PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐAKLAK LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

81 32 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:43

... năm 2012 Sinh viên thực Hà Duy Đào NỘI DUNG TÓM TẮT HÀ DUY ĐÀO Tháng năm 2012 “ Phân Tích Hiệu Quả Kinh Tế Cây Cà Phê Tại Địa Bàn Huyện Eakar, Tỉnh Đaklak ” HA DUY DAO June 2006 “ Assay Economic... đất bạc màu hay đất canh tác chiếm tỷ lệ người dân địa bàn tận dụng mạnh để phát triển nông nghiệp cách nhanh chóng bền vững Bảng 2.1 Cơ cấu thành phần đất huyện Eakar 7    đvdt :ha Nhóm đất... Theo thống kê vào mùa khô ngày huyện khai thác khoảng 232.500 m3 nước ngầm phục vụ sinh hoạt sản xuất nước khai thác phục vụ cho cà phê chiếm 90% Chính khai thác nguồn nước ngầm q mức mà nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐAKLAK LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐAKLAK LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay