tong quan kinh doanh nha hang

61 17 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:35

bai giang quan tri kinh doanh nha hangdac diem kinh doanh nha hang, san phamAFFILIATED HOTEL:A hotel that is a member of a chain, franchise, or referral system. Membership provides special advantages, particularly a national reservation system.AIRLINERELATED GUESTS:Airplane crew members and passengers who need emergency accommodations.ACCESS AISLE:An aisle that is a necessary part of an accessible parking space.The aisle allows disabled individuals with a device, such as a wheelchair, to enter and exit vehicles and travel to the sidewalk or building entrance.AFFILIATED HOTEL:A hotel that is a member of a chain, franchise, or referral system. Membership provides special advantages, particularly a national reservation system.AIRLINERELATED GUESTS:Airplane crew members and passengers who need emergency accommodations.ACCESS AISLE:An aisle that is a necessary part of an accessible parking space.The aisle allows disabled individuals with a device, such as a wheelchair, to enter and exit vehicles and travel to the sidewalk or building entrance. 10 unbelievable restaurant in the world TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI QUẢN TRỊ KINH DOANH NHÀ HÀNG NGUYỄN THỊ THANH NHÂN Họ tên: Email: nguyenttnhan81@gmail.com Số ĐT: 0936 707 441 BÀI 1: TỔNG QUAN KINH DOANH NHÀ HÀNG (KDNH) BÀI 1: TỔNG QUAN KINH DOANH NHÀ HÀNG (KDNH) Objectives - Trình bày khái niệm kinh doanh nhà hàng - Nhận dạng loại hình KDNH - Vẽ chu kỳ KDNH - Liệt kê phương thức phục vụ - Chọn mơ hình KD hình thức phục vụ nhà hàng - Rèn luyện lòng u nghề, tính tự học BÀI 1: TỔNG QUAN KINH DOANH NHÀ HÀNG Contents • 1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngành nhà hàng • 1.2 Khái niệm kinh doanh nhà hàng • 1.3 Đặt điểm kinh doanh nhà hàng • 1.4 Chu kỳ hoạt động kinh doanh nhà hàng • 1.5 Phân loại nhà hàng • 1.6 Các loại hình phục vụ • 1.7 Xu hướng kinh doanh ẩm thực 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NHÀ HÀNG • 1765, ơng Boulanger pháp mở nhà hàng • Đặt tên soup thịt “ restaurant” 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NHÀ HÀNG • 1786, nhà hàng “La Grand Taverne de Londres” Antoine Beauvilliers 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NHÀ HÀNG • Jullien’s Restarator 1794, nhà hàng “ Jullien’s Restarator, Boston, Mỹ (plate service) 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NHÀ HÀNG • 1891 Cafeteria (nhà hàng tư phục vụYMCA ,Kansas city , Mỹ 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NHÀ HÀNG 1954Fastfood Mcdonald Raymond Albert Kroc, USA 1.6.2 Silver service Món ăn bày biện đĩa lớn (hoặc khay gỗ) Trình ăn cho khách Dùng nĩa muỗng chia phần cho khách Đứng bên trái khách theo ngược chiều kim đồng hồ 1.6.2 Silver service Ưu và nhược điểm • Phong cách sang trọng • Thời gian phục vụ nhanh • Số lượng nhân viên lớn • Nhân viên đào tạo chuyên môn American service 1.6.3 Plated or American service Thức ăn khách chuẩn bị trước đĩa, bếp Phục vụ mang đĩa thức ăn khỏi bếp đặt bàn trước mặt khách, đứng bên phải khách 1.6.3 Plated or American service Ưu điểm  Phục vụ nhanh chóng  Nhân viên phục vụ không nhiều kinh nghiệm Khuyết điểm: o Không tinh tế lịch thiệp o Khó bổ sung thêm phần cho khách có yêu cầu Gueridon service 1.6.4 French service /Gueridon service • Nhân viên chế biến thức ăn sơ chế xe đẩy trước mặt khách phục vụ khách bàn ăn Các phục vụ như: fillet, carving, flambe, salad 1.6.4 French service /Gueridon service Ưu điểm: • Dịch vụ sang trọng, tỉ mỉ Khuyết điểm: • Phòng ăn phải rộng • Mất nhiều thời gian để chuẩn bị phục vụ • Chi phí cao • Cần số lượng lớn nhân viên đào tạo chuyên nghiệp Russian service 1.6.5 Russian service • Nhân viên phục vụ chuẩn bị bày thức ăn khay gỗ, người bưng khay thức ăn khác tới bàn khách phục vụ phần ăn bàn 1.6.5 Russian service Ưu điểm: • Phục vụ nhanh chi phí thấp kiểu Pháp • Sang trọng thực tế Khuyết điểm: • Cần đầu tư ban đầu vào việc mua khay gỗ • Số lượng lớn nhân viên nhiều đào tạo chuyên nghiệp 1.7 Xu hướng kinh doanh ẩm thực  “Thay đổi nhu cầu ẩm thực” theo năm  Nguồn tài liệu: internet, báo, tạp chí, trang web thống kê dự đoán xu hướng năm  2018:  Gut-friendly food 1.7 Xu hướng kinh doanh ẩm thực  Ẩm thực từ quốc đảo châu Á  Đồ ăn sẵn mang nhà off – premise  Sử dụng công nghệ vào lĩnh vực ẩm thực Actyvity • Dựa vào xu hướng ẩm thực, xác định lại hình thức kinh doanh nhà hàng phương thức phục vụ? ... HÀNG • Về thời gian và tổ chức lao động + 24/24 (Lễ, tết) + 6-9h; 11 -14 h; 18 -21h 1. 4 CHU KỲ HOẠT ĐỘNG TRONG KINH DOANH NHÀ HÀNG 1. 5 PHÂN LOẠI NHÀ HÀNG • Theo quy mơ, đẳng cấp a.Nhà hàng phục vụ... ngành nhà hàng • 1. 2 Khái niệm kinh doanh nhà hàng • 1. 3 Đặt điểm kinh doanh nhà hàng • 1. 4 Chu kỳ hoạt động kinh doanh nhà hàng • 1. 5 Phân loại nhà hàng • 1. 6 Các loại hình phục vụ • 1. 7 Xu hướng... ẩm thực 1. 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NHÀ HÀNG • 17 65, ông Boulanger pháp mở nhà hàng • Đặt tên soup thịt “ restaurant” 1. 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NHÀ HÀNG • 17 86,
- Xem thêm -

Xem thêm: tong quan kinh doanh nha hang, tong quan kinh doanh nha hang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay