Đề tài NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÔ HÌNH Ổ CẮM ĐIỆN ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA MẠNG INTERNET 3G SỬ DỤNG RASPBERRY PI B+ VỚI GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG NHẤT TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ANDROID, WINDOWSPHONE

159 134 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:12

Hệ thống giám sát hoạt động đóng cắt điện trên thiết bị di động theo thời gian thực qua internet với cơ chế cảnh báo quá tải và không tải. Nội dung tài liệu bao gồm:Hướng dẫn lập trình board mạch Raspberry piHướng dẫn lập trình Android theo công nghệ HTML 5Hướng dẫn lập trình ứng dụng trên Windows 10 dùng HTML 5Phần cứng giao tiếp raspberry PI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP _ HOÀNG HỮU DUY ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HÌNH Ổ CẮM ĐIỆN ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA MẠNG INTERNET 3G SỬ DỤNG RASPBERRY PI B+ VỚI GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG NHẤT TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ANDROID, WINDOWSPHONE TIỀN GIANG NĂM 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP _ HOÀNG HỮU DUY ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HÌNH Ổ CẮM ĐIỆN ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA MẠNG INTERNET 3G SỬ DỤNG RASPBERRY PI B+ VỚI GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG NHẤT TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ANDROID, WINDOWSPHONE MỤC LỤC A MỞ ĐẦU Mục tiêu đề tài Mục đích nghiên cứu là chế tạo hình ổ cắm điện được điều khiển từ xa qua mạng Internet 3G với giao diện điều khiển đồng điện thoại thông minh Android, WindowsPhone Để thực được mục đích này, có các mục tiêu sau cần phải thực hiện: - Nghiên cứu thiết lập kết nối Internet 3G cho Raspberry PI B+ - Nghiên cứu giải pháp truyền nhận dữ liệu giữa Raspberry PI B+ với điện thoại Android, WindowsPhone thông qua webServer - Nghiên cứu lập trình dịch vụ web cho webServer - Nghiên cứu lập trình điều khiển cho Raspberry PI B+ - Nghiên cứu lập trình điều khiển cho thiết bị di động Android, WindowsPhone - Nghiên cứu xây dựng chuyển đổi công suất điện và giám sát quá tải cho Raspberry PI B+ + Nghiên cứu tạo hình hình ổ cắm Đối tượng nghiên cứu Đới tượng nghiên cứu: hình ổ cắm điện được điều khiển từ xa qua mạng Internet 3G sử dụng Raspberry PI B+ với giao diện điều khiển đồng điện thoại thông minh Android, WindowsPhone - Sản phẩm nghiên cứu có các tính sau: + Số lượng ngõ điện là + Có chế độ điều khiển bằng tay và qua thiết bị di động + Ở cắm điện kết nới với mạng di động Viettel + Điện áp vận hành 220V với dòng điện điều khiển tối đa 1A cho mỗi ngõ của ổ cắm + Tự động ngắt thiết bị điện kết nối vào ổ cắm dòng điện lớn 1A + Thời gian đáp ứng tối đa điều khiển là giây + Thời gian kiểm tra thiết bị điện kết vào ổ cắm là giây + Giao diện điều khiển đồng điện thoại hệ điều hành Android và WindowsPhone + Chương trình điều khiển điện thoại di động Android, WindowsPhone có thể điều khiển nhiều hình ổ cắm điện với sớ lượng tới đa là 10 + Chương trình điều khiển điện thoại di động Android, WindowsPhone: • Kích thước màn hình inch • Giao diện thẳng đứng (Portage) • Phiên bản hệ điều hành Android là 4.0.4 • Phiên bản hệ điều hành WindowsPhone là 8.1 • Giao diện có nút nhấn được đánh số từ đến • Nút nhấn màu sáng thể ổ cắm có điện và có thiết bị điện sử dụng • Nút nhấn màu tối thể ổ cắm không có điện • Menu chọn lựa hình được điều khiển + Kích thước hình ổ cắm điện: • Dài: 40 cm • Rộng: 20 cm • Cao: 50 cm • Có giá treo để gắn khối ổ cắm điện Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Cách tiếp cận: - Tiếp cận từ thực tiễn → tổng hợp, phát triển bổ sung lý thuyết → giải pháp Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: tra cứu, tham khảo tài liệu sách báo - Phương pháp hình hóa: + Sử dụng phần mềm Protues để mạch + Sử dụng phần mềm intel XDK để điện thoại Android và WindowsPhone + Sử dụng phần mềm Putty để chương trình điều khiển Raspberry PI B+ - Phương pháp thực nghiệm khoa học: + Sử dụng host miễn phí để vận hành phần mềm (Scripts) truyền nhận dữ liệu + Sử dụng điện thoại Android và WindowsPhone để kiểm tra phần mềm điều khiển + Sử dụng VOM, máy dao động ký để đo điện áp ngõ Giả thuyết nghiên cứu Nếu ổ cắm điện được kết nối internet 3G và điện thoại thơng minh Android, WindowsPhone có kết nới internet (3G/Wifi) người dùng có thể điều khiển và giám sát trạng thái điện ở ngõ của ổ cắm Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 5.1 Ngoài nước: Sản phẩm ổ cắm điện thông minh có kết nối Internet qua 3G/GPRS đã được thương mại hóa với nhiều tính bật như: hẹn giờ, kiểm tra quá dòng điện, kiểm tra thiết bị kết nối, phát cảnh báo Một số sản phẩm kết nối được đồng thời với các thiết bị di động thông minh như: Android, iOS, WindownPhone…[17] [18] Đề tài “The Design of the Embedded Wireless Vehicles Monitoring Management System Based on GPRS: Evidence from China” nghiên cứu giải pháp truyền nhận gói dữ liệu qua mạng Internet thông qua kết nối GPRS Giải pháp cho phép gửi dữ liệu qua mạng di động với tốc độ thấp tầm hoạt động rộng [1] Đề tài “Mobile Monitoring and Embedded Control System for Factory Environment” nghiên cứu giải pháp gửi dữ liệu và thu thập dữ liệu từ điện thoại di động Hệ thống sử dụng phần mền dựng sẳn để xây dựng chương trình điều khiển di động và sử dụng board mạch nhúng để thiết kế hệ thống xử lý dữ liệu thu thập được Dữ liệu nhận được phục vụ cho việc theo dõi trạng thái môi trường của công ty [2] Đề tài “GSM Based Home Automation System Using App-Inventor for Android Mobile Phone” nghiên cứu chế tạo điều khiển đóng ngắt điện từ xa qua điện thoại hệ điều hành Android Giải pháp của đề tài là sử dụng module GSM kết hợp với vi điều khiển 8951 Ưu điểm của đề tài là có giao diện điều khiển thân thiện với người dùng Nhược điểm chỉ có thể điều khiển đóng ngắt và điều khiển được điện thoại Android [5] Đề tài “Home Appliance Control Ad-hoc Network System using App Inventor” nghiên cứu giải pháp điều khiển đóng ngắt điện thông qua mạng WiFi với kết nối kiểu Ad-hoc Giải pháp này có ưu điểm là chi phí vận hành thấp, nhiên, tầm điều khiển hẹp [6] Đề tài “Web-controlled Embedded System using Mobile” và đề tài “Research and Implement of Ethernet Interface Based on Embedded System”nghiên cứu giải pháp điều khiển qua web với giao diện mobile Hệ thống có sử dụng hệ thống nhúng để xử lý dữ liệu truyền nhận Ưu điểm trội của giải pháp này là giao diện điều khiển thân thiện và tầm điều khiển xa [10][11] 5.2 Trong nước: Việt Nam có tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cũng dịch vụ Internet 3G khá cao Tỷ lệ thuê bao di dộng Việt Nam đạt khoảng 140 thuê bao/100 dân Trong đó, số lượng người dùng dịch vụ 3G đạt khoảng 18,57%, với khoảng 27,5 triệu thuê bao phát sinh lưu lượng Mật độ phủ sóng di động cả nước là 94% [15] Trong tổng số 17,22 triệu điện thoại thông minh dự kiến được bán ở Việt Nam năm 2014, có tới 14,2 triệu (tương đương 82%) là thuộc người dùng [16] Giá thành dịch vụ 3G ngày càng rẻ và tốc độ truyền tải dữ liệu khá nhanh Điều này tạo tiền đề thuận lợi cho các ứng dụng điều khiển qua mạng Internet 3G kết hợp với Smartphone Các sản phẩm điều khiển xa dùng để đóng ngắt thiết bị điện đa dạng và phong phú: + Đề tài “Thiết kế webServer điều khiển bật tắt thiết bị điện từ xa nền máy tính nhúng Rasberry PI” điều khiển đóng ngắt thiết bị điện thông qua webSite ở mạng cục Ưu điểm của giải pháp này là chi phí vận hành thấp Tuy nhiên, nhược điểm là phạm vi điều khiển bị giới hạn phạm vi mạng cục [4] + Đề tài “Thiết kế hệ thống điều khiển xa qua đường dây điện thoại sơ chíp DTMF” cũng là điều khiển đóng ngắt thiết bị điện Với giải pháp điều khiển qua dây điện thoại, phạm vi điều khiển xa hơn, có thể mở rộng toàn cầu Tuy nhiên, hệ thống bị vướng bận phải sử dụng dây dẫn và giá cước dịch vụ thường cao phải di chuyển từ vùng này sang vùng khác Hạn chế thứ của giải pháp đó là không có tính hai chiều [9] Đề tài “Ứng dụng công nghệ GPRS và GPS vào chế tạo Robot giao tiếp với Server điều khiển”, “Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP” và “Điều khiển hệ thống tưới tiêu từ xa bằng Internet” có điểm chung là điều khiển thông qua webServer Ưu điểm của giải pháp này là cho phép truyền gửi hai chiều thông qua trang web Điều này cũng có nghĩa cần phải sử dụng máy tính có kết nối mạng để điều khiển Trong số hoàn cảnh, việc sử dụng máy tính điều khiển thường không mang lại sự tiện nghi cho người dùng [12][3][7] Đề tài “Xây dựng ứng dụng điều khiển đóng-ngắt thiết bị điện qua web board mạch Raspberry PI” và đề tài “Ứng dụng Raspberry PI việc thiết kế chế tạo bộ đóng ngắt thiết bị điện được điều khiển từ xa qua thiết bị Android môi trường Internet” cho đời các điều khiển đóng ngắt qua môi trường Internet sử dụng trực tiếp board mạch Raspberry PI Ưu điểm của sản phẩm này là có thể điều khiển qua Internet đồng thời website và thiết bị Android Tuy nhiên giao diện điều khiển không được đồng nhất, gây khó khăn cho người vận hành Mặt khác, sản phẩm chỉ có thể điều khiển thông qua thiết bị di động Android Module vận hành cần phải có dây mạng có thể vận hành được [8][13] Ổ cắm điện điều khiển từ xa là các ứng dụng cụ thể của điều khiển đóng ngắt điện Hiện thị trường xuất loại ổ cắm này [17] Ưu điểm trội của sản phẩm là nhỏ gọn Tuy nhiên khoản cách điều khiển có giới hạn và chỉ cho phép điều khiển chiều từ thiết bị điều khiển đến ổ cắm Người dùng hoàn toàn không xác nhận chính xác trạng thái hoạt động Một số ít sản phẩm thông minh hơn, kết nối được với điện thoại thông minh thông qua WiFi hoặc Bluetooth Tuy nhiên, mức độ tương thích với điện thoại thông minh còn hạn chế, chủ yếu là điện thoại Android và vùng điều khiển khá hẹp [14] Luận giải cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Đề tài được thực với các lý sau: + Điện thoại Android và WindowsPhone ngày càng trở nên thông dụng + Internet qua mạng 3G ngày càng phổ biến với giá thành rẻ, tốc độ truyền gửi dữ liệu nhanh và thiết lập đơn giản + Ổ cắm điện là vật dụng sử dụng rộng rãi ở các hộ gia đình cũng văn phòng và được sử dụng với mục đích mở rộng số thiết bị điện có Sản phẩm được xây dựng với mục đích giám sát và điều khiển tắt mở các thiết bị này, góp phần sử dụng điện cách hiệu quả + Sự đồng giao diện điều khiển giữa các thiết bị giúp dễ dàng cho người sử dụng Tầm quan trọng của đề tài: + Phù hợp với xu là sử dụng các thiết bị di động để điều khiển các thiết bị khác + Giám sát và điều khiển thiết bị điện ở bất cứ nơi nào có kết nối Internet 3G B NỘI DUNG CHƯƠNG HÌNH ĐIỀU KHIỂN QUA INTERNET 3G Tổng quan TCP/IP mạng 3G 1.1 Khái niệm TCP/IP Bộ giao thức TCP/IP (Internet Protocol Suite) là giao thức mà Internet và các mạng máy tính sử dụng và chạy đó Nó gồm giao thức chính là TCP (Transmission Control Protocol - Giao thức điều khiển giao vận) và IP (Internet Protocol - Giao thức liên mạng) Bộ giao thức TCP/IP được coi là tập hợp các tầng Mỗi tầng giải tập các vấn đề liên quan đến việc truyền tải dữ liệu, và cung cấp cho các giao thức tầng cấp dịch vụ được định nghĩa rõ ràng dựa việc sử dụng các dịch vụ c ủa các tầng thấp Hay nói cách khác, các tầng gần với người dùng và làm việc với dữ liệu trừu tượng hơn, chúng dựa vào các tầng cấp để biến đổi dữ liệu thành các dạng mà cuối cùng có thể truyền cách vật lý 1.2 hình TCP/IP hình TCP/IP được phân làm lớp: - Lớp ứng dụng - Application Layer: Tầng cao cấu trúc phân lớp của TCP/IP Tầng này bao gồm tất cả các chương trình ứng dụng sử dụng các dịch vụ sẵn có thông qua chồng giao thức TCP/IP DHCP, DNS, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, … Chúng tương tác với tầng vận chuyển để truyền hoặc nhận dữ liệu - Lớp vận chuyển - Transport Layer: Gồm đại biểu chính: giao thức TCP và giao thức UDP Hình 1.1 hình TCP/IP + TCP tạo các kết nối gi.ữa máy cần trao đổi dữ liệu (Tạo “đường ống” riêng) mà qua đó các gói tin được bảo đảm chuyển tới nơi nhận cách đáng tin cậy và đúng thứ tự Ổ CẮM 03 4 BẬT TẮT Ổ CẮM 04 PHỤ LỤC (Mã nguồn Javascript bảng điều khiển hình ổ cắm điện) var TEN_PHAN_MEM = "A000"; var TEN_THIET_BI = "D000" var websocket; var startup = 0;; $(document).ready(function() { $.mobile.fixedToolbars = false; $.mobile.page.prototype.options.domCache = false; $.mobile.phonegapNavigationEnabled = true; window.history.forward(); KET_NOI_WEBSOCKET(); }); function KET_NOI_WEBSOCKET(){ var DIA_CHI_WEBSOCKET = "ws://" + window.location.hostname + "/MAY_CHU.ashx? username=" + TEN_PHAN_MEM; websocket = new websocket(DIA_CHI_WEBSOCKET); websocket.onopen = function (){ $("#NUT_BAT_1").click(function(){ if(document.getElementById('NUT_BAT_1').bgColor != '#999999') {websocket.send(TEN_THIET_BI + "AA1");} }); $("#NUT_BAT_2").click(function(){ if(document.getElementById('NUT_BAT_2').bgColor != '#999999') {websocket.send(TEN_THIET_BI + "AB1");} }); $("#NUT_BAT_3").click(function(){ if(document.getElementById('NUT_BAT_3').bgColor != '#999999') {websocket.send(TEN_THIET_BI + "AC1");} }); $("#NUT_BAT_4").click(function(){ if(document.getElementById('NUT_BAT_4').bgColor != '#999999') {websocket.send(TEN_THIET_BI + "AD1");} }); $("#NUT_TAT_1").click(function(){ if(document.getElementById('NUT_TAT_1').bgColor != '#999999') {websocket.send(TEN_THIET_BI + "AA0");} }); $("#NUT_TAT_2").click(function(){ if(document.getElementById('NUT_TAT_2').bgColor != '#999999') {websocket.send(TEN_THIET_BI + "AB0")}; }); $("#NUT_TAT_3").click(function(){ if(document.getElementById('NUT_TAT_3').bgColor != '#999999') {websocket.send(TEN_THIET_BI + "AC0");} }); $("#NUT_TAT_4").click(function(){ if(document.getElementById('NUT_TAT_4').bgColor != '#999999') {websocket.send(TEN_THIET_BI + "AD0");} }); } websocket.onmessage = function (event){ XU_LY_CAP_NHAT_DANH_SACH(event.data); } websocket.onclose = function () { KET_NOI_WEBSOCKET(); }; websocket.onerror = function (event) { setTimeout(function(){ document.getElementById('NUT_TAT_1').bgColor = '#333333'; document.getElementById('NUT_BAT_1').bgColor = '#333333'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_1').innerHTML = 'Ổ CẮM 01'; document.getElementById('NUT_TAT_2').bgColor = '#333333'; document.getElementById('NUT_BAT_2').bgColor = '#333333'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_2').innerHTML = 'Ổ CẮM 02'; document.getElementById('NUT_TAT_3').bgColor = '#333333'; document.getElementById('NUT_BAT_3').bgColor = '#333333'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_3').innerHTML = 'Ổ CẮM 03'; document.getElementById('NUT_TAT_4').bgColor = '#333333'; document.getElementById('NUT_BAT_4').bgColor = '#333333'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_4').innerHTML = 'Ổ CẮM 04'; KET_NOI_WEBSOCKET(); }, 3000); }; } function XU_LY_CAP_NHAT_DANH_SACH(DU_LIEU){ var DIA_CHI_GUI = DU_LIEU.slice(0,4);// var DIA_CHI_NHAN = DU_LIEU.slice(4,8); var DU_LIEU_TRANG_THAI = DU_LIEU.slice(8,11); if(DIA_CHI_GUI.slice(0,1) == "B"){ var THU_TU_THIET_BI_DUOC_DIEU_KHIEN = DIA_CHI_GUI.slice(1,4); var SO_LUONG = $("#MENU_CHON").children().length; if(SO_LUONG == 0){TEN_THIET_BI = DIA_CHI_GUI;} if(document.getElementById(THU_TU_THIET_BI_DUOC_DIEU_KHIEN) == null ){ var x = document.getElementById("MENU_CHON"); var option = document.createElement("option"); option.text = "THIẾT BỊ "+ THU_TU_THIET_BI_DUOC_DIEU_KHIEN; option.id = THU_TU_THIET_BI_DUOC_DIEU_KHIEN; option.value = SO_LUONG + 1; x.add(option, x[0]); var myselect_2 = $("select#MENU_CHON"); myselect_2[0].selectedIndex = SO_LUONG; myselect_2.selectmenu("refresh"); }else{ var x = document.getElementById("MENU_CHON"); x.remove(document.getElementById(THU_TU_THIET_BI_DUOC_DIEU_KHIEN).index()); } if(DIA_CHI_NHAN == TEN_PHAN_MEM){// KIEM TRA GUI VE PHAN MEM if(TEN_THIET_BI = DIA_CHI_GUI){// KIEM TRA GIAO DIEN HIEN TAI switch (DU_LIEU_TRANG_THAI.slice(1,2)){// KIEM TRA TRANG THAI case "A": if(DU_LIEU_TRANG_THAI.slice(2,3) == "1"){ document.getElementById('NUT_TAT_1').bgColor = '#000066'; document.getElementById('NUT_BAT_1').bgColor = '#999999'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_1').innerHTML = 'Ổ CẮM 01 - CÓ ĐIỆN'; } if(DU_LIEU_TRANG_THAI.slice(2,3) == "0"){ document.getElementById('NUT_BAT_1').bgColor = '#000066'; document.getElementById('NUT_TAT_1').bgColor = '#999999'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_1').innerHTML = 'Ổ CẮM 01 NGẮT ĐIỆN'; } break; case "B": if(DU_LIEU_TRANG_THAI.slice(2,3) == "1"){ document.getElementById('NUT_TAT_2').bgColor = '#000066'; document.getElementById('NUT_BAT_2').bgColor = '#999999'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_2').innerHTML = 'Ổ CẮM 02 - CÓ ĐIỆN'; } if(DU_LIEU_TRANG_THAI.slice(2,3) == "0"){ document.getElementById('NUT_BAT_2').bgColor = '#000066'; document.getElementById('NUT_TAT_2').bgColor = '#999999'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_2').innerHTML = 'Ổ CẮM 02 NGẮT ĐIỆN'; } break; case "C": if(DU_LIEU_TRANG_THAI.slice(2,3) == "1"){ document.getElementById('NUT_TAT_3').bgColor = '#000066'; document.getElementById('NUT_BAT_3').bgColor = '#999999'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_3').innerHTML = 'Ở CẮM 03 - CĨ ĐIỆN'; } if(DU_LIEU_TRANG_THAI.slice(2,3) == "0"){ document.getElementById('NUT_BAT_3').bgColor = '#000066'; document.getElementById('NUT_TAT_3').bgColor = '#999999'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_3').innerHTML = 'Ổ CẮM 03 NGẮT ĐIỆN'; } break; case "D": if(DU_LIEU_TRANG_THAI.slice(2,3) == "1"){ document.getElementById('NUT_TAT_4').bgColor = '#000066'; document.getElementById('NUT_BAT_4').bgColor = '#999999'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_4').innerHTML = 'Ở CẮM 04 - CĨ ĐIỆN'; } if(DU_LIEU_TRANG_THAI.slice(2,3) == "0"){ document.getElementById('NUT_BAT_4').bgColor = '#000066'; document.getElementById('NUT_TAT_4').bgColor = '#999999'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_4').innerHTML = 'Ổ CẮM 04 NGẮT ĐIỆN'; } break; } } } } if($("#MENU_CHON").children().length == 0){ if(startup == 0){websocket.send("C000" + "BBB"); startup = 1;}// kiem tra da thong du lieu va gui ma dia chi den may } if($("#MENU_CHON").children().length == 1){ if(startup == 1){websocket.send(TEN_THIET_BI + "BBB"); startup = 2;}// doc trang thai du lieu may hien tai } } function CLICK_MENU_CHON(){ TEN_THIET_BI = "B" + $("#MENU_CHON :selected").text().slice(9,12); document.getElementById('NUT_TAT_1').bgColor = '#333333'; document.getElementById('NUT_BAT_1').bgColor = '#333333'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_1').innerHTML = 'Ổ CẮM 01'; document.getElementById('NUT_TAT_2').bgColor = '#333333'; document.getElementById('NUT_BAT_2').bgColor = '#333333'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_2').innerHTML = 'Ổ CẮM 02'; document.getElementById('NUT_TAT_3').bgColor = '#333333'; document.getElementById('NUT_BAT_3').bgColor = '#333333'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_3').innerHTML = 'Ổ CẮM 03'; document.getElementById('NUT_TAT_4').bgColor = '#333333'; document.getElementById('NUT_BAT_4').bgColor = '#333333'; document.getElementById('HIEN_THI_THONG_TIN_O_CAM_4').innerHTML = 'Ổ CẮM 04'; websocket.send(TEN_THIET_BI + "BBB"); } PHỤ LỤC (Mã nguồn giao diện chương trình điều khiển hình ổ cắm điện thiết bị di động) Menu BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN ĐH Tiền Giang 1 Thiết lập máy chủ 2 Làm 3 Trợ giúp 4 Thoát TRỢ GIÚP MENU: Thực đơn chọn lựa của chương trình 1 Thiết lập máy chủ: Chọn lựa này dùng để thiết lập địa chỉ host (nơi trung gian nhận truyền dữ liệu giữa phần mềm điều khiển (mobile) và cấu chấp hành. 2 Làm mới: Chương trình cập nhật lại danh sách các cấu chấp hành hoạt động cùng host với phần mềm Chức này được chọn cấu chấp hành có danh sách kết nối. 3 Trợ giúp: Hướng dẫn sử dụng chương trình. 4 Thoát: Đóng ứng dụng Chức này không hoạt động ở số thiết bị. Bảng điều khiển: Điều khiển đóng ngắt ổ cắm điện 1 Nút nhấn Bật: Bật điện cho ổ cắm Sau đã nhấn, nút nhấn chuyển sang màu xám trắng Nếu không chuyển màu, quá trình truyền dữ liệu bị lỡi Ngun nhân có thể kết nối internet. 2 Nút nhấn Tắt: Tương tự nút Bật điều khiển ngắt điện. 3 Nút nhấn tự động chuyển từ trạng thái có điện sang không có điện có người dùng điều khiển bằng tay hoặc ổ cắm điện không có thiết bị kết nối hoặc tải kết nối có dòng điện lớn 1A. ĐỊA CHỈ MÁY CHỦ URL: Bỏ qua Xác Nhận THÔNG BÁO BẠN CĨ MUỐN THỐT? Nhấn "Xác nhận" để thoát Bỏ qua Xác Nhận PHỤ LỤC (Mã nguồn Javascript chương trình điều khiển hình ổ cắm điện thiết bị di động) var TRANG_THAI_MENU = 0; var DIA_CHI_URL; $(document).ready(function () { // on mobile device, we must wait the 'deviceready' event fired by cordova if (/(ipad|iphone|ipod|android|WindowsPhone)/i.test(navigator.userAgent)) { document.addEventListener('deviceready', onDeviceReady.bind(this), false); } else { onDeviceReady(); } }); function onDeviceReady() { navigator.splashscreen.show(); document.addEventListener('backbutton', CLICK_THOAT.bind(this), false); if (navigator.splashscreen && navigator.splashscreen.hide) { setTimeout(function () { navigator.splashscreen.hide(); XU_LY_KHOI_DONG(); }, 3000); } } function CLICK_MENU() { if (TRANG_THAI_MENU == 0) { $("#PANEL_MENU").panel("open"); TRANG_THAI_MENU = 1; } else { $("#PANEL_MENU").panel("close"); TRANG_THAI_MENU = 0; } } function CLICK_THIET_LAP_MAY_CHU() { CLICK_MENU(); $("#INPUT_DIA_CHI_URL").val(DIA_CHI_URL); $("#POPUP_NHAP_DIA_CHI_MAY_CHU").popup({ history: false }); $("#POPUP_NHAP_DIA_CHI_MAY_CHU").popup("open"); } function CLICK_BO_QUA() { $("#POPUP_NHAP_DIA_CHI_MAY_CHU").popup("close"); } function CLICK_XAC_NHAN() { var GIA_TRI_TAM; GIA_TRI_TAM = $("#INPUT_DIA_CHI_URL").val(); if (GIA_TRI_TAM != "") { if (GIA_TRI_TAM != "null") { localStorage.setItem("URL", GIA_TRI_TAM); DIA_CHI_URL = GIA_TRI_TAM; $("#GIAO_DIEN_DIEU_KHIEN").removeAttr("hidden"); $("#GIAO_DIEN_DIEU_KHIEN").removeAttr("src"); $("#GIAO_DIEN_DIEU_KHIEN").attr("src", DIA_CHI_URL); var NOI_DUNG_HIEN_THI = "
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÔ HÌNH Ổ CẮM ĐIỆN ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA MẠNG INTERNET 3G SỬ DỤNG RASPBERRY PI B+ VỚI GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG NHẤT TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ANDROID, WINDOWSPHONE, Đề tài NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÔ HÌNH Ổ CẮM ĐIỆN ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA MẠNG INTERNET 3G SỬ DỤNG RASPBERRY PI B+ VỚI GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG NHẤT TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ANDROID, WINDOWSPHONE, CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN QUA INTERNET 3G, Tổng quan TCP/IP và mạng 3G, Mô hình kết nối và mã hóa dữ liệu điều khiển ổ cắm điện, Xây dựng websocket cho webserver, CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN Ổ CẮM ĐIỆN TRÊN THIẾT BỊ HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ WINDOWSPHONE, Tổng quan về jQuery Mobile, Tổng quan về CSS, Tổng quan về Javascript, Xây dựng bảng điều khiển ổ cắm điện, Xây dựng chương trình điều khiển trên thiết bị di động, Đóng gói chương trình cho thiết bị di động, CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG PHẦN CỨNG Ổ CẮM ĐIỆN SỬ DỤNG BOARD MẠCH RASPBERRY PI B+ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN, Giới thiệu Raspberry Pi B+, Xây dựng phần cứng ổ cắm điện, Xây dựng chương trình điều khiển board mạch Raspberry Pi B+, CHƯƠNG 4. CHẾ TẠO MÔ HÌNH Ổ CẮM ĐIỆN VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM, Chế tạo mô hình ổ cắm điện, Thực nghiệm và kiểm tra, C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay