sinh học 11 bài tập tính phần v

11 54 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:28

... cạnh tranh kiếm ăn cho no, thể mâu thuân đối kháng khác 3, Tập tính sinh sản Phần lớn tập tính sinh sản tập tính bẩm sinh, mang tính Bao gồm nhiều pha hoạt động nhau, thể dạng chuỗi phản xạ Thường... chăm sóc, bảo v non Tập tính khoe mẽ ghép đơi chim 4, Tập tính di cư Tập tính di cư hoạt động thường thấy chim, cá… Là hoạt động thường thấy chim, cá… thường xảy theo mùa Động v t di chuyển... v trí mặt trời, trăng, sao, địa hình Chim bồ câu định hướng nhờ từ trường trái đất Động v t sông nước định hướng dựa v o thành phần hóa học nước hướng dòng nước chảy 5, Tập tính xã hội Là tập
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh học 11 bài tập tính phần v, sinh học 11 bài tập tính phần v

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay