ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI KINH TẾ DO NƯỚC THẢI TỪ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT MÌ TẠI XÃ SUỐI NGÔ HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

85 5 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** HỒNG THỊ PHƯỢNG LINH ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI KINH TẾ DO NƯỚC THẢI TỪ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT MÌ TẠI XÃ SUỐI NGƠ HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** HOÀNG THỊ PHƯỢNG LINH ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI KINH TẾ DO NƯỚC THẢI TỪ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT MÌ TẠI XÃ SUỐI NGƠ HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS NGUYỄN VŨ HUY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI KINH TẾ DO NƯỚC THẢI TỪ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT MÌ TẠI XÃ SUỐI NGƠ HUYỆN TÂN CHÂU TÌNH TÂY NINH ” HỒNG THỊ PHƯỢNG LINH, sinh viên khố 34, ngành KINH TẾ TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày T.S NGUYỄN VŨ HUY Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Bốn năm tưởng chừng khoảng thời gian dài Thế nhưng, bước vào giảng đường đại học thời gian bốn năm lại trơi qua chớp mắt Mới ngày tơi ngồi ghế nhà trường sinh viên năm Giờ lại rời xa mái trường sau năm gắn bó để tự lập bước định cho tương lai Lời cảm ơn xin gởi đến ba mẹ ni nấng, chăm sóc, dạy bảo, chu cấp cho để bước đường kiến thức vô tận Và bên gặp khó khăn Xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, thầy cô Khoa Kinh Tế truyền đạt cho kiến thức vô quí báu Em xin gửi lời biết ơn đến thầy Nguyễn Vũ Huy, người tận tình dạy, hướng dẫn cho em suốt thời gian thực khóa luận Một người thầy đáng kính trọng em ln ghi nhớ lời dạy quí báu thầy Bạn bè phần sống Cảm ơn bạn ln động viên, giúp đỡ, an ủi, nâng đỡ lúc vấp ngã Tình cảm đáng q hành trang tài sản q giá mà tơi có đời Xin chân thành cảm ơn ! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2012 Sinh viên thực Hoàng Thị Phượng Linh NỘI DUNG TĨM TẮT HỒNG THỊ PHƯỢNG LINH Tháng 06 năm 2012 “Đánh Giá Tổn Hại Kinh Tế Do Nước Thải Từ Nhà Máy Chế Biến Tinh Bột Mì Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh” HOANG THI PHUONG LINH June 2012 “Evaluating Economical Damages Due To Waste Water From Manioc Starch Processing Plant In Suoi Ngo Commune, Tan Chau District, Tay Ninh Province” Là nơi tập trung nhiều nhà máy chế biến tinh bột mì, Suối Ngơ oằn gánh lấy lượng nước thải khổng lồ thải hàng ngày Khóa luận thực tính tốn giá trị thiệt hại nhiễm gây lên đất đai, nguồn nước Trình bày cách tổng quát trạng ô nhiễm khu vực, tình hình sử dụng nguồn nước thay thế, tác động ô nhiễm đến người Từ kết nghiên cứu cho thấy, tổng thiệt hại cho khu vực ô nhiễm lớn 358.884.473.000 đồng/năm Nếu biện pháp ngăn chặn kịp thời, triệt để nhiễm ngày nặng nề số thiệt hại khơng ngừng tăng lên Dựa kết tính tốn nhà hoạch định sách, quyền địa phương có hướng giải tốt cho tình trạng môi trường bị ô nhiễm xã Suối Ngô MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG I MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 4  2.1.1 Tổng quan huyện Tân Châu 4  2.1.2 Tổng quan xã Suối Ngô 6  2.2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 12  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15  3.1 Cơ sở lý luận 15  3.1.1 Khái niệm ô nhiễm 15  3.1.2 Khái niệm ô nhiễm môi trường đất 15  3.1.3 Khái niệm ô nhiễm môi trường nước 15  3.1.4 Khái niệm nước thải 16  3.1.5 Tác động nước thải 17  3.1.6 Nước thải chế biến tinh bột mì 17  3.1.7 Ơ nhiễm khơng khí 18  3.2 Phương pháp nghiên cứu 20  3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin xử lý số liệu 20  3.2.2 Phương pháp giá hưởng thụ 20  v 3.2.3 Phương pháp chi tiêu ngăn ngừa – AEM (Averting Expenditure Method) 28  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30  4.1 Hiện trạng ô nhiễm nước thải nhà máy mì xã Suối Ngơ 30  4.2 Tác động nước thải hộ dân 32  4.3.1 Đặc điểm trình độ học vấn 34  4.3.2 Đặc điểm nghề nghiệp 34  4.3.3 Đặc điểm thu nhập trung bình 35  4.3.4 Đặc điểm thời gian sinh sống địa phương 36  4.4 Nhận thức người dân việc ô nhiễm nước thải từ nhà máy mì 37  4.5 Đánh giá tổn hại giá trị đất 39  4.5.1 Thông tin đất 39  4.5.2 Kết ước lượng mơ hình giá đất 43  4.5.3 Ước lượng hàm giá ẩn (implip) 49  4.6 Ước tính chi tiêu ngăn ngừa 55  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57  5.1 Kết luận 57  5.2 Kiến nghị 58  TÀI LIỆU THAM KHẢO 60  PHỤ LỤC 61  vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AEM Phương pháp chi tiêu ngăn ngừa (Averting Expenditure Method) BOD Nhu cầu oxy sinh hóa BVTV Bảo vệ thực vật COD Nhu cầu oxy hóa học ĐT & THTT Điều tra tổng hợp tính tốn ĐVT Đơn vị tính ISO Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (International Standards Organization) ONKK Ơ nhiễm khơng khí PSSSTĐ Phương sai sai số thay đổi TCVN Tiêu Chuẩn Việt Nam TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy Ban Nhân Dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Hiện Trạng Sử Dụng Đất Năm 2010 Xã Suối Ngô Huyện Tân Châu 8  Bảng 3.1 Ảnh Hưởng Các Chất ONKK Đối Với Sức Khỏe 19 Bảng 3.2 Kỳ Vọng Dấu Mơ Hình Giá Đất 24  Bảng 3.3 Kỳ Vọng Dấu Mơ Hình Giá Ẩn 26  Bảng 3.4 Bảng Giá Đất Ở Nông Thôn 28  Bảng 4.1 Kết Quả Phân Tích Chất Lượng Nước Các Nhà Máy Mì Khu Vực Xã Suối Ngơ 31  Bảng 4.2 Tỷ Lệ Hộ Sử Sụng Các Biện Pháp Ngăn Ngừa 33  Bảng 4.3 Số Liệu Tổng Hợp Trình Độ Học Vấn Của Các Hộ Điều Tra 34  Bảng 4.4 Các Mức Thu Nhập Trung Bình Hàng Tháng Các Hộ Dân Mẫu Điều Tra 35  Bảng 4.5 Số Liệu Thời Gian Sinh Sống Địa Phương Các Hộ Điều Tra 36  Bảng 4.6 Số Liệu Tổng Hợp Độ Rộng Mặt Tiền Đường 40  Bảng 4.7 Số Liệu Khoảng Cách Trung Bình đến Các Khu Tiện Nghi 40  Bảng 4.8 Số Liệu Khoảng Cách đến Nhà Máy Mì 41  Bảng 4.9.Số Liệu Tình Hình An Ninh Trật Tự 42  Bảng 4.10 Số Liệu Tổng Hợp Tình Hình Giao Thơng 43  Bảng 4.11 Kết Quả Hồi Qui Dạng Ln Giữa Giá Đất Các Nhân Tố Ảnh Hưởng 44  Bảng 4.12 Kiểm Định T Cho Các Hệ Số Mơ Hình Giá Đất 46  Bảng 4.13 R2AUX Các Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung 47  Bảng 4.14 Kết Quả Hồi Qui Ln Giá Ẩn Các Biến Độc Lập 49  Bảng 4.15 Kiểm Định T Cho Các Hệ Số Mơ Hình Giá Ẩn 51  Bảng 4.16 R2aux Các Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung 52  Bảng 4.17 Tổng Hợp Các Chi Tiêu Ngăn Ngừa Các Hộ Điều Tra Năm 2011 55 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Biểu Đồ Nghề Nghiệp Các Hộ Điều Tra 35  Hình 4.2 Biểu Đồ Đánh Giá Các Hộ Dân Chất Lượng Nguồn Nước Đang Sử Dụng 37  Hình 4.3 Biểu Đồ Biểu Diễn Tỷ Lệ Đánh Giá Người Dân Chất Lượng Nguồn Nước Sử Dụng 38  Hình 4.4 Biểu Đồ Biểu Diễn Thời Điểm Ơ Nhiễm Khơng Khí Ngày 39  Hình 4.5 Đồ Thị Đường Cầu 54 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Châu Ngọc Bích, 2009 Đánh giá tổn hại, đề xuất giải pháp nước thải nhà máy chế tinh bột mì Miwon Tây Ninh Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Trang, 2008 Đánh giá tổn hại kinh tế ô nhiễm nước ngầm hộ dân địa bàm phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Phạm Thị Hồng Trang, 2008 Ứng dụng phương pháp giá hưởng thụ để đánh giá ô nhiễm cầu cá trê quận 2, TP.HCM Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM TIẾNG NƯỚC NGOÀI Anil Markandya, 2006 Hedonic Pricing Method, University of Bath, UK Thomas Sterner, 2002 Cơng cụ sách cho quản lí tài ngun mơi trường (Đặng Minh Phương dịch) Nhà xuất tổng hợp, TP.HCM, 528 trang TÀI LIỆU THAM KHẢO TỪ HỆ THỐNG INTERNET Bộ tài nguyên môi trường Việt Nam, Thông tư 04/2012/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định sở gây nhiễm mơi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=664&DocCode=df304d2c-6c964ef9-950b-c51d4e32d562&interface= Quyết định ban hành bảng giá loại đất áp dụng địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2010 TCVN 5945: 2005, xuất lần 2, Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải, Industrial waste water – Discharge standards
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI KINH TẾ DO NƯỚC THẢI TỪ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT MÌ TẠI XÃ SUỐI NGÔ HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI KINH TẾ DO NƯỚC THẢI TỪ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT MÌ TẠI XÃ SUỐI NGÔ HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay