Hợp đồng thương mại quốc tế

15 6 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:43

PHẦN MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết, muốn tham gia vào thị trường thương mại quốc tế, các doanh nghiệp việt nam cần nắm vững các thông lệ buôn bán quốc tế, kĩ thuật, nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hoá.Trong kinh doanh xuất nhập khẩu, hợp đồng mua bán ngoại thương là loại văn bản giao dịch là chủ yếu, quan trọng và phổ biến nhất. Kết quả kinh doanh hàng hoá phụ thuộc vào hợp đồng mua bán. Chính vì vậy người thực hiện mua bán này phải nắm thật chắc những điểm chủ chốt trong quá trình chuẩn bị nội dung kí kết và thực hiện hợp đồng.Việt Nam trong tiến trình hội nhập, ngày càng đông những đối tác, những nhà đầu tư nước ngoài muốn bắt tay hợp tác. Điều đó cũng có nghĩa là việc mua bán hàng hoá với nước ngoài sẽ ngày một tăng thêm mà hợp đồng mua bán ngoại thương thì không thể thiếu. Tuy “Hợp đồng mua bán ngoại thương” chỉ là một phần nhỏ trong nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế nhưng vì tầm quan trọng của nó là rất đáng kể nên việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp chúng ta hiểu một cách tường tận hơn về nó, từ đó sẽ giúp chúng ta nhận thức đúng đắn hơn về kinh doanh thương mại quốc tế. PHẦN MỞ ĐẦU ******* Như biết, muốn tham gia vào thị trường thương mại quốc tế, doanh nghiệp việt nam cần nắm vững thông lệ buôn bán quốc tế, kĩ thuật, nghiệp vụ xuất nhập hàng hoá.Trong kinh doanh xuất nhập khẩu, hợp đồng mua bán ngoại thương loại văn giao dịch chủ yếu, quan trọng phổ biến Kết kinh doanh hàng hoá phụ thuộc vào hợp đồng mua bán Chính người thực mua bán phải nắm thật điểm chủ chốt q trình chuẩn bị nội dung kí kết thực hợp đồng Việt Nam tiến trình hội nhập, ngày đông đối tác, nhà đầu tư nước ngồi muốn bắt tay hợp tác Điều có nghĩa việc mua bán hàng hố với nước ngày tăng thêm mà hợp đồng mua bán ngoại thương khơng thể thiếu Tuy “Hợp đồng mua bán ngoại thương” phần nhỏ nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế tầm quan trọng đáng kể nên việc nghiên cứu đề tài giúp hiểu cách tường tận nó, từ giúp nhận thức đắn kinh doanh thương mại quốc tế PHẦN NỘI DUNG I Nội dung hợp đồng mua bán ngoại thương Khái niệm Hợp đồng mua bán ngoại thương trước hết hợp đồng kinh tế, thoả thuận văn bản, tài liệu giao dịch … bên kí kết việc thực cơng việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng khoa hoc kĩ thuật thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với quy định rõ ràng quyền nghĩa vụ bên để xây dựng thực kế hoạch ( theo điều 1, pháp lệnh hợp đồng kinh tế ) Vậy hợp đồng mua bán ngoại thương thoả thuận văn kí kết tổ chức ngoại thương thương nhân nước với tổ chức hay thương nhân nước hợp đồng mua bán ngoại thương có đầy đủ đặc điểm hợp đồng mua bán khác khác vói hợp đồng mua bán khác hợp đồng mua bán ngoại thương có ba đặc điểm: Đặc điểm 1: Chủ thể hợp đồng – người mua, người bán – có sở kinh doanh đăng kí hai quốc gia khác Ở cần lưu ý quốc tịch yếu tố để phân biệt, dù người mua người bán có quốc tịch khác việc mua bán thực lãnh thổ quốc gia hợp đồng mua bán khơng mang tính chất quốc tế Đây đặc điểm quan trọng Đặc điểm 2: Đồng tiền tốn ngoại tệ hai nước hai bên Đặc điểm 3: Hàng hoá - đối tượng mua bán hợp đồng chuyển khỏi đất nước người bán trình thực hợp đồng Văn hợp đồng phải văn có giá trị pháp lý bắt buộc bên phải có trách nhiệm thực điều khoản mà bên thoả thuận kí kết hợp đồng Những văn phải hình thành sở thoả thuận cách bình đẳng tự nguyện bên, điều hợp đồng thể ý chí thực thoả thuận khơng đựơc cưỡng bức, lừa dối lẫn có nhầm lẫn khơng thể chấp nhận Hợp đồng sở đánh giá mức độ thực nghĩa vụ bên sở pháp lý quan trọng để khiếu nại bên đối tác không thực tồn hay phần nghĩa vụ thoả thuận hợp đồng, hợp đồng quy định chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu dễ thực xảy tranh chấp Việc kí kết hợp đồng cần xác định nội dung đầy đủ, chuẩn bị thận trọng chu đáo Hợp đồng kí pháp nhân với pháp nhân; Pháp nhân với cá nhân có đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật Và hợp đồng có hiệu lực khi: Pháp nhân tổ chức thành lập cách hợp pháp, có tài sản riêng chịu trách nhiệm cách độc lập tài sản Có quyền định mình, có quyền tự tham gia quan hệ pháp luật Cá nhân phải có lực pháp lý, lực hành vi, cá nhân có khả kí kết hợp đồng, ngoại trừ người vị thành niên, kẻ say rượu, người bị tâm thầm người bị quyền cơng dân Hàng hố theo hợp đồng hàng hố đựoc phép mua bán theo quy định pháp luật nước bên mua bên bán hợp đồng phải hợp đồng mua bán hàng hoá Thể thức kí hợp đồng: Viêc kí kết hợp đồng mua bán ngoại thương thực nhiều cách khác nhau: Hai bên kí vào hợp đồng (hợp đồng văn bản): Hai bên có mặt nơi, trực tiếp kí lần vào hợp đồng hai bên khơng có mặt, bên kí vào hợp đồng trước, hợp đồng gửi cho bên sau (được ghi vào hợp đồnghợp đồng kí tại…” ) Theo luật Anh, Mỹ, Nhật, Thuỵ Sỹ: Ngày kí hợp đồng theo dấu bưu điện gửi trả cho bên kí trước; Luật pháp, Đức, Italia, Áo: Ngày kí hợp đồng lúc quan bên kí sau nhận hợp đồng ( thư xác nhận chào hàng cố định ) Những người kí hợp đồng phải có thẩm quyền Người kí hợp đồng uỷ quyền văn hợp pháp cho người khác thay kí kết hợp đồng Người bán xác nhận văn đơn đặt hàng (order) người mua Trường hợp thể hai văn bản: đơn đặt hàng (order) người mua văn xác nhận người bán (confirmation of order) Phải thực theo thời hạn quy dịnh Hai loại hợp đồng hai văn bản: Chào hàng cố địng + chấp nhận chào hàng cố định thời hạn hiệu lực (firm offer + acceptance of firm offer) đặt hàng cố định người mua + xác nhận bán hàng người bán (order + confirmation of sale) Trong trường hợp bên mặt để kí hợp đồng hợp đồng coi kí: Kể từ thời điểm bên chào hàng nhận thơng báo chấp nhận tồn điều kiện ghi chào hàng cố định thời hạn trách nhiệm người chào hàng (acceptance of firm offer) (theo điều 55, luật thương mại _ Việt Nam); Anh, Mỹ, Nhật, Thuỵ Sỹ: Hợp đồng kí lúc gửi thư xác nhận (theo dấu bưu điện); Pháp, Đức, Ý, Áo: Hợp đồng kí vào lúc người bán nhận thư xác nhận chào hàng xác nhận bán hàng đơn đặt hàng Hợp đồng kí kết giữu nhiều bên bên kí vào văn hợp đồng chung Hoặc cặp tay đơi kí văn hợp đồng, có trích dẫn hợp đồng tay đơi việc cơng nhận kí kết hợp đồng khác (trích dẫn chéo hợp đồng khác) Ở số thị trường quốc tế, hợp đồng văn hợp đồng miệng (gentlement’s agreement) Ở sở giao dịch hàng hoá quốc tế nơi bán đấu giá quốc tế, hợp đồng kí kết hình thức văn bản, hợp đồng miệng hành vi cụ thể, thường hợp đồng miệng hành vi cụ thể Thường hợp đồng miệng hành vi cụ thể xác nhận văn sau thoả thuận miệng, trước thực hợp đồng Các điều khoản hợp đồng Một hợp đồng mua bán ngoại thương gồm 15 điều khoản Trong phần này, xét điều khoản Tên hàng (commodity): Điều khoản phải xác định tên gọi hàng hoá cần mua bán cách xác ngắn gọn, khơng thể nhầm lẫn từ thứ sang thứ Để làm việc người ta thường dùng biện pháp sau: Ghi tên hàng bao gồm tên thông thường, tên thương mại, tên khoa học Áp dụng cho loại chất, giống cây… Ghi tên hàng kèm theo tên địa phương sản xuất Nếu nơi ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm ví dụ: sâm Korea, gạo Việt Nam… Ghi tên hàng kèm với quy cách hàng ví dụ: gạo hạt dài (6mm), thép xây dựng phi 10, chiều dài 10m (min) Ghi tên hàng với nhà sản xuất Hình thức áp dụng sản phẩm hãng có uy tín Ghi tên hàng kèm theo cơng dụng hàng theo cách người ta ghi thêm công dụng chủ yếu sản phẩm , theo tập quán hợp đồng ghi kèm theo cơng dụng người bán phải giao hàng đáp ứng cơng dụng giá cao Chất lượng (quality): Đây điều khoản nói lên mặt “chất” hàng hố mua bán, quy định tính năng, quy cách, hình thức, tác dụng, cơng suất, hiệu suất … hàng hố Xác định cụ thể phẩm chất sản phẩm, sở để xác định giá Do xác định điều kiện phẩm chất tốt, xác định giá tốt, mua hàng hoá yêu cầu Một số phương pháp xác định phẩm chất như: mẫu hàng: phương pháp đánh giá phẩm chất lơ hàng dựa vào số hàng hố lấy từ lô làm đại diện (chọn mẫu) Nhược điểm phương pháp tính xác khơng cao nên áp dụng với hàng chưa khó xác định tiêu chuẩn Người bán giao mẫu lấy từ lơ hàng có phẩm chất trung bình trở lên (khơng tính tiền mẫu) cho người mua Nếu người mua chấp nhận, người bán lập ba mẫu: Người bán, trung gian, người mua đưa mẫu để người bán sản xuất Thời gian giữ mẫu từ đàm phán, kí hợp đồng đến hết khiếu nại Mẫu huỷ giải xong tranh chấp Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn nhà nước, ngành, quan sản xuất ban hành Có thể sửa đổi tiêu chuẩn thấy cần thiết Tiêu chuẩn ghi rõ không mập mờ Theo nhãn hiệu (trademark): Nhãn hiệu kí hiệu, hình vẽ, chữ… để phân biệt sản phẩn hãng với sản phẩn hãng khác Dựa vào tài liệu kĩ thuật: Phải biến tài liệu kĩ thuật thành phụ kiện hợp đồng tức gắn với hợp đồng;Dựa vào hàm lượng chất sản phẩm: Chất có ích chất khơng có ích;Dựa vào dung trọng hàng hoá (natural weight): tiêu phản ánh độ hàng hoá;Dựa vào hàng xem trước: Hợp đồng kí người mua hàng xem đồng ý;Dựa vào trạng hàng hố: Giá bán khơng cao;Dựa vào mơ tả: Áp dụng cho sản phẩm mô tả đựơc;Dựa vào tiêu đại khái quen dùng( Áp dụng cho nông sản) Số lượng (quantity): Nhằm nói lên mặt “lượng” hàng hố giao dịch Phương pháp quy định số lượng xác định trọng lượng: Đơn vị tính số lượng: Có thể quy định dứt khốt (dùng bn bán hàng cơng nghiệp, hàng bách hoá, hàng đếm được…) quy định chừng (áp dụng với hàng khối lượng lớn phân bón, quặng, ngũ cốc…) Quy định trọng lượng: Có ba loại trọng lượng: trọng lượng bì (gress weight) bao gồm trọng lượng hàng hốvà loại bao bì; trọng lượng tịnh (net weight) có trọng lượng thân hàng hoá Trọng lượng thương mại (commercial weight) trọng lượng hàng Giao hàng (shipment / dilivery) Nội dung điều khoản xác định thời hạn, địa điểm giao hàng, phương thức giao hàng thông báo giao hàng Thời gian giao hàng: Là thời hạn mà người bán phải hoàn thành nghĩa vụ Có ba loại thời gian giao hàng: Có định kì ,khơng định kì, giao ngay.Địa điểm giao hàng: Cần quy định rõ cảng (ga) giao hàng, cảng (ga) thông qua, cảng (ga) hay nhiều cảng (ga) Đối với hàng bách hoá thường quy định nhiều địa điểm gửi hàng nhiều địa điểm hàng đến Phương thức giao hàng: giao nhận sơ (ở địa điểm sản xuất) giao nhận cuối (người bán hoàn thành nghĩa vụ); Giao nhận số lượng (xác định số lượng thực tế); giao nhận chát lượng (kiểm tra tính công, dụng…) Thông báo giao hàng: Tuỳ theo sở giao hàng quy định thông thường, trứơc giao người bán thông báo hàng sẵn sàng, sau giao, người bán thơng báo tình hình, kết hàng giao Giá (price) Tiêu chuẩn tiền tệ giá cả: đồng tiền ghi giá nước người bán, người mua nước thứ ba Xác định mức giá: Là giá quốc tế Phương pháp định giá: Giá cố định (khẳng định lúc kí kết khơng đổi ); Giá quy định sau (xác định sau kí hợp đồng); Giá xét lại (vào lúc giao hàng giá thị trường biến động); Giá di động (vận dụng cho hàng có thời hạn chế tạo lâu dài) Giảm giá (discount): Có khoảng hai mươi loại giảm giá Điều kiện sở giao hàng tương ứng: Mức giá ghi bên cạnh điều kiện sở giao hàng định Thanh toán (settlement payment) Đồng tiền toán (currency of payment): Là tiền nước xuất khẩu, nhập nước thứ ba Nó trùng khơng trùng với đồng tiền ghi giá Thời hạn toán (time of payment): Trả (trả thời gian hợp lý); Trả trước (người mua cung cấp tín dụng); trả sau (người bán cung cấp tín dụng) Hình thức tốn(methods of payment): Có nhiều hình thức: L/C, Clean, colletion, D/A, D/P, CAD, tiền mặt, cheque… Bộ chứng từ toán (payment documents): Gồm phương tiên toán (hộ chiếu) chứng từ gửi hàng (shipping documents) Bao bì mã kí hiệu (packing and marking) Bao bì: Phù hợp với phương tiện vận tải, bên bán cung cấp bao bì việc giao hàng, giá bao bì tính theo lượng dư thực tế tính theo % so với giá trị hàng Kí mã hiệu: Là kí hiệu hàng chữ hướng dẫn giao nhận, vận chuyển bảo quản hàng hố Kí mã hiệu phải viết sơn, dễ đọc, dễ thấy, lớn 2cm, không ảnh hưởng tới phẩm chất hàng hố, dùng màu đen, tím với hàng hoá thường, màu đỏ với hàng nguy hiểm, màu cam với hàng độc hại… bảo hành (warranty) Thời gian bảo hành: Cần phải quy định rõ ràng Nội dung bảo hành: Người bán hàng cam kết thời gian bảo hành, hàng hoá đảm bảo chất lượng, đặc điểm kĩ thuật theo hợp đồng Nếu thời gian bảo hành, người mua phát khuyết tật người bán người bán phải sửa chữa Phạt bồi thường thiệt hại (penalty): Ảnh hưởng đến việc thực hợp đồng xác định số tiền phạt nhằm bồi thường thiệt hai gây Các trường hợp phạt: Phạt giao hàng chậm Phạt giao hàng không phù hợp số lượng chất lượng Phạt chậm toán Bảo hiểm (insurance): Trong điều khoản cần xác định người bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm cần mua loại trứng thư bảo hiểm cần lấy Bất khả kháng (force majeure): Khi hợp đồng thực được, không bị coi chịu trách nhiệm Không thể lường trước Khơng thể vượt qua Xảy từ bên ngồi Khiếu nại: Là đề nghị bên đưa bên số lượng, chất lượng giao hàng số vấn đề khác không phù hợp với điều khoản quy định hợp đồng khiếu nại đưa dạng văn gồm liệu sau: Tên hàng, số lượng, xuất xứ hàng hoá Đơn khiếu nại gửi kèm theo chứng từ cần thiết như: Biên giám định, biên giám định tổn thất mát, vận đơn đường biển, liệt kê chi tiết , giấy chứng nhận chất lượng … Trọng tài (arbitration) Ai đứng phân xử;Luật áp dụng vào luật xét xử;Địa điểm tiến hành trọng tài ;Cam kết chấp hành tài ;Phân định chi phí trọng tài Điều khoản pháp lí: Áp dụng trường hợp vi phạm hợp đồng; thoả thuận sau kí hợp đồng văn thư từ giao dịch trước hết hiệu lực; Các phụ lục phần không tách rời hợp đồng, thường gồm tài liệu kĩ thuật bắt buộc trích dẫn vào nội dung chích hợp đồng Điều khoản hiệu lực hợp đồng:Hợp đồng có hiệu lực từ lúc nào;Hợp đồng có giá trị lớn có hiệu lực sau quan có hiệu lực phê chuẩn;Hợp đồng có hiệu lực mở L/ C, trả tiền ứng trước II Cách thức soạn thảo hợp đồng: Một hợp đồng kinh tế có bố cục chung gồm bốn phần : Phần mở đầu: Quốc hiệu Tên hợp đồng, số kí hiệu hợp đồng Thời gian, địa điểm kí kết hợp đồng Những xác định hợp đồng Những thông tin chủ thể hợp đồng: Tên Địa Các số máy fax, telex,phone, email … Người đại diện kí kết _ Phần nội dung văn hợp đồng kinh tế: Thường gồm cụm điều khoản: Những điều khoản chủ yếu: Là điều khoản bản, thiết phải có hợp đồng, điều khoản đóng vai trò định đến tồn hợp đồng Những điều khoản thường lệ: Nội dung chúng quy định văn pháp luật Điều khoản có khơng hợp đồng Những điều khoản tuỳ nghi: Do bên tự thoả thuận pháp luật cho phép _ Phần kí kết hợp đồng Trên cấu trúc hợp đồng kinh tế Một hợp đồng ngoại thương thông thường gồm hai phần chính: Những điều trình bày chung điều khoản hợp đồng - Phần trình bày chung bao gồm: 10 Số liệu hợp đồng ( contract No …) Đây nội dung pháp lý bắt buộc hợp đồng Nhưng tạo điều điện thuận lợi trình kiểm tra, giám sát, điều hành thực hợp đồng bên Địa điểm ngày tháng kí kết hợp đồng: Nội dung để đâù hợp đồng để cuối hợp đồng Nếu hợp đồng có thoả thuận thêm hợp đồng có hiệu hực pháp lí kể từ ngày kí kết Tên địa bên tham gia kí kết hợp đồng: Đây phần rõ chủ thể hợp đồng, phải nêu rõ ràng, đầy đủ, xác: Tên ( theo giấy phép thành lập ) địa chỉ, người đại diện, chức vụ bên tham gia kí kết hợp đồng Các định nghĩa dùng hợp đồng ( General defnition): Trong hợp đồng sử dụng thuật ngữ, mà thuật ngữ quốc gia khác hiểu theo nghĩa khác Để tránh hiểu lầm, thuật ngữ hay vấn đề quan trọng cần phải định nghĩa Cơ sở pháp lý để kí kết hợp đồng: Đây hiệp định phủ kí kết nghị định thư kí kết quốc gia, nêu tự nguyện hai bên kí kết hợp đồng _ Phần điều khoản hợp đồng : Theo mức độ quan trọng điều khoản chia thành: Các điều khoản chủ yếu điều khoản bắt buộc phải có hợp đồng mua bán, thiếu điều khoản hợp đồng khơng có giá trị pháp lí Theo luật thương mại Việt Nam, nội dung là: Tên hàng, số lượng, quy cách, chất lượng giá cả, phương thức toán địa điểm giao nhận hàng Các điều khoản khác: điều khoản cần thiết cho hợp đồng khơng có hợp đồng có giá trị pháp lí Theo tính chất điều khoản chia ra: 11 Các điều khoản hàng hoá như: Tên hàng, số lượng, chất lượng, bao bì mã hiệu;Các điều khoản tài chính: Gía sở tính giá, tốn ;Các điều khoản vận tải: Điều kiện giao thông, thuê tàu;Các điều khoản pháp lý: luật áp dụng vào hợp đồng, khiếu nại, bất khả kháng, phạt bồi thường thiệt hạ, trọng tài, thời gian, hiệu lực hợp đồng …;Các điều khoản khác.Dưới bố cục hợp đồng ngoại thương: 12 CONTRACT No… Date… Between: Name… Address… tel: … fax: … email: … Represented by Mr Hereinafter called as the SELLER And: name: … Address: … Tel: … fax: … email: … Represented by Mr… Hereinafter called as the BUYER The SELLER has agreed to sell and the BUYER has agreed to buy the commodity under the terms and comditions provided in this contract as follows: Art 1: commodity: Art 2: quality: Art 3: quantity: Art 4: price: Art 5: shipment: Art 6: payment: Art 7: packing and marking: Art 8: warranty: Art 9: penalty: Art 10: insurance: Art 11: force majeure: Art 12: claim: Art 13: arbitration: 13 Art 14: other terms and conditions: For the BUYER for the SELLER 14 PHẦN KẾT LUẬN Như vậy, chất, hợp đồng ngoại thương thoả thuận bên mua bán nước khác quy định bên bán phải cung cấp hàng, chuyển giao chứng từ có liên quan đến hàng hố quyền sở hữu hàng hoá, bên mua phải tốn tiền hàng nhận hàng Nội dung hợp đồng mua bán ngoại thương điều khoản điều kiện mua bán mà bên thoả thuận Để thương thảo hợp đồng tốt cần nắm vững điều kiện thương mại, mơ hồ thiếu xác việc vân dụng điều kiện thương mại có hại bên kí hợp đồng, dẫn đến vụ tranh chấp, kiện tụng làm tăng thêm chi phí kinh doanh Trong giới hạn tiểu luận, em đề cập tới vấn đề liên quan đến đề tài, đặc biệt khơng thể trình bày chi tiết điều khoản Với lượng kiến thức mẻ vừa tiếp thu, em mong đưa nhìn, hình dung rõ nét để phân biệt hợp đồng ngoại thương với hợp đồng kinh tế khác Bài viết sơ sài nội dung ví dụ cụ thể Em mong thầy cô thông cảm đồng thời sửa chữa bảo tận tình Em xin chân thành cảm ơn 15 ... Ở số thị trường quốc tế, hợp đồng văn hợp đồng miệng (gentlement’s agreement) Ở sở giao dịch hàng hoá quốc tế nơi bán đấu giá quốc tế, hợp đồng kí kết hình thức văn bản, hợp đồng miệng hành vi... soạn thảo hợp đồng: Một hợp đồng kinh tế có bố cục chung gồm bốn phần : Phần mở đầu: Quốc hiệu Tên hợp đồng, số kí hiệu hợp đồng Thời gian, địa điểm kí kết hợp đồng Những xác định hợp đồng Những... lần vào hợp đồng hai bên khơng có mặt, bên kí vào hợp đồng trước, hợp đồng gửi cho bên sau (được ghi vào hợp đồng “ hợp đồng kí tại…” ) Theo luật Anh, Mỹ, Nhật, Thuỵ Sỹ: Ngày kí hợp đồng theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng thương mại quốc tế, Hợp đồng thương mại quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay