XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI BÃI LỮ HUYỆN NGHI LỘC – TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

86 45 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:45

... tháng năm 2012 NỘI DUNG TĨM TẮT HỒNG BẢO TRUNG Tháng năm 2012 “Xác Định Giá Trị Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Lữ – Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An” HOANG BAO TRUNG June 2012 “Valuation of the Ecotourism... nắng trung bình năm 1.637 (Số liệu trạm khí tượng thủy văn Vinh cung cấp) - Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm 1.900 mm, lớn khoảng 2.600 mm, nhỏ 1.100 mm Lượng mưa phân bố không mà tập trung. .. lệ học sinh hồn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp trung học sở trung học phổ thông đạt cao Trong năm dạy nghề cho 1.948 học sinh trung học phổ thông 10 Y tế Tồn Huyện có 25/30 xã đạt chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI BÃI LỮ HUYỆN NGHI LỘC – TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI BÃI LỮ HUYỆN NGHI LỘC – TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay