PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

98 39 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:44

... Động Lực Làm Việc Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Thi n Sinh” HO THI HONG THAM February, 2012 “Analysis Real Situation About Working Motivation For The Employee At Thien Sinh Stock Company”... 4.5 Đề xuất giải pháp nhằm ho n thi n công tác tạo động lực cho công ty 67  4.5.1 Ho n thi n chế độ lương bổng 68  4.5.2 Tăng chế độ thưởng sáng kiến 69  4.5.3 Ho n thi n đánh giá công nhân viên... tính tốn định mức lao động  Phòng kế ho ch: Thi t lập kế ho ch SXKD công ty hàng năm Điều chỉnh kế ho ch dự báo tiêu thụ hàng tuần, tháng, quý Điều phối ho ch định sản xuất giao nhận hàng ngày,
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay