Hợp đồng thương mại quốc tế

15 22 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:43

PHẦN MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết, muốn tham gia vào thị trường thương mại quốc tế, các doanh nghiệp việt nam cần nắm vững các thông lệ buôn bán quốc tế, kĩ thuật, nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hoá.Trong kinh doanh xuất nhập khẩu, hợp đồng mua bán ngoại thương là loại văn bản giao dịch là chủ yếu, quan trọng và phổ biến nhất. Kết quả kinh doanh hàng hoá phụ thuộc vào hợp đồng mua bán. Chính vì vậy người thực hiện mua bán này phải nắm thật chắc những điểm chủ chốt trong quá trình chuẩn bị nội dung kí kết và thực hiện hợp đồng.Việt Nam trong tiến trình hội nhập, ngày càng đông những đối tác, những nhà đầu tư nước ngoài muốn bắt tay hợp tác. Điều đó cũng có nghĩa là việc mua bán hàng hoá với nước ngoài sẽ ngày một tăng thêm mà hợp đồng mua bán ngoại thương thì không thể thiếu. Tuy “Hợp đồng mua bán ngoại thương” chỉ là một phần nhỏ trong nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế nhưng vì tầm quan trọng của nó là rất đáng kể nên việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp chúng ta hiểu một cách tường tận hơn về nó, từ đó sẽ giúp chúng ta nhận thức đúng đắn hơn về kinh doanh thương mại quốc tế. ... Ở số thị trường quốc tế, hợp đồng văn hợp đồng miệng (gentlement’s agreement) Ở sở giao dịch hàng hoá quốc tế nơi bán đấu giá quốc tế, hợp đồng kí kết hình thức văn bản, hợp đồng miệng hành vi... soạn thảo hợp đồng: Một hợp đồng kinh tế có bố cục chung gồm bốn phần : Phần mở đầu: Quốc hiệu Tên hợp đồng, số kí hiệu hợp đồng Thời gian, địa điểm kí kết hợp đồng Những xác định hợp đồng Những... lần vào hợp đồng hai bên khơng có mặt, bên kí vào hợp đồng trước, hợp đồng gửi cho bên sau (được ghi vào hợp đồng “ hợp đồng kí tại…” ) Theo luật Anh, Mỹ, Nhật, Thuỵ Sỹ: Ngày kí hợp đồng theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng thương mại quốc tế, Hợp đồng thương mại quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay