báo cáo thực tâp quản lý điểm sinh viên

23 24 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:43

LỜI CẢM ƠNTrong những năm cuối thế kỷ 20 tin học ở Việt Nam càng phát triển mạnh mẽ và ứng dụng ngày càng sâu rộng trong hầu hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội.Cùng với các lĩnh vực khác trong công cuộc đổi mới đất nước ngành giáo dục và đào tạo đang từng bước áp dụng những tiến độ khoa học. Những phần mềm quản lý, dạy học với sự giúp đỡ của máy tính đã và đang phát triển của nền giáo dục nước nhà. Đặc biệt là trong công tác quản lý tin học làm giảm nhẹ sức lực của người quản lý, tiết kiệm thời gian, gọn nhẹ và thuận tiện hơn rất nhiều so với thực hiện công việc quản lý theo cách truyền thống cũ trên giấy tờ. ứng dụng tin học vào công tác quản lý đặc biệt là thu hẹp được không gian lưu trữ, tránh được thất lạc dữ liệu từng bước tự động hoá và cụ thể hoá lượng thông tin theo yêu cầu quản lý, có thể tìm kiếm, tra cứu thông tin nhanh một cách đầy đủ và chính xác hơn. ... Tên thực thể Sinh viên Môn học Kq thi Giải thích Thơng tin sinh viên Danh sách môn học Thông tin điểm thi Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tµi : Phân tích hệ thống liệu Xác định thực. .. TenSV Ngaysinh Diachi Lop Ghichu Kiểu Kích thước Text Text Date/time Text Text Text 25 30 25 PK Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Lp Ghi chỳ Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài... Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Cụng c lp trỡnh I: Ngôn ngữ VISUAL BASIC: 1- Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Khi tung Visual
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tâp quản lý điểm sinh viên, báo cáo thực tâp quản lý điểm sinh viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay