lyseo thanh xa san chai

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:49

Lời nói đầu Ngân sách nhà nước phạm trù kinh tế - lịch sử gắn liền với đời nhà nước, gắn liền với kinh tế hang hóa – tiền tệ Nói cách khác, đời nhà nước, đời kinh tế hang hóa – tiền tệ điều kiện cần đủ cho phát sinh tồn phát ngân sách nhà nước Với tư cách cơng cụ tài quan trọng, kinh tế hang hóa tiền tệ, Nhà nước dụng hình thức tiền tệ phân phối thuế tiền, vay nợ… để tạo lập quỹ tiền tệ riêng có ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mình, hình thành nên phận quan khu vực tài nhà nước.Đồng thời nhà nước dựa vào vận động đọc lập tiền tệ để tạo lập, phân phối, dụng quỹ tiền tệ cho mục đích nhà nước LỜI CẢM ƠN Kính gửi: - Ban giám hiệu nhà trường Đại Học Hòa Bình - Các thầy khoa Tài Chính – Kế Tốn - Ban lãnh đạo UBND sán chải Qua thời gian học tập nghiêm cứu đề lien quan đến chuyên đề tốt nghiệp, hôm chuyên đề tốt nghiệp hồn chỉnh, kết q báo mà em nhận nhiệt tinh thầy khoa Tài Chính – Kế tốn trường Đại Học Hòa Bình, truyền đạt trang bị cho em kiếm thức khongp vận dụng có trị xuất thời gian qua viết chuyên đề mà có giá trị lớn sau cơng tác đơn vị Có kết em xin chân thành cảm ơn đóng góp to lớn + Q thầy khoa tài kế tốn, đặc biệt Cơ Dung tiếp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em thời gian em học trường + Ban lãnh đạo UBND sán chải tạo điều kiện thuận lợi đồng chí đồng nghiệp cung cấp, đóng góp sau sắc giải thích tận tình thác mắc giúp em nẵm rõ đề vướng mắc thực tế hang ngày đơn vị để thực tốt chuyên đề tốt nghiệp Sau xin gửi đến quý thầy cơ, ban lãnh đạo tồn thể cám công chức sán chải lời chúc sức khẻo, lời cảm ơn chân thành đạt nhiều thắng lợi sống Sán Chải, Ngày tháng năm 2018 Sinh vien thực LY SEO THÀNH Mục Lục LỜI NÓI ĐẦU LỜI CẢM ƠN PHẦN I: Cơ Sở Lý Luận 1.1 khái niệm kế toán Ngân sách Nhà nước 1.2 Đặt diểm chi Ngân sách Nhà nước 1.3 Nội dung chi Ngân sách Nhà nước 1.3.1 Chi thường xuyên 1.3.2 Chi đầu tư phát triển 1.4 Kế toán chi Ngân sách 1.4.1 Kết toán chi tiết 1.4.1.1 Chứng từ kế toán 1.4.1.2 Sổ kế toán 1.4.2 Kế toán tổng hợp 1.4.2.1 Tài khoản dụng 1.4.2.2 Phương pháp hạch toán *Nội dụng nhiệm vụ số tài khoản dụng: - TK 111 :tiền mặt - TK 112 : tiền gửi - TK 311 :
- Xem thêm -

Xem thêm: lyseo thanh xa san chai, lyseo thanh xa san chai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay