Đặc điểm của hợp đồng mua bán ngoại thương

20 21 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:44

LỜI NÓI ĐẦUCùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường với nhiều thành phố kinh tế, các doanh nghiệp được thành lập ngày một nhiều hơn góp phần tăng thêm của cải cho xã hội và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Sự hợp tác buôn bán trao đổi hàng hoá giữa các công ty, doanh nghiệp mạnh mẽ không chỉ bó hẹp trong giới hạn một nước một quốc gia mà nó phát triển trên phạm vi toàn cầu và với một quy mô ngày càng lớn.Để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc buôn bán trao đổi hàng hoá giữa các công ty, giữa các doanh nghiệp … thì hầu hết trước bất kỳ một cuộc buôn bán nào hợp đồng là vấn đề được quan tâm nhiều nhất đầu tiên của các bên. Hợp đồng đưa ra những nội dung cần thiết về tất cả các khâu của quá trình mua bán được cả hai bên đồng ý. Nó có thể được thoả thuận bằng miệng hay bằng văn bản. Nhưng trong kinh doanh hiện nay thì hợp đồng thường được làm bằng văn bản. Hợp đồng có vai trò quan trọng trong công việc tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, đó là cơ sở pháp lý để buộc các bên ký kết hợp đồng thực hiện các cam kết.Nắm bắt được tầm quan trọng thực sự của hợp đồng nên trong bài tiểu luận này em đã quyết định nghiên cứu “ Đặc điểm của Hợp đồng mua bán Ngoại thương” để có thể hiểu hơn về vấn đề này, để có kiến thức tốt hơn về hợp đồng. ... - ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG 1 .Hợp đồng mua bán ngoại thương gì? Hợp đồng mua bán ngoại thương hay gọi hợp đồng mua bán quốc tế hợp đồng xuất nhập trước hết vấn đề hợp đồng mua. .. niệm - đặc điểm HĐMBNT .2 Hợp đồng mua bán ngoại thương gi? 2 Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương .3 II Ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương .5 Điều kiện có hiệu lực hợp đồng. .. tất hợp đồng mua bán có tính chất quốc tế ( yếu tố nước ngoài) Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương Tính chất quốc tế nói làm nên đặc điêm hợp đồng mua bán ngoại thương So với hợp đồng mua bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm của hợp đồng mua bán ngoại thương, Đặc điểm của hợp đồng mua bán ngoại thương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay