150 câu trắc nghiệm số phức hay

17 169 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:39

Số phức là số có dạng a+bi, trong đó a và b là các số thực, i là đơn vị ảo, với i2=1. Trong biểu thức này, số a gọi là phần thực, b gọi là phần ảo của số phức. Số phức có thể được biểu diễn trên mặt phẳng phức với trục hoành là trục thực và trục tung là trục ảo, do đó một số phức a+bi được xác định bằng một điểm có tọa độ (a,b). Một số phức nếu có phần thực bằng không thì gọi là số thuần ảo, nếu có phần ảo bằng không thì trở thành là số thực. Việc mở rộng trường số phức để giải những bài toán mà không thể giải trong trường số thực.150 câu số phức hay , giúp các em ôn tập phần số phức để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới , chúc các em đạt thành quả cao trong kì thi sắp tới ... i 2 2 Câu4 0: Cho số phức z = − + i Số phức + z + z2 bằng: 2 A − + B - 3i C D i 2 z + z là: Câu4 1: Cho số phức z = a + bi Khi số A Một số thực B C Một số ảo D i z − z là: Câu4 2: Cho số phức z... 50 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC VỀ PHÉP CHIA SỐ PHỨC VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI HỆ SỐ THỰC Câu 1: Gọi z1 z2 nghiệm phương trình z2 − 2z + = Tính P = z14 + z24 A – 14 B 14 C -14i D 14i Câu 2: Gọi z1 nghiệm. .. thực phần ảo số phức z là: A B C D.6 Câu 6: Cho số phức z thỏa mãn: z(1+ 2i) = 7+ 4i Tìm mô đun số phức ω = z + 2i A B 17 C 24 D Câu 7: Dạng z = a+bi số phức A − i 13 13 B + i 13 13 số phức đây?
- Xem thêm -

Xem thêm: 150 câu trắc nghiệm số phức hay, 150 câu trắc nghiệm số phức hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay