ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI KINH TẾ DO NƯỚC THẢI TỪ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT MÌ TẠI XÃ SUỐI NGÔ HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

85 37 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:45

... Phượng Linh NỘI DUNG TĨM TẮT HỒNG THỊ PHƯỢNG LINH Tháng 06 năm 2012 “Đánh Giá Tổn Hại Kinh Tế Do Nước Thải Từ Nhà Máy Chế Biến Tinh Bột Mì Xã Suối Ngơ, Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh” HOANG THI PHUONG. .. vệ sinh chưa quy định Sau tính tốn thi t kinh tế bao gồm thi t hại chi phí sử dụng nguồn nước thay thế, thi t hại chi phí chữa bệnh, khóa luận cho thấy mức thi t hại vơ lớn Từ đó, đề tài đề số... móc, thi t bị đại Đời sống người ngày nâng cao Hàng trăm nhà máy, xí nghiệp xuất tạo nguồn hàng hóa dồi đáp ứng nhu cầu nhân loại Tuy nhiên mặt trái đại hóa suy thối mơi trường Từng ngày, giờ, thi n
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI KINH TẾ DO NƯỚC THẢI TỪ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT MÌ TẠI XÃ SUỐI NGÔ HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI KINH TẾ DO NƯỚC THẢI TỪ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT MÌ TẠI XÃ SUỐI NGÔ HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay