KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT AN NAM ĐÔ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

137 5 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ……………………… HỒ THỊ THAO KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT AN NAM ĐÔ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ……………………… HỒ THỊ THAO KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT AN NAM ĐƠ Ngành: Kế Tốn LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT AN NAM ĐÔ” HỒ THỊ THAO, sinh viên khóa 34, ngành KẾ TỐN, bảo vệ thành cơng trước hội đồng ngày _ Th.S NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Trước tiên xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ, người sinh thành nuôi dưỡng để có ngày hom nay, cảm ơn người thân gia đình động viên, giúp sức cho suốt bốn năm đại học Gởi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí minh, người tận tâm dạy dỗ truyền đạt cho em vốn kiến thức quý giá làm hành trang để bước vào đời Gởi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Minh Đức, giảng viên khoa kinh tế tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành khố luận Gởi lời cảm ơn đến tồn thể cơng ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất An Nam Đô, đặc biệt gởi lời cảm ơn chân thành đến chị phòng Kế tốn: chị Trần Thị Ngọc Phương chị Trần Đoàn Diễm Hương dạy giúp đỡ em nhiệt tình Cuối cho gởi lời cảm ơn đến người bạn thân thương tôi, người chia sẻ niềm vui nỗi buồn suốt quãng đời sinh viên Chân thành cảm ơn! NỘI DUNG TÓM TẮT HỒ THỊ THAO Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Tính Giá Thành Sản Phẩm Cơng Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất An Nam Đô” HO THI THAO JUNE 2012 “Cost Accounting and Determination of The Actual Unit Value of The Constructional Product at AN NAM DO INTERIOR DECORATE CORPORATION” Mục đích đề tài tìm hiểu tình hình thực tế kế tốn giá thành cơng ty Cổ phần trang trí nội thất An Nam Đơ Qua đó, xem xét vận dụng chế độ kế toán cơng ty điều kiện thực tế nhằm tìm cách hạch toán chưa hợp lý Cuối cùng, đưa nhận xét kiến nghị nhằm giúp hồn thiện thêm cơng tác kế tốn cơng ty Đi sâu nghiên cứu nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty, đặc biệt nghiệp vụ chi phí Đề tài vận dụng phương pháp mơ tả giúp người đọc dễ dàng theo dõi nắm bắt vấn đề MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 2  1.4 Cấu trúc luận văn 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan lịch sử hình thành phát triển công ty .4  2.1.1 Sơ lược Cơng ty Cổ phần Trang Trí Nội Thất An Nam Đơ 4  2.1.2 Q trình hình thành phát triển Công ty CP TTNT An Nam Đô (viết tắt AND Décor) .5  2.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 6  2.2.1 Chức công ty 6  2.2.2 Nhiệm vụ công ty .6  2.2.3 Cơ cấu tổ chức máy( theo sơ đồ) .7  2.2.4 Chức phận 8  2.3 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 10  2.3.1 Cơ cấu máy kế toán 10  2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận kế toán 11  2.3.3 Chế độ kế tốn áp dụng cơng ty .13  CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .15  3.1 Khái niệm xây lắp, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp .15  3.1.1 Đặc điểm ngành xây dựng sản phẩm xây lắp .15  3.1.2 Đặc điểm, phương thức tổ chức sản xuất xây lắp 15  3.1.3 Đặc điểm hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 16  v 3.1.4 Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 16  3.2 Hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 20  3.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liêu trực tiếp 21  3.2.2 Kế tốn tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 25  3.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi cơng: 28  3.2.4 Kế tốn chi phí sản xuất chung .31  3.3 Tổng hợp, kết chuyển chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp .36  3.3.1 Tập hợp, kết chuyển chi phí sản xuất 36  3.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp .38  3.4 Phương pháp nghiên cứu 38  3.4.1 Phương pháp thu thập thông tin xử lý thông tin .38  3.4.2 Phương pháp phân tích 38  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39  4.1 Đối tượng, phương pháp hạch tốn chi phí tính giá thành công ty AND DÉCOR 39  4.1.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 39  4.1.2 Đối tượng, phương pháp tính giá thành cơng ty 40  4.2 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 41  4.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 41  4.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp 51  4.2.3 Chi phí sản xuất chung 55  4.4 Kế tốn tổng hợp, kết chuyển chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 69  4.4.1 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất 69  4.4.2 Giá thành sản phẩm xây lắp 69  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71  5.1 Kết luận 71  5.2 Kiến nghị .73  TÀI LIỆU THAM KHẢO .74  PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH Bảo hiểm BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bộ tài CCDC Cơng cụ dụng cụ CP Chi phí CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPSDMTC Chi phí sử dụng máy thi cơng CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung CPSXDD Chi phí sản xuất dở dang CT Cơng trình DDCK Dở dang cuối kỳ DDĐK Dở dang đầu kỳ DV Dịch vụ GTGT Giá trị gia tăng HTBG hoàn thành bàn giao KPCĐ Kinh phí cơng đồn NVL Ngun vật liệu PSTK Phát sinh kỳ PX Phân xưởng QĐ Quyết định SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TGNH Tiền gửi ngân hàng TK Tài khoản vii TM Tiền mặt TSCĐ Tài sản cố định XD Xây dựng XL Xây lắp Z Giá thành viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức máy cơng ty .7  Hình 2.2 Sơ đồ cấu máy kế tốn 11  Hình 2.3 Sơ đồ hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ .14  Hình 3.1 Sơ đồ phản ánh mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 20  Hình 3.2 Sơ đồ hạch tốn chi phí ngun vật liệu 24  Hình 3.3 Sơ đồ hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 27  Hình 3.4 Sơ đồ hạch tốn CPSDMTC trường hợp DN th ngồi MTC tự tổ chức sử dụng .30  Hình 3.5 Sơ đồ hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng ( trường hợp cơng ty có tổ chức đội máy thi công riêng) 31  Hình 3.6 Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất chung 34  Hình 3.7 Sơ đồ hạch tốn tổng hợp chi phí sản xuất 37  Hình 4.1 Sơ đồ lưu chuyển chứng từ mua NVL 42  ix ... cho phòng kế tốn chịu trách nhiệm xác, trung thực số liệu - Cung cấp cho phòng kế tốn tài liệu, số liệu cần thi t cho công việc hạch tốn kiểm tra, cho cơng việc thơng tin kinh tế, phân tích ho t... toán chi tiết tài khoản tiền gửi ngân hàng, chi tiết tài khoản tiền gửi - Lưu chứng từ kế toán chứng minh cho định khoản kế toán ngân hàng - Lưu chứng từ kế toán chứng minh định khoản kế toán ngân... tiềm năng, nhằm mang lại hiệu kinh doanh Vốn: nguồn vốn dùng cho ho t động sản xuất kinh doanh ngày bổ sungđể đảm bảo cho trình ho t động Công ty huy động vốn nhà đầu tư vay ngân hàng để kịp
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT AN NAM ĐÔ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT AN NAM ĐÔ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay