 Xác định giá trị vườn cần tính đến đặc điểm kinh tế kỹ thuật cao su Giá vườn giao dịch mua bán thị trường thường người ta nhận thức chất lượng vườn cây, vườn giống gì, cho suất bao nhiêu, khả chịu đựng mưa bảo sao, trồng loại đất nào… ? Nhưng thông tư hướng dẫn Bộ Tài Chính đề cập đến nguyên giá đầu tư ban đầu hình thành nên tài sản Cụ thể thông tư đưa công thức xác định giá trị vườn kinh doanh: Giá trị lại = Nguyên giá vườn – Giá trị vườn khấu hao Thực tế phương pháp xác định bỏ qua đặc điểm kinh tế kỹ thuật cao su đặc điểm mang tính sinh học mà khác so với ngành kinh doanh khác, là: - Giá trị vườn thời kỳ kiến thiết DN, lô cao su, thời gian, quy trình, giống, đất,… Có suất đầu tư có nghĩa nguyên giá đơn vị diện tích cao su chất lượng khác nhau, cho sản lượng thời kỳ kinh doanh khác giá giao dịch vườn chắn khác - Đối với vườn kinh doanh vậy, theo cách tính giá trị lại nêu có nghĩa năm trồng lơ cao su hecta, phần cao su có giá trị nhau, thực tế lực khai thác khác tùy thuộc vào chất lượng vườn kỹ thuật khai thác người nhận khoán khai thác vườn tức có giá khác Việc đánh giá tình trạng kỹ thuật vườn theo mật độ cạo tỷ lệ thực sinh (để giáng cấp hệ số phân loại, tỷ lệ thực sinh > 20% giáng cấp) phân loại thành tiêu chuẩn (A,B,C,D) phương pháp Tập đoàn đưa ra, giải số yếu tố trình xác định chất lượng vườn cao su kinh doanh chưa đủ chưa triệt để đặc biệt xác định chất lượng vườn cao su kinh doanh để tính giá trị DN CPH, lẽ: 45 - Đây hệ số đánh giá chất lượng kỹ thuật vườn độ tuổi chưa phản ánh đầy đủ tình trạng kỹ thuật thực tế hao mòn lại vườn loại tài sản cố định khác - Bản thân vườn cao su trình đầu tư từ loại đất, khai hoang, trồng mới, chăm sóc suốt thời kỳ kiến thiết bản, khai thác suốt 20 năm sau Ngồi việc phản ánh chi phí đầu tư, thâm canh diện tích cao su theo thời điểm khác có khác biệt giá trị; chất lượng vườn cao su bị chi phối yếu tố kỹ thuật nơng nghiệp khác như: + Tình trạng mặt cạo + Thổ nhưỡng + Địa hình trồng cao su + Phương pháp trồng + Giống Ngoài yếu tố mật độ cạo tỷ lệ thực sinh xác định để đánh giá chất lượng vườn cây, yếu tố kể ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng vườn mà tập trung ảnh hưởng đến suất vườn (lượng mủ cao su khai thác được) chu kỳ khai thác 4.5.4 Phương pháp xác định giá giá trị lý vườn cao su xác định giá trị vườn cao su Giá trị lý vườn cao su khó xác định số lượng, chất lượng giá củi, gỗ cao su thời điểm lý sau CPH trạng thái động không xác định Mặt khác, việc dự tính cho tương lai xa từ 20 – 27 năm thông thường phải vào liệu nhiều năm (từ 10 – 15 năm), vào liệu năm mức độ xác khơng cao, giá củi gỗ cao su thị trường lại biến động bất thường Do việc xác định giá giá trị lý vườn cao su dựa vào giá bán năm chưa phản ánh xác giá trị dòng tiền chiết khấu tương lai xa cao su 46 Dưới số đề xuất luận văn: “Giải pháp xác định giá trị vườn cao su cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam” để tính hệ số phân loại vườn cao su có tính đến yếu tố kỹ thuật vườn cao su Bảng 4.9 Bảng Tổng Hợp Phân Loại Hệ Số Phụ Dựa Vào Các Yếu Tố Kỹ Thuật STT Tiêu chí kỹ thuật Tỉ lệ thực Phân loại a b ≤ 20% > 20% Vỏ cạo đủ theo số Vỏ cạo lại thiếu từ năm quy định quy năm cạo trở lên theo hoạch vỏ cạo số năm quy hoạch vỏ sinh Tình trạng mặt cao cạo Giống Địa hình Thổ nhưỡng Những loại giống nằm Những giống nằm cấu giống cấu giống Địa hình có độ dốc ≤ 8% Địa hình có độ dốc > 8% Loại đất giàu Loại đất trung binh dinh dưỡng đất nghèo dinh dưỡng, bạc màu Bảng 4.10 Hệ Số Phụ Phân Loại Kèm Theo Các Yếu Tố Kỹ Thuật Giảm Cấp Tổng hợp trường Hệ số phân loại phụ hợp hệ số phụ 5a A' 4a - 1b 3a – 2b B' 2a - 3b 1a – 4b C' 5b D' 47 Bảng 4.11: Tổng Hợp Các Trường Hợp Kết Quả Hệ Số Phân Loại Chính Phụ Hệ số phân loại phụ Hệ số phân loại A' B' C' D' A AA' AB' AC' AD' B BA' BB' BC' BD' C CA' CB' CC' CD' D DA' DB' DC' DD' Bảng 4.12: Hệ Số Phân Loại Đã Tính Các Trường Hợp Giảm Cấp Hệ số AA' 0,95 0,9 0,8 BA' CA' Tất AB' BB' trường hợp lại AC' 48 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Cổ phần hóa xu tất yếu phù hợp với phát triển kinh tế thị trường Cổ phần hóa DNNN thực chất chuyển DNNN chủ thành DN nhiều chủ Nhà nước chủ sở hữu công ty cổ phần Việc cổ phần hóa DNNN nước ta chủ trương lớn tiến hành rộng khắp với mục tiêu cải cách máy quản lý, phát huy lực người lao động góp phần phát triển kinh tế cuả đất nước Tuy nhiên, việc CPH doanh nghiệp nơng nghiệp Nhà nước nói chung, CPH doanh nghiệp kinh doanh cao su thiên nhiên nói riêng triển khai chậm, nguyên nhân chủ yếu thực trạng lúng túng việc xác định giá trị DN, mà cụ thể việc xác định giá trị vườn cao su Thực tiễn trình định giá trị vườn cao su Nông Trường III- Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh nẩy sinh số vần đề cần nghiên cứu giải như: - Văn pháp lý hành qui định có phương pháp xác định giá trị DNNN chưa đủ, chưa phù hợp với tình hình thực tế - Giá trị quyền sử dụng đất trồng cao su chưa đưa vào giá trị DN không hợp lý - Định giá trị vườn chưa đề cập nhiều đến đặc điểm kinh tế kỹ thuật cao su 49 - Hiện giá giá trị lý vườn cao su dựa vào giá trị năm chưa hợp lý Từ vấn đề nêu trên, luận văn xây dựng nhóm giải pháp nhằm hồn thiện việc định giá trị vườn cao su làm sở để xác định giá bán phần vốn Nhà nước cho cơng chúng, bảo đảm lợi ích Nhà nước, lợi ích cho nhà đầu tư, lợi ích DN lợi ích xã hội Đó giải pháp: (1) Định giá trị vườn nên sử dụng phương pháp theo quy định nghị định 109/NĐ/CP/2007 cần bổ sung thêm phương pháp so sánh trực tiếp Sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp để định giá trị vườn cây, thị trường giao dịch vườn cao su Việt Nam xuất nhiều năm phát triển (2) Phải đưa giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị vườn để xác định giá trị DN CPH theo chế thị trường (3) Giá trị tài sản đất hình thành vườn cao su phải vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vườn với đặc điểm kinh tế kỹ thuật đặc điểm mang tính sinh học chúng Ba giải pháp nêu số nhiều giải pháp góp phần xác định giá trị vườn cao su hợp lý hơn, với mong muốn góp phần nhỏ bé vào trình thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa DNNN kinh doanh cao su thiên nhiên Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam nói riêng doanh nghiệp nơng nghiệp Nhà nước nói chung 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Tập Đồn Cơng nghiệp Cao Su Việt Nam - Hoàn thiện tiêu chí hướng dẫn DN ngành đánh giá chất lượng vườn phù hợp với đặc điểm kinh tế kỹ thuật giống cao su vùng sinh thái khác trình lên Bộ Tài Chính xem xét, sửa đổi Việc xác định chất lượng vườn khơng có ý nghĩa việc xác định giá trị vườn mà quan trọng việc quản lý vườn tổ chức kinh doanh cao su thiên nhiên 50 - Kiến nghị với Bộ tài phương pháp xác định giá trị vườn cao su vấn đề: + Bổ sung thêm phương pháp so sánh trực tiếp + Bổ sung giá trị thuê đất, giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp 5.2.2 Đối với Nhà nước ( Bộ Tài Chính) Nghiên cứu kỹ tình hình sản xuất kinh doanh đặc điểm sinh học, kỹ thuật cao su địa phương khác để có phương án xác định giá trị vườn cao su cách hiệu quả, xác, tránh làm thất thoát nguồn lợi Nhà nước 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Nguyễn Thị Ly, 08/2009 “ Vận Dụng Các Phương Pháp Thẩm Định Giá Rừng Nhằm Phục Vụ Cho Mục Đích Quy Hoạch Và Phát Triển Rừng Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Thuận - Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày tháng năm 2007 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần - Thông tư 132/2011/TT-BTC hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cao su cổ phần hóa Bộ Tài ban hành - Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước - Số liệu thống kê phòng ban, Nông trường III- công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh - http://www.wikipedia.org - http://thuvienluanvan.com/?keyword=cao+su 52 ... từ mủ cao su thi n nhiên nguyên liệu cần thi t nhiều ngành công nghiệp đại giới, xếp thứ tư sau dầu mỏ, than đá, sắt thép đặc biệt chế biến cao su 13 nhân tạo có đặc tính cao su thi n nhiên Sản... tốt, giai đoạn kiến thi t trồng xen loại ngắn ngày khác nhằm tăng thêm thu nhập Ngồi cao su có khả cải tạo môi trường như: Phủ xanh đất trống đồi núi trọc, điều hòa khí hậu cải thi n nguồn sinh... Tuyết Trinh, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh.Tháng năm 2012 “Xác Định Giá Trị Vườn Cao Su Khi Cổ Phần Hóa Nơng Trường III – Cơng Ty TNHH MTV Cao Su Lộc Ninh” Hoàng Thị Tuyết Trinh,
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CAO SU KHI CỔ PHẦN HÓA TẠI NÔNG TRƯỜNG III – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CAO SU KHI CỔ PHẦN HÓA TẠI NÔNG TRƯỜNG III – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay