Tổng hợp đề thi và đáp án chi tiết môn Máy điện

59 66 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:41

--------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=wj5sQc-bunA --------------------------------------------------------------------------------------------- Bộ đề thi và đáp án máy điện qua các năm. Đáp án chi tiết, phù hợp cho sinh viên ngành điện tham khảo và học tập. Mỗi đề thi có bố cục rõ ràng giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với đề thi thực tế. Bộ đề có 10 đề, thời gian thực hiện 1 đề là 90 phút bao gồm 3 ký năng: tái hiện, nhận định và áp dụng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi và đáp án chi tiết môn Máy điện, Tổng hợp đề thi và đáp án chi tiết môn Máy điện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay