XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI BÃI LỮ HUYỆN NGHI LỘC – TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

86 9 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** HỒNG BẢO TRUNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI BÃI LỮ HUYỆN NGHI LỘC – TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** HOÀNG BẢO TRUNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI BÃI LỮ HUYỆN NGHI LỘC – TỈNH NGHỆ AN Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS ĐẶNG MINH PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “Xác định giá trị khu du lịch sinh thái Bãi Lữ – Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An” Hoàng Bảo Trung, sinh viên khoá 2008 – 2012, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ TS Đặng Minh Phương Người hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ _ Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Sau gần tháng nỗ lực thực hiện, khóa luận tốt nghiệp “Xác Định Giá Trị Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Lữ – Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An” cuối hoàn thành Ngồi cố gắng thân, tơi nhận khích lệ nhiều từ phía nhà trường, thầy cơ, gia đình bạn bè Trước hết xin gửi lời tri ân sâu sắc đến ba mẹ – người sinh thành dưỡng dục, nuôi nấng, dạy dỗ suốt đời này; động viên tạo điều kiện tốt để học tập có ngày hơm Thật may mắn hạnh phúc sinh trưởng thành tình yêu thương, hy sinh vô bờ bến ba mẹ! Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Ban Chủ Nhiệm Khoa Kinh Tế, Thầy Cơ tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức vô quý báu cho em suốt trình học tập trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đến thầy Đặng Minh Phương – người hết lòng quan tâm giúp đỡ em suốt q trình thực khóa luận Cảm ơn quan tâm giúp đỡ Ban Giám Đốc Cán Bộ phòng hành nhân Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Lữ, phòng ban Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An nhiệt tình dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực tập thu thập số liệu cần thiết để hồn thành khóa luận Cuối cùng, cho gởi lời cảm ơn đến bạn bè động viên giúp đỡ suốt trình học tập Giờ đây, phải chia tay bạn bè, chia tay thời sinh viên; ký ức dù vui, dù buồn lúc khẽ xếp lại đặt vào góc tim Mong cho dòng đời giữ bên nhau! Do thời gian thực đề tài có hạn cộng với trình độ hiểu biết tầm nhìn chưa rộng Vì thế, luận văn chắn nhiều thiếu sót Rất mong góp ý q thầy bạn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2012 NỘI DUNG TĨM TẮT HỒNG BẢO TRUNG Tháng năm 2012 “Xác Định Giá Trị Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Lữ – Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An” HOANG BAO TRUNG June 2012 “Valuation of the Ecotourism of Bai Lu, Nghi Loc Town, Nghe An Province” Khóa luận hướng đến mục tiêu xác định giá trị khu du lịch sinh thái Bãi Lữ sở điều tra, tổng hợp phân tích số liệu đặc điểm kinh tế xã hội khách du lịch nội địa đến khu du lịch Bãi Lữ xây dựng hàm cầu du lịch dựa vào nhân tố ảnh hưởng đến cầu du lịch Bãi Lữ Trên sở đường cầu xây dựng cuối đưa số giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững, xây dựng dự án phát triển Trong nội dung đề tài, việc xác định giá trị khu du lịch tính dựa phương pháp chi phí du hành cá nhân – ITCM (Individual Travel Cost Method) MỤC LỤC Trang MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC x CHƯƠNG I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG II TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Giới thiệu tổng quan huyện Nghi Lộc 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Tài nguyên thiên nhiên 2.2.3 Điều kiện kinh tế xã hội 10 2.2.4 Tiềm phát triển du lịch 12 2.3 Khát quát chung Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Lữ 13 2.3.1 Vị trí 13 2.3.2 Đặc điểm 13 CHƯƠNG III CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lí luận 16 3.1.1 Một số khái niệm du lịch 16 3.1.2 Cầu du lịch 18 3.1.3 Cung du lịch 21 v 3.1.4 Mối quan hệ du lịch môi trường 22 3.1.5 Giá trị tài nguyên môi trường 24 3.2 Phương pháp nghiên cứu 26 3.2.1 Giới thiệu số phương pháp xác định giá trị du lịch giải trí 26 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài 33 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cầu du lịch KDLST Bãi Lữ 40 4.1.1 Số lượt khách đến KDLST Bãi Lữ từ năm 2009 – 2011 40 4.1.2 Mô tả đặc điểm kinh tế xã hội du khách 41 4.1.3 Nhu cầu, hành vi du khách nội địa 45 4.1.4 Cảm nhận, đánh giá du khách 49 4.2 Xây dựng đường cầu du lịch KDLST Bãi Lữ theo phương pháp ITCM 54 4.2.1 Kết ước lượng tham số phương trình hàm cầu du lịch KDLST Bãi Lữ 55 4.2.2 Kiểm định giả thiết mơ hình 58 4.2.3 Kiểm tra vi phạm giả thiết mô hình 58 4.2.4 Nhận xét phân tích mơ hình đường cầu du lịch 60 4.3 Xác định giá trị KDLST Bãi Lữ 61 4.3.1 Xác định giá trị thặng dư cho du khách tới KDL 61 4.3.2 Tính thặng dư cho lần du lịch 62 4.3.3 Xác định giá trị điểm du lịch 62 CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQL Ban Quản Lý CTCPĐT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư CVM Phương Pháp Đánh Giá Ngẫu Nhiên ITCM Phương Pháp Chi Phí Du Hành Theo Cá Nhân KDLST Khu Du Lịch Sinh Thái KT – XH Kinh Tế - Xã Hội TCM Phương Pháp Chi Phí Du Hành TNMT Tài Ngun Mơi Trường UBND Ủy Ban Nhân Dân ZTCM Phương Pháp Chi Phí Du Hành Theo Vùng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang   Bảng 4.1 Số Lượt Du Khách đến KDLST Bãi Lữ năm 2009, 2010, 2011 41  Bảng 4.2 Đặc Điểm Kinh Tế - Xã Hội Khách Du Lịch đến KDLST Bãi Lữ 42  Bảng 4.3 Hình Thức Tìm Kiếm Thơng Tin Du Lịch 46  Bảng 4.4 Đánh Giá Các Yếu Tố Du Lịch 50  Bảng 4.5 Các Thơng Số Ước Lượng Mơ Hình Hàm Cầu Du Lịch 56  Bảng 4.6 Dấu Ước Lượng Kết Quả Kiểm Định P-Value 57 Bảng 4.7 R aux Các Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung 59 Bảng 4.8 Giá Trị KDLST Biển Bãi Lữ Được Thể Hiện Các Mức Suất Chiết Khấu 63  viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang   Hình 2.1 Bản Đồ Huyện Nghi Lộc 6  Hình 2.2 Đền Thờ Cương Quốc Cơng Nguyễn Xí 9  Hình 2.3 Một Góc Bãi Lữ 15  Hình 3.1 Mối Tương Quan Giữa Số Lần Tham Quan Chi Phí Tham Quan 27  Hình 3.2 Đường Cầu Số Lần Đi Tham Quan 29  Hình 3.3 Các Bước Cơ Bản Thực Hiện Phương Pháp ITCM 30  Hình 4.1 Biểu Đồ Tần Suất Thu Nhập Của Khách Du Lịch Nước 44  Hình 4.2 Tỷ Lệ Khách Du Lịch Xuất Phát Từ Các Vùng 45  Hình 4.3 Khách Du Lịch Phân Theo Hình Thức Đi Du Lịch 47  Hình 4.4 Khách Du Lịch Phân Theo Phương Tiện Di Chuyển 48  Hình 4.5 Thời Gian Lưu Trú Phân Theo Ngày Du Khách 48  Hình 4.6 Phân Loại Khách Du Lịch Đến Theo Mục Đích Đến Bãi Tắm 49  Hình 4.7 Phân Chia Mức Độ Hài Lòng Khách Du Lịch 51  Hình 4.8 Phân Chia Khách Du Lịch Theo Các Hoạt Động Thay Thế 52  Hình 4.9 Tỷ Lệ Khách Du Lịch Dự Tính Quay Trở Lại 53  Hình 4.10 Các Địa Phương Hấp Dẫn Du Lịch 54  Hình 4.11 Đường Cầu Du Lịch Bãi Lữ 60  ix mơ hình Điều cho thấy mơ hình đường cầu du lịch xây dựng tốt nên sử dụng cho phân tích, đánh giá phục vụ cho mục tiêu đề tài c Tác động biên yếu tố đến cầu du lịch KDLST Bãi Lữ Khác với hệ số co giãn cho biết thay đổi tương đối, mức tác động biên cho ta biết số tuyệt đối: lượng cầu tăng giảm lần yếu tố xét đến tăng giảm đơn vị Đối với hàm cầu dạng Cobb – Douglas, hệ số co giãn không thay đổi mức tác động biên khác điểm đường cầu Để đơn giản, ta tính mức tác động biên nhân tố giá trị trung bình sau: - Tác động biên chi phí du hành:  SLDL = CPDH β1 * SLDL CPDH = -0,138 * 1,644 2,119 = -0,107 Con số cho thấy mức trung bình chi phí du hành trên, chi phí du hành tăng lên triệu số lần du lịch đến KDLST Bãi Lữ giảm 0,107 lần ngược lại điều kiện nhân tố khác không thay đổi - Tác động biên số lần du lịch năm:  SLDL =  SLDLTN β2 * SLDL SLDLTN = 0,486* 1,644 2,756 = 0,290 Con số cho thấy số lần du lịch năm tăng lên lần số lần du lịch đến KDLST Bãi Lữ tăng 0,29 lần ngược lại điều kiện yếu tố không đổi Tương tự ta tính tác động biên yếu tố lại Khi trình độ học vấn khách du lịch tăng lên cấp học số lần đến KDLST Bãi Lữ tăng 0,114 lần thu nhập tăng lên mức (2 triệu đồng/tháng) tác động đến hành vi du lịch Bãi Lữ du khách 0,105 lần (với điều kiện yếu tố lại khơng thay đổi) 4.3 Xác định giá trị KDLST Bãi Lữ 4.3.1 Xác định giá trị thặng dư cho du khách tới KDL Dựa vào hàm cầu xây dựng tiến hành xác định giá trị thặng dư cho du khách đến Khu du lịch (phần diện tích đường cầu đường giá) 61 cách lấy tích phân xác định theo mức sẵn lòng trả hàm cầu xây dựng với hai cận mức chi phí du hành cao mức chi phí du hành thấp Do hàm cầu có dạng Ln V =  + 1 * Ln (TCi) + 2 * Ln (Si) Hay V = e * TCi1 * Si 2 Trong đó: CSi: giá trị thặng dư cho khách du lịch đến năm TCi: chi phí du hành khách du lịch đến KDLST Bãi Lữ Si: yếu tố khác ảnh hưởng đến cầu du lịch khách du lịch tới khu du lịch thu nhập, trình độ, độ tuổi, số lần du lịch năm CSi =  max Vi d(TC) = Giá trị thặng dư =  max  1 2 e TCi Si d(TC)  11 * e * Si2 * ( TC max 1  TC  11 ) Theo mẫu điều tra chi phí du hành cho lần du lịch đến KDLST biển Bãi Lữ lớn 6.000.000 đồng thấp 150.000 đồng Với phương pháp ta có giá trị thặng dư cho du khách CSi = [1/(-0,138 +1)] * e 0,55 * 2,86 * [6.000.000 (-0,138 +1) – 150.000 (-0,138 +1)] = 3.837.399 đồng 4.3.2 Tính thặng dư cho lần du lịch Ta có: số lần KDLST biển Bãi Lữ năm trung bình du khách 1,6 lần Thặng dư cho lần du lịch du khách = giá trị thặng dư cho du khách / số lần KDLST biển Bãi Lữ năm trung bình du khách = 3.837.399 / 1,64 = 2.339.877 đồng Giá trị thặng dư du khách giá trị khu du lịch 4.3.3 Xác định giá trị điểm du lịch Tổng lượng khách nội địa đến KDLST biển Bãi Lữ năm 2011 35.650 lượt khách Giá trị điểm du lịch = Thặng dư cho lần du lịch du khách * Tổng lượng khách du lịch 62 = 2.339.877 * 35.650 = 83,417 (tỷ đồng) Vậy tổng giá trị du lịch Khu Du Lịch Sinh Thái biển Bãi Lữ theo phương pháp ITCM 83,417 tỷ đồng Giả sử khoảng thời gian mang lại giá trị từ hoạt động Khu du lịch giới hạn tiến tới vơ Trên thực tế lượt khách du lịch năm tăng giảm, nhiên ta giả thiết lấy giá trị trung bình giá trị năm vừa tính làm gốc, giá trị du lịch năm (A) Gọi NPV tổng giá trị toàn KDLST Bãi Lữ tại, r suất chiết khấu, ta có: NPV= A/ r Suất chiết khấu sử dụng phổ biến từ – 12 % đề tài chọn khoảng suất chiết khấu từ – 12% để tính tổng giá trị tài nguyên du lịch sinh thái biển Bãi Lữ Bảng 4.8 Giá Trị KDLST Biển Bãi Lữ Được Thể Hiện Các Mức Suất Chiết Khấu Suất chiết khấu (%) Giá trị Khu Du Lịch Sinh Thái Biển Bãi Lữ (tỷ đồng) 1042,71 10 834,17 12 695,14 Nguồn: Tổng hợp - tính toán Qua bảng 4.8 ta thấy với mức suất chiết khấu 8%, giá trị KDLST Bãi Lữ 1042,71 tỷ đồng; mức suất chiết khấu 10%, giá trị du lịch sinh thái mang lại 834,17 tỷ đồng mức suất chiết khấu 12% giá trị du lịch sinh thái 695,14 tỷ đồng Tuy nhiên công thức sở để xác định giá trị Khu Du lịch Sinh thái biển Bãi Lữ giá trị lớn Khi xã hội phát triển, thu nhập người tăng lên nhu cầu du lịch tăng thặng dư mà khách du lịch mang lại lớn giá trị A năm cao 63 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thông qua việc điều tra 90 du khách nước đến KDLST Bãi Lữ đặc điểm KT – XH hành vi người Bằng phần mềm Excel Eviews, đề tài tiến hành xây dựng hàm cầu du lịch KDLST Bãi Lữ theo phương pháp chi phí du hành cá nhân (ITCM) dựa theo hàm cầu dạng log – log Đây sở để đưa biện pháp, kiến nghị nhằm kích cầu du lịch tương lai Từ hàm cầu dạng log – log Khu du lịch tiến hành xây dựng đường cầu xác định giá trị thặng dư du khách kĩ thuật hồi quy phương pháp toán học để tìm giá trị KDLST Bãi Lữ, từ có kế hoạch định hướng phát triển du lịch bền vững Hàm cầu du lịch KDLST Bãi Lữ xây dựng theo ITCM SLDL = e0,55 * CPDH-0,138 * SLDLTN0,486 * TN0,191 * TDHV0,262 Dựa hàm cầu du lịch cá nhân số lượt khách đến với Khu du lịch năm 2011 35.650 lượt Đề tài tiến hành xác định thặng dư du khách cho lần du lịch 2.339.877 đồng Nhân giá trị với số lượt khách đến nơi năm 2011 ta có giá trị du lịch KDLST Bãi Lữ năm 2011 83,417 tỷ đồng Tổng giá trị DLST Bãi Lữ tương ứng với suất chiết khấu 8% 1042,71 tỷ đồng, 10% 834,17 tỷ đồng 12% 695,14 tỷ đồng Từ số cho thấy giá trị tiềm KDLST Bãi Lữ lớn Tuy nhiên chưa phải giá trị lớn đề tài tiến hành nghiên cứu hành vi du lịch khách du lịch nội địa (chiếm 96% tổng số du khách đến bãi tắm) Do giá thực Khu du lịch phải lớn giá trị tính từ kết Điều cho 64 thấy đất nước ta nói chung tỉnh Nghệ An nói riêng sở hữu Khu du lịch có giá trị cao Do cần phải có kế hoạch đầu tư, khai thác hợp lý, giữ gìn vệ sinh mơi trường, bảo vệ nâng cao giá trị tài nguyên 5.2 Kiến nghị Mặc dù có tiềm phát triển lớn hoạt động du lịch tại KDLST Bãi Lữ chưa phát triển, lượng khách đến với Khu du lịch chưa cao Lý khách quan Khu du lịch đưa vào hoạt động chưa lâu, công tác quảng bá yếu nên lượng khách du lịch đến chưa đơng Tuy nhiên bên cạnh việc đưa giá lên cao dịch vụ chỗ lưu trú, ăn uống gây thiện cảm cho du khách chưa có sản phẩm du lịch chất lượng cao, hấp dẫn, hoạt động du lịch tồn nhiều vấn đề khơng có nét đặc trưng riêng trùng lặp với khu du lịch khác không tạo sức thu hút khách du lịch, đặc biệt khách du lịch quốc tế Nhằm kích thích cầu du lịch KDLST biển Bãi Lữ, đề tài đưa số đề xuất sau: Đẩy mạnh công tác Marketing du lịch Một yếu tố định lựa chọn khách du lịch đến địa phương thông tin sản phẩm du lịch, tour, tuyến, địa điểm du lịch… Du khách lựa chọn sở thơng tin cung cấp có đầy đủ hấp dẫn hay khơng Vì đường cầu du lịch dự đoán tăng kéo theo gia tăng giá trị du lịch quảng bá tốt Theo tổng hợp điều tra có nhu cầu du lịch khách tham quan thường tìm hiểu phương tiện internet (chiếm 39,7%), cần thiết kế website với đầy đủ thơng tin, nội dung phong phú, cập nhật thông tin cách kịp thời thường xun; ngồi báo chí truyền hình phương tiện quảng bá hiệu nhanh chóng, nên tập trung vào tờ báo lớn, có tầm ảnh hưởng rộng như: Nhân Dân, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tạp chí Đơng Nam Á, báo ngành Du lịch như: Du lịch Việt Nam, để tờ rơi, tập gấp giới thiệu Khu Du lịch Bãi Lữ gồm tiếng Việt, Anh, Pháp, Hoa, Nhật… khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch Bên cạnh cần tạo điểm dừng chân thích hợp cho du khách cách đưa bảng dẫn, đồ, thuyết minh có thích rõ ràng Tăng cường tổ chức giải thể thao đấu cờ, bóng chuyền bãi biển, bóng nước, đua mơtơ… cách quảng bá hình ảnh khu du lịch cách hữu hiệu 65 Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh mơi trường - Vấn đề an toàn cho du khách yếu tố quan trọng hàng đầu du khách Không khách du lịch quay trở lại điểm du lịch mà khơng đảm bảo an toàn sinh mạng tài sản cho họ - Phát triển du lịch sinh thái bền vững phải đôi với phát triển môi trường Mặt khác môi trường đẹp tạo ấn tượng tốt cho du khách Nhiều khách du lịch hỏi cho họ ln thích quay lại điểm du lịch có cảnh quan đẹp Hiện phần lớn khách du lịch đến Bãi Lữ đánh giá cao cảm thấy hài lòng với vấn đề mơi trường nơi Vì Ban quản lý Khu du lịch cần phải đặc biệt quan tâm đầu tư, giữ gìn cải thiện vấn đề môi trường Cần kêu gọi người dân có ý thức bảo vệ mơi trường, gìn giữ vệ sinh chung Đa dạng hố loại hình du lịch Để phát triển mạnh ngồi việc đẩy mạnh tăng cường quảng bá hình ảnh, đảm bảo an ninh trật tự môi trường Ban quản lý cần trọng nâng cao chất lượng phục vụ phương tiện, chỗ nghỉ dưỡng, sinh hoạt, ăn uống, đa dạng hố loại hình vui chơi giải trí,… cho du khách tham quan Cần thiết phải khai thác nhiều loại hình du lịch biển chơi lướt ván, cano, hoạt động thể thao gắn liền với biển, hay lặn biển, tìm hiểu đời sống biển Theo chuyên gia ngành du lịch, lặn biển loại hình du lịch du lịch sinh thái biển Nằm cung biển Đông Nam Lạch Vạn – Cửa Hiền – Cửa Xá, vùng biển nơi khơng có cá đuối hay cá mập sống gần mặt nước nên an toàn cho du khách lặn biển Đáy biển có nhiều rặng san hơ cứng mềm với hệ thống sinh vật biển đa dạng Vì thích hợp với loại hình du lịch lặn biển Thực chương trình khuyến Ban lãnh đạo du lịch sinh thái Bãi Lữ cần phải đưa chương trình khuyến giảm giá vé, giảm giá dịch vụ cho khách theo tour, đoàn hay vào dịp đặc biệt ngày lễ tết… 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Ban Quản Lý Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Lữ – Huyện Nghi Lộc, 3/2011 Báo Cáo Tổng Hợp Đặng Thanh Hà, 2009 Bài giảng kinh tế tài nguyên môi trường, Tài Liệu Giảng Dạy, khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Duyên Linh, 2008 Kinh Tế Lượng Tài Liệu Giảng Dạy, khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Niên Giám Thống Kê, Phòng Thống Kê Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An, 2010 Phan Thị Giác Tâm, 2010 Định Giá Tài Nguyên Môi Trường, Tài Liệu Giảng Dạy, khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Ramu Ramanathan, 2000 Kinh Tế Lượng, Fulbright Võ Thị Minh Thuý, 2008 Đánh giá tiềm du lịch Bảo tàng Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Vũ Thị Sen, 2010 Xác Định Giá Trị Du Lịch Sinh Thái Bản Đôn Huyện Buôn Đôn Tỉnh Đăk Lăk Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam INTERNET “Khái Niệm Phát Triển Du Lịch Bền Vững”, 22/02/2008, Cổng thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An, "Tiềm Năng Du Lịch Nghệ An", 07/06/2011, Giới thiệu Bãi Lữ, Cổng thông tin điện tử Huyện Nghi Lộc, “Văn hoá lịch sử”, 14/07/2011, PHỤ LỤC Phụ lục Kết Xuất Mơ Hình Hồi Quy Dạng Log – Log Theo ITCM Dependent Variable: LOG(SLDL) Method: Least Squares Date: 06/07/12 Time: 19:08 Sample: 90 Included observations: 90 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(CPDH) LOG(SLDLTN) LOG(TN) LOG(TUOI) LOG(TDHV) 0.550098 -0.137688 0.486204 0.191023 -0.036961 0.262113 0.424138 0.033660 0.079811 0.079259 0.089769 0.098186 1.296979 -4.090578 6.091911 2.410126 -0.411737 2.669569 0.1982 0.0001 0.0000 0.0181 0.6816 0.0091 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.604756 0.581230 0.301288 7.625059 -16.62783 2.155343 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.383345 0.465580 0.502841 0.669495 25.70543 0.000000 Phụ lục Mô Hình Kiểm Định PSSSTĐ (White) White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 0.732026 15.75368 Probability Probability 0.779815 0.731783 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/07/12 Time: 19:29 Sample: 90 Included observations: 90 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(CPDH) (LOG(CPDH))^2 (LOG(CPDH))*(LOG(SL DLTN)) (LOG(CPDH))*(LOG(TN )) (LOG(CPDH))*(LOG(TU OI)) (LOG(CPDH))*(LOG(TD HV)) LOG(SLDLTN) (LOG(SLDLTN))^2 (LOG(SLDLTN))*(LOG( TN)) -1.818481 0.178465 -0.004539 0.013836 1.979699 0.257843 0.013845 0.037905 -0.918565 0.692146 -0.327863 0.365029 0.3615 0.4912 0.7440 0.7162 -0.000639 0.040649 -0.015714 0.9875 -0.038523 0.037682 -1.022318 0.3102 0.019205 0.042304 0.453973 0.6513 0.124110 -0.074804 0.149494 0.462568 0.056701 0.094524 0.268306 -1.319275 1.581549 0.7893 0.1914 0.1183 (LOG(SLDLTN))*(LOG( TUOI)) (LOG(SLDLTN))*(LOG( TDHV)) LOG(TN) (LOG(TN))^2 (LOG(TN))*(LOG(TUOI) ) (LOG(TN))*(LOG(TDHV )) LOG(TUOI) (LOG(TUOI))^2 (LOG(TUOI))*(LOG(TD HV)) LOG(TDHV) (LOG(TDHV))^2 -0.089966 0.079474 -1.132021 0.2615 0.075946 0.103819 0.731523 0.4669 -0.012367 -0.054195 0.090380 0.504655 0.054678 0.097905 -0.024507 -0.991171 0.923138 0.9805 0.3251 0.3592 -0.268488 0.116118 -2.312210 0.0238 0.471193 -0.012732 -0.098001 0.744706 0.096367 0.111330 0.632724 -0.132115 -0.880275 0.5290 0.8953 0.3818 0.560561 -0.047469 0.521536 0.112490 1.074827 -0.421985 0.2862 0.6743 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.175041 -0.064078 0.099854 0.687986 91.61637 1.949341 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.084723 0.096801 -1.569253 -0.985964 0.732026 0.779815 Phụ lục 3: Kiểm Tra Hiện Tượng Tương Quan Chuỗi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.545151 0.587271 Probability Probability 0.462388 0.443476 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/08/12 Time: 00:13 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(CPDH) LOG(SLDLTN) LOG(TN) LOG(TUOI) LOG(TDHV) RESID(-1) 0.009621 -0.004712 0.003866 -0.000588 0.008679 -0.006882 -0.083491 0.425490 0.034349 0.080200 0.079478 0.090778 0.098893 0.113079 0.022611 -0.137179 0.048209 -0.007398 0.095605 -0.069588 -0.738344 0.9820 0.8912 0.9617 0.9941 0.9241 0.9447 0.4624 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.006525 -0.065292 0.302107 7.575304 -16.33324 2.003362 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 2.01E-16 0.292703 0.518516 0.712946 0.090859 0.997084 Phụ lục 4: Kiểm Tra Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung a Mơ Hình Hồi Quy Phụ CPDH Dependent Variable: LOG(CPDH) Method: Least Squares Date: 06/07/12 Time: 19:55 Sample: 90 Included observations: 90 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(SLDLTN) LOG(TN) LOG(TUOI) LOG(TDHV) 7.114805 -0.351419 0.191220 -0.004384 0.246106 1.128026 0.254344 0.254559 0.289272 0.315265 6.307307 -1.381669 0.751181 -0.015155 0.780633 0.0000 0.1707 0.4546 0.9879 0.4372 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.024912 -0.020975 0.970869 80.11993 -122.4716 1.641007 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 7.286153 0.960845 2.832703 2.971581 0.542903 0.704642 b Mơ Hình Hồi Quy Phụ SLDLTN Dependent Variable: LOG(SLDLTN) Method: Least Squares Date: 06/07/12 Time: 19:58 Sample: 90 Included observations: 90 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(CPDH) LOG(TN) LOG(TUOI) LOG(TDHV) 0.841767 -0.062506 0.466367 -0.096514 0.309533 0.569134 0.045239 0.095097 0.121548 0.129143 1.479031 -1.381669 4.904098 -0.794035 2.396819 0.1428 0.1707 0.0000 0.4294 0.0187 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.314187 0.281914 0.409456 14.25063 -44.76908 2.110803 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.907271 0.483192 1.105980 1.244858 9.735142 0.000002 c Mô Hình Hồi Quy Phụ TN Dependent Variable: LOG(TN) Method: Least Squares Date: 06/07/12 Time: 20:01 Sample: 90 Included observations: 90 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.723926 0.575096 1.258793 0.2116 LOG(CPDH) LOG(SLDLTN) LOG(TUOI) LOG(TDHV) 0.034488 0.472895 -0.128309 0.038506 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.266248 0.231718 0.412312 14.45010 -45.39460 1.754872 0.045911 0.096428 0.122058 0.134302 0.751181 4.904098 -1.051213 0.286714 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.4546 0.0000 0.2961 0.7750 1.000157 0.470398 1.119880 1.258758 7.710727 0.000024 d Mơ Hình Hồi Quy Phụ TUOI Dependent Variable: LOG(TUOI) Method: Least Squares Date: 06/07/12 Time: 20:02 Sample: 90 Included observations: 90 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(CPDH) LOG(SLDLTN) LOG(TN) LOG(TDHV) 3.612943 -0.000616 -0.076289 -0.100022 0.073257 0.330239 0.040670 0.096078 0.095149 0.118368 10.94039 -0.015155 -0.794035 -1.051213 0.618893 0.0000 0.9879 0.4294 0.2961 0.5376 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.038001 -0.007269 0.364036 11.26439 -34.18713 0.406935 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 3.532790 0.362720 0.870825 1.009704 0.839430 0.503959 e Mơ Hình Hồi Quy Phụ TDHV Dependent Variable: LOG(TDHV) Method: Least Squares Date: 06/07/12 Time: 20:03 Sample: 90 Included observations: 90 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(CPDH) LOG(SLDLTN) LOG(TN) LOG(TUOI) 0.639842 0.028923 0.204523 0.025092 0.061236 0.463375 0.037051 0.085331 0.087514 0.098945 1.380830 0.780633 2.396819 0.286714 0.618893 0.1710 0.4372 0.0187 0.7750 0.5376 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.094648 0.052044 0.332832 9.416048 -26.12173 1.640172 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 1.277572 0.341846 0.691594 0.830472 2.221543 0.073394 Phụ lục 5: Hình Ảnh Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Lữ Đốt lửa trại Môtô bãi nước Tổ chức kiện Lễ cưới bãi biển Cắm trại Chèo thuyền Bãi Lữ Phục lục 6: Bảng Câu Hỏi Phỏng Vấn Khách Du Lịch Đi Du Lịch PHIẾU PHỎNG VẤN KHẢO SÁT GIÁ TRỊ DU LỊCH BIỂN BÃI lỮ Xin Chào Anh/Chị, thành viên nhóm vấn đến từ trường ĐH NL TP.HCM Chúng thực khảo sát ý kiến người dân nhằm khảo sát giá trị du lịch biển Ý kiến Anh/Chị hữu ích việc phát triển ngành du lịch biển tỉnh Nghệ An nói riêng nước ta nói chung Mong quý khách vui lòng dành chút thời gian trả lời mẫu vấn này! I THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN: Họ tên: …………………………………… Giới tính:  Nam  Nữ Tuổi:……… Trình độ học vấn:  Không biết chữ  Trung cấp  Cấp  Cao đẳng/Đại học  Cấp  Trên đại học  Cấp Nghề nghiệp:  Sinh viên  Lao động phổ thông (công nhân, chạy xe ôm,…)  Doanh nghiệp tư nhân  Cán công chức (khối nhà nước)  Buôn bán nhỏ  Khác:(ghi rõ)………………………………… II THƠNG TIN VỀ CHI PHÍ DU HÀNH: (Lưu ý: chọn nhiều đáp án) Anh/Chị đến từ tỉnh (thành phố)…………………… phương tiện:  Xe máy  Xe  Máy bay  Xe du lịch  Taxi  Khác:(ghi rõ)……………… Lý Anh/Chị đến:  Đi công tác ghé qua  Đi du lịch  Thư giãn/Nghỉ dưỡng  Khác:(ghi rõ)………………… 8.Anh/chị biết đến khu du lịch Bãi Lữ qua:  Ti vi  Sách báo  Internet  Radio  Gia đình bạn bè giới thiệu  Khác:(ghi rõ)…………… Hình thức du lịch Anh/Chị tổ chức theo dạng nào:  Gia đình, bạn bè tổ chức  Do Cơ quan, tập thể tổ chức  Đi theo tour công ty du lịch  Khác:(ghi rõ)…………………… 10 Số người nhóm ? .người 11 Thời gian lưu trú:  Về ngày  Ở lại………ngày 12 Trung bình năm Anh/Chị du lịch lần? lần 13 Trong năm gần Anh/Chị đến lần (kể lần này)?………lần 14  Nếu Anh/Chị theo tour chi phí cho Anh/Chị bao nhiêu? (bao gồm ăn uống, mua sắm, tiền chụp hình,v.v…):………………….đồng  Nếu khơng theo tour Anh/Chị bao nhiêu? (Vui lòng ước tính chi phí Anh/Chị Nếu Anh/Chị nhớ xác mục, ghi ước tính tổng cộng) + Tiền vé vào khu du lịch……………………… + Tiền xe cộ về…………………………… + Đồ ăn nước uống…………………………… + Tiền chỗ (nếu lại)………………………… + Mua sắm (đồ lưu niệm, quà tặng…)…………… +Giải trí chi phí dịch vụ khác…………… + Tổng cộng 15 Anh/Chị có dự định quay trở lại nơi lần sau không?  Có  Khơng biết  Khơng:……………………… (Ghi rõ lý khơng) III CẢM NHẬN CỦA DU KHÁCH VÀ CHI PHÍ CƠ HỘI: 16 Anh/Chị cảm thấy hài lòng yếu tố du lịch vùng biển này:  Môi trường địa điểm tham quan  Điều kiện ăn  Phong cách phục vụ  An ninh trật tự  Khác:……………… 17 Nếu khơng du lịch Anh/Chị làm thời gian này?  Ở nhà  Đi mua sắm  Đi du lịch nơi khác  Đi làm  Đi thăm người than, bạn bè  Khác:……………… 18 Nếu không chọn du lịch đến Bãi Lữ Anh/Chị dự định đến nơi nào:  Trong phạm vi tỉnh Nghệ An  Tây Ninh, Đồng Nai  Hà Nội, Hạ Long  An Giang, Cà Mau  Đà Nẵng, Huế  TP Hồ Chí Minh  Nha Trang, Tuy Hồ, Bình Định  Khác:……………  Đà Lạt, Tây Nguyên 19 Sau du lịch biển Anh/Chị có cảm giác:  Thư giãn, thoải mái  Buồn chán, mệt mỏi  Mệt vui  Khác:……………… 20 Thu nhập hàng tháng Anh/Chị khoảng:  -
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI BÃI LỮ HUYỆN NGHI LỘC – TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI BÃI LỮ HUYỆN NGHI LỘC – TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay