PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

98 5 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  HỒ THỊ HỒNG THẮM PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  HỒ THỊ HỒNG THẮM PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SINH Ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS PHẠM THỊ NHIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích thực trạng cơng tác tạo động lực làm việc cho người lao động công ty cổ phần Thiên Sinh” Hồ Thị Hồng Thắm, sinh viên khóa 34, ngành Quản Trị Kinh Doanh bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Phạm Thị Nhiên Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày     tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Thấm thoát bốn năm trôi qua rời xa giảng đường đại học, nơi nuôi dưỡng, rèn luyện không kiến thức từ sách mà kinh nghiệm sống kỹ mềm từ nhiều thầy cô nơi Giờ hồi tưởng lại quãng thời gian qua khiến cảm thấy chạnh lòng kỉ niệm vui buồn lẫn lộn Nhớ học giảng đường, học nhóm nghịch ngộm, buổi vui chơi, tán gẫu bạn bè… tất cả, tất để lại cho kỉ niệm đáng quý Khi phải xa mái trường, xa bạn bè để bước vào chặn đường mới, tơi khơng biết chặn đường có suôn sẻ hay nhiều chông gai dù tơi cố gắng Tơi có ngày hơm nay, nhờ cơng dạy dỗ cha mẹ tất thầy cô người xung quanh Nên muốn gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến tất người Cám ơn gia đình ni nấng chỗ dựa vững chắc, cám ơn thầy cô truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu, cám ơn bạn bè giúp đỡ chia sẻ tận tình Tơi xin cám ơn tất Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phạm Thị Nhiên tận tình dạy giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đồng thời, tơi gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc tồn thể cán cơng nhân viên cơng ty cổ phần Thiên Sinh, anh chị phòng nhân anh Mai Xuân Sinh- phận kế toán nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho tơi tiếp xúc thực tế hồn thành khóa luận Cuối cùng, tơi xin chúc tất người dồi sức khỏe gặt hái nhiều thành công nghiệp TP Hồ Chí Minh, ngày 01/06/2012 Sinh viên Hồ Thị Hồng Thắm     NỘI DUNG TÓM TẮT HỒ THỊ HỒNG THẮM Tháng 2, năm 2012 “Phân Tích Thực Trạng Công Tác Tạo Động Lực Làm Việc Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Thiên Sinh” HO THI HONG THAM February, 2012 “Analysis Real Situation About Working Motivation For The Employee At Thien Sinh Stock Company” Đề tài sử dụng phương pháp bảng câu hỏi để vấn 60 người công ty, kết hợp với phương pháp mơ tả, so sánh, phân tích tiêu tài chánh từ số liệu thứ cấp công ty số liệu khác từ phòng ban, sách, báo, internet… để hiểu rõ công tác tạo động lực công ty từ năm 2009-2011 Phân tích hình thức tạo động lực thơng qua kích thích vật chất như: lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi; kích thích tinh thần: điều kiện làm việc, hội đào tạo thăng tiến, mối quan hệ người nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực để thấy thực trạng công tác cơng ty Sau đánh giá hiệu cơng tác để tìm mặt cơng ty đạt chưa đạt được, từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Kết phân tích cho thấy cơng ty thực cơng tác tạo động lực tốt kích thích vật chất lẫn tinh thần, bên cạnh hạn chế lương bổng, hội thăng tiến, chưa đảm bảo công việc đánh giá CNV cơng ty cần điều chỉnh tốt     MỤC LỤC   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3  1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3  1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 3  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3  1.4 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 5  2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu có liên quan 5  2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 6  2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 6  2.2.2 Ngành nghề kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ công ty 8  2.2.3 Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty 9  2.2.4 Tình hình lao động cơng ty 13  2.2.5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty 15  2.2.6 Những thuận lợi, khó khăn hướng tới công ty 16  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18  3.1 Cơ sở lý luận 18  3.1.1 Một số khái niệm 18  3.1.2 Các học thuyết tạo động lực ứng dụng chúng 18  v   3.1.3 Các hình thức cần thiết phải tạo động lực làm viêc 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 29  3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 29  3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 30  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31  4.1 Thực trạng nguồn lao động công ty năm 4.1.1 Kết cấu lao động theo tính chất 31  4.1.2 Kết cấu lao động theo trình độ 33  4.1.3 Kết cấu lao động theo thâm niên 34  4.2 Phân tích thực trạng cơng tác tạo động lực công ty 35  4.2.1 Tạo động lực thơng qua kích thích vật chất 35  4.2.2 Tạo động lực thơng qua kích thích tinh thần 47  4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực 59  4.3.1 Môi trường kinh doanh bên doanh nghiệp 59  4.3.2 Mơi trường kinh doanh bên ngồi doanh nghiệp 61  4.3.3 Các nhân tố thuộc thân NLĐ 62  4.4 Đánh giá hiệu công tác tạo động lực 63  4.4.1 Đánh giá chung công tác tạo động lực công ty 63  4.4.2 Mặt đạt chưa đạt công tác tạo động lực 66  4.5 Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho công ty 67  4.5.1 Hoàn thiện chế độ lương bổng 68  4.5.2 Tăng chế độ thưởng sáng kiến 69  4.5.3 Hoàn thiện đánh giá công nhân viên 69  4.5.4 Tạo hội đào tạo nước thăng tiến nhiều 70  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71  5.1 Kết luận 71  5.2 Kiến nghị 72  vi   31  5.2.1 Đối với công ty 72  5.2.2 Đối với nhà nước 72  TÀI LIỆU THAM KHẢO 74  PHỤ LỤC                 vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATLĐ An toàn lao động BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CNV Cơng nhân viên CP Chi phí ĐVT Đơn vị tính HC-NS Hành nhân KHKT Khoa học kỹ thuật LĐ Lao động NLĐ Người lao động NNL Nguồn nhân lực NQT Nhà quản trị NSLĐ Năng suất lao động SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn viii   DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ Cấu Lao Động Của Công Ty Qua Năm 2009-2011 13  Bảng 2.2 Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động SXKD Trong Năm 2009-2011 15  Bảng 4.1 Số Lao Động Của Công Ty Qua Các Năm 2009-2011 31  Bảng 4.2 Lao Động Thời Vụ Qua Các Năm 2009-2011 32  Bảng 4.3 Trình Độ Lao Động Năm 2011 Của Công Ty 33  Bảng 4.4 Thâm Niên Làm Việc Của Người Lao Động Năm 2011 34  Bảng 4.5 Tổng Quỹ Lương, Tiền Lương Bình Quân Tháng Của Năm 2009-2011 37  Bảng 4.6 Chi Phí Khen Thưởng NLĐ Năm 2009-2011 42  Bảng 4.7 Tổng CP Thưởng, Doanh Thu, Lợi Nhuận Công Ty Năm 2009-2011 42  Bảng 4.8 CP Phúc Lợi Cho NLĐ Năm 2009-2011 46  Bảng 4.9 Số lượng Tổng Chi Phí Đào Tạo Năm 2009-2012 51  Bảng 4.10 Mối Quan Hệ Giữa Tiền Lương Bình Quân Năng Suất Bình Qn 63  ix   hồn thiện như: công ty cần điều chỉnh lại chế độ lương cho CNV để sống họ nâng cao so với mức giá ngày tăng nay, công ty cần tạo điều kiện cho CNV có nhiều sáng kiến đóng góp để vừa có lợi cho cơng ty vừa cho NLĐ, đồng thời phải hồn thiện công tác đánh giá CNV thật công hưởng phần thưởng xứng đáng với kết đó, đặt biệt cơng ty cần quan tâm đến hội đào tạo nước ngoài, đào tạo dài hạn hội thăng tiến nhiều 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với công ty Hiện kinh tế biến động liên tục nên sách nhà nước, nhu cầu người lực đối thủ làm cho doanh nghiệp phải đau đầu suy nghĩ để thay đổi cho phù hợp Do doanh nghiệp phải nhìn nhận tầm quan trọng yếu tố người bên doanh nghiệp họ khơng NLĐ mà khách hàng nội nên doanh nghiệp muốn thành công cần xây dựng cho sách nhân phù hợp để làm họ thỏa mãn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp Đối với cơng ty Thiên Sinh có sách tạo động lực cho NLĐ tương đối tốt nhiều tồn đặc biệt lương- vấn đề nhạy cảm cơng tác Vì cơng ty cần: - Mở rộng kênh phân phối nước để sản phẩm đầu tiêu thụ nhiều làm cho doanh số tăng lên từ thu nhập NLĐ tăng theo để giữ chân NLĐ thu hút nguồn nhân lực bên ngồi - Cơng ty điều chỉnh làm việc tiếng/ ngày để NLĐ có thêm thu nhập mà khơng nhiều thời gian - Thường xuyên cập nhật công trình nghiên cứu nơng nghiệp máy móc thiết bị nâng cao hiệu sản xuất tiết kiệm nguyên liệu đầu vào - Cần hoàn thiện chế độ lương, phụ cấp, bảng đánh giá nhân viên để phát huy hiệu tốt công tác tạo động lực 5.2.2 Đối với nhà nước Những năm gần giá mặt hàng không ngường tăng cao, giá xăng gas tăng mạnh dẫn đến chi phí sinh hoạt giá đầu vào doanh nghiệp tăng theo làm cho lợi nhuận giảm đời sống người dân giảm Giá 72   tăng tiền lương lại ổn định tăng nhẹ nên rổ hàng hóa người tiêu dùng bị cắt giảm nhiều Vì nhà nước cần điều chỉnh lại sách kiềm chế lạm phát, tăng chế độ lương tối thiểu, BHXH, BHYT, BHTN… để sống người dân tốt Mặt khác, nước ta nước nông nghiệp phát triển nên cần ưu tiên cho sản phẩm phục vụ nơng nghiệp để cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài, cần ưu tiên thuế suất thuế TNDN để lợi nhuận doanh nghiệp cao Các chủ trương, sách nhà nước bình ổn giá đầu phân bón, gas… giá nguyên liệu đầu vào lại tăng làm cho doanh nghiệp sản xuất phân bón nước gặp nhiều khó khăn sách cho NLĐ bị cắt giảm nhiều Nhà nước cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư nước ngồi mạnh mẽ sách khuyến khích phát triển nơng nghiệp để doanh nghiệp tồn phát triển mạnh 73   TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung, 2005 Quản Trị Nguồn Nhân Lực Nhà Xuất Bản Thống Kê, 349 trang Hương Huy, 2008 Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tập Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải, 659 trang Thành Nam, 2002 Tạo Động Lực Làm Việc Phải Chăng Chỉ Có Thể Bằng Tiền Nhà Xuất Bản Trẻ, 117 trang Lê Hồi Phương, 2011 Nghiên Cứu Cơng Tác Tạo Động Lực Làm Việc Cho Người Lao Động Tại Công Ty TNHH Đồng Phú Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa kinh tế, Đại Học Nông Lâm TP HCM, 2011 Nguyễn Minh Quang, 2008 Hành Vi Tổ Chức Đại Học Nông Lâm TP HCM, 118 trang Nguyễn Hữu Thân, 2006 Quản Trị Nhân Sự Nhà Xuất Bản Thống Kê, 502 trang Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang, 2007 Nghiên Cứu Thị Trường Nhà Xuất Bản Lao Động, 315 trang Các website: http://blogquanli.wordpress.com http://www.gso.gov.vn http://www.kinhdoanh.com http://www.pace.edu.vn http://www.tuoitre.com 74   PHỤ LỤC Phụ lục HỆ SỐ TIỀN LƯƠNG CÔNG TY THIÊN SINH I XẾP HẠNG CÔNG TY: Công ty Cổ Phần Thiên Sinh công ty loại II HỆ SỐ CÁC CHỨC DANH 1) Quản lý cao cấp: CHỨC DANH HỆ SỐ Giám đốc 5,98 – 6,31 Phó giám đốc 5,32 – 5,65 Kế tốn trưởng 4,99 – 5,32 2) Trưởng, phó phòng: CHỨC DANH BẬC BẬC BẬC BẬC BẬC BẬC Trưởng 4,00 4,33 4,66 4,99 5,32 5,65 Phó 3,62 3,92 4,22 4,52 4,81 5,11 (Hệ số phó phòng= 90,5% hệ số trưởng phòng bậc) Nâng bậc: + Các chức danh vị trí năm lên bậc + Thời gian tính tăng bậc thời gian giữ chức danh (không phải thời gian làm việc) + Nếu chưa có đạihọc hưởng 90% hệ số 3) Chuyên viên, kỹ sư, cử nhân (Đại học) CHỨC DANH BẬC BẬC BẬC Đại học 2,34 2,65 2,96 BẬC BẬC BẬC BẬC BẬC 3,27 3,58 3,89 4,20 4,51 Nâng bậc: + Các chức danh vị trí năm lên bậc   + Thời gian tính bậc thời gian vào làm việc 4) Cán sự, kỹ thuật viên (chứng nghề, trung cấp, cao đẳng) CHỨC DANH BẬC BẬC BẬC BẬC BẬC Cán sự, kỹ thuật viên 1,8 1,99 2,18 2,37 2,56 BẬC BẬC BẬC BẬC BẬC 10 BẬC 11 BẬC 12 2,75 2,94 3,13 3,32 3,51 3,70 3,89 Nâng bậc: + Các chức danh vị trí năm lên bậc + Thời gian tính tăng bậc thời gian vào làm việc + Ở vị trí có cao đẳng ĐƠN lên bậc 5) Thủ kho CHỨC DANH BẬC BẬC Thủ kho 1,5 1,68 BẬC BẬC BẬC BẬC BẬC 1,86 2,04 2,22 2,4 2,58 Nâng bậc: + Các chức danh vị trí năm lên bậc + Thời gian nâng bậc thời gian vào làm việc 6) Tài xế CHỨC DANH BẬC BẬC Tài xế 2,05 2,23 BẬC BẬC BẬC BẬC BẬC 2,41 2,59 2,77 2,95 3,13 Nâng bậc: + Các chức danh vị trí năm lên bậc + Thời gian nâng bậc thời gian vào làm việc 7) Phục vụ CHỨC DANH BẬC BẬC BẬC BẬC BẬC Phục vụ 1,00 1,18 1,36 1,54 1,72 BẬC BẬC BẬC BẬC BẬC 10 BẬC 11 BẬC 12 1,90 2,08 2,26 2,44 2,62 2,80 2,98 Nâng bậc: + Các chức danh vị trí năm lên bậc   + Thời gian nâng bậc thời gian vào làm việc + Nhân viên bảo vệ xét chung nhóm phục vụ Tuy nhiên chưa có chứng bảo vệ hưởng 95% hệ số   Phụ lục BẢNG ĐÁNH GIÁ CÔNG NHÂN VIÊN TRONG Q TRÌNH LÀM VIỆC Phòng (bộ phận):………………………………………… STT   Họ Tên Chức vụ Công Tinh việc x thần hệ số tập thể Tác Nâng phong cao Tổng làm nghề điểm việc nghiệp Hình thức đánh giá theo tiêu chí sau: Cơng việc: 14đ Tinh thần tập thẻ: 06đ - Hiệu công việc: 7đ - Tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau: - Dịch vụ khách hàng: 01đ 03đ - Tinh thần trách nhiệm: 03đ - Hỗ trợ công việc: 03đ - Thái độ công việc: 03đ Tác phong làm việc: 10đ Nâng cao nghề nghiệp: 06đ - Văn hóa cơng ty: 05đ - Nắm bắt sản phẩm SXKD: 02đ - Thời gian làm việc: 05đ - Tinh thần cầu tiến: 02đ - Ham học hỏi: 02đ Ngày… tháng….năm…… Người đánh giá (chức vụ, họ tên chữ ký) Thang điểm: Xuất sắc: 50; Giỏi: 45; Khá: 35 - 45; Trung bình: 25 - 35; Kém: – 25   Phụ lục BẢNG CÂU HỎI Phần giới thiệu Xin chào, tên Hồ Thị Hồng Thắm, sinh viên năm cuối khoa kinh tế trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tơi tiến hành làm khóa luận phân tích thực trạng cơng tác tạo động lực làm việc cho người lao động công ty cổ phần Thiên Sinh Để hỗ trợ cho việc hoàn thành khóa luận nên tơi lập bảng câu hỏi nhằm thăm dò ý kiến anh/chị cơng tác tạo động lực cơng ty Từ hiểu mức độ hài lòng anh/chị cơng ty góp ý kiến tích cực đến ban lãnh đạo nhằm hồn thiện cơng tác tốt Tơi mong giúp đỡ tận tình anh/chị để tơi hồn thành tốt khóa luận Họ tên:…………………………………… Giới tính:  nam  nữ Bộ phận:…………………………………… Chức vụ:…………………………………… Thâm niên:………………………………… Phần câu hỏi Hãy khoanh tròn vào đáp án mà anh (chị) chọn bên Câu 1: Anh (chị) có hài lòng cơng việc làm cơng ty khơng? 1) Rất hài lòng 2) Hài lòng 4) Khơng hài lòng 3) Bình thường 5) Rất khơng hài lòng Câu 2: Anh (chị) thấy thời gian làm việc nghỉ ngơi công ty nào? 1) Rất hợp lý 2) Hợp lý 4) Không hợp lý 3) Bình thường 5) Rất khơng hợp lý Câu 3: Anh (chị) nhận xét mức lương mà cơng ty trả? 1) Hồn tồn phù hợp 2) Phù hợp 4) Khơng phù hợp 3) Bình thường 5) Hồn tồn khơng phù hợp Câu 4: Hãy đánh số thứ tự ưu tiên từ 1-5 cho vấn đề anh (chị) quan tâm công ty:     Lương- thưởng   Chính sách trợ cấp, phúc lợi   Mối quan hệ người công ty   Môi trường làm việc   Cơ hội thăng tiến Câu 5: Anh (chị) thấy sách phụ cấp, phúc lợi công ty nào? 1) Rất tốt 2) Tốt 4) Khơng tốt 3) Bình thường 5) Rất khơng tốt Câu 6: Mức thu nhập anh (chị) có đủ trang trãi cho sống không? 1) Dư 2) Đủ 4) Thiếu 3) Tạm đủ 5) Rất thiếu Câu 7: Anh (chị) đánh mối quan hệ người công ty? 1) Rất hòa đồng 2) Hòa đồng 4) Khơng hòa đồng 3) Bình thường 5) Rất khơng hòa đồng Câu 8: Theo anh (chị) nhận thấy tính ổn định cơng việc nào? 1) Rất ổn định 2) Ổn định 4) Không ổn định 3) Tương đối ổn định 5) Rất không ổn định Câu 9: Mức độ hài lòng anh (chị) sách chăm lo đời sống tinh thần công ty? 1) Rất hài lòng 2) Hài lòng 4) Khơng hài lòng 3) Bình thường 5) Rất khơng hài lòng Câu 10: Anh chị có thỏa mãn điều kiện làm việc cơng ty không? 1) Rất thỏa mãn 2) Thỏa mãn 4) Khơng thỏa mãn 3) Bình thường 5) Rất khơng thỏa mãn Câu 11: Anh (chị) thấy điều kiện an tồn lao động cơng ty nào? 1) Rất tốt 2) Tốt 4) Không tốt 3) Tạm 5) Rất khơng tốt Câu 12: Theo anh (chị) sách thưởng-phạt cơng ty có hợp lý khơng? 1) Rất hợp lý 2) Hợp lý 4) Không hợp lý 3) Bình thường 5) Rất khơng hợp lý Câu 13: Công tác đào tạo công ty anh (chị) thấy nào? 1) Rất nhiều 4) Ít   2) Nhiều 3) Bình thường 5) Rất Câu 14: Đối với hội thăng tiến cơng ty thì? 1) Rất cao 2) Cao 4) Thấp 3) Bình thường 5) Rất thấp Câu 15: Năng lực anh (chị) so với yêu cầu công việc nào? 1) Cao nhiều 2) Cao 4) Thấp 3) Vừa 5) Rất thấp Câu 16: Anh (chị) nhận thấy việc đánh giá cơng nhân viên hàng năm có cơng khơng? 1) Rất công 2) Công 4) Không công 3) Bình thường 5) Rất khơng cơng Câu 17: Hãy đánh số thứ tự ưu tiên từ 1-6 vấn đề mà theo anh (chị) công ty cần điều chỉnh tốt thời gian tới cho ý kiến cụ thể:   Lương- thưởng   Trợ cấp- phúc lợi   Môi trường lao động   Đánh giá nhân viên định kỳ   Cơ hội thăng tiến   Khác (ghi rõ)… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC!   Phụ lục THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TỶ CÂU PHƯƠNG ÁN LỆ TỶ CÂU PHƯƠNG ÁN LỆ (%) (%)   Rất hài lòng 6,7 Rất hợp lý 8,3   Hài lòng 46,7 Hợp lý 63,4   Bình thường 43,3 Bình thường 23,3   Khơng hài lòng 3,3 Khơng hợp lý 5,0   Rất khơng hài lòng 0,0 Rất khơng hợp lý 0,0   Rất phù hợp 0,0 Lương- thưởng   Phù hợp 11,7 Chính sách trợ cấp, 70,0   Bình thường 28,3 phúc lợi   Không phù hợp 56,7   Rất không phù hợp 3,3 98,3 Mối quan hệ 81,7 người công ty 48,3 Môi trường làm việc 41,7 Cơ hội thăng tiến     Rất tốt 1,7 Dư 0,0   Tốt 21,7 Đủ 18,3   Bình thường 46,7 Tạm đủ 48,3   Không tốt 26,6 Thiếu 26,7   Rất không tốt 3,3 Rất thiếu 6,7   Rất hòa đồng 18,3 Rất ổn định 6,7   Hòa đồng 61,7 Ổn định 68,3   Bình thường 15,0 Bình thường 25,0   Khơng hòa đồng 3,3 Khơng ổn định 0,0   Rất khơng hòa đồng 1,7 Rất không ổn định 0,0   Rất hài lòng 3,3 Rất thỏa mãn 10,0   Hài lòng 35,0 Thõa mãn 63,3   Bình thường 48,3 Bình thường 23,3 10 11 13 15 17   Không hài lòng 11,7 Khơng thoả mãn 3,3   Rất khơng hài lòng 1,7 Rất khơng thỏa mãn 0,0   Rất tốt 6,7 Rất hợp lý 5,0   Tốt 51,6 Hợp lý 70,0   Bình thường 33,3 Bình thường 23,3   Khơng tốt 6,7 Không hợp lý 1,7   Rất không tốt 1,7 Rất không hợp lý 0,0   Rất nhiều 0,0 Rất cao 0,0   Nhiều 20,0 Cao 8,3   Bình thường 61,7 Bình thường 41,1   Ít 13,3 Thấp 48,3   Rất 5,0 Rất thấp 3,3   Cao nhiều 6,6 Rất công 1,7   Cao 8,3 Cơng 6,7   Vừa 85,0 Bình thường 48,3   Thấp 0,0 Không công 43,3   Thấp 0,0 Rất không công 5,0   Lương- thưởng 98,3   Trợ cấp- phúc lợi 60,0   Môi trường lao động   Đánh giá nhân viên 63,3 định kỳ     Cơ hội thăng tiến   Khác (ghi rõ)… 35,0 12 14 16 Phụ lục QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN BĨN Hình PL5.1 Quy Trình Sản Xuất Komix Dạng Bột Than bùn Phơi khô Tạp chất học: rác, cỏ, đất đáù Tách tạp chất học Nghiền Men vi sinh Hoạt hóa vi sinh vật (W: 45-60%) T: 7-10 ngày Chất phụ gia Than bùn xử lý vi sinh Đa lượng Sàng Phối trộn Trung lượng Vi lượng Chuyên dùng Cân đóng bao Đặc chế komix Thành phẩm Nguồn: Phòng kỹ thuật   Hình PL5.2 Quy Trình Sản Xuất Komix Dạng Lỏng   Than bùn Rong biển chọn lọc Rửa Nghiền Men vi sinh Ủ men Hoạt hóa VSV W: 30÷40% W: 45÷60% Chất phụ gia T0= 900 Na2CO3 Trích ly Trích ly NaOH Lắng Lọc Bã Lọc Xử lý Bã Đa lượng Hòa tan Trung lượng Trung hòa Lọc Sản phẩm Nguồn: Phòng kỹ thuật   ... Động Lực Làm Việc Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Thi n Sinh” HO THI HONG THAM February, 2012 “Analysis Real Situation About Working Motivation For The Employee At Thien Sinh Stock Company”... 4.5 Đề xuất giải pháp nhằm ho n thi n công tác tạo động lực cho công ty 67  4.5.1 Ho n thi n chế độ lương bổng 68  4.5.2 Tăng chế độ thưởng sáng kiến 69  4.5.3 Ho n thi n đánh giá công nhân viên... tính tốn định mức lao động  Phòng kế ho ch: Thi t lập kế ho ch SXKD công ty hàng năm Điều chỉnh kế ho ch dự báo tiêu thụ hàng tuần, tháng, quý Điều phối ho ch định sản xuất giao nhận hàng ngày,
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay