ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN VIÊN VỀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

89 10 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** HÀ THỊ KIM YẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG CỦA CƠNG NHÂN VIÊN VỀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** HÀ THỊ KIM YẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG CỦA CƠNG NHÂN VIÊN VỀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS PHẠM THANH BÌNH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012     Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG CỦA CƠNG NHÂN VIÊN VỀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1” HÀ THỊ KIM YẾN, sinh viên khóa 34, ngành Quản trị kinh doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS PHẠM THANH BÌNH Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời xin dành tình cảm trân trọng để gởi đến Ba, Mẹ Cảm ơn Ba, Mẹ cho chào đời, tần tảo nuôi ăn học ngày hôm tất người thân gia đình ln ủng hộ, động viên Đó nguồn động lực niềm tin giúp vững bước học tập đường đời Em xin cảm ơn tất thầy, cô trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt q thầy Khoa Kinh tế truyền đạt cho em nhiều kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm, lời khuyên thật quý báu sống Những điều tảng giúp cho em xây dựng đường tới tương lai Em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thầy Phạm Thanh Bình nhiệt tình hướng dẫn cho em q trình thực hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành gửi lòng biết ơn sâu sắc lời chúc tốt đẹp đến Ban Giám đốc toàn thể CBCNV Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, đặc biệt chị Phương, chị Nga phòng Hành – nhân tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt khóa luận Xin kính chúc quý công ty gặt hái nhiều thành công sản xuất kinh doanh ngày mở rộng hoạt động Xin cảm ơn tất người bạn chia sẻ buồn vui suốt quãng đời sinh viên Cuối cùng, em xin chúc tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM dồi sức khỏe gặt hái nhiều thành công nghiệp trồng người Chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày 01/06/2012 Sinh viên Hà Thị Kim Yến NỘI DUNG TÓM TẮT HÀ THỊ KIM YẾN, Tháng 06 năm 2012 “Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Cơng Nhân Viên Về Chính Sách Đãi Ngộ Tại Trạm Nghiền Thủ Đức – Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên ” HA THI KIM YEN, June 2012 “Evaluating Employees’s Satisfaction about Compensation Policies at The Thu Duc Crushing Station - Ha Tien Cement Joint - Stock Company” Khóa luận đánh giá hài lòng cơng nhân viên sách đãi ngộ Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CP XM HT 1, sở phân tích số liệu thứ cấp điều tra 116 công nhân viên làm việc Trạm, liên quan đến vấn đề như: tiền lương, thưởng, trợ cấp phúc lợi, hội thăng tiến, điều kiện làm việc, mối quan hệ tổ chức…Từ phân tích thực trạng để thấy ưu khuyết điểm, điều Trạm thực sách tiền lương ổn định, thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý, xây dựng mối quan hệ công việc tốt đẹp,…Bên cạnh đó, số điều mà Trạm thực chưa tốt như: mức thưởng hạn chế chưa tạo động lực cho NLĐ, môi trường làm việc chưa tốt Từ đó, sở lý thuyết để đưa biện pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ công nhân viên chẳng hạn hoàn thiện hệ thống lương, thưởng, trợ cấp, cải thiện điều kiện làm việc, thực trẻ hóa đội ngũ quản lý…, giúp Trạm động viên khuyến khích NLĐ tốt hơn, để Trạm ngày phát triển     MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH .x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề: .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu: .3 1.4 Cấu trúc khóa luận: CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1: .5 2.1.1 Sơ lược chung: 2.1.2 Lịch sử hình thành trình phát triển: 2.1.3 Các sản phẩm tiêu biểu: 2.1.4 Những thành tích Cơng ty đạt được: 10 2.1.5 Định hướng mục tiêu chất lượng Công ty: 11 2.2 Giới thiệu chung Trạm Nghiền Thủ Đức: .11 2.2.1 Sơ lược chung: .11 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Trạm: 12 2.2.3 Cơ cấu tổ chức: 13 2.2.4 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban Trạm nghiền .13 2.3 Đánh giá chung tình hình nhân Trạm: 16 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 3.1 Cơ sở lý luận: .20 3.1.1 Khái niệm sách đãi ngộ: 20 3.1.2 Các lý thuyết đãi ngộ: 22 3.1.3 Mục tiêu sách đãi   ngộ: v 3.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sách đãi ngộ: 27 3.1.5 Các hình thức đãi ngộ: 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu: .33 3.2.1 Phương pháp phân tích: 33 3.2.2 Phương pháp chọn mẫu: .33 3.2.3 Phương pháp thu thập xử lý số liệu: 34 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Giới thiệu mẫu điều tra: 35 4.1.1 Giới tính người khảo sát: 35 4.1.2 Độ tuổi người khảo sát: .36 4.1.3 Thâm niên người khảo sát 36 4.1.4 Trình độ người khảo sát 37 4.2 Thực trạng việc áp dụng sách đãi ngộ hài lòng NLĐ sách đãi ngộ nguồn nhân lực Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên:……… 37 4.2.1 Đãi ngộ vật chất: 38 4.2.2 Đãi ngộ tinh thần: 49 4.2.3 Đánh giá chung NLĐ sách đãi ngộ Trạm: 58 4.3 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CP XM HT1: 59 4.3.1 Đãi ngộ thơng qua hồn thiện hệ thống tiền lương: .60 4.3.2 Đãi ngộ thông qua phần thưởng: 60 4.3.3 Đãi ngộ thông qua phúc lợi: 62 4.3.4 Đãi ngộ thông qua cải thiện điều kiện làm việc 62 4.3.5 Đãi ngộ thông qua thiết kế công việc 63 4.3.6 Đãi ngộ thông qua đào tạo phát triển nhân viên: .63 4.3.7 Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc .64 4.3.8 Một số biện pháp đãi ngộ khác: 64 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 5.1 Kết luận: 66 5.2 Kiến nghị: 67   vi 5.2.1 Đối với Trạm: .67 5.2.2 Đối với Nhà nước 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO .69 PHỤ LỤC      vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLĐTBXH Bộ lao động thương binh xã hội BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm tai nạn BQ Bình quân CBCNV Cán công nhân viên CBQL Cán quản lý CP Cổ phần DN Doanh nghiệp ĐVT Đơn vị tính HC – NS Hành – Nhân HĐQT Hội đồng quản trị HT1 Hà Tiên KHKT Khoa học kỹ thuật LĐ Lao động NLĐ Người lao động NĐ Nghị định TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh XM Xi măng VN Việt Nam   viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các chủng loại xi măng công ty CP Xi Măng HT1 Bảng 2.2 Cơ Cấu Lao Động Trình Độ Lao Động Trạm Năm 2010 - 2011 16 Bảng 2.3 Cơ Cấu Lao Động Phân Bổ Theo Các Phòng Ban Tại Trạm năm 2011 19 Bảng 4.1 Độ tuổi Những Người Được Khảo Sát 36 Bảng 4.2 Thâm niên Những Người Được Khảo Sát 36 Bảng 4.3 Trình Độ Những Người Được Khảo Sát 37 Bảng 4.4 Thu Nhập Bình Quân Tháng Của NLĐ Qua Các Năm: 41 Bảng 4.5 Mức Tiền Thưởng Cho Các Ngày Lễ Trạm 43 Bảng 4.6 Tỷ Lệ Đánh Giá NLĐ Hình Thức Thưởng Được Ưa Thích 44 Bảng 4.7 Kết Quả Trợ Cấp NLĐ Trạm 46 Bảng 4.7 Tỷ Lệ Đánh Giá NLĐ Về Điều Kiện Làm Việc Trạm 50 Bảng 4.8 Tỷ Lệ Đánh Giá NLĐ Về Thời Gian Làm Việc Nghỉ Ngơi 52 Bảng 4.9 Tỷ Lệ Đánh Giá Mối Quan Hệ Đồng Nghiệp 56   ix nay, giúp Trạm đưa mức thưởng hợp lý làm hài lòng NLĐ Có NLĐ chun tâm làm việc gắn bó lâu dài 4.3.3 Đãi ngộ thông qua trợ cấp, phúc lợi: Có thể nói điều Trạm thực tốt Hằng năm, Trạm bỏ lượng kinh phí lớn cho cơng tác phúc lợi, trợ cấp Phúc lợi trợ cấp mặt thể tinh thần nhân đạo xã hội, mặt khác có tác dụng hỗ trợ đời sống tinh thần vật chất cho NLĐ Thông qua trợ cấp, phúc lợi NLĐ an tâm với công việc san sẻ phần khó khăn sống Tuy vậy, công tác trợ cấp, phúc lợi cần quan tâm mức cách đưa vào quy chế lao động khoản bổ sung thêm nhằm giúp cho NLĐ có thêm trợ giúp từ quỹ khác Trạm Ban giám đốc cần bám sát tình hình đau ốm quan tâm đến bệnh nghề nghiệp CBCNV, có mức hỗ trợ kịp thời cho gia đình trình điều trị bệnh đặc biệt bệnh có liên quan đến cơng việc 4.3.4 Đãi ngộ thông qua cải thiện điều kiện làm việc: Nhìn chung, điều kiện làm việc Trạm tốt, tồn số điểm cần khắc phục phân tích Điều kiện làm việc có ảnh hưởng trực tiếp đến suất NLĐ, Trạm cần cải thiện điều kiện làm việc tốt như: Trạm nên có biện pháp thường xuyên kiểm tra thay thiết bị văn phòng như: máy lạnh, máy in, máy tính cá nhân, máy photocopy… để tránh tình trạng trì trề cơng việc Cần tiếp tục trì nề nếp vệ sinh cơng nghiệp khu vực sản xuất, thường xuyên bảo trì máy móc thiết bị, lau chùi ngày để hạn chế tối đa tiếng ồn, bụi bẩn Hằng năm trì cơng tác đo kiểm tra mơi trường, khám sức khoẻ định kỳ, phát bệnh nghề nghiệp cho công nhân theo quy định Nhà nước Hiện CBCNV làm việc nghỉ trưa nơi làm việc, Trạm chưa bố trí chỗ nghỉ trưa cho cơng nhân viên Điều ảnh hưởng nhiều đến kết làm việc vào buổi chiều Theo nhận thấy, Trạm có số phòng khơng sử dụng, phòng họp hội trường Trạm công suất sử dụng thấp bố trí sử dụng cho nhân viên nghỉ trưa nơi Ngoài ra, Trạm nên bố trí thêm   62 nhiều ghế đá sân phân xưởng hay gốc có bóng mát để NLĐ nghỉ ngơi thời gian ca để phục hồi sức khoẻ 4.3.5 Đãi ngộ thơng qua thiết kế cơng việc: Bố trí người việc tận dụng khả làm việc NLĐ mà tạo tâm lý thoải mải cho NLĐ suốt trình làm việc Được bố trí cơng việc chun mơn khả NLĐ say mê cơng việc, tránh tình trạng làm việc cho xong trách nhiệm hiệu công việc cao Hiện Trạm tượng làm việc chưa chun mơn, bố trí sai cơng việc còn, phận làm cơng tác quản lý Việc bố trí nhân viên làm việc không chuyên môn gây tác động xấu chi phí cho cơng tác đào tạo lại, tâm lý nhân viên bị ảnh hưởng, khó giữ chân nhân viên họ tìm chun mơn nơi khác Chính mà Trạm cần tập trung rà sốt lại trình độ, lực nhân viên, xem xét đội ngũ CBCNV bố trí phù hợp với trình độ, lực chun mơn chưa Nếu chưa nên bố trí xếp lại cho phù hợp với nhiệm vụ giao hay đào tạo bổ sung cho phù hợp với yêu cầu công việc 4.3.6 Đãi ngộ thông qua đào tạo phát triển nhân viên: Trạm cần quan tâm đến việc xác định nhu cầu đào tạo: Cách xác định nhu cầu đào tạo đánh giá nhu cầu; đánh giá nhu cầu giúp đánh giá lại nhu cầu gọi đào tạo mà phòng Tổ Chức Hành Chánh nhận từ phòng ban khác Sẽ bắt đầu việc xác định khoảng cách (thiếu sót) thực cơng việc xem mức độ ảnh hưởng kết cuối phòng ban, Trạm Sau đó, thơng qua việc phân tích nguyên nhân gây nên khoảng cách, xác định nhu cầu đào tạo mà phòng ban đưa có thật hay khơng, từ định sử dụng giải pháp đào tạo hay đề nghị giải pháp khác để xoá khoảng cách, điều quan trọng sau phân tích nguyên nhân nhận đào tạo câu trả lới cho vấn đề liên quan đến kết công việc Trạm cần tiến hành điều tra, khảo sát thực tế bên cạnh phiếu đánh giá Trưởng phòng nay, để tìm hiểu xem CBCNV mong muốn đào tạo họ người trực tiếp thực nhiệm vụ nên họ hiểu thiếu gì, sau đến bước đánh giá trưởng phòng   63 4.3.7 Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc: Trong Trạm tồn số cán mang tư tưởng bao cấp, nghĩ thân thiện với cấp làm giảm uy mình, bên cạnh số nhân viên ngại tiếp xúc với lãnh đạo mang tư tưởng an phận nên khơng muốn đóng góp ý kiến với cấp lãnh đạo Cán lãnh đạo nên thường xuyên gặp trực tiếp nhân viên, khơng nên có phòng ăn trưa dành riêng cho ban Giám đốc, mà phải ăn phòng, phần ăn với tất CBCNV Đều tạo cảm giác người lãnh đạo thân thiện, dễ gần gũi, có lợi ban lãnh muốn phát động chương trình hành động hay sách, quy định Trạm Trạm nên tổ chức tham quan nghỉ mát cho CBCNV người thân họ năm lần Đối với người thân Trạm bao cho chi phí lại ăn tự lo ngân sách hạn hẹp Việc tổ chức tham quan nghỉ mát thể quan tâm ban lãnh đạo đến đời sống tinh thần NLĐ Hình thức giúp cho nhân viên phận có dịp tìm hiểu lẫn tạo gắn kết tất người thành tập thể lớn mạnh 4.3.8 Một số biện pháp đãi ngộ khác: a Đãi ngộ thông qua nâng cao hiệu công tác đánh giá nhân sự: Đánh giá xác định thành tích thực tế đạt NLĐ giai đoạn lực thực cơng việc họ Do đó, cần đánh giá nhân viên hai lĩnh vực: đánh giá thành tích đánh giá lực Mục đích việc đánh giá nhằm thơng tin cho NLĐ biết thành tích đạt được, xét duyệt khen thưởng, xác định nhu cầu đào tạo, bố trí xếp lại cơng việc đề bạt Ngồi ra, đánh giá có tác dụng tăng cường hiểu biết thủ trưởng nhân viên thơng qua giao tiếp, động lực kích thích nhân viên, mục tiêu cho nhân viên phấn đấu, đánh giá có tác dụng thiết lập đạo đức lao động dựa sở cơng b Đãi ngộ thơng qua thực trẻ hố đội ngũ cán quản lý: Ngày này, xu thế giới trẻ hoá đội ngũ quản lý, Trạm nên bắt nhịp nhu cầu Các trường hợp thăng tiến Trạm phụ thuộc vào thâm niên cơng tác hình thức thăng tiến phổ biến   64 Trẻ hoá đội ngũ cán khơng có nghĩa thay tồn người trẻ tuổi vào chức vụ quan trọng, mà điều có nghĩa nên chọn người trẻ tuổi có trình độ cao, thông minh nhạy bén công việc Trợ lý hay Phó phòng bên cạnh tham mưu cho ban lãnh đạo, hệ trước giàu kinh nghiệm, lĩnh đốn c Đãi ngộ thơng qua tham gia đóng góp ý kiến NLĐ: Khi tham gia vào định quản lý chẳng hạn xác định mục tiêu giải vấn đề thiết kế thực đổi tổ chức, nhân viên cảm nhận vai trò tổ chức, họ làm việc để đạt mục tiêu tổ chức Nhân viên cam kết gắn bó nhiều với cơng việc họ quyền phát biểu chúng Họ có khuynh hướng tin tưởng ủng hộ định mà có phần họ tham gia vào Một phương pháp tuyệt hảo để mở rộng việc tham gia nhân viên lôi kéo họ vào việc xác định mục tiêu công việc Nhiều nhân viên muốn tham gia vào định, định tác động lên công việc họ Nếu họ đóng góp điều họ cảm thấy hãnh diện đóng góp tâm nhiều để thực định d Đãi ngộ thơng qua giao trách nhiệm: Phần lớn nhân viên thích có trách nhiệm họ nhận thức điều quan trọng Chìa khóa để phát triển tinh thần trách nhiệm nơi nhân viên bạn dám chấp nhận rủi ro tin tưởng nơi nhân viên Ủy quyền cho nhân viên thực công việc hình thức biểu tin tưởng phương tiện để hình thành tinh thần trách nhiệm Đồng thời lãnh đạo nên giao cho nhân viên trách nhiệm quan trọng Khi làm điều mạo hiểm cách thức để tỏ cấp công nhận tài nhân viên e Đãi ngộ cách tạo hội thăng tiến: Thăng chức tạo điều kiện thăng tiến phần thưởng công nhận ta hồn thành trách nhiệm giao Thăng chức lên vị trí cao ủy quyền thêm nhiệm vụ hình thức khen thưởng động viên mạnh mẽ   65 Đề bạt thăng chức động viên nhân viên, đặc biệt họ người có hồi bão có lực đảm bảo việc thăng tiến dựa công trạng kết yếu tố khác, ví dụ thân quen nịnh bợ Việc thăng chức bao gồm gia tăng địa vị quyền lợi phải dành cho nhân viên có đóng góp cho đơn vị, khơng thể động viên nhân viên việc hứa cho thăng chức vào chức vụ khơng có thật Trạm phải có sách phát triển nghề nghiệp rõ ràng, chi tiết CNV Trạm cần hỗ trợ để xác định rõ hướng đương nhiên mức độ thúc đẩy họ làm việc để đạt mục đích cao Để làm điều này, Trạm nên ý thực giải pháp sau: + Cung cấp đầy đủ thông tin hội nghề nghiệp + Tiêu chuẩn hóa chức danh phương thức bổ nhiệm, điều động + Hỗ trợ việc lập kế hoạch thực mục tiêu nghề nghiệp + Tạo môi trường không ngừng học tập + Phát đào tạo nhân tài f Đãi ngộ thông qua ký kết hợp đồng lao động: Bất kỳ NLĐ làm mong có ổn định công việc Việc ký kết hợp đồng lao động nguồn động viện lớn NLĐ thơng qua Trạm đảm bảo cơng việc ổn định cho họ Vì nhân viên có thành tích xuất sắc cơng tác cần chủ động ký kết hợp đồng mà không cần chờ đủ thời gian thử thách dài   66 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua thời gian thực đề tài: “Đánh giá hài lòng cơng nhân viên thơng qua sách đãi ngộ Trạm nghiền Thủ Đức - Công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1” rút kết luận kiến nghị sau: 5.1 Kết luận: Công ty CP XM HT đơn vị chủ lực Tổng công ty Công Nghiệp XMVN miền Nam, vị Công ty không ngừng mở rộng với thương hiệu “Con Kỳ Lân Xanh” hiệu “lớn mạnh bạn bạn” Để có thành tựu to lớn HĐQT BLĐ Công ty đưa chiến lược quan trọng, chiến lược nhân với sách đãi ngộ CBCNV quan tâm hàng đầu Việc xây dựng chế độ đãi ngộ lao động phù hợp không mối quan tâm Cơng ty mà tất doanh nghiệp hoạt động thị trường Vấn đề nhắc đến nhiều nhất, đặc biệt chế thị trường cạnh tranh khốc liệt Trạm nghiền Thủ Đức chi nhánh Công ty CP XM HT1, đảm trách việc tiếp nhận, nghiền, tồn trữ nguyên liệu, phụ gia phân phối xi măng đến tay người tiêu dùng Trong nhiều năm qua, Trạm góp phần làm tăng hiệu sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty Để làm điều đó, ngồi việc cần phải có hệ thống máy móc, thiết bị đại kỹ thuật tiên tiến phải biết cách quản trị nguồn nhân lực cho có hiệu Tuy nhiên, quản trị nguồn nhân lực lĩnh vực phức tạp khó khăn Do đó, Trạm cần quan tâm đến vấn đề đãi ngộ nguồn nhân lực mình, đồng thời đề biện pháp hồn thiện để cơng tác quản trị nguồn nhân lực đạt hiệu Qua tìm hiểu thực trạng đãi ngộ NLĐ Trạm nhận thấy chế đãi ngộ Trạm thực tương đối tốt Trạm có nhiều cố gắng công tác động viên CBCNV thông qua chế độ sách tiền lương ổn định phù hợp, thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý, xây dựng mối quan hệ công việc tốt đẹp, quan tâm chăm sóc đến đời sống tin thần CBCNV…Tuy nhiên, tồn đọng số vấn đề chưa khắc phục được, chẳng hạn như: mức thưởng thấp chưa tạo niềm tin nơi NLĐ, môi trường làm việc chưa cải thiện…Trạm cần đổi thực tốt công tác đãi ngộ NLĐ để đem lại hiệu cao 5.2 Kiến nghị: 5.2.1 Đối với Trạm: Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Trạm cần nỗ lực để xây dựng chiến lược dài hạn kế hoạch cụ thể cho giai đoạn việc đào tạo củng cố lại hệ thống quản trị nguồn nhân lực Trong dài hạn, Trạm nên đầu tư công nghệ thân thiện với môi trường, giảm thiểu chất thải, đồng thời nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trường Trạm nên có sách riêng để chăm sóc sức khỏe cho NLĐ, đặc biệt NLĐ trực tiếp phân xưởng sản xuất xi măng thường xuyên tiếp xúc với bụi tiếng ồn Hoàn thiện hệ thống lương bổng đãi ngộ cho hợp lý Việc đánh giá lực nhân viên cần khách quan công tránh đánh giá dựa theo chủ quan, cảm tính Bổ sung hình thức thưởng nâng cao mức thưởng ngang với thời giá thị trường để cơng tác động viên nhân thật có hiệu Tạo mơi trường làm việc an tồn giúp cho cơng nhân viên có tinh thần hăng say, sáng tạo nâng cao suất lao động, chất lượng công việc đạt hiệu cao Để đảm bảo hiệu cơng tác an tồn bảo hộ lao động, Trạm cần nâng cao ý thức NLĐ biện pháp tuyên truyền, học tập Cương xử lý hành vi không tuân thủ quy định an toàn lao động   67 Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, kỹ làm việc CBCNV thông qua hoạt động đào tạo mới, đào tạo lại đào tạo thường xun Đem đến bầu khơng khí thân thiện, đoàn kết, thể nét đặc trưng văn hóa nội Đây động lực gắn kết NLĐ với nhau, phấn đấu mục tiêu chung Trạm Các giải pháp thực khơng thể đạt kết mà q trình cải tiến liên tục thường xuyên Việc thực biện pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất tin thần NLĐ phải thực tốt giai đoạn phát triển Trạm Như thế, đảm bảo nguồn nhân lực ổn định cho Trạm, người khối thống phấn đấu mục tiêu chung 5.2.2 Đối với Nhà nước Nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nước, tạo mơi trường đầu tư thơng thống, thu hút vốn đầu tư Cần có sách phù hợp giáo dục đào tạo nhằm cải thiện, nâng cao trình độ nguồn nhân lực nước nói chung Cần có quy định linh hoạt lương tối thiểu để NLĐ đảm bảo sống, ổn định tâm lý, hồn thành tốt nhiệm vụ Cần có nhiều sách ưu tiên cho NLĐ, bên cạnh tạo điều kiện giúp cơng ty phát huy tối đa hiệu kinh doanh sách thuế, văn pháp luật cổ phần hố, chứng khốn Mở rộng qui mơ đào tạo đào tạo ngành nghề tăng nhanh tốc độ đào tạo theo yêu cầu xã hội Cần tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước công ty đảm bảo an ninh, trật tự nhằm tạo mơi trường kinh doanh an tồn bình đẳng, giúp cơng ty an tâm làm ăn đạt hiệu cao     68   TÀI LIỆU THAM KHẢO   Trần Kim Dung, Quản Trị Nguồn Nhân Lực, NXB Thống Kê TP Hồ Chí Minh, 2006 Nguyễn Hữu Thân, Quản Trị Nhân Sự, NXB Thống Kê TP Hồ Chí Minh, 2004 Võ Phước Hậu, 2007 Giáo Trình nghiên cứu thị trường, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Thúy, 2009 Đánh giá việc thực chế đãi ngộ công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP HCM, 2009 Đặng Thị Kim Thảo, 2011 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP HCM, 2011 Các Website: www.hatien1.com.vn www.tuoitre.com.vn www.ketnoisunghiệp.com.vn     69   70 PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI THĂM DỊ Ý KIẾN Xin chào Anh (Chị), tơi sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Hiên nay, thực tập Trạm Nghiền Thủ Đức Trong trình thực đề tài, cần thu thập số thơng tin để dùng cho việc phân tích Xin Anh (Chị) vui lòng trả lời số câu hỏi cách khoanh tròn vào phù hợp với suy nghĩ Tơi xin cam đoan thông tin thu thập dùng vào việc học tập tuyệt đối khơng dùng vào mục đích khác Rất mong nhận giúp đỡ Anh (Chị) Thơng tin cá nhân anh/chị: Anh/Chị thuộc nhóm tuổi ? Giới tính:  Nam  Nữ  Dưới 30 tuổi  Từ 30- 40 tuổi Bộ phận Từ 41- 50 tuổi Trên 50 tuổi Chức vụ Anh/chị làm việc chức vụ bao lâu? a Dưới năm b Từ năm – 10 năm c Trên 10 năm Trình độ cao anh/chị có gì? a Từ Đại học trở lên c Trung cấp b Cao đẳng d Công nhân kỹ thuật e LĐ phổ thơng Anh/ chị có hài lòng với việc bố trí cơng việc Trạm khơng? a Rất hài lòng c Tương đối hài lòng b Hài lòng d Khơng hài lòng e Hồn tồn khơng hài lòng Anh/ chị thấy cách tính lương trả lương Trạm cho anh/ chị nào? a Công b Không công Lương Trạm trả cho anh/ chị so với mức lương công ty khác ngành nào? a Cao nhiều   c Ngang e Thấp nhiều b Cao d Thấp Thời điểm toán lương Trạm nào? a Đều đặn b Bất thường Hình thức thưởng khiến anh/chị cảm thấy thích nhất? a Thưởng thơng báo công khai d Thưởng tiền b Tổ chức du lịch e Tặng quà c Thăng chức f Khác:……………………… Anh/ chị thấy mức thưởng Trạm nào? a Rất cao c Vừa phải b Cao d Thấp e Rất thấp Anh/ chị đánh sách trợ cấp, phúc lợi Trạm? a Rất tốt c Tương đối tốt b Tốt e Hồn tồn khơng tốt d Khơng tốt 10 Anh/ chị cho biết điều kiện y tế, bảo hiểm, an toàn bảo hộ lao động Trạm nào? a Rất tốt c Tương đối tốt b Tốt d Khơng tốt e Hồn tồn không tốt 11 Anh/ chị thấy việc đào tạo nâng cao trình độ tay nghề có cần thiết với anh/ chị không? a Rất cần b Cần c Cần d Khơng cần 12 Khả thăng tiến anh/ chị là: a Rất cao c Tương đối cao b Cao d Thấp e Rất thấp 13 Anh/chị thấy điều kiện làm việc( nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, công tác vệ sinh, công cụ, dụng cụ… ) Trạm nào? a Rất tốt c Tương đối tốt b Tốt d Khơng tốt e Hồn tồn không tốt 14 Anh/chị cảm thấy thời gian làm việc nghỉ ngơi Trạm phân bổ có hợp lý không? a Rất hợp lý c Tương đối hợp lý b Hợp lý d Khơng hợp lý   e Hồn tồn khơng hợp lý 15 Trạm có thường xun tổ chức hoạt động giao lưu, giải trí cho anh/ chị khơng? a Có b Khơng 16 Anh/ chị có tham gia hoạt động giao lưu, giải trí Trạm tổ chức khơng? a Có b Khơng 17 Anh/chị nhận thấy mối quan hệ đồng nghiệp nào? a Rất tốt c Tương đối tốt b Tốt d Khơng tốt e Hồn tồn khơng tốt 18 Anh/chị nhận thấy mối quan hệ với nhà lãnh đạo trực tiếp nào? a Rất tốt c Tương đối tốt b Tốt d Khơng tốt e Hồn tồn khơng tốt 19 Trạm đem lại cho anh/chị thõa mãn về: a Thu nhập cao d Cơ hội thăng tiến b Công việc ổn định e Tự hào cán bộ, công nhân viên công ty c Môi trường làm việc tốt f Cơ hội đào tạo phát triển kỹ 20 Đánh giá chung anh/chị mức độ thỏa mãn với cơng việc mình? a Rất thỏa mãn c Tương đối thỏa mãn b Thỏa mãn d Khơng thỏa mãn e Hồn tồn khơng thỏa mãn XIN CẢM ƠN ANH (CHỊ) ĐÃ NHIỆT TÌNH GIÚP ĐỠ!!!   MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN     MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY   ... Thị Kim Yến NỘI DUNG TÓM TẮT HÀ THỊ KIM YẾN, Tháng 06 năm 2012 “Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Cơng Nhân Viên Về Chính Sách Đãi Ngộ Tại Trạm Nghiền Thủ Đức – Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên ” HA THI KIM. .. Từ đó, sở lý thuyết để đưa biện pháp nhằm hoàn thi n công tác đãi ngộ công nhân viên chẳng hạn hoàn thi n hệ thống lương, thưởng, trợ cấp, cải thi n điều kiện làm việc, thực trẻ hóa đội ngũ quản... Điện thoại: (84-8)38 368 363 – (84-8)38 367 195 Fax: (84-8) 38 361 278 - Email: hatien1@hatien1.com.vn - Website: www.hatien1.com.vn  - Các chi nhánh trực thuộc:  Trạm nghiền Thủ Đức: Km 8, Xa lộ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN VIÊN VỀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN VIÊN VỀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay