Bộ đề ôn thi thử môn toán năm 2018 có đáp án chi tiết

29 68 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:17

... VIÊN TRẺ TP HUẾ Kú THI THPT QC GIA 2018 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐÁP ÁN ĐỀ TỔNG ÔN TẬP SỐ 01 (Đề gồm 12 trang) BẢNG ĐÁP ÁN: Câu 10 Đáp án B A D B C B B A... S  C2018  3C2018  5C2018   2015C2018  2017C2018 A 2017.22017 B 1009.22017 C 2018. 22017 D 2017. 22018 Câu 11 Mệnh đề sau đúng? A Hai mặt phẳng ln có vơ số điểm chung B Hai mặt phẳng có vơ... 20 Đáp án C A A A C A B D C D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án A C D A D B D B C D Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án C D C B D C C D C D Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề ôn thi thử môn toán năm 2018 có đáp án chi tiết, Bộ đề ôn thi thử môn toán năm 2018 có đáp án chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay