quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế của nước ta kinh tế chính trị

34 9 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:24

LỜI MỞ ĐẦUCơ cấu kinh tế có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân của mỗi quốc gia trên thế giới, bởi vì cơ cấu hợp lý sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và vững chắc hơn. Hiện nay, khi toàn cầu hóa kinh tế đã trở thành xu thế tất yếu khách quan thì việc xây dựng cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu ngành kinh tế nói riêng không thể chỉ căn cứ vào điều kiện trong nước, mà còn phải tính đến yếu tố bên ngoài, trong đó có xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, để đáp ứng yêu cầu và bước đi trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế thì việc chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế là một trong những nội dung quan trọng của đường lối đổi mới do Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Từ khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay, cơ cấu ngành kinh tế nước ta đã có sự chuyển đổi theo hướng tích cực, góp phần làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh và khá ổn định, đồng thời tạo điều kiện để quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng hiệu quả hơn.Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế của nước ta diễn ra còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Chính vì vậy, muốn đạt mục tiêu: đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thì vấn đề chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế cần được tiếp tục nghiên cứu.  TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ LỜI MỞ ĐẦU cấu kinh tế vai trò quan trọng kinh tế quốc dân quốc gia giới, cấu hợp lý thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh vững Hiện nay, tồn cầu hóa kinh tế trở thành xu tất yếu khách quan việc xây dựng cấu kinh tế nói chung cấu ngành kinh tế nói riêng khơng thể vào điều kiện nước, mà phải tính đến yếu tố bên ngồi, xu hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Việt Nam q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước, để đáp ứng yêu cầu bước tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế việc chuyển đổi cấu ngành kinh tế nội dung quan trọng đường lối đổi Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo Từ thực đường lối đổi đến nay, cấu ngành kinh tế nước ta chuyển đổi theo hướng tích cực, góp phần làm cho kinh tế tăng trưởng nhanh ổn định, đồng thời tạo điều kiện để trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam ngày hiệu Tuy nhiên, trình chuyển đổi cấu ngành kinh tế nước ta diễn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề Chính vậy, muốn đạt mục tiêu: đến năm 2020 nước ta trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại, vấn đề chuyển đổi cấu ngành kinh tế cần tiếp tục nghiên cứu TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ NỘI DUNG I KHÁI NIỆM VỀ CẤU, NGÀNH KINH TẾ, CHUYỂN ĐỔI CẤU KINH TẾ, MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CHUYỂN ĐỔI CẤU NGÀNH KINH TẾ Khái niệm cấu ngành kinh tế Triết học vật biện chứng, cấu (hay kết cấu) khái niệm dùng để cách thức tổ chức bên hệ thống, biểu thị thống mối quan hệ qua lại vững phận cấu, rõ mối quan hệ biện chứng phận tổng thể, biểu thuộc tính vật tượng, biến đổi với biến đổi vật tượng Như vậy, thấy nhiều trình độ, nhiều kiểu tổ chức cấu khách thể hệ thống Nền kinh tế quốc dân, xem hệ thống phức tạp, nhận thấy nhiều phận kiểu cấu hợp thành tuỳ theo cách tiếp cận nghiên cứu hệ thống Sự vận động phát triển kinh tế quốc dân chứa đựng thay đổi thân phận, kiểu cấu Do đó, hiểu: cấu kinh tế quốc dân tổng thể hợp thành phận kiểu cấu mối quan hệ hữu cơ, tương tác lẫn chất lượng số lượng, không gian, thời gian điều kiện kinh tế - xã hội định Dựa vào đặc trưng phận cấu thành hệ thống cách thức chúng quan hệ với trình phát triển kinh tế quốc dân, cấu kinh tế quốc dân bao gồm: cấu thành phần kinh tế (quan hệ sản xuất kinh tế), cấu tái sản xuất xã hội, cấu vùng lãnh thổ cấu ngành kinh tế Các loại cấu nói mối quan hệ gắn kết, tương tác với TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ " cấu ngành kinh tế tổ hợp ngành, hợp thành tương quan tỷ lệ, biểu mối liên hệ ngành kinh tế quốc dân"1 nhiều cách phân loại ngành hợp thành cấu ngành kinh tế * Dựa theo tính chất tác động vào đối tượng lao động, gồm khối ngành khai thác (nông nghiệp, ngành công nghiệp khai thác), khối ngành chế biến khối ngành dịch vụ * Dựa vào đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, bao gồm: công nghiệp, xây dựng bản, nông nghiệp, dịch vụ * Dựa sở phân công lao động chung, kinh tế phân thành ngành lớn: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ: dựa vào phân công lao động đặc thù, loại ngành lớn lại phân ngành (trong nơng nghiệp trồng trọt, chăn ni; cơng nghiệp khí, điện lực, hố chất… dịch vụ thương mại, du lịch…); dựa vào phân cơng lao động cá biệt mà phân ngành phân nhánh ngành (ví dụ trồng trọt trồng lúa, màu…) * Căn theo chu kỳ vận động thân ngành, phân thành ngành "mới đời" ngành "sắp lặn" * Dựa vào vị trí, tầm quan trọng xu vận động gồm ngành mũi nhọn, trọng điểm, ngành khác cấu ngành kinh tế quốc dân không trạng thái tĩnh, "đứng im" mà vận động phát triển tác động nhân tố khách quan nhân tố chủ quan, đặc biệt điều kiện hội nhập kinh tế khu vực quốc tế Vì vậy, việc phân tích cấu ngành kinh tế, xác định xu hướng biến đổi đưa hướng điều chỉnh cấu ngành thích hợp với u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa mở cửa hội nhập kinh tế khu vực quốc tế cần thiết Đỗ Hoài Nam: Chuyển dịch cấu kinh tế ngành phát triển ngành trọng điểm mũi nhọn Việt Nam NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1996, tr.245 TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ Khái niệm chuyển đổi cấu kinh tế Chuyển đổi cấu ngành kinh tế quốc dân vận động, phát triển ngành làm thay đổi vị trí, tương quan tỷ lệ mối quan hệ, tương tác chúng theo thời gian, tác động yếu tố kinh tế - xã hội định đất nước quốc tế Sự chuyển đổi cấu ngành kinh tế tầm vĩ mơ kết qúa trình, thân ngành cơng nghiệp, nơng nghiệp, dịch vụ phân ngành chúng vận động, phát triển dẫn đến thay đổi tương quan tỷ lệ hình thành trước mối quan hệ tương đối ổn định vốn chúng Sự thay đổi này, xem xét cụ thể khoảng thời gian xác định, thể điểm sau đây: Thứ nhất, thay đổi số lượng loại ngành kinh tế, xuất thêm ngành số ngành Với việc phân loại ngành kinh tế chi tiết tới nội ngành, tới phân ngành ngành lớn công nghiệp, nơng nghiệp dịch vụ… thay đổi dễ dàng nhận thấy Thứ hai, tăng trưởng quy mô tốc độ không đồng ngành Kết không đồng dẫn tới thay đổi tương quan tỷ lệ, mối quan hệ ngành so với thời kỳ trước Như cấu ngành kinh tế quốc dân thay đổi Ngược lại, tăng trưởng đồng quy mô tốc độ sau giai đoạn phát triển ngành trì tương quan tỷ lệ, mối quan hệ chúng thời kỳ trước đó, khơng dẫn đến thay đổi cấu ngành Điều cho thấy, xem xét đồng thời tốc độ tăng trưởng, quy mô phát triển tương quan tỷ lệ ngành thời kỳ so với thời kỳ trước đánh giá trình chuyển đổi cấu ngnàh Thứ ba, thay đổi tương quan hệ tác động qua lại ngành, thể số lượng ngành liên quan lẫn nhau, thể qua quy mô đầu vào mà ngành cung cấp cho ngành hay ngược lại TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ ngành nhận từ ngành Đây thay đổi mặt chất lượng cấu ngành, liên quan đến thay đổi công nghệ sản xuất sản phẩm Chuyển đổi cấu ngành kinh tế thay đổi mục đích, định hướng từ trạng thái sang trạng thái khác hợp lý hiệu sở lý luận thực tiễn đất nước thời kỳ Đối với nước phát triển Việt Nam, chuyển đổi cấu ngành kinh tế nội dung bản, cốt lõi q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Phương hướng chuyển đổi cấu ngành kinh tế quốc dân tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp GDP hướng vào xuất Hiện nay, q trình cơng nghiệp hố, đại hóa diễn điều kiện nước ta mở cửa, hội nhập vào kinh tế khu vực quốc tế, chuyển đổi cấu ngành kinh tế không chịu tác động yếu tố kinh tế - xã hội nước mà chịu tác động lớn (đôi tác động định) biến đổi kinh tế - xã hội khu vực quốc tế (được làm sáng tỏ phần sau) Vì vậy, chuyển đổi cấu ngành kinh tế quốc dân thành cơng theo mong muốn xác định phương hướng chuyển đổi giải pháp thúc đẩy tính tốn đến thay đổi kinh tế - xã hội nước, thay đổi nhanh chóng, khó lường tình hình quốc tế khu vực Ngược lại, xây dựng cấu ngành khơng tính đến biến đổi điều kiện nước, khu vực quốc tế phải trả giá đắt tương lai Một số lý thuyết chuyển đổi cấu ngành kinh tế điều kiện "mở cửa", hội nhập kinh tế khu vực quốc tế 3.1 Lý thuyết lợi tuyệt đối, lý thuyết lợi tuyệt đối (lợi so sánh) thường coi sở lý luận xuất phát chiến lược cơng nghiệp hóa cấu ngành hướng xuất Trong năm gần đây, người ta sử dụng khái niệm lợi cạnh tranh coi khái niệm rộng so với khái niệm "lợi so sánh" việc lý giải tượng trình diễn hoạt động thương mại quốc tế điều kiện hội nhập kinh tế khu TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ vực quốc tế trở thành xu tất yếu Điểm khác hai khái niệm lợi so sánh đo chi phí hội lợi cạnh tranh đo giá thị trường Một sản phẩm hay công ty nước lợi cạnh tranh so với sản phẩm cơng ty nước ngồi khác giá thành sản xuất thấp bán với giá rẻ Lợi cạnh tranh sức mạnh tổng hợp ưu yếu tố đàu vào yếu tố đầu sản phẩm Đó chi phí hội thấp nhất, suất lao động cao (lợi so sánh), chất lượng sản phẩm đảm bảo, nguồn cung cấp ổn định, chi phí vận chuyển bảo quản thấp, mơi trường thương mại tự do, thuận lợi,v.v1 thể nói lợi so sánh sở lợi cạnh tranh lợi cạnh tranh thực lợi so sánh phát huy hiệu Bởi vậy, việc tận dụng lợi so sánh, làm cho chúng phát huy hiệu thực cạnh tranh quốc tế ln phủ coi trọng Ngồi biện pháp sách thuế quan, hạn chế nhập khẩu, trợ cấp xuất khẩu, hạn chế xuất tự nguyện, sách tỷ giá hối đối,v.v… biện pháp sách phủ nhằm khuyến khích phát triển kỹ thuật công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ổn định mở rộng thị trường, v.v… vai trò quan trọng việc nâng cấp lợi so sánh nhiều số để đánh giá lợi so sánh khả cạnh tranh, bao gồm: suất lao động, nhập (thể nhu cầu), xuất (thể khả sản xuất) Năng suất lao động tăng cho thấy cải thiện lợi so sánh Nhập tăng tăng nhập yếu tố sản xuất với giá hợp lý, giảm nhập sản phẩm tiêu dùng xuất cao lợi so sánh hay khả cạnh tranh sản phẩm cải thiện 3.2 Lý thuyết phát triển cấu ngành không cân đối hay "cực tăng trưởng" Các nhà kinh tế học A.Hirschman, F Perrons, G.Pestane de Trần Quang Minh: Lý thuyết lợi so sánh: vận dụng sách cơng nghiệp thương mại Nhật Bản 1955 - 1990, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000, tr.50 TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ Bernis… người đưa "lý thuyết phát triển cấu ngành không cân đối" hay "cực tăng trưởng", cho rằng, không thiết phải đảm bảo tăng trưởng bền vững cách trì cấu cân đối liên ngành quốc gia Bởi vì: Thứ nhất, thời kỳ đầu tiến hành cơng nghiệp hóa, nước phát triển thiếu vốn, lao động kỹ thuật, công nghệ, thị trường nên không đủ điều kiện để lúc phát triển đồng tất ngành đại Thứ hai, giai đoạn phát triển thời kỳ cơng nghiệp hóa, vai trò "cực tăng trưởng" ngành kinh tế không giống Do đó, cần tập trung nguồn lực khan cho số lĩnh vực, ngành số thời điểm định Thứ ba, việc phát triển cấu ngành kinh tế không cân đối gây nên áp lực, tạo kích thích đầu tư Với lý luận vậy, nhà kinh tế học kết luận rằng, nước phải phát triển cấu ngành không cân đối Lý thuyết lúc đầu khơng người ta ý, ngược với lý thuyết phát triển cân đối liên ngành với ý tưởng xây dựng kinh tế độc lập cấu ngành cân đối để chống lại chủ nghĩa thực dân Hơn nữa, chấp nhận phát triển cấu kinh tế không cân đối mở cửa chấp nhận phụ thuộc lẫn kinh tế, nước chậm phát triển vào bất lợi Nhưng, với hạn chế việc thực cơng nghiệp hóa chuyển đổi cấu ngành kinh tế theo mơ hình "thay nhập khẩu", "kế hoạch hố tập trung" thành cơng "thần kỳ" NICs Đông á, lý thuyết phát triển cấu ngành không cân đối hay cực tăng trưởng thừa nhận phổ biến Từ năm 1980 trở đi, mơ hình cấu ngành khơng cân đối theo hướng cơng nghiệp hóa, mở cửa, hướng ngoại trở thành xu nước phát triển 3.3 Lý thuyết phát triển theo mô hình "đàn nhạn bay" giáo sư Kaname Akamatsu đề xướng Từ phân tích thực tế lịch sử phát triển TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ kinh tế nước dựa lý thuyết lợi so sánh quan hệ quốc tế, ông đưa kiến giải trình "đuổi kịp" (catch up) nước tiên tiến nước phát triển Theo ông, với nước bắt đầu công nghiệp hóa muộn so với nước phát triển, q trình phát triển cơng nghiệp đại thường bắt đầu với việc nhập sản phẩm từ nước tiên tiến hơn, sản xuất để thay nhập khẩu, cuối tiến tới sản xuất để xuất nước Kaname Akamatsu nhấn mạnh chuỗi phát triển: nhập - sản xuất - xuất nghiên cứu thống kê ông thương mại sản xuất số ngành công nghiệp đại Nhật Bản trước Chiến tranh giới thứ hai Đến năm 1973, Kojima, sau kết hợp với mơ hình chu kỳ sản phẩm Raymond Vernon, phát triển mơ hình gọi tên "Rượt đuổi chu kỳ sản phẩm (CPC)" Mơ hình CPC, hay gọi chuỗi nhập - sản xuất - xuất - tái nhập khẩu, bao gồm giai đoạn: Giai đoạn - du nhập sản phẩm: Đây giai đoạn nước nhập sản phẩm từ nước bắt đầu tự sản xuất chúng, nhiên sản phẩm lúc chưa thể cạnh tranh với sản phẩm nhập Giai đoạn - thay nhập Đây giai đoạn phát triển sản phẩm gia tăng mạnh thị phần thị trường nội địa Được khuyến khích phát triển nhu cầu tiêu dùng nước, kỹ thuật - công nghệ triển khai ngày tiêu chuẩn hoá, làm cho sản xuất nước thực quy mô lớn với suất cao, chất lượng cải thiện, tiến tới thay nhập Giai đoạn - bành trướng xuất Trong giai đoạn này, nhu cầu nội địa sản phẩm đáp ứng bản, kỹ thuật - công nghệ sản xuất sản phẩm đựoc cải tiến hoàn thiện Sản phẩm xuất nước ngày tăng Giai đoạn 4- Hoàn thiện Đây thời kỳ nhu cầu nội địa lẫn cầu xuất sau thoả mãn tối đa giảm xuống Sản phẩm TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ bắt đầu giảm sút lực cạnh tranh so với sản phẩm nước phát triển muộn Về mặt kỹ thuật, công nghiệp đạt đến mức ngang với nước công nghiệp phát triển bắt đầu chuyển giao công nghệ sang nước phát triển Giai đoạn - nhập trở lại Sản phẩm nước khơng đủ sức cạnh tranh với sản phẩm từ nước ngồi tràn vào giá rẻ hơn, chất lượng cao Việc tiếp tục sản xuất sản phẩm trở nên hiệu quả, buộc phải chuyển sang sản xuất sản phẩm khác Bước chuyển tất yếu, phải nhập trở lại sản phẩm trước xuất Năm giai đoạn mơ hình CPC thể vòng đời phát triển ngành cơng nghiệp Mơ hình CPC thực chất mơ hình lợi so sánh xem xét trạng thái động áp dụng Nhật Bản Trong trình phát triển theo mơ hình CPC, lợi so sánh vận động biến đổi Cụ thể, lợi so sánh Nhật Bản chuyển dịch dần từ sản phẩm ban đầu sử dụng nhiều lao động sang sản phẩm hàm lượng vốn kỹ thuật ngày cao, cơng nghệ đại Q trình chuyển dịch lợi so sánh diễn đồng thời với thay đổi cấu kinh tế Nhật Bản tác động sách kinh tế phủ Mơ hình "đàn nhạn bay" hay mơ hình "Rượt đuổi chu kỳ sản phẩm" khn khổ lý thuyết chung trình chuyển đổi cấu ngành kinh tế phạm vi giới Với việc phân chia giai đoạn trên, chuyển đổi cấu ngành kinh tế trình liên tục mang tính khách quan Khái niệm "liên tục" rượt đuổi thực sản phẩm công nghệ nước Cũng theo cách phân chia này, quan điểm chuyển đổi cấu ngành lý thuyết "đàn nhạn bay" nhiều điểm tương đồng với "lý thuyết phát triển cấu ngành không cân đối", cực tăng trưởng thay đổi theo giai đoạn nhân tố lợi so sánh quan hệ thương mại ý nghĩa định thay đổi TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ II THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI CẤU NGÀNH KINH TẾ Ở VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY Tổng quan chuyển đổi cấu ngành kinh tế 1.1 Kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh ổn định Từ năm 1991 đến nay, kinh tế nước ta bước cấu trúc lại theo chiến lược cơng nghiệp hóa, đại hóa mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng GDP ngành kinh tế thời kỳ 1991 - 2002 Đơn vị tính: % 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 200 2001 2002 GDP Nông - lâm - 5,8 2,18 8,7 6,88 8,8 3,37 9,54 4,8 9,34 4,4 8,15 4,33 5,76 3,53 4,77 5,23 6,79 4,63 6,89 2,98 7,04 4,06 thủy sản Công nghiệp 7,71 12,8 13,4 13,6 14,5 12,6 8,33 7,68 10,1 10,4 9,44 xây dựng Dịch vụ 7,4 7,6 9,56 9,83 8,8 7,14 5,08 2,25 5,32 6,1 6,54 Nguồn: Niên giám thống kê năm 1996, 1999, 2001, 2002 Tăng GDP kết thay đổi tích cực nhiều yếu tố Trước hết, cấu ngành kinh tế, cấu vùng, cấu thành phần kinh tế thay đổi tích cực theo hướng chiến lược xác định thời kỳ Thứ hai, tăng trưởng tiết kiệm, đầu tư, xuất nhập khẩu: tăng trưởng ngành công, nông nghiệp dịch vụ, cơng nghiệp làm đầu tàu cho tăng trưởng chung kinh tế; gia tăng sản phẩm chủ yếu kinh tế v.v… Thứ ba, nhờ gia tăng khối lượng đầu tư phát triển xã hội, đầu tư khu vực nhà nước (xem bảng 2) Thứ tư, mở cửa, hội nhập vào kinh tế khu vực quốc tế tác động thúc đẩy mạnh kinh tế nước ta, thể đóng góp to lớn tăng trưởng ngoại thương, đầu tư nước vào tăng trưởng 10 TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ Bảng 5: cấu thị trường xuất Việt Nam thời kỳ 1991 - 2002 Đơn vị tính: % + Châu - Đông Nam - Các nước Châu Á khác + Châu Âu +Châu Mỹ - Mỹ + Châu Phi +Châu Úc 1991 76.9 25.1 51.8 1994 72.0 22.0 50.0 1995 72.4 20.4 52.0 1996 72.4 24.5 47.9 1997 65.51 22.02 43.49 1999 56.8 21.8 35.0 2001 55.0 16.0 39.0 2002 50.4 14.5 35.9 17.1 0.3 13.9 3.4 2.3 0.5 1.2 18.0 4.4 3.1 0.7 1.0 16.15 4.13 2.8 0.37 1.0 24.03 4.64 3.17 0.54 2.78 25.19 5.73 5.01 0.6 5.39 21.6 8.1 2.54 19.3 15.7 14.5 7.06 8.2 0.6 0.2 Nguồn: Niên giám thống kê năm 1996, 1999, 2001, 2002 Nhà nước thị trường tham gia vào qúa trình chuyển đổi cấu ngành kinh tế Vai trò kinh tế nhà nước tăng lên, can thiệp trực tiếp xu hướng giảm Là người khởi xướng công đổi kinh tế Nhà nước thông qua việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn, trung hạn, ngắn hạn để định hướng chiến lược thực chuyển đổi cấu ngành kinh tế quốc dân Những nỗ lực hồn thiện sách kinh tế vĩ mô, việc ban hành luật phù hợp với yêu cầu thị trường hội nhập quốc tế: Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài, Luật Hải quan, Luật thuế GTGT nhiều văn luật, việc cơng bố lịch trình, danh mục cắt giảm thuế quan phi thuế quan,v.v… phù hợp với thông lệ khu vực AFTA/ASEAN, APEC, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ thông lệ quốc tế (WTO) thể bước đầu thích ứng nhà nước với tình hình Nhà nước cố gắng tạo môi trường pháp lý, kinh tế cho chủ thể kinh tế hoạt động cạnh tranh lành mạnh việc nỗ lực thực cải cách hành chính, hồn thiện chế, sách, phương thức tác động, ổn định trị - xã hội, cung cấp dịch vụ cơng cộng tăng cường gắn kết vai trò Chính phủ với doanh nghiệp Nhà nước vừa tạo điều kiện thuận 20 TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ lợi, tháo gỡ vướng mắc hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, vừa điều tiết hoạt động phân phối lợi ích cơng thơng qua cơng cụ sách thuế, tín dụng, v.v… Những nỗ lực Nhà nước năm qua tác dụng tích cực việc thực chuyển đổi cấu ngành kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa mở cửa, hội nhập Tuy vậy, việc phát huy vai trò Nhà nước việc điều chỉnh cấu ngành kinh tế bộc lộ nhiều hạn chế (trong công tác quy hoạch, việc tạo môi trường pháp lý kinh tế, mơi trường cạnh tranh, tiếp cận bình đẳng nguồn lực chủ thể,v.v.) làm chậm tốc độ chuyển đổi cấu ngành kinh tế quốc dân + Giải pháp thị trường thực điều chỉnh cấu ngành kinh tế theo hướng CNH, HĐH mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế áp dụng ngày tăng Thực chủ trương chuyển kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường định hướng XHCN quản lý Nhà nước, yếu tố thị trường (trong nước nước) bắt đầu tham gia việc định hướng phân bổ nguồn lực đầu tư, lựa chọn ngành nghề, hình thức kinh doanh.Cùng với "cởi trói" Nhà nước, tác động thị trường, thành phần kinh tế, chủ thể tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh ngày đa dạng hố, kinh tế ngồi quốc doanh phát triển "bùng nổ", nhiều ngành nghề kinh doanh xuất hiện, nhiều sản phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa xuất khẩu, nhiều loại hình dịch vụ phát triển Sự điều chỉnh thị trường chuyển đổi cấu ngành bắt đầu tác dụng khắc phục hạn chế điều tiết mang tính hành Nhà nước, khiêm tốn Trên thực tế mặt trái điều tiết qua thị trường việc điều chỉnh cấu ngành kinh tế nói riêng, q trình cơng nghiệp hố, đại hóa nói chung bộc lộ Sự tự phát đầu tư, phát triển ngành nghề dẫn đến cấu dàn trải, chồng chéo, trùng lắp, trang bị công nghệ lạc hậu.Sự "bùng nổ" dịch vụ nông thôn chất lượng làm giảm hiệu giải pháp điều tiết thị trường 21 TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ Qua phân tích thực trạng chuyển đổi cấu ngành kinh tế khái quát thành tựu to lớn trình chuyển đổi cấu ngành kinh tế quốc dân theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa tiến trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế khu vực từ năm 1991 đến sau: + Trong cấu nội dung kinh tế quốc dân, xét giá trị sản phẩm lao động tỷ trọng ngành cơng nghiệp tăng lên, tỷ trọng nơng nghiệp giảm + cấu ngành công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ biến chuyển tích cực theo hướng CNH bước HĐH, mở cửa, hướng vào tăng trưởng xuất khẩu, phát huy lợi so sánh gắn với đáp ứng nhu cầu thị trường (trong nước quốc tế), giải nhiệm vụ xã hội, tạo việc làm bước đầu gắn kết với chuyển dịch cấu vùng lãnh thổ, cấu thành phần kinh tế + Các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tiếp cận công nghệ tiên tiến, đại, tốc độ chuyển giao công nghệ tăng lên, trình độ cơng nghệ số ngành tiến rõ rệt + Nền kinh tế nước ta thoát khỏi khủng hoảng, suy thoái vượt qua giai đoạn suy giảm tăng trưởng, đạt mức tăng trưởng cao, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh số sản phẩm, số lĩnh vực chuyển biến tích cực.Danh mục sản phẩm khả cạnh tranh thị trường ngày mở rộng số sản phẩm thương hiệu Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế Những hạn chế chủ yếu trình chuyển đổi cấu ngành kinh tế theo chiến lược CNH, HĐH mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực quốc tế Thứ nhất, chuyển đổi cấu ngành kinh tế quốc dân theo chiến lược CNH, HĐH tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực chậm, tỷ trọng lẫn chất lượng Xét lượng, từ năm 1991 đến năm 1997, chuyển đổi cấu ngành tuân theo quy luật chuyển đổi cấu 22 TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa (tỷ trọng GDP cơng nghiệp dịch vụ tăng lên, nông nghiệp giảm xuống) Nhưng từ năm 1998, chuyển đổi cấu ngành không tuân theo triệt để quy luật đó: tỷ trọng GDP ngành công nghiệp tăng nhanh tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm xuống thể phù hợp, tỷ trọng dịch vụ giảm xuống (chuyển dịch ngược).Sự chuyển đổi cấu ngành chậm thể nội ngành công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ Xét cách tương đối, mức độ chuyển đổi cấu ngành theo quy luật chuyển đổi cấu ngành trình CNH, HĐH theo chiến lược tăng trưởng xuất Việt Nam trình độ tương đương nước ASEAN vào khoảng trước năm 1980 Chẳng hạn, Philippin năm 1980 tỷ trọng công nghiệp GDP chiếm 38,8%; nông nghiệp 25,1%; dịch vụ 36,1% Cùng năm Malaixia, cơng nghiệp chiếm tỷ trọng 35,8% GDP, nông nghiệp 22,9%, dịch vụ 41,3% Kể từ năm 1980, nước ASEAN chuyển sang chiến lược hướng vào xuất dựa vào tăng trưởng xuất sản phẩm chế tạo chế biến, Việt Nam nay, cấu ngành nghiêng thay nhập Trong công nghiệp đầu năm 1980, Đài loan bắt đầu chiến lược phát triển cơng nghiệp cơng nghệ cao, cơng nghiệp giá trị gia tăng cao công nghiệp tiết kiệm lượng Đến năm 1990, sản phẩm công nghệ cao chiếm tới 40,2% tổng giá trị xuất khẩu, bao gồm sản phẩm điện tử, tin học thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế Từ đầu năm 1990, Đài Loan vừa phát triển mạnh ngành công nghệ cao đồng thời chuyển ngành công nghiệp truyền thống nước Hàn Quốc đầu năm 1980 điều chỉnh cải tổ cấu kinh tế theo ngành hàm lượng kỹ thuật cao, thực tự hóa mở cửa kinh tế Còn Việt Nam nay, kinh tế giai đoạn chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp, chủ yếu khai thác lợi "tĩnh" (tài nguyên đất đai, lao động) để thực chiến lược hướng vào xuất Ngành dịch vụ Việt Nam năm 2002 chiếm 38,46% GDP, 23 TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ năm 1986, ngành dịch vụ Malaixia chiếm tới 40% GDP, Inđônêxia 41,0%, Philippin 40,66% Trong nội ngành dịch vụ nước, dịch vụ tài Malaixia chiếm 13,7%, Inđơnêxia chiếm 17,5%, Philippin chiếm 7,7% Việt Nam năm 2002, dịch vụ tài tín dụng chiếm 4,73% Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ nước ta thấp tỷ trọng ngành dịch vụ GDP giảm sút kể từ năm 1996 tới giảm sút tỷ trọng ngành thương mại (từ 37,3% năm 1996 xuống 36,67% năm 2002), du lịch khách sạn (từ 8,45% xuống 8,32%) tốc độ tăng chậm ngành dịch vụ khác như: hoạt động khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn kinh doanh tài sản,v.v… Quá trình chuyển đổi cấu ngành chưa làm thay đổi chất cấu ngành, chưa tạo nhảy vọt cấu, chưa tăng cường gắn kết chặt chẽ ngành công, nông nghiệp dịch vụ, phân ngành, phân nhánh ngành nội ngành thể nhận thấy hạn chế công tác quy hoạch phát triển cấu ngành, cấu đầu tư, cấu phân công lao động xã hội theo ngành Chẳng hạn: tác động công nghiệp tới phát triển nông nghiệp nơng thơn hạn chế, cụ thể như, cơng nghiệp chế biến nơng - lâm - thủy sản yếu, phát triển chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chế biến nguyên liệu nông - lâm - thủy sản; khí nơng nghiệp phát triển khơng ổn định, lao động khu vực liên quan đến khí hố nơng nghiệp giảm sút, mức độ giới hoá sản xuất nơng nghiệp thấp, chế biến nơng sản dừng trình độ sơ chế dùng lao động thủ cơng làchủ yếu v.v… Các ngành, loại hình dịch vụ tài - ngân hàng, khoa học - cơng nghệ, tư vấn, dịch vụ sử dụng nhiều trí tuệ, chất xám phát triển chậm, chưa đáp ứng kịp thời ngày cao cho phát triển ngành cơng, nơng nghiệp, tồn kinh tế Thứ hai, xu hướng cấu ngành nghiêng hướng nội, thay nhập khẩu, chưa triệt để theo chiến lược tăng trưởng hướng vào xuất Trong cấu công nghiệp, phát triển ngành nghiêng hướng nội, sử dụng 24 TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ nhiều vốn, sử dụng lao động, chí sử dụng lãng phí vốn xã hội, khơng tạo điều kiện nhảy vọt cấu thực cơng nghiệp hố, đại hóa vào kinh tế tri thức Cụ thể như: danh mục sản phẩm chủ yếu tăng trưởng nhanh đa số sản phẩm xu hướng tiêu thụ chủ yếu thị trường nội địa, xuất chiếm phần nhỏ, đa số ngành đòi hỏi nhiều vốn, thép, xi măng, khai thác dầu khí, đồ uống, lắp ráp điện tử, xe máy; nhiều sản phẩm tăng trưởng nhanh, cung vượt cầu tiếp tục đầu tư mở rộng quy mơ (điển thép, xi măng, mía đường) Những ngành mức tăng trưởng thấp ngành gia cơng, khơng tác động cải biến kỹ thuật cơng nghệ, tỷ lệ xuất cao sử dụng nhiều lao động trọng phát triển, dệt, may; ngành mũi nhọn phát triển, hàm lượng cơng nghệ - kỹ thuật lao động cao điện điện tử số ngành chế tạo ô tô, xe máy "non trẻ" trình độ lắp ráp, chưa đủ sức cạnh tranh quốc tế Trong cấu sản phẩm khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản chủ yếu sản xuất tự cung tự cấp, cấu ngành nhiều sản phẩm hướng vào xuất khẩu, gạo, cà phê, chè, hạt tiêu, hạt điều, thịt lợn chế biến, sản phẩm thủy sản, ngành thay ngành sản xuất khai thác lợi sẵn chưa nhiều, ngành sản xuất sản phẩm nơng nghiệp hàng hóa chiếm tỷ lệ nhỏ Trong khu vực dịch vụ, cấu ngành, loại hình dịch vụ chất lượng cao hướng xuất chiếm tỷ trọng nhỏ, ngành dịch vụ "xuất chỗ", dịch vụ cho kinh tế hội nhập sâu vào kinh tế khu vực quốc tế chưa phát triển mạnh cấu sản phẩm xuất chậm đổi mới, rõ nét "thay nhập khẩu", tốc độ tăng trưởng xuất cao, kim ngạch xuất gia tăng mạnh chục năm qua Tỷ lệ kim ngạch xuất sản phẩm thô, hàng sơ chế chiếm 60%, tỷ trọng Trung Quốc cách 10 năm 25,6% Tỷ trọng nhóm hàng ngun liệu nhập 25 TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ chiếm khoảng 66 - 72% tổng kim ngạch nhập Hàng nhập quan trọng nhiên liệu, sắt thép, phân bón, linh kiện điện tử, hàng dệt, phụ tùng ô tô, xe máy… tăng nhanh, trừ sản phẩm phục vụ gia công xuất phân bón cho nơng nghiệp, sản phẩm nhập khác tỷ trọng lớn chủ yếu phục vụ sản xuất nước thay nhập Thị trường bạn hàng chưa thật đa dạng, tỷ trọng kim ngạch xúat sang nước Châu Âu , Bắc Mỹ, nước phát triển chưa cao, lượng hàng hóa Việt Nam phải xuất qua thị trường trung gian Chưa xây dựng cấu thị trường gồm thị trường chỗ dựa đảm bảo tính ổn định tương đối cho hoạt động xuất Việc trì thị trường truyền thống, mở rộng thị trường xuất nhiều khó khăn thiếu thơng tin, thiếu hiểu biết sâu sắc luật pháp, sắc văn hoá nước, "luật chơi chung" buôn bán quốc tế, rào cản kỹ thuật phi thuế quan tinh vi nước đặt (qua vụ kiện bán phá giá cá da trơn, giày Việt Nam, vụ tranh chấp thương hiệu như: cà phê trung nguyên) Trong cấu hàng nhập khẩu, nguyên liệu để sản xuất, hàng thay nhập chiếm tỷ trọng lớn; máy móc, thiết bị, phụ tùng nhập trình độ thấp, chưa thúc đẩy trình đổi kỹ thuật, khu vực vốn đầu tư nước ngồi.Trình độ hoạt động thương mại quốc tế thấp, thể hệ thống sở vật chất hoạt động chưa cao, việc quảng báo hình ảnh hàng Việt Nam, đăng ký thương hiệu hàng Việt Nam chưa nhiều, thương mại điện tử chưa triển khai Tình trạng nhập lậu, trốn thuế, lợi dụng thơng thoáng việc thực cắt giảm thuế quan, đơn giản thủ tục hải quan theo CEPT, quy định hàng xuất xứ ASEAN để buôn bán trái pháp luật,v.v chưa hạn chế hiệu Thứ ba, hình thành cấu ngành khai thác nguồn lực hiệu quả, lực cạnh tranh kinh tế thấp thị trường nước nước cấu ngành chưa sử dụng hết nguồn lực, gây lãng phí cơng nghệ sử dụng ngành, kể ngành 26 TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ cơng nghiệp ý nghĩa then chốt, đánh giá lạc hậu so với trình độ tiên tiến Sự phát triển ngành với công nghệ - kỹ thuật không thu hút nhiều lao động Do đó, việc giảm tỷ trọng lao động ngành nông - lâm - ngư nghiệp để di chuyển sang ngành công nghiệp dịch vụ diễn chậm, cấu trình độ đội ngũ lao động chuyển theo hướng trí tuệ ngày cao chậm tình trạng dư thừa lao động sức ép lớn Sử dụng vốn lãng phí, hiệu quả, thể hệ số ICOR tồn kinh tế xu hướng tăng lên cao, bình quân giai đoạn 1996 2002 5,72 lần (cao nhiều so với nước khu vực) Hiệu đầu tư thấp thể tất khu vực, ngành kinh tế, đó, nhiều sản phẩm cơng nghiệp, nơng nghiệp dịch vụ giá thành cao (chẳng hạn giá xi măng, đường, giấy, số nông sản, v.v…)nên giá bán nước cao, chí cao giá nhập sản phẩm Nhiều sản phẩm xuất giá trị gia tăng nhỏ, sản xuất hàng xuất chủ yếu dựa vào nguyên liệu nhập gia công nên giá đầu vào cao, chẳng hạn hàng dệt may, hố chất, lắp ráp tơ, xe máy, hàng điện tử, kể số nông sản, thủy sản xuất Chất lượng sản phẩm thấp, mẫu mã đơn điệu, hấp dẫn, số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO chưa nhiều, thương hiệu sản phẩm chưa trọng,thương hiệu hàng hóa quốc gia chưa hình thành, thời hạn giao hàng khơng đảm bảo, dịch vụ sau bán hàng chưa tốt… Kết khả cạnh tranh sản phẩm thấp, khó tiêu thụ nước xuất khẩu, tỷ lệ tồn kho sản phẩm năm qua lớn Trong đó, tình trạng nhập lậu tràn lan, trốn thuế, lậu thuế làm cho hàng hóa sản xuất nước khó tiêu thụ Thứ tư, cấu ngành chưa tạo tiềm lực cho phát triển kinh tế vững lâu dài Các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, ngành khí chế tạo phát triển chậm q nhỏ bé Ngành cơng nghiệp điện tử chủ trương phát triển thành ngành mũi nhọn, song ngành lắp ráp tivi, radio thiết bị truyền thơng với trình độ cơng nghệ mức trung bình, quy mơ nhỏ 27 TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ suất lao động thấp Các ngành sản xuất vật liệu làm sở ngành công nghiệp khác phát triển chưa hình thành, chẳng hạn, ngành sản xuất thép sản xuất thép xây dựng thơng thường, thép thép cao cấp phải nhập hồn tồn; ngành cơng nghiệp chế biến dầu khí hố dầu chưa nên phải nhập xăng dầu, nguyên liệu nhựa, nhựa đường, sợi hoá học,v.v… Lắp ráp gia cơng nước bước đầu lực khá, song sản xuất nước theo lắp ráp gia cơng (chưa kể tình trạng nhập lậu linh kiện phụ tùng, kê khai gian lận làm méo mó tỷ lệ nội địa hóa), chẳng hạn ngành sản xuất phụ trợ theo lắp ráp ô tô, xe máy, ti vi đời, nhỏ bé nên tỷ lệ nội địa hố thấp Trong công nghiệp chế biến, tỷ lệ sau chế biến thấp Các ngành dịch vụ quan trọng đáp ứng yêu cầu sản xuất đời sống phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế thị trường "mở", tài - ngân hàng, khoa học - kỹ thuật, viễn thơng, tư vấn, du lịch,v.v… chưa phát triển, vùng kinh tế trọng điểm III QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG BẢN VỀ CHUYỂN ĐỔI CẤU NGÀNH KINH TẾ Quan điểm chuyển đổi cấu ngành kinh tế Một là, chuyển đổi cấu ngành kinh tế phải đảm bảo ổn định trị - xã hội phát triển bền vững Hai là, chuyển đổi cấu ngành kinh tế theo mơ hình tăng trưởng hướng vào xuất Ba là, chuyển đổi cấu ngành kinh tế dựa sở khai thác hiệu lợi so sánh nâng cao lực cạnh tranh thị trường nước Bốn là, chuyển đổi cấu ngành cần phải nhằm mục tiêu tạo nhiều việc làm nâng cao thu nhập người lao động Phương hướng chuyển đổi cấu ngành kinh tế nước ta 10 năm đầu kỷ XXI 28 TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ Thứ nhất, thời gian tới chuyển đổi cấu ngành kinh tế quốc dân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy luật chuyển đổi cấu ngành theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa "rút ngắn", chuyển nhanh cấu ngành kinh tế từ nghiêng nông nghiệp sang cấu ngành nghiêng mạnh công nghiệp dịch vụ tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tương ứng tỷ trọng nông nghiệp GDP, hướng tới kinh tế dịch vụ dài hạn Thứ hai, phát triển cấu ngành đảm bảo cân đối khu vực sản xuất kinh doanh (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ) với khu vực kết cấu hạ tầng "cứng" (giao thông, vận tải, hạ tầng thị, bưu - viễn thơng, điện, nước…) khu vực sản xuất với khu vực kết cấu hạ tầng "mềm" (dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm) sản xuất với lưu chuyển hàng hóa, v.v Thứ ba, lựa chọn phát triển cấu ngành theo hướng xuất khẩu, chuyển nhanh xu hướng xuất hàng hóa thơ (sản phẩm khống sản nông nghiệp) sang xu hướng tăng tỷ trọng sản phẩm công nghiệp chế biến, kim ngạch xuất Trong quy hoạch tổng thể phải thể nội dung là: giảm tỷ trọng xuất sản phẩm thô nói chung cách phát triển mạnh xuất hàng nơng sản khống sản chế biến, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến phục vụ xuất dựa vào định hướng công nghệ đại Như phải thay đổi cấu công nghiệp nay, chuyển từ phát triển ngành thay nhập theo hướng kiểu dàn trải, trùng lắp, hiệu (kiểu trùng lắp địa phương) sang phát triển ngành hướng vào xuất khẩu, phát triển dự án triển vọng ứng dụng cơng nghệ cao đáp ứng tốt nhu cầu thị trường quốc tế Thứ tư, lựa chọn phát triển cấu ngành phát huy lợi so sánh tăng sức cạnh tranh Phát triển mạnh ngành sử dụng hiệu lợi so sánh "tĩnh" Lợi cạnh tranh quốc tế (cả thị trường nội địa) nước ta 29 TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ năm 2006 lợi "tĩnh" Đó lợi nguồn tài nguyên nguồn lao động.Theo thứ tự, ưu tiên hàng đầu ngành cần vốn sử dụng nhiều lao động, ngành sản xuất hàng xuất cần nhiều lao động, cần vốn ít, cơng nghiệp chế biến xuất từ nguyên liệu nông lâm - hải sản, dựa vào trình độ cơng nghệ ngày cao để chuyển nhanh từ sản phẩm sơ chế sang chế biến sâu nhằm chuyển xuất sản phẩm thô sang xuất sản phẩm giá trị tăng cao Ba là, ngành dựa chủ yếu vào việc khai thác lợi tài nguyên(sản xuất sản phẩm thô) Trong ngành sản xuất sản phẩm thô, thứ tự cân nhắc tuỳ thuộc vào giá trị nguồn tài nguyên mức độ giá trị gia tăng ngành chế biến dựa nguồn tài nguyên Khai thác lợi "tĩnh", phát triển ngành xuất "tại chỗ".Tận dụng lợi so sánh đất nước nguồn nhân lực, phát triển gia cơng chế biến, lắp ráp hàng hóa, loại hình xuất vơ dịch vụ sản xuất, dịch vụ xuất nhập hàng hoá, chuyển dịch vụ thu ngoại tệ khác như: du lịch, vận tải (dịch vụ cảng biển, hàng không quốc tế), dịch vụ tài - ngoại hối (các ngân hàng thương mại, cơng ty tài chính, cơng ty bảo hiểm, dịch vụ bưu viễn thơng quốc tế, quảng cáo, xuất lao động…) + Phát triển ngành dựa lợi "động" Để tạo lợi cạnh tranh quốc tế tương lai, cần phát triển ngành công nghiệp dựa sở kỹ thuật công nghệ cao Sau ngành trên, ưu tiên phát triển cần dành cho ngành sử dụng tương đối nhiều vốn đỏi hỏi công nghệ cao Đó ngành cơng nghiệp cơng nghiệp hố chất quy mơ lớn, cơng nghiệp luyện kim, chế tạo máy, đóng tàu biển, tơ… Hiện hầu hết phần loại nguyên liệu, hoá chất… nước ta phải nhập khẩu.Việc phát triển ngành (có tính chất thay nhập khẩu) bối cảnh quốc tế nay, xu tự hố, đòi hỏi phải cân nhắc cẩn thận phải trọng 30 TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ phát triển hiệu quả, điều kiện hội nhập khơng phân biệt lớn thị trường nước thị trường nước + Lựa chọn số ngành, lĩnh vực mũi nhọn sản phẩm xuất chủ lực để ưu tiên phát triển IV KINH NGHIỆM CHUYỂN ĐỔI CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦA NHẬT BẢN Nhật Bản từ "đống tro tàn"sau chiến tranh giới thứ hai vươn lên đại hố kinh tế, đạt kỳ tích chấn động giới, trở thành siêu cường kinh tế đứng thứ hai giới sau Mỹ Đến Nhật Bản gia nhập vào tổ chức kinh tế quốc tế khu vực như: IMF, WB, WTO, OECD, APEC.Suốt thời kỳ lịch sử dài, Nhật Bản thực thành công chuyển đổi cấu ngành kinh tế quốc gia theo hướng cơng nghiệp hóa chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Năm 1960, tỷ trọng ngành công nghiệp GDP đạt 45,6%, đó, cơng nghiệp chế tạo 29,3%, tỷ trọng ngành dịch vụ 48% tỷ nông nghiệp 6,4% Đến năm 1999, tỷ trọng công nghiệp chiếm 32,1% GDP, tỷ trọng ngành dịch vụ đạt 66,4%, tỷ trọng nơng nghiệp 1,5% Nhật Bản nước thặng dư thương mại lớn giới, xuất họ chiếm tỷ trọng lớn thương mại giới Từ năm 90 kỷ XX đến nay, kinh tế Nhật bị suy thối, chưa khôi phục, Nhật Bản siêu cường kinh tế giới Đạt thành tựu chuyển đổi cấu ngành trước hết Nhật Bản thực thi sách biện pháp sau: + Mạnh dạn mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế khu vực cho dù kinh tế non yếu, để tranh thủ nguồn lực bên ngồi thực cơng nghiệp hóa phát triển đất nước Thực tự hoá thương mại đầu tư bước, phù hợp với điều kiện, khả giai đoạn trình phát triển, việc xin bảo lưu, trì hỗn số điều khoản gia nhập GATT, IMF, OECD lập công bố kế hoạch bước cắt giảm thuế quan, 31 TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ giảm bớt hủy bỏ biện pháp phi thuế quan, tự hoá dần số lĩnh vực dịch vụ viễn thông, giao thông vận tải, du lịch, tiền tệ… lập cụ thể, chi tiết bước thực thi kế hoạch tự hóa đầu tư để đủ thời gian phát triển ngành công nghiệp mà không cần bảo hộ nâng cao sức cạnh tranh ngành kinh tế + Bảo hộ số ngành thị trường cần thiết biện pháp thuế quan phi thuế quan, mức thuế bảo hộ xác định tùy theo khả cạnh tranh ngành sách nuôi dưỡng, bảo hộ ngành ưu tiên, ngành công nghiệp non trẻ.Tuy vậy, biện pháp làm giảm khả cạnh tranh số ngành, hàng hóa bảo hộ thời gian dài + Kiên trì chiến lược cấu ngành kinh tế hướng xuất khẩu, coi xuất hàng hố ln lợi ích sống còn, động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế dùng nhiều biện pháp khuyến khích hỗ trợ, đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh ngành, hàng hoá thị trường quốc tế Khi buộc phải "tự nguyện hạn chế xuất khẩu", Nhật mở rộng đầu tư trực tiếp nước "tái nhập khẩu" phần, phần xuất nước Đối với Nhật bản, "sự tiến cấu công nghiệp phải đạt đến mức độ tiến hành xuất khẩu", vậy, cấu ngành điều chỉnh theo hướng tăng trưởng xuất + Nhật Bản lựa chọn ngành lợi so sánh động, ngành khả tăng suất cao; ngành mở rộng tương lai, ngành tảng cơng nghệ cao để đưa cấu công nghiệp trung dài hạn Trong thời kỳ tăng trưởng nhanh, Nhật Bản xây dựng cấu công nghiệp phát triển theo chiều rộng, chọn ngành công nghiệp (công nghiệp nặng, gồm sản xuất sắt thép, chế tạo khí hố chất), cơng nghệ mũi nhọn hiệu nhờ quy mô để ưu tiên phát triển Nhật xếp thứ tự ưu tiên ngành theo thời kỳ, trước tiên ngành luyện kim, chế tạo máy, đóng tàu, tơ, điện lực, thép… sau ngành khí, 32 TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ hố chất cuối ngành cơng nghệ cao Kết thời gian ngắn công nghiệp nặng thay vai trỏ chủ đạo công nghiệp nhẹ.Để hội nhập sâu vào kinh tế giới, Nhật điều chỉnh cấu ngành theo hướng tăng lực cạnh tranh quốc tế, hướng lựa chọn vào phát triển ngành cơng nghiệp hàm lượng vốn khoa học - công nghệ cao, không gây nhiễm mơi trường, tiêu hao tài ngun lao động sống công nghiệp điện tử, viễn thông, tin học, sinh học, vật liệu mới, khai thác biển… thực "dịch vụ hoá kinh tế", phát triển ngành dịch vụ ngân hàng tài chính, bảo hiểm, kinh doanh chứng khốn, hàng khơng, viễn thơng, du lịch Trong đó, trọng phát triển mạnh ngành ngân hàng, bảo hiểm, du lịch tăng cường vai trò ngành dịch vụ gắn liền với xu hướng trí tuệ hố kinh tế Nhật coi trọng ý phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, để ngành nông nghiệp đảm bảo nhu cầu nước, đảm bảo lương thực cho 127,1 triệu dân, đảm bảo ổn định để phát triển + Đa dạng hoá cấu mặt hàng xuất khẩu, kể mặt hàng chủ lực Hướng mạnh vào xuất sản phẩm lợi so sánh, khả làm gia tăng tổng kim ngạch xuất khẩu, phù hợp với thời kỳ mức độ cơng nghiệp hóa, đáp ứng theo biến động thị trường Tăng tỷ trọng xuất sản phẩm máy móc thiết bị, giảm mạnh tỷ trọng xuất hàng sơ cấp Nhật Bản thực đa dạng hoá thị trường xuất phù hợp với thời kỳ phát triển Lúc đầu xuất sang thị trường chỗ dựa Mỹ Tây Âu, sau đó, tăng cường xuất sang thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu á, Trung Quốc nhiều nước khác + Nhật Bản di chuyển lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, từ công nghiệp sang dịch vụ, chuyển mạnh từ lao động kỹ sang lao động nhiều kỹ năng, tăng cường đào tạo người vừa trung thành với công ty, vừa động sáng tạo, làm thay đổi chế độ lao động suốt đời, nếp nghĩ, phong cách lao động quản lý lao động cơng ty Nhật Bản 33 TiĨu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ + Nhật Bản kết hợp vai trò nhà nước động thị trường việc thúc đẩy chuyển đổi cấu ngành kinh tế Chính phủ Nhật Bản tăng cường can thiệp vào kinh tế với nhiều công cụ đa dạng thơng qua sách, kế hoạch định hướng phát triển, khên khích cơng ty tư nhân, thương xá tổng hợp hoạt động kinh doanh xuất khẩu, khuyến khích ủng hộ mặt cho phát triển tập đoàn tài phiệt - Zaibatsu, Zaibatsu phát triển động, mở cửa thị trường bên đề dần phát triển thành công ty xuyên quốc gia đại 34 ...TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ NỘI DUNG I KHÁI NIỆM VỀ CƠ CẤU, NGÀNH KINH TẾ, CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ, MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Khái niệm cấu ngành kinh tế Triết học... vùng kinh tế trọng điểm III QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN VỀ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Quan điểm chuyển đổi cấu ngành kinh tế Một là, chuyển đổi cấu ngành kinh tế phải đảm bảo ổn định trị. .. ln Kinh tÕ chÝnh trÞ Qua phân tích thực trạng chuyển đổi cấu ngành kinh tế khái quát thành tựu to lớn trình chuyển đổi cấu ngành kinh tế quốc dân theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa tiến trình
- Xem thêm -

Xem thêm: quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế của nước ta kinh tế chính trị, quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế của nước ta kinh tế chính trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay