NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG HƯỚNG dẫn SINH VIÊN NGHIÊN cứu KHOA HỌC VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

3 40 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:27

--------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=wj5sQc-bunA --------------------------------------------------------------------------------------------- Tham luận trình bày thực trạng nghiên cứu khoa học trong sinh viên ngành kỹ thuật và nêu ra giải pháp thực hiện. Tham luận cũng nêu ra một số giải pháp cá nhân nhằm nâng cao năng lực tự học của sinh viên trong giai đoạn hiện nay. ... cứu mà chưa vào vấn đề cần nghiên cứu Một số giải pháp nhằm hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học Theo quy định hiện nay, sinh viên năm thứ hai và xếp loại trung bình tích... hoạt động nghiên cứu khoa học [1] Điều này có nghĩa, sinh viên có nhiều thời gian để tiến hành nghiên cứu khoa học quá trình học tập tại trường Nhằm hỗ trợ cho sinh viên có... được những khó khăn quá trình thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học, một số giải pháp sau phải nên thực hiện: Thứ nhất: Tăng cường tối đa thời gian nghiên cứu khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG HƯỚNG dẫn SINH VIÊN NGHIÊN cứu KHOA HỌC VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC, NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG HƯỚNG dẫn SINH VIÊN NGHIÊN cứu KHOA HỌC VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay